Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Magere Hein geplaatst

 1. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Nee, dat vroeg ik niet. Ik vroeg je naar mijn betrouwbaarheid. Zo gaat dat steeds. Er worden soms kritische, soms lastig inhoudelijke vragen gesteld en dan maken we ons er weer met een jantje-van-leiden eraf door een zoveelste ad hominem te plaatsen.
 2. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Vertel! Is er iets mis met mijn betrouwbaarheid? Corrigeer dan daar waar dat noodzakelijk is! Het blijft nu weer bij losse flodders/persoonlijke opmerkingen zonder ook maar enige zinnige onderbouwing.
 3. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Een prachtige zin! Maar dan moeten we des te harder gaan bepalen of de bijbel nu wel of niet een betrouwbare kenbron is. En troost je, er is al veel bekend over de bijbel! Komt er qua betrouwbaarheid (inhoudelijke kennis) niet al te best vanaf. En...lang leve Google (met hoofdletter "G"). Natuurlijk moet ik opzoeken of vogels bewustzijn hebben. Ik ging er vanuit dat bewustzijn afneemt naarmate het organisme "lager"(pas op!) op de ladder staat. Zoals ik al eerder (zonder google) opmerkte) Bewustzijn heeft overduidelijk met de hersenen te maken. En ik ging er vanuit dat vogels net iets minder hersens hebben dan de doornsnee mens (en ja TTC, maak hier maar weer een hilarische opmerking over!)
 4. Magere Hein

  Moraliteit: absoluut, relatief, objectief, subjectief?

  Moraal (en ethiek) is een evoluerend concept, bedacht en beredeneerd door mensen. Het is een concept dat niet voorbehouden aan mensen is, omdat we inmiddels weten dat dieren ook over moraal beschikken. Het is dus een 'ingebouwd' evolutionair overlevings-mechanisme (wrschl. voor grotere groepen). Tit for tat.
 5. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/seizoensvariatie-de-sleutel-tot-evolutionaire-onthaasting-bij-vogels Evolutionair onthaasten Al met al zou je kunnen stellen dat naarmate je dichter bij de evenaar komt, evolutie heeft geleid tot meer “onthaaste” stijlen van leven voor vogels. Bij vogels is dit geen kwestie van cultuur zoals bij mensen, maar het resultaat van natuurlijke selectie. De vraag dringt zich op wat de (evolutionaire) oorzaken en mechanismen zijn achter de verschillen in levensstijl die we zien bij vogels. Die laatste zin wil dus zoiets zeggen als: We weten het (nog) niet. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek Het zijn echter de plaatselijke weersomstandigheden en de lichamelijke toestand van de vogels die het wegtrekken opwekken. Er had uiteraard ook kunnen staan: Vogels zijn zich bewust wanneer het 1 september is en trekken dan (in onderlinge afspraak met elkaar) massaal naar het zuiden. En hier weer die rare wetenschappers: De trek van vogels wordt al sinds de oudheid onderzocht. Trekvogels oriënteren zich tijdens de trek overdag op de zonnestand en in de nacht op sterren. Wetenschappers kwamen daar achter door met spiegels de zonnestand die voor de vogels zichtbaar was te veranderen. De vogels kozen dan een andere trekrichting. Ook oriënteren vogels zich op rivieren en kanalen. Verder richten ze zich op het aardmagnetisch veld en gepolariseerd licht. http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/dieren/vogels/vogeltrek/
 6. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Laten we dan '1' gebruiken. bepaalde, welbedachte manier van handelen om zeker doel te bereiken. Mensen geloven in een god (de christelijke God in dit geval) en mensen menen dus dat ze door dit geloof een betrouwbaar wereldbeeld kunnen creëren. Gevoelig punt is doorgaan (geldt niet voor iedere gelovige) dat we een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee delen. Ligt bij een groot deel van de gelovigen in de chr. God heel gevoelig en nu gaan ze dus weldoordacht handelen om het FEIT van evolutie menen te kunnen ontkrachten m.b.v. de bijbel/hun geloof. Ze gebruiken dan dus hun geloof als methode om de ET op dit onderdeel onderuit te halen/te kunnen ontkrachten. Dan zeg ik: Niet doen! En dan vraag ik: Is geloof een betrouwbare kenmethode? En dan blijkt na lang zeveren, dat dit inderdaad niet zo is. Ik heb werkeljjk geen idee. Ik ben bang dat mensen het niet kunnen verteren dat ze gelijk staan aan alle levensvormen op aarde. Het enige merkbare verschil waarin wij ons onderscheiden van de rest, is onze hersenomvang in relatie tot onze lichaamsomvang. Ik vrees dat mensen hier het 'diepere' in zoeken. Misschien wel het niet kunnen omgaan met ashes to ashes, dust tot to dust, atoms to atoms. Ik denk niet dat er in de bijbel ontwikkeling zit, ik denk dat er in de mens die hierin leest ontwikkeling zit. En dan stel ik weer van die vervelende vragen: Is die bijbel nou wel of niet door een god gedicteerd/geïnspireerd? En .....wat ging er fout? Hoe kan het dat we met de bijbel stenigen kunnen valideren, maar ook ten zeerste afkeuren? Hoe duidelijk is dit boek? Moet ik eerste een keuze gaan maken tot welke god ik me moet richten? En hoe kan ik mezelf (mijn intellect dat ik dan toch nog een beetje bezit) zo verloochenen door in iets te gaan geloven waarin ik totaal geen aanwijzing zie dat het bestaat? Dat is misbruik maken van mijn intellect. Dat is de rede om zeep helpen. Je laatste alinea is een persoonlijke 'openbaring' en daar wil ik me eigenlijk niet in mengen. Ik geloof je als je zegt dat jij een relatie met God hebt. Alleen wil ik dan weer weten hoe we 'relatie' moeten definiëren als dit 1 richtingsverkeer blijft.
 7. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Welkom Michiel op mijn ad hominem topic. Je schrijft het al: '...om van gedachten te WISSELEN. Ik heb eerder al aangegeven zeker niet altijd gelijk te hebben. Als de stelling gedeponeerd wordt: "Adam en Eva zijn onze directe genetische voorouders" dan is daar over te discussiëren en misschien heb ik het helemaal mis en ZIJN zij inderdaad onze directe voorouders. Maar dan vraag ik hier: Toon het aan! Laat zien dat geloof een betrouwbare kenmethode is en dat we de bijbel hierop blindelings kunnen vertrouwen. Maar dan is het hek van de dam en krijg ik nog slechts ad hominems te lezen en wordt er gevraagd naar andere deuntjes. Antwoorden echter zijn ver te zoeken. Ik heb dus ook zeker niet meer wijsheid in pacht dan andere forumgebruikers hier (hoe vaak moet ik dit nog toegeven?) maar ik sta wel een open eerlijke discussie voor. En dat betekent: Er wordt een vraag gesteld en op die vraag volgt een antwoord. Dit kan heen en weer gaan! Misschien wel tot er begrip beiderzijds is. En nog 1 opmerking: Ik ben NIET de mening toegedaan dat ik altijd gelijk heb. Maar ALS ik die mening toegedaan ben (dat evolutie een feit is en Adam en Eva NIET onze genetische voorouders zijn) dan moet daar over te praten zijn. Ik dacht dat credible daar juist de plek voor was.
 8. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  https://www.youtube.com/watch?v=RW9OYsMn4ds
 9. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  https://www.youtube.com/watch?v=L3mzmN-7alc
 10. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Ik heb duidelijk een eigen mening. Jij ook. Gelukkig wel. Maar sommige zaken zijn onafhankelijk van een mening! En je zou liegen als je zegt dat ik altijd gelijk heb. Ik heb zeker niet altijd gelijk. Maar zolang ik geen inhoudelijk tegengas krijg hier op mijn stellingen, lijkt het alsof jullie totaal onzeker zijn m.b.t. dit 'gelijk'. En dat ben ik niet. Ik ben best zeker van mijn zaak. Maar foutloos? Absoluut niet!
 11. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Nee, ik heb zeker niet altijd gelijk! Maar aan jullie de taak dit ongelijk aan te tonen. Je kunt met medische diagnoses komen, laat liever zien waar ik de fout in ga. Onderwerpen: Het diepere in de mens, Adam en Eva als genetische voorouders, God die wel/niet bestaat, Geloof als (on)betrouwbare kenmethode, absolute moraal....Pik er maar 1 uit en laat zien dat ik het helemaal verkeerd zie. Ik ben ook maar een mens. Mensen maken fouten.
 12. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Ik weet niet wat jij onder 'beantwoorden' verstaat...? Ik moet denken aan ingaan op vragen/opmerkingen, repliceren en responderen zoals ik nu doe op jouw opmerking. Gewoon eerlijk dat spelletje spelen: "Vraag en antwoord". Vooral in dialoog blijven. Bombarderen kan altijd nog.
 13. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Zeker niet. En als ik geen gelijk heb, dan leg je uit waarom ik geen gelijk heb. Dat heet: gesprek, discussie, dialoog, tweespraak, gedachtewisseling.
 14. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Zal de leeftijd zijn. Ben ik niet eens met je. Geloof is wel degelijk een methode en dat blijkt maar al te pijnlijk uit deze hele discussie. Mensen baseren hun visies omtrent evolutie (om maar 1 v.b. te noemen) op geloof! De aarde is 6000 jaar oud, omdat ik dat geloof. Geloof is hier dus een kenmethode. Het geloof in de bijbel als autoriteit m.b.t. empirische kennis. Adam en Eva is een 2e voorbeeld. Geloof is vertrouwen zeg je, maar ik vind dat een misinterpretatie van het woord 'geloof' in deze context. Iemand gelooft dat Adam en Eva onze genetische voorouders zijn, omdat dit in de bijbel staat. De bijbel als kenbron, geloof als kenmethode (als ik het zo mag forumuleren). Maar 'vertrouwen' is een begrip als haat, liefde, Het zijn breins-toestanden. Het drukt een gevoel uit. Ik vertrouw die-en-die persoon (niet), omdat....Het is de persoon die een bepaalde toestand in mijn brein heeft weten te bewerkstelligen, waardoor ik die persoon wel of niet vertrouw. Dus om dat nou het diepe in de mens te noemen? Ook dieren hebben vertrouwen. Maar dat beschrijf je al in je volgende alinea. En dan vraag ik me af: Wat heeft het dan nog te maken met het diepere in de MENS? Wat vogels betreft (en je voorbeeld) moet ik je teleurstellen. Vogels hebben geen benul van voorjaar, najaar etc. Ze zijn evolutionair geprogrammeerd. Ook het zaaien van graan is wat mij betreft een slecht voorbeeld. Het isd als het starten van een auto. Moet je vertrouwen hebben in deze fenomenen als ze al jaren werken? Zaden komen uit (tenzij de weersomstandigheden te wensen over laten, maar dan is het te verklaren) en auto's starten doorgaans. Ik zie er geen hoger vertrouwen in. Hoe je dan de enorme sprong heel gemakkelijk maakt en op het bovennatuurlijke meent te kunnen vertrouwen is me een raadsel? De bijbel in 1 zin noemen met betrouwbaar/realistisch schiet bij mij in het verkeerde keelgat. Hebben wij soms 2 verschillende bijbels? Vertrouwen op God idem. Hoe duidelijk is deze God? Hoe bovennatuurlijk heeft Hij op OVERDUIDELIJK goddelijke wijze al zijn schepsels benaderd met een betrouwbare boodschap??? De bijbel als betrouwbare bron opvoeren lijkt me niet handig. Je laatste alinea. Geloof wordt (ik weet het, het is een vervelend woord) geïndoctrineerd in de vroegste jeugd van de kinderen en kinderen nemen op die leeftijd blind alles van de ouders aan/over. Ouders zijn nu eenmaal autoriteiten. Pas later, op oudere leeftijd als de wortels stevig verankerd zijn, kan het kind inderdaad zelf gaan nadenken. Maar de statistieken wijzen uit, dat het grootste gedeelte van de kinderen het geloof van de ouders overneemt. Natuurlijk geeft het kind er de eigen draai aan, omdat de tijd waarin ze leeft ze daartoe "dwingt". Ik zou het dan ook niet willen vergelijken met een vak op de middelbare school. Het kind is dan immers al een jaar op 12-15 en heeft geleerd zelfstandig te denken. Dat doet het niet (nauwelijks) voor die tijd. God bestaat, of God bestaat niet. 1 of 0. God bestaat een beetje, kan ik me niets bij voorstellen. Waarom vervallen jullie steeds weer in ad hominems en kan ik met Lobke wel gewoon van gedachten wisselen? Met RobertFrans ging dit ook uitstekend. Als ik slinkse vragen stel, denk ik dat Lobke en RF wel intelligent genoeg zijn om dat door te prikken.
 15. Magere Hein

  Moraliteit: absoluut, relatief, objectief, subjectief?

  TOON AAN waar ik mensen wijs op het niet mogen linken by argument !!!!! Cervical gossip wat je hier WEER doet! Maar ik zal vertalen wat Dawkins hier te zeggen heeft over absolute moraal: "De absolute moraal die een religieus persoon zou kunnen bezitten omvat.....mensen ter dood stenigen voor overspel? Doodstraf voor afvalligheid (van het geloof), straf omdat je de sabbath niet heiligt?" Dit zijn voorbeelden van religieuze absolute moraal. Dawkins wil geen absolute moraal. : "Ik wil een moraal die goed overdacht is, beredeneerd, beargumenteerd, bediscussieerd" (applaus volgt)...."gebaseerd op....ik zou bijna willen zeggen....intelligent design!"
 16. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Nogmaals @Lobke Je wilt niet weten hoe zeer ik je begrijp. Vandaar ook dat ik de term: "Gelegenheidsgeloof" gebruikte. Je schrijft immers: ...al zal het voor Fred Phelps misschien meer waarheid geweest zijn als voor Lobke de twijfelende vrijzinnige gelovige. En dan vraagt die vervelende Hein weer: Hoe kan iets meer of minder waar zijn, afhankelijk van de visie van de persoon? Eenzelfde probleem komen we tegen met de evolutie. Evolutie is waar, of evolutie is niet waar. God (engelen, duivels, geesten, homeopathie) bestaat wel, of God ((engelen, duivels, geesten, homeopathie) bestaat niet. Ik neem aan, dat God niet een beetje wel en een beetje niet kan bestaan, afhankelijk van degene die er naar kijkt? "Bestaan" is nl. een duidelijk begrip wat mij betreft. En zo vraag ik me af: Hoe moeten we de bijbel lezen? Zoals Lobke? Zoals Robert Frans? Willempie? Meneer Phelps? Magere Hein? Bart Ehrman? En, Lobke: Nogmaals dank dat je jezelf blijft in deze gesprekken! Wat een verademing in vergelijking tot andere "bijdragen". Fijn als mensen het niet (helemaal )eens zijn met elkaar maar toch fatsoenlijk als volwassenen in gesprek kunnen blijven
 17. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  A: Ik weet dit antwoord niet. Ik heb geen idee wat het diepste in de mens is. B: Leg jij me nou eens uit, waarom dit de volgende vraag is waarop ik geen antwoord krijg. De stelling wordt hier gedeponeerd, maar er wordt van mij verwacht dat ik er beslist geen vragen over stel?
 18. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  En wat hadden we, na een half jaar steggelen geconcludeerd? Dat geloof geen betrouwbare kenmethode is. Alleen: Voor gelovigen zelf schijnt dat toch niet helemaal op te gaan. Geloof is dan zekerheid en de bijbel is dan zeker een heilig boek. En als er dan in dat heilige boek staat dat je een houtjessprokkelaar op zondag moet stenigen....Wie is de gelovige dan om daar tegenin te gaan? Houd je aan de wet van het heilige boek.....van God! Maar ik denk dat ik wel weet hoe het komt, dat de bijbel door al die 2000 jaren heen, steeds minder letterlijk wordt gelezen. De (wetenschappelijke) vooruitgang. En daar valt ook 21e eeuwse moraal/ethiek onder. Moraal zoals deze gevormd is d.v.m. logisch redeneren, rede en gezond verstand. Ach, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Evolutie! Het christelijk geloof heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Vergelijk de gelovigen van nu met de christenen uit de 12e t/m 19e eeuw. Naarmate de eeuwen voortschrijden (en helaas duurt dat wat betreft het chr. geloof nog veel te lang) gaan we van puur letterlijke interpretatie (heksenverbrandingen en het steeds weer tegenhouden van de wetenschappelijke vooruitgang) naar figuurlijk, overdrachtelijk, mythisch en geheel persoonlijk geloof. Kijk alleen al naar het aantal denominaties! Lobke en Fred Phelps (overleden 2014) geloven in dezelfde bijbel/God/Jezus.
 19. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Lobke, ik begrijp je uitstekend! Ik weet ook dat het jou veel geluk schenkt. Prima! Ik ga trouwens ook mijn mandje opzoeken. Slaap lekker. Complimenten dat ik jou nog niet op verwensingen/beledigingen heb kunnen betrappen. Je blijft amicaal, beleefd en rustig!
 20. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  LObke, als alle gelovigen geloofden op de manier waarop jij je geloof uitdraagt/uitlegt is er wat mij betreft geen enkel probleem. 1 Zin wil ik er even uithalen omdat die op dit forum juist zo van belang is. A: Waarom blijven velen hier continu om mijn vraag heendraaien of er slechte en betere (wetenschappelijke methode uiteraard) manieren zijn om betrouwbare kennis te verkrijgen? B: Geloof heeft alles met wetenschap te maken als geloof empirische (wetenschappelijke) claims doet. Je kent ze wel: Adam en Eva, bidden etc. Verder snap ik niet goed wat "modern gelovige" nou precies inhoudt. Je zult je toch moeten beroepen op de bijbel als je Jezus serieus neemt? En ik denk dat het NT hoort bij het OT zoals witte wijn bij vis hoort. Kijk, de bijbel heet een heilig boek te zijn. Een goddelijk (of door God) geïnspireerd boek. Maar iedere gelovige pikt het er zijne (hare) uit, precies zoals het te pas komt. Zijn de andere passages (zoals diegene die ook jij gruwelijk vindt) niet meer goddelijk (goddelijk geïnspireerd)? Mag je zeggen: "Die passage staat me aan, daar houd ik me aan, maar die passage vind ik te gruwelijk, dus die negeer ik"? Gelegenheidsgeloof noem ik dat. En je kunt je er natuurlijk prima bij voelen en dat hoop ik ook voor je, maarzo kan ik mezelf wel chrihinlim gaan noemen (Beetje christen, beetje hindoe, beetje moslim al naar gelang de passages me aanstaan) Weet ik. Maar ik gun hem het gelijk wel! Het is o.a. een poging om jullie te doen inzien dat sommigen achterbaks 'discussiëren' Dat het geven van antwoorden op directe vragen TE gevoelig is. Verder is het een uitlaatklep voor de gefrustreerden onder ons, die een broertje dood aan MH hebben. De lijst van verwensingen is elders te lezen hier. Als laatste is het een serieuze poging van mij om toch nog steeds echte antwoorden te ontlokken. Nu weer: Wat is het diepere in de mens. Dit is de volgende vraag die stelselmatig verzwegen wordt. Je kunt moorden volledig rechtvaardigen als je zegt/meent dat een boek HEILIG is. Als er dan in dat boek staat dat je moet moorden (en je meent dat die opdracht dus via een engel door God is doorgegeven) dan is het geheel legitiem te moorden. Hoe vaak hoor je gelovigen niet zeggen: "Maar in de bijbel/koran staat zus-of-zo") Dan denk ik: "Lekker belangrijk wat er staat", maar voor de gelovige is dit het woord van God/Allah. En een atheïstisch manifest waarin dergelijke onzin staat (of welke heilig verklaard wordt) ken ik niet. Eindelijk de vraag: WHAT IF YOU'RE WRONG? Hier het antwoord:
 21. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Vandaar mijn verzoek: ON topic te gaan. Je te beperken tot onderwerpen, niet personen. Wat is het hogere in de mens? War bevindt het hogere zich? 2 Heel interessante vragen.
 22. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Maar zie je enig verschil tussen de 2 bloemlezingen? Bij de eerste zie ik gefrustreerde uitingen van onmacht, bij de 2e (die van jou) een eerlijke oprechte opsomming van hoe ik in elkaar steek. KOM OP! on topic weer!
 23. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Even een kleine slachtoffer-bloemlezing tussendoor. Het niveau ligt hoog! "We schakelen over naar de slachtofferrol"... deed mij besluiten dit topic nog eens door te lezen om te kijken of ik me onterecht geschoffeerd voelde. Wetenschappelijk psychologische conclusie: Onterecht! Slechts hier en daar heb ik er een sporadische ad hominem kunnen uitpikken: alleen een psychiater kan je nog helpen Je bent een idioot maar toch mag ik je op een manier wel. Wil je weten waarom je als een gefrustreerd zielig figuur overkomt maar doe gewoon niet zo irritant je hebt nogal een bord voor je hoofd je bent opdringerig Een trol maakt bij voorkeur gebruik van … waarbij de gelovigen hun best doen de clown MH en consorten vast te zetten hetgeen hen slecht afgaat Stalin, Mao en Pol Pot. Want dit forum is dankzij voornamelijk MH tot één grote strontvervelende herhaling van zetten geworden. die vermoorden, vervolgden, deporteerden en martelden expliciet vanuit atheïstische motieven allerhande gelovigen. We kunnen MH ook antwoorden geven, selectief zal hij ze terzijde schuiven om terug tot z'n doelstelling te komen. En dan spraken we nog niet over z'n gemis aan meta-cognitief vermogen Wellicht nuttig voor je dit zo snel mogelijk door te nemen Hein: https://www.slachtofferhulp.nl/geweld/Delicten/Bedreiging/ http://www.omgaanmetangst.nl/angststoornissen/tips/ Kan iemand het vuilnis even buiten zetten? Magere Hein is dus óf een trol, óf doet hard zijn best op een trol te lijken Hein, ga svp bij je vriendjes op FT klagen dat je hier niet begrepen wordt en stop hier met je eeuwige gedram. De trol zaait onrust door mensen tegen de haren in te strijken Man, je bent hier een open boek en totaal uit-geciteerd/gepraat. Het gaat MH helemaal niet om een antwoord op zijn vragen Wat een niveau. Je kan zo met MH in een hokje zitten. MH is gewoon een persiflage van een militante atheïst. MH geeft geen antwoord maar gaat rustig verder met z'n spelletjes. donder nu maar weer op naar Freethinker. @Magere Hein Oh en neem de rest van het zooitje FT-ers a.u.b. ook mee. Het is voor mij nu wel aangetoond dat ze net als jij alleen komen om te trollen en niet voor een serieuze discussie. Trol rustig verder MH, stereotiep en je zal niet anders kunnen. En wie denk je nu dat je bent, dat organisme dat je MH noemt en hier als een malloot optreedt in een poppentheater? Je bedoelt een vraag van een schijnheilige malloot MH begrijpt er geen barst van of doet alsof om z'n rolletje te kunnen blijven spelen We schakelen over naar de slachtofferrol, Dus nu weer on topic? Wat is het DIEPERE in de mens?
 24. Magere Hein

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Troost je. Ik zit ook heel dicht bij Groenlinks met mijn stem. Het schip gaat stranden, zoveel ben ik met je eens. En misschien kunnen we de wetenschap de zwarte piet zelfs toespelen. Waarom? Omdat het blijkbaar werkt. Werken kan 2 kanten op. Positief en negatief. Hoewel...soms is wetenschap neutraal!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid