Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  2547
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Vrees

  Uit de bloemlezing van de orthodoxe ascetische monniken (de zogenaamde Filokalia en De uitspraken van de woestijn vaders) ben ik bekend met de volgende ervaring: Er zijn enkele soorten vreze Gods: Vrees om in de hel te belanden vanwege je zonden. Het is de vrees van een slaaf; vrees om de eeuwige beloning in de Hemel te verliezen vanwege je tekortkomingen. Het is de vrees van een huurling; Vrees om je Hemelse Vader te bedroeven met je daden en op die manier het band van liefde met hem te verbreken. Het is de vrees van een zoon. Dat laatste soort vrees is natuurlijk de meest ideale. Tot die geestelijke niveau zijn alle christenen geroepen. En zolang als dat de religieuze instituten de zoon als het ego zien, oftewel de mens in zijn bestaansidentiteit, wordt deze vrees misbruikt om de binding in stand te houden met dat instituut of dogmatische instelling. Vrees is zo de zondendruk, de 'ik ben van nature zondig en slecht, onwaardig voor God' instelling. Het is het nood-systeem, het tijdelijke, het 'eeuwige in een tijdperk' dat ons in leven houdt, wat het natuurlijke is, en dat heeft niets te vrezen dan dat het systeem, wat regelmatig in bezit komt van de lichaam-stelsels, weer vergaat of uiteenvalt bij overlijden; de zogenaamde duivel, de begeerte naar het zogenaamde vlees, de eigen wil, het 'ik', wordt dan weer geledigd. En de levende ziel, het karma, is wat als residu weer wacht op een volgende incarnatie. En heeft de duivel vrees voor God, en is het de keus tot overgave van alles wat dit leven in stand wil houden wat de vrees is. Want de zoon is niet datgene wat uit het verderfelijke bestaat, maar wat uit God weer geboren wordt. En dat is wat uit Liefde bestaat, en geen vrees als angst kent, maar vrees als begeerte naar Zichzelf. De Zoon wordt tot op het laatst uitgedaagd, verleidt door het overlevingssysteem. Zoals Jezus de beproevingen onderging in de woestijn; en de duivel ging van Hem heen en engelen kwamen om Hem te dienen.
 2. thom

  Verboden archeologie

  Ik leg ook simpel uit dat het mij om de bivakplek ging. Inderdaad 0 bewijs over de Sinaï schreef ik. De oversteek is weer een ander item. Beter zo? Oh ja, over die bivakplek geen woord van je natuurlijk. Het is allemaal onzin, en 0 bewijs, hoop suggestie. Wat een hoop suggestie is, om de plek in de Sinaï te plaatsen. Maar ik had inderdaad bij mijn 1e reactie moeten vermelden dat ik de oversteek op een andere, meer aannemelijke plaats had gezien in een eerdere docu. Stom, stom, stom. Maar de lust is mij alweer vergaan met iets te komen over dit onderwerp. 👍
 3. thom

  Verboden archeologie

  Het ging mij meer om het gebied waar het volk al die jaren heeft moeten bivakkeren; niet de Sinaï, maar aan de overkant van die zeearm. De landtong, die heb ik in een andere docu over de doortocht, veel zuidelijker gesitueerd gezien. Het jarenlange bivak echter wel op dezelfde plek. Dát filmpje moet ik nog weer vinden even. Hier; https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsJyMnqbmAhVDLlAKHbuSAc4QwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqtLUW3TtYNM&usg=AOvVaw3aTEJAgoGQ0i5EOv2X4RJ7 https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsJyMnqbmAhVDLlAKHbuSAc4QwqsBMAF6BAgKEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYjrxHqNy5CQ&usg=AOvVaw06Ak6BQGHQbmLzeDd5EJWo
 4. thom

  Verboden archeologie

  Over de doortocht van de Rode zee, en dat het volk in de Sinaï zou hebben rondgehangen, waar 0 bewijzen van zijn, is deze link wel interessant. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjunI7166XmAhXEYVAKHbNcCLM4ChAWMAB6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fdmsnijverdal.nl%2Fpowerpointp%2FDoortocht%20Rode%20Zee.pps&usg=AOvVaw1qZWxgkoVK-CG-BJtIGbGg
 5. thom

  Vaccineren of niet?

  Zo is dat Liv.
 6. thom

  Vaccineren of niet?

  Daarom blijf ik uit de discussie☺️
 7. thom

  Vaccineren of niet?

  dan ben ik nieuwsgierig waar jij deze wijze woorden vandaan hebt? jammer van je laatste zin. we kunnen toch normaal praten met elkaar. we willen allemaal hetzelfde en dat is het beste voor ons zelf en onze kinderen. Het zijn altijd de laatste woorden van iemand die voor vaccinatie is, of niet gelooft in niet-vaccineren; Ik praat wel verder met je als je kind is overleden door mazelen, kinkhoest of gehandicapt door polio. En nooit praten over hoeveel kinderen er zijn gestorven of gehandicapt juist door vaccinaties. Maar ik had geschreven dat ik niet meer mee zou doen met discussiëren over vaccinaties, dus dit was het weer.
 8. Was Paulus vóór zijn bekering een atheïst of een blinde fanatieke farizeeër? Je hebt gelijk, het laatste. Ik dacht dat hij fanatiek het geloof bestreed vanuit een 'er is geen God', maar het was inderdaad vanuit een fanatiek Joods leven, een leven naar en volgens hun wet.
 9. En in sommige is Hij sterker aanwezig dan in menig gelovige. Kijk naar Paulus; van een felle bestrijder naar een verkondiger.
 10. Ook in hen sluimert de Christus.
 11. thom

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Zo grappig in relatie met de Logos; de Adem Gods. Ademen in Hem is in gebed zijn, of gewoon het Leven zijn. @thom Bedoel je niet pneuma i.p.v. logos? Ook goed.. 😁 Gnosis, de Adem Gods; God, de Logos, de Bron aller dingen, zich openbarende in en als Geest, Liefde, Licht, Kracht en Universele Wijsheid.
 12. thom

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Zo grappig in relatie met de Logos; de Adem Gods. Ademen in Hem is in gebed zijn, of gewoon het Leven zijn.
 13. Als er al zoiets bestaat als atheïst. Wanneer iemand bewust niet in een god gelooft, wordt de in-eigen god verblind door deze ontkenning van zichzelf. En dan moet ook nog de Ware God herboren worden in die mens. Maar ja, dat gelooft de atheïst dus niet..😁 Log 3 Jezus heeft gezegd: Indien zij die u leiden u zeggen: ziet, het Rijk is in de hemel, dan zullen de vogels van de hemel u voor zijn; indien zij u zeggen: ziet, het is in de zee, dan zullen de vissen u voor zijn. Maar het Rijk, het is het binnenste en het is het buitenste van u. Wanneer gij uzelf zult kennen dan zult gij gekend zijn en zult gij weten dat gijzelf de zonen van de levende Vader zijt. Maar indien gij uzelf niet kent, dan zijt gij in armoede en gijzelf zijt armoede. Log 29 Jezus heeft gezegd: Als het vlees ontstaan is wegens de geest is het een wonder, maar als de geest ontstaan is wegens het lichaam is het wonder boven wonder. Maar ik, ik verwonder mij over het volgende: hoe deze grote rijkdom in deze armoede heeft gewoond. Thomas Evangelie
 14. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Jacob van Slavenburg beschrijft dit zo; De christelijke kerk heeft God tot persoon verklaard, de wezenlijk andere. Daarmee heeft ze God buiten de mens geplaatst. Een betreurenswaardig verlies. Daarentegen legt New Age de nadruk op de immanente God. Ieder mens heeft een goddelijke kern. De mens zelf is ten diepste God. Dat lijkt pure winst. Maar de immanentie van God zonder een verbinding met de transcendentie leidt tot een fatale afperking van God tot niet meer dan het eigen bewustzijn op dat moment. Geest (of: God) is het allesomvattende in alles aanwezige. Het is het bewustzijn (Grieks: nous) van de Geest dat de mens Jezus bij diens doop in de Jordaan overstraalde. Toen werd hij Christos (Grieks: gezalfde – van het Licht). De goddelijke Logos (het alomvattende begrip, bevattingsvermogen, meestal vertaald met: Woord) manifesteerde zich in een mens van vlees en bloed. De mens Jezus heeft de Christus (het bewustzijn van Geest) in de stof gebracht.
 15. thom

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dan zou dat ergens in de Schrift moeten staan en bij mijn weten staat dat nergens over Satan. Joh. 17 heeft wel een bijzondere regel over dit fenomeen. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Dit zijn de verloren zonen, die weer gevonden zijn; 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. Dus betreft de duivel, de zoon der verderfenis, doet niet mee met de erfenis.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid