Spring naar bijdragen

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  674
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Desid

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

800 profielweergaven
 1. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  En zou je dat tonen dan voor mij even uit willen spellen? Of kun je dat niet?
 2. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Maar dat is niet het geval. Dat beweer je steeds, maar dat moet je eerst aantonen. Ik heb uitgelegd dat dit een grammaticale onmogelijkheid zou opleveren. Ten eerste is dit een autoriteitsargument dat niets zegt als je de zaak niet inhoudelijk kunt uitleggen. Ten tweede blaas je Gordons autoriteit op. Hij heeft, zoals gezegd, geen doctorstitel. Het vertaalcomité waar je het over hebt is ook niet hét vertaalcomité. Wat hij gedaan heeft, is dat hij geassisteerd heeft bij een wetenschappelijke Engelse vertaling van de Dode Zeerollen. Daar speelt die hele kwestie van de Masoretische vocalisatie sowieso niet. Ongetwijfeld weet Gordon wat de gangbare opvatting is. Hij is echter een Karaïet, en daarin nogal actief. Ik denk dat je zo kunt verklaren waarom hij dit rare standpunt inneemt. En nogmaals, hij heeft niets nieuws ontdekt -- dat zegt hij alleen maar om aandacht te trekken.
 3. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Nee dat is niet aangetoond. Wanneer ga je in op de tegenargumenten? Jehova is een katholieke uitvinding, want deze vorm is ontstaan door een 13e-eeuwse Spaanse monnik.
 4. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Interessant is ook het volgende. Als yhwh gevolgd of voorafgegaan wordt door 'dny (adonaj) heeft yhwh niet de vocalisatie (e)-o-a, maar יֱהֹוִה‬, dus (è)-o-i, wat zou resulteren in J(è)hoie of J(è)howie als je de w twee keer dienst laat doen. Ook dat is een grammaticale onmogelijkheid. Maar hier dien je de naam te lezen als 'lhym (èlohiem). Dit is aanvullend bewijs dat yhwh als adonay gelezen moet worden. Immers, de afwijkende vocalisatie staat er alleen als ernaast al adonaj staat. Dan zou je dus 'Heer Heer' krijgen. In plaats daarvan moet je de naam als 'God' lezen, dan krijg je dus 'Heer God'.
 5. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Waarom haal je toch altijd van die dubieuze websites aan? Alsof je de Privé citeert als bewijs dat de koning op 27 april jarig is. Het prefix yw (joo / joe) of yhw (jehoo / jehoe / jahoe) is uiteraard een korte vorm van de godsnaam. Maar dat wijst, zoals ik al heb uitgelegd, niet op Jehova, omdat de w in Jehova twee keer gebruikt wordt en dat mag niet. Als Jehova een goede uitspraak was, zou er yhwwh moeten staan.
 6. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Nee, Jezus is de naam van de mens die destijds leefde. Christenen geloven in dezelfde God als de Joden, zij het op net een iets andere manier. De meeste christenen geloven dat Jezus als Zoon van God deel uitmaakt van God zelf. 1. Dat klopt maar half, want enerzijds waren de feiten waar het echt over gaat al lang bekend, en anderzijds klopt het gewoon niet dat Jehova in volledig schrift gevonden is. 2. De Aleppo-codex is maar één manuscript, zij het een belangrijke. Maar om dat manuscript nou zo bijzonder te maken gaat echt te ver. Zeker in dit geval, omdat de Aleppo-codex gewoon de Masoretische gewoonte volgt en daarom is het niets opzienbarends. 3. Ze zijn zeer oud, maar wederom: geen nieuws. 4. Als je Gordon wetenschapper noemt is elke doctorandus of master een wetenschapper. Hij is niet gepromoveerd, en hij heeft geen wetenschappelijke aanstelling. Bovendien is zijn stellingname vooral religieus gemotiveerd. 5. Dit toont een gebrek aan taalkundig inzicht. 6. Zie punt 4.
 7. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Wél uit bijv de NBV, want daar staat HEER met klein kapitaal. Maar níet uit de tekst die de evangelieschrijvers zoals Marcus destijds opschreven. Grappig, dat moderne vertalingen accurater zijn dan de evangelieschrijvers.
 8. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Jawel, de koning. De Psalm wordt toegeschreven aan David, dus de eindredacteur van het boek der Psalmen dacht waarschijnlijk dat het om koning David ging.
 9. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Dat is gemakkelijk te zien aan de tekst: er staat: JHWH zegt tot mijn heer. Dus God spreekt tot de koning.
 10. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Het maakt in dit opzicht niet uit wat Paulus bedoelt. Hij schreef kurios, en daarom zal een goede vertaler vertalen met 'Heer'. Een andere vertaling is een verdraaiing van de brontekst. Verder beschuldig je nu Paulus en de Heer Jezus zelf van de Bijbel verdraaien. Zij citeren het Oude Testament in de evangeliën en de brieven immers met 'Heer' waar in het Hebreeuws JHWH staat. Ik vind het behoorlijk ver gaan dat je het beter denkt te weten dan Paulus en de Heer zelf.
 11. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  'Heer' (kurios) staat gewoon in het Grieks hoor. Dus Paulus gebruikt Gods eigennaam ook niet. Je verdraait de bijbel.
 12. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Begrijp je het nu echt niet of ben je aan het trollen? Ik zeg dat Jozua een teofore naam is met het element j h w. De laatste letter, een waw, kan dan niet meer gebruikt worden voor de medeklinker, omdat de letter al gebruikt is als klinker. Bijgevolg kan J(e)hosjoea' niet van Jehova zijn afgeleid.
 13. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Een actuele ontdekking? Geef maar eens héél precies aan wat er ontdekt is wat al niet bekend was. Nee, zo werkt Hebreeuws niet. Het eerste deel van de naam J(e)hosjoea' komt van J(e)ho. De o is hier de waw en het is dus onmogelijk dat Jehovah de oorsprong is, want dan zou de Naam geschreven moeten zijn als j h w w h
 14. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Dat is allemaal óf onzin, óf oude koek. Er staat overigens niet Yahosua, maar J(e)hosjoea'. Ga eens in op de argumenten, of geef zelf eens argumenten. Of ben je gewoon bezig met propaganda?
 15. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Volgens mij is @sjako een beetje in de war, want ik kan nog geen coherent verhaal halen uit wat hij hier allemaal neerzet. Ten eerste het topiconderwerp: "De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah". Nu, dat is een geloofsuitspraak, want historisch gezien is niets onweerlegbaar. Maar zelfs als zouden we het afzwakken, "vrijwel zeker" of zo, dan blijkt dat helemaal nergens uit. Ten tweede is deze ontdekking fake news. Er zijn helemaal geen nieuwe feiten boven tafel. Dat de Naam van JHWH in de Masoretische handschriften van klinkers voorzien zijn, behoort bij een basiscursus Hebreeuws. Wat deze meneer gedaan schijnt te hebben, is een lijstje opstellen van het aantal handschriften waarin dat gebeurt, en daarin heeft hij tot duizend weten te komen. Nou gefeliciteerd, maar daar is weinig bijzonders aan. Ten derde valt sjako een beetje in katzwijm voor het feit dat Gordon een wetenschapper is. Nu, dat is hij maar in een sterk gekwalificeerde mate. Het is een docterandus met een goede PR. Dus daar hoeven we niet al te veel van onder de indruk te zijn -- zeker niet meer dan van mijn schrijfsels hier -- als we al een autoriteitsargument van stal willen halen. Ten vierde heeft sjako de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Dan krijg je dat je het gaat hebben over de Eleppo-codex (hahaha). En dit is ook raarrr: Let wel, het gaat hier om documenten vanaf de 8e eeuw na Christus (en meestal later). Is dat 'erg oud'? Nou nee, de Dode Zeerollen zijn soms 1000 jaar ouder. En dan dit: "Dus blijkbaar werd door Hebreeuws sprekende Joden de Naam is Jehovah uitgesproken." Waar is de logica?? De klinkertekens bij JHWH kunnen niet eens bij dat woord horen, omdat de W dan zowel klinker als medeklinker moet zijn. Het zijn de klinkertekens van Adonai. Dat is al 1000 x uitgelegd. Misschien is het eens tijd daarop in te gaan, in plaats van youtube filmpjes plaatsten van de zoveelste sektariër?
×