Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Magere Hein geplaatst

 1. Magere Hein

  Verkiezingen 2017

  http://www.ad.nl/nieuws/zeventig-procent-van-kiezer-nog-zwevend~a78cbde6/ Hoewel in de opiniepeilingen de kaarten al geschud lijken, weet het overgrote deel van de kiezers het zeven weken voor de verkiezingen nog niet. Mensen hier al overtuigd van hetgeen ze in maart gaan stemmen? Zelf zit ik met spanning te wachten op de stemwijzer, omdat ik de richting wel weet (links), maar absoluut de partij nog niet. Vind het op dit moment een ratjetoe van partijen en krijg inderdaad de indruk dat het veel beloven, weinig uitvoeren is. Mede ook omdat de constructies (coalities) hier vaak te wensen overlaten. Anyway: Ik vind het steeds lastiger een weloverwogen stem uit te brengen.
 2. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  N.a.v. een (wat) off topic discussie (droom over de duivel) tussen @sjako en anderen wil ik deze graag afsplitsen en Sjako verzoeken er hier verder over te praten. Zijn beweegredenen interesseren mij, maar ook de termen 'waarheid', 'oprecht zoeken hiernaar' zorgen bij mij voor vraagtekens. Misschien dat deze discussie dan verschoond kan blijven van de persoonlijke opmerkingen (en het stoken van) @violist, @TTC @MysticNetherlandse.d. Als het goed is, zit ik bij hen nl. onder de negeer-knop, dus ik verwacht hier dan ook geen inbreng van deze 3. Tenminste: NIET naar mijn persoon of opmerkingen toe. Uiteraard zijn ze welkom om met Sjako erover van gedachten te wisselen. Het gaat om deze discussie: MH: Ik blijf tot vervelens toe maar herhalen en vragen, hoe we kunnen bepalen of elementen kloppen? Wat versta je onder "kloppen"? Want die elementen waarvan JIJ vindt dat ze kloppen gelden b.v. niet voor RobertFrans, Willempie, Lobke of MH. Als mijn club en ik (we geloven in ufo's) 3 anderen weten te overtuigen MAG je spreken van een wonder, maar het maakt het bestaan van ufo;'s echt niet waarschijnlijker. Ook het besturend lichaam maakt fouten (lees Raymond Franz). De paus, de imam, dominee....allemaal maken ze fouten. En dan blijft die ene vraag zich steeds weer opdringen: Hoe weten we (hoe bepalen we) wie er gelijk heeft? Geloof alleen? MH: Je zal lid van de pinkstergemeente worden.... Moet je toneelstukjes gaan spelen, uitzinnig zingen en dansen en misschien wel voor een grote groep in tongen gaan spreken. Doodeng! De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Een wonder! De kennis halen ze uit de bijbel en staat weergegeven in de Bijbel, met name in Joël 3 en in Handelingen 2. MH: Voor mij (en iedereen hier) zijn die punten ook belangrijk. DE WAARHEID over... Wat is waarheid Sjako? Is die persoonlijk? Weet het besturend lichaam wat waarheid is? Hoe definieren wij met z'n alleen dit begrip? Is het handig als jullie (JG) een ander waarheidsbegrip hanteren dan RF, Willempie en Lobke? Kunnen zij de waarheid kennen als die tegen jouw waarheid in gaat? (Dat er veel tijd in evangeliseren gaat zitten door langs de deuren te moeten gaan is me bekend. Mijn collega is inmiddels gestopt met werken! Ook nemen ze geen kinderen omdat dat niet past in hun levenswijze. Uiteraard een persoonlijke keuze waar ik niets mee te maken heb, maar ik heb er wel zo mijn ideeën over. MH: Ik kan ALLE geijkte kritiek m.b.t. ufo's ontkrachten en/of ontzenuwen. En ook in je laatste opmerkingen wil ik je vragen: Wat versta je onder 'oprecht' en wat versta je onder 'waarheid'? Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen? Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut. Want zoals jij deze 2 begrippen hier hanteert denk ik dat je het niet helemaal begrijpt (hoe de Nederlandse taal precies werkt).
 3. Magere Hein

  De bijbel is foutloos

  Volgens een mede-forummer is de bijbel 100% foutloos. Mijn vraag of dit werkelijk zo is, was ongepast omdat het een subforum betrof. Hier dus nogmaals mijn vraag: Is de bijbel foutloos en zonder tegenstrijdigheden en/of incongruenties? (m.a.w. Wat is er (letterlijk) goddelijk aan de bijbel en hoe weet je dat?)
 4. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nostradamus! Eeuwenlang hebben joden, christenen en moslims geloofd dat in het Oude Testament gebeurtenissen uit hun raciale en religieuze geschiedenis staan opgetekend. Zelfs nu zijn er nog velen die geloven dat het bijbelverhaal letterlijk waar is, of dat het in ieder geval in hoofdzaak correct is. Wetenschappelijke vondsten op het gebied van de archeologie, tekstanalyse, geschiedenis en recent vertaalde oude documenten wijzen alle op een werkelijkheid die voor veel traditionele en fundamentalistische gelovigen misschien moeilijk is te verzoenen met een geloof dat is gebaseerd op bijbelse gebeurtenissen, beloften, profetieën en openbaringen als historische feiten. Niettemin betekent deze kennis een nieuw ontwaken van ons inzicht in deze godsdiensten en hun oude geschiedenis. http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2003/juliaug2003/erzijlicht.html Verder zijn er weinig toekomstvoorspellingen die uitgekomen zijn omdat A Er naar het OT toe is geschreven B: De verhalen pas veel later zijn geschreven. Er is één voorspelling die bij christenen vrij gevoelig ligt en dat is waar Jezus spreekt over zijn terugkomst. Hij zegt dat dat dit binnen een generatie zal zijn. Maar dat is niet gebeurd. In Deuteronomium 18:20-22 staat hoe je volgens de bijbel een slechte voorspeller kunt herkennen: die kun je herkennen doordat hun voorspelling niet uitkomt. In dat geval is volgens de bijbel "de profetie niet van de Heere" We kunnen dus concluderen dat wat Jezus heeft gezegd over zijn terugkomst, geen voorspelling van god is geweest. In het OT komen echte toekomstvoorspellingen voor. Wat in het Nieuwe Testament voortdurend naar voren wordt gehaald als in vervulling gaande profetieën, zijn allemaal uit zijn verband gerukte OT-teksten die in hun oorspronkelijke betekenis helemaal geen toekomstvoorspellingen zijn. Vanwege dat mensen in de waan leefden dat antieke teksten 'heilig' waren, 'Gods woord', moesten ze dus een eeuwige waarde hebben, en zo gingen ze die teksten lezen alsof ze geheime boodschappen bevatten die op hun Jezus sloegen. Veel is uiteraard pas achteraf geschreven. En schepping??? Verklaar! Toon God aan! Toon schepping aan. Ontkracht de ET. Welke bewijzen heb jij voor schepping? Hoe is geschept? Wie schiep? Welke valide argumenten heb je daarvoor. Het alleen maar roepen is niet voldoende! Waarom 1 God en niet meerdere goden? Waarom in zo'n onmetelijk absurd heelal dat geschapen lijkt te zijn voor zwarte gaten? Waarom doet die God er ALLES aan om ons te doen geloven dat alles geëvolueerd is? Zoveel vragen...geen antwoorden!
 5. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Willempie?! Waar was jij al die tijd? Niemand die het tot nu toe aandurfde op die vraag in te gaan. Uiteraard heb ik het over empirische claims: Adam en Eva ZIJN onze genetische voorouders, God bestaat, Mohammed vloog per paard naar Jeruzalem, Bidden werkt, wichelroede lopen werkt, ufo's bestaan. Dat soort claims. Mijn vraag was en is: Zijn er slechte manieren om betrouwbare objectieve empirische kennis te verkrijgen en zijn er betere manieren? Waarom ga je niet gewoon eens proberen te lezen en te begrijpen wat mensen schrijven? Je schept de indruk dat je dat helemaal niet eens wilt namelijk, zoals ook weer in de bovenstaande rare reactie. Willempie: Als ik dit lees (en ik lees dit hier op dit forum): Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. dan vind ik dat nogal een feitelijke claim welke imo bewijzen nodig heeft omdat.....jawel.....het empirische claims zijn! En snap je nu waarom mijn vraag nooit beantwoord wordt? Men voelt nattigheid! Sjako ook (dit topic is uiteraard voor hem gestart) want ook Sjako komt met rede, objectiviteit en betrouwbare empirische kennis niet ver. Het blijft maar bij geloof. Wat er in gestopt is, komt er niet meer uit. Totdat men het licht (der empirische betrouwbare objectieve wetenschappen) gaat zien. Want eerlijk is eerlijk: Zwaartekracht/evolutie is in India exact hetzelfde als hier in Nederland. Wat betreft de laatste profeet wordt er heel anders over gedacht!
 6. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nou, die bewijslast wil MH wel op zich nemen. Wanneer heeft de katholieke kerk haar excuses aangeboden aan Galileo Galilei en Giordano Bruno? De acceptatie van het heliocentrisme? Het creationisme-evolutie debat? Condoomgebrui? De weerstand tegen de feiten van Darwin? Versalius? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics Andersdenkenden werden maar al te graag geroosterd. Gelovigen zijn begonnen Gods natuur te onderzoeken....iedereen geloofde tenslotte in de middeleeuwen. Maar o wee als de bevindingen (de FEITEN) tegen het heilige woord ingingen! Stop dat compliment maar in je zak @Mullog
 7. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Iedereen zal zijn/haar kinderen opvoeden volgens bepaalde traditionele normen en waarden en inzichten. Zelf ben ik een slecht voorbeeld voor je, omdat mijn vrouw zwaar christelijk (gereformeerd) opgevoed is, ik 'atheistisch'. Tussen aanhalingstekens, omdat God, geloof, niet-geloven eigenlijk nooit ter sprake kwam thuis. Zelf heb ik les van een dominee gehad op de openbare lagere school, maar vond de verhalen te mooi om waar te zijn. Onze eigen kinderen hebben we vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Mijn vrouw mocht ze van mij geloofszaken bijbrengen, maar ik zou nooit en te nimmer kunnen zwijgen als ze mij bepaalde vragen zouden stellen. M.a.w. We zouden elkaar hierin vrij laten. Stel dat mijn vrouw de kinderen had willen laten dopen. Ik had er niet bij geweest. Huichelarij van mij kant. Gelukkig is mijn vrouw bijgedraaid en heeft het juk van het orthodox gereformeerde geloof van zich af gegooid. De hel, de duivel, de angst...het is gelukkig allemaal verdwenen. De droombeelden echter, van een mooier leven na dit leven heeft zij nog steeds en ik vind dat best. Zij zit dit dan ook niet op een forum te spuien (haar waarheid!). De kinderen (en ik zal menigeen teleurstellen hier) zijn absoluut ongelovig en zaten allen (op 1 na) op openbare scholen. 1 Heeft er tijdelijk op een katholieke school gezeten (praktisch probleem). Mijn schoonvader, die in de laatste jaren van zijn leven zit, is angstig voor de dood! Geloof zou troost bieden...Ik vind het triest voor die man. Frustratie m.b.t. mijn schoonouders heeft deels gezorgd voor mijn aversie tegen (orthodox) gefrustreerd geloof in deze liefdevolle God. Natuurlijk werd ik in het begin niet geaccepteerd. Was ik slecht? Welnee! Ik geloofde niet. DAT was het probleem. Later is dit allemaal prima bijgedraaid (ik bleek zo rot niet...), mijn aversie is gebleven en weer aangewakkerd door een JG (collega). Als je meer vragen hebt. Altijd bereid te antwoorden.
 8. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Zonder meer waar! Dit klinkt nogal feitelijk! Welke BEWIJZEN heb je daarvoor? En waarom vliegt Mohammed niet met een paard naar Jeruzalem? Geloof je dat ook?
 9. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dit doet wetenschap zo ongelooflijk tekort! Alsof het meningen betreft! Kom op zeg! Je hele leven is doordrongen van wetenschappelijke feiten! Een AB-kuur bij de arts is echt niet gebaseerd op de mening van die arts. Of JC opgestaan is uit de dood echter....DAT is gebaseerd op meningen. Slecht gefundeerde meningen. Ik denk dat we allemaal haarfijn weten hoe de wetenschappelijke methode werkt en...DAT ze werkt! Voor godsdienstige kwesties is dit alles behalve duidelijk. Vandaar mijn tot vervelens toe herhalende vraag (die NIET beantwoord wordt.) Ik ben meer dan gaarne bereid buiten mijn (wetenschaps)hokje om te denken. MAAR! Dan moet er wel een goed alternatief komen. Geloof is dat niet! En waarom is dan juist DIT de persoon die geen antwoord op mijn vraag kan geven??? En wat een zelfkennis....MAAK HET WAAR, zou ik willen roepen.
 10. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen Marxistisch op te voeden. Het mooie is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze Marxist worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi. Prachtig! Wiki: Kinderen van Jehova's getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk. Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische terminologie) de "frontstage" en de "backstage" is. Op bijeenkomsten en in publicaties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière als volle-tijdsevangelist (de "backstage"), maar op andere plaatsen wordt ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de "frontstage"), zoals in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd Val je kinderen er niet mee lastig! Maar misschien kun je cijfers geven, van hoeveel kinderen op volwassen leeftijd de ouders (en DUS de rest van aller vrienden) de rug toekeren? Ik hoop oprecht dat alle kinderen in Nederland seculier wetenschappelijk onderwijs zullen krijgen, want we blijven zo de verschillen alleen maar benadrukken. Stel je voor: Een Marxistische school, een anarchistische school, post modernistische scholen etc. Kinderen moeten later zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. En dat kan alleen als ze alle aspecten en kanten kunnen beoordelen. Kijk hier naar de gelovigen: Zij weten dat hun geloof waar is. En waar baseren ze dat op? Kennis? Wetenschap, logica en feiten? Welnee! Opvoeding! En gesprek is derhalve onmogelijk!
 11. Magere Hein

  Verkiezingen 2017

  Debat op TV. Buma doet het verschrikkelijk! Klaver, Asscher en Pechthold leiden.
 12. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Die BEGRIJPEN dat niet, die apen na! Niemand begrijpt dit. Jij ook niet! Zo wel: Leg het uit.
 13. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  JA! omdat er gesuggereerd wordt dat kinderen een vrije keuze m.b.t. religie hebben. Kinderen nemen de religie van de ouders over. Ik heb een schoonfamilie waarin de kinderen als eerste "amen" zeggen, dan pas 'papa' en 'mama'. En dan wordt hier gezegd dat ze vrij zijn! Deze kinderen MOETEN mee naar de kerk, de catechisatie, biddag, dankdag en weet ik wat voor -dag. Deze kinderen WETEN dat Jezus voor onze zonden(!) gestorven is. Ik vind dit verderfelijk en wordt dan inderdaad befrustreerd. De waarheden die ik hier lees. De onmacht van velen om oprecht antwoord op mijn steeds maar weer terugkerende vragen te geven. Het befrustreert. Nee, dat homoseksualiteit er geaccepteerd wordt. En als er iets onbijbels is....dan is het wel het accepteren van homo's! Homo's zijn een gruwel Gods. Ik applaudisseer dus de WTG die, wat dat betreft, de 21e eeuw is binnengestapt.
 14. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat laatste verdient een applausje! Maar dat eerste? Kinderen die niet achter het geloof staan??? Kinderen die niet achter de PVV idealen staan? Kinderen die niet liberaal, conservatief of marxistisch zijn?? Kinderen varen blindelings op ouders en omgeving. En als je gehele omgeving uit JG-en bestaat (of katholieken, of moslims)....
 15. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Of als kindlief niet naar de catechisatie wil. Of niet wil bidden....Of zondag niet mee wil naar de kerk. Of een zwart vriendje krijgt...een homovriendje.... EEN ZWART HOMOVRIENDJE!
 16. Magere Hein

  God bestaat niet

  Moet een aanname niet een bepaalde mate van logica/bewijs hebben dan? Ik neem ook aan dat als ik van de flat spring (12 hoog) dat ik naar beneden zal vallen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer op zal staan. Dat zie je verkeerd. Normaal gesproken dient MN iedereen altijd zeer inhoudelijk en respectvol van repliek en zal hij/zij nooit persoonlijk worden.
 17. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Juist, dat is mijn punt! Heel wat kerken kennen/kenden een soort van ban, ja zelfs de Katholieken, waar een ban in de middeleeuwen je in een gevaarlijke positie kon brengen. De anabaptisten kenden een hele strenge uitvoering van de ban, zelfs met echtmijdingen, wat wilde zeggen dat je geen sociale omgang meer mocht hebben met je partner. Bij JG is deze toestand van het niet meer aanspreken van een uitgesloten persoon te danken aan een verkeerde vertaling van 2 Joh 10, 11. Ook de voetnoot heeft hier aan dat er ook zou kunnen staan: “en zegt hem niet zich te blijven verheugen”. In het koiné Grieks staat daar in de textus receptus: “καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε” χαίρειν is het infinitief van χαίρῷ wat “ik verheug mij” betekent. Letterlijk staat er hier dus “en zeg aan hem zich niet te verheugen” (μὴ is de ontkenning). Vertaling! De bijbel is ONBETROUWBAAR als kenbron. EN GIE GELUUFT DAT?
 18. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat dit is opgeschreven in een heel ver verleden door mensen die niet eens wisten dat de aarde om de zon draait. Bovendien zijn de schrijvers doorgaans niet bekend. Is de tekst van mond op mond doorgegeven. Pas veel later op papier gesteld. Vertaald, verdraaid, geherinterpreteerd, delen toegevoegd/weggelaten, etc etc. Totaal onbetrouwbaar! Je kunt er iedere uitleg aan geven! De bijbel is GEEN betrouwbare bron. Ik heb hier al talloze bijbelpassages gepost. laat ik het zachtjes formuleren: God kwam er niet al te best vanaf. Maar stel, Ik vraag: Hoe denken jullie hierover?
 19. Magere Hein

  God bestaat niet

  You're kidding me! The faith card.
 20. Magere Hein

  God bestaat niet

  En je hebt je eerste AH van MN te pakken! Gefeliciteerd! Er zullen er nog vele volgen.
 21. Magere Hein

  God bestaat niet

  Krijg je niet. Je zit heel dicht tegen ad hominems aan! U is gewaarschuwd. Kritische vragen worden hier door de deelnemers NIET getolereerd.
 22. Magere Hein

  God bestaat niet

  @Nietzsch Je zit in fase 2. Je bent lomp en onbehouwen. Je valt in herhaling. Je bent niet oprecht. Eeehh......(even MN consulteren): je bent schijnheilig. Etc etc. Er komt hier GEEN antwoord op je vraag! Leg je er bij neer, want voor je het weet zijn bovenstaande ad hominems niet alleen voor mij bedoeld.
 23. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Maar misschien heeft Sjako wel heel goede redenen om dood te zwijgen. Zou jij dat niet willen weten? Misschien wil God wel dat afvalligen doodgezwegen worden. Een ander zal misschien zeggen dat een afvallige gestenigd moet worden. IK wil weten wat God vindt en hoe je dat weet? Jij niet? ! Welkom in de wereld van religie. Hoe raken volwassenen overtuigd van hun gelijk??? Door ze als kinderen te indoctrineren. "Geef mij een kind tot z'n zevende jaar en ik heb het voor de rest van z'n leven"
 24. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Zout nou aub een keer op met je dooddoeners. IK wil antwoord als er volgende week een JG op de stoep staat. JG: "Goedenavond meneer, lekker weertje he?" "Zou u gelukkig willen worden, eeuwig leven en mag ik u daarom het ware woord verkondigen" MH: "Uiteraard heer" Vertelt u mij eens waarom de JG-en gelijk hebben en de katholieken, moslims, pinkstergemeente gelovigen etc niet? " JG: Fase 2. "Dag meneer"! Ik ga deze onthouden, want zo snel heb ik ze nog nooit weg gekregen. Meestal stappen ze pas op als ik over Raymond Franz begin. Maar ik weet een betere oplossing voor jouw bijzonder lage repeterende flauwekul: De negeerknop. Daaaag Dingo! Dikke kus van MH. Dus @sjako Waarom adviseer jij mij (of een ander hier) JG te worden en niet om het katholicisme te verkiezen? Waarom JG en geen moslim worden? Welke valide argumenten kun je hiervoor geven? Waar heeft de WTG absoluut gelijk, daar waar de andere overtuigingen er aantoonbaar naast zitten?
 25. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nee, RF. Jij gelooft weer op jouw manier. Willempie doet het weer anders en Pietje weet het op zijn manier te vertellen. Allemaal geloven jullie iets m.b.t. Jezus, de opstanding, Mohammed, Adam en Eva, uitsluiting en ga zo maar door. Maar ik....IK wil een verantwoorde eerlijke keuze maken! HOE???? Hoe weet ik of ik JG moet worden, katholiek of moslim? En dan kan er weer met modder gegooid gaan worden (met fase 1, 2 of 3) en MN kan roepen dat ik mezelf weer asociaal herhaal en TTC kan zijn Deepak Chopra generator er weer bij pakken. De vraag is legitiem! Het draait juist allemaal om die ene vraag!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid