Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  3229
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Bastiaan73 geplaatst

 1. Ik heb de HC ook wel bekeken en vind de website https://www.heidelbergse-catechismus.nl/ er prima uitzien. Maar voor mij is de HC niet 'het kind', als je begrijpt wat ik bedoel.
 2. Ah de Heidelbergse Catechismus. Het hele christelijke geloof handig en overzichtelijk in Q&A vorm gegoten. Daar heb ik niks mee.
 3. In geloof zeg ik: nee ik hoor niet bij de wereld. Maar ik leef wel in de wereld. Ik ben geen priester en ook geen koning, ik heb een wat realistischer zelfbeeld. Ik haal er toch wél weer een Bijbeltekst bij, Romeinen 12: 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Als je je zowel fysiek als geestelijk meent te moeten afzonderen van de wereld moet je in het welbekende hutje op de hei gaan wonen of in een grot, een woestijn of in een klooster intreden. Zonder internet. Ik haal er nog een Bijbeltekst bij, Romeinen 14: 14 Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is; alleen voor hem, die iets onrein acht, is het onrein. Maar wat versta jij eigenlijk onder 'rein' en 'onrein'? Ritueel? Spiritueel?
 4. Bedankt voor je verheldering. Aversie tegen wat? Er staat zoals je weet heel veel in de Bijbel.
 5. Beste De Hoorn, uit nieuwsgierigheid: zou het verschil hebben gemaakt als je niet van Joodse afkomst was geweest? Shalom Aleichem Bastiaan73, Neem mij niet kwalijk, maar ik vraag mij af, verschil met betrekking tot wat precies? (Ik ben bang dat ik ga uitwijden over zaken die niet van belang zijn) Je typte o.a. ook dit: Met 'verschil' bedoel ik: zou het ook je bedoeling zijn om een Bijbels geloof uit te dragen als er uit die DNA test een andere uitslag was gekomen? Omdat je het zo stellig als onderdeel van je bedoeling vermeldt. Raakte de Here Jezus 'het onreine' en/of 'de onreine(n)' wel of niet aan? Om uw vraag te beantwoorden, Yeshua raakte het onreine aan. Beste Bastiaan73, voordat ik mijn gedachten verder op papier zet, eerst een vraag. Denkt u werkelijk dat de woorden uit 2 Korinthiers 6:17 niet op u van toepassing zijn? Wat weegt volgens jou zwaarder: de verwijzing die Paulus in 2 Kor. 6:17 maakte naar Jesaja 52: 11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. of bijvoorbeeld Marcus 1: 40 En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. 41 En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! ? Aanvulling - Marcus 7: 14 En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wel: 15 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
 6. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  Crises is het meervoud van crisis. Had hij 'Een' ervoor weggelaten was het correct geweest. Dit hoort eigenlijk in het muziektopic maar ach...
 7. Bastiaan73

  Boer Jan

  Patat? Echt niet. Aardappelkroketjes! Met of zonder bril maakt echt nog geen rare formule hoor. Het kán echter schelen of je loens bent of liever karton klein maakt.
 8. Wellicht interessant en relevant in dit verband: Concordant Commentaar op Judas 14 door A.E. Knoch De aanwijzing van Henoch als de zevende vanaf Adam (Gen. 5:18) is van belang voor het einde van de eerste cyclus van menselijke geschiedenis en komt overeen met de zeven aardse bedelingen die vooraf gaan aan het oordeel. Deze zijn: Adam in onschuld, Seth met geweten, Noach met menselijke heerschappij, Abraham met de belofte, Mozes met de wet, de Vleeswording (de Pinksterdag, overgangs- en geheime bedelingen zijn tussengevoegd) en de dag van de verontwaardiging. Hierna begint een hele nieuwe cyclus van menselijke geschiedenis onder de heerschappij van de Zoon des Mensen. De uitspraak dat Henoch "profeteert" is oneindig voor wat de tijd betreft. Het erkent niet noodzakelijk het zogeheten "Boek van Henoch", dat in een Ethiopische vertaling is gevonden, en een passage bevat die inhoudelijk dezelfde is als die door Judas wordt gegeven. De eindeloze vorm van het werkwoord staat de mogelijkheid toe dat Henoch, als een van de twee getuigen (Openb. 11:3) alsnog deze profetie zal afleveren aan de oneerbiedigen in de grote crisis van de eindtijd. De volgende citaten uit een Engelse vertaling van het Boek van Henoch zijn opmerkelijk. "Ik, ben als de zevende geboren in de eerste heptade [zevenheid of zevental], terwijl recht en oordeel werden uitgesteld" (Hen. 93:3). Dit is waar voor de periode van Adam tot de Messias. Een andere passage bevestigt dit: "In de zevende heptade zal er een afvallige generatie opstaan (Hen. 60:8). Bron: http://www.schriftwoord.nl/bijbel/NT/Judas/Judas.htm De zon kan niet 'stilstaan' aangezien alle planeten -dus ook de Aarde- om de zon heen draaien. Of hang je nog steeds een geocentrisch wereldbeeld aan? Als vanaf de Aarde de zon stil lijkt te staan (= niet 'onder' lijkt te gaan) moet de Aarde dus tijdelijk stoppen met draaien. Dan gebeurt er ongeveer zoiets:
 9. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  Ik bedenk me ineens dat deze websites waarschijnlijk onder MSM vallen. Zal wel onzin zijn dan.
 10. Neen, ik heb het niet op gefantaseer. Toch is het verhaal over een stilstaande zon wél in de compilatie opgenomen (ook wel bekend als 'canon'). Maar omdat het in die compilatie is opgenomen kan dat verhaal natuurlijk geen gefantaseer zijn maar is het écht gebeurd. Jozua 10: 12-14 “Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! Dat men toen nog niets wist over hoe ons zonnestelsel werkt maakt niks uit. Het staat in de Bijbel dus is het echt gebeurd. Toch?
 11. Bastiaan73

  Boer Jan

  Boer Jan zoekt geen vrouw. Hoe kan dat nouw? Het water is louw. Dat doet geen ouw.
 12. Bastiaan73

  Filmscenes

 13. Bastiaan73

  Filmscenes

 14. Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. Het project is gebouwd op vijf zuilen. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
 15. Beste De Hoorn, uit nieuwsgierigheid: zou het verschil hebben gemaakt als je niet van Joodse afkomst was geweest? Dus je komt uit Nazareth? Raakte de Here Jezus 'het onreine' en/of 'de onreine(n)' wel of niet aan?
 16. Mattheüs 2 (SV) : 23 En [daar] gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden. De NBG51 en NBV hebben 'Nazoreeër' staan. Dat lijkt dan weer erg op Nazireeër. Citaat Wikipedia: Een Nazireeër (ook wel Nazireer, van het Hebreewse 'nazir' = gewijde) is een Bijbelse benaming voor iemand die zich speciaal aan God wilde toewijden. Een Nazireeër mocht geen wijn drinken en zijn haar niet laten knippen. Ook mocht hij niet in aanraking komen met een dode of zelfs maar met een overledene onder een dak verkeren. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazireeër Jezus was blijkbaar geen Nazireeër aangezien Hij volgens de evangeliën meerdere doden opwekte. En Hij was ook niet anti-wijn. Bovenaan de genoemde Wikipediapagina staat overigens: Het woord Nazireeër moet niet worden verward met Nazoreeër of Nazarener. Terug naar Matt. 2:23, het Griekse grondwoord is Nazóraios. Volgens https://biblehub.com/greek/3480.htm betekent dit: Nazóraios: a Nazarene, an inhabitant of Nazareth Original Word: Ναζωραῖος, ου, ὁ Part of Speech: Noun, Masculine Transliteration: Nazóraios Phonetic Spelling: (nad-zo-rah'-yos) Definition: a Nazarene, an inhabitant of Nazareth Usage: a Nazarene, an inhabitant of Nazareth.
 17. Bastiaan73

  2de coronagolf op komst

  Duitsland: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/in-duitse-kerk-met-honderd-besmettingen-werd-gezongen~be84bb15/ Hier in Den Haag: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4052615/Uitbraak-coronavirus-in-Haagse-moskee-na-negeren-coronamaatregelen
 18. Bastiaan73

  Boer Jan

  Demeter vroeg inderdaad: koan dat eigenlijk wel? Waarna Confucius in de war raakte.
 19. Bastiaan73

  Boer Jan

  Maar: koffie is toch lekkerder als de wekker aangeeft dat het regent, zij het enigszins paars.
 20. Effe een pitch. M.i. is de beste Nederlandstalige Bijbelvertaling op dit moment de Nederlandse Concordante Vertaling: https://www.concordante-publicaties.nl/vertaling/ Als er geen reacties komen ga ik er van uit dat jullie het er mee eens zijn 😄
 21. Bastiaan73

  Dromen

  Wat zijn volgens jou demonen?
 22. Bastiaan73

  Wat is momenteel de 'beste' Nederlandstalige Bijbelvertaling en waarom?

  Ik had de test nog niet gedaan maar nu wel. Kan me redelijk vinden in de uitslag.
 23. Bastiaan73

  Vreemde gebeurtenis

  Het hangt er natuurlijk vanaf wat voor donuts je precies bedoelt.
 24. Bastiaan73

  Vreemde gebeurtenis

  Ja mooi liedje hè?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid