Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  152
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht


Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Nicky O in De kennis van Eva of het gebrek daaraan   
  Ten eerste zie ik dat je geen religie hebt, en het is practisch onmogelijk dit aan iemand uit te leggen die niet geloofd. Begrijp ik dat goed of is het zomaar een kreet?
  Wanneer je Romeinen leest valt de opmerking van Paulus aan het eind van z'n brief je koud op je dak. Hij heeft het helemaal niet over een verborgenheid gehad. In hoofdstuk 16 niet, 15 niet , 14 niet toch zegt hij dit. Dus moet je gaan zoeken of hij ergens anders Romeinen over een verborgenheid spreekt of iets dat verborgen was. Dat vind je in Romeinen 5. Daar lezen we opeens over de tegenstelling Adam — Christus. Daarom schreef ik in mijn eerder post dit:
  « In Romeinen 5 stelt Paulus Adam tegenover Christus de tweede Adam. In Rom. 5:12 lezen we « Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, naar aanleiding van welke allen gezondigd hebben ». Deze tekst word meestal overheen gelezen, toch zegt hij veel meer dan men denkt. « door één mens de zonde in de wereld ingekomen ». Niet door twee, dus de zondE is het gevolg van een overtreding van Adam, voordat Eva uit hem werd gemaakt.
  — door één mens kwam de zonde in, vs. 12, 16,
  — er was de misdaad van één, vs. 12, 17, 18,
  — één was ongehoorzaam, vs. 19,
  — door Eén komt de genade, vs. 15,
  — door Eén komt de overvloed der genade, vs. 17,
  — door Eén worden de velen tot rechtvaardigen gesteld, vs. 19.
  — Evenmin als nu de Eén, Christus, twee zijn,
  — evenmin is de één, Adam, twee ».
  Dit is een gevolgtrekking gebaseerd of feiten uit de Schrift. Dat jij er doodleuk Eva van maakt vind ik vreemd, want het gaat hier niet over Eva, maar Adam — Christus. Door Adam is de Zonde in de wereld gekomen en niet door Eva, Eva was al gevallen zoals blijkt uit haar overwegingen zoals ik in mijn vorige post zei:
  « Adam doorliep dit als eerste en Eva was een deel van Adam. In Gen. 3:6 we zien dit proces herhaald voor Eva « En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze (begeerlijkheid des vleses) , en dat hij een lust was voor de ogen (begeerlijkheid der ogen), ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken (grootsheid des levens); en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at ». De drie tussen haakjes vinden we in 1 John 2:16 « Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld ».
  Dat je dit niet wilt geloven is prima, maar het staat wel in de Schrift.
  Aristarkos
 2. Like
  Aristarkos reageerde op sjako in reuzen op aarde   
  Jezus zegt dat engelen niet huwen, niet geslachtsloos. Volgens mij zijn ze mannelijk.
 3. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Levi in De drieëenheid voor Nicea   
  Dat is natuurlijk maar de vraag. De eerste christenen waren helemaal de weg kwijt door de vernietiging van Tempel en Jeruzalem in het jaar 70. Als je hun brieven leest is dat duidelijk genoeg. Zowat niemand volgde Paulus, ze praten niet eens over hem en allemaal geloofden dat zij het ware Israel waren. Volg Jezus en de 12 was hun leus, terwijl juist die gezonden waren tot de besnijdenis.
  Rom. 15:8 « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ».
  Gal. 2:9 « ... opdat wij (Paulus en Barnabas) tot de heidenen, en zij (Jakobus, en Cefas, en Johannes) tot de besnijdenis zouden gaan ».
  Aristarkos
 4. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Fundamenteel in Sabbatsjaar   
  Dat de wet aan de Joden is gegeven en niet aan de heidense « kerk ». We laten ons toch ook niet besnijden? We vieren het Loofhutten feest niet, noch het feest der eerstelingen. Zie Lev. 23
  Aristarkos
 5. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Gaitema in Is Jezus een geschapen wezen?   
  Als we beseffen wat de Schrift zegt over de « zoon » kan het wat duidelijker worden. Toen er nog niets was geschapen was God genoegzaam inzichzelf, het Beeld van de Vader weerspiegelt in de Geest was wat later de eerst geboren der schepping was. Het voorgaande staat in Heb. 1:3 « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... » en Kol. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der creatie ».
  Wie dit tot zich door laat dringen zal er misschien meer van gaan snappen. We hebben dus het Beeld Gods, dit is God en kan niet sterven. De eerste vernedering was dat het Beeld Gods creatuur werd, daarover lezen we in Joh. 1:1 « In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ». De tweede veel ernstigere vernedering was het mens worden. Hier komt het verschil tussen de Vader en de Zoon pas goed naar voren. Het Beeld Gods word de eerste Creatuur, en word de mens Jezus Christus. Dit is vrijwillig en uit liefde voor de schepping. Daarom is Jezus volledig ondergeschikt aan de Vader.
  Dus als de vraag is: Kan Jezus sterven, dan is het antwoord natuurlijk, Ja. Hij is werkelijk gestorven en was bij de rijke in de Hades zoals Isa. 53:9 zegt « En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is ». Jezus was werkelijk helemaal dood. Daarom moeten wij het geloof van Christus krijgen of hebben, Hij geloofde namelijk dat de Vader Hem uit de dood zou doen opstaan. Als Hij wist dat hij niet werkelijk dood zou zijn was dit geloof leeg, nu is het het grote voorbeeld voor ons « Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus ... » Gal. 2:16, het rechtvaardigd ons en laat ons leven « Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven » Rom. 1:17.
  De « Zoon » heeft dus meerder « functies », als mens Jezus kon en is Hij gestorven en opgestaan, gelukkig want door Zijn dood en opstanding kunnen wij die ook verkrijgen.
  Aristarkos
 6. Like
  Aristarkos ontving een reactie van JoostG in Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?   
  Dat is een eenvoudige vraag die niet zo eenvoudig is te beantwoorden. Als we het « scheppingsverhaal » vergelijken met andere Bijbel teksten waar het woord « dag » in voorkomt zoals b.v. Exo. 12:15 « Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen ... » en vergelijken dat met Gen. 1:5 « ... Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag », dan blijkt dat het woord vertaald in « dag », in het Hebrews « yôm » is. In meer dan de helft van de gevallen is dit vertaald in een gewone dag. Geen tijdperk.
  Als het woord dag gebruikt word zonder enig ander telwoord, kan het een langere periode betekenen zoals b.v., de dag des Heren, de dag van Christus enz.. Als het gebruikt word met een hoofd- of rangtelwoord dan is het een dag van 24 uur en dat is het geval in Gen. 1. In vers 5 lezen we « En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag », aldus de Statenvertaling, het Hebrews heeft niet « de eerste dag », maar dag één. Aangezien ik geloof dat de hele Schrift is geinspireerd, is dit bewust gedaan om aan te geven dat het een dag van 24 uur betekent. Ten tweede is er sprake van avonden en morgens, weer om aan te geven dat het dagen van 24 uur zijn.
  Het is overigens niet waar dat God in 7 dagen alles heeft geschapen, dat zou betekenen dat de wereld nu zo'n 6000 jaar oud zou zijn en dat is gewoon niet waar, de wereld is ouder, hoeveel ouder word ons niet geopenbaard. Wat wel word geopenbaard is dat God een voornemen der aionen heeft gemaakt (Ef. 3:11 grondtekst). In Heb. 1:1, 2 staat volgens de grondtekst « God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende in de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door middel van Welken Hij ook de aionen gemaakt heeft ».
  Wie de moeite neemt om dit te bestuderen, zal tot de conclusie komen dat tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:2 een complete aioon ligt. God schept geen chaos, maar alleen initieel perfecte dingen, Isa. 45:18 zegt dit in de grondtext. De Statenvertaling heeft « ... dat zij ledig zou zijn », het Hebrews heeft voor ledig zijn « zonder vorm » hetzelfde woord als in Gen. 1:2. God heeft de aarde dus niet zonder vorm geschapen zoals hij ons in Gen. 1:2 word voorgesteld. Hij is het dus geworden, vandaar dat Gen. 1:2 beter als volgt kan worden vertaald « De aarde nu werd woest en ledig ... ». Genesis 1:2 is dus het begin van een nieuwe aioon, de aarde was al eerder geschapen.
  Aristarkos
 7. Upvote
  Aristarkos ontving een reactie van sjako in Erfzonde   
  Grappig draadje dit, je ziet niet vaak dat iemand die niet geloofd in de bijbel zich zo druk maakt over wat er in staat en er ook nog redelijk van op de hoogte is. Dat gezegd, er is een interessante documentaire (alle links zijn in het Engels) op YouTube die een goede wetenschappelijke verklaring geeft van de zondvloed, de plaatsing van fossielen en waarom deze niet zo oud kunnen zijn als wetenschappers beweren. Zelfs vele christenen denken dat de bijbel zegt dat de aarde 6000 jaar oud, terwijl dit niet zo is. 6000 jaar geleden werd de aarde hersteld van een eerdere catastrofe, hoe oud hij is word nergens vermeld.
  Het is inmiddels duidelijk uit DNA onderzoek dat er een gemeenschappelijke bron moet zijn voor de mens, een Adam en Eva. National Geographic is ook bezig met een onderzoek dat inmiddels al 12 jaar loopt. Wanneer je je in deze materie gaat verdiepen, is het frappant dat ook wetenschappers verdeelt zijn in verschillende kampen. Ook is het duidelijk dat DNA een intelligente bron moet hebben en onmogelijk gevolg kan zijn van evolutie. Voor evolutie is overigens geen bewijs, het word dan ook een theorie genoemd waar grote gaten in zitten.
  Aristarkos
   
 8. Upvote
  Aristarkos ontving een reactie van sjako in Besnijdenis (Leviticus 19:23)   
  De eerste drie jaren moest de vrucht als onrein worden aangezien - zoals de onbesneden heiden - omdat de jonge boom nog geen goede vrucht draagt. Het vroegtijdig verwijderen van de vrucht (besnijden) zorgt ervoor dat de boom sneller zal groeien. Het vierde jaar - de eerste goede oogst - was voor Jehova (vs. 24).
  Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid