Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  8
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Modestus

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 09/20/1985

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Helmond
 • Religie
  Oosters-Orthodoxe Christendom
 • Interesse
  aikido
 • Beroep
  postman

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Modestus

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Nee, maar toen abdis Maria nog leefde onderhielden ze wel de contacten met een andere nonnenkloosters in Frankrijk, Griekenland en andere plaatsen. Maar het is niet gebruikelijk voor de mensen die een monastieke levenswijze leiden regelmatig van woonplaats te veranderen of op vakantie te gaan (om bijvoorbeeld om te zonnen, zwemmen of andere plezier te zoeken). Blijkbaar is die foto gekopieerd door meerdere websites. Ik probeer deze vraag simpel en kort te beantwoorden: Ik respecteer de Talmoed als de boeken die vol zitten met menselijke wijsheid en ideeën. Van alle wijsheden en filosofieën van de wereld kun je natuurlijk iets positiefs leren. Maar als het om religie gaat, dan verwerpt de Talmoedische Jodendom het leerstelling dat Jezus (Yeshua) is de Christus (Messiah of Gezalfde) die gekomen is om de profetieën van de Tanakh te vervullen en het volk van Israel (en daarmee ook de volgelingen uit alle andere volkeren) te verlossen en terug te brengen naar het paradijs (het hof van Eden) die we verloren hebben door de zondeval van Adam. Dit is eigenlijk de leer van de eerste volgelingen van Jezus, de apostelen, die zelf joden waren. Jezus zegt over zichzelf "ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"; dat is iets wat het Jodendom niet accepteert. Dat vind ik wel een fundamenteel verschil, want zoals verder de Nieuwe Testament zegt "De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden". Dank jullie. Ik heb helaas niet voldoende vrije tijd voor forum tegenwoordig. Ik ben bezig met werk, sport (aikido, hardlopen), lezen... Maar in de toekomst hoop ik meer vrije tijd te vinden om de forum te gaan gebruiken. Ik wil dan jullie allemaal zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. 😊
 2. Modestus

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Ik wil graag nog enkele foto's toevoegen. (Foto boven) De flat in Voronezh (Rusland) waar ik als kind opgroeide. AZC Grootegast Interieur van de orthodoxe parochie in Groningen Parochie in Eindhoven. Het is de kerkdienst van de Goddelijke Liturgie (of eucharistieviering) met de bisschop. Ik ben hier ook aanwezig als altaardienaar (of acoliet) in het wit aan de rechterkant van de bisschop met een soort kroon. De zusters van het klooster in Asten en ik. Het klooster Karakalou op de berg Athos waar ik gewoond heb. De broeders van het klooster. Onderaan zitten de novicen gehurkt. En dit is de enige Nederlander (van Surinaamse afkomst) broeder Pahomios die daar nog woont. https://www.youtube.com/watch?v=B8ptME8aO-Y En dit een interview met zuster Maria, die voor mij zo veel goeds had gedaan. Moge haar ziel in vrede rusten.
 3. Modestus

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Hallo iedereen. Ik ben Daniël, 33 jaar oud. Ik wil met jullie mijn verhaal delen van hoe ik tot het geloof gekomen ben en wat voor ontwikkeling ik meegemaakt heb binnen dat geloof. Om dat te vertellen, moet ik eerst over mezelf en mijn levensloop in het geheel vertellen. 1985-1999 Ik ben geboren in Rusland, in de stad Voronezh, op 20 september 1985. Mijn vader komt oorspronkelijk uit Afghanistan en hij woonde toen in Rusland als student. Hoe mijn vader en moeder daar elkaar leerden kennen is voor mij niet helemaal duidelijk. Wel weet ik dat nadat ik geboren was gingen mijn ouders trouwen. Daarmee is het duidelijk dat ik niet van christelijke ouders afstam. In mijn jeugd en kinderjaren was ik ongelukkig. Thuis was er geen sprake van liefde en vrede tussen mijn ouders en buiten op het kinderspel terrein vlakbij onze flat werd ik zwaar gepest vanwege mijn getinte huidskleur. Op school scoorde ik slecht en zelfs heel slecht. Ik had geen toekomstperspectief, geen droom voor de toekomst en daarom ook geen zin om te presteren op school en in het leven. Lange tijd groeide ik op alleen met mijn moeder en broer zonder vader, toen mijn ouders uit elkaar gingen wonen. Ondanks dat leefden we van het geld dat mijn vader verdiende en ook voor een deel van een soort uitkering van de staat. Mijn moeder werkte niet en wilde dat waarschijnlijk ook niet. Wat voor werk mijn vader deed is voor mij niet helemaal duidelijk. Ik weet ongeveer dat hij als zakenman handelde in de verkoop van Duitse auto's. In 1999 heeft hij besloten om naar West-Europa te emigreren. Ik weet niet hoe het nu is in Rusland, maar toen bij veel mensen was de verleiding groot om naar het Westen te gaan voor een beter leven. Dat had te maken met de economische crisis, armoede, stijging van de criminaliteit, wanorde in de binnenlandse politiek en de algemene demoralisatie van de mensen na de val van communisme en daarmee het verlies van het “nationaal idee”. In november 1999 zijn we via Duitsland naar Nederland gekomen. 1999-2008 Ik heb zo in de loop van 2000-2008 in verschillende azc's gewoond: in Schalkhaar (2 maanden), Grootegast, Leek en Baexem. Het was een nachtmerrie voor mij om zo onvoorbereid in het azc te gaan leven en groeien. In het azc Grootegast deelden we een appartement met een andere gezin uit Azerbaijan, daarna met een gezin uit Bosnië en weer later met een gezin uit Oekraïne. In die moeilijke periode moest ik veel nadenken en mijn uitweg zoeken uit mijn ellende. Ik had constant ruzies met mijn ouders en buren. In die tijd was ik ook zwaar gepest door mijn moeder (vanwege mijn Afghaanse afkomst) en geslagen door mijn vader. Ik kreeg een diagnose van PDD-NOS (wat nu ook Autism Spectrum Disorder heet). Op school ging het ook in het algemeen slecht. Toen ik 18-19 was stopte ik zelfs met school. Daar heb ik nu spijt van. In 2001 is mijn vader in zijn eentje naar Engeland vertrokken, ook als asielzoeker. In 2002 heb ik besloten dat ik orthodoxe christen wil worden. Het Orthodoxe christendom kende ik vanuit Rusland in de jaren 90. Na de val van Sovjet-Unie is de Russische-Orthodoxe Kerk weer tot bloei gekomen: de kerken en kloosters werden herbouwd en prachtig versierd, veel mensen gingen massaal naar de kerk om gedoopt te worden en men kon de patriarch (de opperste bisschop) Alexy dikwijls op de tv zien. Dus dankzij die herinneringen twijfelde ik ook niet dat ik orthodox wil worden. Ik was opgenomen in de orthodoxe parochie van de Heilige Transfiguratie des Heren in de stad Groningen. Vanwege mijn beperking, slechte relatie met de naaste omgeving, moeilijke situatie, was mijn ontwikkeling in het christendom ook moeizaam geweest en dramatisch, maar er waren ook positieve en mooi veranderingen in mijn verdere leven. In 2005 verhuisde ik naar het azc Baexem in Limburg. Toen begon ik een andere parochie bezoeken in Eindhoven. Het is de Grieks-orthodoxe parochie van de heilige Nektarios van Egina. Het ging beter toen met mij. Ook maakte ik toen kennis met het Grieks-orthodoxe klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in de gemeente Asten. Het is een vrouwelijke klooster met 6-7 nonnen uit verschillende landen. De overste van dat klooster, zuster Maria, was een goede vrouw uit Den Haag die enige tijd als non in Griekenland had gewoond. Eind 2007 heeft ze mij toegestaan om op haar kloosterterrein te gaan wonen in een oude caravan apart van de nonnen. Ik wilde toen ook naar het klooster gaan. En zij wilde mij helpen om naar de Berg Athos (in Griekenland) te gaan. Berg Athos is in feite een kleine monnikenrepubliek. Daar wonen alleen monniken, kloosterlijke gastarbeiders en er komen dagelijks pelgrims naar toe. Alleen mannen mogen het schiereiland Athos betreden. Eigenlijk wilde ik niet echt monnik worden, maar van het leven vluchten, en daarom hield ik me voor dat ik moet naar het klooster gaan en de wereld de rug toekeren. In die tijd kreeg ik toevallig ook verblijfsvergunning dankzij de Generaal Pardon en mocht ik naar het buitenland reizen. Het was ons ook gelukt om voor mij een plek te vinden in één van de 20 kloosters op de berg Athos. Dat klooster heet Karakalou. Daar werd ik opgenomen als een novice. In een klooster wordt men niet direct een monnik, maar pas na verloop van een proefperiode van ongeveer 3 jaar. In die proefperiode ben je dan een novice. In 2008 heb ik dus als een novice daar gewoond. Ik moest in de loop van de dag samen met anderen urenlange diensten bijwonen. Buiten de kerkdiensten moest iedereen eigen werk doen, ook was er tijd om uit te rusten in de cel. Ik mocht klussenwerk doen. Uiteindelijk is het mij niet gelukt om daarin te blijven en de abt stuurde me terug naar Nederland. Als novice ben je geen monnik en mag je altijd terugkeren en bijvoorbeeld gaan trouwen. Je blijft dan nog steeds een leek. In Nederland heeft zuster Maria mij geholpen mijn leven verder op te bouwen. Ik ging studeren, later dankzij de hulp van verschillende instanties (Mee, GGZ, Maatschappelijk opvang Helmond) heb ik woning kunnen vinden in Helmond en heb ik zelfs werk als postbode hier kunnen krijgen dankzij de re-integratietraject bij de stichting Boekenwerk en UWV. Voor al de mensen in Nederland die het voor mij mogelijk hebben gemaakt en mij hebben geholpen ben ik zeer dankbaar. Met name mijn dank gaat uit naar Pamela, een zachtaardige jonge vrouw dankzij wie ik voel me minder vervreemd van de mensen in Nederland die ik nu (in mijn hart) kan omarmen als mijn medemensen. Moge God haar en alle anderen rijkelijk zegenen en voor zijn Hemels Koninkrijk waardig maken. Dit is in het kort mijn verhaal. Ik kon het ook heel uitgebreid vertellen, maar misschien zal het te veel worden. Als je vragen hebt, mag die gerust stellen. Dan krijg ik de kans om meer te vertellen. Bedankt voor het lezen en sorry als mijn verhaal dramatisch klinkt. Ik kan er niks aan doen. Moge God's zegen en ontferming over u komen. Tot slot een samenvatting van het verhaal: Ik twijfelde niet dat Jezus is reëel en dat zijn evangelie de waarheid is (in tegenstelling tot de heilige boeken uit andere religies, zoals Koran in islam of Talmoed in het jodendom). Ik heb geen bovennatuurlijke wonderen gezien, maar toch diep in mijn hart ben ik overtuigd dat Jezus de Waarheid, het Leven en de Weg is. De ellende in mijn leven hebben mij aangemaand om de uitweg te zoeken, zo niet materiële, dan wel spirituele. Toen ik christen ben geworden, is mijn zoektocht niet tot het einde gekomen. Ik was toen helaas niet voorbereid om gedoopt te worden en was niet verantwoordelijk genoeg om mijn belofte (om volgens God's geboden te leven) na te komen. Vandaar dat mijn levenspad naar God was vol met vallen (in zonde) en opstaan (in berouw). Ik ben op zoek naar de persoonlijke relatie met God; met Jezus Christus die ik niet alleen vanuit boeken of andere mensen wil kennen, maar met name uit ervaring. Wel besef ik dat men moet zuiver van hart zijn voordat het mogelijk wordt. En daar werk ik aan zo goed als ik kan.
 4. Modestus

  Waarom geloof je

  Omdat ik gewoon van binnenuit overtuigd ben dat het waar is, ook al heb geen wonderen gezien.
 5. Modestus

  Christus Victor

  Christus heeft onze zonden op zich genomen, want we waren / zijn schuldig voor God door zijn geboden te overtreden en niet voor satan.
 6. Modestus

  Het joodse volk in Gods plan; etc.

  Jezus Christus is geen aartsengel Michael. Hij is God die de volmaakte mens geworden is, terwijl hij ook volmaakte God blijft. Hij is de Verlosser van het menselijk geslacht uit de tirannie van de zonde, de duivel en de eeuwige dood. Hij is de schenker van het eeuwig leven.
 7. Modestus

  Christus Victor

  Christus betaalt niks aan satan. Zijn lijden en dood waren niet bedoeld voor satan, maar voor God de Heilige Drie-eenheid om het menselijk geslacht de vergeving van zonden te schenken en de verzoening met God. http://saintandrewgoc.org/home/2017/3/22/redemption-according-to-orthodox-christianity
 8. Modestus

  Bijbel en biecht

  Een visie over de biecht uit de Orthodoxe traditie (Aartspriester Valerian Krechetov) http://www.pravoslavie.ru/7429.html
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid