Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  1126
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Niemand zegt dat het makkelijk is om dingen te begrijpen. Maar ik kan het prima volgen.. 😊
 2. thom

  Wat de maan in werkelijkheid nodig heeft

  Ge kent er officieel niets van. Hoe kolt gij überhaupt op die 109 dan? Door 1 afstand te nemen, die van wikipedia. Maar door de omloop rond de zon varieert de afstand constant. Dus de zon past niet altijd 109,... tussen de aarde. Bij een totale zonsverduistering passen de de zon en de maan 108x tussen de aarde, op die afstand is alles mathematisch in verhouding met elkaar. Massa, afstand. Waarvoor gebruikt gij die 109 dan? Kunt ge nog wel volgen? Even over die afstanden van de planeten tot de zon. Ik heb eens ergens gelezen (..) dat we rekening moeten houden in de berekeningen dat de afstand tot de zon berekend wordt alsof dit plat vlak is. De zon bepaalt de kringloop van de planeten, maar de zon heeft zijn snelheid in een op en neergaande beweging tov de horizon van de Melkweg(de gedachte baan die ons zonnestelsel weer heeft tov van de kern van het melkwegstelsel). De zon gaat in de loop der tijd dus op en neer, als de rimpeling van de golf die veroorzaakt wordt door de steen in de vijver te gooien. In die vaart ijlen de planeten de zon na en maken dus een langere weg gemeten tot de zon, dan vanuit een plat vlak. De zon neemt de planeten op sleeptouw en is de afstand relatief groter dan wordt aangenomen. Om maar even achter de komma voort te borduren.. 😎
 3. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Mooi speurwerk Bastiaan en een bevestiging. Dank je.. 👌 Ja, dat las ik ook als het bewijs. En return of Christ, lees ik dan vooral als de terugkeer in de mens.
 4. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Kijk, dat werpt toch een ander licht op de zaak, helder.
 5. 'Dat is juist het bijzondere van de Geest. Die kan in andere personen werken..' Het is zelfs een ´eis´ voor de mens, om werkelijk (weer) levend te worden. Wie anders dan Geest kan dat doen inderdaad. Zo is de Zoon (de Christus. de nieuwe Ziel, de wedergeborene) én de Geest aanwezig. En wie de Zoon heeft, heeft de Vader. Een nieuwe schepping in Hem, of, in Hem zijn wij een nieuwe schepping. Daarin komt Joh.1vers 4 in terug.. het Licht en het Leven wat wij eens waren. Rom.8 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
 6. thom

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Ja, ik heb het ook gezien. Alsof je in een science fiction verhaal ben terecht gekomen. Je wordt continue in de gaten gehouden met oa camera's. Wanneer je 'goed' doet krijg je bonuspunten en kan je vanalles. Als je 'fout' bent krijg je strafpunten en kan je bijv niet meer reizen met openbaar vervoer. Beangstigend. En als je leest wat het 5G netwerk doet met alle leven, wordt het begrip duiveluitdrijving ook een heel technische strijd; hoe ontkom ik aan deze straling die straks overal hangt en doordringt.
 7. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie, bericht gerapporteerd. Bijbelstudie In dit forum kun je terecht voor discussies over de inhoudelijke kant van de bijbel. Hier kan je dieper ingaan op specifieke teksten uit de Bijbel en daar gezamenlijk over denken. Hmm.. dat kan dus niet wegens een dogmatische tirannie.
 8. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ja, maar dan kom je in de knoop met de afstand van de sterren. Die staan soms miljoenen lichtjaren ver weg. Hoe verklaar je dat dan? Dat licht dat er dus miljoenen jaren over om hier zichtbaar te zijn. Misschien wat misplaatst, maar niet minder mooi als 'samenvatting' voor al wat is. 'God, de eeuwigheid, de wereld, de tijd en de wording. God maakt de eeuwigheid, de eeuwigheid maakt de wereld, de wereld maakt de tijd, en de tijd maakt de wording. Het goede, het schone, de gelukzaligheid en de wijsheid vormen als het ware het wezen van God; het wezen van de eeuwigheid is onveranderlijkheid; het wezen van de wereld is orde; het wezen van de tijd is veranderlijkheid; en het wezen van de wording is leven en dood.' Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum 2:4-5 https://biblehub.com/kjvs/genesis/2.htm gaat uit van de KJV. Op deze website kun je elk bijbelwoord aanklikken waarna je in de Strong's concordantie van dat woord terecht komt. Dus als je bijv. op 'rested' klikt in Genesis 2:2 kom je op de pagina https://biblehub.com/hebrew/7673.htm terecht. H7673 staat dus bijv. voor Hebrew 7673: shabath. Aha, bedankt Bastiaan!
 9. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Zoals je in elke fatsoenlijke vertaling kunt lezen betekent het woord 'stoppen met werken' oftewel 'rusten'. Ja, ook. Maar nu de vraag of er, zoals vaker, meerdere betekenissen gegeven kunnen worden aan het oorspronkelijke woord wat nu als 'stoppen met werken' of 'rusten' is vertaald. Zijn er meerdere betekenissen en welke.
 10. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  -Gen.2 1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. 2 Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. Daar zie ik toch een open eind, als een proces wat nog loopt. - Er is geen sprake van een fout, maar van een keus die ingeschapen ligt; een keus voor de lagere natuur, de begeerte van de materie. -Die fantasietjes zouden zomaar een plan kunnen zijn; om de begeerte van onze natuur waarin wij beland zijn door de keus, het veranderlijke, te overwinnen. Kortom, stof tot nadenken. Desid, jij zit toch dicht bij het vuur van de vertalingen uit welke grondtekst of whatever ook; is er een andere keus of mogelijkheid voor het woord wat er staat in de oudste teksten? Is 'rusten' de enige uitleg, of heeft het oorspronkelijke woord meerdere betekenissen, maar wat voor de toenmalige vertalers als 'niet toepasselijk' werd aangenomen.
 11. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Knappe meting, gezien de schommelingen in afstand. Afgezien van het feit wat de maan met de lengte van de dagen te doen heeft.. 😎 https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLxfna0O_fAhUNL1AKHevSBeUQFjACegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSupermaan&usg=AOvVaw20vw7fhpGabtVHuxfrHTuA
 12. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  En daarbij dan direct het komend 1000 jarig rijk. Dat is dan dag 8 zogezegd.
 13. Vaak is Strava ook een betere plek om te communiceren. Je wordt gewaardeerd, gemotiveerd, gehoord en gelezen, humor, respect en het naast de ander willen functioneren terwijl er een geweldige onderlinge competitie is. Sportief is misschien wel het toverwoord.
 14. thom

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Er staat dan niet dat Jerusjaba daar aangekomen is. Er staat ook niet dat de schepping is afgelopen, of afgesloten. Er staat een vertaling van een woord dat met rusten is ingevuld op de 7e dag. En dat rusten als vertaling is voor mij een dubieuze vertaling, gezien het vervolg waarin de mens is terechtgekomen. Hoe kan er gerust worden, als alles overhoop ligt voor `de kroon van de schepping`, de mens, het wezen van Leven en Licht. Als de 7e dag de Sabbath is, en Joh. 17 schrijft dat diegenen die zich het Leven en Licht wederom bewust zijn geworden geheiligd moeten worden, dan is dit voor mij als de Sabbath, een periode van reiniging en heiliging vanuit het Leven en Licht. Dan, bij dit hervonden proces, of de ware religie, loopt die mens in de 7e periode, of dag, zo men wilt. En wordt er datgene uitgewerkt, in dat proces, wat aanwezig was maar niet mocht worden genuttigd, de begeerte naar de lagere natuur, van de kennis van goed en kwaad. Daarmee kwam de disbalans in de mens, en daarmee het goed en kwaad waarin wij nu leven en waaruit wij nu bestaan. De 7e dag is de dag van de vervulling, van het is volbracht waarin de lagere natuur overwonnen wordt, en de goddelijke opstaat en doorgaat.
 15. thom

  subforum 'geloof'

  En dat interesseert mij nou weer geen ene bal. In het subforum Geloof hoeft de drie-eenheid niet aangetoond te worden. Het feit dat je zelfs in dit topic nog komt met "toon het gewoon aan" is voor mij reden om sterk aan je oprechtheid te twijfelen. Twijfel aan mijn oprechtheid. Tja.. Het is eigenlijk te droef voor woorden.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid