Spring naar bijdragen

Kaasjeskruid

Members
 • Aantal bijdragen

  7426
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Kaasjeskruid geplaatst

 1. Om ze het evangelie te verkondigen. Niet voor een gezellig bakje koffie. Slechte omgang bederft goede zeden. Ook dat staat in de Bijbel: Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. (1Kor.15:33, SV)
 2. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Een morgenster komt eerder op dan de zon en kondigt de nieuwe dag aan. Zo is Jezus ook: de Heraut van de nieuwe dag waarop nooit meer een avond volgt! Wat een dag zal dat zijn. Overigens noemt "men" Jezus niet zo, maar noemt Jezus Zichzelf zo: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Op.22:16, SV)
 3. En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. (Mat.12:46-50, SV)
 4. Goed nagaan waar dat idee vandaan komt en niet teveel hooi op de vork nemen.
 5. Het is dan gelukkig ook geen kwestie van kiezen. Hoewel ik van mening ben dat een broeder/zuster in nood voorrang krijgt.
 6. Kaasjeskruid

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Ik denk dat het al onverstandig is om middels gematria zogenaamde verborgen wijsheid proberen te ontdekken in Gods Woord.
 7. Kaasjeskruid

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Gematria?
 8. Omdat het belangrijk is om eenheid uit te stralen naar de wereld. Het is belangrijk dat de wereld kan zien dat we goed voor elkaar zorgen door onderlinge liefde te tonen, want het is een middel om te getuigen van de waarheid van het evangelie. Als het oprechte liefde is wat ons beweegt onze broeder of zuster te helpen, dan trekt dat de aandacht van niet gelovigen. Johannes 17 is in het kader van dit onderwerp zeer de moeite waard om erbij te betrekken m.i. Ook daar kun je lezen dat geloofsgenoten bijzondere aandacht krijgen. Wat mij betreft valt daar ook de juiste apologie te vinden omtrent deze kwestie. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. (Joh.17:21, SV)
 9. Kaasjeskruid

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Dat is een overhaaste conclusie.
 10. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Plato bediende zich ook al van dit woord om Venus mee aan te duiden: http://psychclassics.yorku.ca/Plato/Timaeus/timaeus1.htm
 11. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  In mijn Bijbel wordt hij morgenster genoemd. Als ik jou goed begrijp, dan kan ook met deze naam onmogelijk Jezus worden aangeduid?
 12. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Lucifer is wel een directe vertaling van lichtbrenger, wat op zijn beurt weer een andere benaming voor Venus is. Lucifer is geen exclusieve titel voor de satan. Hij probeert dit recht wel te claimen, maar in het Nieuwe Testament is er maar sprake van een Lucifer: Jezus Christus. M.i. is dat geschreven door Latijns sprekende Romeinen voor de vulgaire mens. Vertalen en de problemen van dien...
 13. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Lucifer is de Latijnse vertaling van "heosforos", wat weer een Griekse vertaling is van het Hebreeuwse "helel". Met "helel" wordt de morgenster bedoeld, maar ook betekent het "pochen". Persoonlijk vind ik "Lucifer" dan geen goede vertaling, want ze dekt de lading niet. Ik heb veel gepokerd en dat is een afgeleide van het woord "pochen". Het betekent zoveel als: opgeven over iets met wat je niet hebt. Bluffen dus. Zonder bluffen kun je op lange termijn niet winnen met pokeren, uitgesloten gewoon. En dat is wat satan ook doet: hij geeft op over iets wat hij niet heeft en denkt het daarmee te kunnen winnen. Maar de bluf die wordt gespeeld moet worden geloofd of ze wordt doorzien. Satan doet zich voor als engel des licht (morgenster), maar valt uiteindelijk door de mand als zwart gat.
 14. Kaasjeskruid

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Het gif staat voor de zonde die door de slang satan in de wereld is gekomen. Jezus heeft de dodelijke dosis gif op Zich genomen en de toorn van God over Zich uitgestort gekregen aan het kruis. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh.3:14-15, SV) De gelijkenis zit hem dus in het verhogen. Zo behoren wij ook te kijken naar de verhoogde Christus aan het kruis, die onze zonde (het gif) op Zich heeft genomen en een enorm werk heeft verricht aan het kruis (de verhoging) op Golgotha waar Hij de slang en het gevolg van de zonde (het gif), namelijk de dood, heeft overwonnen. Wij hoeven dat werk dus niet te doen, vandaar ook dat er enkel (of slechts zoals je wil) naar de slang in de woestijn gekeken hoefde te worden om te genezen. Kijken staat voor geloven.
 15. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  N.a.v. een vraag van @Fundamenteel : Veel Christenen citeren graag de woorden van Jezus om te beargumenteren dat Hij nooit enige vorm van dodelijk geweld zou vergeven. Typisch wordt dan het volgende citaat uit de Bijbel geplukt om hun argument kracht bij te zetten: Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten. Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen. Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen. Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. (Luk.6:27-31) Staat hier dat iedereen die Jezus wil volgen een pacifist behoort te zijn en elke vorm van geweld uit de weg behoort te gaan?
 16. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Dat is wat de slang dan ook deed: fluisteren van een betovering, de betovering van een waarzegger. Met die gespleten tong van hem.
 17. Kaasjeskruid

  Zelfs niet in geval van verkrachting en incest!

  Maar het kind heeft wel het leven. In de wetenschap dat zijn/haar moeder zichzelf heeft opgeofferd. Zou het leven niet die moeite waard zijn?
 18. Kaasjeskruid

  Zelfs niet in geval van verkrachting en incest!

  En wat als de moeder buiten westen op de operatietafel ligt?
 19. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Nâchash betekent "fluisteren" of "sissen". Dat is wat een slang doet. https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5175 https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H5172&t=KJV
 20. Kaasjeskruid

  Zelfs niet in geval van verkrachting en incest!

  En als je moet kiezen tussen het leven van de moeder of een abortus provocatus?
 21. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Kwestie van associatie dus. Op zich lijkt mij er niks mis met de naam "Lichtbrenger" en hoewel er waarschijnlijk weinig mannen zijn die als "Lucifer" staan geregistreerd in het BRP, toch zijn er vele meisjes die bij de naam "Venus" en afgeleiden door het leven gaan. Vroeger was deze naam minder eng en er bestond zelfs een bisschop met de naam Lucifer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_Calaritanus
 22. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Uiteraard wijst de naam "lucifer" op de staat van satan voor zijn val. Evenals morgenster dat doet. Zowel Jezus als satan worden morgenster/lucifer genoemd. De Een verdiend hem, de ander niet. En satan als vallende ster valt af als rechthebbende op die naam wat mij betreft, een valse venus is het.
 23. Kaasjeskruid

  Satan is Lucifer

  Met de morgenster wordt de planeet Venus bedoeld. Als er over de morgenster gesproken wordt kan het over twee verschillende personen gaan. Dat lijkt me stug, tenzij als souffleur.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid