Spring naar bijdragen

Appie B

Members
 • Aantal bijdragen

  1287
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Appie B geplaatst

 1. Appie B

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Daders worden goed gepraat, slachtoffers worden schuldig bevonden. Walgelijk! Maar ik zal het wel niet ‘begrijpen’.
 2. Appie B

  Filmscenes

  Deze mag, gezien mijn avatar, niet ontbreken.
 3. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Dat zeg je correct in een seculiere staat mogen mensen nog net blijven geloven. Als het aan de fanatieke atheïsten ligt mag dat echter alleen nog achter je eigen voordeur. Zodra je de deur uitstapt word je geacht atheïst te zijn. En dat heet dan geen dogma maar is het wel in de praktijk. Kom kom, je hoeft jezelf niet in een slachtofferrol te drukken. Je mag gewoon geloven wat je wil en we hebben vrijheid van meningsuiting en dat is goed gewaarborgd in de seculiere staat die Nederland heet. Wat betreft de "fanatieke atheïsten", daar heb je volgens mij weinig van te duchten. Die zitten waarschijnlijk alleen op een forum te discussiëren met gelovigen. Maar als je je buiten de deur uitspreekt over je geloof, dan mag je een tegengeluid verwachten. Dat heet vrijheid van meningsuiting en die geldt voor iedereen.
 4. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Maar dat is wat Thinkfree zei. Je moet dus zelf wat beter lezen. Waarbij Thinkfree "seculiere mensen" gelijkstelt aan "ongelovigen", terwijl wij er dus over eens zijn dat gelovigen de seculiere staat wilden. Je hoeft dus niet (on)gelovig te zijn om een seculiere staat te wensen.
 5. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Semantiek. Nee, duimzuigerij. Maar laten we er eens eentje uitpikken waarvan jij vindt dat het een dogma is. Je snapt er niets van. Het waren juist de christenen die een scheiding wilden tussen kerk en staat. Precies mijn punt, dat zeg ik dus: diegenen die een seculiere staat wilden waren niet ongelovig. Je hoeft dus niet ongelovig te zijn om een seculiere staat te willen. Even goed lezen wat er staat.
 6. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  "ongelovigen" Dacht ik al. Je hebt de misvatting dat voorstanders van een seculiere staat per sé allemaal ongelovigen zijn. Dat is onjuist. https://sites.google.com/site/humanismemetanderewoorden/iii-mening/3-de-humanist-en-zijn-postulaten Postulaten zijn geen dogma's. Dus nogmaals, wat zijn de dogma's van het humanisme?
 7. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Je weet toch hoe het werkt? Diegene die de claim doet, moet hem onderbouwen. Het valt me dat wanneer je een ongefundeerde claim doet, je dan de ander laat zoeken. Daar trap ik niet in. Wederom uit de duim gezogen dus.
 8. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Zoek die zelf maar even op. Ok, die zijn er dus niet. China. Ok, dat is ook niet mijn ideale overheid. Verre van.
 9. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Sinsdien gaat het alleen maar bergafwaarts, Ik ben een andere mening toegedaan. Seculiere mensen? Wat zijn dat? Bedoel je mensen die voorstanders zijn van een seculiere staat? En zij het niet ingevoerd hebben, wie dan wel?
 10. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Wat zijn die onbetwistbare standpunten? En nu nog de praktijk. Tot nu toe is daar niet zo veel van terechtgekomen. Het blijft vooralsnog dus een utopie. Ik weet niet of je het door hebt, maar je woont in een seculiere staat. In Nederland is er scheiding tussen kerk en staat en mag iedereen geloven wat hij/zij wil. Daar heb ik al duidelijk nee op geantwoord. Daarom ben ik ook ontzettend gekant tegen (seculier) socialistische overheden. Dat veelkoppige monster is dus één van de vruchten tot nu toe. Kun je een voorbeeld van een seculiere socialistische overheid geven?
 11. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Je beschouwt dus alle regeringen van de landen landen op de lijst als theïstisch. Ik weet niet of je dat wel zo kunt noemen. Is de regering van Singapore theïstisch? Om maar een voorbeeld te noemen. Zijn alle parlementaire democratieën op de lijst theïstisch? Zie je dat zo? Even afgezien van de landen op de lijst over theïstische overheden: Beschouw je de Nederlandse overheid als theïstisch? Of de Franse of de Portugese? Ik zeg dat al die landen die jij in je lijstje had niet niet-gelovige regimes waren, zoals eerder werd beweerd. Is er een wezenlijk verschil tussen geloof en levensbeschouwing? Het Humanisme rust niet op dogma's. Het blijft inderdaad een discussie. Ik denk dat de conclusies voornamelijk worden bepaald door de levensovertuiging van de waarnemer. Of je ziet wat je graag wilt zien. Ik ben juist niet van mening dat secularisatie iets goeds is omdat er niets beters voor in de plaats komt. Ik ben voor volledige vrijheid van geloof. Ieder mens mag geloven wat hij wil. Dan begrijp je niet wat seculier (humanisme) of een seculiere staat inhoudt: Dat betekent juist dat je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. En dat de staat dit niet mag opdringen aan de ander. Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?
 12. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Leg eens uit dat ieders eigen levensbeschouwelijke interpretatie van een paar miljoen mensen van de menselijke moraal beter is dan de door een paar miljoen mensen gedeelde moraal vanuit de interpretatie van een geloof. Omdat geloof en religie op dogma’s rusten die voor die gelovigen heilig zijn. Wat je dan krijgt is dat de meerderheid van die gelovigen gaat bepalen op basis van die dogma’s. Hoe zou jij het vinden als de staat waarin je woon bepaalt op basis van de islam? Dat gaat problemen opleveren. Ik ben voorstander voor scheiding tussen kerk en staat. Voor de duidelijkheid: een seculiere staat betekent dus niet dat mensen niet mogen geloven.
 13. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Klopt, Humanisme is een levensbeschouwing En er niks inconsequents aan seculier humanisme voor een atheïst. Niet als tegenhanger maar als voorbeeld van een seculier land waar de wetgeving homoseksuelen weliswaar beschermt maar het "potenrammen" eerder toeneemt dan afneemt. Dat geeft gewoon te denken. Dat geeft te denken dat het nog niet perfect is inderdaad. Niet dat seculariteit niet de oplossing zou zijn. (Uit je eigen link van Antihomoseksueel geweld blijkt trouwens dat het de laatste jaren afneemt). Dit is een zeer gewaagde uitspraak van je. Weet je toevallig ook hoe het daar in de praktijk werkelijk toegaat? En hoe zit het dan met het aantal gelovigen in die landen? En het feit dat de moraal in die landen bij uitstek voortkomt uit het christendom? Dit is gewoon een oprechte vraag en niet bedoeld als kritiek op jouw denkwereld. Zelf zou ik dan eerder Israël noemen en als goede tweede Estland. Wat is er gewaagd aan? Het is gewoon waar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Homovriendelijk Het blijft een discussie of het allemaal te danken is aan het christendom. Een deel wél, maar het grootste gedeelte komt volgens mij van de Verlichting. Maar afijn, dat is een andere discussie. Neemt niet weg dat seculariteit iets goeds is. Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?
 14. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  En dus geen enkele:
 15. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  @Willempie Volg je het zelf allemaal nog wel? Ik ken ze niet. Noem eens een paar voorbeelden? https://winq.nl/articles/227514/in-welke-landen-is-homoseksualiteit-strafbaar/# En dan kom je weer met: Waarom kom je dan überhaupt met die lijst?
 16. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Bijzonder! Je komt zelf met een lijst van 73 landen waar het geloof een belangrijke rol speelt in de samenleving/regering waar homo’s vervolgd worden, in gevangenis worden gesmeten of zelfs ter dood worden veroordeeld. Als ‘tegenhanger’ kom je met Nederland, waar het eerste homohuwelijk is voltrokken, waar homo’s niet vervolgd worden en waar ze alle rechten hebben die heteroseksuelen hebben. En dan kom jij met de conclusie dat “secularisatie niet de oplossing” is. Ja ook hier is er homogeweld en elk geval is er één teveel. Maar dat staat in schril contrast met jouw lijst van 73 landen. Secularisatie is ook niet meteen de oplossing, maar wel de voorwaarde. Alles beter dan ieder zijn eigen interpretatie van zijn eigen geloof. Kijk naar landen met een seculiere regering en waar religie geen issue is zoals de Noord-Europese landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden.
 17. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Waar staat hier iets in over een causaal verband tussen antihomoseksueel geweld en atheïstische jongeren?
 18. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Er is weinig verschil tussen een appèl doen op een mens of op een god. Die seculiere gronden zijn daarmee net zo subjectief als religieuze gronden. Het verschil zit hem erin dat we in ieder geval niet hoeven te gissen wat een mens wil (of dat de mens überhaupt). Die kunnen we gewoon vragen. En verreweg de meesten mensen hechten waarde aan hun eigen welzijn; die willen in het algemeen een een leven leiden zonder veel pijn en met veel plezier. Dat beloof ik had het al over zelfbehoud: Pijn is een negatieve ervaring en/of gevoel. Plezier, of in deze context beter gezegd, genoegen is een positieve ervaring en/of gevoel. Mensen proberen pijn te vermijden en genoegen/plezier op te zoeken. Dat is niet zomaar een subjectieve aangelegenheid, maar een feit van ons menselijk wezen. Ik moet je teleurstellen, de meeste mensen willen een fijn leven leiden zonder veel pijn en met veel plezier zonder zich druk te maken over de gevolgen voor ons milieu of onze samenleving. Natuurlijk, mensen willen graag een zorgeloos leven. Dat neemt niet weg dat we daadwerkelijk rekening houden met onze omgeving. Wij zijn ten diepste sociale wezens die constant rekening houden met andere mensen. Dat we fouten maken, dat we feilbaar zijn, dat we het lastig vinden daarmee ver in de toekomst te kijken en daar rekening mee te houden is geen reden dat niet te proberen. En dat doen we dus ook. Eigen ervaring is uiteraard niet voldoende want subjectief. Maar er bestaan politierapporten en onderzoeken over en die kun je op het internet vinden. Het lijkt me dat er een moeilijk te weerleggen trend is en dat die door onderzoeken wordt bevestigd. Naarmate de secularisatie in Nederland toeneemt, neemt ook het geweld toe, ook tegen homo's. We gaan dus niet de goede kant op. Uit je grote duim gezogen dus.
 19. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Het aantal christenen in Zimbabwe wordt volgens de volgende bron geschat op 25 procent. Klik https://nl.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe. Hoe is het mogelijk dat de informatie van verschillende bronnen (en in dit geval zelf dezelfde bron) zo verschillen? Echt bizar. Zoek het maar uit. Dat Mugabe een christelijke moeder had neemt niet weg dat Mugabe een atheïstische communist was. Stalin had op een Jezuïetenschool gezeten en heeft zelfs overwogen priester te worden. Dat neemt allemaal niet weg dat hij zich uiteindelijk ontpopte als een overtuigde anti-theïst. Laten we er even vanuit gaan dat Zimbabwe voor 25% christelijk is. Dat wil niet zeggen dat het land atheïstisch is. En waaruit blijkt dat Mugabe atheist was? Hij was nota bene voor de RK-kerk getrouwd. Maar laten we je de voordeel van de twijfel eens geven. 1 land tegenover de 70 landen die je in je lijstje aangaf. Om dan atheïstische landen de schuld te geven slaat dan helemaal nergens op. Waarom niet beginnen bij het echte probleem. En waar haal je deze ‘kennis’ vandaan? Dit zou ik graag onderbouwd willen zien, anders ga ik ervan uit dat je dit uit je grote duim zuigt. Moraal op basis van seculiere gronden. Dus een moraal waar niet wordt verwezen naar een god of waarin een appèl wordt gedaan op een god. Of waar een geloof in een god een voorwaarde is.
 20. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Iedereen doet kwaad (zondigt/mist het doel) die andere mensen vervolgt of op wat voor manier dan ook kwaad doet. Niemand met respect en liefde doet zoiets (bewust). Volgens veel gelovigen geldt dat het respect en liefde voor hun god groter is dan dat voor de medemens. Als in hun boek staat dat homoseksualiteit een zonde is waarom de doodstraf staat, dan is dat soms belangrijker dan de liefde en respect voor de homo. En zo zijn er veel andere voorbeelden en onderwerpen waarin ook gelovigen het niet altijd, en in sommige gevallen, het vaak niet eens zijn. Dus nogmaals, wie en hoe bepaalt wat juist is en wat niet? Is dat objectief te beoordelen?
 21. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Wat ik er over weet te zeggen is dat het niet zozeer goed of fout is om verschillende visies te hebben. Het wordt anders indien men mensen gaat vervolgen of belagen die het niet met je eens zijn. Dat is niet goed maar kwaad en ik durf mijn arm erom te verwedden dat jij dat laatste gewoon met me eens bent. Mee eens, moraal gaat volgens mij over gedrag/acties en niet per sé om visies. Maar daarmee hebben we het 'probleem' subjectiviteit nog niet getackeld. Waarom is het voor de één goed om homo's te vervolgen en voor de ander kwaad? Beiden stoelen hun visie bv op hun geloof. Wat is daar objectief over te zeggen of te oordelen?
 22. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Nu wordt het ingewikkelder. Wereldwijd gezien hebben homoseksuelen het ontzettend zwaar in landen met socialistische overheden. Er zijn nog een heel aantal landen waar op homoseksualiteit de doodstraf staat. Bij gebrek aan liefde voor de schepping, zoals die is, is er veelal afkeer van alles wat anders is. Wat de discussie over abortus betreft is er volgens mij eveneens sprake van liefde en respect voor alles wat leeft, of juist niet. Bij het propageren van (onnodige) abortussen is er volgens mij zelfs sprake van een diepgewortelde haat tegen het leven. let maar eens goed op de gezichten en uitspraken van de grootste activisten. Het gaat mij niet zozeer over de onderwerpen homoseksualiteit en abortus, maar over het verschil in visie t.o.v. deze onderwerpen. Je zegt het zelf al, "nu wordt het ingewikkelder". Waarom is de ene visie t.o.v. homoseksualiteit goed en de andere niet? Is daar objectief iets over te zeggen?
 23. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Als je het bv hebt over moord, dan zullen inderdaad de meesten mensen zeggen dat dat moreel niet juist is. Maar dat is slechts een zeer simplistisch voorbeeld. Hoe zit het met bv homoseksualteit of abortus? Daar zijn de meningen nogal verdeeld. Kun je dan wel spreken over objectiviteit of is het eerder een persoonlijk mening op basis van je eigen overtuiging?
 24. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Is de "kennis" die in je zit, objectief of subjectief? Is het niet jouw gevoel/interpretaite/idee of iets goed is of niet? Zou je dat objectief noemen?
 25. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Hoe is dat anders in een moraal op basis van geloof in een god? Als er een moreel vraagstuk is, wie bepaalt dan wat moreel juist is? Is dat ook geen subjectief oordeel?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid