Spring naar bijdragen

Appie B

Members
 • Aantal bijdragen

  1237
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Appie B

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Geen

Recente profielbezoeken

993 profielweergaven
 1. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Dat is waar. Net zoals er geen enkel bewijs is voor het ontstaan van soorten. De ene geeft dat toe, de andere zoekt pietlulligheden om met die halve waarheden complete leugens te verkopen. Dat is dat. Als dit geen wetenschappelijk bewijs voor God is en als verder evolutie geen invloed heeft op het niet geloven in God. Waarom begin je er dan over?
 2. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Jamaar de creationist plakt geen 2 halve waarheden aan mekaar om de som ervan als complete leugen te verkopen. Ik noteer dat wij geen 98% gemeenschap met chimpansees delen. Nog geen 4,3% zelfs. Nogmaals, duidelijk! Als het over schepping vs evolutie gaat is er dus geen enkele reden om aan te nemen dat God de mens heeft geschapen. Er is namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs.
 3. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Je kan daaruit beter concluderen dat een gemeenschappelijke voorouder niet bewezen is. Dus het is als geloven dat God ons uit klei schiep. Duidelijk. Dus je geeft toe dat je volgens jezelf geen goede wetenschappelijke reden hebt om te geloven dat God de mens heeft geschapen. Daarmee geeft je toe dat je geen grond hebt om iets te geloven terwijl je dat wel doet. En dat verwijt je anderen juist. Vreemde zaak.
 4. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Kan ik daaruit concluderen dat het geloof in God dan ook volledig onwetenschappelijk en ongefundeerd is? Waarom je geloof je dat dan wel?
 5. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Die is niet te bewijzen. En al zeker niet in een theorie die spreekt van miljoenen jaren geleden. Misschien dat AI ooit een patroon in ons DNA genoom kan ontdekken, mensen van vandaag kunnen dat alleszins niet. Er is niets dat wijst naar gemeenschap met apen, of toch niets dat mij ervan kan overtuigen. Als een verhaaltje op internet over een proteïne (cytochroom C) u kan overtuigen dat alsnog te doen, dan heeft u alle vrijheid daarin in te geloven. Dat klinkt alsof je je nooit zult laten overtuigen, ook niet als het waar zou zijn. Je wilt dus koste wat het kost niet geloven in de gemeenschappelijke voorouder en de ET. Hoe kan jouw visie nou overtuigend zijn voor mij als jezelf niet de wil hebt om oprecht en integer te onderzoeken? Als je je eigen overtuiging niet probeert te falsificeren. Dit klinkt ernstig. En het is dus duidelijk dat het je niet om waarheidsvinding is te doen. Als dat hetzelfde is (met dezelfde bewijslast), ben je dan niet irrationeel om te geloven dat God ons geschapen heeft?
 6. Appie B

  schepping vs evolutie deel 4633

  Interessant. Hoe zie je die gemeenschappelijke voorouder voor je? En hoe gaan we bewijzen dat dat onze gemeenschappelijke voorouder is. Ofwel, wanneer is er voor jou bewijs genoeg om te accepteren dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben met de chimpansee?
 7. Appie B

  Israël

  Komt dat door het stikstof? Ik heb niks tegen die ambitie, integendeel. Maar we hebben ons nu zo opgesloten door deze gebieden dat we geen kant meer uitkunnen. We hebben 160 Natura2000 gebieden in Nederland. Duitsland heeft er 25. Mede door geld (subsidie) zijn al die gebieden aangewezen en is er niet nagedacht wat de gevolgen zijn. Misschien is het ook wel goed dat dit gebeurd. Kunnen we in de toekomst beter beleid maken voor de natuur dan snel gewin door subsidies.
 8. Appie B

  Israël

  We hebben van stikstof een probleem gemaakt door overijverig allerlei gebieden als Natura2000 te markeren om zo veel mogelijk subsidie uit Europa te ontvangen. En dat bijt ons nou in de kont.
 9. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Wetenschappelijke kennis is dan ook van een andere orde dan 'geloofskennis'. En het is nog maar de vraag of bovenstaande bewering waar is. Het tegendeel lijkt me waar. Hoeveel mensen nemen nu eigenlijk hun eigen geloof onder de loep en proberen via kritische en sceptische wijze hun geloof te toetsen, zoals aan de maatstaven va de wetenschap? Ik ben met je eens dat er meer aandacht moet worden geschonken aan wetenschapsfilosofie. Een vak filosofie of levensbeschouwingen zou daar in kunnen voorzien. Ook ik ben met mijn 'ontdekkingsreis' de laatste jaren wijzer geworden mbt geloof, levensovertuigingen, filosofie en wetenschap. Dan zouden mensen oa beter begrijpen dat 'Wetenschap' niks zeker weet. Het gaat om verklaringsmodellen die waarschijnlijk of onwaarschijnlijk zijn. Laten we die discussie inderdaad hier niet voeren (dat is een eigen topic waardig). Maar ik wil er wel even kort op reageren. Wat betreft wetenschap: wetenschap is wetenschap. Er zijn geen andere varianten of richtingen. Wetenschap is de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap Er is geen verschil tussen wetenschap in India, Japan, Nederland, Angola, Peru of Canada. Nergens hoeven we rekening te houden met de lokale gebruiken en geloven. Dit in tegenstelling tot religie. Of deze wetenschappelijke kennis "ten nadele" is "van wat de Bijbel zegt" is verder irrelevant. Dat heeft niks met oneerlijkheid te maken. Integendeel. Want waarom zouden de Bijbel voortrekken op de Koran of Baghavad Gita? Het feit dat wetenschap niet absoluut 100% zeker van iets kan zijn, wil niet zeggen dat het onbewezen is. Dat is de denkfout die je maakt. Daarom is het ook belangrijk (en dat ben ik met je eens), dat we de mensen moeten leren wat wetenschap precies inhoudt (wetenschapsfilosofie). 'Geloofskennis' is dan ook van een geheel andere orde dan wetenschappelijke kennis. niet afzetten...wat versta jij daaronder? Ik gebruik deze term in dezelfde context als jij.
 10. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Het was enkel een constatering van mij. Mijns inziens moeten ouders geheel vrij zijn om hun kinderen naar hun eigen levensovertuiging op te voeden, of deze nu theïstisch of atheïstisch is, doch natuurlijk wel binnen de kaders van de Nederlandse wet. Daar zijn we het over eens. Maar dat was de vraag van het topic niet. Dat ging over indoctrinatie en neutraliteit. Een kind vertellen dat god bestaat is dan ook in mijn ogen een vorm van indoctrinatie om de reden die ik eerder stelde: het kind heeft niet de mogelijkheid dit kritisch te beoordelen terwijl het wel enorme invloed heeft op het wereldbeeld. Terwijl je zelf ook aangaf: Volkomen neutraal opvoeden is ook niet mogelijk, omdat iedereen gekleurd is en elk kind krijgt die kleuren mee. En elke keer oppas regelen voor de kinderen wanneer je regelmatig naar de kerk gaat, is ook geen doen. En de wens van de ouder is toch dat het kind gaat geloven, want de ouder gelooft dat dat de waarheid is en dat het kind daarmee gered zal worden. Het is een vicieuze cirkel die moeilijk is te doorbreken. Zeker wanneer het geloof niet zo 'vrijblijvend' is. Is dat zo? Als je niks verteld over een god of het bovennatuurlijke (en daarmee dus niet leert dat er geen god bestaat) dan lijkt me dan een neutraal standpunt. In ieder geval een neutraler standpunt dan zeggen dan god bestaat.
 11. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Als je neutraal bent betekent dat niet (per sé) dat je je tegen iets afzet. Wat jij met je laatste zin beschrijft is mi onverschilligheid. Dat is iets anders.
 12. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Natuurlijk. Dat is ook de reden waarom ik geen voorstander van beiden ben. Jij dus ook begrijp ik? Zekers, daarom pleit ik ook voor het open en vrij kunnen onderzoeken en kinderen de ‘tools’ mee te geven. Normen en waarden kun je ook prima leren zonder godsgeloof. Ook daarin kun je open en vrij uitleggen waarom die normen en waarden er zijn. Precies, vandaar dat ik ook geen voorstander ben om het godsgeloof bij de jonge opvoeding te betrekken. Die "voorsprong" kan ook een achterstand zijn, afhankelijk van wat je gelooft. Als het bv niet waar zou zijn. Ontwikkeling en 'voorsprong' zou je kunnen geven voor de juiste 'tools' mee te geven. Of het dreigen met de hel en ander rampspoed. Er zijn genoeg mensen die het geloof hebben verlaten, maar nog wel die angsten hebben. Een kwalijke zaak. Zekers, zie mijn voorbeeld van Noord-Korea. Ik vermoed dat je iets anders wilt zeggen. Nu zeg je eigenlijk dat indoctrinatie, dwang en misstanden onvermijdelijk zijn en ook niet intrinsiek verkeerd. Dat een opvoeding niet neutraal is zei ik al in mijn eerste post. Niemand is neutraal, dus de levensbeschouwing, ideeen, normen en waarden krijg je mee van je ouders.
 13. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Wat is daar niet “ideaal” aan? Of beter gevraagd: wat is daar mis mee?
 14. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Mjah, daar zijn echt wel nuances in te vinden. In de meeste, met name grote, traditionelere kerken (RKK, PKN) zegt men niet per se 'geloof of gij zult branden,' maar meer 'geef handen en voeten aan je geloof, volg daarin je geweten, laat deze vormen door Schrift en of Kerk en vind zo het geluk hier en hiernamaals.' Daarbij zijn er natuurlijk ook niet-gelovigen met sterke ideeën over mens en wereld, die ook best als dwingend ervaren kunnen worden. Dat betekent natuurlijk zeker niet dat zij direct hun kinderen daarmee indoctrineren, maar dat kan wel gebeuren. En ook zonder indoctrinatie kan het voor zo'n kind echter dan best een drempel zijn om bijvoorbeeld eens een kerkdienst te bezoeken, of eens een koran door te lezen. Mee eens hoor. Uiteraard zijn er nuances en verschillende gradaties in geloof. Zoals gezegd, ik ben gelovig opgevoed en heb niet het gevoel dat ik ben geïndoctrineerd. Dus dat kan zeker (en is wellicht in de meeste gevallen zo). Alleen wordt van meet af aan een wereldbeeld geschetst met daarin een god. Als dat je uitgangpunt is (je fundament waarop de rest van je wereldbeeld is gebouwd) dan gaat daar een vanzelfsprekendheid van uit die niet zo snel zal worden tegengesproken of onderzocht. En gezien het gebrek aan bewijs voor zo’n god lijkt mij die vanzelfsprekendheid niet terecht. Je vertelt in feite het kind iets (God bestaat) zonder dat het die ‘tools’ heeft om die claim kritisch te onderzoeken. Dát is voor mij de reden om een kind niet te belasten met zulke vraagstukken (of oplossingen). Het is geen bewuste indoctrinatie, maar heeft wel eenzelfde resultaat. Namelijk dat iets wordt aangenomen zonder dat dat tegengesproken kan (dient te) worden.
 15. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik denk dat niemand neutraal is; iedereen heeft zijn/haar overtuigingen, ideeën, visies en normen en waarden. En die hebben ontegenzeggelijk invloed op de opvoeding van de je kind. De vraag is: hoe ga je daar mee om? Volgens mij is het zaak om daar open en vrij in te onderwijzen/opvoeden en het kind de ‘tools’ mee te geven waarmee het kritisch, sceptisch en vrij van vooroordeel kan onderzoeken. Dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan, lijkt mij evident. Indoctrinatie is volgens wiki: “een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.” Dit is dus het tegenovergestelde van wat ik voorstel. Het moet niet moeilijk zijn in te zien dat dit niet de juiste weg is. Gebeurt dit in sommige gelovige gezinnen t.a.v. het godsgeloof? Ongetwijfeld. Gebeurt dit ook in Noord-Korea t.a.v. de leider van het land? Zeker. Ik ben zelf gelovig opgevoed, maar heb dit nooit als indoctrinatie ervaren. Alleen het probleem zit em erin dat het geloof in de christelijke god eist dat men moet geloven om in de hemel (of verlossing) te komen. En dat is nogal een belangrijk ding als het waar zou zijn. Daar zit iets dwingends achter. Dat is ook de reden waarom gelovige ouders van jongs af aan met de kinderen naar de kerk gaan of hen zodanig opvoeden dat het kritiekloos wordt aanvaard. Zeker gezien het feit dat het niet aan te tonen is en je dus zou moeten afgaan op ‘faith’ of op autoriteit. Dat lijkt mij een slechte zaak, maar vanuit het oogpunt van de ouders wel logisch. Die denken dat zij het beste doen voor hun kind.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid