Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  3255
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Bastiaan73

 • Rang
  CrediRog

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Den Haag
 • Religie
  Gelovig hart, twijfelend hoofd
 • Beroep
  Thuishulp

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Tja. Sommigen zijn emotioneel gehandicapt.
 2. Bastiaan73

  Boer Jan

 3. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  In 1996 waren het er nog 'maar' 15 miljoen.
 4. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het was ook geen antwoord op jouw vraag.
 5. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Waarom vind jij dat walgelijk? Het zou me niks verbazen als Trump nog niet één keer in zijn leven uit zichzelf in de Bijbel heeft gelezen. Hij poseert ermee omdat hij daarmee scoort bij zijn gelovige achterban. Citaat: On Tuesday evening, Donald Trump ordered the area outside the White House cleared of protesters by law enforcement who used teargas and flash-bang grenades to dispel the crowd. The impetus was a staged photo opportunity in front of the historic St John’s Episcopal church, which has already been condemned by religious leaders. “Let me be clear, the president just used a Bible, the most sacred text of the Judeo-Christian tradition, and one of the churches of my diocese, without permission, as a backdrop for a message antithetical to the teachings of Jesus,” The Right Rev Mariann Budde, the Episcopal bishop of Washington, told the Washington Post. Asked by a reporter if the prop was his Bible, Trump responded: “It’s a Bible.” Letterlijk vertaald met Google: Dinsdagavond beval Donald Trump het gebied buiten het Witte Huis vrij van demonstranten door wetshandhavers die traangas en flitsende granaten gebruikten om de menigte te verdrijven . De aanleiding was een geënsceneerde fotomoment voor de historische St. John's Episcopal Church, die al is veroordeeld door religieuze leiders. 'Laat me duidelijk zijn, de president gebruikte zojuist een Bijbel, de heiligste tekst van de Joods-christelijke traditie, en een van de kerken van mijn bisdom, zonder toestemming, als achtergrond voor een boodschap die in tegenspraak is met de leer van Jezus', De rechter-dominee Mariann Budde, de bisschoppelijke bisschop van Washington, vertelde de Washington Post. Gevraagd door een verslaggever of de prop zijn bijbel was, antwoordde Trump: "Het is een bijbel." Bron: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/what-do-we-know-about-trumps-love-for-the-bible Trump wilde in dit interview uit 2015 geen favoriete Bijbelvers noemen, zogenaamd omdat dat 'te persoonlijk' zou zijn... Hij lult natuurlijk gewoon uit z'n nek. Anders geformuleerd: hij zit keihard te liegen. Citaat uit hetzelfde artikel: Not long after, the then candidate was asked during an interview with Bloomberg to expound on one of his favorite chapters from his favorite book and he demurred. “I wouldn’t want to get into it. Because to me, that’s very personal,” he said. “The Bible means a lot to me, but I don’t want to get into specifics.” Asked if he could at least choose between the New and Old Testaments, he again passed. “Probably equal. I think it’s just incredible.” A few months earlier he managed to remember at least one favorite line from the Bible that did stick out to him in a radio interview. “Well, I think many. I mean, when we get into the Bible, I think many, so many. And some people, look, an eye for an eye, you can almost say that. That’s not a particularly nice thing. But you know, if you look at what’s happening to our country, I mean, when you see what’s going on with our country, how people are taking advantage of us, and how they scoff at us and laugh at us.”” The next year, at a service in Iowa, Trump attempted to put money in the communion plate. Previously he had said it was a process he was familiar with, saying he would often “drink his little wine and “take his little cracker”. In March, a pastor who leads a Bible study group for members of the Trump cabinet, and is reported to be a loose adviser to the president, wrote a piece that blamed the Covid-19 pandemic on gay people and environmentalists. Last year, Trump shared a quote from a non-Jewish radio host who likened him to the “King of Israel” and said Israelis “love him like he is the second coming of God”. “Thank you,” the president responded. Letterlijk vertaald met Google: Niet lang daarna werd de toenmalige kandidaat tijdens een interview met Bloomberg gevraagd een uiteenzetting te geven over een van zijn favoriete hoofdstukken uit zijn favoriete boek, en hij aarzelde. 'Ik zou er niet op in willen gaan. Voor mij is dat heel persoonlijk, 'zei hij. 'De bijbel betekent veel voor mij, maar ik wil niet in bijzonderheden treden.' Op de vraag of hij op zijn minst kon kiezen tussen het Nieuwe en het Oude Testament, ontweek hij opnieuw. 'Waarschijnlijk allebei. Ik vind het gewoon ongelooflijk. ' Een paar maanden eerder wist hij zich minstens één favoriete regel uit de bijbel te herinneren die hem in een radio-interview opviel. 'Nou, ik denk dat velen. Ik bedoel, als we in de Bijbel komen, denk ik dat velen, zo velen. En sommige mensen, kijk, oog om oog, dat kun je bijna zeggen. Dat is niet bijzonder aardig. Maar weet je, als je kijkt naar wat er met ons land gebeurt, bedoel ik, als je ziet wat er met ons land aan de hand is, hoe mensen misbruik van ons maken, en hoe ze ons bespotten en ons uitlachen. '' Het jaar daarop probeerde Trump tijdens een dienst in Iowa geld in de communieplaat te steken. Eerder had hij gezegd dat het een gebruik was waarmee hij bekend was, omdat hij vaak 'zijn kleine wijntje dronk en zijn kleine cracker nam'. In maart schreef een voorganger die een bijbelstudiegroep voor leden van het Trump-kabinet leidt en naar verluidt een losse adviseur van de president is, een stuk dat de pandemie van Covid-19 de schuld gaf van homo's en milieuactivisten. Vorig jaar deelde Trump een citaat van een niet-joodse radiopresentator die hem vergeleek met de 'koning van Israël' en zei dat de Israëli's 'van hem houden alsof hij de tweede komst van God is'. 'Bedankt', antwoordde de president. ... 🤦‍♂️
 6. Bastiaan73

  Boer Jan

  Hoegaarden? Ja is best lekker. Maar doe mij toch maar Franziskaner Weissbier.
 7. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  Da's het nadeel van het leven: je gaat er uiteindelijk aan dood...
 8. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  En jij bent wakker hè Thom? Zo wakker dat zolang het maar geen 'MSM' is, het voor jou geloofwaardig is/wordt. 🤨
 9. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  Nuchter denkend vs complotdenkend lijkt me een passender omschrijving.
 10. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Bericht uit 2018 maar moest ik even aan denken: De Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis heeft een opmerkelijke oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hij zegt 54 miljoen dollar nodig te hebben voor een nieuwe privéjet. "God zegt dat ik hem nodig heb." Bron: https://nos.nl/artikel/2234365-tv-prediker-vraagt-54-miljoen-dollar-voor-privejet-omdat-god-het-wil.html Citaat: Welvaartsevangelie (ook wel succesevangelie of succeschristendom genoemd) duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. De term wordt in Nederland voornamelijk in negatieve zin door tegenstanders van het idee gebruikt. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaartsevangelie
 11. Jesaja 66:12-24 Micha 4 Zacharias 14 Waren Jesaja, Micha en Zacharias leugenaars, of worden de woorden van Paulus verkeerd begrepen? Welke acht u redelijk? De tijd zal het leren.
 12. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Yoda: disagree with you I do. Ter overweging het commentaar van A.E. Knoch op vers 57: De schande en smaad, alsook het lijden, zijn nu voorbij. Hoewel ze Zijn graf aanwezen met de wettelozen, legde God Hem in een rijkeman’s tombe.. De Romeinen zouden Zijn lichaam hebben achtergelaten tot het verteerd was of was opgegeten door de roofvogels. De Joden zouden het in een graf van een misdadiger gestopt hebben. God gaf Zijn denken aan door te voorzien in twee eerbare mannen, Jozef en Nicodemus (Joh. 19:39), om te zorgen voor Zijn begrafenis. Jozef van Arimathea betekent, vertaald: "Hij voegt toe aan de hoogten." Bron: http://www.schriftwoord.nl/bijbel/NT/Mattheus/Mattheus27.htm
 13. Bastiaan73

  Boer Jan

  Kwamkwammersloeg.
 14. Bastiaan73

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ik vermoed dat dit vertaald is uit de Septuaginta, uit het Grieks dus, zoals de naam Jesus de Latijnse vorm van de Hebreeuwse of Aramese naam van Je(ho)shua is. In ieder geval is YHWH de Engelse transliteratie en JHWH de Nederlandse. Is het eigenlijk niet met een I: IEUE?
 15. Bastiaan73

  Rellen Amerika

  Amen broeder.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid