Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  883
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Waarom moeten wij wedergeboren worden?

  .
 2. thom

  Waarom moeten wij wedergeboren worden?

  Joh.17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
 3. thom

  Waarom moeten wij wedergeboren worden?

  Dat 100 procent rechtvaardig zijn, gaat dus niet over jou Fritsie, maar wat zich afspeelt in jou, over datgene wat uit en door het geloof is, uit en door het geloof van Jezus Christus. Dat is een veranderingsproces in de mens, door het bloed van Jezus Christus.. En de nieuwe mens in ons is de Zoon zelf; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
 4. thom

  Goede voornemens 2018

  Toppertje Thorgrem. Lekker mezelf uitlaten noem ik het altijd.
 5. thom

  Oorlog, geweld, wraak...

  De heerser van deze wereld bepaalt waar de overheden het zwaard hanteren. De nazi´s zijn daarin alom vertegenwoordigd.
 6. thom

  Wat is het verschil..

  In mijn ogen bestaan er geen verschillende geloven in de relatie met God. Het geloof is het geloof van Jezus Christus. En Jezus Christus wordt vaak bij elkaar geschreven, maar is beter los te zien, als Jezus-mens of Jezus de Heer, en Christus als het Christus-Licht of het -Leven. Nou, dat lijkt al genoeg voor een wezenlijk verschil tussen de kerken met hun aannames, en het hart dat het geloof heeft.
 7. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  Kan ik volgen. Ik denk anders, maar dat kan. En er is niets of niemand die het lijden beteugelt. En bidden heeft ook geen zin, want God doet er niets mee. Enige troost is dan dat de dader in een volgend leven de klos zal zijn. Tenzij de ellende al de omgekeerde wereld is van eerdere levens. Dat een aantal joden in de middeleeuwen als katholieke inquisitie heksen hebben verbrand en nu de andere kant meemaken. Is de ellende in jouw ogen alleen perceptie ? Wanneer wij afhankelijk zijn van de natuur, zijn wij afhankelijk van de zintuigen om ons daarin te handhaven. Normale zaak. De troost dat de dader in een volgend leven de klos zal zijn, is ook vanuit diezelfde perceptie; een reactie van oog om oog, en tand om tand gedachte. Maar al dat bidden en verwachten dat er verandering komt om het lijden te verlichten heeft volgens mij niets van doen met de werkelijke veranderingen die een mens kan ondergaan, wanneer het geloof ter sprake komt. Of wanneer er dus over werkelijke heling en heiliging gesproken wordt. Bidden, daar staan ook teksten over, dat de mens niet weet te bidden in bijv. Rom.8; 25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. Ik maak uit deze tekst op, dat het goddelijke, of de goddelijke natuur zogezegd, niets met het lijden van doen heeft, en dus de begeerte van iets vanuit of ter aanvulling van het natuurlijke bezit. Dat bidden dus zowiezo iets is, wat bijdraagt aan de begeerte naar het goddelijke; de honger of noodzaak van datgene wat uit God is, weer dichter tot God komt; Geest zoekt Geest.
 8. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  De begeerte en als gevolg daarvan het lijden.
 9. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  Dat heb ik niet beweerd. Er kan anders mee omgegaan worden wat de mens in wezen verlicht omdat er anders naar het leven gekeken kan worden. Dat diepere inzicht komt vaak bij diepe impact in het leven. Dan ontstaat er vaak tijd om uit het stramien te komen van het dagelijkse-maatschappelijke ritme wat de mens in slaap kan sussen. Jij haalt pijnlijkheid, lijden en ziektes aan om dat als goddelijke methode te zien. Ik leg je net uit, dat dit ´goed en kwaad´ niets met het goddelijke van doen heeft.
 10. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  Er kan lering uit getrokken worden. Daarbij gaat het over het natuurlijke, niet over het goddelijke. Ingrijpen wat de mens verwacht van God in het natuurlijke, lijkt mij een geval van de natuurgod vragen om ingreep in het natuurlijke; bidden om mooi weer, om geluk, om welvaart, om maar niet ziek te worden.. om dit en om dat. Daar geloof ik niet in dat het zo werkt, wanneer Geest de mens geleidt. Dan gaat het alleen het goddelijke aan, vaak ten kosten van natuurlijke rijkdom. Of juist ten kosten van natuurlijk gewin omdat.. Het goddelijke behoort God toe, zoals Joh. 17 al aangeeft, 'niet van deze wereld' en m.i. worden deze zaken door elkaar gehaald, om graag het goddelijke in het natuurlijke te betrekken om bijvoorbeeld zich zelf meer voornaam of bevoorrecht te vinden, als bevestiging van dat God met hen is? Situaties, ''goed en kwaad'' kunnen juist ontstaan als mogelijkheid om tot dieper inzicht te komen.
 11. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  Kom op joden, niet meer zeuren over Auschwitz........niet zo dramatisch doen. Tjonge......wat een medemenselijkheid. Het is het principe wat de mens bewuster laat omgaan met het leven, en met verlies, en weer met het leven.
 12. thom

  Sabbat (rustdag) alleen voor Joden?

  Hoeveel duidelijker kan iets worden? Een Sabbat is tijdloos, elk moment komt hiervoor in aanmerking, zoals indirect ook gezegd wordt in het filmpje Tijdloos ? Klinkt de zevende dag tijdloos ? Je hebt niet gekeken is het dat. Tijdloos als tijdsperiode. Tijdloos omdat het geen dag is maar gezien in de tijd, een leven lang kan duren. De Sabbat als periode van reiniging en heiliging is een fase in het leven van de mens op de Weg terug, of op de Weg door beter gezegd. En dat wil ik dan even aanvullen met een tekst uit Joh. 17 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
 13. thom

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  De eigen verantwoordelijkheid nemen heeft ook met het geweten te maken, en dat weer met het karma; de wet van oorzaak en gevolg. In een volgend leven zullen de lessen, of de levensomstandigheden zodanig zijn, dat die levensloop weer een reactie is op de vorige. In het geval van oorlog met zijn daders en slachtoffers, kunnen in het volgende leven de rollen weer anders zijn en mogelijk in relatie met elkaar. Op die manier hoeft men niet zó dramatisch te doen over verlies of verdriet wat er zich vroeger heeft afgespeeld, maar wordt er meer op het nu gefocust; wat is het leven eigenlijk, waar sta ik, wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe; kortom bewustwording van wat het leven is.
 14. thom

  Laatste dagen - Openbaring

  Prachtige spreuken, diepe inzichten en de kruidenleer is zeer interessant en werkzaam om toe te passen bij kwalen en ziektes.
 15. thom

  Waarom moeten wij wedergeboren worden?

  U mag er zeker van zijn dat ik uit fatsoen u een duidelijk antwoord op uw vraag zal geven. Maar aangezien dit mijn eigen vraag betreft, vindt u het goed als ik eerst even op het antwoord van @sjakowacht? Rom.3 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Het geloof is van Jezus Christus schrijf ik wel eens en vers 22 ook. Wat de rechtvaardiging inhoudt is uiteindelijk in de Godsvrucht zichtbaar. Wie roemt, hij roeme in de Heere.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid