Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  3025
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

1449 profielweergaven
 1. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Ja, als je de regels daarboven niet meeneemt in je oordeel. Als je dat wél doet, heb je geen oordeel, maar heet dat inzicht.
 2. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Die de bruid heeft, is de bruidegom.
 3. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Een mens bestaat daaruit, lichamen van steeds lichtere energie; fysiek, eterisch, astraal en mentaal.. daaruit leven en handelen wij. Hoofdletters duiden vaak de Andere natuur aan, de goddelijke, de niet-aardse bezittingen, de eeuwige. Het ''Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'' .
 4. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Wie de Geest(van Christus) heeft, heeft zowel de Vader als de Zoon. 2 Joh. 1 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
 5. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Dat geeft niet, wat niet is kan nog komen. Ik vond die laatste zin wel veelzeggend; 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom,
 6. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Openb. 3 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 1 Kor. 15 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. Rom. 8 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Joh. 1 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. Joh. 17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. Kol. 2 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; Joh. 3 27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij. 28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben. 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom,
 7. thom

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk, waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart. http://www.destralendegnosis.be/ons.php?action=labyrint
 8. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Als.. dan.
 9. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Dat heb ik gedaan, ik geloof dat je onzin schrijft, omdat het nieuws wat gebracht wordt een doel heeft, en misleidend is; de mensen isoleren door een gecreëerde angst voor een virus dat nog minder doden geeft dan de jaarlijkse griep. Waarom wordt deze agenda gevolgd. Daar geeft Niburu, Jensen en meerdere alternatieve sites en nieuwsbronnen hun visie over. Dát wil jij de mens afnemen en dezen laten oppakken die alternatieve zaken zien in deze gekte van de laatste tijd; wat gebeurt er eigenlijk allemaal. De hoogmoed om anderen er op te wijzen niet met onzin te komen en eerlijk te zijn in hun berichtgeving.. daar spreekt een kortzichtigheid uit van de door de massamedia blindvarende personen met het volle vertrouwen in overheden en machthebbers. Prima. Maar probeer niet anderen de mond te snoeren, en nergens op ingaan wat anderen schrijven dan dit alleen onzin te noemen. Ik open je berichten niet meer.
 10. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Dat recht heeft je ook de verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn en geen onzin op te hangen. Kijk DBi, ik plaats die artikelen omdat ik ze geloof. Dat jij dat onzin noemt is aan jou. Jouw mening vind ik onzin, maar ben jij dan niet eerlijk? Voor jezelf hoop ik dan dat je jouw eigen onzin gelooft.. 😊 Verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn en geen onzin op te hangen... hoe hoogmoedig kan je het brengen.
 11. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Alleen al in de week van 1 tot 7 februari gingen er 500 mensen meer dood dan verwacht. (in Nederland) Stond er 1 iemand bij stil om elkaar te ontlopen, alles te sluiten en stil te leggen in Nederland, toen dit nieuws in de krant stond? Nog eentje uit hetzelfde artikel;Vorige winter stierven naar schatting 7.500 mensen doordat ze griep kregen. Niets veranderde en al het maatschappelijke leven ging gewoon door. Dat griepvirus eiste in de 21 weken dat die door het land raasde 8.600 extra doden. De lente kwam en daarmee ook het herstel. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKhJH9oKfoAhXCzKQKHS7kAN8QFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fforse-stijging-sterfte-door-griep~ae9c3a30%2F&usg=AOvVaw1np6-G0IPawnCVPNyLMce8 En nu? Totale gekte, landen op slot. Met wat voor agenda? Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek . Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep. Stand van zaken tot en met 11 maart 2020 In de week van 5 tot en met 11 maart 2020 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd.. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBtum9p6foAhXPyKQKHTG9C5QQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fmonitoring-sterftecijfers-nederland&usg=AOvVaw0xA5GJgCyOVPRTmB8yoYPB
 12. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  nu.nl dat is inderdaad dé bron.. voor de slapende bevolking. Tjonge, dat je je daarvoor leent. Lekker gemakkelijk hèh, om zo'n reactie als ik net gedaan heb te plaatsen; het slaat nergens op. Onderzoek alles DBi, en kom met feiten en niet met massamediaflauwekul. Je staat weer in de negeermodus, want opmerkingen zoals je die als hierboven plaatst is een regelrechte aanslag op onze vrijheid van meningsuiting. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14951:waarom-je-je-niet-gek-moet-laten-maken-door-coronavirus&catid=17:gezondheid&Itemid=30
 13. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Oh ja, ik had geschreven; ieder denkt het zijne er maar van. (om aan je gezeur te kunnen ontkomen..😎 😄)
 14. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  En het RIVM is de waarheid uiteraard.
 15. thom

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Ja, kun je doen. In ieder geval een stuk intelligenter, meer onderhoudend, discussiewaardig, mensvriendelijker.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid