Spring naar bijdragen

Kaasjeskruid

Members
 • Aantal bijdragen

  7434
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Kaasjeskruid

 • Rang
  CrediShark

Profile Information

 • Locatie
  In deze wereld
 • Religie
  Bestaat uit dode werken.
 • Beroep
  Jutter

Recente profielbezoeken

2522 profielweergaven
 1. Kolossensen 3 is een brief gericht aan een gemeente/kerk nav situaties binnen die gemeente. Vers 13 hoort er ook bij: Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. (Kol.3:12-13, SV) Deze situaties moesten gecorrigeerd worden. Het lijkt mij dus in eerste instantie een vermaning die het gedrag van christenen onderling aanspreekt. Van harte of niet lijkt mij. Het valt mij niet altijd mee om hartelijk te zijn.
 2. Oke, wel de kortste klap om haar duidelijk te maken wat je ervan vind is haar dit topic laten lezen...
 3. Een dilemma impliceert een keuze uit twee kwaden. Waar bestaat jou dilemma uit? Een vriendschap lijkt mij een leuk en aangenaam ding.
 4. Een vriendschap lijkt mij een relatie op vrijwillige basis. Je moet helemaal niks. Er lijkt sprake te zijn van een emotioneel appel. Een bodemloze put kun je niet vullen. Dat is waarschijnlijk de lijdzame houding die het probleem in stand houd van een onevenwichtige verplichte vriendschap.
 5. Een hond is geen mens. Wat een rare gedachte om dieren het evangelie te gaan verkondigen. Een hond is een hond en geen vriend. Ik ben dan gewoon een vriendelijke baas voor hem.
 6. Ik lees daarin dat er verschillende soorten van omgang zijn en dat in elke manier van omgaan met anderen liefde aan de basis behoort te liggen. Jezus eet niet met tollenaars en zondaars om Zijn buik te vullen en de noodzakelijke sociotalk uit te wisselen onder het genot van een sixpack bier bijvoorbeeld. Echter Hij brengt ze wel het evangelie; een daad van liefde. Hij gaat dus op een bepaalde manier met ze om en verschuilt Zich niet in een ivoren toren. Maar Hij wordt niet besmet door Zich in te laten met de praktijk van de zondaar. Vandaar mijn opmerking over intentioneel handelen.
 7. Het leven als Christen maakt dat we keuzes moeten maken, ook tussen wie we bevrienden. Het beste zijn dit broeders en zusters dunkt mij. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we zondaren altijd moeten mijden en dat er niet vriendelijk tegen gedaan hoeft te worden. Een kwestie van intentie; met welke intentie ga ik een relatie aan met de ander.
 8. Om ze het evangelie te verkondigen. Niet voor een gezellig bakje koffie. Slechte omgang bederft goede zeden. Ook dat staat in de Bijbel: Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. (1Kor.15:33, SV)
 9. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Een morgenster komt eerder op dan de zon en kondigt de nieuwe dag aan. Zo is Jezus ook: de Heraut van de nieuwe dag waarop nooit meer een avond volgt! Wat een dag zal dat zijn. Overigens noemt "men" Jezus niet zo, maar noemt Jezus Zichzelf zo: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Op.22:16, SV)
 10. En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. (Mat.12:46-50, SV)
 11. Goed nagaan waar dat idee vandaan komt en niet teveel hooi op de vork nemen.
 12. Het is dan gelukkig ook geen kwestie van kiezen. Hoewel ik van mening ben dat een broeder/zuster in nood voorrang krijgt.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid