Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6979
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. Nieuw hier zie ik. Welkom. Leuke vraag. Mensen van toen spraken allemaal dezelfde taal. Nimrod en ze volgelingen gingen een toren bouwen tegen de wil van God in. Om dat tegen te gaan ging God verwarring scheppen door hun taal te verwarren. Daardoor ging de mens zich meer verspreiden over de wereld en stopte de bouw. Bij het verspreiden namen de verschillende taalgroepen hun eigen versie van hun religie mee. Babylon, gesticht door Nimrod, is later een stad geworden waarin veel verschillende religies zijn ontstaan. Er waren zo ongeveer 500 verschillende goden. Veel ideeën die we nu terug zien in wereldreligies, drieëenheden, onsterfelijkheid van de ziel zijn uitgevonden in Babylon. Griekse filosofie dus ook. Openbaring zinspeelt daar op door te spreken over Babylon de Grote, de grote hoer. Deze hoer staat symbool voor alle valse religie in de wereld.
 2. sjako

  Het boek Job

  Je vergeet dat het Gods exclusieve volk was. En dat is precies de toestand die we straks weer gaan krijgen, maar dan wel met een goede afloop, want dan kan niemand meer God uitdagen.
 3. sjako

  Het boek Job

  Daar gaat het hier niet om. Dat s-t-a-a-t er echt wel. Natuurlijk is Jehovah de opperste koning en soeverein. Satan heeft heel beperkte macht over deze wereld, maar genoeg om de boel hier te verstieren. Nimrod kwam ook tegen Jehovah's soevereiniteit in opstand Ge 10:6, 8-10 Je ziet het ook in het begin van Israël. Jehovah heerste daar als een onzichtbare koning over het volk. Dit deed hij via vertegenwoordigers zoals Mozes en later de rechters zoals Othniël tot Simson. Op den duur wilde de Israëlieten een zichtbare koning. 1Samuel 8:5-8 Ze zeiden tegen hem: ‘Je bent oud geworden, maar je zonen hebben je voorbeeld niet gevolgd.* Stel daarom een koning aan om recht over ons te spreken, zoals alle andere volken er een hebben.’+ 6 Maar Samuël was verontwaardigd* omdat ze hadden gezegd: ‘Geef ons een koning om recht over ons te spreken.’ Toen bad Samuël tot Jehovah, 7 en Jehovah zei tegen hem: ‘Luister naar alles wat het volk tegen je zegt, want ze hebben niet jou afgewezen, maar ze hebben mij afgewezen als hun koning.+ 8 Vanaf de dag dat ik ze uit Egypte heb geleid tot nu toe hebben ze niet anders gedaan: ze hebben mij steeds verlaten+ en zijn andere goden gaan vereren.+ Zo behandelen ze jou nu ook. 9 Luister naar ze. Maar waarschuw ze uitdrukkelijk, vertel ze wat de koning die over ze zal heersen, van ze mag eisen.’ Het is gewoon heel logisch dat in een volmaakte wereld een volmaakte Koning regeert, God. Een menselijke koning is een compromis.
 4. sjako

  Het boek Job

  Daar zit de kern. Satan wordt de heerser van dit samenstel en de heerser over de macht van de lucht genoemd (Efeziërs 2:2; Johnannes 12:31). Satan heeft de Almachtige aangeklaagd en een strijdvraag opgeworpen, met miljoenen engelen als getuige. Die strijdvraag moet opgelost worden om die eens en voor altijd te beslechten. Dat is ook de reden waarom na 6000 jaar mensheid nog steeds niet is ingegrepen. Wij weten allemaal dat God Soeverein is, maar satan bestrijd dat. Als die vraag niet is opgelost is werkelijke vrede niet mogelijk. Maar na 6000 jaar is de strijdvraag beantwoord. We kunnen niet zonder God. Als er straks na het Duizend jarig Rijk een engel het in zijn hoofd haalt Jehovah weer uit te dagen, dan is de vraag beantwoord en wordt daar direct korte metten mee gemaakt. Precies de reden waarom God niet opnieuw is begonnen, maar het probleem bij de kern aanpakt. De vraag of Jehovah God werkelijk het recht heeft om alleen te heersen over de mensheid zoals eigenlijk de bedoeling was. Wij Christenen zeggen volmondig 'Ja natuurlijk'. Maar satan dus niet. En dat er andere engelen gevoelig waren voor satan's argumenten blijkt ook wel dat er heel veel gevallen engelen zijn. Kwaad is blijkbaar een soort natuurwet. Je kan het enkel beheersen met goede argumenten.
 5. sjako

  Het boek Job

  Juist, samen met andere hemelbewoners, allemaal getuigen van die twist. Neem satan weg, had God gekund, dan was de twist niet opgelost en was er wellicht zo weer een engel tegen God in gegaan. Neem de mens weg en begin opnieuw, dan waren die mensen waarschijnlijk ook weer misleid. De enige oplossing om dit kwaad uit te bannen is met bewijs komen dat er wel degelijk mensen die zonder eigenbelang God willen dienen. Job was er een voorbeeld van. Bovendien om het een soevereiniteit twist is moet er aangetoond worden dat de mens niet zonder God kan. We hebben er een potje van gemaakt. Bewijs is na 6000 jaar geleverd. De mens kan het niet, God is de enige die echt kan regeren
 6. sjako

  Het boek Job

  Het belangrijkste thema van Job is de strijdvraag tussen het kwade, satan, en het goede, de soevereiniteit van Jehovah. Satan beweerde dat de mens God enkel wilt dienen omdat Hij hen beschermt. Hier deed satan dus een directe aanval op Gods soevereiniteit. Eigenlijk beweert satan hier dat God niet het alleenrecht heeft om gediend te worden en te heersen. Neem uw bescherming maar eens weg en kijk maar eens of ze U nog steeds dienen, zegt satan. Deze strijdvraag speelt een grote rol in de Bijbel en heeft ook veel te maken met de heiliging van Gods Naam. In het modelgebed wordt niet voor niets begonnen met 'Uw Naam worde geheiligd'. Door God blijven te dienen, ook in moeilijke situaties, laat je zien dat satan ongelijk heeft. Het grootste voorbeeld dat satan ongelijk had is natuurlijk Jezus. Het heeft nog meer dingen in zich, bijv waarom wordt lijden toegelaten?
 7. Geregeld komen we in de discussie over de 'hel' op de gelijkenis van de Rijke man en Lazarus. Aangezien God een God van liefde is, kan het volgens mij niet zo zijn dat Hij voor eeuwig mensen laat lijden, ook al hebben ze fouten begaan in hun korte leven. Ik zal hier eens stap voor stap uit gaan leggen hoe ik het bezie.
 8. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Waarom gingen ze anders tegen Gods gebod in? Zo moeilijk was het niet.
 9. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ze gingen toch tegen Gods woord in? Ook gaf Jehovah God de mens het volgende gebod: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten zo veel je wilt. 17 Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ een heel simpel gebod. Maar ze lieten zich verleiden door satan. Het is niet dat ze per ongeluk van die boom aten. Ze gingen tegen de soevereiniteit van Jehovah in. Als Jehovah Adam en Eva had weggenomen en opnieuw was begonnen, dan was het drama weer van voren af aan begonnen. Satan betwiste de soevereiniteit van God en daar moest een weerwoord op komen. Hij beweerde dat mensen Hem alleen aanbid als het de mens goedgaat. Maar o.a. Job liet zien dat dit een leugen was. De strijdvraag moet dus bij de wortels aangepakt worden en dat heeft tijd gekost. Nu zo’n 6000 jaar.
 10. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  We gaan nu wel off-topic, maar de meerderheid van alle christenen zijn ongezalfd. Dat wilt niet zeggen dat ze geen leiding krijgen van de heilige Geest, maar dat hun eindbestemming anders is, namelijk de hemel om met Christus te regeren. Dat het echt om regeren gaat blijkt ook wel wat Jezus tegen zijn discipelen vertelde. Zij weten dat 100% zeker. Als je ook maar een beetje twijfelt of je gezalfd bent dan ben je dat hoogstwaarschijnlijk niet. Dat zijn de uitverkorenen waar de Bijbel over spreekt. De uitverkiezing is geldig voor gezalfden, anders was prediken ook niet nodig. Dat het echt om regeren gaat blijkt uit Mat 19:28 Jezus zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U: In de herschepping,* wanneer de Zoon des mensen plaats neemt op zijn glorierijke troon, zult GIJ die mij zijt gevolgd, ook zelf op twaalf tronen zitten en de twaalf stammen van I̱sraël oordelen
 11. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Dat is het gevolg van de zondeval. En heeft alles te maken met de strijdvraag tussen satan en Jehovah. De mens gaf Jehovah te kennen dat ze het zelf beter kunnen. Jehovah geeft ons nu al 6000 jaar de kans om dat te laten zien. Probeer alles maar uit, communisme, kapitalisme, democratie en ga zo maar door. Die kans om te laten zien dat we het inderdaad beter weten dan Jehovah moest wel gebeuren om satan een weerwoord te geven. Want satan betwist de soevereiniteit van Jehovah. Zouden wij als mensheid deze gelegenheid niet hebben gehad, dan zou satan elke keer weer proberen de mensheid te strikken. God zou er geen goed weerwoord tegen hebben. Nu is bewezen dat we het niet kunnen. Oorlog, milieuverontreiniging, atoomwapens die de mensheid zou kunnen wegvagen, honger en een hoop ander leed door ons gedrag. God heeft alle reden om Zijn soevereiniteit weer op te pakken en dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Al die ellendige dingen die we nu zien zijn als barensweeën naar een nieuwe wereld. Jehovah vindt het verschrikkelijk dat onschuldige kinderen sterven van de honger, dat mensen oud worden, ziek worden en sterven. Het was nooit Zijn bedoeling en zal het ook weer ongedaan maken door middel van Zijn Zoon Jezus Christus.
 12. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Ik weet niet precies hoe ze nu dit bedoelen. Een eindje verder beschrijven ze de ziel als een gevolg van lichaam en geest (ruach = levensadem). Het is dus wat ik altijd al gezegd heb ziel = lichaam + levensadem. Gaat de persoon dood, dan gaat de levensadem weer terug naar God. Zowel mens als dier heeft dezelfde levensadem. Het is als het ware de levenskracht in stand gehouden door de ademhaling. Toen Adem de levensadem werd ingeblazen werd hij een levende ziel. In het begin was deze ziel, Adam, volmaakt. Hij kon directe omgang hebben met Jehovah. Helaas heeft de mens gezondigd en is hij steeds verder komen te staan van de volmaaktheid en zal dus steeds minder het geestelijke zoeken en steeds meer gericht zijn op genoegens. Een geestelijk mens is gericht op geestelijke zaken, maar zelfs Paulus gaf toe dat hij nog steeds problemen had met zijn vleselijke neigingen. Ieder mens zondigt, geen een uitgezonderd. Het loon wat de zonde betaald is de dood, dus in principe verdienen we allemaal de dood. En juist daar komt Christus in beeld. Door het loskoopoffer wat Hij heeft gebracht is de balans weer in evenwicht. Voorwaarde is wel dat we in Hem geloven, Zijn rol in het verlossingswerk van God. Filippenzen 3:20 was gericht aan gezalfde Christenen. Het was dus gericht op Christenen die samen met Jezus gaan regeren vanuit de hemel. Maar die raad die Paulus gaf geldt ook voor Christenen met een aardse hoop. We hebben dezelfde God en dezelfde wetten. Gezalfden zullen hetzelfde soort lichaam krijgen als Jezus heeft gekregen. Dus van een andere schoonheid als die van aardse.
 13. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  De eerste mens was Adam de laatste Adam is Jezus en die kreeg een geestelijk lichaam. Hij kon daarom door afgesloten deuren etc. Wat voor soort lichaam wij krijgen is niet helemaal duidelijk, maar zal anders zijn dan een lichaam wat geschikt is voor de hemel. 1Kor 15:38 gaat daarover Maar God geeft er een lichaam aan zoals hij het heeft gewild. Hij geeft aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 39 Niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar er is verschil tussen dat van mensen, dat van vee, dat van vogels en dat van vissen. 40 En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de pracht van de hemelse lichamen verschilt van die van de aardse lichamen. 41 De pracht van de zon verschilt van die van de maan, en de pracht van de sterren is weer anders. De ene ster verschilt zelfs in pracht van de andere. Let erop dat Paulus het hier heeft over de opstanding. Er zijn dus twee soorten opstandingslichamen, hemelse en aardse. Allebei zijn ze prachtig, maar ze verschillen zoals ook sterren kunnen verschillen. Het één is niet mooier of beter, ze verschillen.
 14. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Het zijn dan niet meer dan atomen en moleculen. God kan een totaal nieuw lichaam maken, maar niet noodzakelijkerwijs uit dezelfde atomen etc want die gaan verloren of worden opgenomen door bomen en planten. Het gaat erom dat God de persoon opnieuw kan scheppen met alle kenmerken van die persoon. Ons vleselijk lichaam wat we nu hebben is onderhevig aan verderf en dood. We hebben dus een nieuwe geboorte nodig in Gods Koninkrijk. We krijgen een lichaam dag onverderfelijk is en het hangt af waar je een opstanding krijgt. In de hemel zal het waarschijnlijk een ander soort lichaam zijn. Misschien zijn wij de generatie die in een oogwenk veranderd worden als we overgaan naar de nieuwe wereld. Met de ziel die in het bloed zit wordt bedoeld dat het bloed het leven vertegenwoordigd. Daarom is bloed ook heilig. Ziel is vaak ook een ander woord voor ‘het leven’. Het lastige met het woord ‘ziel’ is dat het meerdere betekenissen kan hebben. De grootste betekenis van ‘ziel’ is scheppingen, kan dus zowel dieren als mensen zijn. Het wordt ook wel omschreven met ‘alles wat adem heeft’ ofwel ademers. Bijv Jozua 10:40 Jozua veroverde al dit land: het bergland, de Ne̱geb, de Sjefe̱la en de hellingen, en al hun koningen. Hij liet niemand in leven; alles wat adem had vernietigde hij, zoals Jehovah, de God van Israël, had geboden. Psalm 150:6 Laat alles wat adem heeft Jah loven.Loof Jah! Als de Bijbel het heeft dat de ziel weer terugkeert in een persoon dan betekent dat ook dat het leven weer terugkeert. Het heeft niks met een onstoffelijk iets van doen. Dat is er onder Griekse invloed aan gegeven.
 15. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Ik geloof dat je een ziel bent en geen ziel hebt. Genesis 2:7 ‘En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.’ ‭‭GENESIS‬ ‭2:7‬ ‭SV-RJ‬‬ Voor Christus gingen mensen naar Sjeool of Hades, het gemeenschappelijk graf der mensheid. Daar liggen de overledenen te wachten op een opstanding, onbewust. Prediker 9:10 ‘Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf (Sjeool), daar gij heengaat.’ ‭‭PREDIKER‬ ‭9:10‬ ‭SV-RJ‬‬ Daarom wordt er ook gezegd dat Hades wat gelijk aan Sjeool is in het meer van vuur wordt gegooid. De wachtkamer is er niet meer. Iedereen krijgt een opstanding, goed of kwaad. Iedereen moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Degenen die een opstanding krijgen krijgen allemaal een opstandingslichaam. Dat is een nieuw lichaam met alle eigenschappen en de herinneringen van de persoon. Onze Heer Jezus Christus kreeg als eerste zo’n opstandingslichaam. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat het oude lichaam niet noodzakelijkerwijs nog moet bestaan om een opstanding te kunnen krijgen. Ook een persoon die is gecremeerd, opgegeten (allemaal luguber) krijgt een opstanding omdat de persoon in de herinnering is bij Jehovah God.
 16. Maar te gek toch eigenlijk dat ze wel blijken te werken. Daarom ziet een niet christelijke man dat een christelijke vrouw wel een betrouwbare partner is.
 17. sjako

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Heb je wel eens van balsemen gehoord? Lenin, uit Rusland, ziet er ook nog steeds zo uit. Een opstandingslichaam is een nieuwe schepping. Zou wat zijn. Als je op zee bent overleden en je lichaam is opgegeten door de vissen zou je geen opstanding kunnen krijgen. Het is wat @thom zegt. Het zouden dan een soort van zombies zijn.
 18. Hoi @Queenfan Welkom op het forum. Wat je eigenlijk wilt is een relatie met wederzijds respect. Iets wat je in de wereld niet meer zo vaak vindt. Vandaar dat er zoveel echtscheidingen zijn. Bedenk dat je dan wel een verdeeld huisgezin aangaat. Een echt christelijke vrouw zou niet zo snel een ongelovige partner kiezen, omdat een christen 'in de Heer' moeten trouwen. D.w.z. een gelovig persoon. Zelf 'christen' worden om iemand voor je te winnen is ook geen optie. Dat kan je pas worden nadat je daar echt van overtuigd bent en niet om iemand de pleasen om die persoon maar te kunnen trouwen. De regels binnen het christendom is dat de man het 'hoofd' van het gezin is en dat de vrouw hem daarin zoveel mogelijk steunt. Als je niet gelovig bent zal dat voor de vrouw heel lastig worden. Die regels klinken al snel 'ouderwets', maar in de praktijk werken ze juist heel goed. Het is dus niet enkel een kwestie van een christelijke vrouw kiezen, maar een christelijke levenswijze. Dat werkt. Het volgende wordt ook gezegd in de Bijbel:„Indien een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij het nochtans goedvindt bij hem te wonen, dan moet hij haar niet verlaten; en wanneer een vrouw een ongelovige man heeft en hij het nochtans goedvindt bij haar te wonen, moet zij haar man niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd met betrekking tot zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd met betrekking tot de broeder; anders zouden uw kinderen werkelijk onrein zijn, maar nu zijn zij heilig. Indien de ongelovige er echter toe overgaat weg te gaan, laat hij weggaan; een broeder of een zuster is onder zulke omstandigheden niet in dienstbaarheid, maar God heeft u tot vrede geroepen. Want hoe weet gij, vrouw, of gij uw man niet zult redden? Of hoe weet gij, man, of gij uw vrouw niet zult redden?” Er valt veel meer over te vertellen, maar het algemene advies voor een christen is 'niet doen, trouw in de Heer'. Graag zou ik je willen helpen met de vraag 'of er meer is' te beantwoorden. Want ja, er is veel meer.
 19. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Daarom heb ik de betekenis uitgelegd. Het NT is nu eenmaal in het Grieks geschreven en soms moet je hierop terugvallen om iets goed te kunnen begrijpen. Maar blijkbaar begrijp je dat niet.
 20. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  De betekenis moet je maar even opzoeken, het is Grieks.
 21. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Het is gissen. Misschien waren deze discipelen rijp genoeg op dat moment en de andere nog niet?
 22. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Het gaat dus om agape liefde, maar dat sluit dus niet uit dat het ook om storge gaat. Ik denk dat Jezus al Zijn discipelen lief had, maar dat dit niet zozeer benoemd is. Als ik denk aan het gebekvecht tussen de discipelen over wie de grootste was en belangrijkste was, ging Jezus de voeten wassen van alle discipelen. Ik denk dat Hij niet echt onderscheid maakte.
 23. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Liefde zonder seks. Maar dan is er toch sprake van seksuele aantrekkingskracht lijkt mij. Nu bestaan er verschillende soorten liefde in de Bijbel. Je hebt bijv Agape, eros, philia en storge. Dus als je het over liefde hebt dan kent het Grieks meerdere soorten liefde Agape is liefde gebaseerd op beginselen zoals naastenliefde of liefde voor je broers en zussen en je medemens Eros is liefde gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht Philia is liefde gebaseerd op vriendschap zoals tussen goede vrienden Storge is liefde in de zin van genegenheid hebben voor elkaar, bijv tussen familieleden. Dus je zou je beter moeten uitdrukken wat voor liefde je bedoelt. Als ik de liefde tussen Jezus en Johnannes bezie dan denk ik dat er sprake is van philia of wellicht storge. Ik denk dat je je dan beter uitdrukt dan dat je zegt platonische liefde.
 24. sjako

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Maar is ook 100% Zoon van God, 100% verbonden met de Vader, God, via Zijn heilige Geest. Dan denk je toch niet dat Hij vleselijke neigingen had die ook nog een zondig waren?
 25. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ik heb het goed uitgelegd, alleen snap je het niet. Elke letter, komma en punt van de oude Wet wordt vervult in Jezus. Je kan niet zo maar een zinsnede eruit halen zonder dat je context in ogenschouw neemt. Eigenlijk kan je het pas goed begrijpen als je het toepast en probeert in Jezus voetstappen te wandelen. Dan heb je geen geschreven wet meer nodig maar volg je de Wet van de Christus. Als je probeert naar de oude Wet te handelen wordt je ook naar de oude Wet geoordeeld. En niemand kan die Wet perfect onderhouden, dus daarom is het zoenoffer van Christus nodig. Zonder red je het niet. Romeinen 8:1 Degenen die in eendracht met Christus Jezus zijn, worden daarom niet veroordeeld. 2 De wet van de geest die leven geeft in eendracht met Christus Jezus, heeft je namelijk bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3 Wat de wet niet kon doen omdat die zwak was vanwege het vlees, heeft God gedaan: met het oog op de zonde heeft hij zijn eigen Zoon gestuurd in de gedaante van het zondige vlees. Zo heeft hij de zonde in het vlees veroordeeld, 4 zodat we kunnen voldoen aan het rechtvaardige vereiste van de wet door niet naar het vlees te leven maar naar de geest Je kan je nooit 100% aan de Mozaïsche wet houden omdat die geestelijk is en mensen zijn nu eenmaal vleselijk gericht.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid