Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  1994
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  De gave van het geloof.

  Bingo.
 2. thom

  De gave van het geloof.

  Nee, de erfgenamen die de erfenis ontvangen.
 3. thom

  De gave van het geloof.

  Ter rechterhand zitten. Een betekenis daarvan is; werkzaam zijn, of in dienst van. Als gered worden, de aanraking of bewustwording van de Liefde is waaruit we gevallen zijn, is het schenken van de Zoon die Zijn gelijken aantrekt, niets anders dan de reddingspoging om de verloren Zonen te wekken uit hun slaap of dwaling. Met als enige doel, de uiteindelijke positie van ter rechterhand Gods zitten; God dienen. Dienen, als de Liefde zijn.
 4. thom

  De gave van het geloof.

  Dat heet verdwaald zijn TTC.
 5. thom

  De gave van het geloof.

  Dat wat redt, en gered wordt, bestaat uit dezelfde liefde. Daarom zoekt het elkaar, en vindt het elkaar. Dat is het proces van zoeken, horen, vinden en verbijsteren. 2 Jezus zei: Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken totdat hij vindt en wanneer hij vindt zal hij geschokt zijn en geschokt zijnde zal hij zich verwonderen en hij zal koning zijn over het Al. En als koning zal hij zijn rust hervinden. Thomas Evangelie
 6. thom

  De gave van het geloof.

  Is God een natuurgod dan? Ah, oké, een natuurgod. Lekker voor je WdG. Ik heb vanmiddag dat negeren ook even toegepast op jouw berichten. Wat een weelde. Bij deze doe ik het weer, om je geïndoctrineerde stellingen niet meer te hoeven lezen.
 7. thom

  Drie-eenheid en het debat

  Engelen kunnen wel degelijk sterven. Satan bijv komt aan zijn eind in het meer van vuur net als alle gevallen engelen. Volgens mij stierf Jezus ook.
 8. thom

  De gave van het geloof.

  Maar.. je schrijft juist wél dat jij het beter weet. Je moet toch wel de volledige Godheid kennen schrijf je namelijk. Volledig God kennen... kan alleen door Hemzelf. Wij zijn niets anders dan ten hoogste de deurwachter, die Hem opendoet. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Joh. 10 1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. 3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. 4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. 8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
 9. thom

  De gave van het geloof.

  Laat ik daar eens van maken De badmeester heeft een gigantisch verdriet om de kinderen die verdronken omdat ze niet konden zwemmen. Die badmeester kan een gigantisch verdriet hebben maar in de echte wereld zal hij vooral het probleem hebben dat hij moet uitleggen waarom hij die kinderen niet gered heeft. En dit is wat die God van jou dus ook doet. Wat heb je aan iemand die een gigantisch verdriet heeft als diezelfde persoon niks doet om te helpen? God onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheid en wij mogen hem daar niet op aanspreken? Ik heb ook altijd zo gedacht. Ik snapte er nooit wat van, wat de mensen bezig hield die hiermee hun tijd vulden in de kerk, bidden enzovoort. En dan die zogenaamde bekeringstekst van Joh. 3vers16, waarmee je gedwongen werd te geloven, vond ik helemaal een blamage want lekker gedoe; geloven in Zijn eniggeboren Zoon en dan zou je daarmee gered zijn, wat een kul, om het daarvan af te laten hangen en klooi verder maar wat aan met elkaar, o zo vroom gedoe. Tot ik begreep, na jaren van niets ermee te maken willen hebben, maar dan dit toch maar eens uitzoeken, dat die Zoon IN de mens is, wat reageren kan in zijn prille bestaan ''door de aanraking van het Licht of het Woord'', en de toon kan zetten in het leven van die mens. En het niet een fenomeen buiten de mens is, waarin je moet geloven, handjes in de lucht, zalig blik naar boven. Tja, toen verloor ik mijn ongeloof. Dat overkomt je gewoon. Dus zou ik de zin zo maken; Het Licht schijnt gewoon, en wordt er door één glimp begrepen dat er daadwerkelijk een keus is. En daar lees ik geen verdriet in, maar een mogelijkheid tot inkeer. En nu lees ik dat gebeuren vooral terug in het NT, maar dat had je met die tekstenwatervallen wel begrepen. Kortom, we zijn zelf gaan zwemmen maar helemaal de richting kwijt. Verder reageer ik op wat ik lees hoe ik het lees, maar van bekeringsdrang daar ben ik vies van, want daarmee doodgeluld en gepushed in mijn jeugd en elk moment dat ik met die mensen van toen nog in aanraking kom, zit dat achter alles in hun gedrag. Daar kan ik niet tegen, en wil dat zelf ook niet. Dus wat je leest is voor eigen risico.
 10. thom

  De gave van het geloof.

  Thanks!
 11. thom

  De gave van het geloof.

  Juist; zij waren van U, en hebt ze Mij gegeven. Joh. 17 schrijft over hen, die zich dat her-inneren in de Zoon, door de Zoon, aan de Zoon, die het Woord verkondigde en in zich ''bekende''; Ik in hen, en Gij in Mij.
 12. thom

  De gave van het geloof.

  Ik krijg dat witte vlak niet weg in mijn vorige reactie. Ik weet ook niet hoe die ontstaan. Ik begrijp je wel, maar leg dat maar eens uit aan de hand van de volgende teksten, met in het achterhoofd de Joh. 1vers 4 tekst over het Licht en Leven wat wij eens waren; Hij geeft de wéreld schrijf je. De wereld die Hem niet begrijpt? Rom.8 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Joh. 17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 1 Kor. 15 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. Dan is het naar Hem geschapen zijn, een proces in de mens wat volbracht moet worden, door Hem.
 13. thom

  De gave van het geloof.

  Joh. 1 vers 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. Dáár denk ik alleen maar over na..
 14. thom

  De gave van het geloof.

  Sluit angst uit, maar niet verdriet. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. (1Joh.4:18, SV) VERDRIET 1) Bedroefdheid 2) Bedroeving 3) Bitter wenen 4) Chagrijn 5) Displezier 6) Droefenis 7) Droefheid 😎 Ennui 9) Getreur 10) Hartzeer 11) Hinder 12) Innige droefheid 13) Jammer 14) Kommer 15) Kwel 16) Kwellage 17) Kwelling 18) Leed 19) Leedgevoel 20) Leedwezen 21) Mismoedigheid 22) Moeilijkheid 23) Moeite 24) Narigheid 25) Ongeneugte 26) Overlast 27) ..
 15. thom

  De gave van het geloof.

  De volmaakte Liefde.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid