Spring naar bijdragen

Eagleforum

Members
  • Aantal bijdragen

    1
  • Geregistreerd

  • Laatst bezocht

Over Eagleforum

  • Rang
    CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

  1. Beste lezer, Voor mij is het antwoord duidelijk. Goddelijke genezing bestaat nog steeds. Kan ik u uitdagen om zoveel te geloven voor uw eigen redding en genezing? Zelf ben ik genezen van depressies, versleten kraakbeen, stuiptrekkingen en meer. Ik zie het ook om mij heen bij andere Christenen. Zou dan Maleachi 4 in vervulling zijn gegaan? 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; In het eerste vers is te lezen dat dit in de eindtijd zal gebeuren. Tevens spreekt Maleachi 4 over een Elija die in de eindtijd verzonden zou worden om een Boodschap te brengen om ons als de eerste Christenen te maken. Een volledige herstel. Ook de Here Jezus sprak erover: Mattheus 17; 11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. 12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. We lezen dus dat de inspiratie en geest van Elija gemanifesteerd werd in Elija, Elisa (die een dubbele portie had), Johannes de doper en dat er in de eindtijd weer een man zou opstaan met het geloof van Elija. Elija was tegen de afgodische invloeden van Izebel en de criminele daden van koning Achab. Zien wij nu niet de zelfde slechte invloeden terug in de kerkelijke en politieke sferen? De Bijbel spreekt dat een ware profeet degene is die profeteert en hetgene wat hij profeteert komt uit. De enigste die voldeed aan dit patroon was William Branham, immers alles wat hij profeteerde en zag in visioenen kwam uit en zal nog geschieden. Hij werd gebruikt om miljoenen genezingen te laten geschieden in de naam van de Here Jezus Christus. In totaal zijn 7 doden opgewekt tijdens zijn bediening en hij initieerde de grote eindtijd genezings opwekkingscampagnes welke later gevold werden door Oral Roberts, Tommy Osborn en Billy Graham. Hij was de boodschapper om een Bruid te roepen uit de denominaties, immers men is vervallen in dogmas en het bedrijven van psychologische religie ipv het Leven van Christus te manifesteren. Lukas 17 gaat in vervulling beste mensen: 28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. God is gemanifesteerd in de eindtijd, daarom kan ik zeggen, ik ben genezen van ongenezelijke ziektes en laat de wereld versteld staan dat de Here Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Positieve reacties welkom, denigrerende en negatieve reacties zal worden genegeerd en evt worden vermeld, immers waarom zal ik gaan discussieren?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid