Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  2380
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Het geloof van is als een bezit. En het geloof in kan een overtuiging zijn, een dogma, een uitspraak met de mond maar zonder het hart.. dat het geloof heeft.
 2. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Woorden, maar het lijkt me sterk dat er iemand is die begrijpt wat er staat. Er staat; gij moet wederom geboren worden.
 3. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Er is maar 1 manier om die 2 (geloof en religie) te kunnen combineren; ware religie betekent de her-verbinding met God. En dat is de mens die geraakt is door het Licht, waardoor de zogenaamde godsvonk verlevendigd wordt, in trilling gebracht met de eeuwigheid, ontwaakt uit een diepe slaap, de dood. Dus dan is Religie de her-verbinding van God met het goddelijke. De mens, het lichaam, wordt de drager van de Mens, de Heer uit de hemel. Hij moet groeien, en ik kleiner worden; het natuurlijke moet oplossen/zich omzetten/ de weg voorbereiden voor het goddelijke.
 4. thom

  Vergeving in de opvoeding

  De religies sterven een dood, en de NWO helpt dit uiteraard versnellen. Maar het geloof is niet de religie.
 5. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Lees jakobus 2 eens 19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het geloof is een bezit. Vandaaruit beginnen de werken. En de duivelen hebben het geloof niet, omdat zij van de vergankelijke natuur zijn, het gevallen bestaan. Vandaar de reactie op het Licht en Leven wat de mens geraakt heeft, waardoor het duister, het natuurlijke, zijn positie in gevaar ziet.
 6. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Nee, hoe kan dat. Hoe kan het geloof van Jezus Christus een fundament van een duivel zijn.
 7. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Christendom is het geloof? Het geloof is de basis van de ontwikkeling van de mens ..tot Mens. Wanneer dit niet gepredikt wordt, heeft het weinig met Christen(dom) te maken. En gezien de reacties hier over de teksten die afgelopen jaren geplaatst zijn over dit fenomeen, is er weinig geloof te vinden.
 8. thom

  Sabbath

  Kijk dit bedoel ik precies met "dit is het begin is van wetteloosheid" want je beredeneerd exact zo moet de rest van Gods geboden, onbewust of bewust. Dus ja, het maakt ontzettend veel uit. Ik heb een tekst toegevoegd ondertussen, uit Marcus. Lees ook dat Jezus spreekt over sabbat. Niet over sabbat-dag.
 9. thom

  Sabbath

  Dat kan, om die vervolgens te vervangen voor de zevende dag, geheel onterecht naar inzettingen van mensen bedacht. Maar dat maakt toch niets uit, of de sabbathdag een zondag, maandag of wat voor dag die naam heeft, is? De mens bedenkt wat inderdaad. De sabbathdag is de dag, of de fase, waarin de mens geheiligd wordt. Een periode van omzetting van het natuurlijke naar het goddelijke waarin alles volbracht wordt. En dan hebben de weekdagen opeens geen houvast meer in de door de mens bedachte inzettingen.. 😊 Marcus 2 24 En de Farizeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is? 25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? 26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. 28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
 10. thom

  Sabbath

  Van zowel God als Jezus, is de eerste dag nooit tot een heilige dag gemaakt. De zevende dag daarentegen wel. Daarom hou ik de zevende dag, ik zie de eerste dag als inzetting van mensen, en de eerste stap tot wetteloosheid. Dat beweert Modestus dan ook niet, dat de eerste dag tot een heilige dag gemaakt is. Hij ziet de zaterdag als de 7e dag ipv zondag. Maar de zondag óók als de achtste dag.
 11. thom

  De donkere zijde verslaan

  Geld is net als een mes, neutraal. Het is de intentie van de 'bezitter' wat het doet.
 12. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Prachtige tekst, aanvullend en duidend op de inhoud van mijn vorige reactie.
 13. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Met de klemtoon op wij. Het wandelen in het Licht zal aan Hem zijn, in ons lichaam..want concreet als wij ons overgegeven hebben aan Hem en daarmee in Hem opgelost zijn als struikelend individu.
 14. thom

  Vergeving in de opvoeding

  Marcus 12 20 Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na. 21 De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks. 22 En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven. 23 In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad. 24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods? 25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. 27 God is niet een God der doden, maar een God der levenden. (Op 17-10-2019 om 21:05 zei thom over de chakra's; ''En vergevende als opgelost in deze natuur door het Licht, en werkzaam (andersom draaiend, niet natuurlijk-nemend maar goddelijk doorgevend) geworden voor het Licht.'')
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid