Spring naar bijdragen

Onbemind

Members
 • Aantal bijdragen

  36
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Onbemind

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Protestant

Recente profielbezoeken

803 profielweergaven
 1. Onbemind

  Hoe ver kan een vriendschap gaan?

  @Suzzle Kom op, je wilt dit niet en je wilt het andere ook niet. Zet het volgende voor jezelf eens op een rij. 1. Wil ik mij lichaam delen met iemand die zijn lichaam ook deelt met een ander? 1a ja, is hij het waard, en kan ik het aan dat zijn relatie onder druk komt met de gevolgen van dien, voor mij als persoon? 1aa. Ja, zou ik hem dan volledig kunnen vertrouwen opdat hij niet over 20 jaar nog eens zijn lichaam deelt met een andere? Als je ergens nee als antwoord geeft, dan is het dus stoppen. Contact afbreken en duidelijk afspreken dat je niet verder wilt. Een korte felle pijn is beter dan een lange pijn die misschien minder fel is. Of je vindt het stiekem toch wel fijn een open relatie. Af en toen effe...
 2. Onbemind

  Moderatie druk teveel eigen stempel

  Van mij mag de moderatie nog wat scherper, als ik sommige topics door lees... Enkel ruzie...
 3. Onbemind

  Seksualiteit in de verkeringstijd

  Vragen is niet erg, als dit jou helpt dan heeft zei daar ook weer voordeel uit.
 4. Onbemind

  Seksualiteit in de verkeringstijd

  Het is een bekend verhaaltje maar toch. Een docent of docente liet eens haar of zijn leerlingen de goede eigenschappen van hun mede leerlingen opschrijven enkel hetgeen wat ze waardeerde waar ze respect voor hadden. Naderhand is van het opgeschreven een lijstje gemaakt en dit aan diegene over wie het ging opgeschreven.... Jaren later blijkt dat meerdere het lijstje bewaard hadden, sommige in hun portemonnee etc. Het is goed om wel eens positieve dingen op te schrijven over je vriendin, wat je aan haar waardeert. Wat je super vind, maar ook wat normaal lijkt aanvoelt en het toch niet is. Idem dito andersom. Wat zou het voor jou zijn om te lezen, dat je geen 'watje' of welke naam je het ook wilt geven bent. Maar meer een gevoelig iemand die misschien over bepaalde situaties de controle wilt hebben en die onzeker is als hij de situatie nog niet goed kent. Die leergierig is en bereid om zich aan te passen, sterker in situaties te worden etc. Laat ik het volgende nog toevoegen. In mijn ogen ben je iemand, die aan iets wilt beginnen, die iets wilt doen wat goed overdacht is waardoor een negatief effect voorkomen kan worden achteraf. Dat is in mijn ogen geen watje, maar een slim iemand die het best probeert te doen.
 5. Onbemind

  Verschillende scheppingsverhalen?

  Dat klopt. Ik neem bijvoorbeeld genesis letterlijk.
 6. Onbemind

  Waarom zou ik verlossing moeten willen dan?

  @sjakoLees jij dat in de Bijbel? In de meeste vertalingen zie ik toch duidelijk 'groene kruid / planten groei ' staan. Wat dus inhoud dat de leeuw geen aaseter is. Kan je mij dan uitleggen waarom je ervan uit gaat dat de dieren al stierven in het paradijs voor de zondeval?
 7. Onbemind

  Tapatalk

  Begrijp ik, ik was ook benieuwd naar het animo.
 8. Onbemind

  Seksualiteit in de verkeringstijd

  @Croky, Zoals dat beloof ik aangaf, kan je erover heen stappen, als je zeker weet dat je het allebei wilt. Het eerste punt praat daarover met je partner, de verwachtingen en gevoelens kunnen anders zijn. Maar ik zie dat als een leer proces. Om persoonlijk te zijn, de 1ste keer zou toentertijd misschien een 8 van mij als cijfer krijgen en nu een 4. Ook qua seksuele gemeenschap moet je leren om naar elkaar te groeien, leren wat ds 1 waardeert of juist niet. 2e punt, als je het allebei 100% wilt, dan moet je nadien de spijt ook samen kunnen dragen als deze zou komen. Dan valt er geen verwijten te maken naar de andere want samen heb je er voor gekozen. Als deze 100% er niet is. Praat er dan over.
 9. Onbemind

  Seksualiteit in de verkeringstijd

  Beste, @Quest Wat raad je @Croky aan in zijn situatie? Je kan wel zeggen beiden moeten het eens worden en het hebben over een open deur maar is de werkelijkheid ook zo makkelijk? Die taart staat al een tijdje in de koelkast, en je zeurt maar of je een stukje mag.. op den duur krijg je een stukje van die taart.. Lekker toch? Lekker voor even! Die taart geeft een stukje van zich enkel omdat je zo zeurt om een stukje. Die taart is niet meer compleet, die heeft een stukje gegeven en tjah of het lekker was laat ik in het midden maar hoe het gevoel bij de vrouw was is 2. Zonder de onzin van de taart. Er zitten meerdere kanten aan dit verhaal, seks is meer dan de seksuele gemeenschap. Als je het doet moet je het beide zeker weten. En moet je als man ook beseffen dat er een voor en na spel is. Ook al is de lusten dan weg.... Ik vraag me wel eens af, hoeveel hebben nu werkelijk geleerd om de liefde hoger te schatten dan de lust?? heeft mij een tijdje geduurd.
 10. Onbemind

  Hoe denkt Jezus over... armoede?

  Beste Robert Frans, 1. ik ga uit van de 66 boeken maar je mag dit eventueel negeren. 2. Het aanbidden van Heiligen. die levend zijn. Dus bijvoorbeeld Maria / Abraham of dergelijke.
 11. Onbemind

  Hoe denkt Jezus over... armoede?

  Omdat over de apocriefe boeken verschillend gedacht kan worden. En ik benieuwd ben of dit ik de canonieke boeken voorkomt.
 12. Onbemind

  Hoe denkt Jezus over... armoede?

  Benieuwd naar een Bijbels voorbeeld, buitenom de apocriefe boeken.
 13. Onbemind

  Hoe denkt Jezus over... armoede?

  Ik heb zitten nadenken over je antwoord, en had niet eerder de tijd om erop terug te komen. Ik ga mijn beeld niet geheel bijstellen maar wel in de gedachte houden dat jullie het op een andere manier verklaren. Als ik denk aan het aanroep van Heilige zien jullie dit als geoorloofd. Dit omdat het geen aanbidden van is. Wij mogen doden niet aanroepen als voorbidder bij Jezus of als helper of op welke manier dan ook. M.b.t. je laatste antwoord verschillen we simpelweg van mening. Jezus, Gods Zoon, mag niet afgebeeld worden volgens onze traditie, om de genoemde redenen enz.
 14. Onbemind

  Seksualiteit in de verkeringstijd

  Ik vind dat niet ongezond, ik probeer een voorbeeld te nemen. Ik heb al 5 biertjes op... de lust is zeer groot om een zesde te nemen maar.... Laat ik het voorbeeld nog concreter proberen te stellen: Ik heb lust / zin in een sigaret, maar als ik er één opsteek is de kans groot dat nummer 2 ook een keer gaat volgen, uiteindelijk is de kans er dat ik kanker krijg. Je antwoord kan nu zijn: de eerste slaat nog kant nog wal. Prima! De tweede slaat nergens op in de vergelijking, maar daar ben ik het oneens over:) Want ik zie wel degelijk een gevolg van de eerste keer seksuele gemeenschap. Die tweede keer komt wel degelijk sneller. Die kanker zet dat maar om in een gevolg van seksuele gemeenschap. relatie gaat uit binnen de 2 jaar / zwanger / aids, of niets... Niets?? Ja toch wel, je hebt niet geleerd om je lusten te controleren / te begrenzen. En er kan een tijd komen in de relatie dat het nodig is. Je vrouw is bevallen of heeft psychische problemen etc. En dan is er de kans dat je ook geen 9 maanden of 2 jaar kan. Is dan die 2 jaar zo belangrijk precies die 2 jaar? Nee niet exact de 2 jaar. Maar vind dit jaartal wel een mooi voorbeeld omdat door de wetenschap wordt aangenomen dat de verkeringstijd, de tijd van in de wolken zijn, ook zoiets is.
 15. Onbemind

  Schaap of bok?

  Beste @violist, Zoals in de PM beloofd zou ik erop terugkomen. Ik heb je uitgebreide antwoorden gezien en uiteindelijk vallen of staan ze met het geloof in God. Als God bestaat dan is er een geweten, dan is er een schepping, dan is er een eeuwigheid etc. Als we dit niet geloven dan vervalt dus het geweten, schepping, eeuwigheid en dergelijke. Al die 5 vragen waren toegespitst op vraag 6, waar je antwoord ook het uitgebreidst is. Jij gelooft niet meer in God, of er staat eigenlijk letterlijk 'maar het komt er bij mij dus op neer dat ik niet meer kan geloven dat een mens een ziel heeft' Je wilt door je levenservaring en je vragen ook niet meer geloven in een God die zo gevoelloos zou toekijken. Op dat gevoelloos terugkomend als we terug gaan naar het Paradijs God schiep Adam en Eva en alles was goed zeer goed zelfs. God heeft echter in proefgebod gesteld waar de mens zich aan moest houden maar de mens heeft dit niet gedaan. Nu kunnen wij verschillende vragen gaan stellen waar ik geen antwoord op kan geven en toch zal ik die vragen hieronder plaatsen zodat je weet dat deze ook bij andere mensen wel eens leven. Volgens mijn geloof is het besluit van de verkiezing al genomen in de nooit begonnen eeuwigheid. Voordat God de Engelen geschapen heeft, waarom was dat besluit toentertijd al genomen? In de hemel was alles goed / volmaakt, hoe kan er daar dan opstand komen onder de engelen. 2 petr. 2:4, Jud:6. Hoe kan het zijn dat Adam / Eva die alles hadden en vervuld waren met goede verlangens toch naar die vrucht grepen. En wat hield die zonde nu werkelijk in, was het nu enkel die ene vrucht die gepakt was of was het meer? Als eerste wordt het vaak aangehaald, Adam wilde als God zijn. Adam was daardoor dus ongehoorzaam Adam was daardoor ook ongelovig tegen over God Adam toonde door dit doen zelfs zijn Afkeer aan God Ik wil zelfs de lijn nog anders trekken: God heeft besloten tot deze zondeval omdat: Hij redenen neemt die wij niet zullen begrijpen, maar waar wij voor moeten leren buigen. Om langs die weg Zijn Rechtvaardigheid, maar ook Zijn Barmhartigheid te tonen. De volgende vraag die wij hierdoor kunnen stellen zou zijn; Is God om deze reden dan niet de auteur van de zonde? de auteur van alle leed en verdriet? Deze vraag is al eens behandeld door Student, waar we zien dat er verschillende meningen over zijn. Ik wil de nadruk leggen op het volgende: Hier speelt dat de mens, een redelijk schepsel welbewust handelen, in heel je antwoord op mijn vragen komt een antwoord naar voren waar jij achter staat, wat jouw mening is. Maar waar je dus ook zelf verantwoordelijk over bent. God had Adam en Eva geschapen ook met een redelijk verstand ze konden goed en kwaad doen. Ze kenden de wet en zij kozen doelbewust met alle helderheid in de geest om tegen God te zondigen. God heeft zijn besluit verborgen voor de mens, wij kiezen met ons verstand wat wij willen zonder te vragen aan God of dit wel zijn besluit was. Ook al is het wel zo besloten wij blijven verantwoordelijk voor onze keuze. Nu komen we bij het moeilijkste stuk van mijn geloof, God heeft zijn besluit / zijn verkiezing naar zijn vrijmacht genomen. Ooit ben ik ermee stil gezet, wij kunnen zoveel ons afvragen over dit moeilijk / teer / en verborgen onderwerp. maar het is zoals de apostel Paulus schrijft En hoe kan het dan dat de mens die 36ste vers kan be-amen. Ook al zijn er veel moeilijkheden in het leven, zijn de wegen onbekend, en zijn er veel vragen. God had en heeft de mens niet nodig om hem te eren. God zou geen God blijven als hij de zonde van Adam niet rechtvaardig gestraft had. God zou ook niet zo geprezen worden als God geen plan bedacht had. En vanuit dat oogpunt moet ik stil blijven / wil ik stil blijven, en verwonder ik me over wat ik krijg. Je antwoord was uitgebreid, en toch zoals ik aan het begin van mijn antwoord gaf draaide het uiteindelijk enkel om het bestaan van God. Hoe kan een mens geloven in een God die zou is? Ik kan je nogmaals verwijzen naar het geciteerde gedeelte van Paulus, maar wat als je niet wil geloven in de Bijbel. Hoe zou ik dan nog het geloof kunnen bewijzen of beter gezegd aanprijzen. Ik kan je gaan vertellen over de natuur hoe mooi die is, hoe een wonder het is, ook al kunnen we veel ervan verklaren maar toch het zal je niet het geloof in de Bijbel en de God van de Bijbel geven. Ik kan je gaan vertellen over het geweten, waar door veel filosofen over getwist is, maar je gelooft het of je gelooft het niet. één vraag of één gedachten wil ik je meegeven in de rest van je leven. Niet alles ligt in je handen, Niet alle macht is in mensen handen, een tornado komt en gaat, we verklaren het maar toch blijft het gebeuren. Vele vragen staan open, Hoe is de wereld ontstaan? de evolutie kan het niet bewijzen, was het Allah of God, of hebben andere godsdiensten gelijk? Er zal nu geen antwoord op komen. Maar na dit leven is er een antwoord, maar dan is het te laat... Geloof jij ergens in? Ja, ik geloof in een God wat ik niet wil geloven wat ik niet kan geloven en toch geloof ik in die God die alles gemaakt heeft, die alles bestuurd, dat al zijn beslissingen de juiste zijn. Want Hij is een volmaakte God. Ik zie me nog lopen door de straten met de vraag. Heere ik dacht dat ik geloofde in een God, maar ik ben nog zo blind dat ik niet eens geloof in God. Ik las de krant waarin verhaald werd dat godsdiensten goed kunnen zijn voor de psyche, en dat God niet bestaat. Maar als ik dan terug denk aan die momenten wanneer ik het zwaar had, wanneer ik ergens tegen op zag, moeilijke beslissingen te nemen had, een moeilijk bericht ontvangen moest. Achteraf zeg ik nog steeds. Het is die God Die doet wat goed is in Zijn ogen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid