Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  1010
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  Sabbath

  Je snapt het concept van de reformatie niet. De praktijk toonde verfoelijke ketterijen en goddeloosheden, doordat vlees en geest met elkaar vermengden zoals wol en linnen in één kledingstuk mengen. Dat gaat niet. Jawel, het gaat prima en is prachtig, tot het moment dat iemand zegt dat het zo niet hoort. En tot eer van God, werd alle pracht en praal overboord gegooid buiten de kerkdienst, Omdat men besefte dat alléén de heilige Geest telt. Is de heilige Geest er, dan is God er ook. De rest is niet tot nut. En wat rest is kennis van God. Meer is het niet. Meer nut ook niet. Meer is minder. En het bewijs is dat de wereld er van gruwt: wat een verspilling van moois! Maar; is het dan geen verspilling als wij Christus volgen en ons leven opofferen om te doen wat ons vlees niet wil? Wat een verspilling van gaven in dat vlees! Alles is geoorloofd, maar alleen Gods Geest brengt nut en vrede en ware vreugde. Ja; dat is in de ware betekenis van het woord een aflaat: als je de vrijwillige maar toch vastgestelde bijdrage niet betaalt, kan zelfs pastorale zorg bij ziekte worden onthouden. Een beetje te weinig gesnapt is dat, van Jesaja 55. En dat het goddeloos is, bewijst elke diaken, die langskomt en dan zegt: als jij niet betaalt, moeten wij betalen. 1- Het ging dus zowiezo al niet om God. 2- Terwijl het bijeenbrengen van geld voor de armen op de zondag, zowiezo al niet gaat over de erediensten beleggen, wat uit de aard van de zaak een zaak is van hen die het willen beleggen op die geldelijke wijze. En wat dus uit de aard van de zaak ook geen "offerdienst" is ! Als het goed is leer je God een beetje kennen. En als in jouw hart liefde is voor de ander, en in het hart van die ander is liefde voor jou, dan gaat ook een slechte invulling goed. Maar; je hebt gelijk dat een goede kerkdienst pas goed kan worden als er nabetrachting is en onderlinge afstemming van wat broers en zusters zouden afstemmen. Maar dan opnieuw: alles wat je verzint is nuttig om in een kerkdienst te doen, omdat je gewoon niet meer kunt verzinnen dat het nog eens naast de kerkdienst kan gebeuren. Maar besef dan dat de huidige kerkdienst van één uur is, wat vroeger slechts een enkel klein onderdeeltje was van vele samenkomsten door de week van zingen, verenigingen, studies, en onderlinge (gedwongen) betrokkenheid. Vroeger was het niet beter, maar was het wel meer passend bij de kerkdienst zoals overgeleverd is. Willen we dat beter doen, dan is het niet een oplossing om heel het gemeenteleven van de hele week, in dat ene uurtje te proppen. Of vind je van wel?
 2. Tomega

  Sabbath

  Dus door te sterven heeft Jezus een gebod van God ontbonden? En wat heeft Zijn sterven met de sabbat te maken? Stel eens heel even rein-theoretisch dat hij toch meer voor onze zonden gestorven zou zijn, wat toch iets anders is dan om ons te bevrijden van de sabbat. Maakt dat dan ook dat we nu kunnen zondigen? En hoe rijm je dat met de dan kennelijke idioterie dat zelfs de gedachte aan zonde dodelijk is, terwijl Jezus voor de feitelijke zonde gestorven zou zijn?? Ergens een onderbouwing bekend? Hmm. Als dan de instructies van Paulus gezag hebben als vervangers van de Wet, waarom dan worden de instructies van Paulus niet als Wet geleerd? Weet jij het? Nee; maar een instructie van Paulus wordt in de plaats gezet van het gebod dat vertreden is, omdat het zo zonder gebod wat karig en kaal overkomt. Maar het een zou men moeten doen, en het andere niet nalaten. Maar men laat het gebod na, en geeft dan Paulus het gebod in de mond, waarna men vervolgens aan Paulus motieven en beweegredenen toerekent van die tijd en cultuur, die in onze tijd toch echt anders worden verstaan. Met als resultaat dat noch het gebod, noch Paulus gezag krijgt. Net als bij de verplaatsing van de sabbat, wordt het heilige van andere motieven voorzien, om dan vervolgens met een hink-stap-sprong het heilige buiten werking te stellen, om het dan ook totaal buiten ons denken te werken. Of anders: als deze instructie Wet is, waarom is dan de voorgaande zin niet Wet die eraan voorafgaat, zoals blijkt uit je eerste woordje "en"? Daar staat: 24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. Tot opscherping van de goede werken. Zouden die goede werken niet de plaats innemen van andere geboden? Krijgen we alsnog een wetteloze liefdebetoning! Minder wet, tot meer liefde ! Als je het weet mag je het zeggen. Ik zie het dus anders. Misschien toch wat minder secundaire literatuur lezen. Wat je zegt is inderdaad de meest heersende leer. Maar de bijbel leert om vlees te onderscheiden en Geest. Het vlees kan van alles, en de Geest kan dat ook. Maar de Geest doet iets anders dan het vlees. En de gaven van de Geest, waarom het zou moeten gaan, die tuchtigen het vlees, en doen wat het vlees niet wil. Dat is totáál wat anders, dan het vlees optimaliseren. Het negeert en minacht en verloochent het juist. De gemeente is bedoeld om zodanig één te zijn, dat het ene of andere gemeentelid niet gelden als afzonderlijke entiteiten onder een gelijke Heer, maar zodat zij één zijn op een manier dat de ene in elk gebrek of moeite of zorg of pijn of blijdschap of viering, zich voortdurend verbonden weet en voelt met de andere delen van hetzelfde lichaam, wat ook natuurlijk en logisch is, want het IS immers ook één lichaam. Dat heeft echt helemaal niets, nul, nada, nichts, niente, nic te maken met opgeleukte erediensten.
 3. Tomega

  Sabbath

  Sorry, die is er niet, als die er niet wordt ingelegd. De sabbat is in heel het Romeinse rijk gaan gelden als iets van ingeburgerde traditie. Alle geschiedschrijvers en oudste kerkschrijvers getuigen ervan. Dus het is een absolute leugen dat de zondag is ingevoerd zonder dat er een sabbat was. En waar het een absolute zekerheid is dat zowel sabbat als zondag iets van viering en rituelen kenden, is het een totale leugen om 2.000 jaar later te zeggen dat de zondag niet een gebod is, omdat we immers óók geen sabbat houden. Er was een sabbat en er waren gelovige joden. Dat dwingt tot een sabbatsviering. en ook tot een eeuwige strijd, omdat joden die anders vieren. De zondag eindigt die strijd. Maar verplaats je eens naar die invoeringstijd: er was toen óók een sabbat! De "instelling" van de opstandingsdag, geeft een nieuwe bedeling weer. dat is een nieuwe omgang met het oude gebod. Alles is nieuw: al het oude krijgt een geestelijke lading. Maar wie in Gods Naam heeft dat gebod ingetrokken, en vervallen verklaard?
 4. Tomega

  Sabbath

  Ik kan geen instelling vinden in het NT van een verbod om te doden. Wel vind ik een instelling van het wekelijks bijeen komen. Dat zijn wel heel erg lege woorden als je elke dag gewoon werkt, een baas dient, en van alles doet wat je vlees gewoon graag wil of nuttig vindt om te doen. Maar als je het ècht doet, dat elke dag rusten bedoel ik, dan heb ik goed nieuws voor je: 6 dagen in de week mag je doen wat jezelf prettig en nuttig vindt. Maar elke dag die je nog méér besteed aan God is inderdaad wel degelijk nuttig en eerbaar en rustgevend: denk aan de monniken die inderdaad die consequentie trekken en zelfs niet één dag van het vlees kiezen, en dus (logischerwijs) ook niet huwen. Als dan Christus een rust heeft ingesteld voor 7 dagen, waarom dan spreekt hij van werken wanneer het dag is, en van een licht juk en een zachte last? Omdat het sabbat-arbeid is. Priesterwerken. Het is sabbat, deze tijd. De rust in Christus is als de rust van de joden in het beloofde land. Maar mochten de joden in Israël stoppen met de rustdag, of met een van de andere geboden van God? Nee; de rust in Christus vraagt om te werken. Werken als het dag is en rennen tot het eind, stoeien met de weg van de meeste weerstand, als norm waarvan nooit iemand ooit rust. Er is geen enkele reden waarom een gebod wegvalt dat specifiek bedoeld is, voor de RUST die God en mens zullen hebben in de opstanding. Dit gebod loochenen, is de opstanding loochenen. De rust die je nu hebt als eindstation, is dan alles wat je krijgt en wilt. Da's dan toch wel jammer. Waarom ook al weer? "Omdat het gebod niet is herhaald"...? Hoe komt het dat ik dit argument zo ontzettend vaak hoor? Is er dan niemand meer bij zinnen?
 5. Tomega

  Sabbath

  Een plotse invasie van judaïsten, waar zou dat toch vandaan komen? De Wet van Mozes geeft een haarscherpe spiegel. Scherper dan sommigen lief is. De werkelijkheid in Christus heeft geen nieuwe spiegels nodig, want er zijn voldoende, maar die kijkt via de spiegels om de werkelijkheid niet te zien in in geestelijke vrijheid, maar in een spiegel van God, die als een scherp tweesnijdend zwaard, vraagt om het geestelijke erachter te doorgronden en toe te passen. Mattheüs 5 laat zien hoe zo elke wet scherper wordt en dieper en indringender, met strafbaarheid tot op het allerdiepste niveau van het bedenken om te willen. Praktisch zijn de tien geboden als enige door God geschreven, als een grondwet, maar strikt genomen zijn alle geboden van de joden wetten van God. Dat is waarom de reinheidswetten en verzoeningswetten afgedaan lijken, maar niets is minder waar, hoewel natuurlijk alles in Christus rein is gemaakt. Want: elk gebod moest ook daadwerkelijk door Christus gehouden worden, en elk gebod heeft ook echt een geestelijke tegenhanger, tot op zelfs het niveau, van het niet maken van één kledingstuk uit wol en linnen. Maar het sabbatsgebod is van een heel andere koek: Het is het enige gebod over de relatie van de mens met God, waarvan men nu zegt: dat gebod is klaar, en heeft afgedaan. Omdat, zegt men, Christus de vervulling is. Maar de logica van de tien geboden zegt hier: Het gebod vervalt niet ! Wat vervalt is de straf ervan; maar niet de spiegel tot naleving uit liefde en dankbaarheid! Dus het sabbatsgebod vraagt heel eenvoudig om één dag van de week te wijden aan de hemelse rustwerkelijkheid van God. Daarvoor hoef je geen judaïst te zijn, want er zijn nog maar weinig christenen, die dit gebod zien als een geestelijk gebod, dat je ook moet houden, Want zeggen zij, in Christus is dit gebod klaar, en over, en uit. Behalve natuurlijk bij degenen die ervan maken: "Alles moet wijken voor samenkomst bezoek, want dat is de nieuwe norm in Christus." Net alsof het één zijn in een Lichaam, ook maar iets te maken heeft met presentielijstwaarnemingen. Zij maken zo Kolossenzen 2 toepasbaar op zichzelf. En geven en passant een aflaten-vervangend middel..
 6. Tomega

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  herstel: citaat in de vorige post is niet van Bastiaan73, maar van sjako op 20-3-2019 om 13:55 uur.
 7. Tomega

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat geloof nog van deze tijd is.
 8. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Hoezo? Als jij de dood van een dierbare voorkomt door de dader dood te schieten, dan is dat toch een daad van liefde? Bewijs me tegendeel. Ik voorkom 95% van de geweldsmisdrijven door iedereen op te sluiten. Ik voorkom 95% van alle verkeersslachtoffers, door een landelijk gemotoriseerdloos jaar in te voeren. Maar ik vroeg je concreet of je werkelijk bedoelde: "Het lijkt me sterk dat recht in eigen handen nemen veelal door liefde gemotiveerd wordt." Want je zegt met die woorden: ik geloof niet dat het recht in eigen handen nemen veelal door liefde gemotiveerd wordt.
 9. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  het lijkt me sterk, of ik maak me sterk.. ?
 10. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat is incorrect. Vergeving is uitsluitend op bekering van de zonde; de prediking van Johannes de Doper. Jezus kwam om alle zonden te bestraffen, en dat deed hij door die straf zelf te dragen. En dat precies geeft hem het recht om alle zondaren en alle zonden te bestraffen op de jongste dag. Hij heeft de mens gekocht, met Zijn bloed. Maar wel alléén die mens die zich daarmee niet bekocht weet. Die krijgt een nieuwe start en een nieuwe bestemming. Maar niet om zonde en onrecht en liefdeloosheid te bewerken ! Er is dus steeds een voorwaarde en een eis, om te kiezen voor de liefde. Alleen, zegt het dogma: dat kiezen, dat doet God. Prima dan, maar negeer het feit niet !
 11. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Zeker. Haat de zonde. En strijd met het kwaad. In jou, en ook in en ander. Als je het héél kritisch bekijkt, in die ander even fanatiek als in jezelf. Als je maar beseft dat je dat doet met het oog op dat kwaad zelf, en niet met het doel om de ander straffen. Met het oog op bewustmaking van de norm en de liefde en het oordeel, en niet met het oog op het onderdrukken en overheersen van die ander. Lucas 14:25-26 En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. Dat is het precies. Het is een samenhangend systeem. Alle liefde waarvan wij vol zijn, komt uit een wet. Wie de wet breekt, breekt de liefde. Ook Christus brak in helemaal niets de wet. Ook Christus is in niets tolerant tegenover de zonde. Maar: de rol is om de opoffering te brengen, om te getuigen van de waarheid, en wel overal. zoals de zon schijnt over goed en over kwaad. Want hoe kan de zon, zon zijn, als het niet het kwaad belicht? Dus is rechtvaardigheid, hoofdzaak van liefde. En dan volgt barmhartigheid en mededogen, voor wie daarin niet kunnen zijn. Maar niet om daarmee recht en vrede teniet te doen !
 12. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Je zegt nu precies waar het mis gaat. Heb je NAASTE lief als jezelf. En heb dan ook je vijanden lief. Wie is je naaste, en wie is je vader en je moeder? Die de wil van God doet. In deze goddeloze verwarde samenleving moet je dat vertalen met: die het recht doet en de vrede dient en de liefde bewerkt. En wie dat verwerpt, hoor je te haten. Wat opnieuw vertaling behoeft in een goddeloze verwarde samenleving: Wie dat verwerpt hoor je in alles tegen te staan en tegen te werken, juist om redenen van liefde !
 13. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Een misdadiger gehoorzamen om te doen wat God verbiedt, is niet christelijk. Ongehoorzaamheid bracht de vrienden van Daniël in de vurigste oven die men kon maken. Dus dat je het daarmee niet redt, tenzij God Zelf ingrijpt, is vooraf bekend. - Ware liefde is je leven te stellen voor dat van een vriend. - Ware trouw is je leven te stellen voor wie aan je zijn toevertrouwd. - Ware liefde voor God is te ontbranden in vuur en vlam tegen wie de hel op aarde brengt. Wat dat vuur dan doet, is verteren wat het tegenkomt: in jezelf en in reactie op de ander. Dat vuur is gevaarlijk voor die ander, en ook voor jezelf. Want je bent God niet. - Ware wijsheid is te ontkoppelen van alle spiralen van vuur en verderf, hetzij voor een goed doel, hetzij voor een kwaad doel, in het besef dat God toeziet en het kwaad haat, en daarin beproeft of wij daarvan los kunnen komen, zodat de vergelding is aan God Zelf, die dat ook zeker met vuur en gramschap zal doen. En de realiteit waarin het zwakke tot ongekende krachten komt, is dat de bedreigde beschermd wordt met een mens die zich ontfermt over de bedreigde en deze ook daadwerkelijk beschermt met liefde en het leven. De bedreigde zal dan sterven in een besef dat er liefde is, of overleven met een levenslange roeping om het leven van de levengever waardig te zijn. Terwijl de bedreigde die wordt bedreigt en in doodsangst vreest, tussen twee vuren wordt geplaatst als iemand met geweld voor de bedreigde opkomt, zodat deze alsnog in doodsangst in eenzaamheid verkeert en getuige is van traumatiserend geweld door iedereen. Alle ellende op deze aarde is bedoelt om iets van God te laten zien: onferming om de ziel die het lichaam en het vlees zal overleven. Een getuigenis van de zekerheid van een ziel die daarmee rekent en daarop hoopt en daarin gewoon ook is in de eigen realiteit. Hetzij in leven, hetzij in de dood. De kwaliteit van het leven wordt niet gegeven door de lengte ervan te beschermen, Maar door de kwaliteit ervan te beschermen. En de kwaliteit voor hen die sterven, is er in de liefde die wordt getoond, op precies dat ene kleine moment aan het misdrijf voorafgaande. Is dit dan een pleidooi voor passieve gelatenheid? Nee; het is het tegendeel: een pleidooi voor het vuur van ijver. Elk ontbrand vuur wordt onbeheersbaar, als het bij ontvlambaarheden komt. En elke getoonde passieve houding wordt misbruikt, als het bij geweldenaars komt. Ik denk dat ware liefde, tot doodsverachting en opoffering brengt. En ik denk dat dat een papieren uitkomst is, waar vlees normaal niet voor kiest. Gebeurt dat wel, dan is de wijze waarop, geest en vlees beide. Een bultrug zal niet het vasteland aanvaren om het tot inkeer te brengen. En een mus zal niet tegen een tank aanvliegen om deze van richting te doen veranderen. Maar Gods Geest drijft mus en bultrug, om dat toch te doen. En precies dat, is het wonderlijke ervan.
 14. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat geeft hetzelfde dilemma als met het niet handhaven van wet en gezag: je voorkomt er niet mee dat de slechteriken toch weer eerder naar de wapens grijpen, als ze daar hun eigen gegronde redenen voor hebben. En dat ze niet zo zitten met de moraal wisten we al, daarom hadden we juist net die wapens toegestaan. Dus je creëert daarmee mee wanorde en ghetto's waar met bruut geweld gezag wordt gevestigd door het dwangmatig op te leggen: de overheid wordt vervangen.
 15. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat heeft niet met integratie te maken, maar met buitenland-beleid. In plaats van asiel te verlenen aan oorlogshaarden en alle oorlogen op de wereld naar hier te importeren, zou er asielbeleid moeten komen voor de armste landen, waar al 20 jaar geen oorlog is geweest. Niet het kwade belonen, maar het goede. Niet de kwaadaardige culturen in naieve domheid binnenhalen, maar die culturen die al op weg zijn naar vrede. Zoals het nu is is er een strenge selectie: het slechtste en sterkste wordt het eerst toegelaten. Want een gewone welwillende verzetloze burger is geen bedreiging voor de eigen staat en haar militante revolutonairen. Integratie komt pas daarna: hoe zet je twee aartsvijanden naast elkaar in vrede? Door een wet die eist dat ze elkaar liefde bewijzen: de arabier en de jood, en de hutu's en de tutsi's, en soenieten en shi'ieten. Als die hun zwaarden tot ploegscharen maken, dan heb je wat nieuws. En als je dat naief vindt, waarom behandel je ze dan net als je eigen burgers? Waarom discrimineer je niet? Denk na: dat doet de wet ook !
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid