Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6994
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. Geregeld komt in discussies het idee van een 'hel' naar voren. Ik, als Jehovah's Getuige, gelooft niet in een hel. Het is al meer besproken, maar blijkbaar is er toch een behoefte om dit weer eens te bespreken. Hoe kan je een God van liefde rijmen met een God die iemand eeuwig in een brandend vuur gooit omdat hij een paar zonden heeft begaan in die korte periode dat hij hier op aarde is. Wat is bijv dat Meer van Vuur uit Openbaring. Wilt het zeggen dat een eeuwig vuur een eeuwige marteling geeft? Wat wordt er bedoeld met dat het Meer van Vuur de Tweede dood betekent? Wat houden de termen Sjeool, Hades, Gehenna en Tartarus in, allemaal termen die verkeerd vertaald worden met 'hel'.
 2. sjako

  Het begrip 'credible' ...

  Het zal even rustig worden, maar straks alleen van huis tot huis. Handelingen 20:20 terwijl ik mij er niet van heb weerhouden U al wat nuttig was te vertellen en U in het openbaar en van huis tot huis te onderwijzen
 3. sjako

  Het begrip 'credible' ...

  Absoluut niet.
 4. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  @Wesley Ja, ik ben Jehovah Getuige. Maar ik ga er niet meer verder op in. Ik heb besloten hier te stoppen.
 5. sjako

  Het begrip 'credible' ...

  Jazeker klopt dat. Het had niks met het onderwerp te maken, totaal off-topic. Dan wil ik je nog wat laten weten. Ik heb Trajecto laten weten dat ik moderator af ben en dat ik ook uitgeschreven wil worden. Het is klaar hier.
 6. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Jezus ontleend Zijn status als gezalfde helemaal vanuit het ‘OT’. Daar wordt honderden keren over Hem geprofeteerd. Door het OT te ontkrachten ontkracht je ook de status van Christus. Jezus verheerlijkte Zijn Vader talloze keren en dat is toch echt JHWH uit het OT. Nee, maar dat is wat er staat en wat gezalfden gaan doen. Ik ben geen gezalfde en hoef ook niet zo nodig te regeren. Dat is voor mij zeker niet het ultieme geluk. Dat is pure godslastering.
 7. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Het is nooit de bedoeling geweest dat een christen op zich zelf zou blijven. Een christen zit in een gemeente die voor elkaar zorgt en elkaar aanmoedigt. Hebreeën 10:24 En laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen. 25 Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen. Natuurlijk ben je voor jezelf verantwoordelijk, maar dat wilt niet zeggen dat je niet binnen een organisatie moet zijn. Dat is vanaf de eerste eeuw al zo en dat zal zo zijn tot het einde.
 8. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Zolang jij de Vader van Jezus nog godslasterlijk als een kwaadaardige god van het Oude Testament bestempeld neem ik jou op geen enkele manier serieus. Je bent heel kwaadaardig bezig en eigenlijk hoor je helemaal niet op dit forum.
 9. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Daarom vallen zo veel gelovigen van hun geloof. Het is niet dat ze niet geloven, maar dat ze denken dat ze geen bevestiging krijgen. Alleen de uitverkoren krijgen een bevestiging. Waar je wel zeker van kan zijn is, dat wanneer je geloof hebt in Christus en er ook naar leeft, dat je gered zal worden. Dat ging niet over de rijke jongeling maar over het zwartmaken van het WTG. En hier wordt geen enkele denominatie zwart gemaakt van nu af aan. Je kan met theologisch argumenten komen, maar flauwekul over welke denominatie dan ook wordt niet meer getolereerd.
 10. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Mod sjako Tot nader order is dit topic gesloten omdat het allang niet meer gaat over contradicties in de Bijbel. Weer wordt dit forum misbruikt om het WTG zwart te maken. Ik zal met Trajecto overleggen wat voor gevolgen dit gaat hebben.
 11. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Het ‘zeker weten’ geldt alleen voor de uitverkorenen, de 144.000 uit Openbaring. Vandaar dat mensen het ‘niet zeker weten’. Als je ook maar 1% twijfelt ga er dan maar vanuit dat je niet tot de uitverkorenen behoort, maar bij ‘de andere schapen’. De uitverkorenen hebben het vooruitzicht om met Christus te gaan regeren, maar het overgrote gedeelte van de Christenen krijgt een opstanding tijdens het Messiaanse Koninkrijk op aarde. En daar hoef je niet over te twijfelen. Door verkeerd onderwijs vallen mensen van hun geloof af.
 12. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het moet niet gekker worden.
 13. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het WTG zal ook wel eens kijken in de bibliotheek van het Vaticaan. Maar daar verbind ik geen enkele negatief gevolg aan. Om de vinger aan de pols te houden zal dat noodzakelijk zijn geweest. Het is geen lidmaatschap zoals een land lid is. Ze hebben geen enkele politieke actie ondernomen.
 14. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het ging om een bibliotheek abonnement. Dat wordt natuurlijk opgeblazen omdat we onder een vergrootglas liggen en dus vonden de broeders het beter om het op te zeggen. Zo simpel is het.
 15. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Welnee, ik heb het eens opgezocht. Het ging over toegang tot de bibliotheek van de VN. Ze hebben niks ingebracht. Het artikel zegt het volgende Wij denken dat er niet meer gewicht aan het lidmaatschap moet worden toegekend dan toegang tot de bibliotheek. Wij denken dat alle insinuaties die worden gedaan - zoals dat de positiever benadering van de Verenigde Naties in de lectuur (zoals in Ontwaakt! van 22 november 1998 blz. 3-5) deel zouden uitmaken van een "deal" om lid te mogen zijn - elke grondslag missen. Of dat slim was is vers 2. Denk dat dat zelf ook niet vonden. https://nl.religie.narkive.com/Fkf6YhZs/jehovah-s-getuigen-verdedigd-was-het-wachttorengenootschap-10-jaar-lid-van-de-vn-als-ngo
 16. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Wil je dit soort verdachtmakingen eventjes laten. Het is samen besloten. Wij willen niet dat de VN de wereld gaat regeren. Waar haal je die onzin vandaan? Dat leugenachtige filmpje? Wat laat jij jezelf kennen zeg. Je eerste reactie na je ‘pauze‘ is het aanvallen van de Jehovah’s Getuigen met leugens. Dat laatste klopt wel, maar zo is het geprofeteerd. Daar heeft niemand invloed op. God zal ze als instrument gebruiken. De VN is meer een surrogaat wereldregering, terwijl dat eigenlijk Gods Koninkrijk is. Die is er nooit geweest. Nee, natuurlijk niet.
 17. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Dat is weer wat anders. Dat is gehoorzamen aan de superieure autoriteiten. Regeringen hebben hun relatieve macht gekregen van God. Zeg maar toestemming om te mogen regeren. Het is niet zo dat wij ongehoorzaam moeten zijn. Wij betalen Caesar ook wat van Caesar is, maar God wat van God is. Als een regering dingen van ons vraagt die tegen de geboden van God ingaan zullen we niet gehoorzamen dus. Als een regering vraagt om iemand te doden, zullen we dat niet doen. Nog een voorbeeld. Door de AVG wet mogen we geen adresgegevens meer noteren. Dat doen we dus ook niet meer.
 18. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het is hier off topic, maar even, een Christen kan geen politiek bedrijven zonder zijn vingers te branden. De Bijbel zegt dat de wereld in de macht van de goddeloze ligt, waar satan mee wordt bedoeld. Een Christen behoort zich op Gods Koninkrijk te richten en niet op die van satan. Een Christen behoort geen deel van de wereld te zijn. In de een oorlog slachten verschillende mensen van hetzelfde geloof elkaar af. In het ware geloof kan dat gewoon niet. Dat satan de, relatieve, machtshebber van dit samenstel is bleek al dat hij alle koninkrijken van de wereld aan Jezus wilde geven voor één daad van aanbidding jegens hem. Jezus weigerde natuurlijk, maar Hij ontkende niet dat satan dat inderdaad kon. Waar deden ze vrolijk mee? Volgens mij nergens, want ze begrepen heel goed dat dit niet kan.
 19. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ik geef maar even voorbeeld aan waarom we er niet aan doen.
 20. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Waarom denk je? Hij misbruikt zijn zogenaamde geloof om stemmen te winnen bij de ‘evangelicals’. Geloof en politiek gaan sowieso niet samen. @Bastiaan73 heeft het prima verwoord.
 21. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Dankjewel, niet iedereen is het Engels machtig he. Zelf gebruik ik nogal eens NCV bijbelstudie. Een mooie computer tool met het Grieks naar woord voor woord vertaling. Dit heb ik er over gevonden. Wat werd er in de ark des verbonds bewaard? Volgens 2 Kronieken 5:10 „was [er] niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes er in gedaan had op Horeb, waar de HERE met de Israëlieten een verbond had gesloten bij hun uittocht uit Egypte”, en 1 Koningen 8:9 is bijna gelijkluidend. In Hebreeën 9:4(NW) staat daarentegen: „Deze had een gouden reukvat en de ark desverbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met het manna, en de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond.” — T. R., V. S. De woorden van Paulus in Hebreeën 9:4 (NW) zijn gebaseerd op de volgende schriftuurplaatsen, waaruit blijkt wat er in de ark des verbonds werd gedaan: „Daarom zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht des HEREN, om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de HERE Mozes geboden had, legde Aäron het vóór de getuigenis ter bewaring.” Hoewel Aäron het manna ongetwijfeld verzameld heeft en het in een kruik heeft gedaan, spreekt het vanzelf dat het pas voor de Getuigenis gelegd kan zijn toen de ark des verbonds of de ark der getuigenis gemaakt was en de tafelen der wet ontvangen waren (Ex. 16:33, 34). Later vertelde Mozes zelf: „Toen keerde ik mij om en daalde den berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had” (Deut. 10:5). „De HERE zeide tot Mozes: Breng den staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en Ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven” (Num. 17:10). Uit deze teksten blijkt duidelijk dat de ark des verbonds eens de voorwerpen heeft bevat die Paulus noemt en hij schrijft dus klaarblijkelijk over de tijd waarin dit het geval was. In plaats dat er echter sprake is van een tegenstrijdigheid tussen zijn woorden en die welke wij in 2 Kronieken 5:10 aantreffen, wordt juist door het feit dat deze tekst vermeldt dat er ten tijde van de inwijding van Salomo’s tempel „niets in de ark [was] dan alleen de twee tafelen die Mozes er in gedaan had op Horeb”, te kennen gegeven dat de Ark op een bepaalde tijd voordien wel iets anders had bevat, zodat het feit dat dit nu niet het geval was, het vermelden waard was. De reden waarom Aärons staf die gebloeid had, voor het aangezicht van Jehovah gelegd moest worden, namelijk als een teken voor de wederspannigen, schijnt erop te duiden dat deze staf in ieder geval voor de duur van de reis door de wildernis, of zolang die wederspannigen leefden, in de ark des verbonds is gebleven. Het is daarom redelijk te concluderen dat enige tijd nadat de Israëlieten het land der belofte binnentrokken en vóór de inwijding van Salomo’s tempel, de gouden kruik en Aärons staf werden verwijderd. Het schijnt ons echter niet redelijk toe dat Jehovah toegelaten zou hebben dat deze heilige dingen in handen van de Filistijnen vielen toen dezen de Ark, in de dagen van hogepriester Eli, veroverden, want dan zouden de twee tafelen der wet ook ontbroken hebben. Klaarblijkelijk hadden de gouden kruik met manna en Aärons staf die had gebloeid aan hun doel beantwoord; daarom gaf Jehovah toestemming ze te verwijderen. Het is interessant dat er in verband met de tafelen over meer dan één ark wordt gesproken. De ark waarover Mozes in Deuteronomium 10:1-5 spreekt en die hij in opdracht van Jehovah had gemaakt, was een tijdelijke kist voor de twee tafelen der wet die hij op de berg Sinaï ontving. Pas later, omstreeks het einde van het jaar, was de ark des verbonds klaar voor gebruik. — Ex. 39:33–40:3. Hoe staat het met de oorkonde die in 1 Samuël 10:25 wordt genoemd? Daarover lezen wij: „Daarna zette Samuël voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des HEREN.” Wanneer iets voor het aangezicht van Jehovah werd gelegd, wilde dit dan zeggen dat het in de ark des verbonds werd gedeponeerd? Dit behoefde niet, en zeker niet in dit geval. Waarom niet? Omdat er in die tijd een enigszins vreemde situatie in Israël bestond. De ark des verbonds werd, nadat ze door de Filistijnen was teruggebracht, ondergebracht in Kirjath-Jearim, waar ze tot de regering van koning David bleef (1 Sam. 7:1, 2). De tabernakel bevond zich in die tijd echter óf in Silo óf in Nob en werd later naar Gibeon overgebracht. Bij de tabernakel bevonden zich ook het altaar voor de offers en de priesterschap, alsook de voorwerpen die in het Heilige thuishoorden, en daarom is het redelijk te concluderen dat „voor het aangezicht desHEREN” in Samuëls tijd betekende waar de tabernakel was en niet waar de Ark zich bevond. — Joz. 18:1; 1 Sam. 21:1; 1 Kron. 16:39. Uit het voorgaande blijkt dus eens te meer dat de bijbel zichzelf niet tegenspreekt. Bron: Wachttoren 1964 blz 191-192
 22. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Hallo @Wesley Welkom op Credible. Als je Bijbelteksten aanhaalt dan zien we op Credible dat het liefst in het Nederlands. Is er een reden voor dat je Bijbelteksten in het Engels citeert?
 23. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Net zo walgelijk als Trumps optreden met zijn bijbel bij die discriminatie demonstraties.
 24. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Psalm 83:18 May people know that you, whose name is Jehovah. Gewoon met een J
 25. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  In het Engels is het ook met een J. Alleen een J bestond niet in de tijd van Christus. De J van Jezus bijv ook niet.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid