Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  398
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Aristarkos geplaatst

 1. Aristarkos

  Over 50 jaar geen kerken meer

  In Openbaringen 9 staat nergens dat de aarde word vernietigd door vuur. Er staat in vers 18 dat een derde deel van de mensen word gedood door vuur, in vers 20 staat dat er overblijven. Aristarkos
 2. Aristarkos

  Ontmaskerd de werken van satan

  Nee dat is waar en dank je wel voor de bevestiging dat ik echt niet met ongelovigen moet discussiëren over de Bijbel. Aristarkos modbreak Trajecto: Je doet iets wat beslist niet is toegestaan: je plaatst een gemanipuleerde quote van iets dat een andere forummer zei, waardoor het lijkt of die iets zei wat hij helemaal niet bedoelde te zeggen. Je geeft alleen de laatste zin weer van iets dat @Dat beloof ik schreef en plaatst er een komma in waardoor het op zich een goede zin wordt die er zo alleen kan staan, maar die wat anders weergeeft dan wat de schrijver bedoelde. Niet meer doen, anders ga ik strafpunten noteren.
 3. Aristarkos

  Openbaring 12 - toekomst of verleden?

  OK, en jij bedankt voor de visie van anderen @Modestus Aristarkos
 4. Aristarkos

  Over 50 jaar geen kerken meer

  Alleen staat dat nergens in de Schrift, ik bedoel dat de aarde word vernietigd door vuur. Aristarkos
 5. Aristarkos

  Ontmaskerd de werken van satan

  Ik mag hopen van niet een klein citaat: * « More intriguing are the dramatic positive changes that occur when techniques are applied that increase coherence in rhythmic patterns of heart rate variability. These include shifts in perception and the ability to reduce stress and deal more effectively with difficult situations. We observed that the heart was acting as though it had a mind of its own and was profoundly influencing the way we perceive and respond to the world. In essence, it appeared that the heart was affecting intelligence and awareness ». Je bent natuurlijk niet de eerste ongelovige die denkt het beter te weten dan God. Aristarkos * Bron: https://www.heartmath.org/resources/downloads/science-of-the-heart/
 6. Aristarkos

  Iedereen een fijne vakantie, en een gezegende kerst toegewenst

  Iedereen fijne feestdagen toegewenst en een gezond 2020. Aristarkos
 7. Aristarkos

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Buiten Paulus om? Als je de 14 brieven van Paulus niet had, wat wist je dan? Weet je trouwens wat de grote verborgenheid is? Aristarkos
 8. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Ik ben helemaal gerustgesteld! Kijk eens hoe betrouwbaar de presentator er niet uitziet! En de papieren waar hij mee zwaait, heel overtuigend hoor. Kom op zeg.... Aristarkos
 9. Aristarkos

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Maar je zei dit: Waar gaat Christus dan Paulus ver vooruit? Je weet wat Rom. 15:8 zegt « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». Christus was dus gezonden tot Israël en Israël alleen zie ook Mat. 10:5, Paulus daarentegen ging tot Israel en de volken. Paulus heeft het over met Christus begraven worden Rom. 6:4. Christus heeft het nooit over de bedeling der genade Gods. Allemaal waar, maar denk je niet dat Paulus veel verder ging dan Christus in hetgeen hij ons leert? Aristarkos
 10. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Geen enkel, maar dat maakt voor mij ook niet uit, ik wil geen vaccinaties, juist omdat het niet bewezen is dat ze veilig zijn. Zoek het maar eens na, alle tests die met vaccinaties zijn gedaan, daar hebben de fabrikanten van die vaccins een financiële vinger in de pap. Een 25 miljard dollar vinger wel te verstaan. Aristarkos
 11. Aristarkos

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik ben benieuwd naar de teksten in de Bijbel die dit zeggen. Aristarkos
 12. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Ik vroeg bewijs en zoals ik al zei, hebben jullie dat niet: Conclusion: The study strongly supports that MMR vaccination does not increase the risk for autism, does not trigger autism in susceptible children, and is not associated with clustering of autism cases after vaccination. It adds to previous studies through significant additional statistical power and by addressing hypotheses of susceptible subgroups and clustering of cases. Primary Funding Source: Novo Nordisk Foundation and Danish Ministry of Health. Wie zijn dat eigenlijk die Novo Nordisk Foundation? Who are we? (https://novonordiskfonden.dk/en/about-the-foundation/) The Novo Nordisk Foundation is an independent Danish foundation with corporate interests. The Foundation has two objectives: 1) to provide a stable basis for the commercial and research activities of the companies in the Novo Group (Novo Nordisk A/S and Novozymes A/S) 2) to support scientific, humanitarian and social causes. Op deze site staat nog meer https://www.novonordisk.com/careers/career-programmes/mds.html Are you a medical doctor looking for a challenging career path in a pharmaceutical company? Dus de vos bewaakt het kippenhok, en we weten allemaal dat vossen nooit kippen eten, trouwens ik heb nog een prima brug te koop in Brooklyn.... Aristarkos
 13. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  We kunnen het ook omdraaien, kom jij nou eens met bewijs dat het niet zo is. Dat kun je ook niet zoals je heel goed weet. Er zijn heel leerzame documenten te vinden, zoals b.v. deze https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/2016/10/PaceLawReview-VICP-UnansweredQs.pdf. Zolang jij klakkeloos gelooft in de veiligheid van vaccinatie sta je voor de spiegel te praten en dat besef je niet. Het is heel simpel, laat jij je maar vol spuiten met vaccins, maar ik en meerdere met mij willen dat dus niet en dat recht hebben we nog steeds. Aristarkos
 14. Aristarkos

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Nee, je ziet het helemaal goed. Alleen hou dit in het oog, Paulus ging in de Handelingen periode toch eerst naar de Jood, dan naar de Griek. Zie b.v. Rom. 1:16, 2:9 en 2:10. Als de Joden niet wilden luisteren, dan ging hij naar de heidenen, vandaar dat Paulus de apostel der heidenen word genoemd. Dat dit zo is kun je zien aan het eind der handelingen waar Paulus met de Joden oreerde b.v. 28:23 « En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe ». Paulus zegt ook over Christus roeping tot Israël dus sluit zich aan bij de Heere Jezus (Mat. 15:24) in Rom. 15:8 « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». Aristarkos Maar dat is hij wel degelijk, zeker in de huidige bedeling der genade Gods. Aristarkos
 15. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Waarom zou ik aan iemand die niet geloofd proberen de Bijbel uit te leggen? Volkomen zinloos zoals je kunt zien aan bovenstaand citaat. Aristarkos Tegenstanders van vaccinatie zullen er ook wel zijn hier, ik wil zelf kunnen kiezen, je weet wel autonoom zijn? Wat je hierboven allemaal zegt is me geheel onduidelijk. Aristarkos
 16. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens, het geeft alleen jouw eenzijdige positie weer. Op deze site: http://vaccinepapers.org/, kun je andere informatie vinden dan de onzin die je nu word voorgeschoteld door de massa-media en het onbeperkte budget van big-pharma. Als maar genoeg mensen (de eerste met onbeperkt budget) hard genoeg schreeuwen dat vaccinatie heeeeeeel erg veilig is, dan neemt de massa (jij dus ook) het vanzelf over en komt er in ieder geval 25 miljard dollar binnen. Het meest waanzinnige is dat niet gevaccineerden als gevaarlijk worden bestempelt. De idioterie ten top. Dat mensen nu door ziektes sterven is een gevolg van het niet geloven in God, na de wederkomst zal dat gaan veranderen. Maar natuurlijk mag je de leugens geloven. Aristarkos
 17. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Briljante reply, ik sta met mijn mond vol tanden... Kom op man. Aristarkos
 18. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Moeten we dat doen? De Schrift zegt in Gal. 2:16 « ... daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden », het enige wat rechtvaardigt is « geloof » is dat nu ook geloof in vaccinaties? Het meest belachelijke wat ik er ooit over heb gehoord is dat niet gevaccineerde kinderen niet naar school mogen want dan is er de kans dat ze gevaccineerde kinderen ziek maken.... ???. Maar 25 miljard dollar is een leuk zakcentje zonder risico en aangezien het grote geld ook de media bezit kun je allerlei berichten vinden hoe veilig vaccinaties wel niet zijn, de rest word gewoon verwijderd. Met 25 miljard dollar kun je elke rechtszaak winnen. Ze mogen van mij doen wat ze willen hoor, maar geen wettelijke verplichting. Aristarkos
 19. Aristarkos

  Vaccineren of niet?

  Je vraagt je af hoe we 6000 jaar hebben weten te overleven zonder vaccinaties. Dit is het enige wat ik erover kwijt wil: Als er iemand is die gelooft dat $25 billion geen verschil maakt in de push voor vaccinatie en dat de immuniteit voor rechtszaken gewoon eerlijk zaken doen is, dan heb ik nog een brug te koop in Brooklyn. Aristarkos
 20. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dat is wel heel kort maar, ja. Het Israëlische koninkrijk der hemelen zal meewerken allen tot het koninkrijk Gods te brengen. Vandaar dat we in het O.T. teksten lezen als b.v. 2 Sam. 22:50 « Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen. » herhaald in Psa. 18:50 en Isa. 2:3 en Mic. 4:2 « En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem ». Dit is het opgerichte koninkrijk der hemelen, wie dit ziet snapt ook wat er bedoelt word met teksten als Mat. 5:18 « Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. » en Mat. 24:35 « De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. ». Ook Dan. 2:44 word dan duidelijk « Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken (het koninkrijk der hemelen), dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk (dus alleen aan Israël) overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen (dus langzaam over de wereld verspreiden), en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan ». Aristarkos
 21. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dan moet je wel meer specifiek zijn in dat éne koninkrijk. Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil: A Het Koninkrijk der hemelen: Het heeft Messias tot Koning. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring). B Het Koninkrijk Gods: Het K.G. heeft God tot Heerser. Het omspant hemelen en aarde. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen. Aristarkos
 22. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Daarom zijn velen ook veel blijer met het « simpele » evangelie, waarin maar sprake is van 1 kerk, 1 evangelie en 1 groep. Hoe men daarmee ooit kan komen tot geloofs rechtvaardiging kan dan dan ook alleen maar op een « simpele » manier; gewoon zeggen: ook dat is voor onze « kerk ». Jammer maar waar. Aristarkos Dat zit inderdaad in dezelfde hoek. Aristarkos
 23. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Nee, Satan word hier zeker niet bedoelt. Over de « parabelen » is al veel gezegd en over de toepassing is veel strijd geweest en is er nog steeds. Voor wie Gods woord geloofd is het duidelijk, Rom. 15:8 zegt het letterlijk « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». De woorden in Lukas (15) zijn dus tot en over Israëlieten en met name over de tollenaarsgroep. De jongste zoon stelt (weer) de tollenaars-zondaarsgroep voor. Deze heet de jongste zoon omdat hij het laatst opgekomen was in Israël. Na de Farizeeërs en Schriftgeleerden. De jongste zoon dwaalde ver af, maar keerde, alhoewel geheel verarmd en verzwakt, toch boetvaardig weder. Wat blijkt nu? Dat wel de vader zeer verblijd was maar dat de oudste zoon zelfs niet binnen wilde komen om mede vrolijk te zijn. Zelfs toen de vader uitging, liet hij zich niet overhalen. Hij bleef buiten. Dit wierp een grote schaduw op het feest. Er staat dan ook zo merkwaardig: « Zij begónnen vrolijk te zijn ». De feestvreugde werd gestoord door de houding van de oudste zoon. Zo was het in Israël. Er was blijdschap bij Gods engelen over de zich bekerende tollenaars en zondaars maar de Farizeeërs hielden zich daar verre van. Zo was er een geestelijke scheiding, een kloof. De Vader was verblijd met Zijn Dienaren omdat Hij de jongste « zoon » zijn plaats in het « Huis » kon terug geven — het beërven van het Koninkrijk der hemelen — maar de oudste zoon wilde niet binnenkomen en bleef ontbreken. Hij typeert de Farizeeërsgroep. Deze weigerde het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, Luk. 7:29 en 30. Hiervoor was een oorzaak: de ware liefde ontbrak. Zij waren gevangen in eigengerechtigheid. Lukas 15:11 — 32 is dus maar een onderdeel van een groter geheel over het zich niet bekerende Israel. In struktuur ziet het er zo uit: Als men vraagt: hoeveel gelijkenissen heeft Luk. 15, dan is het antwoord stellig: drie. Maar waar staat dit? Men neemt het gewoon aan. Is het verhaal van de verloren penning een gelijkenis? Men houdt het er voor. Ook dat van de verloren zoon(s)? Doch we zoeken in Luk. 15 tevergeefs naar dat woord boven die verhalen. Als we consequent zijn, moeten we zeggen: er is geen gelijkenis van de verloren penning noch ook een van de verloren zoon. Evenmin hebben we een gelijkenis van de Rijke Man en Lazarus. Dit alles eenvoudig omdat dit geen gelijkenissen op zich zelf zijn maar onderdelen van een geheel, een schildering in vijf delen van één zaak, van « deze gelijkenis ». Als we dit woord lezen in Luk. 15:3, dan is de gelijkenis van het verloren schaap geen gelijkenis op zichzelf maar dat deel vormt met de andere schilderingen een drietal, een groep van symbolische schilderingen die eerst in hun volledigheid « deze gelijkenis » vormen. We moeten al de vijf verhalen van Luk. 15 en 16 daarom niet op zichzelf beschouwen maar als onderling van elkaar afhankelijk; ze vormen geen onsamenhangende delen maar zijn door een logische betrekking een geheel, één gelijkenis. En deze handelt over de tollenaars-zondaars en de Farizeeërs, samen of afzonderlijk belicht. Dit moet bij de verklaring op de voorgrond staan, het is het hart der zaak. Aristarkos
 24. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Het is natuurlijk een enorm taboe, maar als God uiteindelijk Satan zal vernietigen, waarom heeft Hij dat dan niet gedaan op het moment dat Satan zondigde? Dat had de schepping — en dus ons — onnoemelijk veel leed gescheeld. Je weet het moment waarop Satan zondigde, dat word ons verteld in Eze. 28: 11 — 19, in v. 15 lezen we « Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is », op het « totdat » moment had God Satan moeten vernietigen. Dat Hij dat toen niet deed zegt meer dan over het algemeen word aanvaard. Is de satan uiteindelijk niet DE verloren zoon die uiteindelijk ook weer bij de Vader terug zal keren? Dan zou dat ergens in de Schrift moeten staan en bij mijn weten staat dat nergens over Satan. Aristarkos
 25. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Het is natuurlijk een enorm taboe, maar als God uiteindelijk Satan zal vernietigen, waarom heeft Hij dat dan niet gedaan op het moment dat Satan zondigde? Dat had de schepping — en dus ons — onnoemelijk veel leed gescheeld. Je weet het moment waarop Satan zondigde, dat word ons verteld in Eze. 28: 11 — 19, in v. 15 lezen we « Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is », op het « totdat » moment had God Satan moeten vernietigen. Dat Hij dat toen niet deed zegt meer dan over het algemeen word aanvaard. Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid