Spring naar bijdragen

Ton

Members
 • Aantal bijdragen

  121
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Ton

 • Rang
  CrediGup

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.anewcreationinchrist.nl/

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Utrecht
 • Interesse
  Alles wat het evangelie aangaat. In het bijzonder het herstel van een mens naar het beeld en gelijkenis van God. In zowel Goddelijke vruchten als Goddelijke gaven. Er niet alleen over lezen, maar het ook zelf uitleven door de werking van Gods Geest.
 • Beroep
  Algemeen manager zorginstelling

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ai.... Veel plezier op de WC. Nee. Je bent te kostbaar en je potentieel in God is te groot om je daar te laten zitten. Ik bid als Paulus dat onze Vader je de ogen opent voor de onuitputtelijke rijkdom die je in Jezus ontvangen hebt. Meegezeten in Hem. Staat in je bijbel. Bless you Bastiaan. Veel plezier hier verder nog met elkaar. Moedig elkaar aan in het geloof in plaats van elkaar er uit te praten, groei in alle dingen in Hem. Wees gezegend allemaal. Ik ga even een deurtje verder.
 2. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ja hoor. Gisterenavond nog. We kregen bericht dat een vrouw in Malawi ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis. Malaria. Medicijnen sloegen niet aan. We zijn uit God geboren, dus danken Jezus voor Zijn geweldige Koninkrijk en spreken vanuit Nederland genezing over haar uit. 5 minuten later kregen we bericht. De zieke had zich in haar bed omgedraaid en had gezegd: "Ik voel me beter!" en ze konden weer naar huis. Mijn zoon die inmiddels ook wandelt in deze dingen appte me vanochtend. Hij is medicus en heeft gebeden voor een collega met ernstige knieklachten. Direct na gebed was 90 % weg. Vanochtend helemaal gezond. Kom op jongens. Op m'n site staan meerdere gevallen van demonen uitdrijving: Bevrijding van de tiener Tijdens een bezoek aan een pinkstergemeente kwam ik bij toeval terecht in de kinderdienst. Er komt een jongen van 14 jaar naar me toe en hij zegt tegen me: Weet je wat satan over jou zegt? Je bent een *&^%%, *&#^^, 82^^%%@. Een hele scheldkanonnade. Tot slot zei hij: en satan kan je zo dood maken! Ik kijk hem aan en zeg: Als satan me dood maakt, maakt Jezus me weer levend. Hij begon te grommen. Ik liep het lokaal uit voor consultatie met de Allerhoogste. Ik zei: Hee, dat gebeurde ook bij U. Onreine geesten manifesteerden als U in de buurt kwam. Jezus, ik ga terug en als hij weer komt is hij voor mij. Ik was nog niet binnen of hij zei het weer: Weet je wat sat.... Verder kwam hij niet want ik zei: Onreine geest ga uit in Jezus naam. De gevallen geest antwoordde met: Nee, nee, nee, dat niet! Ik zei: het is te laat voor jou, verdwijn, nu, in Jezus naam. Een week later hoorde ik van z'n ouders dat de jongen totaal veranderd was. Van geweldadig/gemeen, naar normaal. Bevrijding van een kind Op een dag ging ik mee als begeleider met een zwemles. In de jongenskleedkamer valt me een druk kind op dat constant andere kinderen knijpt en pest. Ik loop naar hem toe, kijk in z'n ogen en "weet" genoeg. Terwijl het kind uitroept: ik heb pilletjes, ik heb pilletjes, zeg ik: onreine geest verdwijn in Jezus naam. Het kind stort neer op de grond en springt meteen weer overeind. Totaal andere blik in z'n ogen. Rust. Ik zeg: als mensen straks aan je vragen wat er met jou gebeurd is, zeg je dat Jezus jou gezond heeft gemaakt ok? Hij zegt rustig: ja ok, Jezus heeft mij gezond gemaakt. Een paar dagen later zie ik hem hand in hand lopen met z'n zusje. Gewoon, normaal, vriendelijk. Bevrijding van een kind Er werd bij ons een kind van 2 jaar binnengebracht. Een groot hoofd, constant kermend, huilend en grauwend. Ik hoorde dat het z'n ouders al 9 maanden uit de slaap had gehouden. 1-2 uur slapen per nacht en dan begon het weer. Ik zei: Jezus, ik zie dat dit kind bezet is, maar ik ken de ouders niet (moeder was lijkbleek, vader zeer gespannen met een grote tatoeage op z'n onderarm van een draak met een zwaard er door heen). Jezus zei: lees de bevrijding van de bezetene van de Gerasenen. Ik las het. Hij zei: Zie je Mij eerst naar z'n ouders, verzorgers, broer of zus vragen om te vragen: Hallo, Ik ben de zoon van God, mag ik dit kind vrijzetten? Nee. Het is Mijn schepping; zet vrij! Die avond liep ik naar het kind in het ledikant toe, legde m'n handen op z'n bolletje en zei: Onreine geesten, ik weet dat jullie er zijn. Verdwijn nu in Jezus naam en dat dit kind een profeet van de allerhoogste zal worden. Ik keek naar het kind. Zijn ogen rolden een paar keer in hun kassen. Hij ging liggen en sliep de hele nacht. Elk uur kwam de verpleegster kijken. De deur piepte. Ik wakker. Het kind sliep. s 'Ochtends hoor ik rond 08.00 uur wat geschuifel in het ledikant. Ik zei: even kijken wat U gedaan heeft Heer. Ik schoof het gordijn opzij en kreeg een stralende glimlach van het kind. Rond 10.00 uur vroeg ik aan de verpleging of ik het kind even mee de gang op mocht nemen. Dat was goed. Aan 1 vinger stapte hij door de gang. Iedereen kreeg een grote glimlach van hem. Rond 12.00 uur kwam moeder kijken. Die had inmiddels van de verpleging gehoord, dat haar kind de hele nacht geslapen had! Zodra het kind z'n moeder zag: grote glimlach. Moeders mond viel open. Rond 13.00 moesten wij weg. Ik zag haar zitten in de speelkamer, nog steeds verbaasd. Ik zeg: hoe gaat het met je kind? Ja goed, zegt ze. Ik denk: ze moet toch weten wat er gebeurd is en vertel haar wat en hoe het gegaan was. Ze zegt: maar ik ben Katholiek! Ik zeg: prima, maar onthoud dat Jezus je kind heeft vrijgemaakt. Moet degene degene waarvoor gebeden wordt geloof hebben? NEEEEEE!!!!! Nadrukkelijk nee. Jezus genas iedereen. Ook hen die Hem niet kenden of geen geloof hadden. Voor Jezus kwam, had God 400 jaar niet gesproken tot Zijn volk. Niemand kende destijds Jezus of had ‘het geloof’ voor genezing. Ze verwachtten weliswaar de Messias, maar wie dat was, wat Hij zou doen, hoe dat zou zijn, wist niemand. Sommigen dachten dat Hij Rome omver zou werpen, maar Zijn Koninkrijk bleek niet van deze aarde te zijn. Het bleek te gaan om de verlossing van de mens en herstel van de mens naar Zijn Goddelijke oorspronkelijke liefdesnatuur! De verlamde bij Bethesda genas zonder dat hij Jezus kende. De verschrompelde hand van de man welke door de schijnheilige farizeeërs naar voren werd geschoven, om Jezus te beschuldigen, genas zonder mate van geloof. De dode Lazarus had eveneens geen geloof. Er was bij Lazarus ook geen geloof bij de omstanders, eerder verdriet, spot, boosheid, hoon en heel veel verwarring en ongeloof. Jezus ging er dwars doorheen en wekte Lazarus op. Uit…. liefde. Dan Malchus.... oh Malchus. Z'n oor werd er afgehakt door Petrus. Jezus zet zijn oor er weer aan....! Vertel mij. Waar is "het geloof" in deze situatie? Niet bij Petrus, die stond met een bebloed zwaard in z'n handen. Niet bij de anderen, want die vluchtten weg. Jezus, Jezus, Jezus.....: liefde! De Evangeliën beschrijven 17 keer dat “Jezus vol ontferming en bewogen over de zieken was en iedereen die genezing nodig had gezond maakte.....", zelfs hen die Hem niet begrepen en uit waren op Zijn dood. Laat die hartgesteldheid in ons zijn.
 3. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Your live is not your own: Je bent niet gemaakt om voor je zelf te leven (egoistisch, half depressief, opgejaagd, etc,) maar voor het beeld en gelijkenis van God. Dat zegt God in Gen 1:26-27. Hij laat zien hoe dat er uit ziet on Jezus en Hij zegt: volg mij. Weer 2 kor 3:18 veranderen naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft. Niet door je tanden op elkaar te zetten een een goede gristen proberen te zijn, maar verandert door de Geest naar het Beeld van God. Het verloochenen van je zelf, je eigen zelfzuchtige ik. Dat gaat heel makkelijk. Eigenlijk geef je alleen maar iets op waartoe je niet geschapen was. Alles wat ik najaag buiten het willen worden als Hem brengt geen vrede. Je bent en vliegtuig dat in de lucht hoort, niet in het water. Die poortwachter zie ik niet. Jezus is de deur. Hij zegt: kom. Wie door Hem naar binnen gaat vindt weide, dat nieuwe goddelijke leven.
 4. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Prachtig. God gaf me een beeld van wat hier aan de hand is. 2 vrienden, Jip en Janneke, hebben een kaartje gekregen voor het pretpark. Beide superblij want voor het kaartje is betaald. Mooi. Het pretpark in. Jip loopt naar de WC en blijft daar lange tijd. Janneke gaat de achtbaan in, het reuzerad, etc, etc, en komt af en toe op de WC en treft daar steeds Jip tegen. Janneke vertelt steeds enthousiast over haar avonturen in de achtbaan, reuzerad, etc. Jip reageert daarop met: "Er is hier helemaal geen achtbaan en een reuzerad al helemaal niet!!" Janneke legt uit aan Jip dat ze dan van de WC af moet komen en iets verder moet doorlopen en dat ze dan bij het reuzenrad komt. Aan Jip de keuze om van de WC af te komen. Wie hore die hore.
 5. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ja. Ook ik weet nog precies hoe de mensen onder mijn handen genazen. Vanaf 22 jaar geleden. 3 maanden na m'n bekering, de eerste wonderen. Ja. Hier mag een slotje op. ""Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens" Ton
 6. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Gij dwaalt wel zeer. Jezus zegt bij de opwekking van Lazarus tegen Maria: "Hij die Mij tegenkomt ZAL leven!" In Johannes zegt Hij: "Jij en Ik zijn 1", "Hij die jou tegenkomt, komt Mij tegen". Daarom is er genezing als ik iemand tegenkom. Meerdere mensen uit coma's gehaald ook. Doden heb ik nog niet opgewekt, maar dat gaat zeker gebeuren. 1 met Hem. De Geest des Levens, die Hemel en heelal uit het niets te voorschijn riep, woont weer in jou en mij. Joepie! In elke brief wordt het uitgelegd: mee-gezeten in Hem, compleet in Hem, reeds volmaakt, Zijn natuur deelachtig, de opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood opstond huist in je, we krijgen het geloof van God, groei tot de volheid Gods, een leerling mag worden als de Meester, etc, etc, etc. In handelingen staat 2x dat in de eerste gemeente iedereen genas, een dode wordt opgewekt. Waarom: ze begrepen. Hoera! We zijn een nieuwe schepping, uit God geboren, 1 met de Vader. "Maakt geen misbaar, want er is leven in hem/Hem". Paulus genas iedereen op Malta. Het Evangelie: het herstel van een mens naar Gen 1:26-27: het beeld en gelijkenis van God. Als Jezus, het exacte beeld van de onzichtbare God. Hoe? Gratis. Door het bloed van Jezus en de transformerende werking van Zijn Heilige Geest. Het Christendom is meer dan liedjes zingen voor de Here en zorg voor armen en wezen, etc, etc. Allemaal goed. Maar in essentie is het: nieuw goddelijk leven. De volheid van God terug in de mens. Geweldig. Ons gevallen-natuur-menselijke-denken zit ons echter in de weg. Daarom het "wordt vernieuwd in je denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft" in Kol 3:10. Waarom zou je dat reduceren? Omdat je nog niet zover bent, het nog niet gezien hebt in je eigen leven? Get bornagain. Vraag Heilige Geest je de ogen te open voor de onuitputtelijke rijkdom die we in Jezus ontvangen hebben.
 7. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Nee hoor. Ik ben verre van in de war. Keurige aanhalingen van Johannes de doper. Maar lees eens verder. Wat zei Johannes de Doper toen Hij door een list in de gevangenis terecht kwam? Matt11: 2Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. 6En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt. Johannes was hier een beetje in de war. Had natuurlijk niet verwacht dat hij de bak in zou gaan. Hij begon te twijfelen over wie Hij zojuist als Zoon van God had geïntroduceerd. Doen veel christenen ook. Er gebeurt wat en meteen van slag. Waarom gebeurt dit nou weer? Waar bent U God? Welke deur heb ik opengezet? Wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? In plaats van: Dank u Jezus. U bent met mij. U woont in Mij. Ik sta in een onverbrekelijk verbond met U. U en ik zijn 1. Glorie, en dan door wandelen met een grote glimlach op je gezicht, met je aandacht op God en de mensen om je heen in plaats van op je eigen sores. Your live is not your own. Kennen, niet naar het vlees als z'n Neef, maar kennen als de zoon van God. Meeste mensen kennen Jezus als historisch figuur, niet als verlosser, genezer, brenger van nieuwe goddelijk leven. Het is wel uit de strong's te halen. Kennen: het woordje Eido. Definitie: to know, remember, appreciate. Origin: to see (literally or figuratively) Gebruik: to be aware, to behold, to perceive, to understand, to know, to consider. Als neven in gelijke leeftijd zullen ze vast met elkaar gestoeid hebben. Pas toen De Hemel boven Jezus openging zag Hij Jezus als "Hem die doopt met de Heilige Geest".
 8. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Hahaha. Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site. Het laat zien hoe ook gelovigen soms Jezus niet herkennen, mee gaan in wat Hij voor ons heeft. Keeps me very humble. Je vraag impliceert dat je het weet. Laat maar horen.
 9. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Nope. Het is de hele gevallen mindset, het egoisme, leven zonder Gods natuur, etc, etc, Daar komen ook alle andere religies vandaan he. Allemaal ontstaan na de val. Iedereen blind, vervreemd van God, compleet de weg kwijt en dan God die in Jezus tevoorschijn komt en zegt: "ik ben de weg de waarheid en/naar het goddelijke leven". En daar komen wij met onze "ja-maren", sarcasme, afwijzing, strijd, ongeloof en debatteren over wat Hij zegt ipv aannemen wat Hij zegt en hem Zijn gang laten gaan in ons. We are so lost. Holy Spirit come.... Precies en dan lijken we op?..... Jezus 😊. Hij de pottenbakker, wij de klei. Geweldig niet? En dat allemaal uit liefde van Hem naar ons en onze overgave aan Hem. Ik ben benieuwd hoe ik er uit zie als Hij met me klaar is.
 10. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ja mooi. Het is oneness. Het herstel naar Genesis 1:26-27. "Het geeft de Vader plezier jullie het koninkrijk te schenken". Van zichzelf, Zijn Geest in ons. Zijn plan om mensen te herstellen naar hoe het begon en zeer goed was: het beeld van Jezus: agape-liefde en het bovennatuurlijke van God in ons zoals dat uitgelegd wordt in 1 kor 12.
 11. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ik zie het meer als een metafoor voor God. "Ik ben de stam, jullie de takken...." zegt Jezus. Hij vergelijkt zichzelf hier met een Boom. Is Hij een boom? Nee. Net zoals het appeltje van Adam en Eva. Beeldspraak.
 12. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt. Het is hierboven voldoende uitgelegd. Vraag Jezus, je leidsman je te vullen met Zijn Geest, te leiden in de volle waarheid, te veranderen naar Zijn Beeld en ga handelen naar de mate van je geloof. Je bent al een nieuwe schepping, meegezeten in Hem, compleet in Hem, Zijn natuur deelachtig geworden, dus: ga, genees de zieken, wek de doden op, drijf gevallen geesten, spreek in tongen, doe krachten, ontvange woorden van kennis, krijg wijsheid, etc. Je kunt nog 10 jaar hier wat debatteren, nooit op iemand de handen leggen en genezing uit spreken, terwijl al die tijd het Koninkrijk van God al in je gekomen is. Als je je er niet naar uit wilt strekken. Prima. Maar stop dan met negatief commentaar geven. Wil je weten hoe het zit. Prima. Ik leg het je graag uit. De "boom des levens"..... God.
 13. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Door de 10-tallen jaren heen. Mensen uit hun kerk, de dorpen, pastors die vermoord werden door de mafia. Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt. Jullie....? als in wij en zij? Ik ben gewoon je broer, die sinds 22 jaar een uurtje per dag in de bijbel met God bezig is, roept om inzicht, verandert naar Zijn beeld en wonderen meemaakt. "Jullie" niet dan? Exact! Het is de Geest van Jezus die alles aan je openbaart, zodat je er ook naar gaat handelen. "Make the tree good and the fruit will be good". "De Geest brengt voort naar Zijn aard" staat er ergens. Dus: Get alone with Him. Vraag Hem je in de waarheid te leiden en dat goddelijke leven aan je te openbaren.
 14. Ton

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Helaas. "Het nieuws" reageert net zo als velen hier. Schamper, onzin, fake-news. Daar branden we onze vingers niet aan. Maar voor hen die gegroeid zijn tot de volle wasdom Gods en het meemaken een feest. Gebaseerd op de worden van Jezus: "wek de doden op", genees de zieken, drijf gevallen geesten uit", zou de normale reactie hier moeten zijn: "O wow. Glorie voor God!" Kleine correctie overigens. David Hogan heeft met zijn team ruim 600 doden opgewekt. Hij zelf rond de 30. Hij heeft diverse kerken in Mexico opgericht. Leert zijn pastors te wandelen als Jezus. Tja.... Ipv meewarig je hoofd te schudden misschien eens luisteren naar wat zo'n man te zeggen heeft. Toen wij in Mozambique waren had het team voor ons ook een dood kind opgewekt. God Geest in ons!..... Wonderen zijn een logisch gevolg daarvan.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid