Spring naar bijdragen

Appie B

Members
 • Aantal bijdragen

  1308
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Appie B geplaatst

 1. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Het was enkel een constatering van mij. Mijns inziens moeten ouders geheel vrij zijn om hun kinderen naar hun eigen levensovertuiging op te voeden, of deze nu theïstisch of atheïstisch is, doch natuurlijk wel binnen de kaders van de Nederlandse wet. Daar zijn we het over eens. Maar dat was de vraag van het topic niet. Dat ging over indoctrinatie en neutraliteit. Een kind vertellen dat god bestaat is dan ook in mijn ogen een vorm van indoctrinatie om de reden die ik eerder stelde: het kind heeft niet de mogelijkheid dit kritisch te beoordelen terwijl het wel enorme invloed heeft op het wereldbeeld. Terwijl je zelf ook aangaf: Volkomen neutraal opvoeden is ook niet mogelijk, omdat iedereen gekleurd is en elk kind krijgt die kleuren mee. En elke keer oppas regelen voor de kinderen wanneer je regelmatig naar de kerk gaat, is ook geen doen. En de wens van de ouder is toch dat het kind gaat geloven, want de ouder gelooft dat dat de waarheid is en dat het kind daarmee gered zal worden. Het is een vicieuze cirkel die moeilijk is te doorbreken. Zeker wanneer het geloof niet zo 'vrijblijvend' is. Is dat zo? Als je niks verteld over een god of het bovennatuurlijke (en daarmee dus niet leert dat er geen god bestaat) dan lijkt me dan een neutraal standpunt. In ieder geval een neutraler standpunt dan zeggen dan god bestaat.
 2. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Als je neutraal bent betekent dat niet (per sé) dat je je tegen iets afzet. Wat jij met je laatste zin beschrijft is mi onverschilligheid. Dat is iets anders.
 3. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Natuurlijk. Dat is ook de reden waarom ik geen voorstander van beiden ben. Jij dus ook begrijp ik? Zekers, daarom pleit ik ook voor het open en vrij kunnen onderzoeken en kinderen de ‘tools’ mee te geven. Normen en waarden kun je ook prima leren zonder godsgeloof. Ook daarin kun je open en vrij uitleggen waarom die normen en waarden er zijn. Precies, vandaar dat ik ook geen voorstander ben om het godsgeloof bij de jonge opvoeding te betrekken. Die "voorsprong" kan ook een achterstand zijn, afhankelijk van wat je gelooft. Als het bv niet waar zou zijn. Ontwikkeling en 'voorsprong' zou je kunnen geven voor de juiste 'tools' mee te geven. Of het dreigen met de hel en ander rampspoed. Er zijn genoeg mensen die het geloof hebben verlaten, maar nog wel die angsten hebben. Een kwalijke zaak. Zekers, zie mijn voorbeeld van Noord-Korea. Ik vermoed dat je iets anders wilt zeggen. Nu zeg je eigenlijk dat indoctrinatie, dwang en misstanden onvermijdelijk zijn en ook niet intrinsiek verkeerd. Dat een opvoeding niet neutraal is zei ik al in mijn eerste post. Niemand is neutraal, dus de levensbeschouwing, ideeen, normen en waarden krijg je mee van je ouders.
 4. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Wat is daar niet “ideaal” aan? Of beter gevraagd: wat is daar mis mee?
 5. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Mjah, daar zijn echt wel nuances in te vinden. In de meeste, met name grote, traditionelere kerken (RKK, PKN) zegt men niet per se 'geloof of gij zult branden,' maar meer 'geef handen en voeten aan je geloof, volg daarin je geweten, laat deze vormen door Schrift en of Kerk en vind zo het geluk hier en hiernamaals.' Daarbij zijn er natuurlijk ook niet-gelovigen met sterke ideeën over mens en wereld, die ook best als dwingend ervaren kunnen worden. Dat betekent natuurlijk zeker niet dat zij direct hun kinderen daarmee indoctrineren, maar dat kan wel gebeuren. En ook zonder indoctrinatie kan het voor zo'n kind echter dan best een drempel zijn om bijvoorbeeld eens een kerkdienst te bezoeken, of eens een koran door te lezen. Mee eens hoor. Uiteraard zijn er nuances en verschillende gradaties in geloof. Zoals gezegd, ik ben gelovig opgevoed en heb niet het gevoel dat ik ben geïndoctrineerd. Dus dat kan zeker (en is wellicht in de meeste gevallen zo). Alleen wordt van meet af aan een wereldbeeld geschetst met daarin een god. Als dat je uitgangpunt is (je fundament waarop de rest van je wereldbeeld is gebouwd) dan gaat daar een vanzelfsprekendheid van uit die niet zo snel zal worden tegengesproken of onderzocht. En gezien het gebrek aan bewijs voor zo’n god lijkt mij die vanzelfsprekendheid niet terecht. Je vertelt in feite het kind iets (God bestaat) zonder dat het die ‘tools’ heeft om die claim kritisch te onderzoeken. Dát is voor mij de reden om een kind niet te belasten met zulke vraagstukken (of oplossingen). Het is geen bewuste indoctrinatie, maar heeft wel eenzelfde resultaat. Namelijk dat iets wordt aangenomen zonder dat dat tegengesproken kan (dient te) worden.
 6. Appie B

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik denk dat niemand neutraal is; iedereen heeft zijn/haar overtuigingen, ideeën, visies en normen en waarden. En die hebben ontegenzeggelijk invloed op de opvoeding van de je kind. De vraag is: hoe ga je daar mee om? Volgens mij is het zaak om daar open en vrij in te onderwijzen/opvoeden en het kind de ‘tools’ mee te geven waarmee het kritisch, sceptisch en vrij van vooroordeel kan onderzoeken. Dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan, lijkt mij evident. Indoctrinatie is volgens wiki: “een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.” Dit is dus het tegenovergestelde van wat ik voorstel. Het moet niet moeilijk zijn in te zien dat dit niet de juiste weg is. Gebeurt dit in sommige gelovige gezinnen t.a.v. het godsgeloof? Ongetwijfeld. Gebeurt dit ook in Noord-Korea t.a.v. de leider van het land? Zeker. Ik ben zelf gelovig opgevoed, maar heb dit nooit als indoctrinatie ervaren. Alleen het probleem zit em erin dat het geloof in de christelijke god eist dat men moet geloven om in de hemel (of verlossing) te komen. En dat is nogal een belangrijk ding als het waar zou zijn. Daar zit iets dwingends achter. Dat is ook de reden waarom gelovige ouders van jongs af aan met de kinderen naar de kerk gaan of hen zodanig opvoeden dat het kritiekloos wordt aanvaard. Zeker gezien het feit dat het niet aan te tonen is en je dus zou moeten afgaan op ‘faith’ of op autoriteit. Dat lijkt mij een slechte zaak, maar vanuit het oogpunt van de ouders wel logisch. Die denken dat zij het beste doen voor hun kind.
 7. Appie B

  Abortus

  Ja en ja. En je kunt niet aangeven waar ik onzin verkoop, dus ook dat is onzin. Iemand die een flatearther meer serieus neemt dan wetenschappers, kan ik niet serieus nemen. Het gaat nergens over. Dit is mijn laatste post aan jou. Mzzl.
 8. Appie B

  Abortus

  Iedereen z'n fetisj
 9. Appie B

  Abortus

  Jouw opmerking: Abortus bestaat al eeuwen en stamceltherapie nog maar enkele decennia. Slaat dus nergens op. Erken dat gewoon.
 10. Appie B

  Abortus

  Ten eerste heb jij het een keer over China. We hadden het over abortus in Nederland. Maar dat is eigenlijk minder belangrijk. Jouw stelling was: De ‘ware’ achterliggende gedachte bij abortus is het afbreken van de zwangerschap. (wat in feite geen “achterliggende” gedachte is maar gewoon de gedachte) Jij doet nu net alsof abortus is bedacht voor stamceltherapie en dat is aantoonbaar onjuist zoals ik eerder aangaf. Je lult, zoals wel vaker, uit je nek. Zou je kunnen aangeven waar ik onzin verkoop en kun je aantonen dat dat zo is? Of is dit weer onzin van jouw kant?
 11. Appie B

  Abortus

  Weer zo’n belachelijke uitspraak niet nergens op gestoeld is. Stamceltherapie bestaat nog maar enkele jaren. Pas in de jaren 80 hebben wetenschappers voor het eerst een stamcel (van een muis) kunnen isoleren. Daarvoor was er al lang sprake van abortus. Samen met je uitspraak over Flatearthers en wetenschappers toon je wederom aan geen serieuze gesprekspartner te zijn. Te pas en te onpas worden allerlei onbewezen claims de ether in geslingerd alsof het waarheid zou zijn. Het is één grote farce!
 12. Appie B

  Abortus

  Deze opmerking bevestigd mijn beeld van jou.
 13. Appie B

  Abortus

  Dat is nu niet aan de orde. Het gaat mij om de gigantische winst over andermans lijken en dat jan met de pet zich daarvan bewust wordt. Wat jij aanhaalt is paar jaar geleden al uitentreuren over gediscussieerd hier. Laat iedereen dat maar voor zichzelf uitzoeken. Ten eerste, wat is het probleem om dat uit te leggen? En ten tweede, als het niet aan de orde is, waarom begin je er dan over?
 14. Appie B

  Abortus

  @Dolce Vita Je hebt je al een paar uitgesproken tegen het donorschap. Is het principe van donorschap, dus het weghalen van een orgaan en het gebruiken voor een ander, volgens jou niet juist/immoreel? Of is het de manier waarop jij denkt dat het gebeurt niet juist/immoreel? Ofwel, zou het donorschap legitiem voor jou kunnen zijn als het voldoet aan de jouw gestelde voorwaarden?
 15. Appie B

  Abortus

  Dan moet je dus de aanname maken dat het allemaal leugenaars betreft, of psychiatrische patiënten. Ik kan je verzekeren dat zo'n aanname onjuist is. Je presenteert een valse tegenstelling. Alsof dat de enige twee mogelijkheden zijn. Ik kan je verzekeren dat zo'n aanname onjuist is. Heel veel mensen hebben allerlei ervaringen die ze aan het bovennatuurlijke schrijven met verschillende goden die niet compatibel zijn met elkaar. Er zijn getuigenissen van mensen die wonderen hebben gezien bij hun goeroes. En er zijn getuigenissen van mensen die zeggen te zijn ontvoerd door aliens. Geloof jij dat ze allemaal liegen of ‘rijp zijn’ voor een psychiatrische instelling? Ik geloof best dat die mensen een ervaring hebben gehad en dat heel veel mensen oprecht proberen te verklaren wat ze hebben gezien. Maar dat wil niet zeggen dat ze de juiste verklaring hebben gevonden. Je hebt het over een buitengewone claim en daarvoor heb ik 'buitengewoon' bewijs voor nodig voordat ik overtuigd ben. Getuigenissen vallen daar niet onder.
 16. Appie B

  Abortus

  Dat hangt van de situatie af, van de ontwikkeling van de foetus, de toestand van de vrouw en zwangerschap. Daarbij wil ik wel opmerken dat 81 procent van de abortussen in Nederland gebeurt in de eerste trimester (binnen 12 weken). Een deel van de overgebleven 19 procent zal dit doen om medische redenen. De exacte cijfers heb ik niet kunnen vinden. Ter verduidelijking: ik ben niet vóór abortus. De gedachte om een foetus uit de baarmoeder te halen stemt mij niet vrolijk. Maar ik ben wel voor de keuze voor abortus, rekening houdend met tijd, ontwikkelling, complicaties, welzijn, pijn lijden, bewustzijn etc. je zou eens wat (auto)biografieën moeten gaan lezen. Zelf heb ik ook al zeer bijzondere gebedsverhoringen meegemaakt maar die deel ik niet meer in het openbaar en niet met iedereen. Dat heb ik afgeleerd. Veel dingen zijn tussen mij en mijn Vader, en een beperkt aantal anderen. Je verwijst in feite naar getuigenissen. Die vind ik bijzonder onbetrouwbaar als het gaat om bovennatuurlijke claims zoals gebed.
 17. Appie B

  Abortus

  Ik las het te laat. Heb ik jou van onwil beschuldigd dan? Mijn fout, ik las te snel. Ik las "Onwil" ipv wat er stond "Onze wil". En ik weet uit ervaring, en velen met mij, dat bidden krachtiger werkt dan atoomkracht. Blijkbaar wil de Schepper dat wij met Hem samenwerken, ook op hoger, geestelijk niveau. Maar communicatie met de medemens blijft uiteraard ook zeer belangrijk. Dat is nogal een uitspraak. Waaruit blijkt dat iets is gebeurd vanwege het gebed, wat anders niet gebeurd zou zijn?
 18. Appie B

  Abortus

  Corrigeer me als ik het fout interpreteer maar je lijkt de God van de Bijbel te veroordelen als immoreel. En dat de wil een belangrijke factor speelt in onze denkwijze is trouwens al door wetenschappers aangetoond. We hadden het niet over wil, maar over onwil. Dat kan wel zijn maar ik vind dat ik daarover nu al wel genoeg heb geschreven. In ieder geval niet op grond van mijn eigen onderbuikgevoelens. Fair enough. Op basis van rede en empathie. Voor mij ook geen onderbuik gevoelens. Ik ben van mening dat bidden niks uithaalt. Men kan beter op basis van een dialoog kijken of er 'common ground' is en van daaruit exploreren of er oplossingen/overeenkomsten zijn.
 19. Appie B

  Abortus

  Onze wil is inderdaad een zeer belangrijke factor voor onze denkwijze. Dat geldt voor ons allemaal en ook dus voor jou. Op welke manier en in welke mate is er onwil van mijn kant om te oordelen of iets moreel juist is of niet? Hoe doe jij dat? Ik vroeg eerst 🤡 Ik kan andere mensen niet overtuigen. Dit komt op mij over als onverschilligheid. Er gebeurt iets wat jij (of God) immoreel vindt, maar ja, dat is verder ok. Niks aan te doen.
 20. Appie B

  Abortus

  Je begrijpt zelf ook wel dat er een groot verschil bestaat tussen oordelen en veroordelen, ondanks het feit dat oordelen vaak ook in de betekenis van veroordelen wordt gebruikt. Zo groot is dat verschil mijn inziens niet. Het veroordelen komt na het oordelen en is een conclusie daarvan. Verder is het niet echt een reactie op mijn post. Sterker nog, je wilt het helemaal niet. Dus het oordelen gebeurd niet of is een zinloze exercitie. A priori staat voor jou vast dat God goed is. Wat Hij ook verder ook doet of vindt. En wat doe je dan in geval van morele vraagstukken? Hoe bepaal je of iets goed of fout is? En ga je andere mensen overtuigen dat iets fout is als die niet in die God geloven?
 21. Appie B

  Abortus

  Die voelde ik al aankomen. Ik had beter het woord veroordelen kunnen gebruiken. Die voelde je aankomen, dat betekend dat je mijn punt begrijpt. Waarom zou ik door het bestuderen van de Bijbel niet tot een ander oordeel mogen komen? Je verwijt in feite een ander iets, wat je zelf ook doet. Als je het woord "veroordelen" gebruikt, wat voor zin heeft het dan om te oordelen als de uitkomst alsnog "goed" moet zijn? Het antwoord staat van tevoren dus al vast. Een zinloze exercitie.
 22. Appie B

  Abortus

  Zonder enige twijfel. Die goedheid behelst ook absolute rechtvaardigheid, in de zin van de orde handhavend. God is dus geen oude, vriendelijk man met een lange, witte baard, die alles maar goed vindt en op zijn beloop laat. Hoe ben je tot die conclusie gekomen zonder te oordelen?
 23. Appie B

  Abortus

  Is God goed?
 24. Appie B

  Abortus

  In het hiernamaals. Maar niet in dit leven. Hier is het prima om mensen te vermoorden. Wat maak je je dan druk om abortus? Iedereen wordt toch verlost? En wie ben jij om daarover te oordelen.
 25. Appie B

  Abortus

  Het betreft hier een speciaal volk met een speciale opdracht in een speciale tijd. Indien jij de opdracht van God meent te krijgen om iemand te vermoorden moet je zo snel mogelijk hulp zoeken. En als het nou daadwerkelijk God zou zijn? Verlossing van slavernij voor de Joden ja. De rest is geen probleem hoor.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid