Spring naar bijdragen

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  1896
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Desid geplaatst

 1. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Dat is irrelevant. Een boekrol vertaal je ook niet met 'het cilinderachtige', of water met 'het natte'. De NCV wil hier pseudo-letterlijk doen omdat ze het mythologische idee van de Hades niet kunnen pruimen.
 2. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Ja dus? Nooit van de etymologische drogreden gehoord?
 3. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Wat een rare vertaling. Er staat gewoon Hades, het dodenrijk.
 4. Desid

  Wie is de hond?

  Het is een spreekwoord hè. Dus de tegenstanders worden vergeleken met een hond die naar zijn braaksel terugkeert. Oftewel, het gaat om niet-Joden die christen zijn geworden, maar volgens de schrijver weer van de rechte weg zijn afgedwaald met liederlijk gedrag. Vanaf 2:10b wordt beschreven waar het om gaat. Het zijn christenen die geen eerbied tonen voor engelen, en een bepaalde vrijheid verkondigen die volgens de schrijver ontaardt in verderfelijk gedrag. Nu is er een andere brief in het NT die een tegenovergesteld standpunt verkondigt: Kolossenzen. Vanaf Kol. 2:6 wordt betoogd dat je je niet op de machten van de kosmos moet richten, niet mee moet doen met engelenverering en vrij bent van allerlei regeltjes. Want dat is volgens de schrijver allemaal zelfbedachte vroomheid die tot misplaatste arrogantie leidt. Het lijkt me erg aannemelijk, maar ik kan het natuurlijk niet bewijzen, dat de schrijver van 2 Petrus polemiseert tegen christenen die meer in de lijn van de Brief aan de Kolossenzen denken. De verwijten over en weer moet je uiteraard niet al te letterlijk nemen. In die tijd was het gebruikelijk om je tegenstander zo zwart mogelijk te maken; iedereen wist dat dat eens lekker aangezet werd.
 5. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Uit de kanttekeningen bij de Statenvertaling haalde ik nog het volgende. In Ester 4:16 staat dat Ester oproept om drie dagen en nachten te vasten, waarna zij naar de koning zou gaan. In 5:1 staat dat ze dat ook precies zo doet, op de derde dag. M.a.w. volgens het bijbelse spraakgebruik is 'drie dagen en drie nachten' een aanduiding voor een aaneengesloten periode waarin een bepaalde actie zich voltrekt, waarbij het begin en eind van die actie op respectievelijk de eerste en de derde dag geplaatst is. Mensen die dus drie dagen en drie nachten als 6 x 12 uur lezen, gaan tegen de Bijbel in.
 6. Desid

  Zo lang geleden

  - Je hoeft de Bijbel ook niet te geloven; voor een christen is het voldoende te geloven in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. (Dat veronderstelt natuurlijk wel dat je bepaalde zaken uit de Bijbel wel gelooft.) - Uiteraard was Jezus een gewoon mens. Ook veel christenen hebben hier moeite mee, maar het is een fundamenteel leerstuk van de kerk dat Jezus een gewoon mens was. - Wat allemaal in Jezus' mond gelegd is in de evangeliën kun je niet zomaar aan Jezus zelf toeschrijven. Niettemin is het aannemelijk dat Jezus dacht dat Hij door God geroepen was het koninkrijk van God in te luiden en dat Hij daar zelf een of de belangrijkste rol in zou vervullen. Of dat grootheidswaan is, ja wie zal het zeggen? Het is in elk geval wel een westers-seculiere, zo niet Nederlandse reactie om dat meteen ongeloofwaardig te vinden.
 7. Desid

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Zeker. Als je in iemand gelooft, heb je die persoon leren kennen als iemand die te vertrouwen is. Dat vertrouwen kan beschaamd worden, maar is geen wishful thinking.
 8. Desid

  Eerste vrouwelijke GKv dominee.

  Wat een ontzettend domme opmerking.
 9. Desid

  Donald Trump versus The New World Order

  Dit bevestigt maar weer eens dat je knettergek moet zijn om nog iets in Trump te zien.
 10. Desid

  Eerste vrouwelijke GKv dominee.

  Dit is een flauwekulargument. Jezus' keuze zou pas relevant zijn als Hij daadwerkelijk een keuze had. Maar in werkelijkheid was het volkomen vanzelfsprekend om mannelijke leiders te kiezen, omdat de cultuur toen gewoon zo in elkaar zat. Ik kan me uit de oudheid geen zeflstandig rondreizende lerares heugen; dat waren allemaal mannen.* Daaruit kun je niet afleiden dat het niet anders mag. Net zo min als dat je kunt afleiden uit het feit dat Jezus' wijn dronk dat je geen geheelonthouder mag zijn. *Nu ja, één, Tekla, die uiteindelijk mannenkleren aandoet als zij door Paulus als apostel is goedgekeurd.
 11. Desid

  Eerste vrouwelijke GKv dominee.

  Heb je je slaven wel afgeranseld vanavond? Bijbels gezien kan dat namelijk.
 12. Desid

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Je draait je eigen verhaal af zonder te lezen wat ik schrijf. En wat je aan 'het christendom' toeschrijft, is in feite de gedachtelijn van een bepaald soort calvinisme en evangelicalisme.
 13. Desid

  Inspirerende christenen

  Dat jij een filmpje van dat leugenachtige mens post, geeft aan dat je nog achter de antichrist aan zou lopen als die vrome praatjes uitslaat.
 14. Desid

  Inspirerende christenen

  1 Kor. 6 [9] Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, [10] dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Een lasteraar is iemand die kwaadaardige leugens verspreidt. Dit geldt niet voor mij, want ik schreef slechts enkele algemeen bekende feiten op. Kent Hovind heeft in de gevangenis gezeten voor financiële malversaties > dus Kent Hovind komt niet in het koninkrijk. Ravi Zacharias heeft gelogen over zijn kwalificaties met het oog op financieel gewin > dus Ravi Zacharias komt niet in het koninkrijk. Billy Graham is een erkend lasteraar t.a.v. Joden en katholieken en geestelijk uitbuiter, en was een invloedrijk voorstander van de Vietnamoorlog > dus Graham komt niet in het koninkrijk. Dus als jij graag met hen wilt vertoeven in het hiernamaals, prima. (Alle gekheid op een stokje, voor ieder mens is vergeving dus na een tijdje in het vagevuur gun ik deze mensen heus wel een plekje in het paradijs.)
 15. Desid

  Inspirerende christenen

  Billy Graham, wat een walgelijke tweedehandsautoverkoper. Hij geilde op macht, zijn adviezen aan presidenten leidden mede tot talloze oorlogsslachtoffers, en hij heeft velen geestelijk gekweld. Hij was een leugenaar, antisemiet, anti-katholiek en een homofoob. Ravi Zacharias, een leugenaar eerste klas. Kent Hovind, rasoplichter en veroordeelde crimineel.
 16. Desid

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Ik denk helaas dat sommige christenen wel een beetje zo denken, al maak je er wel een karikatuur van. Als we Paulus' gedachtegang volgen, is het eerder als volgt. De wereld is vol onrecht kwade machten, en niemand kan zeggen dat-ie z'n handen schoon heeft weten te houden. Nu is het Gods verlangen om gerechtigheid in de wereld te stichten en de macht van het kwaad te breken. Er moet dus iets gebeuren. Paulus staat in de traditie van het Oude Testament en het jodendom van zijn tijd als hij zegt dat God de zaken recht gaat zetten: het kwaad wordt gestraft, het goede beloond. De vraag is dan: hoe zorg je dat je niet aan de kant van de kwade machten staat? Paulus zegt: God wil graag dat mensen bewaard worden voor zijn nieuwe wereld, en daarom heeft hij zijn Zoon het zondige bestaan in gestuurd om met de zonde en het kwaad af te rekenen. Jezus is gehoorzaam aan God gebleven tot de dood erop volgde, en daarom heeft God hem verhoogd en hem tot levendmakende Geest gemaakt. Zo ontstaat er een nieuwe beweging van mensen die zich door de doop aan hem verbinden, die rechtvaardig verklaard zijn, en in wie de Geest van God werkt. God is dus geen mishandelende Vader die zijn toorn botviert, maar een liefhebbende Vader die zijn Zoon naar het front stuurt om de vijand die zijn land bedreigt te verslaan.
 17. Desid

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Ik denk dat ik het voor een gedeelte met je eens bent, maar het gaat me te veel tijd kosten om hierop gedetailleerd te reageren. Ik wil graag onderstrepen dat de klassieke oudkerkelijke leer uitgaat van twee willen, waarbij de menselijke wil van Christus zich onderwierp aan de goddelijke wil. Dat betekent dat Christus ook daadwerkelijk een keuze had. Hoe dat dan allemaal precies zit, leidt onvermijdelijk tot allerlei scholastieke discussies. Dat is intellectueel gezien wel heel leuk, maar zelf denk ik dat zo'n theologie haar tijd wel gehad heeft (zonder die theorie als onbelangrijk af te willen doen).
 18. Desid

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Je illustreert prachtig mijn punt dat mensen die denken dat ze heel orthodox zijn vaak gewoon een ketterij aanhangen.
 19. Desid

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Je zegt dat zelf, dus waarom zou ik dat moeten beargumenteren. Dit is nietszeggend. Jawel. Dat is juist verdacht. Dus je zegt: anderen hebben hun eigen historische Jezus gecreëerd want die van hen komt niet overeen met de mijne. Cirkeltje cirkeltje aan de wand... Als ik zoiets doe, dan reageer je niet meer. Zoals in een van de Q-topics waar ik een heel groot beargumenteerd betoog had geschreven, en waarop jij niet bliefde te reageren. Je hebt duidelijk narcistische trekken, je projecteert je eigen tekortkomingen op die van anderen en je wilt wanhopig aandacht voor je eigen kromme hersenspinsels.
 20. Desid

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Mooi beschreven zo. Dat Jezus niet kon zondigen, lijkt mij overigens een 'ketterij' in het licht van de tweenaturenleer van de oecumenische concilies. Veel in naam orthodoxe christenen loochenen in de praktijk van hun geloof de tweenaturenleer, omdat ze feitelijk denken dat Jezus God is en zijn mens-zijn liever wegmoffelen. De beproeving in de woestijn wordt dan een soort toneelstukje. Maar volgens de klassieke leer is Jezus waarlijk mens. Dat betekent ook dat hij de mogelijkheid gehad moet hebben om te zondigen naar zijn menselijke natuur. De theoretische stelling dat Jezus kón zondigen is daarom belangrijk om de tweenaturenleer overeind te houden. In de praktijk kon dat echter nooit gebeuren, omdat de menselijke natuur geheel doordrongen is van de goddelijke natuur en Jezus als eenheid van God en mens nooit zou hebben kunnen willen zondigen. Dus Jezus kon zondigen, maar ook weer niet. (Ik vind deze theorie wel mooi bedacht, maar of dit ook de werkelijkheid van Jezus' aardse bestaan beschrijft is weer een ander verhaal natuurlijk.)
 21. Desid

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Cirkeltje cirkeltje aan de wand, wie heeft het mooiste cirkeltje van het hele land? Wat je eigenlijk wil zeggen is: jij construeert een historische Jezus om bij een bepaald idee uit te komen, en voilà, wat een verrassing, zendelings historische Jezus bevestigt het idee van zendeling.
 22. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Johannes 20:26 NBG-51 (en nog een heleboel vertalingen): na acht dagen NRSV, NIV: A week later GNB, NBV, BGT: een week later WV2012: na acht dagen* *een week later GNAB: Eine Woche später PDV2017: Le dimanche suivant NFC: Une semaine plus tard Er bestaat algemene overeenstemming over het feit dat 'na acht dagen' betekent 'een week later'. Wij zouden zeggen: zeven dagen later. Maar in de oudheid telde men inclusief, dus als je op zondag zegt acht dagen later is dat 1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zondag. Dus drie dagen later is in onze manier van tellen twee dagen later. Het is juist andersom. Het schema vrijdag zaterdag zondag blijkt duidelijk uit de evangeliën, en het andere schema is populair bij fundamentalisten die geen oog hebben voor de cultuur van de Bijbel.
 23. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Stop maar, je bent af.
 24. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Nee dat is allemaal fantasie.
 25. Desid

  3 dagen en 3 nachten

  Jawel hoor, want "x dagen en x nachten" is gewoon een stijlfiguur voor "x dagen". Als je dat niet accepteert, moet je accepteren dat Matteüs zichzelf tegenspreekt, want Matteüs heeft het ook over opstanding 'op de derde dag'. Dat is de omgekeerde wereld. Pure inlegkunde. Er is in geen enkel evangelie sprake van meer dan één sabbat rond het sterven van Jezus.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid