Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  1201
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Bastiaan73

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Den Haag
 • Religie
  Eigenzinnig gereconstrueerd

Recente profielbezoeken

339 profielweergaven
 1. Bastiaan73

  Hemel, hel of Reïncarnatie

  Jezus: "Hij (Johannes de doper) is Elia die komen zou." Johannes de doper: "Neen." Jezus & Johannes de doper óf Mattheüs & Johannes de evangelisten spreken elkaar dus tegen. En volgens Lucas waren Jezus en Johannes de doper neven van elkaar.
 2. Bastiaan73

  Hemel, hel of Reïncarnatie

  Maleachi 4: 5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. Mattheüs 11: 10 Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal. 11 Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. 12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. 13 Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; 14 En indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. 15 Wie oren heeft, die hore!
 3. Bastiaan73

  Satire dmv cartoons/memes/plaatjes

 4. Bastiaan73

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Wat een zooitje ongeregeld moet dat Joodse volk eigenlijk geweest zijn dat er zoveel geschriften/woorden aan gespendeerd zijn en dat er één of ander godje zich daar heel erg druk om meende te moeten maken met z'n toorntje c.q. korte lontje. Wetenschappelijk is het natuurlijk drie keer niks.
 5. Bastiaan73

  Satan is Lucifer

  De mening van een paranoïde complotdenkende wietroker, een 'master' die zichzelf iets te serieus neemt maar zich ondertussen afhankelijk opstelt van die paranoïde complotdenkende wietroker. Hoe heet dat ook alweer? Symbiose?
 6. Bastiaan73

  Muziek topic

  De Heer zei: deel dit prachtige liedje.
 7. Bastiaan73

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Bedankt voor je reactie. Ik heb dit er even uitgepikt omdat het me deed denken aan een reactie van @Robert Frans in het topic 'Zullen Joden in de hemel terechtkomen?':
 8. Bastiaan73

  Satan is Lucifer

  Was de ster van Bethlehem ook de morgenster?
 9. Bastiaan73

  't Stamcafé; we praten over van alles!

 10. Een vriendschap lijkt mij een relatie op vrijwillige basis. Je moet helemaal niks. Er lijkt sprake te zijn van een emotioneel appel. Een bodemloze put kun je niet vullen. Dat is waarschijnlijk de lijdzame houding die het probleem in stand houd van een onevenwichtige verplichte vriendschap. Geduld is niet altijd even makkelijk in de praktijk en heeft altijd een tijdsaspect en met iets onaangenaams te maken. Toch? Voor leuke, aangename dingen hebben we geen geduld nodig. 'Dulden' = 'ondergaan' = 'verdragen' = 'lijden'.
 11. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Een makkelijker manier om de orale Thora te omschrijven: de Thoraal.
 12. Bastiaan73

  Geestig/Humor/grappig

 13. Om ze het evangelie te verkondigen. Niet voor een gezellig bakje koffie. Slechte omgang bederft goede zeden. Hoe lezen jullie Mattheüs 9: 10 En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. 11 En toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn. 13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. en Lucas 6: 32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben. 33 Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. 34 En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. 35 Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. 36 Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. ?
 14. Bastiaan73

  Beseffen dat je Jezus echt nodig hebt.

  Hallo @Meisje93! Klopt. Je bent net als iedereen geboren zonder dat je dat zelf hebt bepaald, zonder dat je daar zelf om gevraagd hebt. Dus dan mag je (vanaf je 18e) ook zelf je eigen keuzes maken. Ik ben van mening dat liefde vrijheid veronderstelt. Als iemand tegen jou zegt: 'jij moet mij liefhebben!'; doe je dat dan gewillig of denk je: dat bepaal ik zelf wel? Heel blij accepteren dat je een eeuwige dood zou verdienen lijkt mij geen gezonde houding. Het lijkt erop dat iemand anders geprobeerd heeft je dit wijs te maken. Klopt dat? Het lijkt erop dat je jezelf vergelijkt met anderen die wél een dergelijk besef menen te hebben. Vervolgens zie je dat vermeende besef niet bij jezelf en denk je dat je iets niet goed doet. Ik weet niet hoe jong je bent maar ik zou die eeuwige straf/hel/verdoemenis en dergelijke akelige termen voorlopig lekker laten voor wat ze zijn. Veel belangrijker zijn zaken als liefde, barmhartigheid, blijdschap. Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Mattheüs 11: 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 15. Bastiaan73

  Satan is Lucifer

  Maar Venus en Christus zijn de morgenster, hoe zijn Venus en Christus dan verbonden? Dat blijkt maar op te gaan vanaf de tweede eeuw. (Ik zei eerdere posten geleden derde, vergissing). In de 2e eeuw liet Keizer Hadrianus de groeve dichtgooien met puin en daarbovenop een tempel bouwen die gewijd was aan de godin Venus. Hadrianus deed dit vermoedelijk om de plek te ontheiligen en zo het groeiende Christendom tegen te gaan. Volgens sommige bronnen werd op de rots van Golgotha een beeld van Venus geplaatst.[3] Ook was de tempel onderdeel van de herbouw van Jeruzalem nadat de stad zwaar beschadigd was na eerst de Joodse Oorlog en daarna de Bar Kochba-opstand.[1][4] https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Heilig_Grafkerk Vat dit samen: er was geen enkele referentie naar Venus tot men zulke tempels met Venus beelden bouwden om de plekken te ontheiligen en het christendom tegen te gaan. Mijn conclusie: Het oorspronkelijke christendom is gehijacked, verandert en overnomen door den boze. Anti Christussen. 'Naar Venus is een heuvel vernoemd' was een (poging tot een) woordgrapje.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid