Spring naar bijdragen

christen 2017

Members
 • Aantal bijdragen

  40
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over christen 2017

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. christen 2017

  Oorzaak van het lijden

  Lijden is verbonden met zonde. Lijden is in de gehele schepping gekomen met de intreding van zonde.
 2. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Een ander gedeelte van Jezus, De Extremist Mattheus 13 27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? 28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? 29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. 30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur 15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. Mattheüs 15:14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. ik verlaat dit forum zoals Jezus de christen(discipel) opdraagt.
 3. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Je noemt dit een oecemenisch forum, waarom dan atheisten toelaten? Je gelooft niet in een hel, waar hardnekkigen ongelovigen zullen terechtkomen? Waarom is Christus dan gestorven? Om alles bij het oude te laten? Of was het niet Hij, Die de mens tot bekering en geloof in Hem opriep? Neutralistme is niet in de bijbel, je bent voor of tegen Christus en de Schrift.
 4. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Is dit niet hetzelfde, als degene, die niet gelooft, is reeds veroordeeld, wat een ander forumlid gebruikte? En wat denk je van deze? Mattheus 16 41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.
 5. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Beledigend Thorgrem, ik heb even opgezocht wat voor betekenis "hysterisch" heeft. hysterisch als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: uitzinnig (bn) : buiten zinnen, dol, dwaas, extatisch, furieus, geestdriftig, gek, hysterisch, onbeheerst, onbesuisd, razend, uitgelaten, waanzinnig, wild, woest, zinneloos Ik kan mij alleen vinden in "geestdriftig", de rest is ter be-oordeling aan jezelf.
 6. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Kijk liever naar het wonder van de bekering van Saulus, van een vervolger tot een volgeling van Christus. Ik weet van Zijn ingrijpen in mijn leven, want Hij redde mij letterlijk en geestelijk van de dood, omdat ik volgens de medische staf in het ziekenhuis zou sterven in 1973, na een dubbele leverbloeding......en een hersenvochtlekkage. Tot op heden ben ik levend en getuig van Zijn wonderen en Genade in mijn leven. Jouw verstand zal met jou eindigen in het graf en het oordeel, want jij hebt Hem niet gewild, en de Vrede, Die alle verstand te boven gaat. Dan kies je zelf voor de hel!
 7. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Het eerste christelijk forum was: Jezus in gesprek met de Farizeeen en Schriftgeleerden en Sadduceeen en Joden Zij claimden ook te "geloven" , maar over velen van hen spreekt(sprak) Jezus een Wee uit m.a.w., allen die zich verzetten tegen het ge-openbaarde Woord van God en het voor onzin verklaren, kunnen nooit in Christus geloven want Hij was het Die deze bijbelgedeelten aanhaalde in b.v Kapaernaum en elders. er staat geschreven.... Het Woord verwerpen is Hem verwerpen, want Hij is Het Woord! Wanneer ons verstand het eindstation is, dan is veel van het geschreven en door de Heilige Geest geinspireerd Woord van God " onzin" omdat wij het met ons beperkt verstand niet kunnen of willen verstaan. zie Johannes 1 vers 1 en verder.. Tenzij iemand opnieuw geboren is(wordt) en dat is genade en geloof, dat goldt voor de geleerde Nicodemus en nog steeds voor alle verstandigen en wijzen, want voor hen is het Woord en het Evangelie verborgen, Het wordt aan kinderen (indien je niet verandert en wordt als een eenvoudig kind) ge-openbaard en voor wijzen en verstandigen blijft het verborgen, ook al menen zij "veel" te weten, eigenlijk kennen zij "niets"!
 8. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  De schepping is alles wat geschapen is, de dieren, de natuur en de sterren, planeten etc ,die nu vervuild, vertrapt en misbruikt is enz, zucht onder dit misbruik en verlangt naar de vernieuwing., dus niet de schepsels(mensen), zij willen vooral doorgaan met hun misbruik in hun ongeloof, en de zonde uitleven in ongeloof, discussie enz zie Marcus 7 vers 21 t/m 23 en 2 Tim 3 vers 1 t/m 5
 9. christen 2017

  De wetenschap bewijst dat God bestaat

  Ik heb nog nooit een aap zo zien "bekvechten" en het Koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in Kracht door de Heilige Geest, en kennis maakt opgeblazen, maar Liefde sticht, maar als je Die Liefde veracht of minacht of ondergeschikt maakt aan je persoonlijk denken, dan doet God het volgende........ 2 Thessalonicensen 2: 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid (het doen wat God , Christus en de Geest bedroeft, wederstaat of uitblust...)
 10. christen 2017

  De wetenschap bewijst dat God bestaat

  Bananentheorie!
 11. christen 2017

  De wetenschap bewijst dat God bestaat

  De bijbel is duidelijk in Genesis 1: God schiep hemel en aarde, de duivel wil alles verdraaien, zodat de mens bezig is God weg te redeneren, De volgende tekst is toch duidelijk genoeg voor de christen 2 Korinthiërs 4:18 Dewijl wij(als gelovigen) niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. Iedereen weet of moet weten, dat de schepping een feit is, ook al ontkennen velen dit door de influisteringen van de duivel Roemeinen 1 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
 12. christen 2017

  De wetenschap bewijst dat God bestaat

  Die tot God komt, moet weten(erkennen) dat Hij bestaat, en een Beloner is van die Hem zoeken, dat is de enige wetenschap, die blijft volgens Hebreeen 11 vers 6
 13. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  Bedankt vredestichter, je doet je naam eer aan!
 14. christen 2017

  Hoe kan een God van Liefde iemand naar de hel sturen?

  http://christiananswers.net/dutch/q-grace/hell-and-god-d.html
 15. christen 2017

  De Toorn van God is Waarheid!

  De teksten spreken voor zich, maar ik ga geen paarlen voor de zwijnen meer werpen en schud het forumstof van mijn voeten
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid