Spring naar bijdragen

Catootje Tromp

Members
 • Aantal bijdragen

  69
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Catootje Tromp

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  humanist

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  De bijbel is een boek en een gelovige gelooft dat de waarheid, cq dat wat eeuwigheidswaarde heeft, daaruit ontstijgt. Okay sommige gelovigen denken dat het boek zelf de waarheid is, maar Christus zei IK BEN de weg de waarheid en het leven. Hij zei niet Ik ben het boek. Sterker nog, er was geen boek toen Christus op de wereld rondliep.
 2. Catootje Tromp

  Bloedtransfusie

  Nou ik bedoel makkelijk in die zin dat ze hun kind kunnen behouden zonder dat ze geëxcommuniceerd kunnen worden wegens ingaan tegen de kerkleer.
 3. Catootje Tromp

  Bloedtransfusie

  Om terug on topic te komen, wat ik van de week zat te denken is het volgende: nu worden jg tijdelijk uit de ouderlijke macht ontheven (want gezet vind ik zo denigrerend klinken, volgens mij is het ontheven) zodat een kind een bloedtransfusie kan krijgen. Ethisch lijkt me dat voor nu de beste oplossing, omdat er een kinderleven mee gemoeid is. Maar aan de andere kant is het wel lekker makkelijk voor die ouders. Zij kunnen zo in hun geweten jegens hun denominatie schoon blijven en tegelijkertijd toch hun kind behouden. Dit geeft niet echt een prikkel om de kerkleer te laten evolueren, lijkt me. De staat beschermt zo wel het recht om te blijven leven van het kind.
 4. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  ......de liefde overstijgt álle kennis..... Dát staat in de Schrift. en kinderen moeten gewoon goed naar hun ouders luisteren en naar hun leraren. Dat respect voor hun ouders en voor degenen die hen onderwijzen, dat moeten ze gewoon van hun ouders meekriijgen. Een vrouw is geen kind. Een pittige man, een man met een sterk karakter, heeft een even pittige, sterke vrouw nodig. Hij zal net zoveel moeten kunnen incasseren als dat hij uitdeelt. Zo niet, dan moet hij dat leren, anders loopt het uit op ellende. En dat ziet men dus terug in de echtscheidingspercentages bij conservatieven. Nogmaals, niet voor niets toonde Christus zich allereerst aan een vrouw en mocht zij de boodschap aan de mannen gaan brengen. Vrouwen hebben gewoon zelf toegang tot Christus, net als mannen.
 5. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Er zit geen emotie bij, het is gewoon een cultuurhistorisch feit. Een gegeven. Kennelijk kun je daar niet zo goed tegen. Dat mag. Jezus moest de mannen van die tijd nog leren om hun vrouwen lief te hebben, omdat vrouwen in die cultuur nog letterlijk werden gezien als minder dan een beest. Het was al een hele stap vooruit , en eigenlijk voor hun nog een brug te ver, als ze vrouwen als hun naaste konden beginnen te gaan zien. Waar mensen elkaar werkelijk liefhebben gelijk zichzelf, is respect, aandacht, gelijkwaardige liefde voor elkaar en naar elkaar luisteren en sámen beslissen gewoon normaal. Zonder gezagsverhouding maar gewoon in onderlinge liefde en gelijkwaardigheid in beslissingen. Zo wordt menig ellende voorkomen. Gezag heeft een man over zijn hond (als het meezit), en als ie ondernemer is over zijn personeel, maar zijn vrouw mag ie liefhebben en met haar kan hij ruggenspraak houden en in een goed huwelijk gebeurt dat in mijn optiek gewoon in harmonie en niet op basis van gezagsverhoudingen. Een gezagsverhouding het huwelijk in brengen is het begin van alle ellende. In liefde draagt men elkáár op handen. In alles tweerichtingsverkeer. Zodra dat er niet is wordt een man imho zelfbestuurder. Letterlijk en figuurlijk. Christus omringde zich met vrouwen en Hij zond na zijn dood een vrouw als boodschapper naar de discipelen. De discipelen en de joden uit die tijd waren nog niet zo ver dat zij man en vrouw als ultiem gelijkwaardige individuen konden zien die zelfstandig toegang tot God hadden en hebben. Nogmaals, de gevolgen zijn imho te zien aan het echtscheidingspercentage in juist conservatieve christelijke kringen. De kerkleer, als die zich niet verder ontwikkelt, is de oorzaak van veel echtscheidingen. https://www.trouw.nl/home/waarom-atheistische-huwelijken-langer-duren-dan-christelijke~a2b65483/
 6. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Voor de joden was een vrouw in die tijd minder dan een beest! De joden moesten nog leren dat man en vrouw daadwerkelijk gelijk zijn en beiden rechtstreeks uit God zijn en niet uit een ribbetje. God schiep mannelijk en vrouwelijk, tegelijkertijd. De scheppingsmythen die daarna komen zijn in mijn optiek de volgende fases van de val (bewustzijnsverduistering). Het enige Echte Scheppingsverhaal, Het Scheppingsverhaal dat Alfa en Omega is, staat in Joh.1. Door het geneuzel over over elkaar heersen, man over vrouw etcetera, gebeuren er grote ongelukken en blijven er gebroken vrouwen over die klein blijven en na de dood van hun man niet eens weten hoe ze geld uit de automaat kunnen halen. Bijvoorbeeld. En de man blijft hangen in een oneigenlijke machocultuur. Net zoiets als de islam. Alle religie loopt daar uiteindelijk op uit. Zo schiet men in mijn optiek aan de Realisatie van Christus voorbij. Maar je mag best zo geloven, als je je daar goed bij voelt en je vrouw ook. Je vrouw mag zelfs een hoofddoek dragen in dit land. Zolang je maar niet denkt dat je over andere vrouwen kunt heersen, of dat andere vrouwen ook een hoofddoek op moeten, want dan moeten we ingrijpen. Ook discriminatie van vrouwen, bijvoorbeeld in de politiek (SGP) is inmiddels niet meer toegestaan. De Hoge Raad besloot gelukkig in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Mannen en vrouwen hebben in mijn optiek beide geheel zelf rechtsstreeks toegang tot God. En in een huwelijk mag jij de orde die jij met je vrouw wilt afspreken, aanhouden. Maar dit geldt dan voor jouw huwelijk in jouw geval, zolang jouw vrouw jou die positie toedicht. Algemeengeldend is dit niet. Het echtscheidingspercentage binnen christelijke huwelijken is tegenwoordig overigens nog hoger dan bij huwelijken in het algemeen.
 7. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Ja bijzonder mooi geschreven. Chapeau.
 8. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Daar gaat het niet om. Het gaat om het gebruiken van een hoofddeksel. De joden scheren anno 2019 hun vrouwen kaal en laten hen een pruik opzetten. Sommige joodse vrouwen doen dat niet, maar dragen net als moslims een hoofddoek. Het is allemaal cultureel-religieus geneuzel, ook van Paulus. Jezus had het nooit over hoofdbedekking en dergelijke flauwekul. Hij omringde zich bovendien met vrouwen. Anno 2019 is dergelik religieus geneuzel over hoedjes en rokjes contraproductief. Het doet helemaal nergens toe. Zonde!
 9. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Duidelijk. 👍
 10. Catootje Tromp

  Zaken negeren en gebrek aan inspraak?

  Theologie bedrijven IS een systematische bestudering van de vraag naar en het antwoord op de waarheid over God en het goddelijke. Juist het feit dat TTC dit wilde doen binnen de rubriek theologie is een heel positief, correct gegeven dat hij gewoon feitelijk juist ziet. In de door jou genoemde proposities staat bovendien geen Jahweh maar God, almachtige Vader en Schepper van hemel en aarde. Maar al zou er wel Jahweh in staan, dan nog behoort de vraag juist tot de theologie. Dat de geloofsbelijdenis daar geldt als feit betekent in het geheel niet dat de kritische vraag niet gewoon theologisch kan worden behandeld.
 11. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  @ Fundamenteel, ik verlam niets, maar dat zou averechts werken. Hoe ontspannener ik ben, hoe meer liefdevol ik leef, des te meer staat mijn derde oog open. Dat hoort bij mij, dat is wie ik ben. En wie dat wil wijzigen zou een recept moeten schrijven voor een stresspil of zo. Als het bij je hoort, dan is het er als je ontspannen jezelf bent. Ten goede. Het moderne christendom kan daar niet meer mee omgaan. De kerken zijn ontdaan van spiritualiteit. Daarom vind je gelovige mensen met gaven meestal niet meer in de kerken. Engelen zijn dienende wezens.
 12. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Nee, dat snap ik niet, ik heb het je ook aangetoond, maar laat maar gewoon, want niemand hoeft te geloven wat ik geloof. Wat ik afdoe is dat engelen zouden moeten leren en nog wel over hoofdbedekking ook nog. Dat is Paulus die het geloof weer verjoodste. Overigens dat er engelen aanwezig waren in de eredienst is mij allang duidelijk. Op college, waar ik les heb gehad (het instituut bestaat nu niet meer), waren ook engelen aanwezig in bepaalde colleges van een bepaalde docent. Ik ben van jongs af aan paranormaal begaafd en zag ze gewoon zitten en staan. Daar sprak ik niet over, totdat twee studiegenootjes erover begonnen tegen mij. Ik zat in een klas met allemaal paranormaal begaafden en wij zagen de engelen gewoon. Nou ja gewoon, het is allemachtig prachtig. De lege stoelen waren ook allemaal bezet met engelen. Maar wij zijn in de stof, wij zijn engelen die in de stof zijn gevallen. Wij zijn goden die sterven als mens, zoals Jezus zegt. Maar deze engelen, die aanwezig zijn in de "eredienst" (in mijn optiek is dat heden ten dage niet per defintie in een kerk, want daar wordt heden ten dage weinig geleerd en stapelen zonden en misverstanden zich op) niet. Overigens zijn de engelen er niet om te leren, maar om de mensen die leren bij te staan, op hen in te werken. Niet voor niets bidden wij "Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij".
 13. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  De basis is dat Paulus zijn joodse religieus-culturele achtergrond hem parten speelde. In Christus is noch man noch vrouw noch jood noch griek. Paulus verjoodste het evangelie gewoon weer. De corrumpering van Christus begint al in de bijbel. Maar als je je er daar nou lekker bij voelt, moet je gewoon een hoedje op zetten en, zoals bij de jg, een rokje aantrekken natuurlijk.
 14. Catootje Tromp

  '... vanwege de engelen.'

  Ach, dat geloofde Paulus in die tijd. De NBV studiebijbel vermeldt hierover: "Mogelijk noemt Paulus hier de engelen omdat hij gelooft dat ze aanwezig waren in de eredienst. Ook sommige teksten die in Qumran zijn gevonden, spreken over de aanwezigheid van engelen als de gemeenschap samenkomt."
 15. Catootje Tromp

  Zaken negeren en gebrek aan inspraak?

  TTC stelt een vraag over en naar God en het goddelijke aan de orde. Daarbij stelt hij het godsbeeld Jahweh aan de kaak. Dat is bij uitstek een vraag voor theologie. Hoewel ik vermoed dat de theologische kennis niet (meer) aanwezig is op dit forum om dit onderwerp goed in de diepte te bespreken, hoort het echt en juist wel thuis in de theologie. Als deze kwestie niet in theologie geplaatst kan worden, dan kan de hele rubriek theologie net zo goed gesloten worden, want de kwestie is puur theologie. Dat er figuren zijn, die er niet tegen kunnen als er aan hun godsbeeld gerammeld wordt, is duidelijk. Maar dat zou in mijn optiek geen reden mogen zijn om het onderwerp niet in theologie te plaatsen. Wie er niet tegen kan, kan zich gewoon buiten het onderwerp houden.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid