Spring naar bijdragen

Kaasjeskruid

Members
 • Aantal bijdragen

  8991
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Kaasjeskruid

 • Rang
  CrediShark

Profile Information

 • Locatie
  In deze wereld
 • Religie
  Bestaat uit dode werken.
 • Beroep
  Jutter

Recente profielbezoeken

2930 profielweergaven
 1. Kaasjeskruid

  Invloed van voorgeslacht op ons gezin

  Het gaat hier niet over de erfzonde, maar over zogenaamde generatievloeken. Men beroept zich op: U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, (Ex.20:5, HSV) Wat men echter negeert is de zin achter de komma: maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. (Ex.20:6, HSV) Mocht het al zo zijn dat kinderen de dupe worden van de zonden van hun voorouders, dan betreft het enkel die kinderen die God ook haten. Als je God liefhebt, dan haat je Hem niet en volgt er dus ook geen vergelding. Een kind van God is vrijgekocht van de zonde en hoeft zich geen zorgen te maken of er wellicht een restant vanuit het verleden hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Niets anders dan charismatische bangmakerij zulke stellingen en men geeft de duivel veel te veel eer. De Bijbel leert heel duidelijk dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn zonden en de gevolgen van je eigen zonden zul je op afgerekend worden. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. (Jak.1:14-15, HSV) De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. (Ez.18:20, HSV) Voor hen die in God geloven geld echter: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, (Gal.3:13, HSV)
 2. Kaasjeskruid

  Invloed van voorgeslacht op ons gezin

  De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. (Ez.18:20, HSV)
 3. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Haha, je definitie van het begrip "boos" is behoorlijk subjectief. Ik noem het stellig.
 4. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Dat grote smurfenboek van jou maakt God tot een karikatuur.
 5. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Ah, schei toch uit met je studie. Die zelfverzonnen rommel die jij hebt bestudeerd deugt van geen kant.
 6. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Niks gemeen. Volkomen rechtvaardig. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. (Heb.6:1-2, HSV)
 7. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  De tweede dood is de poel van vuur, dat is wat ik lees. Daar kom je in terecht als je weigert God te geloven. Dat is een eeuwige toestand van pijn waar je nooit weer uit kunt komen. Brand je maar niet aan dat vuur.
 8. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  De hel ontkennen is wel een van de domste dingen die je kunt doen. En ik zag een grote witte troon en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het Boek des levens. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het graf [Gr. hades] werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Op.20:11-15, HSV) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh.11:24, HSV) Niks annihilatie, niks zielenslaap en niks geen alverzoening!
 9. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Inderdaad, maar jij des te meer.
 10. Kaasjeskruid

  Waarom moet God op aarde komen?

  Inderdaad. Een gelijkenis is een illustratie van een bepaalde waarheid! Welke waarheid zou de Heer Jezus hier proberen te illustreren als er helemaal geen bewuste plaats van bestraffing of zegen zou bestaan?
 11. Kaasjeskruid

  Wijn als sacrament? Alcohol algemeen

  Akkoord, maar alcohol als vergif wegzetten gaat mij te ver. Het is pas gif bij overmatige consumptie.
 12. Kaasjeskruid

  Wijn als sacrament? Alcohol algemeen

  Uit onderzoek is gebleken dat het cannabisgebruik ruim viermaal zo groot is onder mensen die met een eerste psychose bij een geestelijke zorginstantie zoals de ggz kwamen, dan in een controlegroep zonder psychoses. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30048-3/fulltext#seccestitle140 Cannabis is slecht voor de geest. Men verward "relaxed" worden met onverschillig staan ten opzichte van de omgeving. Dat is althans mijn ervaring.
 13. Kaasjeskruid

  Wijn als sacrament? Alcohol algemeen

  Bij elke verbranding van plantaardig materiaal komen kankerverwekkende stoffen vrij, en dat is bij cannabis niet anders. Cannabisrook bevat daardoor veel van dezelfde kankerverwekkende stoffen die je ook in tabaksrook vindt (aromatische koolwaterstoffen, nitrosamines, aldehydes,…). Die stoffen komen via de mond, de keel en de longen in het lichaam terecht, waar ze schade aanrichten. https://www.kanker.be/kankerpreventie/de-gevaren-van-tabak/cannabis-en-kanker Per definitie schadelijk dus als men het rookt. Per definitie schadelijk voor de geest als men het op wat voor wijze dan ook tot zich neemt m.i.
 14. Kaasjeskruid

  Wijn als sacrament? Alcohol algemeen

  https://www.medischdossier.org/archief/sterke-verhalen-zwakke-bewijzen/
 15. Kaasjeskruid

  Wijn als sacrament? Alcohol algemeen

  Kwam geen coma bij aan te pas bij mij, stond weer op en wou maar 1 ding: whiskey. Pas in het ziekenhuis kwam de kunstmatig geïnduceerde coma in de vorm van een narcose om de kaak weer te repareren. Halverwege de operatie kwam ik weer bij, stond op en wou maar 1 ding: naar huis. Allemaal het gevolg van teveel alcohol consumeren. Er bestaan ook onderzoeken dat alcohol preventief kan werken tegen bepaalde ziektes. https://stiva.nl/nieuws/relatie-alcoholconsumptie-en-kanker-kent-veel-nuances/
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid