Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Magere Hein


 1. 19 minuten geleden zei sjako:

  Ben ik al eens mee gekomen. Er is nog steeds geen betere verklaring voor het leven dan schepping. Hoe verklaar je profetieën die uitkomen, zelfs tot in de details. Waarom moesten de Israëlieten bijv latrines maken terwijl ze geen weet hadden van bacterieen? Er wordt gezegd dat de aarde rond is en aan het niets hing. De waterkringloop wordt omschreven terwijl ze dat niet konden weten in die tijd. En ik kan nog wel even doorgaan.

  Nostradamus!

  Eeuwenlang hebben joden, christenen en moslims geloofd dat in het Oude Testament gebeurtenissen uit hun raciale en religieuze geschiedenis staan opgetekend. Zelfs nu zijn er nog velen die geloven dat het bijbelverhaal letterlijk waar is, of dat het in ieder geval in hoofdzaak correct is. Wetenschappelijke vondsten op het gebied van de archeologie, tekstanalyse, geschiedenis en recent vertaalde oude documenten wijzen alle op een werkelijkheid die voor veel traditionele en fundamentalistische gelovigen misschien moeilijk is te verzoenen met een geloof dat is gebaseerd op bijbelse gebeurtenissen, beloften, profetieën en openbaringen als historische feiten. Niettemin betekent deze kennis een nieuw ontwaken van ons inzicht in deze godsdiensten en hun oude geschiedenis.

  http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2003/juliaug2003/erzijlicht.html

  Verder zijn er weinig toekomstvoorspellingen die uitgekomen zijn omdat A
  Er naar het OT toe is geschreven
  B: De verhalen pas veel later zijn geschreven.
  Er is één voorspelling die bij christenen vrij gevoelig ligt en dat is waar Jezus spreekt over zijn terugkomst. Hij zegt dat dat dit binnen een generatie zal zijn.
  Maar dat is niet gebeurd. In Deuteronomium 18:20-22 staat hoe je volgens de bijbel een slechte voorspeller kunt herkennen: die kun je herkennen doordat hun voorspelling niet uitkomt. In dat geval is volgens de bijbel "de profetie niet van de Heere"
  We kunnen dus concluderen dat wat Jezus heeft gezegd over zijn terugkomst, geen voorspelling van god is geweest. In het OT komen echte toekomstvoorspellingen voor. Wat in het Nieuwe Testament voortdurend naar voren wordt gehaald als in vervulling gaande profetieën, zijn allemaal uit zijn verband gerukte OT-teksten die in hun oorspronkelijke betekenis helemaal geen toekomstvoorspellingen zijn. Vanwege dat mensen in de waan leefden dat antieke teksten 'heilig' waren, 'Gods woord', moesten ze dus een eeuwige waarde hebben, en zo gingen ze die teksten lezen alsof ze geheime boodschappen bevatten die op hun Jezus sloegen. Veel is uiteraard pas achteraf geschreven.

  En schepping??? Verklaar! Toon God aan! Toon schepping aan. Ontkracht de ET. Welke bewijzen heb jij voor schepping? Hoe is geschept? Wie schiep? Welke valide argumenten heb je daarvoor. Het alleen maar roepen is niet voldoende! Waarom 1 God en niet meerdere goden? Waarom in zo'n onmetelijk absurd heelal dat geschapen lijkt te zijn voor zwarte gaten?
  Waarom doet die God er ALLES aan om ons te doen geloven dat alles geëvolueerd is? Zoveel vragen...geen antwoorden!


 2. 48 minuten geleden zei Willempie:

  Welke vraag? Wat een betrouwbare bron voor kennis is? Dat hangt er natuurlijk helemaal van af naar wat voor kennis je op zoek bent. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe een dieselmotor werkt is daar literatuur over.

  Willempie?! Waar was jij al die tijd? Niemand die het tot nu toe aandurfde op die vraag in te gaan. Uiteraard heb ik het over empirische claims: Adam en Eva ZIJN onze genetische voorouders, God bestaat, Mohammed vloog per paard naar Jeruzalem, Bidden werkt, wichelroede lopen werkt, ufo's bestaan. Dat soort claims. Mijn vraag was en is: Zijn er slechte manieren om betrouwbare objectieve empirische kennis te verkrijgen en zijn er betere manieren?

  38 minuten geleden zei Willempie:
  48 minuten geleden zei Magere Hein:

  Dit klinkt nogal feitelijk! Welke BEWIJZEN heb je daarvoor? En waarom vliegt Mohammed niet met een paard naar Jeruzalem? Geloof je dat ook?

  Waarom ga je niet gewoon eens proberen te lezen en te begrijpen wat mensen schrijven? Je schept de indruk dat je dat helemaal niet eens wilt namelijk, zoals ook weer in de bovenstaande rare reactie.

  Willempie: Als ik dit lees (en ik lees dit hier op dit forum): Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. 
  dan vind ik dat nogal een feitelijke claim welke imo bewijzen nodig heeft omdat.....jawel.....het empirische claims zijn! En snap je nu waarom mijn vraag nooit beantwoord wordt?
  Men voelt nattigheid! Sjako ook (dit topic is uiteraard voor hem gestart) want ook Sjako komt met rede, objectiviteit en betrouwbare empirische kennis niet ver. Het blijft maar bij geloof. Wat er in gestopt is, komt er niet meer uit. Totdat men het licht (der empirische betrouwbare objectieve wetenschappen) gaat zien.
  Want eerlijk is eerlijk: Zwaartekracht/evolutie is in India exact hetzelfde als hier in Nederland. Wat betreft de laatste profeet wordt er heel anders over gedacht!


 3. 3 uur geleden zei MysticNetherlands:

  JIJ legt neer dat religie wetenschap vooral heeft tegengewerkt, dus de bewijslast ligt bij jou

  Nou, die bewijslast wil MH wel op zich nemen. Wanneer heeft de katholieke kerk haar excuses aangeboden aan Galileo Galilei en Giordano Bruno? De acceptatie van het heliocentrisme?
  Het creationisme-evolutie debat? Condoomgebrui? De weerstand tegen de feiten van Darwin? Versalius? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics

  Andersdenkenden werden maar al te graag geroosterd. Gelovigen zijn begonnen Gods natuur te onderzoeken....iedereen geloofde tenslotte in de middeleeuwen. Maar o wee als de bevindingen (de FEITEN) tegen het heilige woord ingingen!

  2 uur geleden zei MysticNetherlands:

  Ben jij soms een Magere Hein?

  Stop dat compliment maar in je zak @Mullog


 4. 7 uur geleden zei Lobke:

  @Magere Hein

  Ja het mooiste is dat kinderen de wereld zelf ontdekken, maar altijd zullen daar de ouders een rol in spelen. Onze buren zijn absurd gek op voetbal, ik durf bijna te zeggen dat het een geloof is. Hun kinderen zitten allemaal op voetbal, en ik denk dat ze het leuk vinden. Indoctrinatie? Misschien wel? Geloofsopvoeding kan ook indoctrinatie wezen, zeker wanneer geloof als een pressie middel gebruikt wordt. Je moet naar kerk! Al zullen veel kleine kinderen, de kindernevendienst of zondagsschool best gezellig vinden. Ja ze krijgen het geloof met de paplepel in gegoten, maar hoe dat gebeurd is belangrijk. Onze kinderen gingen tot de pubertijd mee naar de kerk; de één vond het toen welletjes en ging af en toe wanneer ze zelf wilde; de geijkte dagen; Kerst en Pasen ;). De ander bleef trouw gaan en geloof bleef voor haar belangrijk, al ziet ze net als mij ook de hete hangijzers.Ik ben het met je eens een gelovige opvoeding kan je leven lang op een positieve of negatieve wijze een rol spelen.

  Een vraag; heb jij en je vrouw je kind/kinderen neutraal kunnen opvoeden? Speelde geloof daarin een rol of het anti theïst zijn? Speelde jouw frustratie t.o.v je schoonouders geloof daarin een rol?

  Zat jouw dochter op een openbare of een christelijk school? Ik hoop dat je dit eerlijk wilt beantwoorden en er niet over heen gaat lezen. 

  Iedereen zal zijn/haar kinderen opvoeden volgens bepaalde traditionele normen en waarden en inzichten. Zelf ben ik een slecht voorbeeld voor je, omdat mijn vrouw zwaar christelijk (gereformeerd) opgevoed is, ik 'atheistisch'. Tussen aanhalingstekens, omdat God, geloof, niet-geloven eigenlijk nooit ter sprake kwam thuis. Zelf heb ik les van een dominee
  gehad op de openbare lagere school, maar vond de verhalen te mooi om waar te zijn.
  Onze eigen kinderen hebben we vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Mijn vrouw mocht ze van mij geloofszaken bijbrengen, maar ik zou nooit en te nimmer kunnen zwijgen als ze
  mij bepaalde vragen zouden stellen. M.a.w. We zouden elkaar hierin vrij laten. Stel dat mijn vrouw de kinderen had willen laten dopen. Ik had er niet bij geweest. Huichelarij van mij kant. Gelukkig is mijn vrouw bijgedraaid en heeft het juk van het orthodox gereformeerde geloof van zich af gegooid. De hel, de duivel, de angst...het is gelukkig allemaal verdwenen.
  De droombeelden echter, van een mooier leven na dit leven heeft zij nog steeds en ik vind dat best. Zij zit dit dan ook niet op een forum te spuien (haar waarheid!).
  De kinderen (en ik zal menigeen teleurstellen hier) zijn absoluut ongelovig en zaten allen (op 1 na) op openbare scholen. 1 Heeft er tijdelijk op een katholieke school gezeten (praktisch probleem). Mijn schoonvader, die in de laatste jaren van zijn leven zit, is angstig voor de dood! Geloof zou troost bieden...Ik vind het triest voor die man.

  Frustratie m.b.t. mijn schoonouders heeft deels gezorgd voor mijn aversie tegen (orthodox) gefrustreerd geloof in deze liefdevolle God. Natuurlijk werd ik in het begin niet geaccepteerd. Was ik slecht? Welnee! Ik geloofde niet. DAT was het probleem. Later is dit allemaal prima bijgedraaid (ik bleek zo rot niet...), mijn aversie is gebleven en weer aangewakkerd door een JG (collega).

  Als je meer vragen hebt. Altijd bereid te antwoorden.

   


 5. 9 uur geleden zei violist:

  Voor kinderen is er gelukkig nog hoop

  Zonder meer waar!

  is_child_recruits_11.jpg?itok=lkDCkhsC&m

  7 uur geleden zei sjako:

  Dat Jezus over het water kon lopen vind ik acceptabeler dan een vliegende Peterus. Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. 

  Dit klinkt nogal feitelijk! Welke BEWIJZEN heb je daarvoor? En waarom vliegt Mohammed niet met een paard naar Jeruzalem? Geloof je dat ook?


 6. 15 uur geleden zei ZENODotus:

  Ik ben van mening dat wetenschap en godsdienst twee intellectuele handen op één buik zijn. Beide zijn op zoek naar een gefundeerde mening

  Dit doet wetenschap zo ongelooflijk tekort! Alsof het meningen betreft! Kom op zeg! Je hele leven is doordrongen van wetenschappelijke feiten!
  Een AB-kuur bij de arts is echt niet gebaseerd op de mening van die arts.
  Of JC opgestaan is uit de dood echter....DAT is gebaseerd op meningen. Slecht gefundeerde meningen.

  Ik denk dat we allemaal haarfijn weten hoe de wetenschappelijke methode werkt en...DAT ze werkt! Voor godsdienstige kwesties is dit alles behalve duidelijk. Vandaar mijn tot vervelens toe herhalende vraag (die NIET beantwoord wordt.)

  4 uur geleden zei Mcmadtasty:

  Het communicatieprobllem wat ik vaker heb gezien. het generaliseren van de wetenschap, het geloof, de gelovigen, de a-theisten. Het moderne hokjes-denken syndroom 

  Ik ben meer dan gaarne bereid buiten mijn (wetenschaps)hokje om te denken. MAAR! Dan moet er wel een goed alternatief komen. Geloof is dat niet!

  11 uur geleden zei MysticNetherlands:

  Hier nog iemand die niet gelovig is opgevoed. En ondanks een rationeel, scherp analytisch en academisch gevormd brein toch agnost/gelovig..

  En waarom is dan juist DIT de persoon die geen antwoord op mijn vraag kan geven??? En wat een zelfkennis....MAAK HET WAAR, zou ik willen roepen.


 7. 19 minuten geleden zei sjako:

  Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen in het geloof op te voeden. Het mooie van volwassen doop is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze JG worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.

  Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen Marxistisch op te voeden. Het mooie is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze Marxist worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.
  Prachtig!

  Wiki: Kinderen van Jehova's getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk.
  Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische terminologie) de "frontstage" en de "backstage" is. Op bijeenkomsten en in publicaties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière als volle-tijdsevangelist (de "backstage"), maar op andere plaatsen wordt ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de "frontstage"), zoals in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd

  Val je kinderen er niet mee lastig! Maar misschien kun je cijfers geven, van hoeveel kinderen op volwassen leeftijd de ouders (en DUS de rest van aller vrienden) de rug toekeren?

  20 minuten geleden zei ZENODotus:

  Ik vind het maar normaal dat een kind tot een bepaalde leeftijd wordt opgevoed door de ouders... En dat wil zeggen dat ze ook het geloof van de ouders meekrijgen...

  Ik hoop oprecht dat alle kinderen in Nederland seculier wetenschappelijk onderwijs zullen krijgen, want we blijven zo de verschillen alleen maar benadrukken. Stel je voor: Een Marxistische school, een anarchistische school, post modernistische scholen etc. Kinderen moeten later zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. En dat kan alleen als ze alle aspecten en kanten kunnen beoordelen.
  Kijk hier naar de gelovigen: Zij weten dat hun geloof waar is. En waar baseren ze dat op? Kennis? Wetenschap, logica en feiten?
  Welnee! Opvoeding! En gesprek is derhalve onmogelijk!


 8. 40 minuten geleden zei Lobke:

  Waarom schreeuw je? Ben je befrustreerd?

  JA! omdat er gesuggereerd wordt dat kinderen een vrije keuze m.b.t. religie hebben. Kinderen nemen de religie van de ouders over. Ik heb een schoonfamilie waarin de kinderen als eerste "amen" zeggen, dan pas 'papa' en 'mama'. En dan wordt hier gezegd dat ze vrij zijn! Deze kinderen MOETEN mee naar de kerk, de catechisatie, biddag, dankdag en weet ik wat voor -dag.
  Deze kinderen WETEN dat Jezus voor onze zonden(!) gestorven is. Ik vind dit verderfelijk en wordt dan inderdaad befrustreerd.
  De waarheden die ik hier lees. De onmacht van velen om oprecht antwoord op mijn steeds maar weer terugkerende vragen te geven. Het befrustreert.

  14 minuten geleden zei Lobke:

  @Magere Hein waarom verdient dat een applausje.:+  Je bent homoseksueel of niet, maar of dat een applaus waard is? Applaudiseer je ook voor iedereen die heteroseksueel is?

  Nee, dat homoseksualiteit er geaccepteerd wordt. En als er iets onbijbels is....dan is het wel het accepteren van homo's! Homo's zijn een gruwel Gods. Ik applaudisseer dus de WTG die, wat dat betreft, de 21e eeuw is binnengestapt.


 9. 8 minuten geleden zei sjako:

  Als ouderlingen toestemmen dat een tiener gedoopt mag worden, maar die jongen of meisje begrijpt de doopvragen niet goed, dan maken de ouderlingen een fout. De ene jongere zal er wel rijp voor zijn de andere niet. Je mag je pas dopen wanneer je begrijpt waar het om gaat. 

  Kinderen die er niet achter het geloof staan worden niet gedoopt en is de omgang met die kinderen geen probleem.

  Je mag trouwens homoseksueel zijn, kan je niets aan doen. Zal jullie een geheimpje verklappen, ik ben homoseksueel en ik ben Jehovah's Getuige. Echt het kan.

  Dat laatste verdient een applausje! Maar dat eerste? Kinderen die niet achter het geloof staan???  Kinderen die niet achter de PVV idealen staan? Kinderen die niet
  liberaal, conservatief of marxistisch zijn?? Kinderen varen blindelings op ouders en omgeving. En als je gehele omgeving uit JG-en bestaat (of katholieken, of moslims)....


 10. 1 minuut geleden zei Mcmadtasty:

  Beweren is dat iets als waar geld. Wanneer je weet wat als waar geldt  berust op een aanname weet je dat je eigenlijk niets weet en slechts van aannames uitgaat. Vanuit de aanname dat God bestaat, is er een logica die deze aanname bevestigt.
   

  Moet een aanname niet een bepaalde mate van logica/bewijs hebben dan? Ik neem ook aan dat als ik van de flat spring (12 hoog) dat ik naar beneden zal vallen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer op zal staan.

  4 minuten geleden zei Nietzsch:

  Bovendien ben je heel superieur bezig en ben je geen antwoorden aan het geven op mijn vragen. Als je geen antwoorden hebt voor mij, moet je misschien beter zwijgen. Met alle respect.

  Dat zie je verkeerd. Normaal gesproken dient MN iedereen altijd zeer inhoudelijk en respectvol van repliek en zal hij/zij nooit persoonlijk worden.


 11. 8 minuten geleden zei ZENODotus:

  Juist, dat is mijn punt!
  Heel wat kerken kennen/kenden een soort van ban, ja zelfs de Katholieken, waar een ban in de middeleeuwen je in een gevaarlijke positie kon brengen. De anabaptisten kenden een hele strenge uitvoering van de ban, zelfs met echtmijdingen, wat wilde zeggen dat je geen sociale omgang meer mocht hebben met je partner. Bij JG is deze toestand van het niet meer aanspreken van een uitgesloten persoon te danken aan een verkeerde vertaling van 2 Joh 10, 11. Ook de voetnoot heeft hier aan dat er ook zou kunnen staan: “en zegt hem niet zich te blijven verheugen”. In het koiné Grieks staat daar in de textus receptus: “καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε” χαίρειν is het infinitief van χαίρῷ wat “ik verheug mij” betekent. Letterlijk staat er hier dus “en zeg aan hem zich niet te verheugen” (μὴ is de ontkenning).
  Vertaling! De bijbel is ONBETROUWBAAR als kenbron.

  5 minuten geleden zei ZENODotus:

  Het probleem is niet de doop an sich, wel de gevolgen die het heeft als dat kind in kwestie later in zijn leven besluit om een andere weg te kiezen.

  Muslim-children.jpg EN GIE GELUUFT DAT?maxresdefault.jpg

  catholic-child-and-priest-in-confession-


 12. 9 minuten geleden zei sjako:

  Hoe denken jullie dan over deze tekst?

  11 Maar nu schrijf ik U, niet langer in het gezelschap te verkeren van iemand, een broeder genoemd, die een hoereerder of een hebzuchtig persoon of een afgodendienaar of een beschimper of een dronkaard of een afperser is, en met zo iemand zelfs niet te eten.  12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van hen die buiten zijn? Oordeelt GIJ niet hen die binnen zijn,  13 terwijl God degenen oordeelt die buiten zijn? „Verwijdert de goddeloze [man] uit UW midden.”

  Dat dit is opgeschreven in een heel ver verleden door mensen die niet eens wisten dat de aarde om de zon draait. Bovendien zijn de schrijvers doorgaans niet bekend. Is de tekst van mond op mond doorgegeven. Pas veel later op papier gesteld. Vertaald, verdraaid, geherinterpreteerd, delen toegevoegd/weggelaten, etc etc.
  Totaal onbetrouwbaar! Je kunt er iedere uitleg aan geven! De bijbel is GEEN betrouwbare bron. Ik heb hier al talloze bijbelpassages gepost. laat ik het zachtjes formuleren: God kwam er niet al te best vanaf.

  Maar stel, Ik vraag: Hoe denken jullie hierover?

  gravitation_newton.png


 13. 8 minuten geleden zei Nietzsch:

  Maar ik wil een duidelijk voorbeeld. Een concreet voorbeeld met een bewijs dat het niet te verklaren valt.

  En nee, dat ben ik nog niet tegengekomen.

  Er is inderdaad geen bewijs dat een God niet zou bestaan.

  Maar er is ook geen bewijs dat een God wel zou bestaan.

  Dus in feite wat je ook kan zeggen is dat God een kinderverkrachter is. Er zijn geen bewijzen tegen en geen bewijzen voor. 

   

  Krijg je niet. Je zit heel dicht tegen ad hominems aan! U is gewaarschuwd. Kritische vragen worden hier door de deelnemers NIET getolereerd.


 14. 2 minuten geleden zei Robert Frans:

  Ik stipte dan ook enkel het liefdeloos doodzwijgen van uitgeslotenen aan en gaf met enkele voorbeelden weer hoe het WTG ook eigen keuzes maakt in het interpreteren van de Schrift. En ze dus ook de keuze kan maken om uitgeslotenen niet dood te zwijgen. De kwestie die jij aanhaalt was voor mijn schrijven dan ook minder relevant.

  Maar misschien heeft Sjako wel heel goede redenen om dood te zwijgen. Zou jij dat niet willen weten? Misschien wil God wel dat afvalligen doodgezwegen worden. Een ander zal misschien zeggen dat een afvallige gestenigd moet worden. IK wil weten wat God vindt en hoe je dat weet? Jij niet? !

  3 minuten geleden zei ZENODotus:

  Neem daar nog bij dat er kinderen van negen à tien jaar gedoopt worden, ze begrijpen de helft van de doopvragen niet uit het georganiseerd boek..

  Welkom in de wereld van religie. Hoe raken volwassenen overtuigd van hun gelijk??? Door ze als kinderen te indoctrineren. "Geef mij een kind tot z'n zevende jaar en ik heb het voor de rest van z'n leven"


 15. 18 minuten geleden zei dingo:

  Dat ga jij nooit weten. Nu weer door naar fase 3.

  Zout nou aub een keer op met je dooddoeners. IK wil antwoord als er volgende week een JG op de stoep staat.

  JG: "Goedenavond meneer, lekker weertje he?" "Zou u gelukkig willen worden, eeuwig leven en mag ik u daarom het ware woord verkondigen"
  MH: "Uiteraard heer" Vertelt u mij eens waarom de JG-en gelijk hebben en de katholieken, moslims, pinkstergemeente gelovigen etc niet? "
  JG: Fase 2. "Dag meneer"!

  Ik ga deze onthouden, want zo snel heb ik ze nog nooit weg gekregen. Meestal stappen ze pas op als ik over Raymond Franz begin.
  Maar ik weet een betere oplossing voor jouw bijzonder lage repeterende flauwekul: De negeerknop.
  Daaaag Dingo! Dikke kus van MH.

  Dus @sjako Waarom adviseer jij mij (of een ander hier) JG te worden en niet om het katholicisme te verkiezen? Waarom JG en geen moslim worden? Welke valide argumenten kun je hiervoor geven? Waar heeft de WTG absoluut gelijk, daar waar de andere overtuigingen er aantoonbaar naast zitten?


 16. 2 minuten geleden zei Robert Frans:

  Je weet mijn antwoord echter allang: het katholicisme erkent niet enkel de Schrift als gezagsbron, maar erkent ook de Traditio en het kerkelijk leergezag. Tezamen vormen zij de geloofstraditie, die zich door de eeuwen en culturen heen verder ontwikkelt tezamen met de menselijke beschaving en kennis, zichzelf op fundamenteel niveau niet tegen kan spreken en in elke tijd weer als nieuw wordt verstaan. Een veel solider fundament dus dan enkel een bundel boeken dat inderdaad op vele wijzen gelezen kan worden.

  Als je dus meent dat de katholieke Kerk enkel maar de bijbel net wat anders leest dan het WTG, dan heb je het katholicisme dus (nog) niet begrepen.

  Nee, RF. Jij gelooft weer op jouw manier. Willempie doet het weer anders en Pietje weet het op zijn manier te vertellen. Allemaal geloven jullie iets m.b.t. Jezus, de opstanding, Mohammed, Adam en Eva, uitsluiting en ga zo maar door.
  Maar ik....IK wil een verantwoorde eerlijke keuze maken!

   

  HOE???? Hoe weet ik of ik JG moet worden, katholiek of moslim? En dan kan er weer met modder gegooid gaan worden (met fase 1, 2 of 3) en MN kan roepen dat ik mezelf weer asociaal herhaal en TTC kan zijn Deepak Chopra generator er weer bij pakken. De vraag is legitiem! Het draait juist allemaal om die ene vraag!


 17. 2 minuten geleden zei Robert Frans:

  Het WTG heeft nogal de neiging om de ene bijbeltekst zo letterlijk en streng mogelijk te interpreteren en de andere bijbeltekst weer heel vrij en symbolisch, afhankelijk van wat zijzelf gelooft.

  Snap je nu mijn steeds terugkerende vraag?
  Ja natuurlijk snap jij (en de rest) die. Maar niemand die er op door durft te gaan omdat ze dan eigen glazen ingooien. MISSCHIEN moeten de bijbelteksten soms wel, soms niet letterlijk/symbolisch gelezen worden! En MISSCHIEN heeft de WTG wel gelijk. DE vraag is: Hoe bepalen we dat?! Maar niemand die zijn/haar vingers hieraan durft te branden en niemand die deze vraag nog accepteert.
   


 18. 31 minuten geleden zei Lobke:

  @sjako

  Haal er maar een Jehova's getuige bij, als het teveel; velen tegen één is. Maar ik ben het wel met de meesten eens die hier posten. Jij en andere getuigen posten overal op christelijke sites en dat is niet omdat je ons als één in Christus ziet, maar om ons te bekeren naar de leer van de Jehovah getuigen.

  Je geeft 1Kor 5 aan als excuus voor excommunicatie, maar je geeft niet duidelijk antwoord op de vraag wanneer men; bv naar de  rooms-katholieke kerk de of PKN gaat dat ook geldt. Stel dat een Jehovah getuige trouwt met iemand uit de PKN en ze besluiten daar lid te worden, hoe gaan jullie daarmee om.

  Wanneer je goed voelt in de gemeente dan is het fijn, maar wanneer we lezen over allen die buitengesloten worden dan is het tragisch. Overigens gebeurd dat af en toe - in wat minder heftige mate- ook in streng reformatorische gezinnen. Als we Inge's Dogma vrij lezen o.a via Freethinker.nl dan is dat inmens triest.

   

  We zouden niet de discussie moeten voeren om elkaar over een streep te trekken maar om van elkaar te leren. En dat geldt voor Jehovah getuigen, andere christenen en atheïsten.

  Als Sjako gelijk heeft (en de enige juiste weg/leer is die van de JG-en) dan moet het voor Sjako een eitje zijn ons te overtuigen. Dat wil zeggen....als wij hier open staan voor goede gedegen redelijke argumenten. Dus als Sjako die heeft (waarnaar ik al maanden iedereen naar bevraag) dan is 1 JG genoeg. Maar ik wil argumenten en feiten zien.

  32 minuten geleden zei sjako:

  Nee, want niemand kan dat vertellen. In deze wereld zou ik het niet willen. Maar in een Paradijswereld lijkt het me fantastisch. Geen ziekte meer, geen dood, geen oorlog, iedereen voldoenend werk, natuur helemaal in evenwicht. We kunnen ons helemaal ontwikkelen zoals het bedoelt is. 

  Verdiep je eerst in eeuwig/oneindig aub.

  5 minuten geleden zei sjako:

  Om voor de doop in aanmerking te komen worden er zo'n 95 doopvragen met je doorgenomen. Op blz 142 van het boekje Georganiseerd om Jehovah's wil te doen wordt uitsluiting uitvoerig besproken. Vraag 27 van deel 2 wordt de uitsluiting ook behandeld. Dus iedereen met genoeg kennis weet waar hij aan begint.

  Dat jij dat niet gehoord hebt vanaf de kansel sta ik niet van te kijken. 

  Maar eerst zou ik willen weten of het WAAR is! Kom nou eens met die argumenten aub. Ik sluit me dan morgen aan bij de JG-en.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid