Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  2699
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Bastiaan73

 • Rang
  CrediRog

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Den Haag
 • Beroep
  Thuishulp

Recente profielbezoeken

854 profielweergaven
 1. Bastiaan73

  Waar is God ...

  Welk Woord van God? Het geschreven of het vleesgeworden Woord? Volgens mij is het: Woord van God > Bijbel. Niet: Woord van God = Bijbel.
 2. Bastiaan73

  Waar is God ...

  Als je de Bijbel dicht laat en meent zonder te kunnen, blijft God stil. Dan kan men roepen wat men wil als broeder of zuster, je kunt bidden tot je een ons weegt, je ogen uitkijken in de natuur, als dat niet wordt getoetst aan het Woord van God blijft God stil. Zonder de Bijbel open te doen is het onmogelijk God te leren kennen en om Hem te horen spreken. Indien iemand meent dat de Bijbel wel dicht kan blijven, beledigt deze God en geeft Hem geen respect. Het is als het hebben van een relatie met je vriend/vriendin waarbij de een zijn/haar oren dichtstopt als de ander begint te praten. Je kunt God natuurlijk geen beperking opleggen, alsof Hij alleen via de Bijbel zou kunnen 'spreken'. Als God buiten de Bijbel om zou willen spreken dan kan en doet Hij dat. 'Ja maar het moet wél getoetst worden aan de Bijbel!' Waar staat dat dan? 'In de Bijbel.'
 3. Bastiaan73

  Discussie of twist?

  Smeken om eigen zin door te drijven heeft geen enkele nut. Jij weet namelijk niet wat het beste is voor jou. Het gaat even over smeken om iets anders dan de eigen zin. Bijvoorbeeld: voorspoed voor iemand anders. Wat voor toegevoegde waarde heeft het om daarvoor te smeken? Als God voorspoed wil voor die iemand gebeurt het toch wel. Dan heeft menselijk smeken dus geen toegevoegde waarde. Als God géén voorspoed wil voor die iemand, heeft smeken om voorspoed voor die iemand ook geen zin, omdat het niet in overeenstemming is met Zijn wil. En het lijkt me sterk dat mensen Zijn wil kunnen beïnvloeden.
 4. Lekker rustig topic zo.
 5. Bastiaan73

  Discussie of twist?

  Heeft smeken zin als God toch alleen gebeden verhoort die in overeenstemming zijn met Zijn wil?
 6. Bastiaan73

  Waar is God ...

  ... als je de Bijbel dicht (s)laat?
 7. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Ja er staat ook microscopisch klein 'Microsoft' op het virus.
 8. Bastiaan73

  Muziek topic

 9. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Bill Gates heeft groot gelijk. Er zijn veel te veel mensen op deze aardkloot.
 10. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  🤔 De wateren stellen de volkeren voor. Bastiaan haalde het al aan. Je bedoelt Thinkfree 😉 Je typt het in de verleden tijd, alsof het al gebeurd is. Maar hij/zij zal dan toch eerst geloof moeten hebben in Jezus Christus. ALLEEN geloof kan je redden, niet daden. Bij geloof horen daden. Dus je kan je hele leven goede daden hebben verricht, maar je hebt geen geloof, dan nog zal je geoordeeld worden. Let op, niet VERoordeeld. Dus daar worden alle mensen geoordeeld, zeker ook de ongelovigen. Stel je bent geboren in India. Je hebt dan nog nooit van Christus gehoord, maar toch kan je geschikt zijn voor Gods Koninkrijk. Ook de daden/werken van gelovigen worden be-/geoordeeld. 1 Korintiërs 3: 11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
 11. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  Alle pogingen om uit te leggen hoe e.e.a. zal gaan verlopen zegt voornamelijk iets over de persoon die de uitleg doet; hoe hij of zij hoopt dat het zal verlopen. We kunnen uiteraard de teksten er uit pikken die een zo gunstig mogelijk scenario schetsen maar uiteindelijk weet niemand het echt.
 12. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  Inderdaad, geen oordeel, want wij zijn in Hem. Romeinen 2: 6 Die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7 Hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 Maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 9 Verdrukking en benauwdheid [zal] [komen] over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10 Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. 12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; 13 Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 Ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. 🤔
 13. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  Ik vind het heel bijzonder als mensen menen de Openbaring van Johannes te snappen en helemaal als ze menen het uit te kunnen leggen. Persoonlijk snap ik er geen fluit van en wat mij betreft hadden ze dit geschrift uit de canon van de Bijbel mogen weglaten. Er bestonden overigens vergelijkbare geschriften. Citaat: In de vroege Kerk circuleerden naast de 27 thans canonieke geschriften ook andere geschriften, zoals evangeliën als het Kindheidsevangelie van Thomas. Ook circuleerden er vanaf ongeveer 100 talloze "brieven" die - al dan niet terecht - werden toegeschreven aan apostelen, zoals Paulus en Petrus, maar ook van Jakobus, Judas en Brief van Barnabas. Vanaf het begin is er discussie geweest over het gezag van de Brief aan de Hebreeën en wie de auteur daarvan was. Apocalyptiek is een typisch, grondig judaïstisch verschijnsel. Binnen deze traditie circuleerden vanaf ongeveer 100 ook diverse apocalypsen, waarvan de Openbaring van Johannes het uiteindelijk heeft "gemaakt" tot canoniek. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Canonvorming_van_het_Nieuwe_Testament#Andere_geschriften Citaat over 'Apocalyptiek': In de tweede eeuw was het genre nog zeer geliefd bij christenen, want er werden nog steeds vele apocriefen geschreven, zoals: Openbaring van Adam Eerste openbaring van Jacobus Tweede openbaring van Jacobus Openbaring van Paulus Gnostische Openbaring van Paulus Openbaring van Petrus Gnostische Openbaring van Petrus Openbaring van Maria Openbaring van Stefanus Ze beginnen meestal volgens het model van Marcus 13, waarbij een leerling (Paulus, Petrus enz.) aan Jezus, zittend op de Olijfberg, vraagt: "Heer, wanneer komt het einde en wat gebeurt er dan?" ... Van vrijwel alle werken kan worden gezegd dat zij zich met het einde van de wereld bezighouden, dat in hun ogen nabij is. Vrijwel alle werken kennen symboliek van "weken", "dagen" of "jaren".[6] Om niet al te concreet te worden, worden soms onberekenheidsfactoren toegevoegd.[7] Werken binnen dit genre maken uitputtend gebruik van beelden uit het Oude Testament en hun eigen omgeving om het decor van het einde van de wereld te bouwen. Daarnaast verschijnen de volgende zaken met grote regelmaat: De boze machten zullen tegen het wereldeinde al hun krachten nog eens bundelen om zich te handhaven. Chaotische toestanden in de wereld (oorlog, familieruzies, dwaalleraren) en in de natuur (honger, aardbevingen) worden in dit licht geplaatst. Te midden van deze chaos zal God verschijnen en orde op zaken stellen (als bij de schepping). Hij vaagt het oude weg en gaat zijn definitieve rijk stichten, soms met behulp van een heilsmiddelaar (Messias, hogepriester, Mensenzoon). In latere werken gaat hieraan nog een tussenfase vooraf, een "voorlopig aards rijk". God spreekt definitief zijn afschuw uit over de trouwelozen en zijn goedkeuring over de gehoorzamen in een laatste oordeel. De troon of tronen worden hiervoor in gereedheid gebracht. Soms laat JHWH de uitvoering over aan een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld de Mensenzoon.[8] Het lot van de trouwelozen en gehoorzamen wordt uitvoerig belicht: vernietiging of foltering voor de eersten, een nieuw paradijs of nieuw Jeruzalem voor de laatsten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Apocalyptiek Maar goed; 'echte' christenen zullen waarschijnlijk gaan roepen dat het de wil van God was dat alléén de Openbaring van Johannes in de canon terecht is gekomen en die andere openbaringen niet. Misschien hebben ze daar dan gelijk in, misschien ook niet. Dat is en blijft een geloofskwestie.
 14. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  een gigantische hoeveelheid water noemen we zee. 'Rivier(en)' staat ook acht keer in Openbaring. Da's ook water maar geen zee.
 15. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  Daar staat 'wateren', niet 'zee'.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid