Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Magere Hein geplaatst

 1. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Getallensymboliek. Hoe serieus moeten we symboliek(in het algemeen) nemen om bepaalde waarheidsvragen/claims te beantwoorden? Mythen, sagen en symbolen zijn prachtig, maar wat zegt het over evt. betrouwbare kennis?
 2. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Mooie conclusie waar ik ook achter kan staan We moeten ons inderdaad beiden aan de wetenschappelijke/historische feiten houden. Dat JC is opgestaan uit de dood is GEEN feit. Dat de evangeliën betrouwbaar zijn is GEEN algemeen geaccepteerd onbevooroordeeld feit. Evolutie daarentegen wordt wereldwijd wel gezien als feit. Zwaartekracht ook. En ALS evolutie wordt tegengesproken is dat niet onbevooroordeeld, maar uit geloofsovertuiging. Enkele voorbeelden van onbevooroordeelde feiten dus. Amen ps Mijn oog (moet wel ontworpen zijn!) valt nog op deze opmerking: Evolutie is een feit. De ET wordt onderbouwd/ondersteund door zeer veel feitenmateriaal maar staat altijd open voor suggesties, veranderingen, verbeteringen, falsificaties etc. Evolutie is beter onderbouwd dan welke theorie dan ook. En dat hebben we dan wel weer aan de gelovigen te danken. Dat wel natuurlijk! Er is geen theorie beter onderbouwd, gededuceerd en geconcludeerd dan de ET. Daar kan geen evangelie tegenop. Maar de ET staat hier niet ter discussie. De evangeliën wel. Toon maar aan dat de betrouwbaarheid net zo groot is als die van de ET.
 3. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  @MN ik krijg het verwijt dat de sekte waarnaar ik verwijs niet bestaat. Ik toon de sekte en ben vervolgens chaotisch? I lost you...
 4. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  A: Het topic suggereert heel sterk dat islam de boosdoener is, het christendom de oplossing voor alle problemen. Maar dat was mijn interpretatie van "Is de islam wel zo vredelievend" En leg dan uit op die vraag: Ja en nee. Ja als je moslim bent, nee als je christen bent. B. Student kan wel aangeven dat mijn sekte niet bestaat, ze bestaat wel en ik heb de link daarna geplaatst. Heaven's gate cult. Ook zij bleven geloven ondanks dat hun voorspellingen niet uitkwamen en ze niet gered werden door ufo's. Maar geloven bleven ze! Cognitieve dissonantie heet dat. En hier ben ik ook een aantal voorbeelden tegengekomen. Student is er 1 van. Vooral blijven geloven dat de evangelien betrouwbaar zijn. Feitelijk zijn zelfs! Met dit soort mensen bereik je geen vrede (hetgeen jij zo voorstaat). Boekgelovigen zijn hiervoor niet de meest geschikte partners. C. En dat ik blijf strooien met bijbelse teksten is omdat de meesten hier ze wel serieus nemen. Behalve(!!!) dus als ze negatief zijn. En daarom zeg ik je steeds: Wie A zegt moet B zeggen. Maar de gelovige zegt alleen maar AAAAAA en weet dat A het enige echte juiste antwoord is. Ik toon aan dat dit niet zo is. Zij die dit niet aanstaan lezen het gewoon niet. Life can be so simple.
 5. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Sorry. niet dus.
 6. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Ja hallo, als jij alleen positieve passages uit de bijbel filtert, mag ik toch de negatieve zaken eruit halen? Er staan morele lessen in de bijbel, er staan ook uitermate dubieuze 'lessen' in. Het is gewoon een boek geschreven door mensen en dus is het zowel zwart als wit, goed en kwaad. Heb je de bijbel wel eens goed gelezen>? Waar wil je het over hebben? God, Moraal Geweld Genocide Slavernij Kindermishandeling Discriminatie Vrouw Abortus Homoseksualiteit Huwelijk Seks Politiek Jezus Om met die laatste te beginnen. Jezus uit de bijbel predikt niet alleen maar liefde! Een driftig baasje soms: M.b.t. "Hebt uw vijanden lief: (Mattheus 23:17) Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? (Mattheus 23:27) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. (Mattheus 23:33) Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Eert uw vader en uw moeder: (Lukas 14:26) Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. (Mattheus 19:29) En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven. (Mattheus 10:35) Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Wie A zegt moet B zeggen. Heb je wel eens met een moslim gesproken? Denk je dat een moslim kwaad in de koran ziet? Wie A zegt moet B zeggen, behalve als het op je eigen overtuiging aankomt.
 7. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  DUS is het geen wonder!Het was de normaalste zaak van de wereld. Zombies all over the place. En wie heeft al die anderen uit de dood opgewekt? God? Met welk doel? Waarom Horus, Osiris, Tammuz en Mithras? Moest God iets duidelijk maken?? God bestond destijd niet eens. Zie je niet dat het een steeds terugkerend mythisch fenomeen is? Absoluut geen wonder. Wat de Amerikaanse sekte betreft, die volgens jou niet bestaan heeft: https://en.wikipedia.org/wiki/Heaven's_ ... s_group%29 Zoveel mensen zoveel waanideeën. Alleen: Hier herken je het waanidee onmiddellijk maar de overeenkomsten met een eigen sekte ontgaan je dan... Nogmaals. Zo zeker als jij bent, waren zij ook. ps Zoek eens op wat 'feit' betekent. De opstanding valt hier niet onder. Of zou je willen beweren dat de opstanding van JC een hard historisch feit is? Want als je dat beweert is discussie verder onmogelijk omdat je wrschl. niet weet wat een feit is. Iets dat voor jou een feit is, is niet wereldwijd een feit. Evolutie is wereldwijd een feit en dat zeg ik niet omdat ik daarvan overtuigd ben, maar omdat hier consensus over is, over de gehele wereld. En dat kan ik van de opstanding niet zeggen. Geen feit dus. Maar beargumenteer maar raak. Je schijnt er nogal diep in te zitten. Jammer alleen dat je eenzijdige kennis bezit en alle kritiek naast je neer gooit. Jij WEET (met hoofdletters), dus wat kan ik nog inbrengen? Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (zie het artikel wetenschappelijke methode). De opstanding evenals het naar de hemel reizen van Mohammed per vliegend paard (hetgeen moslims als feit WETEN!) valt hier dus niet onder.
 8. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Ik sta altijd open voor goed beargumenteerde andere standpunten. Daaronder versta ik niet: "In de bijbel, koran of veda's staat..." Overigens mag je mij cherrypickin verwijten, ik zeg nogmaals: Wie het NT (Jezus' goede boodschap...maar ook de foute....) zegt, moet ook OT (Gods gruwelijkheden) zeggen.
 9. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Anders onthou je eerst even wat je zelf beweert en waarop gereageerd wordt. Voornamelijk het deel met "geen speld tussen te krijgen". Ik reageer wel weer wanneer het interessant genoeg is. Waar doorgaans geen speld tussen te krijgen is, toon ik aan met de 2 kaarten. Iemand die ten zuiden van de rivieren is opgegroeid in een katholiek gezin, zal naar alle waarschijnlijkheid later geen Mormoon worden. Iemand die in Pakistan wordt geboren zal naar alle waarschijnlijkheid Allah als enige echte God aannemen. En ja er zijn uitzonderingen, maar de kaarten spreken boekdelen. Godsgeloof is plaats-en tijdgebonden. In de tijd van de Vikingen had jij Odin/Wodan geëerd. En reken erop dat je destijds zeker zou weten dat Wodan bestond. En nu? Nu is het getal 40 ineens wonderbaarlijk goddelijk...
 10. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Dus niet genetisch. Zijn we het daar over eens. 't het het zijn m.i. 't zelfde. Ik leg jou helemaal niets in the mind. Ik zou niet willen...ik zou niet kunnen. Waar heb ik beweerd dat geloof stilstand is? Ik zie hier op dit forum heel veel mensen die absoluut niet willen nadenken en zich prettig voelen bij hun geloof. En dat noem ik geestelijke stilstand/achteruitgang. Overigens ken ik de ideeen van Michael Shermer en ben het doorgaans met hem eens. Pascal Boyer en Daniel Dennett geven ook een prima uitleg over het ontstaan van geesten en godsgeloof. Natuurlijk is het te verklaren! Maar ik wil weten of het waar is.
 11. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Dus niet genetisch. Zijn we het daar over eens. 't het het zijn m.i. 't zelfde. Ik leg jou helemaal niets in the mind. Ik zou niet willen...ik zou niet kunnen. Waar heb ik beweerd dat geloof stilstand is? Ik zie hier op dit forum heel veel mensen die absoluut niet willen nadenken en zich prettig voelen bij hun geloof. En dat noem ik geestelijke stilstand/achteruitgang.
 12. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Wil je dan eerst uitleggen wat je met die demografische ontwikkelingen van de laatste 60 jaar bedoelt? Dat Nederland seculariseert? Of dat het overgrote deel van de katholieken nog steeds beneden de rivieren woont? Want een demografische verdeling kennen we in Nl. uiteraard ook: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... st1849.PNG Maar als je iets anders bedoelt...vraag het me gewoon. Religie IS plaats (EN TIJD)-gebonden, of je dit nu een prettig idee vind of niet.
 13. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Ik zal nog wel een andere mogelijke hypothese geven. Collective storytelling. verhalen beïnvloeden elkaar en vervloeien in elkaar zonder dat hier veel bewijsmateriaal voor is. Overtuigingen ontstaan op deze wijze. Oudere kennis/bronnen worden vaak vergeten. Een bekend verschijnsel dus. Combineer dit later (als naar de bronnen gezocht wordt) met cognitieve dissonantie. (Zoek eens naar de Amerikaanse sekte die wisten dat er een zondvloed zou komen omdat ze in contact stonden met buitenaardse boodschappers) en die gered zouden worden door een vliegende schotel. Uiteraard gebeurt dit niet, maar dit wordt door de sekte omgezet in een andere theologie. Door hun biddend gedrag hebben ze nu de wereld gered van de zondvloed.) En dit gaan we toepassen op de Jezussekte van weleer. Veel aanhangers hebben veel opgegeven om JC te volgen. Mattheus 19:27 (de kameel!) Wie kan m.a.w. behouden blijven. Petrus verwoord dit dan. Het eeuwige leven dus voor de discipelen! En... allemaal aardse beloningen!!! Er staat dus nogal wat op het spel! Maar dan: De intocht naar Jeruzalem (Zou Hij als de nieuwe koning der Joden doen, maar JC wordt gekruisigd!) WAT EEN CD! Ik zie overeenkomsten met de Amerikaanse sekte. En wat is de oplossing? Collective stroytelling met een geheel nieuwe (voor ons bekende) theologie. De opstanding was uiteraard een feit.
 14. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Ik sluit me aan bij Bonjour. Er IS geen consensus over de betrouwbaarheid van de evangeliën. En dat staat buiten het feit of je moslim, christen of hindoe bent. Geloof bepaalt niet of iets wel of niet betrouwbaar is. De moslim WEET nl. met evenveel stelligheid dat de evangeliën niet betrouwbaar zijn. En jullie beiden kunnen niet gelijk hebben. Hoe ga je dat uit"vechten". Door beiden te blijven volharden dat je gelijk hebt??
 15. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  @Thorgrem. Aperte onzin dus? (De kaart is te groot om hier te plaatsen denk ik) http://www.china-mike.com/wp-content/up ... -chart.jpg Ik ben zo blij dat er niet een dergelijke kaart bestaat voor wetenschappers/evolutie. Als TS in Pakistan geboren was, had het getal 40 NIETS betekent voor hem/haar
 16. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Niets gaat de wereld redden omdat de mens nog lang niet geëquipeerd/geevolueerd is om met zulke grote groepen beperkte middelen te delen. Onze frontaalkwab is nog te klein, onze bijnieren te groot. HET kwaad zegt mijn niets. Leg mij maar uit wat dit is. En ellende komt niet slechts uit religie voort. heb ik nergens beweerd, maar religie (heilige boeken) is wel een uitstekend hulpmiddel om ellende te rechtvaardigen. Dat mensen een drang naar het spirituele hebben ben ik met je eens. Maar hebben we daar heilige boeken en goden voor nodig? Zou je ook moeten uitleggen. Dat religie letterlijk in onze genen zit moet je uitleggen. Welk gen is het religie-gen? Francis Collins zou blij met je zijn denk ik.
 17. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Ik verander helemaal niets aan iemand die gelooft omdat deze doorgaans niet open staat voor rede en argumenten. Het hele leven is gefundeerd op dit geloof dat je bij je geboorte is meegegeven. Een toeval van geboorte waar later geen speld meer tussen te krijgen is. Het gaat velen van jullie hier dan ook absoluut niet om van gedachten te wisselen, maar om nog standvastiger in je overtuiging te kunnen bijten dan je al deed. Ik noem dit stilstand.
 18. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  https://en.wikipedia.org/wiki/Historica ... he_Gospels Vaag, vager, vaagst. Stel: Ik zie morgen mijn overleden buurman voorbij lopen en ik weet absoluut zeker dat het mijn buurman is die 3 dagen ervoor gecremeerd is. Dan ga ik dit mijn kinderen vertellen. Zij vertellen dit weer door en pas na 40 jaar is er iemand die denkt: "Goh...is toch wel een wonder..." Ik ga dit maar eens opschrijven voor het nageslacht. Die buurman heeft hij vervolgens zelf nooit gekend. M.a.w. Hoe betrouwbaar zijn de evangeliën? Moeten we hieruit concluderen dat er een persoon opgestaan is uit de dood? Moeten we dan ook nog aannemen dat dit een 1-malig godswonder was? NEE! Jezus was niet de eerste die uit de dood opstond. Vele gingen hem voor! . Welke niet christelijke onafhankelijke archeologen heb je het hier over? Waar zijn ze het over eens? O ja, die ken ik ook. Hoe gekker het verhaal...dan moet het wel kloppen! Ik ken vreemdere (oudere EN recentere) mythen dan de Jezusmythe. Die moeten dan wel kloppen. Wat een argument zeg... Nogmaals. Je bent zo zelfverzekerd dat alles correct is, waarom is er zelfs onder christenen totaal geen overeenkomst? Zo duidelijk is het dan toch niet? Nergens zoveel onenigheid als ik boekreligies.
 19. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  @MysticNetherlands Ik ben slechts geïnteresseerd in hetgeen waar is. En het OT hoort bij het NT zoals Suske bij Wiske hoort. Overigens was 1 (vermeende) boodschap van Jezus in het NT: "Have no thought for the morrow" En als je wilt kan ik diverse dubieuze passages uit het NT aanhalen zoals b.v. (Lukas 14:26) Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. (Mattheus 10:34) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Desgewenst heb ik er meer. Vrede halen we niet per definitie uit deze boeken. Boeken als heilig bestempelen is HET probleem!
 20. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Stilstand is achteruitgang. En als je volgende vraag is: "Stel dat dat zo zou zijn,. wat dan?" dan zijn we uitgepraat denk ik. Stel dat ze in de middeleeuwen jou instelling hadden gehad...Hadden we nu in een prettige tijd geleefd.
 21. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Van Allah weet ik het niet, maar ik weet wat de God uit de bijbel allemaal op Zijn geweten heeft: http://dwindlinginunbelief.blogspot.nl/ ... bible.html Het geschatte aantal komt op: 24,994,828 25 Miljoen doden, waarvan de meesten op gewelddadige gruwelijke wijze (waaronder veel vrouwen en kinderen). Ik stel dus de tegenvraag: Is de bijbel wel zo vredelievend?
 22. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  En stel dat dat zo zou zijn. Wat dan? Dan zullen we ons primaten-geloof in goden en geesten nooit achter ons laten en stopt de menselijke humanistische geestelijke vooruitgang en blijft het 'hullie versus ons' En 'ons' heeft dan uiteraard het ware geloof.
 23. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  M.a.w. Ik blijf ondanks alles gewoon lekker geloven en wil me helemaal niet verdiepen in andere culturen/mythen/geloven/kennis.
 24. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Als de evangeliën zo overduidelijk foutloos en waterdicht in elkaar zitten, waarom is er dan zoveel meningsverschil over? Waarom is het geen wet zoals de natuurwetten er zijn? De wet van het evangelie? http://prd.sg.uu.nl/opnames/athe%C3%AFs ... per-wonder Vanaf 25 minuten. O.a. Hoe e.e.a. echt ontstaan is. Totaal onbetrouwbaar gezien de bronnen, het ontstaan en het canoniseren hiervan. Hoe historisch betrouwbaar is alles? 53 en 57 is de datum van de brieven v an Paulus die geen getuige is geweest. Er zijn talrijke contradicties. De belangrijkste: Met wat voor soort lichaam is JC opgestaan? Paulus (oudste bron) zegt: JC is opgestaan met een ander hemels lichaam. Een geestelijk lichaam dus. De visie in de evangeliën gaat richting het lege graf en dus de lichamelijke opstanding. Vertel jij maar wat waar is en hoe jij dit bepaalt. Andere details: Laatste stukje Markus is een toevoeging (de 3 dames in 16.8). Ze moesten van de engel juist iedereen gaan vertellen van dit lege graf maar zij zwegen uit angst... Andere contradicties: De getuigen. Waar Jezus verscheen. 16.9 Maria Magdalena: Jezus had 7 boze geesten bij haar uitgedreven...Historisch??? Was Maria gek? Geschift? Hoe betrouwbaar is dit nu allemaal??? Toon jij het maar aan! Wel fijn dat je wetenschappelijke kennis voor waar aanneemt (Die aardbeving is gewoon bevestigd door sedimenten) Historisch en wetenschappelijk gezien blijft er nl. niet veel over van deze religie, zoals in de bijbel beschreven.
 25. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Wat betreft wonderen. Laat ik het grootste superwonder eruit pakken (de opstanding van Christus) Vanaf 13 min.25 http://prd.sg.uu.nl/opnames/athe%C3%AFs ... per-wonder Zelf ben ik van mening dat de opstanding geen uniek wonder was, omdat er eerder opstandingen uit de dood geweest zijn. Lazerus is er 1 van. Mithras een ander (en eerder). M.a.w. Welke wonderen blijven over? Wat verstaan we onder een wonder? Criteria zijn o.a. . Toon aan dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden . Laat zien dat het een schending van de (ware) natuurwetten is en dat voor de gebeurtenis ook nooit een verklaring gevonden zal kunnen worden. . Toon aan dat het (een buitenaardse oorzaak) de christelijke God is.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid