Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6740
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over sjako

 • Rang
  CrediShark

Recente profielbezoeken

3345 profielweergaven
 1. sjako

  Genesis 2:17

  Je kan er voor kiezen het niet te doen of wel. Als je het niet doet moet je dealen met de gevolgen.
 2. sjako

  Genesis 2:17

  Waar staat dat. Een mens vergaat toch tot stof? En waar staat waar de goede naartoe gaat? Heb duidelijk aangetoond dat iedereen naar Sheool gaat, ook Job bijv. Ja stel je voor....Over arrogant gesproken. En de broeders, en ik, hebben dus niet gestudeerd? Ben je Katholiek theoloog of protestants. Die hebben allebei gestudeerd en zeggen alletwee wat anders. Het maakt dus niet uit dat je gestudeerd hebt, maar wat je gestudeerd hebt. Ik ken meerdere katholieke geestelijken die later JG zijn geworden.
 3. sjako

  Genesis 2:17

  Als Adam en Eva geen keuze had om God te volgen of niet dan was de aanbidding niet uit liefde of uit vrijwilligheid. God verlangt echte liefde voor Hem. Als je geen keuze hebt en je MOET altijd de wil van God doen, dan ben je niet meer dan een marionet. Toen de mens WEL een keuze had, konden ze dus God aanbidden vanuit vrije wil en dus echt. Trouwens engelen hebben ook vrije wil. Ja, ik wacht er ook op.
 4. sjako

  Genesis 2:17

  En Adam en Eva hadden niet in hoeven te gaan op de verleiding door de slang. De enige logische verklaring voor die boom is de vrije wil. Als dat niet zo was waren Adam en Eva alleen maar marionetten. Die slang werd door satan gebruikt om met Eva te praten. Tegenwoordig zouden we wel op ons hoede zijn als een slang ging praten, maar toen wist Eva niet beter. In Openbaring wordt satan de 'oorspronkelijke slang' genoemd. En ja, ook satan is geschapen. Maar God laat eigen vrije wil toe. Satan werd toegelaten Eva te verleiden.
 5. sjako

  Genesis 2:17

  Die hebben het ook wel ‘eens’ verkeerd. Je hebt protestantse theologen, Rooms Katholieke theologen en ze zeggen allebei wat anders. Dus ik ben er echt niet van onder de indruk. Ik haal liever de Schrift aan. Dat heet interpreteren en ik zou daar veel meer over kunnen zeggen. Maar het is bedtijd.
 6. sjako

  Genesis 2:17

  Misschien een discussie een beetje op niveau houden? Zonder schelden, zoals een Christen betaamt. Zal ik mijn vertaling erbij zetten want dat is leesbaarder en bovendien de context staat erbij Slechte mensen gaan naar het Graf (Sjeool) alle volken die God vergeten. 18 Maar de armen zullen niet voor altijd vergeten worden,de hoop van de zachtmoedigen zal niet voor eeuwig vergaan. Daar staat dat de hoop voor de zachtmoedigen niet voor eeuwig vergaan. De zachtmoedigen gaan ook wel dood, maar ze zullen een opstanding tot leven krijgen, dat in tegenstelling van de slechte mensen die weer teruggaan naar het Graf, of eigenlijk Gehenna, de eeuwige dood. Het woord hel wordt hier misbruikt. Psalm 31:17 Jehovah, maak me niet te schande als ik u aanroep.Maak de slechte mensen te schande,leg hun het zwijgen op in het Graf. Slechte mensen moeten het zwijgen opgelegd worden door God door ze naar het Graf (sheool) te sturen. In het Graf is slechts stilte. Sheool is het gemeenschappelijk graf der mensheid. Euhh Jezus misschien? Jij weet ook wel denk ik dat Sheool en Hades hetzelfde betekenen, zo niet dan zal ik een voorbeeld kunnen geven van citaten uit het OT in het NT. Van Jezus wordt gezegd dat Hij drie dagen naar Hades ging. Dat is hetzelfde als drie dagen naar Sheool. Het is dezelfde plaats. Job 14:13 O, verberg mij in het Graf (Sheool),verstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14 Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeidtot mijn verlossing komt. 15 U zult roepen en ik zal u antwoorden.Naar het werk van uw handen zult u verlangen. Job was toch een goede vent, maar hij vroeg of hij naar Sheool mocht gaan. Hij was te moe. Hosea 13:14 Uit de macht van het Graf zal ik ze verlossen,uit de dood zal ik ze terughalen. Dood, waar zijn je angels?Graf, waar is je vernietigende kracht? Psalm 89:48 Welk mens kan leven zonder ooit de dood te zien?Kan hij zichzelf bevrijden uit de macht van het Graf? (sela) Ieder mens gaat dus naar het Graf (sheool) ook de goede. Dus er wordt wel degelijk gezegd dat goede mensen naar Sheool gaan.
 7. sjako

  Genesis 2:17

  Nephesh is ziel. Letterlijk betekent het ademer, degene die ademt dus. Mensen zijn zielen, dieren zijn ook zielen. Iets wat adem heeft letterlijk. Dieren hebben dezelfde rouach, levensadem, als mensen. Genesis 7:22 zegt bijv Alles op het droge land dat de levensadem in zijn neusgaten had, stierf. Probleem is vaak dat het begrip ziel en geest door elkaar gebruikt wordt terwijl het twee heel verschillende dingen zijn.
 8. sjako

  Genesis 2:17

  De heilige Geest komt van de Vader. Het is Gods werkzame kracht. Het is in feite God zelf idd. Maar geen derde Persoon, want de eerste Persoon kan nooit Dezelfde zijn als de Derde persoon.
 9. sjako

  Genesis 2:17

  Dit is gewoon onjuist. Zeker in het OT wordt Sheol altijd in verband gebracht met inactiviteit. Iedereen ging voor Christus dood naar Sheol, goede en slechte mensen. Pas na Christus dood werd het mogelijk dat mensen niet naar Sheol gaan. De dood is een straf een vloek die voor de hele mensheid geldt. Alleen Jezus kan die teniet doen. Psalm 6:4,5 4Kom terug, Jehovah, en bevrijd me, red me omwille van uw loyale liefde.5Want in de dood praat niemand over u. Wie zal u loven in het Graf? Jesaja 38:17-19 17In plaats van vrede had ik bittere ellende. Maar uit liefde voor mij hebt u me gered van de kuil van vernietiging. U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.18Want het Graf (Sheol) kan u niet prijzen, de dood kan u niet loven. Wie in de kuil afdaalt, is niet in staat te hopen op uw trouw.19De levende — de levende kan u prijzen, zoals ik dat nu kan. Een vader kan zijn zonen leren hoe trouw u bent. Zoek de teksten op in je eigen Bijbel
 10. sjako

  Genesis 2:17

  De Geest die in ons woont is de heilige Geest. De heilige Geest maakt het mogelijk dat ons sterfelijke lichaam na onze dood weer levend gemaakt wordt. Deze tekst toont aan dat we een opstanding krijgen. Dat kan een geestelijk lichaam zijn, maar het kan ook een opstandingslichaam zijn dat geschikt is voor de aarde. Hangt af van je bestemming. Paulus heeft het over een verschil in schoonheid. Snap best dat je je eigen geloof niet wilt afvallen, maar het klopt gewoon niet. Mijn uitleg is geen verdraaiing. Ik heb het duidelijk met Bijbelse verzen uitgelegd. Dat je dat niet wilt accepteren is jou probleem. Laat het eens bezinken. Zoek eens op wat er over de levensadem wordt gezegd, over sjeool etc.
 11. sjako

  Genesis 2:17

  Dus dat is dus helemaal geen bewijs. Je geeft verkeerde betekenis aan bepaalde begrippen.
 12. sjako

  Genesis 2:17

  En wees niet bang voor degenen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees eerder bang voor degene die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in Gehenna. De ziel is de hele mens. Het is het lichaam met de door God ingeblazen levensadem (rouach). Daardoor werd het dode lichaam een levende ziel. Als je dood gaat gaat de levensadem weer terug naar God. Die levensadem of geest is niet persoonlijk het is eerder een soort van kracht, de levensvonk die door de ademhaling in stand wordt gehouden. prediker 12:7 zegt Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft. Dus als Jezus zegt dat je de ziel niet kunt doden doelt Jezus op het feit dat die ziel weer hersteld wordt in de Nieuwe Aarde. Iemand kan een persoon wel doden, maar de ziel behoort God toe en God heeft het vermogen de geest weer terug in het lichaam te blazen en zo weer een levende ziel te maken. Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen (of levende ziel). Er staat ‘werd’ en niet ‘kreeg’.
 13. sjako

  Genesis 2:17

  Dan zoek je die verzen toch op in de SV. Daar zal ongeveer hetzelfde staan. Het staat nergens. Kom maar met teksten die het tegendeel bewijzen.
 14. sjako

  Genesis 2:17

  Daar ben ik het ook mee eens, want jij vergeet de opstanding. Jij denkt dat er iets geestelijks de dood overleefd, maar dat is niet wat de Bijbel leert. Daarom zal de dood ons niet scheiden van Gods liefde. Dood is iets tijdelijks. Vergeet niet dat de dood een straf was. Als je zegt dat je niet sterft praat je satan na, want die zei precies hetzelfde. Maar God zei: 'Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' Er staat nergens dat er iets geestelijks naar de hemel gaat. Maar je ontkent toch niet Jezus woorden? Lukas 8 wekte Jezus het dochtertje van Jaïrus op. Lees maar eens vers 52 Alle mensen huilden om haar en sloegen zich op de borst van verdriet. Daarom zei hij: ‘Houd op met huilen,+ want ze is niet gestorven, ze slaapt.’+ 53 Maar ze lachten hem uit, want ze wisten dat ze gestorven was. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik slaap heb ik weinig bewustzijn van tijd. Pas bij Jezus komst zullen de mensen opstaan. Handelingen 24:15 Op God heb ik mijn hoop gevestigd, en deze mannen hebben dezelfde hoop, namelijk dat er een opstanding+ zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Er staat niet dat de hoop de hemel is. En er staan zoveel teksten die dit bevestigen. Jesaja 26:19 Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk* zullen opstaan.+ Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen!+ Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen. Lukas 14:13,14 Als je een feestmaal geeft, nodig dan juist arme, kreupele, verlamde en blinde mensen uit,+ 14 en je zult gelukkig zijn omdat zij niets voor je terug kunnen doen.+ Je zult ervoor beloond worden in de opstanding+ van de rechtvaardigen.’ Johannes 5:28,29 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen+ 29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel. Hebreeën 11:35 Vrouwen kregen hun doden terug door een opstanding.+ Maar er waren andere mensen die werden gemarteld omdat ze vrijlating* afwezen om een betere opstanding te kunnen krijgen. En zo zijn er nog veel meer te vinden. Gezalfden hebben een eerste opstanding die idd in de hemel is. Maar er gaat niks naar de hemel. Je krijgt een opstanding in de hemel als gezalfde. Je wordt sowieso een nieuwe schepping. Psalm 115 vers 16 laat het ook duidelijk zien. De hemel is van Jehovah, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Vers 17 is ook interessant Niet de doden loven Jah, niet degenen die afdalen in de stilte van de dood. Degenen die afdalen in de dood zijn zonder bewustzijn volgens Prediker en dat stemt dus overeen met vers 17. Als je zonder bewustzijn bent kan je niet Jah loven. Alleen Jezus kan ons een opstanding geven en gaat dit ongedaan maken. De Bijbel is gewoon heel duidelijk hierin.
 15. sjako

  Genesis 2:17

  Hallo @Yoni. Welkom op dit forum. Ik zal proberen een antwoord te geven op basis van Gods woord. Toen God de mens schiep, schiep Hij hen naar Zijn beeld. Het was dan idd ook niet de bedoeling dat de mens zou sterven. Hij had echter een boom geplaatst, de boom van de kennis van goed en kwaad. Als de mens daar zou van eten dan zou de mens zeker sterven. Je zou je kunnen afvragen waarom God die boom daar had neergezet. Dit was omdat de mens ook een vrije wil had gekregen. Als hij God als soeverein had gediend, dan hadden ze voor eeuwig een goed leven gehad. Maar satan deed hun verleiden met een leugen dat wanneer ze zouden eten van die boom, ze zouden worden als God, kennende goed en kwaad. De mens liet toen eigenlijk weten dat ze het zelf beter wisten en dat mag de mensheid bewijzen totdat God zegt: 'het is genoeg'. De mens heeft bewezen dat ze er een potje van maken en niet zonder God kunnen. Jezus is naar de aarde gekomen om als zoenoffer te dienen voor de hele mensheid. In de hoedanigheid als volmaakt mens kon Hij sterven voor wat Adam had gedaan, ook een volmaakt mens en zelfs zoon van God genoemd. Het evenwicht is weer hersteld. Vlak na de zondeval had God al direct een plan klaar om wat satan had gedaan ongedaan te maken. Daaruit volgt idd dat de paradijselijke aarde weer hersteld gaat worden. Iets wat heel vaak in de Bijbel naar voren komt (bijv in Jesaja 11:5-10). Lees ook Daniël 2 eens. Duidelijke tekst vind ikzelf oa Psalm 37:29: de rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven. Ook spreuken 2:21 zegt dit: Want alleen de oprechten zullen op de aarde wonen en de onberispelijken zullen daar blijven. Of wat dacht je van Jezus woorden in Mattheus 5:5: Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden. Adam en Eva waren zeker niet onsterfelijk. Ze gingen terug naar het stof. Naar het niets. Prediker 9:5,10 Want de levenden weten* dat ze zullen sterven,+ maar de doden weten helemaal niets+ en ze hebben ook geen beloning* meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.+ 6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan.+ Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf (Sjeool),*+ waar je naartoe gaat. Sjeool was dus een plek van onbewustzijn. Jezus vergelijkt de dood ook wel met een slaap. Bij Jezus zichtbare komst op aarde zullen alle mensen een opstanding krijgen, degene die rechtvaardig zijn tot een eeuwig leven de onrechtvaardige tot een leven van oordeel. Ze worden als het ware opgewekt uit hun doodslaap. De eerste opstanding vind echter plaats in de hemel, de eerste opstanding. Het gaat om een kleinen groep uitverkoren, de 144.000 uit Openbaring 7. Deze gaan met Jezus meeregeren over Gods Koninkrijk op aarde. Voor het overgrote deel van de mensheid geldt dus dat ze een opstanding krijgen op de Nieuwe aarde, deze aarde maar dan onder Jezus bestuur. Geen coronavirus meer, geen dood, geen oorlog meer. Alle tranen worden gewist. Ik hoop dat dit een beetje antwoord op je vraag is?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid