Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  86
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Thoms overwegingen > Ik ben

  Het was geen ´dreigen te negeren´ maar de bedoeling dat ik inderdaad mijn zienswijze niet meer zou tonen aan die ander. Misschien is het woord ´negeren´ te beladen en niet juist geweest. Beter ´is het nog wenselijk dat ik op je reageer?' voor de volgende keer.
 2. Thoms overwegingen > Ik ben

  U komt toch met het evangelie van Thomas aanzetten? Hebt u die überhaupt wel gelezen? Ik heb het Thomas evangelie gelezen en vond het al verrassend dat je er mee kwam. Mens die denkt er door werken te komen is net als alle andere misleidende religies misleid, alleen door genade in jezus christus de enige weg. Overgave van datgene wat meent het zelf te moeten doen, aan Hem..die het doet. De Joh de Doper-mens die zich overgeeft aan Hem die voor hem was, en na hem gekomen is. En de Zoon neemt het over bij de doop in de Jordaan, dat is de wedergeborene in de mens die het Woord brengt, de Liefde jegens allen heeft. Volgens mij heeft bijna niemand echt gelezen wat ik geschreven heb.
 3. Thoms overwegingen > Ik ben

  Vraag hem daar maar eens naar dan. Het natuurlijke is waar we uit bestaan heb ik geschreven, en de wereld wordt gedomineerd door Satan. Zolang we afhankelijk zijn van deze natuur, is het deze natuur die ons handhaaft. Maar dit is het verderfelijke, vergankelijke wat niet Gods Koninkrijk waardig is. Paulus komt met de 1 Kor. 15 over deze naturen schrijven, van het gezaaide in oneer, maar het opgewekte in heerlijkheid. Dat is het goddelijke wat opgewekt wordt in de mens, die zich het geloof van Jezus Christus bewust wordt in zichzelf, het fundament wat er ligt. Daar moet op gebouwd worden, door Geest, het Licht, wat sloopt wat niet van Hem is, en bouwt wat van Hem is. Datgene wat gesloopt of gereinigd wordt, gelouterd, of dus aan het Licht komt verdwijnt of bloeit op. Dat schrijf ik continu. Wat Satan hierin meedoet, is de natuurlijke mens willen behouden, ten kosten van het goddelijke wat zich moet ontwikkelen.
 4. Thoms overwegingen > Ik ben

  Nee jij kwam met Log. 108 Leugen 1
 5. Thoms overwegingen > Ik ben

  Kaasjeskruid, over bedrog gesproken. Als je kan aanwijzen waar ik dit bovenstaande beweer, ben je eerlijk.
 6. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik geloof dat God Zijn Woord bewaakt. De Bijbel heeft al meermalen onder vuur gelegen. Zelfs als je kijkt hoe zuiver Gods Woord gebleven is in de loop der tijd is dat minstens een wonder te noemen. Van de gnostische geschriften kan dat niet gezegd worden. Toevallig zijn ze gevonden in Nag Hammadi. Ik heb ze ook in de boekenkast staan. Ik vind ze behoorlijk afwijkend van het echte evangelie, al zie ik in het evangelie van Thomas wel overeenkomsten. Ik vind het ook interessant materiaal, maar geloofswaarde hecht ik er niet aan. Dan vind ik bijv het Boek van Henoch interessanter omdat ik daar heel veel overeenkomsten zie. Gods Woord is Geest. De Bijbel is een verzameling geschriften. Om die geschriften die niet in de Bijbel staan onzuiver te noemen vind ik tamelijk vooringenomen. En de Bijbel Gods Woord noemen begrijp ik wel, maar geeft ook direct de beperking aan van Gods Woord alsof dat alles zou zijn. De Geest is de werkzaamheid Gods en die zit niet tussen kaften opgesloten lijkt mij. Zeker niet als er staat, dat de mens de Tempel Gods is en die de wereld ingestuurd wordt Hem te verkondigen(met het hart dat het geloof heeft, en de mond die Hem belijdt). Dat ging toen zonder de Bijbel als je begrijpt waar ik op doel. Met elkaar in gesprek is prima.
 7. Thoms overwegingen > Ik ben

  Jongens, jongens. Beetje aardig blijven voor elkaar. Het is prima dat je hier je geloof uit en daar hoeft de ander het niet altijd mee eens te zijn. Maar wel respect voor elkaar houden. Negeren als je dat wilt. Dat betekent zijn keus en zie daar een aardig voorstel in.
 8. Thoms overwegingen > Ik ben

  Reken daar maar op, zonder poespas. Ik zal je negeren als je dat liever wilt.
 9. Thoms overwegingen > Ik ben

  Symbooltjesgeloof is wat u verkondigd. Daar kan je alle kanten mee op. Het licht van de rozenkruisers is lucifer. Tja..
 10. Thoms overwegingen > Ik ben

  Het kruis is ook symboliek Kaasjeskruid. De Rozenkruisers bijvoorbeeld begrijpen dit proces uitstekend. Je bent rap van tong.
 11. Thoms overwegingen > Ik ben

  Dat is dan ook de enig juiste manier om het Johannes evangelie te lezen. Het is bij uitstek een mystiek evangelie. Voor enkelen onder ons hier is dat een brug te ver, zij denken dat hel en verdoemenis hen staat te wachten als zij mee zouden gaan in de denkwijze van de auteur van het Johannes evangelie en maken er maar een eigen geloofsvorm van. Je ziet dat precies zo binnen de Islam, de grootste bestrijders van de mystiek daar zijn de koppensnellers die iedere "ongelovige hond" (hun "heidenen") de mond willen snoeren. Dank je zendeling. Het proces, waarvan velen dit alleen aan Jezus toeschrijven, en dan met de armen over elkaar uitschreeuwen dat het volbracht is door Hem. Ja, dóór Hem inderdaad. Nu, het begint dan vooraleerst met de bemoeienis van de Geest in ons, om Hem op te wekken. En dan is datzelfde proces tellend voor een ieder die Hem aangenomen heeft, als stappen in het leven van Jezus, die het ons voorgeleefd heeft. ´´Volg Mij. Neem uw kruis op en volg Mij.´´ wordt graag overschreeuwd. Het afwijzen van alle letters die anders staan dan in de Bijbel is zo gemakkelijk. Alsof de letter het Leven brengt in plaats van de Geest. Er staat niet voor niets dat de letter doodt.
 12. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mag niet, mag niet... Ik denk niet dat het een 'niet mogen' is, maar een inzien. Zien, wat regeert en waarvan uit, welke agenda's draaien er, wat is het grote spel erachter. En daarmee zien, wat het doet en beweegredenen zijn. Wil je daarin steeds meedoen of meegaan inderdaad. Wat is belangrijk. En dan kom ik weer bij Joh. de Doper uit, met het reinigen van datgene wat werelds gebonden is, als het kunnen zien wat het is (in de mens zelf) wat de mens bezig houdt, of afhoudt van zijn op God gerichte keus. En dan inderdaad kunnen laten voor wat het is, omdat het niets bijdraagt aan de goddelijke natuur, dat kan het ook niet. Maar 'geef de keizer wat van de keizer is'. Het gebod is ´Heb Mij lief, met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel, en de naaste als jezelf´. Dat is een groei-proces, waardoor uiteindelijk de Ander in de naaste gezien wordt. Ook 1 Petrus 2 komt dat terug, waarin uiteindelijk ´de Liefde jegens allen´ is. Maar dan komt de Liefde na de opsomming van de groei in Hem. In principes denken door ontvangen van kennis en heilige Geest.. Hmm..ge-weten en intuïtie past daar meer bij lijkt mij als de her-innering en direct weten.
 13. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mits u geïnteresseerd bent in Jezus gekruisigd en opgestaan. Ik heb verder ik geen behoefte om afval uit Egypte te herkauwen. Met andere woorden, je weet het niet.
 14. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik luister..
 15. Thoms overwegingen > Ik ben

  Daarmee bedoel ik dat de ziel van de mens van dezelfde substantie zou zijn als Gods wezen, zoals wordt uitgedrukt in het logion 108 van het Thomas-evangelie. Vandaar mijn overige vragen, want de mystiek/gnostiek kent een nogal breed spectrum. Waarom haalt u 108 aan dan? Waarom kwam je eigenlijk met dat logion 108 Kaasjeskruid, als bewijs van on-waarheid?, maar wat dus wel degelijk toepasbaar is.
×