Spring naar bijdragen

sjako

Aspirant moderator
 • Aantal bijdragen

  2335
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over sjako

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

1522 profielweergaven
 1. Het feit dat Jehovah alles mooi heeft gemaakt. Dat we lekker eten hebben, dat onze planeet precies op de goede afstand van onze ster staat zodat we comfortabel klimaat hebben, dat we mogen genieten van de seizoenen, de schoonheid van de natuur en zo kan ik nog wel even door gaan. Nu is het allemaal niet in evenwicht, maar als Gods Koninkrijk op deze aarde wordt gevestigd zal alles weer in evenwicht komen Wij mensen hebben zelfbewustzijn. Iets dat geen enkel dier heeft. Wij kunnen heel gedetailleerd met elkaar communiceren en ook met engelen en de Heilige Geest. Wij kunnen begrijpen wat God van ons verlangt, waarom Jezus naar deze wereld gekomen is, het bewustzijn dat we zondig zijn en dat we daarom bij God in het krijt staan. Dat Jezus voor ons is gestorven voor die zonden zodat wij straks eeuwig mogen leven zoals God het bedoelt heeft. En dit zijn maar een paar voorbeelden.
 2. Wat ik ook probeer is om te laten zien waar Gods liefde in bestaat. Je ziet Gods liefde bijv in de schepping. Nog een mooi voorbeeld is dat wij mensen naar naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt. Wij zijn in staat lief te hebben. We kunnen geestelijke zaken begrijpen. Mooiste voorbeeld is natuurlijk dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven. Zijn rechtvaardigheid blijkt dan weer dat Hij alleen onderdanen wilt hebben die Zijn souvereiniteit erkennen en liefhebben. Gods liefde en souvereiniteit staat ver boven welke mens dan ook. Als wij van God houden en leren kennen gaan we ook steeds meer op Hem lijken, in die zin dat we het goede liefhebben en ook niet tegen onrechtvaardigheid kunnen.
 3. Thoms overwegingen > Ik ben

  Zo denk ik er ook over.
 4. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mooi zo. Hier ligt de nadruk toch meer op een gnostische benadering. Het nieuwe topic heeft de focus op de algemeen aanvaarde Bijbel.
 5. Daarom vind ik het ook zo leuk en leerzaam om van een Joodse gelovige te horen hoe hij hier over denkt. Joden leggen veel meer de nadruk op rechtvaardigheid. Christenen leggen de nadruk weer op liefde. Maar het één kan niet zonder het ander. Het is niet zo dat alles zomaar onder de mantel der liefde gedaan wordt. God veranderd niet, dus vind Hij rechtvaardigheid in mijn ogen net zo belangrijk. Het is denk ik een onderwerp waar een heleboel mensen mee zitten.
 6. Rechtvaardigheid en liefde lijken soms in tegenspraak met elkaar. Duidelijk is dat God rechtvaardig is omdat Hij heilig is. Duidelijk is dan ook dat God de maatstaf is voor rechtvaardigheid. Wanneer is een mens rechtvaardig? Dat zijn mensen die onberispelijk wandelen met God en Zijn geboden en wettelijke vereisten zoals je dat kan zien in Lukas 1:6. Maar mensen kunnen nooit volmaakt rechtvaardig zijn. Daarvoor was een zoenoffer nodig dat alleen een volmaakt mens kon brengen. Gods Zoon is zelf naar de aarde gekomen om dit zoenoffer te brengen. Hoe mooi! Gods rechtvaardigheid veranderd ook niet. Daarom wordt God ook wel de Rots genoemd. In Deuteronomium 32:4 wordt Hij de Rots genoemd en dat al Zijn wegen rechtvaardigheid zijn. Een God van trouw (liefde), onder onrecht (liefde) rechtvaardig en oprecht is Hij. Job verklaart in Job 34:10 het is ondenkbaar dat de ware God slechte dingen doet, dat de Almachtige onrecht doet. Kan ook niet want God IS liefde. Als Israël het verkeerde pad opging bracht Zijn liefde Hem ertoe profeten te sturen om te waarschuwen. Hij is benaderbaar en Hij luistert. Hij wilde Nineve vernietigen, maar door verandering van de mensen daar na een waarschuwing bedacht Hij zich en deed het niet. Toen Hij Kaïn wegstuurde nadat hij zijn broer Abel had gedood zorgde Hij er wel voor dat hem niks overkwam. Hij bleef dus onder bescherming van God.
 7. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ondertussen is er een nieuw topic aangemaakt. Wellicht kunnen er wat berichten worden verhuisd hiernaar.
 8. Tijdens een gesprek met @nikie90 in het topic van Thoms overwegingen kwamen we op het onderwerp liefde en rechtvaardigheid. @nikie90 heeft het Joodse geloof en gaf aan dat de rechtvaardigheid van God een belangrijk thema is in Gods woord. Hier ben ik het helemaal mee eens. Jezus en Paulus geven echter aan dat liefde het belangrijkste is. Wat is de link tussen deze twee belangrijke onderwerpen. Hoe beleeft een Joodse gelovige dit en welke rol speelt de Messias in de rechtvaardiging van Gods naam.
 9. Thoms overwegingen > Ik ben

  Je hebt gelijk, daarom een nieuw topic hierover.
 10. Thoms overwegingen > Ik ben

  In principe is dat zo inderdaad. Je hebt het begrepen. Misschien vind je het fijn dat we er topic over openen. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Maar dat wordt dan wel morgen. Ik wil ook even nadenken over je vraag. Maar de stof is zeker niet te hoog gegrepen, maar juist erg belangrijk en interssant.
 11. Thoms overwegingen > Ik ben

  Liefde en rechtvaardigheid is dus aan elkaar gelinkt. Door dit zoenoffer wat de Mashiach bracht kan de mensheid dus weer in het reine komen bij God. En niet enkel de hele mensheid, maar zelfs de hele schepping. Hij vraagt wel erin te geloven en er naar te handelen. Als je dat doet zal je steeds beter begrijpen wat die liefde die God voor je heeft te begrijpen. En wat nog belangrijker is tot in de eeuwigheid.
 12. Thoms overwegingen > Ik ben

  Het grootste toonbeeld van liefde was het zoenoffer van de Messias, Gods Zoon, de Mensenzoon uit Daniël. Waarom moest dat zoenoffer gebracht worden. Uit rechtvaardigheid! Je kent neem ik aan de Mozaïsche wet. Dan ken je de wet ook wel van oog om oog, tand voor een tand, een hand voor een hand enz uit Exodus 21:24 Adam had gezondigd door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Daardoor kreeg hij het doodvonnis. Adam wordt ook een zoon van God genoemd. Hij was zonder enige zonde en hij zou eeuwig leven. Maar nu moest hij uit Eden en werd hij oud en stierf hij. Net zoals zijn kinderen en hun kinderen etc weer. Om dat op te heffen moest er dus een zoenoffer zoals in Exodus 21 worden gebracht. Maar er was geen enkel mens zonder zonde, dus niemand kon dat zoenoffer betalen. Maar de Messias kwam als mens naar de aarde, zondeloos. En die kon dat dus wel! Belangeloos. Om de mensheid vrij te kopen. Zie je nu het verband tussen liefde en rechtvaardigheid? God kon dat niet tolereren. Israël kwam uit Egypte en daar was het de gewoonte om beelden te aanbidden zoals een kalf. Een groot gedeelte was ook erg tegen dat kalf. Stel dat Hij daar niets aan gedaan had, zou Israël dan nog hebben bestaan toen de Messias kwam? Ik denk het niet. Hij gaf zoveel om Zijn volk dat Hij de slechte elementen wel weg moest halen.
 13. Thoms overwegingen > Ik ben

  Omdat Hij de beste vriend is die je maar kan wensen. Hij kent je door en door. Je mag Hem altijd benaderen. Hij helpt je het leven door en zelfs als je Hem vergeet pakt Hij je hand weer. Jezus weerspiegelde op een volmaakte manier Zijn Vader. Hij gaf om de minder bedeelde, de verschoppelingen, je zag het in allerlei kleine dingetjes, bijv toen Hij een blinde man genas nam Hij hem even apart. Hij gaf Zijn eigen leven voor jou en mij als zoenoffer voor wat Adam op zijn geweten had. Dus dat alles geldt ook voor God. Zijn liefde voor jou is oneindig.
 14. Thoms overwegingen > Ik ben

  Liefde is zo belangrijk dat wordt gezegd dat God liefde is. De apostel Paulus omschrijft het heel mooi in de brief naar de Korinthiers 1kor 13:4 4 Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Liefde schept niet op, wordt niet opgeblazen, 5 gedraagt zich niet onfatsoenlijk, is niet zelfzuchtig, raakt niet geërgerd. Liefde rekent het kwaad niet aan. 6 Liefde is niet blij met onrecht maar is blij met de waarheid. 7 Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, verduurt alles. Liefde heeft dan ook alles met gerechtigheid te maken. Willempie haalde het al aan dat er n het Grieks diverse woorden voor liefde bestaan. De belangrijkste is agape, belangeloze liefde voor de medemens. Maar je hebt ook eros, dat is seksueel getinte liefde. Fileo wat je kan omschrijven als tedere genegenheid, zeg maar als moeder voor haar kind.
 15. Thoms overwegingen > Ik ben

  Is dat zo? Jezus is Gods eerste schepping. Jezus is rechtstreeks voortgekomen uit God. Dus is er toch een moment geweest dat God alleen was? spreuken 8:25 22 Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.
×