Spring naar bijdragen

Mcmadtasty

Members
 • Aantal bijdragen

  615
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Mcmadtasty

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Mcmadtasty

  Wat is waarheid?

  Waarheid. Waarheid is voor mij een die weergeeft wat is Waarheid, door mensen gezien lijkt mij meer het resultaat van geloof. Zo denk ik zelf niet over waarheid te beschikken maar wel over dat wat ik voor waar aanneem. Dat wat we als mensen voor waar aannemen verkondigen we met "het is". Echter welk referentiekader hebben wij om te ontdekken wat is? het is toch slechts geloof? Of het nu het geloof in God is of het geloof door onderzoek de werkelijkheid te kunnen achterhalen. Het enige wat we m.i. kennen is het resultaat van het geloof in de antwoorden die we vinden en voor waar aannemen. Zo zijn er ook mensen die denken dat waarheid slechts te vinden is in het spreken en als tegenstelling van waarheid de leugen kennen. Doch zie ik in de leugen een onuitgesproken, maar uitgebeelde waarheid, waaruit angst en/of wantrouwen spreekt. Ik dacht eerder ook de leugen te kunnen herkennen omdat ze anders waren dan de waarheid die ik omarm. Maar het zijn alleen maar andere waarheden zoals de mijne waarheid zou zijn. Een schijnwerkelijkheid, een illusie.
 2. Mcmadtasty

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  ik denk dat het voorbeeld in veel gevallen toch wel wishful thinking betreft. Vertrouwen verwijst m.i. naar een verwachtingspatroon. Je hebt dan een bepaalde verwachting waar iemand aan voldoet en noemt dat vertrouwen. Op het moment dat blijkt dat deze persoon niet aan het verwachtingspatroon voldoet, wordt deze onbetrouwbaar genoemd. "Ik kan je niet vertrouwen" betekent eigenlijk alleen maar "ik weet niet wat ik moet verwachten". Op het moment dat je zonder verwachting bent, kan het vertrouwen ook niet beschaamd worden. want het vertrouwen is m.i. gebaseerd in de verwachting en niet in de persoon. Wishful thinking in deze zie ik dan als dat de oorzakelijkheid in een ander wordt gezocht, terwijl het oorzakelijke m.i. oorsprong vindt in de zelf. Naar wat ik zie is dat geloof behoorlijk destructief kan zijn naar de zelf en ik kan me geen voorstelling maken dat dat in alle gevallen wenselijk denken is, omdat ik mensen zie worstelen zich te ontdoen van een negatief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld, het geloof bijvoorbeeld "goed" te zijn kan wel een wishful thinking zijn om dit negatieve zelfbeeld te onderdrukken. Zoals ik het dan zie is dat wishful thinking naast geloof bestaat en een beschermende kwaliteit heeft om de persoon tegen zijn eigen negatieve geloof tracht te beschermen door iets positiefs te projecteren. Wishful thinking zou dan wel deel uitmaken van geloof echter geloof niet van wishful thinking, wanneer wishful thinking als een overtuiging geldt.
 3. Mcmadtasty

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  De vraag hierin is of jij als mens feilbaar bent De vraag hierin is of jij als mens feilbaar bent De vraag hierin is of jij als mens feilbaar bent. Laten we ons dan eens afvragen is de mens feilbaar? Dan zeg ik ja.
 4. Mcmadtasty

  Eerste vrouwelijke GKv dominee.

  Alleen al het gegeven dat het om een herziene vertaling gaat, maakt mij al wantrouwig wat betreft de betrouwbaarheid van de inhoud. Mijn gedachte is dan dat ik overgeleverd ben aan falende interpretaties van de mens. Wanneer de vorige bijbel correct was, had deze niet herzien hoeven te worden.
 5. Mcmadtasty

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Hoe kan ik weten of het gods denkbeelden zij en niet de mijne? De bewering staat dat er maar één God is. Daar tegenover staat dat er talloze vormen van religies zijn die allemaal het ware geloof claimen en dat anderen valse goden aanbidden. Wanneer ik de bijbel lees en de dingen anders begrijp, wie zegt me dat het niet door God of de heilige geest is ingegeven en dat het mijn eigen gedachten zijn. Het zijn slechts mensen die daar een antwoord op hebben. Een zelfde soort antwoord als dat ik zelf kan geven als resultaat van de vragen die ik stelde. Slechts God kan beantwoorden met weten en de mens met slechts met zijn geloof. Misschien heb ik wel het ware geloof.... Mijn eigen denkbeeld te verwerpen en als onwaar te beschouwen en die van God als waar aan te nemen is ook alleen maar een denkbeeld van mij als dat ik dan een waarheid zal volgen zonder die werkelijk te kennen, want zoals gezegd, het enige wat ik heb is geloof en alles wat ik meen te weten komt uit dat geloof als uit een doofhof van oneindig veel vragen waarbij het resultaat slechts het bewandelen van een de weg tot de antwoorden leidt. Iedere weg leidt tot andere antwoorden en geen van allen leiden ze tot waarheid maar slechts tot het resultaat van de vragen.
 6. Mcmadtasty

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Wanneer je een definitie van God als uitgangspunt neemt, dat boven alle godsbeelden staat, gaat het dus over het godsbeeld wat je zelf gecreëerd hebt in je eigen definitie. Het dilemma wat ik ervaar is één van de tien geboden. Wat er voor mij letterlijk staat, is dat het onmogelijk is een gesneden beeld , nog enige gelijkenis te maken. Hoe zeer wij ook ons best doen, het kan niet en waarom niet? Geen idee, misschien omdat het geen beeld of gelijkenis heeft, of misschien is het (voor on mensen) niet te bevatten. Misschien dat zelfs de reden waarom niet niet te bevatten is. In een doolhof van oneindig veel vragen ligt slechts het resultaat van een bewandelde weg als antwoord
 7. Mcmadtasty

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Voor mij is het: Op het moment dat wij mensen definiëren wat zondigen is betreft het dus nog steeds onze definitie en kun je het over niets anders hebben dan het geloof in de eigen definitie, en niet dat gene zoals bepaald is door hogere macht. Zelf al wanneer we allen beslissen De bijbel als Gods woord te beschouwen, is het nog onze eigen interpretatie van wat daar geschreven staat en wat er bedoeld wordt en is alles wat er uit voortvloeit slechts het resultaat van het geloof wat in ons leeft.
 8. Mcmadtasty

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Het kan zijn dat God dan niet almachtig is, het kan ook zijn dat wij niet in staat zijn te begrijpen en onwetend zijn. Tenslotte betreft het slechts onze eigen definities waar we over oordelen. Zou kunnen, maar weet jij wat een christen is of is het slechts het geloof in wat een christen is. Ik zou mezelf uit kunnen roepen tot christen, maar ben ik het die dat beslist of is het oordeel van God die daar over gaat? Ik zie dat zelf meer als god's oordeel, wat maakt dat ik als mens niets meer heb dan geloof.
 9. Mcmadtasty

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  lol, wanneer God iets niet zou kunnen zou het betekenen dat hij niet almachtig zou zijn lijkt mij.
 10. Mcmadtasty

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  religieus verwijst naar God. Er is echter veel geloof.
 11. Mcmadtasty

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Tot geloof komen is m.i. een prestatie van jezelf als de keuze die je maakt in wat je geloofd. De titel van deze topic is voor mij persoonlijk vreemd want het geloof is m.i. een deel van het zijn. Of dit nu het geloof in (een) god is of het geloof in een wetenschappelijke methode en zijn zekerheden en waarheden slechts dat, wat binnen geloof voor als waar aangenomen wordt.
 12. Mcmadtasty

  Oproep aan de meelezende gasten

  Ik denk dat veel mensen zijn vergeten dat ze geloven in plaats van te weten, waardoor je in een onderlinge "strijd" komt te zitten waar nogal eens het respect voor elkaar ver te zoeken is.
 13. Mcmadtasty

  Oproep aan de meelezende gasten

  Hier begon het mee en zie waar het terecht is gekomen. Ik ben hier een paar jaar niet geweest. Wanneer ik hier een beetje rondlees nodigt het niet uit om nog deel te nemen aan het forum. Je moet haast wel over een portie masochisme beschikken om hier iets te posten. Dus nee dank je. Vrijwillig naar de slachtbank..............
 14. Mcmadtasty

  Zoenende mannen op poster? Hoe denken jullie hierover.

  Het woord maar geeft aan dat er tegenstrijdigheden zijn. Dat het voorgaande (dat wat vooraf gaat aan maar) alleen dan van toepassing is wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt (wat na de maar gesteld wordt). "Het betekent dat je altijd de discussie mag aangaan, altijd mag protesteren tegen besluiten en argumenten en altijd mag trachten invloed uit te oefenen in politiek en samenleving" is een placebo, een nepmiddel om je te laten geloven dat je iets te zeggen hebt. het is pas een middel wanneer je gehoord wordt. op het moment dat men weigert je te horen, je negeert en je ter vertwijfeling geen andere weg ziet dan gewelddadig te worden, wordt je waarschijnlijk afgeschilderd als terrorist, als redevoering om je te kunnen blijven negeren richten op geweldpleging en vermijden dat dat aan bod komt waarin je gehoord wilt worden.
 15. Mcmadtasty

  Zoenende mannen op poster? Hoe denken jullie hierover.

  je bedoeld dat je als fictieve meerderheid geen rekening hoeft te houden met de wensen van een minderheid?(democratische norm)
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid