Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  152
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Aristarkos

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Nederland
 • Religie
  Christelijk
 • Interesse
  Bijbelstudie
 • Beroep
  Knecht des Heren

Recente profielbezoeken

289 profielweergaven
 1. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Volgens Strong, als je het niet erg vind volg ik de Schrift en wat die leert. Nachash betekent in het Chaldeeuws koper vanwege de schijnende glans van dat metaal. Satan word in Gen. 3 een nachash genoemd vanwege zijn schijnende verschijning. Dat dit zo is bewijst de structuur van dit Bijbel gedeelte: Satan is in Eze. 28 een overdekkende Cherub genoemd, de nachash is dus geen slang maar een Cherub. Dan klopt de structuur ook. Maar we zijn natuurlijk allemaal vrij om te geloven wat we willen. Aristarkos
 2. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Tuurlijk. Aristarkos
 3. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Welnee, Satan komt al voor in Gen. 3:14, over wie denk je dat God het daar heeft? Het woord vertaald as « slang » is in het Hebreeuws « nachash » wat « schijnende » betekend. Vandaar dat Paulus zegt in 2 Cor. 11:14 « En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts ». Aristarkos
 4. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  En op deze onkunde verwacht je een serieus antwoord? Aristarkos
 5. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  In Jes. 14:12 is de morgenster wel degelijk Satan « Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! ». In het N.T. word hij aan Christus gegeven in 2 Pet. 1:19 « En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt — als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte — en de morgenster opga in uw harten » en Op. 22:16 « Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster ». Aristarkos
 6. Aristarkos

  Een mens vanaf de conceptie vs de Bijbel

  Ik neem aan dat je nu ook over de wet van Mozes spreekt, maar voor die wet aan Israël werd gegeven gaf God algemene wetten die Hij nooit heeft teruggenomen. Zoals b.v. Gen. 9:5, 6 zegt « En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt ». Aristarkos
 7. Is dat niet wat ik zei maar wat je eruit hebt geknipt? Aristarkos Nou ja, je hebt verschillende soorten vlees, 1 Cor. 15:39 zegt « Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen ». Dat van engelen staat er hier niet bij maar ook dat is ander vlees. Het lijkt mij tijdelijk vlees. Aristarkos
 8. Maar kunnen ze geen vleselijk lichaam aannemen? Volgens de Schrift wel, kijk b.v. naar Abraham in Gen. 18. Abraham ziet drie « mannen » bij hem staan v. 2, hij laat Sara eten voor hen maken v. 6, hij slacht een kalf, v. 7 en zij aten v. 8. In v. 13 staat « en Jehova zei tot Abraham », 1 van de drie is Jehova. Van Jezus Christus staat in de bijbel (1 Cor. 15:45) dat hij een levendmakende Geest is, terwijl 1 Johannes 4:3 zegt volgens het Grieks « En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt ... ». Dus wat is nu het bezwaar? Aristarkos
 9. Het gaat in het verhaal van Lot en de engelen inderdaad helemaal niet over homoseksualiteit, maar over het hebben van sex met ander vlees, engelen hebben ander vlees dan mensen. Dit zou duidelijk moeten zijn uit wat de bijbel verder hierover zegt in Judas 1:7 « Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs ». Het woord « ander » is « heteros » in het Grieks, het betekent « andersoortig ». Van homofiele mannen word gezegd dat ze sodomie bedrijven, maar volgens de Schrift is sodomie sex met b.v. dieren of zoals in Lots dagen met engelen, beide zijn ander vlees. Aristarkos
 10. Aristarkos

  3 dagen en 3 nachten

  Jij zegt « de 1e dag is natuurlijk zondag », terwijl de Schrift zegt « sabbat », dat is onze zaterdag. Aristarkos
 11. Aristarkos

  3 dagen en 3 nachten

  Hier ga je de mist al in, het Grieks heeft « ho de mia ton sabbaton » (Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων) of in lopend Nederlands « op één der sabbatten », de zondag is een heidense invloed en pas door Constantijn in 321 ingevoerd. Je bent dus 24 uur te laat. Aristarkos
 12. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat is natuurlijk maar de vraag. De eerste christenen waren helemaal de weg kwijt door de vernietiging van Tempel en Jeruzalem in het jaar 70. Als je hun brieven leest is dat duidelijk genoeg. Zowat niemand volgde Paulus, ze praten niet eens over hem en allemaal geloofden dat zij het ware Israel waren. Volg Jezus en de 12 was hun leus, terwijl juist die gezonden waren tot de besnijdenis. Rom. 15:8 « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». Gal. 2:9 « ... opdat wij (Paulus en Barnabas) tot de heidenen, en zij (Jakobus, en Cefas, en Johannes) tot de besnijdenis zouden gaan ». Aristarkos
 13. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Hier ben je anoniem en dat maakt het een stuk gemakkelijker. Het is wel een goeie filter trouwens, mensen die je wel en niet serieus nemen, weet je gelijk waar je aantoe bent. Ik wens je heel veel succes en je zult zien dat je het kunt. Aristarkos
 14. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Het klinkt afgezaagd, maar loslaten is het enige wat je kunt doen. Analiseer jezelf maar eens, bij elke situatie waarin je emoties de boventoon gaan voeren kun je niet meer normaal nadenken. De drie belangrijkste zijn boosheid, jaloersheid en obsessies. Wat we moeten leren is onze emoties niet te laten overheersen. Dat is moeilijk maar niet onmogelijk. Aristarkos
 15. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Hallo, dit is nogal een vervelende situatie waar je mee zit. Het ergste wat ons allemaal kan overkomen is van iemand houden die dat niet terug doet, het is veel pijnlijker dan de meeste zich kunnen voorstellen. Dus je hebt helemaal geen raar bericht in elkaar gezet. Je geeft zelf al aan bang te zijn dat het een obsessie is geworden, daar ben ik blij om, het oplossen van een probleem begint bij het herkennen van het probleem. Wat vaak gebeurd in situaties als die van jou is dat het object — zo noem ik hem maar even, is niet denigrerend bedoelt — in je denkwereld — ongemerkt — word geïdealiseerd tot irreële proporties, hij was gewoon zóó geweldig! Maar dat is maar een plaatje wat je in je hoofd in stand houdt, hij is net als wij allemaal, gewoon een sterveling. Het echte probleem waar je mee zit is dat je een stop hebt gezet op je emotionele ontwikkeling, zoals een nieuwe relatie. Het is niet eerlijk tegenover de niewe verkering, je bent in je hoofd bij een obsessief ideaal, wie kan daar nou tegenop? Niemand en dat weet jij onbewust ook. Je geeft zelf aan dat je volwassen bent, dan moet je je daar helemaal naar gedragen. Het was waarschijnlijk je eerste liefde gezien de leeftijd waarop het gebeurde, laat het een mooie herinnering worden waar je de rest van je leven met een glimlach aan terugdenkt, maar laat het obsessieve los en geef jezelf en anderen een kans om iets moois van je leven te maken. Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid