Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  403
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Modestus

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 09/20/1985

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Helmond
 • Religie
  Oosters-Orthodoxe Christendom
 • Interesse
  aikido
 • Beroep
  postbode

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Modestus

  Op basis waarvan geloven moslims?

  Op de visioenen en openbaringen van Mohammed waarin ze blind geloven. Het is hen niet toegestaan om hun geloof te betwijfelen. Mijns inziens was Mohammed een bezetene die dacht dat zijn openbaringen van God afkomstig waren. En dit zeg ik met zekerheid, zonder enige vrees dat ik een godslastering spreek. Het is gewoon een objectieve feit. Vanwege de zonden van christenen stond God toe dat de islam verscheen. Dit is dus onze schuld. Galaten 1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
 2. Modestus

  Geestelijke strijd

  @Remco1 Hoe is het met u nu? Het is Jezus die ons beschermt van de demonen. Maar door onze zonden geven we hen macht over ons. De strijd tegen de demonen is dus de strijd tegen de zonde in ons. De biecht, ascese en de heilige communie helpen hierbij.
 3. Modestus

  schepping vs evolutie deel 4633

  Voor wie serieus geïnteresseerd is en Engels kan lezen, kan ik het volgende boek suggereren te lezen "Genesis, Schepping en de Oorspronkelijke Mens". Een deel van het boek kun je hier lezen. Het hele boek kun je bestellen. Er staat veel over evolutie versus schepping zoals het in Genesis beschreven is. http://www.creatio.orthodoxy.ru/english/rose_genesis/index.html
 4. Modestus

  Wat geloof jij

  http://www.orthodoxekerk.nl/geloof/geloofsbelijdenis/
 5. Modestus

  Wat is waarheid?

  Het hoeft niet zo lastig te zijn. Wij maken het vaak moeilijk voor onszelf. Al wat in werkelijkheid bestaat. De pure waarneming van de realiteit zoals het is. In ons geval is dit het vermogen van redelijke en vrije wezens (dus mens in dit geval) om de werkelijkheid bedachtzaam waar te nemen en om het beeld van de werkelijkheid in de geest te reproduceren.
 6. Modestus

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Handelen met de waardigheid die bij de mens past https://tagalog.pinoydictionary.com/word/pagpapakatao/
 7. Modestus

  Wat is waarheid?

  Waarheid is 1) een van de namen van God; 2) dat wat volledig overeenkomt met de realiteit; 3) de juiste weerspiegeling van de werkelijkheid in het menselijke bewustzijn.
 8. Modestus

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Ja, het is gebaseerd op de morele wet. Morele wet is een door God vastgestelde wet die de normen en regels van gedachten, verlangens, handelingen en menselijk gedrag definieert, wat de mogelijkheid van hun morele beoordeling impliceert, in overeenstemming met de hoogste roeping en het doel van de mens. Als een zondaar in staat is de vereisten van de goddelijke morele wet te overtreden, volgt daar dan niet uit dat in de strikte zin van het woord morele wet geen wet is? Zoals elke schepping Gods, wordt mens geconditioneerd door een aantal wetten die door God zijn gemaakt: fysische, chemische, etc. Bovendien wordt er aan mens, als een persoonlijk wezen, de morele wet gegeven. In overeenstemming met deze wet zijn alle mensen moreel verantwoordelijk tegenover de Schepper, naasten en zichzelf. Omdat het een door God gegeven wet is, impliceert de morele wet de noodzaak om alle mensen eraan te onderwerpen, zonder uitzondering. Echter, in tegenstelling tot natuurwetten die op een mens met absolute noodzaak inwerken, ongeacht of hij deze wetten wil gehoorzamen of niet, zijn mensen verplicht de normen van de morele wet toe te passen, maar niet onoverkomelijk. Volgens de leer van de Kerk komt de morele wet in een persoon tot uiting in verband met zijn morele gevoel; de vereisten van deze wet worden regelmatig gehoord in de stem van zijn geweten (Rom. 2: 14-15); het staat een persoon echter vrij om niet naar deze stem te luisteren. De vereisten van de 'natuurlijke morele wet' (die uitgedrukt wordt door het geweten) worden ondersteund door de vereisten van de 'geopenbaarde morele wet' (de geboden van de Bijbel (in feite spreken we hier niet over twee verschillende wetten, maar over twee vormen van openbaring aan de mens over de goddelijke wil met betrekking tot zijn morele leven)). Gedeeltelijk werden de bepalingen van de "geopenbaarde wet" tijdens het Oude Testament aan de mensen overgedragen, maar vollediger - door de Heer Jezus Christus tijdens Zijn aardse heilswerk. Aangezien velen zien dat wetteloze mensen de vereisten van de morele wet vrijelijk kunnen negeren, erkennen velen deze wet niet eens als een wet. Wat voor soort door God vastgestelde wet is dit, als het kan worden genegeerd? - zeggen ze. Aangezien zij van mening zijn dat deze "zogenaamde wet" alleen van invloed is op degenen die er zelf aan willen voldoen, moet deze niet worden gezien als een objectief bestaande wet, maar in het beste geval als een subjectief idee van bepaalde mensen over moraliteit, over wat is slecht en wat is goed. Maar dit is niet zo. Morele wet is juist de wet, en als de wet is het geldig met betrekking tot alle mensen in het algemeen, de uitwerking ervan wordt echter niet gemanifesteerd in de vorm van een fatale overmacht, die een persoon tot het goede trekt, maar anderszins: het spoort aan tot het goede, maar forceert de wil niet; Tegelijkertijd heeft de mens het vermogen om in strijd met deze motivatie te gaan. Dit betekent echter helemaal niet dat door het feit dat zondaars de morele wet niet nakomen, ook de geldigheid ervan wordt ontzegd: als de zondaars niet voldoen aan de vereisten van de morele wet, zal het effect ervan met betrekking tot hen worden getoond in de vergelding die past bij hun zondigheid, zoals bij de postume persoonlijke Oordeel van God, en uiteindelijk bij het Laatste Oordeel.
 9. Helse geluid van onder de aarde. Echt geluid gemeten door een diagnosesysteem in een oliebron. Diepte - 12 262 meter onder de grond. (Voor het eerst gepubliceerd in de Finse krant Ammenusastia). In de jaren 80 werkte een groep geologische wetenschappers in de voormalige Sovjet-Unie aan een project voor het boren van een ultra-diepe put. De projectmanager Azzakov zegt: "Als communist geloof ik niet in de hemel of de Bijbel, maar als wetenschapper geloof ik nu in de hel. We hoeven niet te zeggen dat we echt geschokt waren toen we zo'n ontdekking deden. We hebben een microfoon in de put neergelaten om het geluid van lithosferische plaatbewegingen op te nemen. Maar in plaats daarvan, hoorden we een schreeuwende menselijke stem waarin de pijn klonk. In eerste instantie dachten we dat het geluid afkomstig was van onze eigen boorapparatuur. Maar toen de apparatuur opnieuw werd aangepast, werden onze ergste vermoedens bevestigd. Het geschreeuw, gegil en gekrijs waren niet van één persoon, maar van miljoenen mensen". Het is nog onbekend of dit een hoax is of niet.Tegelijkertijd zei David Mironovich Huberman, een van de initiatiefnemers van het project, onder wier leiding en directe deelname de Kola-put werd geboord: "Als ze me vragen naar dit mysterieuze verhaal, weet ik niet wat ik moet zeggen. Aan de ene kant zijn verhalen over de "demon" onzin. Aan de andere kant kan ik als eerlijke wetenschapper niet zeggen dat ik precies weet wat er is gebeurd. Er werd echt een heel vreemd geluid opgenomen, daarna was er een explosie... Enkele dagen daarna werd er op diezelfde diepte niets soortgelijks waargenomen.” Voor de uitleg over de hel en alle vragen daaromtrent, luister naar Bill Wiese. Er zijn enkele video's van hem ook met Nederlandse ondertiteling.
 10. Modestus

  Zo lang geleden

  Godslastering. 🙂
 11. Modestus

  meerwaarde waterdoop tov geestesdoop

  Water is een materieel middel waardoor een persoon de genade van de Heilige Geest ontvangt, die hem van binnenuit transformeert naar een nieuwe mens in Christus met zijn medewerking in de loop van zijn leven. God heeft water daartoe bestemd, maar in het ergste geval als er geen water is en de persoon ligt te sterven, dan kan er ook zand worden gebruikt als doopmiddel en de doop kan worden ten uitvoer gebracht door de leek.
 12. Modestus

  Filmscenes

  Εen Russisch-Japanse christelijke film 'De biecht van de samurai' met de Hollywood-ster Cary-Hiroyuki Tagawa als hoofdrolspeler. De film heeft Engelse ondertiteling (druk op de knop 'ondertiteling' als zij niet vanzelf verschijnt). Deze film was zo succesvol op YouTube dat zelfs een andere Hollywood acteur Chuck Norris heeft zijn reactie geplaatst. Nadat Tagawa in deze film gespeeld heeft, besloot hij om zich tot Christus te bekeren en werd hij gedoopt als dienaar Gods Panteléimon. Als je vraagt om een interessante filmscene, bekijk dan een actiescene vanaf 9:00.
 13. Modestus

  Openbaring 13

  Een goede christelijke speelfilm over de christenen in de eindtijd en de antichrist.
 14. Modestus

  Gekke gebeurtenissen

  @Kllv9, het kan zijn dat die man een gave van helderziendheid had van God; maar ook demonen kunnen deze privé informatie weten en ze kunnen ook verschijnen in een menselijke gedaante. In beide gevallen het is een goede aanleiding voor jou om je tot Jezus te bekeren.
 15. @Queenfan, niet elke gelovige vrouw is net zo gelovig als jij het van haar verwacht. Om de juiste vrome gelovigheid in een vrouw te herkennen, moet je zelf gelovig worden. Dan kan in theorie niet alleen zij jou blij maken, maar ook jij haar met jouw gelovigheid.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid