Spring naar bijdragen

Fritsie

Members
 • Aantal bijdragen

  484
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Fritsie geplaatst

 1. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Dit heb ik mij afgevraagd: Waarom zou na het sterven van de Heer Jezus Zijn gang naar het Paradijs niet éérst zijn geweest, waarom moet hij per se éérst naar het dodenrijk zijn gegaan? Als Hij na zijn sterven in het Paradijs Gods is gekomen, geeft Hij Zijn engelen opdracht om ook de (ex)moordenaar aan het kruis, die ook die dag sterft, bij Hem te brengen. 'Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.' (Lc.23:43) Want de Heer Jezus was geen slachtoffer, geen zondaar die als een baksteen in het dodenrijk zakte! Hij is een rechtvaardige en gaat naar God. Vervolgens is het Zijn Eigen vrije keuze om daarna met Zijn leger heilige engelen naar de Hades te gaan, ergens tussen vrijdag avond en zondag ochtend, bv de zaterdag(+nacht) ertussen. Wie kan mij een Bijbeltekst noemen die deze gedachte uitsluit? Graag! Ik wil jullie alvast bedanken dat je mij hiermee wilt helpen.
 2. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Super! Ik zal mijn visie formuleren waardoor alle aspecten over dit onderwerp onderbouwd worden op grond van Gods Woord. Ach,...ik lees net in een ander topic dat ik van Trajecto mijn visie niet meer als 'waarheid' mag verkondigen. Dus het zal helaas niet meer gaan...
 3. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  1. De Heer Jezus zelf benoemde het wel met 'drie dagen en drie nachten', vandaar dat ook ik dit wilde aanhouden. (Mt.12:40) 2. De Joodse traditie? Die kan mij al heel lang gestolen worden! 3. Voor de definitie van 'dag', houd ik het Bijbelse gegeven uit Genesis aan: 'Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.' Kunt u zich hier niet in vinden? Helemaal goed.
 4. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Nee hoor echt niet, ik vind het alleen een beetje mager indien u een link geeft. Die mag ik dan lezen en vervolgens mijn eigen conclusies trekken. Maar het gaat mij nu juist om uw eigen conclusies, niet die van een overleden vergadering man.
 5. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Dat kan ik mij heel goed voorstellen, er zit een bijzondere openbaring in. (Maar u mocht eerst weet u nog?)
 6. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Daar wil ik best op ingaan. Het is voor de duidelijkheid echter veel beter indien u uw persoonlijke conclusies zelf meedeelt, dat u dan wat meer "type-werk" heeft mag geen belemmering zijn. Naar mijn smaak staat u vooralsnog teveel verstopt achter de mening van iemand anders, zonder dat u zich de stof eigen maakt. Daar moet ook deze discussie dan aan bijdragen, daarom wil ik die met u (en alle anderen) voeren.
 7. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Een heel lang verhaal met tal van opties, Bijbelplaatsen, 'als', 'indien', 'dan'. De werkelijkheid is veel eenvoudiger, veel kostelijker en van veel meer betekenis voor de vernieuwing van ons denken. (Ik ga nog even voor mijn zaak op pad, tot laters!)
 8. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Westerse rekening, of oosterse rekening of Bijbelse rekening?
 9. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Volgens u is er dan ook helemaal niets in Hades, zelfs geen herinnering. Maar daarmee laat u het onderwijs van de Bijbel los, en stelt u zich daarmee feitelijk buiten deze discussie.
 10. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Sorry dat ik door uw tekst heen schreef, dat is normaal niet mijn gewoonte.
 11. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Waarom? Wie heeft die berekening aangegeven? Vrijdag namiddag gaf de Heer Jezus de geest.
 12. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Als de Heer Jezus drie dagen en drie nachten in de dood is geweest, komen we vanaf vrijdag tot zondag dan niet één dag tekort?
 13. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  De anti-christ neemt wel zijn intrek, maar niet daar. Deze vijand van God neemt plaats in hen die van het Lichaam van Christus Jezus afvallen, die hebben dus hun geloof in God losgelaten en verworpen!
 14. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  De gelovige in Jezus Christus komt vast en zeker in het Nieuwe Jeruzalem. Het is echter niet vanzelfsprekend dat hij ook tot de Tempel Gods behoort, die op het hoogste gelegen deel van de Sion staat.
 15. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Niet uw tanden er op stuk bijten, maar heeft u in dit verband nog nagedacht over wat de Heer zei, 'drie dagen en drie nachten'? Het Nieuwe Jeruzalem is zeer concreet en bevindt zich als vaste realiteit in het Koninkrijk van God, in de hemelse gewesten dus, van waaruit zij zich zal manifesteren op aarde.
 16. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Voor het kind van God bestaat de dood niet meer. Het Paradijs is juist zijn bestemming, bij de Heer Jezus.
 17. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Bij het sterven verlaten wij onze aardse woning ons lichaam en nemen naar onze geestelijke mens, de 'mens des harten', onze intrek bij de Heer Jezus. Zo heeft Paulus het ook aangegeven: 'Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.' (2Co.5:8) Wij christenen belanden dus nimmer in het dodenrijk maar onze plaats straks is 'boven' in de stad Gods, het hemelse Jeruzalem.
 18. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  'Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.' (Mt.12:40) Ja we zijn het eens, hoewel ik wat het sterven betreft u even op de volgende uitspraak van de Heer attent maak: 'Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven' (Jh.11:25) Wij (die Jezus Christus als Heer en God hebben aanvaard) kunnen dus wel sterven, maar komen niet in het dodenrijk, zullen de dood niet zien noch die smaken.
 19. Fritsie

  Het sterven van de Heer Jezus

  Met dit thema ben ik al wat langer bezig en er blijken heel veel interessante gedachten te zijn waar op deze manier een antwoord op komt, uiteraard onderbouwd door en in lijn met de Bijbel. De drie dagen: van vrijdag op zaterdag één nacht, van zaterdag op zondag één dag en één nacht, totaal: 2 nachten + 1 dag. Dit zijn dus geen 'drie dagen en drie nachten'. De oplossing zult u zien, zegt veel over de 'dood' en het 'dodenrijk'. De opmerking van Abraham luidde als volgt: 'Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade'. De nieuwe vertaling heeft voor 'gedenk dat' gekozen voor 'herinner u'. (Lc.16:25) Het WT paradigma ten spijt, bestaat er in hades dus beslist herinnering.
 20. Fritsie

  De hel

  Graag gedaan, ik wens u een heel fijn weekend!
 21. Fritsie

  Israël 2018

  Kunt u zich voorstellen dat ik in staat ben om dit als een compliment op te vatten?
 22. Fritsie

  Israël 2018

  Een periode van 'duizend jaar' maar als het zover is houd ik geen agenda meer bij. Dit vanwege 2Pt.3:8.
 23. Fritsie

  Israël 2018

  Het duizendjarige vrederijk op aarde begint, als in Op.20 wordt vermeld dat de duivel voor duizend jaren wordt gebonden. De Heer Jezus is dan door de Heilige Geest volkomen aanwezig 'in allen die tot geloof in Hem gekomen waren' (2Th.1:10 SV), Zijn Gemeente heeft de 'zonen Gods' voortgebracht en de Heer Jezus manifesteert Zich als de grote Koning temidden van Zijn koningen. Hoe heerlijk zal dat zijn?!
 24. Fritsie

  Israël 2018

  Zoals dikwijls, ben ik het ook nu met u eens.
 25. Fritsie

  Israël 2018

  Met kritiek kan ik goed omgaan, ik ben meer benieuwd of u aan mijn uitgebreide antwoord iets heeft gehad. Maar dat kan alleen maar blijken uit uw antwoord, of heeft u enkel kritiek in huis? Kunt u sommige dingen nog wel waarderen?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid