Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  38
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Modestus

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 09/20/1985

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Helmond
 • Religie
  Oosters-Orthodoxe Christendom
 • Interesse
  aikido
 • Beroep
  postman

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Modestus

  [RKK] De Paus

  Met alle respect voor de Rooms-Katholieke dogma's, maar persoonlijk zou ik deze leer niet accepteren. Er was nooit een periode in de geschiedenis van de universele Christelijke Kerk waarin de paus van Rome (of welke andere bisschop dan ook) geaccepteerd werd als de universele herder van de Kerk. Dat geldt alleen voor de Rooms-Katholieke Kerk. Nergens zien we dat Jezus de heilige apostel Petrus en zijn opvolgers in Rome aanstelde als baas over alle christenen. Het hoogste gezag in de heilige katholieke en apostolische Kerk vormden de zogenaamde concilies, dat wil zeggen de bijeenkomsten van (met name) de bisschoppen. Trouwens ik las ergens dat deze vorm van saamhorigheid heet katholiciteit in het Grieks (katholikotita, καθολικότητα) De meest bekende zijn de oecumenische concilies. Maar uit de geschiedenis van de Kerk blijkt het dat zelfs niet alle concilies en hun beslissingen waren onfeilbaar. Er waren concilies die de kerk uiteindelijk verworpen heeft. Als de vergadering van de bisschoppen niet onfeilbaar is, dan kan zeker geen enkele bisschop aanspraak maken op onfeilbaarheid. En als een bisschop maakt een aanspraak op onfeilbaarheid en de absolute universele macht, dan loopt hij het gevaar antichrist te worden. Antichrist betekent niet alleen degene die tegen Christus is, maar ook degene die in plaats van Christus is. Vrede zij met u.
 2. Modestus

  Protestantse of orthodoxe oecumene?

  Wat betreft de scheiding van de Christelijke Kerk in 1054 naar de "Katholieke" en "Orthodoxe" Kerk. Zover ik weet uit mijn persoonlijke studie de beslissende factor voor die schisma was de beslissing van de paus van Rome om de patriarch van Constantinopel te excomuniceren uit de Kerk (alsof hij die macht werkelijk bezat). Voor die tijd de filioque en andere kleinere verschillen werden getolereerd in het Oosten (ondanks alle kritiek). De schisma was dus een nare gevolg van de politieke strijd om (meer) macht. Maar zelfs na 1054 de scheiding was lange tijd niet zo voelbaar onder het gewone volk. Een andere beslissende factor die deze scheiding verdiepte was de wederzijdse bloedige haat tussen de 'katholieken' (handelslieden en hun familieleden uit Italië) en 'orthodoxen' in Constantinopel en de uiteindelijke plundering van Constantinopel door kruisvaarders in 1204. De ontologische oorzaak voor schisma (zoals voor alle andere ruzies) is dus het kwaad waarmee de menselijke natuur bedorven is na de zondeval. Vandaar al die neigingen om onszelf (als mensen) afzonderen van anderen. Het is onze waanzinnige trots.
 3. Modestus

  De theologie van de machteloze God

  Als u erkent dat die "machteloze" God heeft het hele heelal geschapen, dan moet u ook erkennen dat Hij houdt het ook in stand, inclusief allen die op aarde wonen. En als Hij als Schepper absolute macht heeft over de geschapen wereld en de mensen, dan zou ik hem zeker niet machteloos noemen. En als hij almachtig is, dan zou ik er voor zorgen dat ik goede relatie met hem heb.
 4. Modestus

  Waarom moet God op aarde komen?

  De schriftgeleerden en Farizeeërs geloofden wel in de waarheid van de Schriften. Zij interpreteerden die waarheden in de Schriften wel op een eigen manier, wat Jezus heel vaak afkeurde. 2. Dus volgens u Jezus verzon een verhaal die paste in de context van hun valse leer? Maar als die leer vals is, waarom zou Jezus bijdragen aan de ontwikkeling van die leer door een nieuwe fabel te verzinnen? Als ik bijvoorbeeld moslims wil toespreken met de bedoeling om hen te bekeren tot mijn geloof, wat heeft het voor zin als ik een nieuwe verhaal verzin over Mohammed en zijn Allah die de moslims zouden goedkeuren? Door aan de valse leer aan te passen, kan ik nooit iemand ergens van overtuigen. 3. Ik heb niks tegen de door u aangehaalde citaten. Er is inderdaad geen leven in de hel met al haar positieve kenmerken, zoals we dat op aarde kennen. Maar helaas betekent het niet dat het bewustzijn voorgoed verdwijnt. Daar heeft Bill Wiese ook over gesproken in een andere video. Maar wat bedoelt u met het graf? Het stof van de aarde? Of kuil in de grond voor het dode lichaam?
 5. Modestus

  Waarom moet God op aarde komen?

  Met alle respect voor jullie visie, beste @sjako en @Bastiaan73, maar Bijbel (en Jezus hemzelf) leert wel over de hel. Ik vind het zelf heel onprettig om dat te moeten erkennen. Maar denk bijvoorbeeld aan het verhaal van rijke man en Lazarus. U zult zeggen, het is een parabel en geen waargebeurde, maar dan betekent het dat Jezus verzon een fantastische verhaal / science fiction om zijn leerlingen morele lesje bij te brengen. Maar waarom zou Jezus zoiets verzinnen als het eenvoudiger kan?!
 6. Modestus

  Waarom moet God op aarde komen?

  Ik citeerde het uit mijn hoofd en zo te zien niet zonder fouten. De letterlijke citaat is: "... but remember, the God you are acusing of being mean is the same God that died a horrible death on the cross to keep us out... (from hell)". 2. Wie bepaalde? Gods gerechtigheid. Want de vergelding voor de zonde is de dood. Jezus, echter, heeft onze straf op zich genomen, daarom moest hij ook op aarde komen. Zoals de grote profeet Johannes zegt over hem in zijn aanwezigheid: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld". Vrede zij met u.
 7. Modestus

  Kaarsjes aansteken

  Oorspronkelijk was het een praktische manier om ruimte te verlichten in de catacomben, waar de vervolgde vroege christenen bijeenkwamen voor de Goddelijke Liturgie. Nu kun je het zien als een uiting van geloof en gebed van een christen. Ook als een offer voor God, want voor de kaars moet je immers betalen. En dat maakt het makkelijker voor een christen om zijn geloof te praktiseren.
 8. Modestus

  Waarom moet God op aarde komen?

  Het beste antwoord die ik gehoord heb is van Bill Wiese: ..." vergeet niet dat dezelfde God die je beschuldigt van sadisme heeft verschrikkelijke pijnigingen verduurd op het kruis zodat jij en ik niet zouden moeten gaan naar deze plaats van kwelling (hel)..." De incarnatie dus en alles was Jezus gedaan heeft is de meest duidelijke bewijs van Gods liefde voor zijn schepping. En wat betreft die citaat - het is van de video "why is hell so horrible" op YouTube. Bill Wiese beantwoodt daar een andere vraag, maar toen ik dacht aan je vraag, herinnerde ik me zijn toespraak.
 9. Modestus

  Daniel 5

  Nee, ik bedoelde Mattheus 25: 14-30 https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html
 10. Modestus

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Natuurlijk bedoelde ik niet letterlijk dat God kan sterven. De Heer Jezus was gestorven als mens, maar het Goddelijke en het menselijke zijn onlosmakelijk verbonden in de persoon van Jezus. Uit liefde tot de mensen is God mens geworden, hij vereenzelvigde zich met onze natuur. In die zin bedoelde ik dat God is gestorven aan het Kruis.
 11. Modestus

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Met alle respect voor uw critique, beste @Robert Frans, maar dat bedoelde ik niet. Wat ik bedoelde is het volgende: "St. Anthony about the unchanging nature of God". https://ststephenoca.com/2015/05/st-anthony-on-the-unchanging-nature-of-god/ Het ga u goed.
 12. Modestus

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Met emoties bedoelde ik triviale, oppervlakkige, veranderende gevoelens. Deze gevoelens, evenals de ermee geassocieerde gedachten en passies horen alleen bij gevallen mensen en zijn het gevolg van de zondeval. Uiteraard is God vrij van zonde en zijn gevolgen. Wat we wel kunnen zeggen is dat God mens geworden is in Jezus Christus, en Jezus Christus is het beeld van God naar wie de mens geschapen is. Het hele heelal is geschapen door hem en voor hem. In die zin kunnen we wel zeggen dat hij deelachtig is aan het menselijke natuur met al haar eigenschappen, behalve zonde (die van oorsprong niet natuurlijk is voor het menselijke natuur). In die zin kunnen we wel zeggen dat God verdriet voelt, omdat Jezus Christus grote medelijden heeft met de mensen die verloren gaan. Dat noem ik niet een emotie, maar een diepe geestelijke gevoel die de Heer met heel zijn wezen voelt. Ook kunnen we zeggen dat God kan sterven, omdat Jezus Christus gestorven is op het Kruis (en opgestaan uit de doden). De onverklaarbare Goddelijke incarnatie en verrijzenis is het beste bewijs van Gods almacht of omnipotentie.
 13. Modestus

  Daniel 5

  Voor mij persoonlijk is het een aansporing om zoveel mogelijk godsvruchtig te leven. Dat wil zeggen houden aan Gods geboden. Handelen naar Gods geboden (werken doen) is een middel voor mij om de zaad van Gods genade, die ik in mijn doop en andere sacramenten ontvangen heb, te bewaren en doen groeien. Dat is voor mij de weg om de waardigheid van mijn christen zijn te behouden. Denk hierbij aan de parabel uit het evangelie over de arbeiders die ieder zijn taak heeft gekregen van de vertrekkende meester. Een van die arbeiders heeft het kapitaal van zijn meester bewaard, maar verder niks gedaan. Hij is degene die ook te licht gevonden is door zijn meester (Christus). Laat ons daarom streven om waardige christenen te zijn.
 14. Modestus

  Kan God ook verdrietig zijn?

  God kan niet verdrietig worden, omdat hij is de eeuwige Absoluut. Verdriet is een emotie en het eigenschap van emotie is dat ze constant veranderen; verandering is een eigenschap van wezens die in de tijd leven. God echter is de Schepper van tijd, maar hijzelf is buiten de tijd; voor hem is er maar eeuwige nu. Hij verandert dus niet. Als in Heilige Schrift wordt over de verdriet bij God vertelt, dan is dat een anthropomorphische manier van uitdrukken. De Bijbel is dus geschreven in een eenvoudige taal, niet in een filosofische taal. Wat we over Onze Lieve Heer wel kunnen zeggen is dat hij is goed en in zijn goedheid wilt dat allen gered worden.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid