Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6979
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Door JHWH als satan te bestempelen pleeg je ernstige Godslastering. Dat kan dus echt niet. Maar iemand anders mag het doen. Ik vrees echter dat die niet meer te vinden is en dat dit het einde van Credible is.
 2. sjako

  ongelovigen en kwade geesten

  Iemand zal het moeten doen. Maar niet meer voor lang. Deze goddeloze bende ben ik eigenlijk een beetje zat.
 3. sjako

  ongelovigen en kwade geesten

  Mod sjako ik wil je op het volgende wijzen: De richtlijnen van Credible die je nu overtreed: 1 Respect voor je medegebruikers. Ook als je het niet met iemand eens bent, laat je de ander in zijn/haar waarde. Discriminatie, Godslastering, schelden en doodsbedreigingen zijn absoluut uit den boze en zullen serieus worden aangepakt. 6 Roddel en smaad. We zien liever geen oncontroleerbare negatieve informatie over andere mensen, met name mensen die geen publieke figuren zijn. Het internet is minder veilig dan veel mensen denken. Geruchten gaan snel een eigen leven leiden en daardoor kunnen mensen beschadigd raken. Het kan gebeuren dat in meer persoonlijke topics anderen ter sprake komen, maar doe dat uitsluitend in de gesloten subfora en let ook daar op het verschil tussen een situatie schetsen/je hart luchten en roddelen. Je hebt op ernstige manier Godslastering gepleegd door JHWH als duivel te bestempelen. Bovendien ben je continue bezig om smaad te verspreiden. Dit gaat gevolgen hebben.
 4. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Bij elkaar komen, fysiek. Niet via een forum of zo. Dat kan een aanvulling zijn. 'Op elkaar letten', staat er. En elkaar corrigeren, elkaar ook fysiek helpen, met voedsel, kleding etc als dat nodig is. Als je jezelf isoleert volg je je eigen zelfzuchtige verlangens en verwerpt hij alle praktische wijsheid (Spreuken 18:1). Als je je isoleert dan kan je nooit een onderdeel van de gemeente van God zijn. In het NT waren alle christenen georganiseerd in gemeenten.
 5. sjako

  ongelovigen en kwade geesten

  Gooi er nog een schepje bovenop joh. Je bent gewaarschuwd. Je denkt boven God te staan, maar daar zal je vreemd staan te kijken straks ben ik bang voor.
 6. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ben niet razend hoor. Waarom denk je dat? En dat satan een organisatie van binnenuit wilt kapotmaken is ook niet vreemd. Alleen gaat hem dat niet lukken.
 7. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Dat wil niet zeggen dat je je eigen evangelie mag verzinnen. Bovendien schrijft Paulus de vermaning, „het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar elkaar aanmoedigend, EN DAT TEMEER NAARMATE GIJ DE DAG ZIET NADEREN”. Bovendien wordt de kerk vergeleken met een lichaam met ieder zijn eigen mogelijkheden. Het is niet individueel, alleen de relatie met God is persoonlijk, maar wel binnen een gemeente.
 8. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Alleen jammer dat veel mensen van die ark een roeibootje hebben gemaakt. Voor ieder een roeibootje naar hun keus..
 9. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ja precies, dus kunnen ze nooit de waarheid hebben. Maar ik kom met een goed onderbouwde redenatie. Ik krijg de indruk dat de kerken de mensen een overzichtelijk verhaal op de mouw wilt spelden. Naar de hemel of de hel. Lekker overzichtelijk en de mensen blijven komen, want ze willen niet naar de hel. Het zit gewoon een stuk ingewikkelder in elkaar en zonder dat te begrijpen zul je de waarheid nooit leren. Wat de gevolgen zijn is niet aan mij of de JG of wie dan ook. Tijdens de tijd van Noach was er ook maar één ark en ze wilden ook niet luisteren. Ik vraag me af wat je hier dan doet. Je ziet er idd heel veel die voldoen aan 2Tim 4:3 Want er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen om hun oren te laten kittelen; 4 en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich daarentegen tot onware verhalen keren.
 10. sjako

  Boer Jan

  En wat heeft dit met Godsdienst en spiritualiteit te maken?
 11. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Het is weer net zoals altijd. Geen weerwoord dus maar JG baschen.
 12. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Dat is een leugen. We brengen hoop. Gods Koninkrijk is de enige hoop voor de mensheid. En er is een overgangsperiode. Daar zitten we midden in. Een christen hoeft niks te vrezen. En dan nog de leugen over de NWV. Hieronder staat waar de NWV op gebaseerd is. Is gewoon bekend. Ze zijn juist heel grondig te werk gegaan. De master tekst die wordt gebruikt voor de vertaling van het Oude Testament in het Engels was Kittel de Biblia Hebraica . De Hebreeuwse teksten, Biblia Hebraica Stuttgartensia en Biblia Hebraica Quinta , werden gebruikt voor het bereiden van de nieuwste versie van deze vertaling. Andere werken geraadpleegd bij de voorbereiding van de vertaling onder Aramees Targums , de Dode Zeerollen , de Samaritaanse Thora , de Griekse Septuaginta , de Latijnse Vulgaat , de Masoretische Tekst, de Cairo Codex , de Aleppo Codex , Christian David Ginsburg 's Hebreeuwse tekst, en de Leningrad Codex .
 13. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Veel meer dan dat. Maar je wilt toch niet ontkennen dat we in de laatste dagen leven? Het is geen eind maar een begin. Jezus heeft het over barensweeën, maar uiteindelijk zal er kind worden geboren, niet? Dat laten we aan Jehovah over. Maar je kan slechter kiezen.
 14. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Zeer zeker wel. God wilt dat iedereen zich bekeert en leeft. Daarom moeten we naar mensen gaan om mensen het evangelie te vertellen. Maar helaas luistert niet iedereen. Maar gelukkig gaan wij daar niet over. Wij kunnen niet meer dan ons best doen. Vrees om niet te zondigen. Je wilt toch eeuwig leven hebben neem ik aan? Voor de meeste mensen betekent dat een eeuwig leven op een paradijsaarde en dat begint met het 1000-jarige Messiaanse Rijk van Christus.
 15. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Dus dat gaat om de opstanding aan het begin van het 1000 jarig Rijk van Christus, wanneer Jezus gaat regeren en terugkeert om deze verdorven wereld schoon te maken van alle onrecht en geweld. De meenste mensen denken dat ze gelijk naar een hemel gaan of een hel, maar dat is ronduit een foute leer. De Bijbel leert dat de dood het loon van de zonde is. Vergeet niet dat dood een straf is voor de hele mensheid, goed of slecht. Alle nakomelingen van Adam en Eva, dus ook jij en ik gaan dood. Alleen door het loskoopoffer van Christus kunnen we daar aan ontsnappen. Jezus liet het al tijdens zijn bediening op aarde zien. Hij genas de zieke, wekte doden op, verloste mensen van demonen, bezweerde een storm, stond boven de natuurwetten door over water te lopen bijv. Wat Hij toen in het klein deed, gaat Hij straks in het groot doen. Dat is het Koninkrijk dat kome moet. Uw koninkrijke kome...... Precies, en daarom moet je niet gaan inspelen op angst van mensen door dingen te gaan verdraaien.
 16. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Waar zeg ik dat God mensen eeuwig laat lijden? Ik draai helemaal niet. Het is onredelijk te geloven dat God mensen eeuwig wil laten branden voor een misstap in hun relatief korte leven. Dat is wat ik zeggen wil. Ik denk zelfs dat God het als een belediging ziet.
 17. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Wat versta je onder het hiernamaals? De Bijbel leert een opstanding, het zei op de aarde of in de hemel. En natuurlijk is er een verschil. De rechtvaardige persoon krijgt een opstanding tot leven en een onrechtvaardige tot een oordeel. Nu kun je wel discussiëren over wat een oordeel nu is. Ik zie het niet als een veroordeling. Je zou het zo kunnen zien, dat een onrechtvaardige nog een kans krijgt tijdens het 1000 jarige Rijk. Dat blijkt uit de context. Lukas 16:15 zegt Jezus dat duidelijk. ‘Jullie doen je bij de mensen rechtvaardig voor, maar God kent jullie hart. Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is in Gods ogen walgelijk’ (Lukas 16:15). Daarna gaat Hij de gelijkenis vertellen.
 18. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Dat is flauwekul natuurlijk. De Bijbel is harstikke duidelijk. Je geeft alleen een sneer zonder dat je het uitlegt. Je snap het dus niet.
 19. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Die begrijp ik niet. Ik zeg toch alle volken en families. Dus ook de Joden als je dat bedoelt. Via Israël is de Messias gekomen. Dus Abraham was een voorouder van Jezus. En op zijn beurt worden christenen weer geheiligd via Christus. En ook alle mensen voor Christus. Maar ook voor Joden is het nodig Christus aan te nemen voor redding. De Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. Woorden kunnen verschillende betekenis hebben. God is geen sadist die mensen bewust eeuwig pijn laat lijden. Dat is geen God van liefde en de Bijbel leert het niet. Heel gevaarlijke gedachte, want dat dien je God meer uit angst dan uit liefde. Bovendien wordt het verwante woord ba·sa·niʹstes, „pijniger”, in de bijbel gebruikt in de betekenis van „gevangenbewaarder” (Matthéüs 18:34, Kingdom Interlinear). Bron: https://nl.glosbe.com/nl/mk/gevangenbewaarder
 20. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Juist helemaal geen omwegen. Mijn uitleg is 100% op de Schrift gebaseerd. Dat kan ik van de eeuwige hel niet zeggen. Je zult eerst een onsterfelijke ziel moeten hebben, iets wat de Bijbel NERGENS leert. Daniël 12:2 zegt Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting. Degenen die in het stof slapen, de doden, krijgen dus opstanding. Niet allemaal krijgen ze eeuwig leven. Dus sommigen worden sterfelijk opgewekt. Bij afkeuring door Rechter Jezus, komen die in het meer van vuur. Ik denk dat dit misschien een paar seconden duurt en dan weten ze nergens meer van. Als het al om vuur gaat. Het is een symbool voor de Tweede Dood. De traditionele leer is in de loop van de eeuwen ontstaan met het Griekse gedachtengoed in gedachten. Sommigen wilden perse de eenvoudige boodschap van het evangelie met 'Griekse' ogen bekijken en hebben ze geprobeerd Griekse, hellenistische gedachten in het Woord van God te leggen. Dat is er in de loop der tijd zo ingeslopen dat mensen niet beter meer weten. Totdat je Bijbel eens onafhankelijk gaat onderzoeken. Dan zie je dat het helemaal niet voorkomt. Markus 3:29 Maar wie lastert tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving,+ maar is schuldig aan eeuwige zonde. Wie tegen de heilige Geest zondigt krijgt geen vergeving, tot in de eeuwigheid niet. Je lot is dan dus een veroordeling en eeuwige dood. Meer moet je er niet in lezen. Tja, bijbelkennis doe je niet in een paar dagen op. Waar snap je het niet meer? Dan kan ik daar misschien meer uitleg over geven. Zij zullen voor eeuwig worden afgesneden,+ maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven krijgen.’ Pijnigen kan je ook uitleggen als gevangen houden. Een pijniger was een gevangenbewaarder bijv.
 21. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  De doden worden opgewekt en zo kunnen ze luisteren naar Jezus stem. De onrechtvaardigen krijgen net als de rechtvaardigen een opstanding. De rechtvaardigen tot eeuwig leven, maar onrechtvaardigen tot een oordeel. Onrechtvaardigen krijgen dus geen eeuwig leven. De onrechtvaardigen, de slechte mensen, worden vernietigd. Dat oordeel zien ze aankomen, net als de Rijke man dat zag aankomen. Geestelijk hebben ze al figuurlijk pijn, ze knarsetanden. Als ze in het meer van vuur gegooid worden zullen ze korte tijd letterlijke pijn hebben. Maar dat zal hoogstens een paar minuten duren (als het al een letterlijk vuur is). Het meer van vuur betekent de Tweede dood. Genesis 18:18 Het staat vast dat uit Abraham een groot en machtig volk zal voortkomen, en alle volken op aarde zullen via hem gezegend worden. en Genesis 12:18 Jehovah zei tegen Abram: ‘Verlaat je land, je familie en het huis van je vader en ga naar het land dat ik je zal laten zien.+ 2 Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam groot maken, en je zult een zegen worden.+ 3 Wie jou zegent, zal ik zegenen, en wie jou kwaad toewenst, zal ik vervloeken.+ Alle families van de aarde zullen via jou beslist gezegend worden.’*
 22. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Het beeldde het lijden af van de farizeeën die door de 'vlam' = Gods oordeel, gebracht door Jezus.
 23. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ja korte tijd. De farizeeën leden onder de prediking van Jezus en Zijn oordelen over hen. Als onrechtvaardige had hij GEEN eeuwig leven beërft. Hij wordt dus als sterfelijk persoon in het vuur gegooid. De tweede dood. Daarin brand hij op tot er alleen maar stof of stoppels over zijn. Het is geen eeuwig durende foltering. Je kan het zien als een gevangenschap in de dood, voor eeuwig. Wat betekent volgens jou 'van Christus zijt?'.
 24. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Culturele achtergrond Evenals de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester werd er een bepaalde Joodse denktrent toegepast en was niet bedoeld om iets te leren van de toestand van de doden. Abraham antwoordde duidelijk: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. (vers 31). Lijkt me duidelijke taal.
 25. sjako

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  De 5 broers De Rijke man weet nu dat hij tot ondergang gedoemd is. De kloof tot redding is te groot en Abraham had dat duidelijk gemaakt. Zijn laatste gedacht ging naar zijn 5 broers uit. Hij wilde hun dat lot besparen. Maar dat was natuurlijk al te laat. Ze hadden het kunnen weten, ze hadden ook de geschriften. "Als er iemand uit de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren'. De Rijke man wist dus dat hij een opstanding had gehad. De vijf broers (met de rijke mee zes, een symbool van de organisatie van de Duivel) vertegenwoordigden alle bewonderaars en ondersteuners van de religieuze regeerders en legden dezelfde geest aan de dag.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid