Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  920
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Bastiaan73

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Den Haag
 • Religie
  Eigenzinnig gereconstrueerd

Recente profielbezoeken

237 profielweergaven
 1. Bastiaan73

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Q & Data: Persoonlijk kan ik me hier wel in vinden maar hoe lees jij dan een tekst als Johannes 14: 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. ?
 2. Bastiaan73

  Muziek topic

 3. Bastiaan73

  Geestig/Humor/grappig

 4. Bastiaan73

  Oorsprong van moraliteit

  Hoe lezen jullie de volgende tekst van Bram Moerland als mogelijke/alternatieve oorsprong van moraliteit, buiten de bekende bijbel om? "Door de gnosis is de individuele mens voor zichzelf de hoogste morele autoriteit. De gnosticus is zijn eigen wetgever, maar ook zijn eigen hoogste rechter. Morele gedragsregels voor de samenleving worden door vrije mensen onderling afgesproken, niet door een externe autoriteit opgelegd, vonden de gnostici. Nooit kunnen die maatschappelijke conventies boven de innerlijke autoriteit van de individuele mens geplaatst worden. Er is in de gnostiek dan ook geen centraal kerkelijk leergezag, zoals de kerk van Rome dat is voor de rooms-katholieken. De afwijzing van een centraal leergezag leverde de gnostiek het verwijt op dat het zou leiden tot sociale chaos en anarchie. Het standaard verwijt tegen de gnostiek is dat het egoïstisch en narcistisch zou zijn. Maar misschien wel de belangrijkste boodschap van de gnostiek is dat alleen een vrij mens in staat is tot waarachtige liefde. En die boodschap is nog steeds actueel. Lees het citaat uit het boek Return to Love van Marianne Williamsen (ten onrechte toegeschreven aan Nelson Mandela, maar wel daardoor wijdverbreid geraakt)." Bron: https://www.gnostiek.nl/gnostiek/gnostiekP.html#Gnosis
 5. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  De mens is een ambivalent wezen. Tot verschrikkelijke dingen in staat maar ook tot prachtige dingen in staat. Elk mens heeft een duivel en een engel in zich, een Satan en een Christus. Mooi geschreven Bastiaan. Het gaat pas gelden denk ik, als het geloof actief wordt (de mens zich bewust wordt van zijn goddelijkheid, zijn afkomst, of dus van iets wat niet deze natuur is). Dan pas kan men kiezen. Tot die tijd 'leeft men onder de wet' of 'in de wereld'. Bedankt Thom. Grote overeenkomst met de volgende teksten van Bram Moerland, al wordt het woord 'geloof' daar vervangen door 'gnosis': "Wij hebben als mens twee naturen. De ene natuur is de persoonlijke natuur, waarbij men zichzelf ervaart als in de tijd geplaatst, met een geboorte en een dood. Dat is de mens met een geschiedenis en een persoonlijke identiteit. Bij deze persoonlijke natuur hoort het 'persoonlijk bewustzijn'. De tweede natuur van de mens is zijn tijdloze goddelijke kern. Deze tijdloze goddelijke kern van de mens heet in de gnostiek 'de Christus.' Als bijvoorbeeld in de brief aan de Kolossenzen in het Nieuwe Testament gezegd wordt: 'Het geheim is dit: Christus woont in* u,' dan is dat voor een gnosticus duidelijk verstaanbaar. Ja, dat is het geheim waar het in de gnostiek over gaat. Ook wordt over Paulus verteld dat hij de Christus in een visioen ontmoette. Precies, de Christus is geen historische persoon die men 'in het vlees,' als een ander mens, kan tegenkomen. De Christus is geïncarneerd, vleesgeworden, in elk van ons, niemand uitgezonderd." Bron: https://www.gnostiek.nl/gnostiek/gnostiekP.html#Christusbewustzijn *in: Grieks grondwoord: https://biblehub.com/greek/1722.htm "In elk mens schuilt een goddelijke vonk, leerden de gnostici. Maar de meeste mensen zijn daar onwetend van. Als spirituele traditie biedt de gnostiek een weg om de mens in staat te stellen zich weer met die innerlijke vonk te verbinden. Wie die verbinding heeft hersteld, beschikt ten gevolge daarvan over gnosis. Om de gnosis in zichzelf te kunnen vinden moet een mens zich innerlijk vrijmaken, zich bevrijden van alle morele slavernij. Alleen wie zich vrij heeft gemaakt van alle uiterlijke morele dwang kan de gnosis in zichzelf ontdekken, kan de goddelijke bron van zichzelf, in zichzelf vinden, kan de goddelijke liefde in zichzelf realiseren. De grote nadruk van de gnostiek op de bevrijding uit morele slavernij was aanleiding voor de kerkvaders om de gnostiek amoreel of immoreel te noemen." Bron: https://www.gnostiek.nl/gnostiek/gnostiekP.html#Gnosis
 6. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  De mens is een ambivalent wezen. Tot verschrikkelijke dingen in staat maar ook tot prachtige dingen in staat. Elk mens heeft een duivel en een engel in zich, een Satan en een Christus. We kunnen elk moment kiezen; dat maakt ons mens(elijk).
 7. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  Niemand probeert slavernij goed te maken. In de oudtijd verkochten mensen zichzelf als slaaf, om zo een beetje een redelijk leven te kunnen leiden. Eigenlijk doen we dat nu nog steeds. Maar tegenwoordig vinden er veel ernstiger vormen van slavernij plaats. Daar horen we ons druk over te maken en niet over de toestand van duizenden jaren geleden. Er staan zowel mooie als lelijke dingen in de bijbel. Het is een feit dat het een door mensen geschreven verzameling geschriften is. Of het door 'God' geïnspireerd is blijft een geloofskwestie en/of giswerk; het kan niet bewezen worden. https://skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html https://skepticsannotatedbible.com/good/long.html
 8. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  Maar waar komt het woord 'slaaf' eigenlijk vandaan? "Het woord slaaf is afgeleid van de benaming van een volk afkomstig van de Balkan, de Slaven. Vanaf de negende eeuw trokken onder andere de Duitsers door de Balkan. Van hun plundertochten namen ze grote groepen slaven mee, van Slavische afkomst. Hierdoor kreeg het woord slaaf zijn nieuwe betekenis, die van lijfeigene. Dat de volken op de Balkan Slavische volken genoemd worden, gaat terug op hun eigen taal. Het Oudkerkslavische woord slovo betekent woord of spraak. Wie Slavisch is, is dus lid van de Slavische taalgemeenschap, oftewel van het Slavische volk." Bron: http://www.geschiedenisbeleven.nl/de-herkomst-van-het-woord-slaaf/ Hebreeuws: 5650. ebed Grieks: 1401. doulos
 9. Bastiaan73

  Muziek topic

  Prophet Robert Nesta Marley
 10. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  Dat lijkt me iets te rooskleurig bekeken. "Het Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, een dienst van het United States Department of State, zegt dat "“moderne slavernij,” “personenhandel” en “mensenhandel” zijn gebruikt als koepeltermen voor het rekruteren, onderbrengen, vervoeren, in levensonderhoud voorzien of verkrijgen van een persoon voor dwangarbeid of commerciële seksuele handelingen met gebruik van geweld, oplichting of dwang." Behalve deze wordt er een aantal verschillende termen gehanteerd in de Amerikaanse federale wet Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 en het Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (Palermo Protocol van de Verenigde Naties), waaronder “onvrijwillige dienst”, “slavernij” of “praktijken die lijken op slavernij”, “schuldslavernij” en “dwangarbeid”.[1]" Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_slavernij
 11. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. (Gal.4:7, SV) Romeinen 8 (NBG) 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 2 Korintiërs 3 (NBG) 17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. Galaten 5 (NBG) 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
 12. Bastiaan73

  Waarde of gevaar van het geloof

  Je typt in de tegenwoordige tijd, waarmee je het acceptabel lijkt te vinden als/dat slavernij nog steeds voorkomt. Klopt dat of lees ik dat verkeerd?
 13. Bastiaan73

  Roderick Vonhögen ...

  Lache hè... 😄
 14. Bastiaan73

  Roderick Vonhögen ...

  ... reacts to Star Wars IX Teaser Trailer 😄 Iets luchtigs actueels is ook wel eens leuk.
 15. Bastiaan73

  Muziek topic

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3452074/orgel-notre-dame-ongeschonden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid