Spring naar bijdragen

sjako

Aspirant moderator
 • Aantal bijdragen

  2140
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over sjako

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

1370 profielweergaven
 1. Mijn dank aan credible als een puzzelstuk

  Nee, dat kan ik me wel voorstellen, maar je moet er op vertrouwen wat God zegt werkelijk waar is. Je zal het op den duur los kunnen laten. Door God werkelijk te leren kennen, en dat is een proces, zal je Hem steeds beter leren kennen en Zijn vergeving leren accepteren. Alleen op die manier kan je door.
 2. Mijn dank aan credible als een puzzelstuk

  Ik neem aan @Nadiya dat je toen Jezus nog niet hebt leren kennen. Ik vind abortus ook iets verschrikkelijks. Maar als je werkelijk God wilt zoeken dat laat Hij zich vinden. En zoals in Jesaja staat dan worden je zonden wit gewassen als sneeuw. Voorwaarde is dat je Jezus werkelijk aanneemt als je Redder en dat houdt natuurlijk wel wat in. Jacobus 4:8 staat dat wanneer je tot God nadert Hij jou zal gaan naderen. Jacobus 4: 8 Nader tot God, dan zal hij tot jou naderen. Hij zal jou verkeerde dingen uit je verleden wegwissen, niet meer aan terugdenken. Als je dit werkelijk aanneemt dan zal het juk van je verleden worden weggedaan om kom je onder het juk van Jezus dat aangenaam is om te dragen. Een werkelijke verandering in je leven wat je heel veel rust zal geven. Mensen die jou oordelen kennen niet de situatie waarin je ingezeten hebt. God kent jou wel. Psalm 103 zal je ook troost geven 11 Ik zal Jehovah loven God verwijdert zonden ver van ons (12)Gods vaderlijke barmhartigheid (13)God vergeet niet dat we stof zijn
 3. Mijn dank aan credible als een puzzelstuk

  Vind je dat nu relevant in deze bijdrage?
 4. Schriftlezing tijdens de eredienst

  Ach je moet het ook zien als een soort opleiding. Maar sommigen begrijpen het volgens mij wel. Kan je horen aan de toon en benadrukking.
 5. Mijn dank aan credible als een puzzelstuk

  Bedankt @Nadiya voor het delen van je verhaal. Ik hoop dat wij je kunnen helpen op dit forum. Ik vind Jesaja 1: 18 altijd heel bemoedigend. Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah.‘Al waren je zonden scharlakenrood,ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof,ze zullen zo wit worden als wol. Door Jezus aan te nemen in je leven zullen alle zonden zo wit gewassen worden als wol en sneeuw. Zonden als sneeuw voor de zon weg.
 6. Stephen Hawking

  Hij was een waar genie. Hij heeft een hoop ontdekkingen gedaan. De mensheid is echt wijzer geworden door hem. Hij was ook een goed voorbeeld van doorzettingsvermogen.
 7. Schriftlezing tijdens de eredienst

  Het is vanaf een jaar of 10. En lang niet alle kinderen kunnen dat. Maar er zitten er tussen... Echt goed soms. Volgens mij begrijpen ze het wel dan.
 8. Schriftlezing tijdens de eredienst

  Ik zou me geen dienst voor kunnen stellen zonder schriftlezing. Het staat bij ons centraal. Bij onze doordeweekse dienstvergadering wordt bijbelboek voor bijbelboek besproken en uitgediept. Ook wordt er dan een stuk voorgelezen door een, mannelijk, gemeentelid vanaf het podium. Dat kunnen ook kinderen zijn. Het valt me op dat deze jonge kinderen vaak al heel goed kunnen voorlezen.
 9. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Omdat het tastbare, ik weet niet hoe ik beter moet omschrijven, nog moet komen. Door Jezus' komst op aarde is de basis gelegd voor Gods Koninkrijk op aarde. Dat is een echt Koninkrijk wat alle andere regeringen zal wegdoen. Wij mensen hebben bewezen niet zonder God te kunnen regeren. Nu al profiteren we al van dit Koninkrijk doordat een Christen geen deel van deze wereld is. Wij hebben nu al een 'geestelijk Paradijs'. Het mosterdzaadje wordt tot een grote boom. Het duidelijkst zien we dit Koninkrijk terug in Daniël 2:35. Een steen raakt het beeld, dat alle Koninkrijken van de wereld betekent, bij de voeten en het beeld valt om. De steen wordt een grote berg dat de hele wereld bedekt. Deze berg stelt Gods Koninkrijk voor. Gods Koninkrijk wordt ook wel Koninkrijk der Hemelen genoemd. Het is een bestuur vanuit de Hemel, het Nieuwe Jeruzalem. Jezus staat aan het hoofd als Koning en zal gedurende duizend jaar gaan regeren, waarin de natiën tot genezing komen. Na de duizend jaar geeft Hij het Rijk over aan Zijn Vader Jehovah. In het begin dachten de discipelen dat Gods Koninkrijk beperkt was tot het vleselijke Israël (Jo 1:49) Jezus beloofde zijn volgelingen dat ze op 'tronen' zouden zitten (Mt 19:28). Dat blijken 144.000 tronen te zijn (Openbaring 7). Jezus gaf met Zijn wonderen een voorproefje hoe het in Zijn Koninkrijk zal zijn. Hij wekte doden op, genas zieken, hij kalmeerde stormen etc. Dingen in het klein die straks in het groot zullen beginnen. Da 2:44 zegt dat God een koninkrijk zal oprichten wat nooit vernietigd zal worden. Het zal alle die andere koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan. Dus Gods Koninkrijk is straks zichtbaar als een echte regering met Koning Jezus aan het hoofd, 144.000 mederegeerders = gezalfden = uitverkorenen = heiligen (zeg maar soort ministers stel ik me voor) en onderdanen bestaande uit de overlevenden van de Grote Verdrukking en Armageddon, de opgestane natie Israël, de opgestane Christenen en later mensen die goedgekeurd zijn die ook een opstanding krijgen. Een Vredesrijk waar Christenen naar uitzien.
 10. Ontspanning

  Ik heb ook twee hondjes. Ik heb een vierdaagse werkweek en ik geef ze 's avonds veel aandacht. Op zich wel goed te doen. Overdag hebben ze elkaar en volgens mij gaat dit best goed. Maar het is onbetaalbaar leuk. Ze geven je veel liefde, je moet er op uit om met ze te lopen en te spelen, dus ook voor het baasje is het goed.
 11. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Jezus zelf haalt mijn voorbeeld aan.
 12. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  @ZENODotus Het is maar wat je een god noemt. Menselijke rechters worden ook goden genoemd en toch geeft dat geen conflict met het monotheïsme. Psalm 82:6 Ik heb gezegd: “Jullie zijn goden,jullie zijn allemaal zonen van de Allerhoogste. vergelijk Johannes 10:34 ev 34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”? 35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd, 36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben? Maar genoeg over de drieeenheid. Het Koninkrijk kome, wat betekent dat?
 13. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Jezus noemt zijn Vader zijn God. Hoe kan Jezus als Hij de almachtige God is een God boven zich hebben waar Hij zich ook nog eens aan onderwerpt? Jezus leert aldoor dat Zijn Vader aanbeden moet worden, dat God één is. Marcus 12: 28 Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah, 30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.” 31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.” 33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’ 34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen. Terugkomend op het modelgebed leert Jezus ons dan ook Onze Vader te aanbidden en te vragen om Zijn Koninkrijk. De eerste duizend jaar is Jezus Koning over dit Koninkrijk en dan geeft Hij het Rijk weer aan Zijn Vader zodat God weer heerst over iedereen. Maar laten we naar de volgende bede gaan in vers. Uw Koninkrijk kome. Wat is dat Koninkrijk? En waarom moest het nog komen? En wanneer komt dit Koninkrijk?
 14. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Ik vraag me toch af of je het wel begrijpt allemaal.
 15. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Ja, dat klopt want dan is de mensheid weer in volmaaktheid zoals in het Paradijs ook de bedoeling was. Maar we gaan veel te veel off topic terwijl er genoeg andere zaken te zeggen zijn.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.