Spring naar bijdragen

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  11548
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over TTC

 • Rang
  CrediOrca

Contact Methods

 • Website URL
  https://panarchisme.wordpress.com/

Profile Information

 • Religie
  Ietsisme

Recente profielbezoeken

3365 profielweergaven
 1. TTC

  Prediker 3:22

  Ja, dat is waar globalisatie naartoe evolueert, heel moeilijk met een systeem dat ontdaan is van die elementen dat het zou faciliteren. Globalisatie en meer verbondenheid zijn geen tegengestelden, het gebrek aan co-creatie laat dat misschien wel zo lijken. Als we een en ander herleiden tot z'n essentie is het amper geloofwaardig dat we het niet zien, van waaruit heel wat teksten voortvloeien die het zicht op deze eenvoud naar de achtergrond laten verdwijnen. Als manifestatie heel bijzonder, het bijhorende menselijke lijden iets minder.
 2. TTC

  Prediker 3:22

  Wat is ervaringskennis waard als dat nu net de reden is om gemarginaliseerd te worden? Het brengt ons linea recta tot het debat over referentiekaders en parate kennis, als diverse elementen ontbreken dan ontstaat er mogelijks veel onbegrip en frictie om vaak heel kleine dingen, hoe onwaarschijnlijk ook. Het toelaten van die kleine dingen kan echter wel een perceptieverschuiving induceren die onze meningen drastisch doet herzien, het oude referentiekader blijft bestaan en wordt uitgebreid met een ander wereldbeeld dat niet zonder een verhoogde gevoeligheid blijft. Niet zelden geven deze processen aanleiding tot een soort van non-dialoog die vanuit het verruimde of andere perspectief als onnodig wordt gezien, iets dat pas duidelijk wordt na het doorlopen van een dergelijk leer- en/of groeiproces. Ondanks een en ander ten individuele titel beslist verrijkend mag zijn stelt zich hierna een prangende vraag, je wordt willens nillens immers getuige van een wereld die strijd levert tegen problemen die vanuit het verruimde perspectief of andere referentiekader niet langer bestaan. Vaag, mysterieus, onduidelijk en onrealistisch voor de ene partij, kristalhelder, angst- en zorgwekkend voor de andere maar niettemin gemarginaliseerd wegens niet strokend met wat gangbaar wordt geacht. Openhartige getuigenissen van OPS-lijders, liefde, verbondenheid en meer harmonie, what’s in a name?
 3. TTC

  Prediker 3:22

  Ja, zeg Jubeljaar of Heilige Jaren en je weet genoeg, ook over het collectieve lijden dat nog steeds verder gaat. Er zit logica in om dan te denken dat er een Duivel in het spel zit, hoe we dat interpreteren nog een heel andere kwestie.
 4. TTC

  Prediker 3:22

  Er zijn verschillende talen mogelijk om hetzelfde te omschrijven, die onzichtbare hand is niet onzichtbaar maar dat wat niet altijd gezien wordt. Hetzelfde kan perfect op een technische manier omschreven worden maar dat vereist dat mensen ook het verstand moeten gebruiken, niet echt de sterkste kant van zij die graag met bombastische Bijbelteksten dwepen. En toch gaat dat over hetzelfde, over nuchter naar de wereld kijken.
 5. TTC

  Prediker 3:22

  Ja, die onzichtbare hand wellicht, ook een bijzonder verhaal. Zo kom je weer tot die economie die ontdaan werd van haar beginselen, zo eenvoudig dat je amper kan geloven dat het werkelijk zo is. Staat indirect (zelfs direct) naar verwezen in de Bijbel, het lijkt alleen taboe om hierover te spreken.
 6. TTC

  Prediker 3:22

  Het cultiveren van satanistisch gedachtegoed is er enkel om tweedracht te blijven zaaien, tegengesteld aan meer verbondenheid die het neutraliseert.
 7. TTC

  Prediker 3:22

  Einstein stelde dat genialiteit z’n grenzen kent, domheid niet. Hij adviseerde ook om alles zo eenvoudig mogelijk te maken, maar ook niet eenvoudiger dan dat. In de eerste plaats lijkt het nogal arrogant dat ervaringswerkers binnen de GGZ zich gaan meten met een briljant man zoals Einstein, de reacties zullen dan wellicht soortgelijk zijn aan wat hij op zijn toch wel indringend congruente manier in veel citaten heeft geopperd. Maar stel dat er waarachtigheid in z’n stellingen zit, wat voor een prachtige meerwaarde zouden deze inzichten dan niet zijn voor de GGZ? Het genoopt wellicht enige interesse en doorgedreven beroepsernst maar misschien nog nooit over nagedacht wat daar de ‘overweldigende’ gevolgen van kunnen zijn? Of plots te hoog gegrepen om het aandacht te schenken waarmee desgevallend heel wat lotgenoten pijnlijk onbegrepen achter blijven, zij het in voorkomend geval zelfs in alle onwetendheid? En hoe gaan we dat te weten komen zonder diepgaander dialoog, bijkomend herstelonderzoek en/of de bereidheid om te luisteren naar de klant of andere multidisciplinaire experten? Dat deze op zich eenvoudige vragen voor een aantal GGZ-experten ethisch netelig kunnen zijn of worden mag logischerwijs duidelijk en begrijpelijk zijn, ervaringswerkers in de GGZ kunnen als vreedzaam alternatief ook al hun diepe pijnen in een doosje steken om dan zelfstandig te verklaren dat er geen hulp meer mogelijk is, ook simpel. Kortom, de tragisch absurde misvattingen, het onbewust stigmatiserende onbegrip en bijhorende psychische ongemakken kunnen zich op deze manier blijven opstapelen, niet anders dan wat Einstein indirect nu net suggereerde met z’n stelling over eenvoud.
 8. TTC

  Prediker 3:22

  In de vakliteratuur vinden we begrippen zoals de tirannie van de meerderheid, halve waarheden, zwijgspiraal, repressieve tolerantie, epistemologische obstakels, Dunning-Krugereffect en aanverwanten, iets waarvan ik meen dat niet alle GGZ-hulpverleners rekening mee houden bij de beoordeling van klanten. En dit op zich is geen verwijt aangezien de GGZ-hulpverlener vaak ook geen kennis heeft over deze technische materie, het samenvoegen van kennis lijkt dan raadzaam om nog meer schade te voorkomen. Immers, het zijn niet de GGZ-hulpverleners die hier de last van dragen maar psychisch kwetsbare mensen die zeggen dat ze niet gehoord en/of begrepen worden. En zo komen we tot het misschien bevreemdende advies dat psychologen er goed aan doen om boekhouden te gaan studeren en boekhouders psychologie, zij het co-creatief binnen het kader van de herstelgedachte. En ja, dit alles is uitermate verwarrend voor alle partijen maar dat is nu eenmaal eigen aan paradigmashifts, startend met een periode van chaos en verwarring waarbinnen een transformatie- en/of herstelproces zich kan voltrekken. Ja, we zingen het in koor, there is a crack in everything en als het regent in Parijs dan druppelt het in Brussel. Parijs, stad van de liefde.
 9. TTC

  Prediker 3:22

  Ontdaan, en bijgevolg regelmatig opgeblazen in de vorm van perverse effecten, die als normaliteit gezien worden met allerhande analyses zonder het systeem aan de bron te herstellen. Zoals Prediker dan ook zei, het is als tegen luchtkastelen strijden, auto-immuun en derhalve onbewust. En het wordt beslist niet beter wanneer een aantal stelt dat we niets kunnen of mogen doen aan dat wat iedereen gewoon nuchter kan waarnemen, dat is misleidend.
 10. TTC

  Prediker 3:22

  Heel eenvoudig, binnen een economie kunnen we gebruik maken van zowel inflatie als deflatie, als het enkel inflatie is dan wordt het systeem ontdaan van z'n beginselen. En zo, zoals Prediker terecht stelt, strijden we tegen luchtkastelen, als problemen die helemaal niet bestaan wanneer we deflatie terug zouden toelaten tot diverse besluitvormingsprocessen. Maar hierover hoor je een aantal helemaal niets zeggen, en veel erger dan dat.
 11. TTC

  Prediker 3:22

  Ergo, opstanding uit de dood is een spiritueel proces zoals het in de gnostiek beschreven staat, een proces op zielsniveau of de monade. Dit proces kan zich verder doorzetten maar dan zijn we al lang aan het vluchten van dat wat er zich voor onze ogen voordoet wat betreft het menselijke lijden.
 12. TTC

  Prediker 3:22

  Heeft veel met verwarring te maken, iets dat nog duidelijker wordt wanneer je systemen onderhoudt die ontdaan zijn van hun beginselen. Hier bovenop komen alle verschillende versies over religie, aan spanningsvelden geen gebrek.
 13. TTC

  Prediker 3:22

  Je zal snel weten wie of wat de Duivel nu precies is, het is dan vaak ook beter om maar niet wakker te worden.
 14. TTC

  Prediker 3:22

  Velen menen dat wakker worden nu net de straf is, omdat je dan elke dag getuige wordt van de gevolgen van onwetendheid en slechts machteloos kan toekijken.
 15. TTC

  Prediker 3:22

  Bedoel je hier de dood in spirituele zin, als onwetenden in het profane leven?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid