Spring naar bijdragen

Kelderworm

Members
 • Aantal bijdragen

  343
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Kelderworm

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Wetenschap en wetenschappers zijn geen definitie om iets als waarheid aan te nemen. Eerder het tegendeel tegenwoordig, kijk maar eens naar die zogenaamde klimaat wetenschappers die met al die klimaat kolder komen.
 2. Als je het doorstreepte weglaat zie je pas wat een kromme redenatie dit is. Ja zo lust ik er nog wel een paar zeg. ppff Natuurlijk wordt een zin verkracht wanneer je de essentie eruit weg streept. voobeeld: Als je het doorstreepte weglaat zie je pas wat een kromme redenatie dit is.😁
 3. Je zegt hier dat de schepping niet alleen van God is, maar ook van 'de vijand'. Immers, die vijand moet er al zijn geweest om dat onkruid te planten. Ik zeg niks, de Schrift zegt het in o.a. Matheus 13. 24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het, onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. De Schepping was goed, erna kwam de vijand en zaaide zijn onkruid. Dus de Schepping is van G'd en de vijand tracht het te vernielen. We zien dat ook bij Adam en Eva. de Schepping was goed totdat de satan Eva verleidde om tegen G'd te zondigen. 1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Genesis 3 Zoals ook nog heden ten dage geschied; We kennen G'd Zijn Wil vanuit de Schrift, maar de satan tracht de mens (ook vrijzinnige Christenen) met vele smoesjes te misleiden om G'd ontrouw te zijn door theorieen te bedenken waarom zonden uit de Schrift geen zonden meer zouden zijn. Wie eerlijk is herkent op de diverse christelijke forums ook forumdeelnemers die al dan niet bewust deze taak voor de vijand vervullen.
 4. Ik denk dat je het met me eens bent dat Gods mening niet verandert. Hij had de wereld vanaf het begin lief. Gelijk na de zondeval kwam Hij met een plan. Een plan waarbij de kop van de slang vermorzelt zou worden. Alle gevolgen van satan worden tenniet gedaan. Het hoort allemaal bij het masterplan van God om de wereld te bevrijden van de zonde en de daarbij behorende dood. De Schrift laat duidelijk zien dat G'd Zijn aden heeft gepland in de Schepping, maar de vijand evenzo het onkruid. Dat G'd vervolgens het onkruid laat opgroeien tezamen met het zaad om het bij de oogst pas te scheiden van elkaar, om niet onterecht het zaad met het onkruid te vernietigen. Daarna zal het onkruid worden verbrand. G'd Zijn liefde voor de wereld is dus dat G'd niet meer alleen maar liefde toonde voor Israel maar nu OOK liefde toonde naar door Hem uitgekozen zielen uit de heidenen. Het betekent dus niet dat G'd de hele wereld zal redden en genade zal verlenen. Je gaat hoermee volledig voorbij aan het feit dat G'd eerst het kaf van het koren zal scheiden, de bokken van de schapen en dus het onkruid van het zaad.
 5. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Wetenschap komt van de mens en is dus feilbaar, de geschiedenis bewijst dat ook. De Schrift is G'd ZIjn onfeilbaar Woord door Hem ingegeven in de schrijvers/vertalers. De ervaring van mij en velen met mij die de Schrift als zodanig lezen krijgen er ook erkenning in, omdat DAN G'd plots middels Zijn Woord in de Schrift gaat communiceren met de Christen. Om die reden kennen en ervaren vrijzinnige christenen G'd niet, waar bijbelgetrouwe christenen dat wel kunnen. DAT is het certificaat.
 6. Wat wil je uiteindelijk zeggen, dat de Bijbel een wraakzuchtig boek is? Ik zie slechts rechtvaardigheid van G'd, jij niet? Op deze vraag zijn ook maar 2 antwoorden mogelijk: Precies, in het christendom zijn helaas velen die de waarschuwingen van G'd naar de mens negeren en er alleen de mooie beloften uithalen. Dan ontstaat een geloof waarin de hemel voor iedereen is en de hel niet echt zou bestaan. Echter dit is niet in lijn met de Schrift als onfeilbaar Woord van G'd.
 7. Johannes 3:16 verwijst inderdaad naar de wereld die G;d liefheeft. Dit in de context van dat G'd tot dan toe alleen Oog had voor het Uitverkoren Israel. Lezen we Johannes 3 verder dan staat erin vers 18 al het onderscheid, wie niet in Yeshua geloofd is al veroordeeld door G'd. G'd heeft dezen dus niet lief. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 8. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Je gebruikt de versnummers als optelsommen, terwijl het door de mens slechts later is toegevoegd omwille van het kunnen terugvinden. Wanneer ik dan vers 3 lees staat daar inderdaad niet bij dat G'd daar de zon en maan schiep. Tijdens het lezen ga een mens daar zomaar vanuit. De aarde was woest en leeg en zelfs licht bestond nog niet. Dus puur de frequesnties waaruit wit licht bestaat bestonden nog niet. Wellicht schiep G'd in vers 3 deze frequenties van wit licht (opgebouwd uit alle frequesnties). Zo gedetailleerd staat het niet beschreven. Immers de zon alleen zou ook de aarde alleen maar hebben kunnen verwarmen, nog steeds in het duister gehuld. Nadat het licht (alle frequenties van alle kleuren) was geschapen, schiep G'd de zon. De zon die de aarde verwarmd en dus dat eerder geschapen licht kan uitstralen naar de aarde. De Schrift is niet een Astronomie-boek, noch een wetenschappelijk boek en dat moeten we er ook niet van proberen te maken. Immers ook de wetenschap kan nog steeds niet echt bewijzen hoe deze aarde en heelal is ontstaan. Zij zijn nog minder gedetailleerd met hun big-bang theorie.
 9. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Het theodicee van de vrije wil. Volgens de theodicee van de vrije wil accepteert God het bestaan van het kwaad in de wereld omdat de mens pas iets heeft aan zijn vrije wil als hij er ook iets mee te kiezen heeft. Het Kwaad bestaat dus zodat de mens een keuze kan maken ertegen. (bron) 13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Matteus 15
 10. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Er zijn meerdere verzen die dat tonen, een kleine greep: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Johannes 17 Verder is Mattehus 13 is ook een bewijs, er is zaad door G'd gezaaid dat zal worden geoogst. er is ook onkruid door de vijand gezaaid dat meegroeit met het zaad om bij de oogst gescheiden te worden van het zaad om te worden verbrand. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. Romeinen 9 Uiteindelijk bepaalt G'd welk mens wel of niet tot Yeshua kan komen, zonder Zijn Hulp heirbij kunnen wij als mens Yehsua niet aanvaarden.
 11. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Is dat wel zo? Het klinkt nobel inderdaad maar: In OT brandde G'd Zijn Hart voor het uitverkoren volk israel, de rest van de wereld deed er (nog) niet toe. In het NT brandt G'd Zijn Hart OOK voor hen uit de heidenen die Yeshua als Redder erkennen en OOK G'd Zijn Genade mogen ontvangen, de rest van de wereld doet er nog steeds niet toe.
 12. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Vers 3 de zon en vers 14 de maan en de sterren als lichten in de nacht.
 13. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Als uw wifi router van 2,4 ghz naar 3,5 ghz gaat breng je die elektromagnetische straling in huis. Daarbovenop zijn er al tig mensen en dieren gestorven die dichtbij zulke masten wonen. Bij die mensen kreeg de hele familie een agressieve hersentumor. Maar bewijs het maar eens als kleine man tegen reuzen en al hun advocaten. Het onderzoek is duidelijk. Toen destijds de GSM kwam waren deze geruchten er ook al. Er werden al mensen "ziek" en hadden "klachten" bij masten die nog niet eens aangesloten waren op het netwerk, dus niet werkten. Dan zou ik mij veel meer zorgen maken over al die E-nummers in voeding dan over 5G frequenties. Maar beide zijn OFF TOPIC.
 14. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Op je eigen toestel kan je dat afzetten, maar aan die straling ontkom je nooit. Tenzij je uw huis omtovert tot een kooi van Faraday ofzo Ook 5G is een wmd, maar dat zeggen ze er niet bij natuurlijk. Honderdtal dokters hebben hun zorgen geuit maar bereikt dovemansoren. Straling is een incorrect woord dat onterecht angst zaait. Het is electromagnetische energie en dat is geen straling. Ook is het vermogen erg laag zodat het geen impact heeft op het menselijk lichaam. Wanneer je de hele dag zou gaan zitten voor een radar, ja dan gaat het slecht worden, vanwege het enorme vermogen van een radar. Ook is het onwaar dat 5G straling overal doorheen zou dringen, juist NIET. Immers 5G werkt op een hogere frequentie wat noodzakelijk is voor de grote bandbreedte om zoveel data te kunnen verwerken. Hoge frequenties dringen juist niet goed door in gebouwen en hebben dus veel minder bereik in afstand. De wifi modem thuis binnenshuis en op kantoren heeft in vermogen in relatie tot afstand van je lijf, veel meer impact.
 15. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Daar ben ik het ook mee eens. Maar ik kan me ook heel goed inleven in mensen die dat niet kunnen, want het is niet gemakkelijk. Wie zijn wij dat we dan gaan oordelen? Ik laat dat toch maar aan God over. Precies mijn punt Sjako ! G'd geeft in de Schrift duidelijk aan wat zonde is. Maar ook dat we in Christus door het vuur heen Genade zullen ontvangen, maar wel schade lijden maar niet voor eeuwig verloren gaan. Desondanks respect dat je in staat bent om het niet in praktijk te brengen en met jou alle andere homoseksuele christenen die niet naar hun verlangen handelen. Absoluut zal je in het leven daarvoor gezegend worden door G'd en aan je Beloning bouwen voor in het Paradijs straks voor het feit dat je de wedloop loopt en hierbij tot bloedens toe weerstand biedt aan de zonde, zoals ons word opgedragen. Nogmaals respect ! Mooie vergelijking ! Loslaten is de meest grote liefde. Waarschuwen en wanneer iemand echt niet wil luisteren dan loslaten met die verstande dat ze weten altijd weer bij je terecht te kunnen wanneer ze in de praktijk de negatieve gevolgen hebben ervaren. Gelijk de verloren zoon, wat een toonbeeld is van liefde. Loslaten, niet veroordelen en na bekering van de zonde, weer liefdevol omarmen zonder voorwaarden.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid