Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  772
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Tot die tijd ben je tegen Hem. Of is Hij niet gehoord.
 2. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Omdat je Hem niet wil kennen, ondanks alle bewijsstukken die er zijn. Jezus is duidelijk: wie niet voor mij is, is tegen mij. Alle smoesjes van Hem niet kunnen kennen ten spijt. Wie niet voor Hem is, is tegen Hem. Tot geloof komen, is Hem erkennen. Tot die tijd, is er geen bewijs.
 3. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Hoe kan je met Hem zijn, als je Hem niet kent. Wordt de mens aangeraakt, dan pas is er een keus. Hoe kan men kiezen als er geen keus is. Net als het zaad wat de zaaier strooit; het zal de zaaier worst wezen waar, maar waar het zaad ontkiemt.. ontstaat er het proces van de brede en de smalle weg.
 4. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Wat heeft dat met mijn reactie te maken?
 5. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  En wat met de mens die tegen God kiest? Ik denk dat het zoeken naar God Hem doet vinden. En dat er dan pas een keus gemaakt kan worden.
 6. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Precies.
 7. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Nee dat klopt. Nou Ja, hij gelooft wel, maar heeft een afkeer van God. Het kan niet zo zijn, dat het geloof het natuurlijke aangaat, want ´vlees en bloed´, de eigen wil, het verderfelijke of tijdelijke kan het Koninkrijk Gods niet beërven, of ingaan. Het geloof is van Jezus Christus schrijf ik wel eens. Oftewel van de Zoon. Hoe kan 'de zoon der verderfenis' verloren gaan, als die het geloof heeft. Dat kan niet, juist omdát het verloren dient te gaan. Oftewel de duisternis heeft niets met het Licht.
 8. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Was? Ik zie dat hij nog altijd perfect is, net zoals het perfect is dat we dat blijkbaar maar niet willen zien en/of (h)erkennen. Ja, het is werkelijk Goddelijk. Probleem opgelost, marre waarom klaag je dan over al het leed is dat dan ook niet perfect ? Zo perfect, dat de keus om de kennis van goed en kwaad te willen doorgronden ingewilligd werd. Met als gevolg, dat het onheilige wat daaruit voortkwam; de vrucht die gegeten werd, er voor zorg droeg dat dit onheilige wat geconsumeerd werd, het dualisme in plaats van de eenheid, afgezonderd werd in een aparte wereld. Ziehier en nu vandaag aan de dag om u heen en door de eeuwen heen het opgestapelde leed waarin wij in leven. Perfecte schepping? Nee, een wereld van razernij en hebzucht. Door God geschapen? Nee, door de mens zelf. En aangezien wij de kroon op de Schepping zijn, heeft God ons lief, maar dan wel datgene wat uit Hem is, en weer tot Hem wil komen. Daarom heet het een proces te zijn ''de terugkeer, de weg of de wandel''. Omdat de mens (weer) veranderen moet in al zijn facetten; hart, verstand en ziel. Zie de teksten van mijn vorige reactie.
 9. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Nee, God verwoest de Duivel niet, omdat Hij net zo veel van hem houdt als van jou. Daarom zal Hij jou ook redden. Gods liefde gaat onbegrijpelijk ver voor ons. Zijn genade houdt nooit op. Alles is mogelijk doordat Jezus aan het kruis is gegaan. Echter, pas als er gelooft wordt. Een tweede reden is, dat God de duivel gebruikt om ons te leren kiezen in het leven tussen goed en kwaad. Tussen God en de Duivel. Vaak willen we twee heren dienen, maar God wil dat we volledig voor Hem gaan. Joh. 17; 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Uit hen verloren is gegaan; de zoon der verderfenis. De val is het gevolg van de begeerte. Datgene wat de begeerte in stand houdt en daarmee natuurlijk is, is ' het verderfelijke', het tijdelijke zelf. 1 Kor. 15; 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
 10. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Of het kwaad bestond al, en heeft zich in (deze, tijdelijke) schepping gemengd, door de keus van de mens dit goed en kwaad te willen onderzoeken, vanuit de begeerte, het Paradijs-verhaal. En heeft op deze manier de lange weg te gaan doorheen de lagere energieën oftewel de materie, het dualisme, de stof. Maar ook de mogelijkheid, om dit goed en kwaad om te zetten in Licht, door het Licht. Met uiteindelijk een Nieuwe schepping, zonder het kwaad.
 11. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Uit een ander topic; ''Op ‎13‎-‎8‎-‎2018 om 18:19 zei Bobby17: De afwezigheid van de tijd had vanwege zijn afwezigheid geen tijd om te bestaan zodat enkel de aanwezigheid van de tijd heeft bestaan en dat maakt het verleden oneindig. En een oneindig verleden is een toepassing van het onmogelijke want dan is het verleden een beëindigde oneindigheid. '' Daarom is het `Ik ben de Alpha en de Omega´ verbonden aan de tijd door middel van het bestaan van de tijd. Maar tegelijkertijd eeuwig door het ont-dekken/inzien van het tijd-perk, het Era, de genadetijd. De Alpha als schepper van de tijd, en de Omega om het te kunnen beëindigen. Het sluit aan bij het topic over de duivel, waarom die (nog) niet door God verwoest wordt. Wel, de tijd die er is, is nodig om in te kunnen zien; dat zowel de Alpha en Omega in ons is (het Licht), als datgene wat de tijd nodig heeft zich aan het Licht over te geven (de duisternis), of van ons heen te gaan. Dat kunnen inzien, zijn diegenen die in het begin staan. (Log 18) Dat inzien is het begin; wie.. Ik ben. Log. 18 De leerlingen vroegen Jezus: Zeg ons, het einde, hoe zal het zijn? Jezus zei: Hebt je dan het begin al ontdekt, zodat je nu ook het einde wilt weten? Welnu, waar het begin is, daar zal ook het einde zijn. Gelukkig hij die staat in het begin Hij zal het einde kennen en de dood niet smaken. (Thomas Evangelie)
 12. thom

  Toepassing van het onmogelijke

  Daarom is het `Ik ben de Alpha en de Omega´ verbonden aan de tijd door middel van het bestaan van de tijd. Maar tegelijkertijd eeuwig door het ont-dekken/inzien van het tijd-perk, het Era, de genadetijd. De Alpha als schepper van de tijd, en de Omega om het te kunnen beëindigen. Het sluit aan bij het topic over de duivel, waarom die (nog) niet door God verwoest wordt. Wel, de tijd die er is, is nodig om in te kunnen zien; dat zowel de Alpha en Omega in ons is (het Licht), als datgene wat de tijd nodig heeft zich aan het Licht over te geven (de duisternis), of van ons heen te gaan. Dat kunnen inzien, zijn diegenen die in het begin staan. (Log 18) Dat inzien is het begin; wie.. Ik ben. Log. 18 De leerlingen vroegen Jezus: Zeg ons, het einde, hoe zal het zijn? Jezus zei: Hebt je dan het begin al ontdekt, zodat je nu ook het einde wilt weten? Welnu, waar het begin is, daar zal ook het einde zijn. Gelukkig hij die staat in het begin Hij zal het einde kennen en de dood niet smaken. (Thomas Evangelie)
 13. thom

  Reïncarnatie

  Complexe regels schrijf je neer, want er is hier op dit forum totaal geen overeenstemming over de doden, over zichzelf blijven, en over vroeger levend. Echter, bestaat de dood wel? Bestaat het leven wel? Wat is zichzelf? ''Maar ze waren vroeger levend.'' Dat is; de lichamen waren bezield. De ziel is het karma-wezen, en daarmee levend, dus niet dood als het lichaam het opgeeft en weer opgaat in de natuur. ''Terug tot leven'' is wederom de bezieling van een lichaam, met inderdaad het karma-startpakket wat zijn lading is, oftewel zijn eerdere opgedane ervaringen, waarmee het nieuwe lichaam vanaf de conceptie tot aan de opgave van het lichaam moet dealen. Dat is reïncarneren, of het wiel van de ziel.
 14. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Als er inmiddels zoveel gelovigen zijn die Jezus volgen en die duivel is hier nog steeds aan de macht, dan kunnen we ons daar vragen bij stellen. Hierdoor lijkt het alsof ze hem maar een charlatan vinden, of ze volgen hem niet. Dat bedoelde ik, dat evangelie (ed) is duidelijk. Je kunt je dan afvragen, waarom dit niet duidelijker in de Bijbel naar voren komt, en welke rol de kerk hierin speelde door de eeuwen heen. Dat afvragen hoeft eigenlijk niet, want is wel duidelijk gebleken; macht en geld; begeerte.
 15. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dat is gekend, inclusief die blinde vlekken die netjes in stand worden gehouden. En dat kunnen we wel zien, ook zonder God daarbij te betrekken. Ergo, miljoenen mensen in de waan laten zou dan Christelijk zijn? Ik denk het niet, is dat niet als zeggen dat Jezus een charlatan is? Het evangelie verkondigen, houdt dan ook in, dat wij uit het Licht komen. Dat is wat Jezus bracht en liet zien; de Christus, het Licht, dat in de mens te vinden is. Waarom Jezus nou een charlatan zou moeten zijn ontgaat me.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid