Spring naar bijdragen

Appie B

Members
 • Aantal bijdragen

  753
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Appie B

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Geen

Recente profielbezoeken

622 profielweergaven
 1. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Het begint met het definiëren van termen zoals natuurlijk en bovennatuurlijk. En goddelijk, goden en oppergoden. Ik heb al diverse malen gevraagd om opheldering en te definiëren wat je bedoelt. Vooralsnog trek je een rookgordijn op en verschuil je je daarachter. En dat beschuldig je een ander van ‘vals spel’. Geef nou eens aan wat je bedoelt! Wat JIJ goden noemt. En de definitie ontbreekt nog steeds. En hier schrijf je nog meer onzin: ”Wetenschappelijk is het daarom voor een evolutionist niet zuiver om het godenrijk en het bovennatuurlijke niet te beschouwen een normaal onderdeel te zijn van wat evolutionair per definitie als natuurlijk moet worden beschouwd.” De ET is een natuurwetenschappelijke verklaringsmodel. Dat betekent een verklaring zonder dat dat goden en het bovennatuurlijk in voorkomen. Anders zou het geen natuurwetenschap zijn. Verwondering is er verder genoeg voor mij. Wat dat betreft is het idd een wonderlijke wereld, maar dan in poëtische zin. Wss niet zoals jij het denkt.
 2. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Nee! Een stelling poneren als ware het kennis (telekinese is natuurlijk mogelijk) EN een stelling poneren als ware het kennis (een ontwikkeling van eencellige naar mens is veel groter dan van een mens naar telekinese); DAT is pas vals spel! Het is slechts pure speculatie. Wat je hier doet is (vals)spelen met de tijd; “ten tijde van het eerstgenoemdel” gaat over de tijd dat er nog geen eencelligen met celkernen waren. Maar van daar uit redeneer ik niet. Ik redeneer vanuit de ET, en die geeft een verklaring van de evolutie naar bv eencelligen met een celkern. Dat is geen extrapolatie naar de toekomst, maar een kijkend naar het verleden. Die stappen naar andere soorten wordt dus verklaard door de ET. Geef mij de wetenschappelijke theorie dat telekinese mogelijk is EN de wetenschappelijke theorie dat de stap van mens naar telekinese kleiner is dat die andere stappen. Waar is het bewijs? Volgens mij sta je met lege handen. In je laatste zin geef je al aan dat het voor mogelijk zou moeten worden gehouden. Maar dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijke is. Wellicht beperken de natuurwetten die mogelijkheden, waardoor telekinese niet mogelijk is. Ik weet het niet. Jij zegt het te weten. Daarvoor zou ik graag bewijs willen zien (en geen persoonlijke speculatie). Wat ik al vanaf het begin zeg (en jij her uiteindelijk met me eens bent) is dat dat gewoon natuurlijke verschijnselen zijn. Het voorbeeld dat Mullog gaf tav de bliksem is een goede. Hoe we tegen het natuurlijke fenomeen aankeken, is veranderd. Maar het natuurlijk fenomeen zelf is niet veranderd. En dat is niet wat je in het begin suggereerde.
 3. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  En dan blijft mijn vraag staan: Hoe weet je dat? Je doet een claim waarvan ik denk dat je die niet kunt staven. Je hebt namelijk geen voorbeeld hoe een mens naar iets met telekinetische eigenschappen evolueert. Hoe kun je dan die vergelijking maken? Je weet dat iets verplaatsen dmv blazen geen telekinese is toch? Je bent erg stellig in de claim dat telekinese mogelijk is. Daar zou ik graag bewijs voor zien, want wat ik nu merk is dat je puur op basis van eigen aannames en extrapolatie tot die conclusie komt. Voor mij is dat te weinig om te concluderen dat dat echt mogelijk is. Het is geen feit. Dat betekent niet dat ik het uitsluit of dat ik het voor onmogelijk acht. Ik hoop dat je begrijpt dat iets niet geloven, niet betekent dat ik geloof dat het niet zou kunnen. Kijk, nu maak je gelukkig een pas op de plaats; “die voorheen golden als eigenschappen van goden.” Dat zijn we er dus over eens dat dat geen goden zijn. In je eerste post zei je namelijk dit: “Hoe zou je niet kunnen weten dat God bestaat, als je in je eigen wetenschappelijke leer met absolute vanzelfsprekendheid werkt met goden en oppergoden?” Dus daar is verder niks bovennatuurlijk of godachtig aan. Dat zijn dan volgens mij vooral ‘wetenschappers’ met een dubbele agenda, zoals creationistische wetenschappers die de wetenschappelijke methode loslaten en hun vooringenomen uitkomst willen ‘bewijzen’. Heb je het hier over wetenschappelijke uitkomsten of over een andere methode tot kennis? Je weet dat de wetenschap zich nooit absoluut zeker uitspreekt? Dat had ik eerder ook al vermeld. Misschien heb je een aantal jaren geleden in het nieuws meegekregen over de Italiaanse studie over neutrino’s die sneller dan het licht zouden bewegen. Dat zou eigenlijk niet kunnen, maar ze hebben het verder onderzocht en niet zomaar van tafel geveegd. Uiteindelijk bleek het een meetfout te zijn. Sorry dat ik het zeg, maar dan snap je niet precies wat wetenschap is. Je zou eens iets over wetenschapsfilosofie moeten lezen. Wetenschap proclameert geen waarheid. Het kan niet 100% verifiëren. Iets is waarschijnlijk of iets is onwaarschijnlijk. Wat je hier stelt is grote onzin. De wetenschappelijke methode is niet onfeilbaar en wetenschappers zelf natuurlijk ook niet. Maar alsnog is het wel de beste methode gebleken om tot kennis over onze natuur te verkrijgen. Je lijkt te suggereren dat er een andere/betere methode is tot kennis. Ik ben daar zeer benieuwd naar. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat je bedoelt. Over welke frequenties heb je het? Wat is het probleem?
 4. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Ik heb het nog steeds over de evolutietheorie. Allopatrische en sympatrische soortvorming. Dat wij hier spreken over het niet begrijpen van de evolutietheorie, is omdat ik van jullie niet mag zeggen dat het begin van de evolutietehorie ergens begint bij de oerknal. Dat komt omdat de oerknal niks te maken heeft met de ET. De ET gaat over de diversiteit van soorten ná het ontstaan van het leven en tijdens de oerknal was er geen leven. Dat is gewoon een feit. We communiceren op dit forum voornamelijk in het Nederlands. En woorden hebben betekenissen. Ik ga toch ook niet elk woord van jou in twijfel trekken en zeggen dat je je wel heel erg protocollair vasthoudt aan de Dikke van Dale. Ik hebben even de term “evolutietheorie” gegoogled, en kom alleen maar soortgelijke definities tegen die ik eerder heb aangegeven, zonder dat daarbij de oerknal wordt genoemd. Maar wellicht zit ik fout. Heb jij een bron of verklarende uitleg van die evolutietheorie zich bezig houdt met de oerknal. En is dat een wetenschappelijk theorie?
 5. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Ermee werken is niet hetzelfde als ergens in geloven. Stel dat een god een wezen is die op afstand dingen zou kunnen met zijn geest. En vraag dan een eencellige om de was op te hangen. Het is volstrekt ondenkbaar dat een eencellige zich zelfs maar een voorstelling kan maken hoe hij dat zou doen. De ontwikkeling van eencellige naar mens is véél groter, dan van een mens naar een wezen met telekinetische eigenschappen. Of stel dat een god gedachten kan lezen. Is dat een grote stap in ontwikkeling? Of stel dat een god supersterk is en kan vliegen. Is dat een grote stap voor de mens om te bedenken? Denk terug aan de eencellige in zijn tijd en ook aan de vis in de tijd dat vissen de meest ontwikkelde soort was: is het een grote stap voor de eencellige om een god als een zoogdier voor te stellen en is het een grote stap voor een vis om een god als een leeuw voor te stellen? Ik zou denken van wel. Toch gaan de reële ontwikkelingen die jij en ik kennen véél verder. Wat is dan hier het punt dat jij bizar vindt? Het enige dat hier bizar is, is dat je naar theorie en wetenschap wel degelijk rekent met denkbare ontwikkelingen waarvan een eencellige 'u zegt' en een vis 'onmogelijk'; maar tegelijk absoluut en volkomen uitsluit dat zich levensvormen voor zouden kunnen gaan doen die voldoen aan de geschetste 'goddelijke' beschrijving van wat zich nog zou kunnen ontwikkelen. Hier merk je gewoon dat wetenschap en geloof en paradigma zodanig met elkaar zijn verstrengeld, dat men de eigen realiteit niet meer onderkent. Volgens mij kunnen we het heel simpel houden. Ik begrijp wat je bedoelt en ik ben het voor een groot gedeelte mee eens. Het is volgens mij alleen een semantiek. Wat je zegt over evolutie en en het verschil tussen organismen geloof ik allemaal wel. Ikzelf zou dat alleen nooit als goden of bovennatuurlijk beschouwen. Jouw voorbeelden (met uitzonderingen van een paar die ik hieronder ga aangeven) zijn in mijn ogen natuurlijke fenomenen. Niks bovennatuurlijks of godsachtig aan. En gezien de definties van die termen die doorgaans worden gebruikt zie ik geen reden om dat aan te passen. Her schept m.i. alleen verwarring. “De ontwikkeling van eencellige naar mens is véél groter, dan van een mens naar een wezen met telekinetische eigenschappen.” Is dat zo? Op basis waarvan heb je dat bepaald. En is telekinese daadwerkelijk mogelijk? “Of stel dat een god gedachten kan lezen. Is dat een grote stap in ontwikkeling?” Nogmaals, wat is jouw definitie van die god? Heb verder geen idee, maar vooralsnog is er geen enkele reden om aan te nemen dat gedachtenlezen zou kunnen. Misschien in de toekomst, mbv technologie, maar is dat dan bovennatuurlijk. Ook dat hangt van je definitie af. “Of stel dat een god supersterk is en kan vliegen” Zoals een Pterodactylus? Zolang je geen definities geeft, blijft het ongrijpbaar wat je precies bedoelt. Sorry voor het ongemak, ik zie dit juist niet als het meest verwarrende. Wetenschap is geloof. Geloof in een zekere consensus en een zekere aangenomen samenhang in hoe dingen in elkaar steken. Het is door de samenhang dat de emotie ontstaat dat het waar en zeker is. Maar de werkelijkheid is dat die samenhang een overtuiging bewerkt die ten diepste bestaat uit puur geloof. Want niet de bewijsvoering draagt de theorie, maar de ondersteunende andere theorieën die die eerste theorie aannemelijk en logisch voorstellen die daardoor als waar en zeker voor mogelijk wordt gehouden. Een prachtig voorbeeld van een geloofspijler is de constante snelheid van het licht. Die kan niet sneller dan het aangenomen maximum. Maar de meetwaarde van dat aangenomen maximum is niettemin een frequentie. Een frequentie is niet hoe snel iets is, maar hoe vaak iets voorkomt. Dus als de wetenschap dan de constante snelheid heeft geformuleerd, dan denkt zij dat ze klaar is. Maar dat wat ze als meetwaarde aanneemt als basis voor die snelheid, is ondertussen nog steeds een frequentie. Dat is hoe vaak iets voorkomt, en dat wat gemeten wordt kan dus ook nog vaker voorkomen. Tot je de hoogste frequentie bereikt. Een gemakkelijk voorbeeld is de relativiteitstheorie. Die wordt gedragen door postulaten. Die postulaten moet je geloven. Doe je dat niet, dan ligt de theorie ondersteboven. Iedereen kan dat begrijpen, want het postulaat wordt ingebracht als axioma; als beginwaarde van zijn. En het meest relevante voorbeeld is de evolutietheorie. Dat is waar we het hier over hebben. Die behelst en voorspelt de mogelijkheden die zo van harte door haar aanhangers worden verfoeit en veracht. Wederom geef je geen antwoordt op de vraag wat je definitie van wetenschapsgelovige is. En als ik vraag naar een geloofspijler die “fervente wetenschappers” niet zien en gewone burgers wél kom je met de constante snelheid van het licht. Me dunkt dat die wetenschappers dat wél zien. Het trouwens ook niet waar dat wetenschap “denkt dat ze klaar is”. Niets kan absoluut zeker worden gesteld. Natuurlijk is wetenschap gebaseerd op een geloof, op filosofische uitgangspunten. Maar wat je in je laatste alinea stelt, lijkt mij onzin. Daar zie ik geen voorbeelden van, maar dan komen we weer terug of definities, zoals in de eerste stuk van deze post. Hier sla je dan een stap over. Ik geef aan en ebschrijf wat er gewoon bewijsbaar mogelijk is. En dan wijs ik erop dat dergelijke bewijsbare mogelijkheden zich al vanaf het begin van de materie hebben opgestapeld en voorgedaan, steeds met een verkleining van de kloof tussen het eerste leven en het goddelijke dat aan het bovennatuurlijke wordt toegerekend. Ik geef dus een reëel beeld en een daadwerkelijke ontwikkeling met ook concreet denkbare mogelijkheden, waarvan wij allemaal kunnen zien dat zich dergelijke ontwikkelingen ook al vanaf het begin van de materie hebben voorgedaan. En als jij het dan over mij laatste twee zinnen, dan mis je de eenvoud: dat wat nu wordt egzien als bovennatuurlijk, is altijd al natuurlijk geweest. En dat weten we ook want Gpd communcieerde volgens heel oude overleveringen met best wel een aantal mensen. Weten we dat? Of geloof je dat? Het lijkt mij het laatste, want ik weet dat namelijk niet. Er is geen enkel bewijs voor. Het eerste gedeelte van de tekst begrijp ik, maar ik vraag me af of je dat zo kunt exptapoleren naar het bovennatuurlijke/goddelijke. Wellicht is dat zo, maar op dit moment zie ik geen reden om te geloven dat dat daadwerkelijk zo is. Als ik hier teveel tijd aan besteden, want dit is wederom een kwestie van semantiek. Ik zie geen reden om het bovennatuurlijk te nomen. Jij wel. Mooi dat je er een concreet beeld bij hebt, maar hoe weet jij bijvoorbeeld dat een gedachte opgevangen wordt? Dat is bovennaturlijk net zoals een beeld opgevangen wordt en vastgehouden; tot het moment dan dat we zien dat het toch natuurlijk is. Worden gedachten opgevangen? Kun je een voorbeeld geven en aangeven waarom dat bovennatuurlijk zou zijn? (Met een definitie van bovennatuurlijk aub). Er zullen vast natuurwetten zijn die nog ontdekt moeten worden (denk aan bv quantummechanica), maar dat wil niet zeggen dat die bovennatuurlijk zijn. Net zo min de zwaartekrachttheorie bovennatuurlijk is.
 6. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  De Evolutietheorie is het wetenschappelijke verklaringsmodel dat gaat over het ontstaan van de diversiteit van soorten dmv biologische evolutie. Biologische evolutie betekent verandering door mutaties en natuurlijke selectie (kort door de bocht genomen). Jij had het over de evolutietheorie en dat gaat dus niet over de oerknal. Wil je nog een beetje serieus genomen worden of niet? En waar zijn de andere antwoorden op mijn vragen en opmerkingen?
 7. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Je hebt elke keer kritiek op de definitie van anderen maar zelf geef je geen enkele definitie als erom gevraagd wordt. Als je een goed gesprek wilt op basis van jouw definities, geef ze dan! Graag definities van de volgende termen: 1. De christelijke God 2. goden en oppergoden 3. Wetenschapsgelovige 4. Evolutiegeloof 5. Natuurlijk 6. Bovennatuurlijk Ik vind eigen definities hanteren op zich prima, maar om nu zelfs de Evolutitheorie anders te definiëren gaat wel héél ver. Wees eens consistent. Om te beginnen met je definities.
 8. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Als ik deze definitie probeer te verwerken in je eerste zin: “Hoe zou je niet kunnen weten dat God bestaat, als je in je eigen wetenschappelijke leer met absolute vanzelfsprekendheid werkt met goden en oppergoden?” Dan lijk je te zeggen dat wanneer je in evolutie (wat een feit is, of bedoel je evolutietheorie?j gelooft, je onontkoombaar met goden en oppergoden werkt. Ofwel dat je daarin ook zou moeten geloven. Dat lijkt mij bizar, maar gezien je andere reacties heb jij een andere definitie van goden en oppergoden. Laten we daar eens nader op ingaan. Met name je tweede zin zorgt voor verwarring. Wat versta je onder wetenschapsgelovigen? Die vraag heb ik eerder gesteld, maar geen antwoord gekregen. En heb je een voorbeeld van zo’n “geloofspijler” die “fervente wetenschappers” niet zien en de “meeste burgers” wél? Ik gebruik die definitie/eigenschappen omdat die veel voorkomen in gesprekken met gelovigen (hierop dit forum, in debatten, filosofische gesprekken etc.) Dan is het toch niet zo vreemd dat ik die definitie hanteer die ik bijna altijd tegenkom. Het zou pas raar zijn als ik zou zeggen dat mijn koffiemok God is, want die definitie gebruikt nl niemand. Het is verder niet mijn probleem dat in die definitie zou zitten dat God nooit merkbaar zou zijn (dat betwijfel ik zelfs), maar van diegene die beweert dat God bestaat em beweert dat hij immaterieel en bovennatuurlijk is. Maar je hebt natuurlijk alle recht op je eigen definitie. Dus voordat we hier verder op ingaan lijkt het mij verstandig dat je je eigen definitie geeft. Ander praten we maar langs elkaar heen. Met het laatste gedeelte ben ik met je eens, maar dat is gewoon een natuurlijk verschijnsel. Wellicht heeft het onbegrip te maken met het feit dat ik jouw definitie van God niet ken, dus als je die wilt geven. Het is duidelijk dat wij verschillende definite van God hebben. Ik de jouwe graag tegemoet, daar gaan we mee werken. Mijn inziens maak je de fout door iets wat nu, met de huidige technologie niet mogelijk is, bovennatuurlijk te noemen en als het later wél mogelijk is, met de latere technologie, het natuurlijk te noemen. Dat lijkt mij niet juist. Je laatste 2 zinnen laten dan ook zien; iets wat vroeger bovennatuurlijk werd geacht en nu niet meer, is gewoon natuurlijk. En dat is het altijd geweest. Ook toen men dacht dat het bovennatuurlijk was. Ook dit heeft weer met definities te maken. Dus ik ben ook erg benieuwd naar jouw definitie van bovennatuurlijk en natuurlijk. Ook hier gaat het weer om definities. Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschaponderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing, het bovennatuurlijke staat als het ware 'boven de natuur'. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in god(en), mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijk Dit is een definitie en wederom heb je alle recht op je eigen definitie. Die zie ik dan graag. Ik zie dat je de termen bovennatuurlijk en onnatuurlijk gebruikt. Dat een leeuw niet kan denken zoals wij, is gewoon een gegeven. Net zoals wij niet kunnen jagen zoals een leeuw. Dat is gewoon hoe de dieren zijn geëvolueerd. Daar is niks onnatuurlijk of bovennatuurlijks aan. Dat de grens tussen bovennatuurlijk en natuurlijk arbitrair is, hangt van je definities af. En ook die zijn arbitrair. Ik begrijp verder niet wat onmacht er mee te doen heeft. Ik ben bv ook onmachtig tov van een leeuw als ik op de savanne loop en hij wil mij opeten.
 9. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Je zegt dat je dit uitlegt, maar uit de rest van je tekst wordt mij niet duidelijk wat je precies bedoelt met “absolute vanzelfsprekendheid”. Dit soort termen vind ik altijd amusant om te lezen: “verstokte wetenschapsgelovigen”. Wie bedoel je daar precies mee? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik geloof in wetenschap en de wetenschappelijke methode. Het is tot nu toe de best aantoonbaar betrouwbare methode gebleken om tot kennis over onze natuur/realiteit te komen. Ik denk zelfs dat de meesten die in wetenschap geloven, ook gelovig zijn t.a.v. een god. Daar is verder niks “verstokt” aan. Misschien bedoel je atheïsten, die niet meegaan in de argumenten/bewijzen voor een god. Maar dat ligt niet aan hen, maar aan de niet overtuigende (en vaak slechte) argumenten/bewijzen. Het lijkt zelfs dat je een negatieve connotatie meegeeft door het woordje “gelovigen” te gebruiken. Alsof gelovige iets slecht is. Hier ben ik het niet met je eens. Alhoewel een groot verschil is tussen eencelligen en leeuwen betekend niet dat leeuwen goden zijn t.o.v. eencelligen. Wat je hier doet is de gangbare definitie van god, zoals immaterieel en bovennatuurlijk (die oa op dit forum gebruikt wordt) herdefiniëren naar iets materieels en natuurlijk. Een eencellige “ziet” niet en kan ook niet “beschouwen”. Ik begrijp best wat je hier wilt zeggen. Zoals Arthur C. Clarke al eerder zei: “Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” En dat is wat jij hier ook zegt, maar dat wil niet zeggen dat die advanced technology bovennatuurlijk is. Sterker nog, het suggereert het tegenovergestelde. Je brengt je betoog als ware het een goede reden om in god en/of het bovennatuurlijke te geloven. Of dat de “verstokte wetenschapgelovigen” uiteindelijk niet in het geloof in een god onderuit kunnen komen. Gezien je voorbeelden lijkt me dat niet het geval.
 10. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Wederom nietszeggend.
 11. Appie B

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  C. De mens is niet onfeilbaar (tenzij hij zich gelijk stelt aan God) en dus kan de mens niet absoluut zeker weten dat God bestaat.
 12. Appie B

  Bewijs voor schepping

  Je mist het punt. Het gaat er niet om of de mening afwijkt van de ‘formele’ uitkomst (of misschien beter gezegd: de algemene wetenschappelijke consensus). Maar het feit dat bij voorbaat wetenschappelijke argumenten/bewijs(stukken) niet oprecht worden beoordeeld en van tafel worden geveegd en wél de illusie wordt gegeven wetenschap te waarderen, terwijl dit verder helemaal geen invloed op het betreffende geloof. Dát is hypocriet en niet integer.
 13. Appie B

  Bewijs voor schepping

  Ik weet niet precies wat je bedoelt te zeggen, maar WdG is klip en klaar in zijn antwoorden. Zie ook zijn eerdere reacties. Hij zal nooit accepteren dat de aarde ouder is dan 20.000 jaar op basis van wetenschappelijk inzicht. Dat is zijn goed recht, maar loop dan niet te smijten met ’wetenschappelijke claims’, terwijl wetenschap geen enkele invloed heeft op je geloof. Dat vind ik nogal hypocriet. (hij is trouwens niet de enige op dit forum). In een zinvolle discussie sta je open voor elkaars argumenten en voor bewijs(stukken). (En houd je dus de mogelijkheid open dat je fout kunt zitten. Dat is bij WdG niet het geval (hij weet het zeker) en dus heeft het geen zin verder inhoudelijk te reageren. Van een eerlijke integere discussie is geen sprake.
 14. Appie B

  Bewijs voor schepping

  Dan is het niet duidelijk, want dat is niet wat ik stel.
 15. Appie B

  Bewijs voor schepping

  Natuurlijk baseer ik mijn geloof grotendeels op werk van anderen. Dat is mijn kritiek ook niet. Zie mijn bericht hierboven aan Kaasjeskruid. Dat lijkt mij helder. Prima, als dat je kritiek is, dan maken we er die term van. Maar de rest is duidelijk toch?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid