Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  1005
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  herstel: citaat in de vorige post is niet van Bastiaan73, maar van sjako op 20-3-2019 om 13:55 uur.
 2. Tomega

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat geloof nog van deze tijd is.
 3. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Hoezo? Als jij de dood van een dierbare voorkomt door de dader dood te schieten, dan is dat toch een daad van liefde? Bewijs me tegendeel. Ik voorkom 95% van de geweldsmisdrijven door iedereen op te sluiten. Ik voorkom 95% van alle verkeersslachtoffers, door een landelijk gemotoriseerdloos jaar in te voeren. Maar ik vroeg je concreet of je werkelijk bedoelde: "Het lijkt me sterk dat recht in eigen handen nemen veelal door liefde gemotiveerd wordt." Want je zegt met die woorden: ik geloof niet dat het recht in eigen handen nemen veelal door liefde gemotiveerd wordt.
 4. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  het lijkt me sterk, of ik maak me sterk.. ?
 5. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat is incorrect. Vergeving is uitsluitend op bekering van de zonde; de prediking van Johannes de Doper. Jezus kwam om alle zonden te bestraffen, en dat deed hij door die straf zelf te dragen. En dat precies geeft hem het recht om alle zondaren en alle zonden te bestraffen op de jongste dag. Hij heeft de mens gekocht, met Zijn bloed. Maar wel alléén die mens die zich daarmee niet bekocht weet. Die krijgt een nieuwe start en een nieuwe bestemming. Maar niet om zonde en onrecht en liefdeloosheid te bewerken ! Er is dus steeds een voorwaarde en een eis, om te kiezen voor de liefde. Alleen, zegt het dogma: dat kiezen, dat doet God. Prima dan, maar negeer het feit niet !
 6. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Zeker. Haat de zonde. En strijd met het kwaad. In jou, en ook in en ander. Als je het héél kritisch bekijkt, in die ander even fanatiek als in jezelf. Als je maar beseft dat je dat doet met het oog op dat kwaad zelf, en niet met het doel om de ander straffen. Met het oog op bewustmaking van de norm en de liefde en het oordeel, en niet met het oog op het onderdrukken en overheersen van die ander. Lucas 14:25-26 En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. Dat is het precies. Het is een samenhangend systeem. Alle liefde waarvan wij vol zijn, komt uit een wet. Wie de wet breekt, breekt de liefde. Ook Christus brak in helemaal niets de wet. Ook Christus is in niets tolerant tegenover de zonde. Maar: de rol is om de opoffering te brengen, om te getuigen van de waarheid, en wel overal. zoals de zon schijnt over goed en over kwaad. Want hoe kan de zon, zon zijn, als het niet het kwaad belicht? Dus is rechtvaardigheid, hoofdzaak van liefde. En dan volgt barmhartigheid en mededogen, voor wie daarin niet kunnen zijn. Maar niet om daarmee recht en vrede teniet te doen !
 7. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Je zegt nu precies waar het mis gaat. Heb je NAASTE lief als jezelf. En heb dan ook je vijanden lief. Wie is je naaste, en wie is je vader en je moeder? Die de wil van God doet. In deze goddeloze verwarde samenleving moet je dat vertalen met: die het recht doet en de vrede dient en de liefde bewerkt. En wie dat verwerpt, hoor je te haten. Wat opnieuw vertaling behoeft in een goddeloze verwarde samenleving: Wie dat verwerpt hoor je in alles tegen te staan en tegen te werken, juist om redenen van liefde !
 8. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Een misdadiger gehoorzamen om te doen wat God verbiedt, is niet christelijk. Ongehoorzaamheid bracht de vrienden van Daniël in de vurigste oven die men kon maken. Dus dat je het daarmee niet redt, tenzij God Zelf ingrijpt, is vooraf bekend. - Ware liefde is je leven te stellen voor dat van een vriend. - Ware trouw is je leven te stellen voor wie aan je zijn toevertrouwd. - Ware liefde voor God is te ontbranden in vuur en vlam tegen wie de hel op aarde brengt. Wat dat vuur dan doet, is verteren wat het tegenkomt: in jezelf en in reactie op de ander. Dat vuur is gevaarlijk voor die ander, en ook voor jezelf. Want je bent God niet. - Ware wijsheid is te ontkoppelen van alle spiralen van vuur en verderf, hetzij voor een goed doel, hetzij voor een kwaad doel, in het besef dat God toeziet en het kwaad haat, en daarin beproeft of wij daarvan los kunnen komen, zodat de vergelding is aan God Zelf, die dat ook zeker met vuur en gramschap zal doen. En de realiteit waarin het zwakke tot ongekende krachten komt, is dat de bedreigde beschermd wordt met een mens die zich ontfermt over de bedreigde en deze ook daadwerkelijk beschermt met liefde en het leven. De bedreigde zal dan sterven in een besef dat er liefde is, of overleven met een levenslange roeping om het leven van de levengever waardig te zijn. Terwijl de bedreigde die wordt bedreigt en in doodsangst vreest, tussen twee vuren wordt geplaatst als iemand met geweld voor de bedreigde opkomt, zodat deze alsnog in doodsangst in eenzaamheid verkeert en getuige is van traumatiserend geweld door iedereen. Alle ellende op deze aarde is bedoelt om iets van God te laten zien: onferming om de ziel die het lichaam en het vlees zal overleven. Een getuigenis van de zekerheid van een ziel die daarmee rekent en daarop hoopt en daarin gewoon ook is in de eigen realiteit. Hetzij in leven, hetzij in de dood. De kwaliteit van het leven wordt niet gegeven door de lengte ervan te beschermen, Maar door de kwaliteit ervan te beschermen. En de kwaliteit voor hen die sterven, is er in de liefde die wordt getoond, op precies dat ene kleine moment aan het misdrijf voorafgaande. Is dit dan een pleidooi voor passieve gelatenheid? Nee; het is het tegendeel: een pleidooi voor het vuur van ijver. Elk ontbrand vuur wordt onbeheersbaar, als het bij ontvlambaarheden komt. En elke getoonde passieve houding wordt misbruikt, als het bij geweldenaars komt. Ik denk dat ware liefde, tot doodsverachting en opoffering brengt. En ik denk dat dat een papieren uitkomst is, waar vlees normaal niet voor kiest. Gebeurt dat wel, dan is de wijze waarop, geest en vlees beide. Een bultrug zal niet het vasteland aanvaren om het tot inkeer te brengen. En een mus zal niet tegen een tank aanvliegen om deze van richting te doen veranderen. Maar Gods Geest drijft mus en bultrug, om dat toch te doen. En precies dat, is het wonderlijke ervan.
 9. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat geeft hetzelfde dilemma als met het niet handhaven van wet en gezag: je voorkomt er niet mee dat de slechteriken toch weer eerder naar de wapens grijpen, als ze daar hun eigen gegronde redenen voor hebben. En dat ze niet zo zitten met de moraal wisten we al, daarom hadden we juist net die wapens toegestaan. Dus je creëert daarmee mee wanorde en ghetto's waar met bruut geweld gezag wordt gevestigd door het dwangmatig op te leggen: de overheid wordt vervangen.
 10. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Dat heeft niet met integratie te maken, maar met buitenland-beleid. In plaats van asiel te verlenen aan oorlogshaarden en alle oorlogen op de wereld naar hier te importeren, zou er asielbeleid moeten komen voor de armste landen, waar al 20 jaar geen oorlog is geweest. Niet het kwade belonen, maar het goede. Niet de kwaadaardige culturen in naieve domheid binnenhalen, maar die culturen die al op weg zijn naar vrede. Zoals het nu is is er een strenge selectie: het slechtste en sterkste wordt het eerst toegelaten. Want een gewone welwillende verzetloze burger is geen bedreiging voor de eigen staat en haar militante revolutonairen. Integratie komt pas daarna: hoe zet je twee aartsvijanden naast elkaar in vrede? Door een wet die eist dat ze elkaar liefde bewijzen: de arabier en de jood, en de hutu's en de tutsi's, en soenieten en shi'ieten. Als die hun zwaarden tot ploegscharen maken, dan heb je wat nieuws. En als je dat naief vindt, waarom behandel je ze dan net als je eigen burgers? Waarom discrimineer je niet? Denk na: dat doet de wet ook !
 11. Tomega

  Aanslag in Utrecht

  Hoe kan iemand die nadenkt zoiets opschrijven. 3 doden en dan komen met een zin als 'liefde verslaat het kwade'. De kinderen van de doodgeschoten vader zullen daar anders over denken. Het is wel waar. Maar niet in een corrupte maatschappij waar de wet niet wordt geassocieerd met liefde; waar met onnodig kwaad. Terwijl onrecht tolereren liefde wordt genoemd, en ook het niet bestraffen wordt liefde genoemd. En ook vergeving van wie geen berouw toont, en zich niet aan de wet en gezag onderwerpt, wordt liefde genoemd. Maar het is allemaal liefdeloosheid. Want voor willens willen breken met de liefde, is geen vergeving. Hier zie je het probleem van de Nederlandse liefde. Inbreuk op wet en have en lichaam van mensen wordt getolereerd uit liefde. Maar dat is liefdeloos. Beoordeeld wordt risico en zo min mogelijk gedoe. En dat een normloze, geen liefde en respect toont voor wet en systeem, wordt totaal genegeerd. Dat is liefdeloosheid. Dat is gebrek aan liefde voor de norm, en en een gebrek aan respect voor de rol van de wet in de maatschappij. Het is de laatste stuiptrekking en nawee van een christelijke samenleving, die beter af was geweest als zij niet christelijk was. Want het christelijke gehalte corrumpeert het zuivere denken tot liefdeloze liefde waarin kleine criminaliteit wordt getolereerd in liefde, en de normatieve boodschap aan de samenleving is: de wet is geen instrument van liefde, dus laten we de wet niet teveel inzetten. Maar liefde heeft een andere norm: het breken van de wet is een aanslag op de vrede in de samenleving. Strengere (consequenter) wetten en strikter (consequenter) politieoptreden is noodzakelijk, daar waar gezag en norm tanende zijn. Wie juist op dat punt slapheid toont, die corrumpeert ook het goede dat er nog was. Dat is waar. Want de wet is liefde. Dat is dus geen vergeving zonder strafoplegging, maar striktere wetten en bestraffing. Zelfs het spugen naar een politieman en het niet aanspreken van ouderen met u, is reden voor bestraffing. En pas als het gezag is hersteld, komt er ruimte voor die corrupte liefde die Nederland beheerst. Want dat het intrinsiek liefdeloosheid is maakt dan niet meer uit. Want immers, de maatschappij had die liefde zelf al. Maar dat is dan ook een maatschappij waarin een politiefluitje zelfs een inbreker tot stilstand brengt en een 'Bobby' geen ander wapen heeft dan een gummyknuppel. Liefde is: 1. de wet liefhebben, dus respect voor de norm eisen 2. prioriteit voor bestraffing van eenieder die een wet breekt 3. opvoeding van wie de wet negeert, door gezagsdragers immuniteit te verlenen 4. handhaving van de wet, want zonder handhaving creëert een wet uitsluitend overtreders 5. strikte discriminatie van criminelen die hun rechten verspelen, t.o.v. burgers in vol burgerrecht 6. berouw leidt tot bekering, maar niet tot strafvermindering, want die corrumpeert 7. opleiding in de gevangenis tot een beroep die dienstbaarheid belichaamt, en nooit gezag krijgt En liefde is dan dat je bij een werkend systeem, ook geen haat en wrok en vergeldingsdrang meer hoeft te hebben, want de wet neemt die last over, en geeft ruimte voor oprecht mededogen. En liefdeloosheid zit in de mens, en die maakt er dan weer een politiestaat van. Maar de ware liefdeloosheid die we hier zien, is dat de maatschappij maatregelen eist, terwijl het systeem niet samenhangend is. En dan komen striktere wetten, waar vervolgens de gewone burgers de dupe van zijn, omdat op grond van burgerrechten de criminelen worden beschermd (en zelfstandig optreden van het gezag totaal wordt gefrustreerd), en daarnaast op grond van logica brave burgers minder wet- en gezagmijdend gedrag vertonen, en al helemaal niet voor een opgelegde straf weglopen. De prijs voor tolerantie t.a.v. criminaliteit en gezagsloosheid, betalen de gewone burgers. Dat is liefdeloos.
 12. Tomega

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Had elke mohammedaan kunnen zeggen. Elk geloof dat zijn eigen oorspronkelijke geschriften verloochent, is een geloof zonder onfeilbare schrift. De kern is wat God aan de kinderen van Abraham heeft toevertrouwd. De kernboodschap is om dat vooral te blijven bewaren. God kijkt 'vooral' naar trouw.
 13. Tomega

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Word wakker. De waarheid is nog nooit zo omstreden geweest. En de kennis (wetenschap) is nooit eerder zo extreem vervuld geweest van zo'n blind geloof. Ik geef jou een persoonlijke brief van waarheid, en zeg je om die te bewaren als iets intiems van mij persoonlijk aan jou. Wat doe jij dan met de wetenschap dat anderen met exemplaren van mijn brief komen? Wat zal ik straks aan je klagen? Wat deed jij met mijn brief ! En wat zul je antwoorden? Ik ben je brief kwijtgeraakt, maar gelukkig heeft jouw ex mij goed geholpen. Zij vond in een laatje nog een ouder expemlaartje, en ze heeft fijn geholpen om het zinvol te duiden. Als ik dan boos word, zeg jij: ja, maar dan had je ook maar een betere brief moeten geven ! En dan zeg ik: wie heeft jou in het oor gefluisterd dat die brief niet goed genoeg was? Is ook niet officieel de theologie zo aangepast, dat de Geest de waarheid onderscheiden kan? Als dan de Geest weet dat de letter niet helpt, hoezo zit jij letters te reconstrueren, in plaats van gewoon trouw te bewaren, wat ik je in handen had gegeven? Textus Receptus = dat wat je in handen hebt gekregen van God. Textus Deceptus= iets beters dan wat God heeft gegeven.
 14. Tomega

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Wat voor een eindtijdevangelie heb jij in je hoofd??? Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
 15. Tomega

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Grappig hè hoe je iets kunt zeggen zonder het te kunnen zeggen, en iets te willen, zonder er een redelijke basis voor te hebben.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid