Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6972
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Psalm 83:18 May people know that you, whose name is Jehovah. Gewoon met een J
 2. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  In het Engels is het ook met een J. Alleen een J bestond niet in de tijd van Christus. De J van Jezus bijv ook niet.
 3. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Welnee, zelfs de Statenvertaling geeft ook aan dat de Naam Jehovah is. Heeft niks met Engels te maken. De Nederlandse vertaling is overigens geheel aangepast.
 4. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ben het niet overal met hem eens, maar bepaalde dingen legt hij best helder uit. Idd ook dat van die drie dagen en nachten. Dat de juiste naam Yehovah klopt ook natuurlijk, maar dat weten we al meer dan 100 jaar, maar nu is te wetenschappelijk bevestigd. Wij schrijven Jehovah met een J, maat van oorsprong was het met een Y
 5. Door Joodse Christenen ja. Voor heidenense Christenen geldt het niet meer. Kolos. 2:16 Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwemaan of een sabbat. 17 Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus. Je mag ze wel vieren, maar het hoeft niet meer.
 6. Niet afgeschaft maar opgenomen in een nieuw verbond, de Wet van de Christus. De Wet van Mozes was exclusief voor de Joden. Het nieuwe Verbond geldt ook voor de ‘heidenen’ en gaat op veel punten verder, maar zijn niet wettisch. Beetje ingewikkeld, maar het gaat erom dat je leert denken in beginselen. Wat wel afgeschaft is zijn de wetten zoals een brandoffer moeten brengen, de jaarlijkse feesten etc, de ceremoniële wetten. Ik ben het wel met je eens dat je de oude wet goed bestuderen omdat er een hoop beginselen uit te halen zijn.
 7. In deze vind ik Hebreeën 7:11 ev ook interessant Als via het Levitische priesterschap (een kenmerk van de wet die aan het volk was gegeven) volmaaktheid bereikt kon worden, waarom zou het dan nodig zijn dat er een andere priester opstaat, namelijk een priester zoals Melchize̱dek en niet zoals Aäron? 12 Omdat het priesterschap wordt veranderd, moet ook de wet worden veranderd. 13 Want degene over wie deze dingen worden gezegd, komt uit een andere stam, waarvan niemand dienst bij het altaar heeft gedaan. Het is duidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, maar Mozes heeft nooit gezegd dat er priesters uit die stam zouden komen. 15 En dat wordt nog duidelijker als er een andere priester opstaat die als Melchize̱dek is, 16 die het niet is geworden op basis van de vleselijke afstamming die de wet vereist, maar op basis van de kracht van een onvernietigbaar leven. 17 Want over hem wordt getuigd: ‘Jij bent voor eeuwig een priester zoals Melchize̱dek.’ 18 Het eerdere gebod wordt dus afgeschaft omdat het zwak is en geen nut heeft. 19 Want de wet heeft niets volmaakt gemaakt maar het invoeren van een betere hoop wel, waardoor we dichter bij God komen. Hier wordt uitgelegd dat de Wet van Mozes veranderd is. Jezus wordt hier vergeleken met Melchizedek, een koning en priester tegelijk. De hogepriester kwam exclusief uit de Levitische stam. Maar Jezus kwam uit Juda en toch werd Hij ons Hogepriester, op de manier te vergelijke met Melchizedek, Koning en Priester. Om dat mogelijk te maken moest de Wet veranderd worden. De Wet van Mozes heeft niet geleid tot het dichterbij God komen, integendeel eigenlijk. De Wet van de Christus wel. Je kan het een beetje zien als een herbevestiging van de Wet in Christus, maar niet op steen, maar op harten. De Wet van de Christus is op harten geschreven en zijn eigenlijk allemaal beginselen. Ze gaan verder dan de Mozaische wet, maar zijn niet wettisch. De heilige Geest geeft die Wet in ons binnenste.
 8. Ook met je eens. Daarom doe ik niet aan politiek en ben ik neutraal.
 9. Ook helemaal met je eens. Er werd een belofte gedaan aan Abraham dat via zijn zaad iedereen ter wereld gezegend zou worden. Uiteindelijk was Jezus een nakomeling van Abraham.
 10. Helemaal met je eens. Op de computer heb je hele goede woord voor woord vertalingen. Je kan dan makkelijk zoeken en vergelijken.
 11. Hoe kon de schrijver weten dat de aarde eruit ziet als een meer met zeven eilanden daarin. Ik weet het niet hoe oud dat boek is, maar ze hadden toen nog geen ruimtevaart. Deze is toch wetenschappelijk behoorlijk achterhaald. Er zijn betere vertalingen.
 12. Officieel zien wij dat boek ook als deuterocanoniek. Maar ik heb me er wel een keer in verdiept en ik moet zeggen dat er veel overeenkomsten zijn met het NT. Er wordt over Christus gesproken, over de uitverkorenen en de rechtvaardigen. Precies dezelfde groepen als in het NT. Het gaat dieper in op het verhaal van Noach. Wat ik ook heel frappant vond is dat de schrijver het had over een meer met zeven eilanden (dacht ik, zou het even moeten nakijken kunnen er ook 6 zijn), als beschrijving van de aarde vanuit de ruimte. Ik kan me voorstellen dat je dat zo omschrijft. Maar hoe wist hij dat? Ook worden er enkele aanhalingen In het NT direct gehaald uit Henoch 1. Ik ben er dus voorzichtig mee om het als onzin te bestempelen. Henoch 1:9 En ziet! Hij zal komen met tienduizenden van Zijn heiligen. Om over allen gericht te houden. En alle goddelozen te verdelgen. En om alle vlees te straffen wegens al hun goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben. En voor alle harde woorden die goddeloze zondaren tegen hem gesproken hebben. (zie Judas:14-15)
 13. Zijn er dan verschillende Messiaanse Joden? Op deze website geloven ze niet in een drie-eenheid. http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/gelooft-iedereen-in-de-drie-eenheid-anthony-buzzard/
 14. sjako

  Hallo, van Ewijk is de naam...

  Welkom Johannes, fijne tijd hier.
 15. Welkom op het forum. Ik hoop dat je er een goede tijd zal hebben.
 16. Je beweert dingen die al lang bewezen zijn. De Engelse Wikipedia beweert precies hetzelfde In Hebrew and Christian tradition, Nimrod is considered the leader of those who built the Tower of Babel in the land of Shinar,[5] though the Bible never actually states this. Nimrod's kingdom included the cities of Babel, Erech, Akkad, and perhaps Calneh, in Shinar (Gen 10:10).[6] Flavius Josephus believed that it was likely under his direction that the building of Babel and its tower began; in addition to Josephus, this is also the view found in the Talmud (Chullin 89a, Pesahim 94b, Erubin 53a, Avodah Zarah 53b), and later midrash such as Genesis Rabba. Several of these early Judaic sources also assert that the king Amraphel, who wars with Abraham later in Genesis, is none other than Nimrod himself. Nee, dat blijkt uit archeologische vondsten. https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_religion Shalom Aleichem Patrick, ben erg benieuwd naar jou inzichten. Ik heb me beetje verdiept in het Messiaanse joodse geloof en we hebben wel raakvlakken denk ik. Ik weet niet of er ook verschil is tussen verschillende Joods Messiaanse Christenen qua inzichten.
 17. Misschien moet je eens leren begrijpend te lezen. Het is algemeen bekend dat Babel gesticht is door Nimrod. De eerste steden van zijn koninkrijk waren Babel..... Volgens Wikipedia Nimrod (Hebreeuws: נִמְרוֹדֿ, "de tegenstrever" of "de zich verontwaardigende") was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbeleen zoon van Kus en een achterkleinzoon van Noach,[1] "de eerste machthebber op aarde"[2] en "een geweldig jager, door niemand overtroffen".[3] "De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad en Resen, tussen Nineve en Kalach.[4]" Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die over de gehele mensheid heerste. Nee, want er waren honderden verschillende religies of variaties daarop. Dus toen de mens zich ging verspreiden gingen al die verschillende religies de wereld over. De Bijbel spreekt over de drekgoden van Babylon en dat was niet voor niets.
 18. Genesis 10:8 Kusch werd de vader van Nimrod. Hij werd de eerste machtige op aarde. 9 Hij werd een geweldig jager en een tegenstander van Jehovah. Daarom wordt er wel gezegd: ‘Een geweldig jager en tegenstander van Jehovah, net als Nimrod.’ 10 De eerste steden van zijn koninkrijk waren Babel, E̱rech, A̱kkad en Ka̱lne, in het land Si̱near. 11 Vanuit dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Ninevé, Reho̱both-Ir, Ka̱lah 12 en Re̱sen, tussen Ninevé en Ka̱lah: dit is de grote stad. Genesis 11:6 En Jehovah zei: ‘Ze zijn één volk met één taal, en kijk eens waar ze aan begonnen zijn. Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze. Dat was een aanval op,Jehovah’s soevereiniteit, dus ging Hij hun taal verwarren zodat ze de toren niet meer konden afbouwen. Als Jehovah er mee eens was, dan zou hij die taal niet verward hebben. Beetje logisch nadenken ook. Hij zag dat helemaal niet. Nimrod was een tegenstander van Jehovah. Jehovah heeft het recht om te sturen. Om geweld en nog meer ellende te voorkomen ging Hij inderdaad sturen. Dat is gewoon geschiedenis. Babylon stond bekend om hun vele goden. Archeologie heeft dat aangetoond. Babylon was een zeer religieuze stad. Volgens het uit opgravingen en oude teksten afkomstige bewijsmateriaal waren er meer dan vijftig tempels. De voornaamste god van de rijksstad was Marduk, in de bijbel Merodach genoemd. Er is wel geopperd dat Nimrod werd vergoddelijkt als Marduk, maar de meningen van de geleerden over de identificatie van goden met bepaalde mensen lopen uiteen. In de Babylonische religie speelden ook godentriaden een belangrijke rol. Een van deze triaden bestond uit twee goden en een godin, te weten Sin (de maangod), Sjamasj (de zonnegod) en Isjtar; zij werden als de heersers van de dierenriem beschouwd. Weer een andere triade bestond uit de duivels Labartu, Labasu en Akhkhazu. Overal werd afgodendienst beoefend. Babylon was inderdaad „een land van gehouwen beelden”, smerige „drekgoden”. — Jer 50:1, 2, 38. Bron: inzicht in de schrift
 19. Nieuw hier zie ik. Welkom. Leuke vraag. Mensen van toen spraken allemaal dezelfde taal. Nimrod en ze volgelingen gingen een toren bouwen tegen de wil van God in. Om dat tegen te gaan ging God verwarring scheppen door hun taal te verwarren. Daardoor ging de mens zich meer verspreiden over de wereld en stopte de bouw. Bij het verspreiden namen de verschillende taalgroepen hun eigen versie van hun religie mee. Babylon, gesticht door Nimrod, is later een stad geworden waarin veel verschillende religies zijn ontstaan. Er waren zo ongeveer 500 verschillende goden. Veel ideeën die we nu terug zien in wereldreligies, drieëenheden, onsterfelijkheid van de ziel zijn uitgevonden in Babylon. Griekse filosofie dus ook. Openbaring zinspeelt daar op door te spreken over Babylon de Grote, de grote hoer. Deze hoer staat symbool voor alle valse religie in de wereld.
 20. sjako

  Het boek Job

  Je vergeet dat het Gods exclusieve volk was. En dat is precies de toestand die we straks weer gaan krijgen, maar dan wel met een goede afloop, want dan kan niemand meer God uitdagen.
 21. sjako

  Het boek Job

  Daar gaat het hier niet om. Dat s-t-a-a-t er echt wel. Natuurlijk is Jehovah de opperste koning en soeverein. Satan heeft heel beperkte macht over deze wereld, maar genoeg om de boel hier te verstieren. Nimrod kwam ook tegen Jehovah's soevereiniteit in opstand Ge 10:6, 8-10 Je ziet het ook in het begin van Israël. Jehovah heerste daar als een onzichtbare koning over het volk. Dit deed hij via vertegenwoordigers zoals Mozes en later de rechters zoals Othniël tot Simson. Op den duur wilde de Israëlieten een zichtbare koning. 1Samuel 8:5-8 Ze zeiden tegen hem: ‘Je bent oud geworden, maar je zonen hebben je voorbeeld niet gevolgd.* Stel daarom een koning aan om recht over ons te spreken, zoals alle andere volken er een hebben.’+ 6 Maar Samuël was verontwaardigd* omdat ze hadden gezegd: ‘Geef ons een koning om recht over ons te spreken.’ Toen bad Samuël tot Jehovah, 7 en Jehovah zei tegen hem: ‘Luister naar alles wat het volk tegen je zegt, want ze hebben niet jou afgewezen, maar ze hebben mij afgewezen als hun koning.+ 8 Vanaf de dag dat ik ze uit Egypte heb geleid tot nu toe hebben ze niet anders gedaan: ze hebben mij steeds verlaten+ en zijn andere goden gaan vereren.+ Zo behandelen ze jou nu ook. 9 Luister naar ze. Maar waarschuw ze uitdrukkelijk, vertel ze wat de koning die over ze zal heersen, van ze mag eisen.’ Het is gewoon heel logisch dat in een volmaakte wereld een volmaakte Koning regeert, God. Een menselijke koning is een compromis.
 22. sjako

  Het boek Job

  Daar zit de kern. Satan wordt de heerser van dit samenstel en de heerser over de macht van de lucht genoemd (Efeziërs 2:2; Johnannes 12:31). Satan heeft de Almachtige aangeklaagd en een strijdvraag opgeworpen, met miljoenen engelen als getuige. Die strijdvraag moet opgelost worden om die eens en voor altijd te beslechten. Dat is ook de reden waarom na 6000 jaar mensheid nog steeds niet is ingegrepen. Wij weten allemaal dat God Soeverein is, maar satan bestrijd dat. Als die vraag niet is opgelost is werkelijke vrede niet mogelijk. Maar na 6000 jaar is de strijdvraag beantwoord. We kunnen niet zonder God. Als er straks na het Duizend jarig Rijk een engel het in zijn hoofd haalt Jehovah weer uit te dagen, dan is de vraag beantwoord en wordt daar direct korte metten mee gemaakt. Precies de reden waarom God niet opnieuw is begonnen, maar het probleem bij de kern aanpakt. De vraag of Jehovah God werkelijk het recht heeft om alleen te heersen over de mensheid zoals eigenlijk de bedoeling was. Wij Christenen zeggen volmondig 'Ja natuurlijk'. Maar satan dus niet. En dat er andere engelen gevoelig waren voor satan's argumenten blijkt ook wel dat er heel veel gevallen engelen zijn. Kwaad is blijkbaar een soort natuurwet. Je kan het enkel beheersen met goede argumenten.
 23. sjako

  Het boek Job

  Juist, samen met andere hemelbewoners, allemaal getuigen van die twist. Neem satan weg, had God gekund, dan was de twist niet opgelost en was er wellicht zo weer een engel tegen God in gegaan. Neem de mens weg en begin opnieuw, dan waren die mensen waarschijnlijk ook weer misleid. De enige oplossing om dit kwaad uit te bannen is met bewijs komen dat er wel degelijk mensen die zonder eigenbelang God willen dienen. Job was er een voorbeeld van. Bovendien om het een soevereiniteit twist is moet er aangetoond worden dat de mens niet zonder God kan. We hebben er een potje van gemaakt. Bewijs is na 6000 jaar geleverd. De mens kan het niet, God is de enige die echt kan regeren
 24. sjako

  Het boek Job

  Het belangrijkste thema van Job is de strijdvraag tussen het kwade, satan, en het goede, de soevereiniteit van Jehovah. Satan beweerde dat de mens God enkel wilt dienen omdat Hij hen beschermt. Hier deed satan dus een directe aanval op Gods soevereiniteit. Eigenlijk beweert satan hier dat God niet het alleenrecht heeft om gediend te worden en te heersen. Neem uw bescherming maar eens weg en kijk maar eens of ze U nog steeds dienen, zegt satan. Deze strijdvraag speelt een grote rol in de Bijbel en heeft ook veel te maken met de heiliging van Gods Naam. In het modelgebed wordt niet voor niets begonnen met 'Uw Naam worde geheiligd'. Door God blijven te dienen, ook in moeilijke situaties, laat je zien dat satan ongelijk heeft. Het grootste voorbeeld dat satan ongelijk had is natuurlijk Jezus. Het heeft nog meer dingen in zich, bijv waarom wordt lijden toegelaten?
 25. Geregeld komen we in de discussie over de 'hel' op de gelijkenis van de Rijke man en Lazarus. Aangezien God een God van liefde is, kan het volgens mij niet zo zijn dat Hij voor eeuwig mensen laat lijden, ook al hebben ze fouten begaan in hun korte leven. Ik zal hier eens stap voor stap uit gaan leggen hoe ik het bezie.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid