Spring naar bijdragen

Thinkfree

Members
 • Aantal bijdragen

  1113
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Thinkfree

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  De verzen slaan hierop Volgens de Katholieke Kerk is Maria vanaf haar conceptie gevrijwaard voor de erfzonde, dat wil zeggen dat ze onbevlekt ontvangenwas. Ook geloven de Katholieke en de Orthodoxe Kerken dat Maria nooit een zonde heeft bedreven.[6] Ze beroepen zich daarbij op Luc. 1,28, waar de engel Gabriël haar aanspreekt met: "Wees gegroet, vol van genade."
 2. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Lukas1 46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; 47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; modbreak Trajecto: Polarisatie is inderdaad niet de bedoeling. Wat je met deze verzen uit Lucas wilt zeggen is niet zo duidelijk. Je mag uiteraard je mening en zicht geven, maar heb ook enig begrip voor een andere visie. (Meestal voldoet een reactie waarin alleen Bijbelverzen staan overigens ook niet voor een goed gesprek. Een verklaring van hoe je ze leest/uitlegt of waarom je ze plaatst is meestal nodig.)
 3. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Het verschil kan je gewoon hier in dit topic wel terugvinden. Succes. Stop met het aanbidden van het lichaam waar Maria onderdeel van is, Jezus Christus is het hoofd en enig middelaar. Alleen God kan gebeden horen en verhoren de gedachte dat Maria die goddelijkheid bezit is merkwaardig te noemen Want immers je zet Maria op Gods plaats tis een dwaling en mijn plicht hier voor te waarschuwen.
 4. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Vereren en aanbidden zijn synoniemen toch Wat is precies het verschil volgens jouw ? Hoi 😃😃
 5. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Openbaringen Een heilige engel van God mag niet aanbeden worden volgens deze engel. 8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. 9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.
 6. Thinkfree

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Thorgrem hoe kijken jullie katholieken tegen deze teksten aan ? Deuteronomium 11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. 12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. 13 Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God.
 7. Thinkfree

  De hel

  Die tijd ben ik al voorbij Jacobus maak je maar niet druk hoor. Mijn intentie is het wijzen naar de schat van eeuwige jeugd gratis en voor niets. Die vloek kan opgeheven worden in en door Jezus Christus.
 8. Thinkfree

  De hel

  Jokkebrok, je antwoord zit hem hierin. Je ervaart het verouderingsproces als vloek. Het verouderingsproces heeft niets met toeval te maken Bekeert u bekeert u want waarom draagt gij de vloek. (Bekeert u bekeert u want waarom zout gij sterven)
 9. Thinkfree

  De hel

  Als een natuurlijk proces. Ok, laat ik het anders vragen. Ervaar je als persoon het natuurproces als vloek of zegen ?
 10. Thinkfree

  De hel

  Het is maar hoe je het noemt. En inderdaad, dood gaan we allemaal. Gewoonlijk omdat de cellen in ons lichaam verouderen en niet meer goed werken. Niks bovennatuurlijks aan hoor. Zie je dit verouderingsproces als vloek of zegen ?
 11. Thinkfree

  De hel

  Hier stond oorspronkelijk niet dat ze naar een hel gingen. Ze werden levend door de aarde opgeslokt. Zo gingen ze naar Sjeool. Sjeool is een plaats waar iedereen naar toe gaat/ging, goed of slecht. Het wordt dan ook wel met het Graf vertaald, oftewel het gemeenschappelijke graf der mensheid. O.a. Prediker 9:10 geeft te kennen dat daar geen activiteit is. Jezus vergeleek deze toestand met een slaap. Job leed bijv zo erg dat hij dood wilde en naar Sjeool wilde. (Job 14:13) Ik denk niet dat hij verlangde naar een vurige hel, denk je ook niet?! O, verberg mij in het Graf (Sjeool, de plek waar ook de mensen die hoorden bij Korach naar toegingen), verstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! Hier geeft Job te kennen dat hij geloofde in een opstanding uit Sjeool. 1 Samuël 2:6 De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen. Hoe leg jij dit vers dan uit waar de dood en hel als twee verschillende dingen benoemd worden ? Nog even terugkomend op numerie 29 Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de HEERE niet gezonden. 30 Maar indien de HEERE wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd hebben. Er staat letterlijk dat zij niet gestorven zijn maar levend ter Helle voeren.
 12. Thinkfree

  De hel

  We zouden eindeloos door kunnen babbelen. Maar de werkelijkheid leert een stuk hel en een stukje hemel hier op aarde. En we gaan nog steeds dood dat is een absoluut.
 13. Thinkfree

  De hel

  Om jou van de eeuwige dood te redden. De dood is de straf. Jehovah God zei dat toch ook. U zult sterven als u van de boom eet. Hij zei niet, u gaat naar de hel. Numerie 16 31 En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd; 32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have. 33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.
 14. Thinkfree

  De hel

  Waar is die gedachte of verzinsel op gebaseerd ? Het leven leert anders beste jacobus
 15. Thinkfree

  De hel

  Als de hel een verzinsel zou zijn, waarvoor is Jezus dan gestorven ? Alleen de duivel/duisternis noemt God een sadist (je bent de duivel niet echter wat je beweert is uit hem )
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid