Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  1632
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Bastiaan73

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Den Haag
 • Beroep
  Thuishulp

Recente profielbezoeken

567 profielweergaven
 1. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  In de Concordant Greek Text 1975 staat het zo: Tweede naamval. Bron: https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=9154625c8e89c5bf014564fde88b1da6&t=436549&b=rom&c=3
 2. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Romeinen 3:22 NBG51 En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. SV Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. HSV namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. NBV God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Het geloof van Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat Hij zelf had/heeft en later aan individuele gelovigen in een bepaalde mate uitdeelde/uitdeelt. Het geloof in Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat gelovigen in Hem hebben of preciezer: hebben gekregen. Romeinen 12 (HSV): 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Het vetgedrukte lees ik zelf als: de één heeft meer of minder geloof dan de ander ontvangen. 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Om een lang verhaal kort te maken: gaat het om het geloof van of in Jezus Christus? Of maakt het niet uit?
 3. Bastiaan73

  Vergeving in de opvoeding

  Onzin, want volgens het verhaal van Genesis kenden ze dat verschil niet Als je stelt dat ze zijn geschapen om het verschil wél te kennen, is God dus al op voorhand op de hoogte geweest van wat er stond te gebeuren en dus treft de mens dan geen blaam. Inderdaad DBI. Als Adam en Eva waren geschapen met de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen goed of kwaad, had het eten van de boom der kennis van goed en kwaad geen betekenis c.q. toegevoegde waarde. Adam en Eva waren geschapen met de mogelijkheid om te kunnen kiezen. Maar het was m.i. meer een keuze tussen kop of munt, om het even dus. God had ze wel gewaarschuwd, maar niet ingelicht over de slang. Mijn eigen uiting klopt dan ook niet, ze wisten nog niet dat kwaad kwaad/zonde was. 'Adam en Eva zijn geschapen met de mogelijkheid om te kunnen kiezen' klopt dan beter denk ik. Ná het eten van de boom der kennis van goed en kwaad beseften ze echter pas wat de keuzemogelijkheden echt inhielden. Anders geformuleerd: achteraf bleek het neer te komen op zondigen.
 4. Bastiaan73

  Vergeving in de opvoeding

  Inderdaad, die kun je beter horen dan die van een dwaalsmurf. Klopt het dat de betekenis van de aanhalingstekens bij 'christen' je ontgaat?
 5. Bastiaan73

  Vergeving in de opvoeding

  Adam en Eva zijn geschapen met de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen goed of kwaad. Wat is het verschil? Is gelukkig overleden en kan niet met nog meer nonsens op de proppen komen. De woorden van een 'christen'.
 6. Bastiaan73

  Vergeving in de opvoeding

  Bijbels gezien zijn Adam en Eva geschapen met de mogelijkheid tot zondigen. Al hun nakomelingen waren en zijn vervolgens in eerste instantie natuurlijk, sterfelijk, stoffelijk, vleselijk, zondig. Ook de nakomelingen van geestelijke/gelovige/christelijke/wedergeboren/uit God geboren mensen. Met welk doel 'nemen' zij dan kinderen? Om ze later hopelijk in geestelijke/gelovige/christelijke/wedergeboren/uit God geboren mensen te zien veranderen o.i.d.? Romeinen 5 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; 13 Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Romeinen 8 10 Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 1 Korintiërs 15 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
 7. Bastiaan73

  Vergeving in de opvoeding

  Het is mij een raadsel wat 'uit God geboren' mensen (ook wel christenen genoemd) bezielt om in deze tijd (eindtijd? genadetijd?) nog kinderen te verwekken. Dan maak je dus als zgn. 'geestelijke' mensen weer 'natuurlijke' mensjes (Adammetjes en Evaatjes) en begint alles weer overnieuw. Puberteit, opstandigheid enz. Ontstaat een ziel pas als een mens ontstaat of wordt er een ziel vanuit de hemel o.i.d. naar een menselijk lichaam gestuurd als er een baby wordt gemaakt?
 8. Bastiaan73

  Sabbath

  Dat deden die Farizeeers, want zo staat het in Deuteromium 5. Niks eigen invulling aan geven dus: "Want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de HERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de sabbatdag te houden’ (vers 15). " In Numeri 15 lezen we dat iemand op Gods uitdrukkelijke bevel tot dood wordt veroordeeld wegens het sprokkelen van hout op sabbath. Je kunt dus wel enorm zitten afgeven op de Farizeeërs, maar wat ze dachten was volkomen normaal en dit geval is daar GEEN LETTER zelfverzonnen regels door de Farizeeërs bij. Vetgemaakte: inderdaad. 32 Terwijl de Israelieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was, 33 En zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering; 34 Dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden. 35 Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. 36 Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf, zoals de Here Mozes geboden had. Toen 'de overspelige vrouw' voor Jezus werd gebracht (Johannes 8:3-11*) beriepen degenen die de stenen al in hun handen hadden zich ook op Mozes (Leviticus 20:10). Ik ben benieuwd wat Jezus gezegd/gedaan zou hebben in het geval van de 'houtsprokkelaar'; of Jezus deze man zou hebben vrijgesproken of hetzelfde zou hebben gezegd als 'de Here' uit Numeri. *Johannes 8:1-11 is een gedeelte dat niet in elke codex staat.
 9. Bastiaan73

  De donkere zijde verslaan

  Jouw link = een complottheoriefilm van anderhalf uur. Daar hebben de meesten denk ik geen zin in of tijd voor. Hier een filmpje van zes seconden.
 10. Is dit beter @Trajecto?
 11. Bastiaan73

  Zelfverloochening

  @TTC en @Fundamenteel aub jullie oeverloze gelul ergens anders voortzetten. Dit topic gaat over zelfverloochening. Ik heb een apart topic voor jullie aangemaakt:
 12. Aub hier verder met dat wat jullie in meerdere topics doen; onbegrijpelijk en oeverloos gelul dat weinig tot niets met het oorspronkelijke onderwerp te maken heeft.
 13. Bastiaan73

  Zelfverloochening

  Het kan aan mij liggen maar ik krijg de indruk dat dit topic niet echt meer over zelfverloochening gaat.
 14. Bastiaan73

  Zelfverloochening

  Ik moet het tot op heden zonder vrouw doen. Dus besef aub dat het niet vanzelfsprekend is om een vrouw te mogen 'hebben'. Dan klopt mijn voorgevoel (helaas).
 15. Bastiaan73

  Daniël en eindtijd

  Ik zit graag op een skippybal. Flat-earthers geloven echter niet dat een skippybal bestaat.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid