Spring naar bijdragen

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  12635
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door TTC geplaatst

 1. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Het zijn eenvoudige premissen die snel ontaarden in chaos en tumult wanneer we ze in het publieke domein bespreekbaar stellen, paradoxaal genoeg nu net de premissen bekrachtigend. Er is dan ook een gegronde reden waarom een aantal hier niet telkens opnieuw in betrokken wil raken, alsof je absoluut gestraft moet worden omdat je op het absurde idee was gekomen om alles zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar loslaten betekent ook dat je er elke dag nuchter en machteloos getuige van bent, van de haast onwaarschijnlijke strijd en tumult om redenen die op zich tragisch absurd zijn. Daarom, de kracht van eenvoud mag hiermee dan wel bewezen zijn, het laat je mensenhart niet onberoerd, zij het volstrekt onbegrepen waarom en eenzaam. Maar wacht, tot straks, de examenperiode.
 2. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  We kunnen er niet te buiten, als we niet bereid zijn om dieper over iets na te denken dan lopen we het risico om onwetend te blijven over deze of gene materie. Logischerwijs kunnen we deze stelling ook omdraaien, zo vergaren we meer kennis en worden we wijzer over deze of gene materie. Schijnbaar niets aan de hand, tot je je aandacht richt op zaken die een meerderheid niet weet maar wel zou kunnen weten, op voorwaarde dat hetzelfde pad bewandeld wordt. Maar dat is dan misschien jouw mening omdat je dat weet, met de interessante vraag hoe anderen daar nuchter over kunnen oordelen zonder te weten waar het nu precies over gaat? Deze context is redelijk vaag zonder tot het punt van debat te komen, toch is het de aanleiding geweest tot heel wat herziene inzichten of geloofsovertuigingen. Op zichzelf heel eenvoudig, het resultaat kan echter wel overweldigend zijn voor wie hier niet mee vertrouwd is.
 3. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Het onbevattelijke laat zich opmerken in het gemanifesteerde op een manier waar weinig aandacht voor bestaat, nochtans doortastend ingrijpend in dat waar iedereen het altijd over heeft maar amper iets van begrijpt. We kunnen daarom ook niet zeggen dat het onmogelijk is, doch niet gezien door net dat waar iedereen het alsmaar over heeft, magie en wonder in een notendop.
 4. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  De pragmatische waarheid hoeft niet waar te zijn vis-à-vis het algemeen geaccepteerde referentiekader, ze heeft in het bijzonder oog voor het menselijke lijden en welzijn. Maar zowat iedereen zal je maar al te graag voor gek verklaren wanneer we stellen dat we met helikoptergeld ook begrotingstekorten kunnen oplossen, in schril contrast met het vigerende wegwerken dat op de schouders van de bevolking wordt gelegd. Vergeef me, ik had enkel maar een beetje interesse in het leven, op deze manier hoor ik niet meer tot deze wereld, alsof we niet meer bestaan, letterlijk. En over wat gaat het nu uiteindelijk?
 5. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  De dubbele insteek mag gezien de aspiraties van de nieuwe GGZ als maatschappelijk wenselijk geacht worden, dit zou betekenen dat klanten ook inspraak kunnen hebben binnen een wetenschappelijk referentiekader. Dit leidt tot het AB-perspectief, zodoende wordt het mogelijk om elke stoornis deskundig op twee verschillende manieren te belichten, enerzijds vanuit het vigerende ‘nulsomspel’ denkkader, anderzijds vanuit het 'co-creatieve’ denkkader. Het waarom mag echter evident genoemd worden, het zou anders immers totaal absurd worden om nog positief en hoopvol te denken, een stelling die echter niet kan begrepen worden zonder ook deze dubbele insteek toe te laten.
 6. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Als ik de duivel in mezelf wil leren kennen dan lees ik dat het de personificatie van verwarring is, ik slaap en ben dronken, alsof ik door m’n onwetendheid in trance leef en niet eens kan weten welke schade ik aanricht aan m’n omgeving. En erger, ik hou nog het liefst vast aan het referentiekader dat ik als enige echte zie, elke poging om dat te veranderen zie ik dan ook als des duivels, als een vijandelijke verstoring die m’n zekerheden in het gedrang brengt, zelfs zonder dat ik daar enig begrip voor kan opbrengen, ik luister niet eens naar wat anderen inhoudelijk te vertellen hebben. Verder zijn er nog de bewustzijnskloof, de cultuurkloof, de inkomenskloof en de communicatiekloof, het element van utopische gespletenheid, het element van overmacht, het element van samengestelde kennis en het element van de omgekeerde effectiviteit, schijnbaar noodzakelijk om allerhande verwarringen op de spits te drijven, door die duivel in mij, zij het wellicht te zacht gekookt om bestand te zijn tegen alle obsceniteiten en gruwelijkheden die me vanuit de buitenwereld toekomen, waaronder ik psychisch lijd, omwille van het contrast met m’n ervaringsgerichte herstelonderzoek dat me wakker heeft geschud, totaal waardeloos en betekenisloos. Over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, om het simpel te houden.
 7. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Doorwinterde OPS-lijders getuigen van harte en ter preventie van nog veel erger, tot ze niet meer getuigen, dan zijn ze dood, op z’n minst innerlijk gestorven door te bezwijken onder dat wat ze niet tot expressie hebben kunnen brengen, onwaardig, hoe hoopvol en speels ze ooit ook waren, niet langer van deze wereld, minderwaardig, dom, innerlijk verteerd door onvoorwaardelijke liefde, verdriet en hartenpijn.
 8. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Vreemd eigenlijk, had het eerder nog niet zo gezien, de tweeledigheid van een sleutel, en de binnen en de buitenkant die ons in verwarring kunnen brengen. Waar gaat het over? Simpel eigenlijk, als we onszelf beperken door aangeboden sleutels niet diepgaander te exploreren dan krijgen we nooit een glimp van wat er zich achter de deur bevindt, zelfs diegenen die ze in alle integriteit aanreiken marginaliserend. Voor hen echter, ziet de binnenkant er totaal anders uit dan de buitenkant, van waaruit tal van symptomen eenvoudig kunnen verklaard worden, maar onbegrepen zonder zichzelf ook een beter begrip te vormen van wat er nu precies bedoeld wordt met die tweeledigheid van een sleutel. De deur staat op een kier, het is vooralsnog vaag, schijnbaar mysterieus, doch de eenvoud zelve, kristalhelder en hoopgevend.
 9. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  We lezen het, het is onmogelijk te begrijpen zonder de ervaring zelf, dat wat je iedereen gunt maar ondanks de eenvoud onmogelijk blijkt. Wie dan nog de moed heeft om verder te zoeken komt misschien, vroeg of laat, tot nog heel andere ontdekkingen, alsof de puzzel plots klopt maar je ook opzadelt met kennis die heel je leven vergalt, als een innerlijk loodzwaar ervaren vergiftigd geschenk. En toch, het is niet eens een geheim, de magnitude een ander paar mouwen, in zekere zin, wat wil zeggen naargelang perceptie, zelfs ongeloofwaardig. En waar kan je dan nog terecht? Het is echter vanuit dat perspectief de logica zelve, in absolute eenzaamheid, in minderwaardigheid omdat je niet over de nodige competenties beschikt om een en ander verder te dragen, in schaamte en schuld, zorg, angst, weerzin, verdriet en diepe hartenpijn, geen troost meer mogelijk. De doden dan ook, niet?
 10. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Wat is dat, zelfbewustzijn? Heeft dat inhoud? Negatieve theologie is proberen God te bewijzen door te beschrijven wat God niet is, oppervlakkig gezien lijkt het onschuldig en een beslist mooie oefening voor het zoekende intellect. Diepe introspectie kan echter tot heel andere conclusies leiden die ook in het verkeerde keelgat kunnen schieten, door de tweedeling die in de vraag gelegen is. Fascinerend, niet?
 11. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Socrates was nog de slimste, die zei dat hij van niks wist om er vanaf te zijn. Het is een andere manier om te zeggen dat inherent hoopvolle en integere mensen niet altijd in situaties verkeren waardoor ze hun volle potentie tot expressie kunnen brengen, het is dan wegkwijnen of verharden tot je niet meer dezelfde bent, alsof je nog een schim bent en je tot het diepe besef komt dat al je inspanningen totaal geen nut hebben. Zelfbewustzijn verdringen, wat betekent dat eigenlijk? Men zegt het, wie in deze wereld de geldstromen volgt, die komt het antwoord te weten. Samsara betekent dan ook letterlijk in cirkeltjes draaien, tot je uitgeblust raakt, dat is dan weer wat Nirvana betekent. Zou dat nu echt allemaal toevallig zo noemen?
 12. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Krijg stilaan toch wel de indruk dat herstel nooit stopt, enkel het aanbod aan verklaringen waarom veel niet begrepen wordt dermate overweldigend dat verzadiging en nog meer verwarring het resultaat wordt, averechts aan dat wat je misschien hoopvol had verwacht bij aanvang. En zoveel verschillende wegen die finaal hetzelfde lijken te zeggen, vaak leidend tot Babylonische spraakverwarringen en meningsconflicten terwijl je eigenlijk over hetzelfde bezig bent, om dan totaal ontmoedigd achter te blijven als getuige van een weerzinwekkend schouwspel waar je, ondanks alle moeite om je herstel ernstig te nemen, sowieso geen speld tussen krijgt. Kortom, in eenvoud blijf ik m’n gading vinden, al is dat uitermate zeldzaam in deze wereld, en vaak nog veel minder begrepen.
 13. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Samsara stopt niet zomaar omdat iemand het Nirvana is binnengetreden, het is dan kunst om er niet opnieuw door opgeslokt te worden. De verwarring doorgaans compleet wanneer het ene niet begrepen wordt, noch het andere. En zo wordt alles steeds eenvoudiger, wat niet wil zeggen makkelijker zolang dat wederzijdse onbegrip niet geneutraliseerd kan worden, in de waarachtige verbinding waarin de geest zichzelf herkent als zichzelf, om er vervolgens expressie aan te geven in woord en daad met als doel meer harmonie, van harte. In liefde, hoop en vertrouwen op een goede afloop.
 14. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Als abstracties tot leven komen en je hierdoor ten diepste begint te beseffen wat je misschien al heel de tijd niet gezien, of onbewust genegeerd hebt, dan is het nog maar de vraag hoe je daarop zal reageren. Andersom is ook mogelijk, hoe kijkt iemand naar de wereld bij wie die abstracties eerder al tot leven zijn gekomen? Het is als de kip of het ei, onbegrijpelijk zonder de verlevendiging die noodzakelijk is om daar überhaupt enig oordeel over te kunnen vellen. Kortom, roepen in de woestijn is op zichzelf niet zo heel moeilijk om te begrijpen, noch het waarom een aantal zelfmoord pleegt.
 15. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Systeemtechnisch, als er een collectief probleem A en een oplossing PA01 is, dan laat dat ruimte voor meerdere opties zoals PA02, PA03, PA04 enzoverder. Dit vereist logischerwijs dialoog en consensus, tenzij je PA01, PA02, PA03, PA04 gewoon buiten het besluitvormingsproces laat en eigenlijk amper iemand weet dat deze opties überhaupt bestaan, zelfs als niet realistisch zal percipiëren. Over meer gaat het uiteindelijk niet, die elementen van beperkte en/of begrensde rationaliteit, waardoor finaal nu net de oplossing overweldigend kan zijn en plotsklaps, als reactie daarop, het collectieve probleem minimaal. Angst voor vrijheid, je leert het pas kennen wanneer je positief en oplossingsgericht begint te denken, zoekend naar rust, sereniteit en verbondenheid.
 16. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Hoe ga je dat dan doen met je aandelen op de beurs, op een velletje papier?
 17. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ben je zeker dat je hier niet een en ander door elkaar haalt?
 18. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Altijd interessant gevonden, je kan een paard wel naar het water leiden, je kan het niet verplichten om te drinken. De ervaringsgerichte toetsing leidt echter tot inzichten die je prompt ook kunnen opzadelen met een aantal stoornissen waardoor de stelling ook omgekeerd kan gelezen worden, zoals niet luisteren naar de klant is niet alleen stigmatiserend maar ook beperkte rationaliteit cultiverend, zij het in alle onwetendheid omdat we niet kunnen weten wat we niet weten. En net daarom dat een aantal ervaringswerkers in alle integriteit en sereniteit hulpvragen blijft stellen aan de GGZ, omwille van de aan den lijve ervaren betekenisdiepte die in deze cluster gelegen is. Maar dat kan dan weer niet ten gronde begrepen zonder ook te proeven van het water, bedachtzaam in een sfeer van vertrouwen en veiligheid die daartoe noodzakelijk is, in milde overreding en verbondenheid.
 19. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Met de Bancor zou het dan alleen eenvoudiger worden? Vreemd, geld is toch neutraal? Of denk je dat dit een gevolg is van die beperkte rationaliteit waar mensen het altijd over hebben?
 20. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Er lijken twee opties te bestaan, de BEF of de Bancor. Verder worden nog verschillende kloven opgemerkt, welke zou jij kiezen?
 21. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Als ik het AB-perspectief combineer met het XY-perspectief dan wordt het helemaal een helse ervaring, het zal dan misschien lijken alsof je terecht bent gekomen in een apocalyptische wereld die zich enkel in jouw hoofd afspeelt en je omgeving heeft werkelijk geen idee wat er aan de hand is. Ja, achteraf is het makkelijk praten, je durft het alleen niet meer zeggen omdat je telkens opnieuw het risico loopt om door stormen, tsunami’s en aardbevingen gekaapt te worden. De synthese, delen, aftrekken, optellen en vermenigvuldigen, en een paar hulpvragen voor de GGZ, eenvoud.
 22. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Als OPS-lijder ervaar ik de regeringsvorming als pijnlijk, dit komt door het AB-perspectief dat doorheen m’n herstelproces steeds meer vorm gekregen heeft. Het is als mindfulness, het debat conformeert zich aan stereotiepe A-wolken zonder innovatieve B-wolken in de gedachtensfeer toe te laten, er ontbreekt iets. Deze situatie leent zich dan ook tot het uiten van frustraties maar ook humor, zoals het idee om politici eerst naar de ziekenkas te sturen en pas daarna het debat verder te zetten. Einstein zei het eerder al, logica brengt je van A naar B, verbeelding overal.
 23. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Is het werkelijk zo, zoals Ken Wilber beweert, dat bewustzijnsgroei in fasen geschiedt waarbij elke fase nieuwe inzichten oplevert maar ook nieuwe uitdagingen in een gradueel steeds complexer lijkende wereld? En dat, bijgevolg of inherent, eenvoud daarom de grondslag vormt waarop, waarrond of waarin deze complexiteit gebouwd wordt door de geest die zich hiermee identificeert om er vervolgens misschien ook hopeloos in verstrikt te raken? En dat net daarom allerhande anomalieën misschien niet gezien worden zonder dat diepe introspectie, of onderzoek in algemene zin, hieraan vooraf gaat? Of zoeken we het binnen deze chaos misschien veel te ver waardoor we niet zien wat door een aantal gepresenteerd wordt?
 24. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Hoe dan ook, de positieve desintegratie theorie en schematherapie heeft mij althans goed geholpen om een en ander beter te kaderen, al had ik dat precies beter niet kunnen koppelen aan positief denken en omdenken. Probleem is nu een beetje (nogal veel) dat ik dat niet meer kan omkeren waardoor dat vreemde fenomeen cognitieve dissonantie een standaard wordt, ik zoek verder naar een aangepaste omgeving maar heb gemerkt dat alle onbewoonde eilanden al bezet zijn, of simpelweg te duur volgens dat andere paradigma.
 25. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Mij zul je echt niet horen zeggen dat het niet altijd hetzelfde is geweest, het is net daarom dat het zo eenvoudig is om te weten te komen wat we vergeten zijn, dat verzin ik niet. Maar dan gaat het nog maar over dat ene deel van wat een paradigmashift betekent, voor het andere deel laat ik me graag verrassen, keertje wat anders.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid