Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6474
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over sjako

 • Rang
  CrediShark

Recente profielbezoeken

3242 profielweergaven
 1. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Mijn ogen zijn open. Talloze teksten geven aan dat er een herstel van de aarde en de schepping aankomt. Als iedereen naar de hemel zou gaan is dat herstel van de aarde zinloos. Aan Abraham werd land belooft, geen hemel. Zachtaardige mensen zullen de aarde beërven en er eeuwig op verblijven zegt de Bijbel. Jesaja beschrijft de herstelde aarde. Daniël geeft in hoofdstuk 2 aan dat het om de aarde gaat. Over de 144.000 wordt anders gesproken dan over de grote schare. Het is toch niet zo moeilijk te begrijpen dat het twee verschillende groepen zijn? Zij zijn onderdeel van de regering die straks over Gods Koninkrijk op aarde gaan regeren.
 2. sjako

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Het Engels is restreeks vertaald uit het Hebreeuws en Grieks. De andere talen weer vanuit het Engels door speciale vertaalcomite. Je kan uiteraard niet zomaar woord voor woord naar het Nederlands vertalen, dat zou onleesbaar worden. Daar gaat de NWV op in in de appendix hoe dat proces is gegaan. De vertalers blijven anoniem, maar gezien andere prestaties van de broeders heb ik daar het volste vertrouwen in. Bovendien is het altijd verstandig om meerdere vertalingen te gebruiken en die te vergelijken en dan komt de NWV het dichtste bij de Nieuwe Bijbel vertaling van het NBG. De Statenvertaling was toendertijd een goede vertaling, maar er zitten aantoonbaar grote fouten in. Een groot pluspunt van de NWV is dat consequent de Naam van de Auteur, Jehovah, wordt gebruikt. Je krijgt een veel helderder beeld. Bijv. Jesaja 61 ‘De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;’ ‭‭Jesaja‬ ‭61:1‬ ‭NBG51‬‬ https://www.bible.com/328/isa.61.1.nbg51 of 61 De geest van de Soevereine Heer Jehovah rust op mij, omdat Jehovah mij heeft gezalfd om goed nieuws te vertellen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gestuurd om mensen met een gebroken hart te verbinden, om aan de gevangenen bekend te maken dat ze vrijgelaten zullen worden en aan wie opgesloten zitten dat hun ogen wijd geopend zullen worden, De Geest des Heren Heren klinkt gewoon raar en daar zie je duidelijk dat daar een naam ontbreekt.
 3. sjako

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Dat snap ik best. Er wordt zoveel beweerd over de dood. Dood is het tegenovergestelde van leven. De afkeer en angst voor de dood is in ons geschapen als het ware. Het was niet de bedoeling dat we dood gingen. Je geest is als het ware ingericht op het eeuwige, maar dat wordt abrupt verstoord. Christenen zijn minder angstig omdat ze weten dat de dood niet het einde hoeft te betekenen. Wij hopen op een opstanding, of ik zeg het verkeerd, een zeker weten. Gezalfden weten dat ze naar de hemel gaan, daar ligt het nog weer anders voor. Die krijgen nu direct een opstanding in de hemel. Het is dus geen ziel of zo die door de ruimte reist naar de hemel toe, maar een herschepping in de hemel, met een ander opstandingslichaam. Alleen staan we nu in unieke positie dat we nu in de eindtijd leven. Als Armageddon komt worden we direct geoordeeld, dus is het nu meer dan ooit van belang een goede verhouding met Jehovah God en Jezus Christus te hebben. En dat kost moeite en inspanning. We moeten het juk samen met Jezus opnemen. Hij helpt het te dragen.
 4. sjako

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Voor de Hebreeuwse tekst wordt de Biblia Hebraica Stuttgartensia en de Biblia Hebraica Quinta, met research gebaseerd op de Dode Zeerollen en andere oude manuscripten. Die wetenschappelijke werken bevatten de tekst van de Codex Leningradensis met voetnoten met ter vergelijking bewoordingen van andere bronnen zoals Griekse Septuagenta, de Aramese targoems, het latijnse vulgaat en de Syrische Pesjitta. Zowel Biblia Hebraica Stuttgartensia en Biblia Hebraica Quinta is geraadpleegd voor de Engelse vertaling van 2013. Voor de Griekse vertaling is de B.F. Westcott en F.J.A. Hort gebruikt. Dit is een samenstelling die wetenschappelijk het best de oorspronkelijke tekst bevat en is samengesteld uit verschillende oude afschriften. Die hebben ze vergeleken en daaruit een meerderheidstekst samengesteld. Dat moet je zo zien: als je aan 100 leerlingen vraagt een hoofdstuk van een boek over te schrijven dan kan je die 100 afschriften vergelijken om erachter te komen wat er oorspronkelijk heeft gestaan. Hoewel de leerlingen hier en daar een fout maken is het onwaarschijnlijk dat ze precies allemaal dezelfde fout maken. Zo kunnen onderzoekers uit duizenden beschikbare fragmenten en kopieën van oude Bijbelboeken te vergelijken, de overschrijffouten herkennen en bepalen wat de oorspronkelijke bewoordingen zijn. Ook zijn er standaardteksten als die van Nestle en Aland en van de United Bible Societies met daarin gezaghebbende studies verwerkt. Die zijn ook in de 2013 versie verwerkt.
 5. sjako

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Omdat er een andere codex is gebruikt dan de Statenvertaling maakt het nog geen pseudo Bijbel. De Nieuwewereldvertaling gebruikt een oudere codex dus dichter bij het origineel.
 6. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Ik zou zeggen, kom eens met een voorbeeld. Lijkt me sterk dat de schrijver na hun dood zo iets nog kunnen beweren.
 7. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Maar hierin verschillen we niet van mening. Dat zei ik ook al. Al denk ik dat het niet om de hemel gaat maar om het herstelde paradijs. Eens. Maar dit kan ik nergens terugvinden in de Bijbel. Als de ziel dood is, dan krijgt die ziel een opstanding en idd afhankelijk hoe hij heeft geleefd een opstanding tot leven of een opstanding tot een oordeel.
 8. sjako

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Ja, het is wat het al zegt de tweede dood, dwz. een dood ná de eerste dood, die we allemaal ondergaan. Maar ook bij de tweede dood, zijn we dus dood, onbewust. Heel even zullen we het voelen, maar het is alsof we in een verterend vuur komen dat alles tot as verbrand. Gooi iets in het vuur en het vergaat. Het is een goede symboliek van een eeuwigdurende dood. Dat het symbolisch is zie je al dat Hades in het meer van vuur wordt gegooid. Hades kan dus nooit hetzelfde zijn als het meer van vuur. Daarom is Hades ook het gemeenschappelijke graf. Die wordt leeg. Je leeft voor eeuwig of je bent eeuwig dood.
 9. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Dat is het nu juist, het is geen piederpiep klein deeltje. Er zijn tientallen teksten die aangeven dat er geen activiteit is bij de dood (doden kunnen U niet loven, stilte van het graf enz enz.) Je kan er niet omheen. Daarom zegt Jezus dat Lazarus slaapt. De dood wordt vergeleken met een slaap. En Jezus gaf duidelijk aan dat de opstanding op de LAATSTE DAG de hoop is. Nergens in het OT staat er dat mensen naar de hemel toe gaan, geen één tekst. In het NT wordt dat nog eens bevestigd. David is niet in de hemel bijv. Handelingen 2:34 David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij enz.... Het naar de hemel gaan was volstrekt iets nieuws. En natuurlijk zullen er altijd Getuigen zijn die zich laten misleiden.
 10. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Daar is onderzoek naar geweest. Je kan een 'uittreding' opwekken. https://www.metronieuws.nl/extra/2011/07/bewezen-uit-je-lichaam-treden-kan-echt-niet-het-is-je-brein Ik haal enkel teksten, heel veel die hetzelfde zeggen, aan. Maar jij wilt ze niet zien omdat het niet klopt met jou visie. Moet je zelf weten natuurlijk, maar kom nou niet aan dat we het zelf verzinnen.
 11. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Nee. Zal het in mijn eigen woorden doen. Maar het WTG bepaalt niet wat waar is, dat doet Gods Woord zelf wel. Alleen moet je het zien. Nee, zie hiervoor bij een reactie op Plume, waarbij ik hier nader op inga. Prediker 12:7 Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest (rouach/levensadem) keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft. Als de mens niet van de boom had gegeten dan was de mens niet gestorven. God waarschuwde: als je van die boom eet, zal je zeker sterven. Dus als ze niet van die boom hadden gegeten dan waren ze niet gestorven. Logica. Er zijn wetenschappers die beweren dat 'de hel' bestaat, terwijl andere het juist ontkennen. Het is maar hoe hun pet staat. Als je dood bent weet je idd niets. Gelukkig is er een wederopstanding. Dan krijg je die herinneringen weer terug. Een fluitje van een cent voor God. Hij heeft miljarden maal miljarden sterren gemaakt en kent ze allemaal bij naam. Dan kan Hij die neuronverbindingen ook weer herstellen bij iedereen.
 12. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Volgens Psalm 146:3 is de mens bewusteloos na zijn dood Vertrouw niet op mensen met macht,vertrouw niet op de mens, die niet redden kan. 4 Zijn geest (of levensadem) gaat uit, hij keert terug naar de grond.Op die dag vergaan zijn gedachten. Prediker 12:7 Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft. De levensadem werd door God in de neusgaten geblazen bij de eerste mens met de bedoeling dat die daar inbleef. Maar door de zondeval gaat die weer terug naar God. Vergeet niet dat de dood als een straf wordt gezien. Als er iets geestelijks bewustzijn terug zou gaan naar God, dan zou dat eerder een beloning zijn. Maar die persoon zou er niet veel aan hebben want ‘op die dag vergaan zijn gedachten. Zie ook Prediker 9;5 Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat. 6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan. Ik zal er eens een topic over openen. ‘De belofte aan Abraham en waar die belofte is’
 13. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Nee, de levensadem werd in de neusgaten geblazen bij Adam en hij WERD een levende ziel. Na de dood gaat die levensadem, een levensvonk, die onderhouden wordt door de ademhaling, weer terug naar God die hem gegeven heeft. Het is een niet bewuste kracht.
 14. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Dat is de leer van de meeste kerken, maar niet de christelijke. De christelijke leer is de opstanding, zoals gedemonstreerd met Lazarus. Johannes 11:23 Jezus zei: ‘Je broer zal opstaan.’24 Daarop zei Martha: ‘Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.’ 25 Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal, ook al sterft hij, weer tot leven komen. Bij Jezus tegenwoordigheid zullen mensen met een hemelse bestemming, de gezalfden, gelijk een opstanding krijgen in de hemel. Mensen met een aardse bestemming zullen een opstanding ontvangen op de laatste dag. Johannes 5:28 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen 29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel. De Bijbel is duidelijk. Satan heeft al vanaf het begin gelogen dat de mens niet zou doodgaan. Satan probeert die leugen vol te houden door mensen wijs te maken dat ze een onsterfelijke ziel hebben.
 15. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Onder ziel versta ik lichaam + levensadem, geen spookachtig iets wat los van het lichaam kan leven. De ziel keerde dan ook niet terug, want dan zou Lazarus daar iets van gezegd moeten hebben. En waar zou de 'ziel' van Lazarus dan moeten zijn? Blijkbaar kreeg Lazarus dus een regeneratie van zijn cellen en kwam de levensadem weer in hem.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid