Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Magere Hein

 • Rang
  CrediBakvis
 • Verjaardag 01/01/2000

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  biblebelt
 • Religie
  Geen
 • Beroep
  16 blijven.

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nostradamus! Eeuwenlang hebben joden, christenen en moslims geloofd dat in het Oude Testament gebeurtenissen uit hun raciale en religieuze geschiedenis staan opgetekend. Zelfs nu zijn er nog velen die geloven dat het bijbelverhaal letterlijk waar is, of dat het in ieder geval in hoofdzaak correct is. Wetenschappelijke vondsten op het gebied van de archeologie, tekstanalyse, geschiedenis en recent vertaalde oude documenten wijzen alle op een werkelijkheid die voor veel traditionele en fundamentalistische gelovigen misschien moeilijk is te verzoenen met een geloof dat is gebaseerd op bijbelse gebeurtenissen, beloften, profetieën en openbaringen als historische feiten. Niettemin betekent deze kennis een nieuw ontwaken van ons inzicht in deze godsdiensten en hun oude geschiedenis. http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2003/juliaug2003/erzijlicht.html Verder zijn er weinig toekomstvoorspellingen die uitgekomen zijn omdat A Er naar het OT toe is geschreven B: De verhalen pas veel later zijn geschreven. Er is één voorspelling die bij christenen vrij gevoelig ligt en dat is waar Jezus spreekt over zijn terugkomst. Hij zegt dat dat dit binnen een generatie zal zijn. Maar dat is niet gebeurd. In Deuteronomium 18:20-22 staat hoe je volgens de bijbel een slechte voorspeller kunt herkennen: die kun je herkennen doordat hun voorspelling niet uitkomt. In dat geval is volgens de bijbel "de profetie niet van de Heere" We kunnen dus concluderen dat wat Jezus heeft gezegd over zijn terugkomst, geen voorspelling van god is geweest. In het OT komen echte toekomstvoorspellingen voor. Wat in het Nieuwe Testament voortdurend naar voren wordt gehaald als in vervulling gaande profetieën, zijn allemaal uit zijn verband gerukte OT-teksten die in hun oorspronkelijke betekenis helemaal geen toekomstvoorspellingen zijn. Vanwege dat mensen in de waan leefden dat antieke teksten 'heilig' waren, 'Gods woord', moesten ze dus een eeuwige waarde hebben, en zo gingen ze die teksten lezen alsof ze geheime boodschappen bevatten die op hun Jezus sloegen. Veel is uiteraard pas achteraf geschreven. En schepping??? Verklaar! Toon God aan! Toon schepping aan. Ontkracht de ET. Welke bewijzen heb jij voor schepping? Hoe is geschept? Wie schiep? Welke valide argumenten heb je daarvoor. Het alleen maar roepen is niet voldoende! Waarom 1 God en niet meerdere goden? Waarom in zo'n onmetelijk absurd heelal dat geschapen lijkt te zijn voor zwarte gaten? Waarom doet die God er ALLES aan om ons te doen geloven dat alles geëvolueerd is? Zoveel vragen...geen antwoorden!
 2. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Willempie?! Waar was jij al die tijd? Niemand die het tot nu toe aandurfde op die vraag in te gaan. Uiteraard heb ik het over empirische claims: Adam en Eva ZIJN onze genetische voorouders, God bestaat, Mohammed vloog per paard naar Jeruzalem, Bidden werkt, wichelroede lopen werkt, ufo's bestaan. Dat soort claims. Mijn vraag was en is: Zijn er slechte manieren om betrouwbare objectieve empirische kennis te verkrijgen en zijn er betere manieren? Waarom ga je niet gewoon eens proberen te lezen en te begrijpen wat mensen schrijven? Je schept de indruk dat je dat helemaal niet eens wilt namelijk, zoals ook weer in de bovenstaande rare reactie. Willempie: Als ik dit lees (en ik lees dit hier op dit forum): Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. dan vind ik dat nogal een feitelijke claim welke imo bewijzen nodig heeft omdat.....jawel.....het empirische claims zijn! En snap je nu waarom mijn vraag nooit beantwoord wordt? Men voelt nattigheid! Sjako ook (dit topic is uiteraard voor hem gestart) want ook Sjako komt met rede, objectiviteit en betrouwbare empirische kennis niet ver. Het blijft maar bij geloof. Wat er in gestopt is, komt er niet meer uit. Totdat men het licht (der empirische betrouwbare objectieve wetenschappen) gaat zien. Want eerlijk is eerlijk: Zwaartekracht/evolutie is in India exact hetzelfde als hier in Nederland. Wat betreft de laatste profeet wordt er heel anders over gedacht!
 3. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nou, die bewijslast wil MH wel op zich nemen. Wanneer heeft de katholieke kerk haar excuses aangeboden aan Galileo Galilei en Giordano Bruno? De acceptatie van het heliocentrisme? Het creationisme-evolutie debat? Condoomgebrui? De weerstand tegen de feiten van Darwin? Versalius? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics Andersdenkenden werden maar al te graag geroosterd. Gelovigen zijn begonnen Gods natuur te onderzoeken....iedereen geloofde tenslotte in de middeleeuwen. Maar o wee als de bevindingen (de FEITEN) tegen het heilige woord ingingen! Stop dat compliment maar in je zak @Mullog
 4. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Iedereen zal zijn/haar kinderen opvoeden volgens bepaalde traditionele normen en waarden en inzichten. Zelf ben ik een slecht voorbeeld voor je, omdat mijn vrouw zwaar christelijk (gereformeerd) opgevoed is, ik 'atheistisch'. Tussen aanhalingstekens, omdat God, geloof, niet-geloven eigenlijk nooit ter sprake kwam thuis. Zelf heb ik les van een dominee gehad op de openbare lagere school, maar vond de verhalen te mooi om waar te zijn. Onze eigen kinderen hebben we vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Mijn vrouw mocht ze van mij geloofszaken bijbrengen, maar ik zou nooit en te nimmer kunnen zwijgen als ze mij bepaalde vragen zouden stellen. M.a.w. We zouden elkaar hierin vrij laten. Stel dat mijn vrouw de kinderen had willen laten dopen. Ik had er niet bij geweest. Huichelarij van mij kant. Gelukkig is mijn vrouw bijgedraaid en heeft het juk van het orthodox gereformeerde geloof van zich af gegooid. De hel, de duivel, de angst...het is gelukkig allemaal verdwenen. De droombeelden echter, van een mooier leven na dit leven heeft zij nog steeds en ik vind dat best. Zij zit dit dan ook niet op een forum te spuien (haar waarheid!). De kinderen (en ik zal menigeen teleurstellen hier) zijn absoluut ongelovig en zaten allen (op 1 na) op openbare scholen. 1 Heeft er tijdelijk op een katholieke school gezeten (praktisch probleem). Mijn schoonvader, die in de laatste jaren van zijn leven zit, is angstig voor de dood! Geloof zou troost bieden...Ik vind het triest voor die man. Frustratie m.b.t. mijn schoonouders heeft deels gezorgd voor mijn aversie tegen (orthodox) gefrustreerd geloof in deze liefdevolle God. Natuurlijk werd ik in het begin niet geaccepteerd. Was ik slecht? Welnee! Ik geloofde niet. DAT was het probleem. Later is dit allemaal prima bijgedraaid (ik bleek zo rot niet...), mijn aversie is gebleven en weer aangewakkerd door een JG (collega). Als je meer vragen hebt. Altijd bereid te antwoorden.
 5. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Zonder meer waar! Dit klinkt nogal feitelijk! Welke BEWIJZEN heb je daarvoor? En waarom vliegt Mohammed niet met een paard naar Jeruzalem? Geloof je dat ook?
 6. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dit doet wetenschap zo ongelooflijk tekort! Alsof het meningen betreft! Kom op zeg! Je hele leven is doordrongen van wetenschappelijke feiten! Een AB-kuur bij de arts is echt niet gebaseerd op de mening van die arts. Of JC opgestaan is uit de dood echter....DAT is gebaseerd op meningen. Slecht gefundeerde meningen. Ik denk dat we allemaal haarfijn weten hoe de wetenschappelijke methode werkt en...DAT ze werkt! Voor godsdienstige kwesties is dit alles behalve duidelijk. Vandaar mijn tot vervelens toe herhalende vraag (die NIET beantwoord wordt.) Ik ben meer dan gaarne bereid buiten mijn (wetenschaps)hokje om te denken. MAAR! Dan moet er wel een goed alternatief komen. Geloof is dat niet! En waarom is dan juist DIT de persoon die geen antwoord op mijn vraag kan geven??? En wat een zelfkennis....MAAK HET WAAR, zou ik willen roepen.
 7. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen Marxistisch op te voeden. Het mooie is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze Marxist worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi. Prachtig! Wiki: Kinderen van Jehova's getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk. Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische terminologie) de "frontstage" en de "backstage" is. Op bijeenkomsten en in publicaties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière als volle-tijdsevangelist (de "backstage"), maar op andere plaatsen wordt ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de "frontstage"), zoals in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd Val je kinderen er niet mee lastig! Maar misschien kun je cijfers geven, van hoeveel kinderen op volwassen leeftijd de ouders (en DUS de rest van aller vrienden) de rug toekeren? Ik hoop oprecht dat alle kinderen in Nederland seculier wetenschappelijk onderwijs zullen krijgen, want we blijven zo de verschillen alleen maar benadrukken. Stel je voor: Een Marxistische school, een anarchistische school, post modernistische scholen etc. Kinderen moeten later zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. En dat kan alleen als ze alle aspecten en kanten kunnen beoordelen. Kijk hier naar de gelovigen: Zij weten dat hun geloof waar is. En waar baseren ze dat op? Kennis? Wetenschap, logica en feiten? Welnee! Opvoeding! En gesprek is derhalve onmogelijk!
 8. Magere Hein

  Verkiezingen 2017

  Debat op TV. Buma doet het verschrikkelijk! Klaver, Asscher en Pechthold leiden.
 9. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Die BEGRIJPEN dat niet, die apen na! Niemand begrijpt dit. Jij ook niet! Zo wel: Leg het uit.
 10. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  JA! omdat er gesuggereerd wordt dat kinderen een vrije keuze m.b.t. religie hebben. Kinderen nemen de religie van de ouders over. Ik heb een schoonfamilie waarin de kinderen als eerste "amen" zeggen, dan pas 'papa' en 'mama'. En dan wordt hier gezegd dat ze vrij zijn! Deze kinderen MOETEN mee naar de kerk, de catechisatie, biddag, dankdag en weet ik wat voor -dag. Deze kinderen WETEN dat Jezus voor onze zonden(!) gestorven is. Ik vind dit verderfelijk en wordt dan inderdaad befrustreerd. De waarheden die ik hier lees. De onmacht van velen om oprecht antwoord op mijn steeds maar weer terugkerende vragen te geven. Het befrustreert. Nee, dat homoseksualiteit er geaccepteerd wordt. En als er iets onbijbels is....dan is het wel het accepteren van homo's! Homo's zijn een gruwel Gods. Ik applaudisseer dus de WTG die, wat dat betreft, de 21e eeuw is binnengestapt.
 11. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat laatste verdient een applausje! Maar dat eerste? Kinderen die niet achter het geloof staan??? Kinderen die niet achter de PVV idealen staan? Kinderen die niet liberaal, conservatief of marxistisch zijn?? Kinderen varen blindelings op ouders en omgeving. En als je gehele omgeving uit JG-en bestaat (of katholieken, of moslims)....
 12. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Of als kindlief niet naar de catechisatie wil. Of niet wil bidden....Of zondag niet mee wil naar de kerk. Of een zwart vriendje krijgt...een homovriendje.... EEN ZWART HOMOVRIENDJE!
 13. Magere Hein

  God bestaat niet

  Moet een aanname niet een bepaalde mate van logica/bewijs hebben dan? Ik neem ook aan dat als ik van de flat spring (12 hoog) dat ik naar beneden zal vallen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer op zal staan. Dat zie je verkeerd. Normaal gesproken dient MN iedereen altijd zeer inhoudelijk en respectvol van repliek en zal hij/zij nooit persoonlijk worden.
 14. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Juist, dat is mijn punt! Heel wat kerken kennen/kenden een soort van ban, ja zelfs de Katholieken, waar een ban in de middeleeuwen je in een gevaarlijke positie kon brengen. De anabaptisten kenden een hele strenge uitvoering van de ban, zelfs met echtmijdingen, wat wilde zeggen dat je geen sociale omgang meer mocht hebben met je partner. Bij JG is deze toestand van het niet meer aanspreken van een uitgesloten persoon te danken aan een verkeerde vertaling van 2 Joh 10, 11. Ook de voetnoot heeft hier aan dat er ook zou kunnen staan: “en zegt hem niet zich te blijven verheugen”. In het koiné Grieks staat daar in de textus receptus: “καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε” χαίρειν is het infinitief van χαίρῷ wat “ik verheug mij” betekent. Letterlijk staat er hier dus “en zeg aan hem zich niet te verheugen” (μὴ is de ontkenning). Vertaling! De bijbel is ONBETROUWBAAR als kenbron. EN GIE GELUUFT DAT?
 15. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dat dit is opgeschreven in een heel ver verleden door mensen die niet eens wisten dat de aarde om de zon draait. Bovendien zijn de schrijvers doorgaans niet bekend. Is de tekst van mond op mond doorgegeven. Pas veel later op papier gesteld. Vertaald, verdraaid, geherinterpreteerd, delen toegevoegd/weggelaten, etc etc. Totaal onbetrouwbaar! Je kunt er iedere uitleg aan geven! De bijbel is GEEN betrouwbare bron. Ik heb hier al talloze bijbelpassages gepost. laat ik het zachtjes formuleren: God kwam er niet al te best vanaf. Maar stel, Ik vraag: Hoe denken jullie hierover?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid