Spring naar bijdragen

Catootje Tromp

Members
 • Aantal bijdragen

  37
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Catootje Tromp

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  humanist

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Catootje Tromp

  Eindtijd

  Rusland, Turkije en Iran zijn ondertussen reeds bondgenoten in hun positie tegenover Israël....
 2. Catootje Tromp

  't Stamcafé (Praatvaria)

  Dat sowieso een keer. Niet voor niets stelt men dat een gelovige te allen tijde gereed dient te zijn voor de ontmoeting met zijn Heer. De beschaving is reeds talloze malen weggevaagd. Hetzij door wereldwijde plotselinge aardverschuivingen, razendsnelle bedelvingen onder ijsmassa's, een grote vloed, etcetera. Sinds deze eeuw hebben we daar de atoomramp in Japan en de tsunami al bij gekregen. Een antimaterieoorlog is relatief nieuw, maar alles wat de mensheid kan, doet de mensheid. Dat is inderdaad het dogma van de jongste religie 😉.
 3. Catootje Tromp

  't Stamcafé (Praatvaria)

  Het is net als in de jaren 30 van de vorige eeuw. Met een hoeveelheid antimaterie ter grootte van een rijstkorrel kunnen ze een bom maken die de kracht heeft van vier atoombommen. Een vernietiging van de mensheid door een nucleaire oorlog wordt, zo lijkt, door de elite te worden gezien als een evolutionaire onvermijdelijkheid, net als een ander natuurfenomeen dat eens in de zoveel tijd het leven op aarde (bijna) uitroeit. Niet voor niets willen inmiddels alle machtige landen ineens ook een LHC en er zijn er ook al meer. Het is, zoals gewoonlijk, een strijd om de macht. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider https://www.popularmechanics.com/science/a25101820/china-lhc-particle-collider-cepc/
 4. Catootje Tromp

  “Moet” een christen deelnemen aan de samenleving?

  Schindler werkte voor de Nazi's en kon juist daardoor zoveel mensen redden. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schindler's_List Jozef kwam terecht bij en werkte voor de Egyptenaren en kon juist daardoor zijn familie redden. Het gaat om ieders persoonlijke dagelijkse wandel met God. Zich onder alle omstandigheden door God te laten gebruiken, waar dat ook mag zijn.
 5. Catootje Tromp

  “Moet” een christen deelnemen aan de samenleving?

  Het antwoord vind je in Matteüs 25, 14-30 en Lucas 19. Het lijkt me niet verstandig om onze persoonlijie beperkingen te verdoezelen door ons achter het christelijk geloof te verschuilen en dus het geloof als alibi te gebruiken. Als we geestelijke of fysieke beperkingen hebben, dan kunnen we dat beter gewoon toegeven en dan met de talenten die we nog hebben zo goed mogelijk in het dagelijks leven, hoe klein misschien ook, te functioineren en in het klein ons beste beentje voor te zetten. Maar we kunnen beter niet daarover jokken en ons achter het christendom verschuilen, want dan staat er in Matteüs 25 : 24Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?27Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. 30En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars. Persoonlijk kon en kan ik het geestelijk niet meer aan om op wereldse wijze te functioneren. Dat komt niet door het christelijk geloof maar doordat ik stukgelopen ben door vechten tegen bierkaaien in combinatie met karakter en omstandigheden. Door - uiteindelijk - dit in te zien en te accepteren kan ik in het piepklein wel mijn beste beentje voorzetten en dat doe ik ook. Bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen, in de vorm van boodschappen doen, medicijnen halen voor mijn moeder, de ramen zemen, en alles wat bij mantelzorg hoort. Dat kan ik alleen omdat het toevallig (ik geloof miet in toeval) mijn eigen moeder is en zij mijn beperkingen kent en daar heel goed rekening mee houdt.
 6. Catootje Tromp

  Vrees

  Uw geloof in Satan is wel heel erg groot,niet? U meent zelfs bilkkelhard te moeten knokken? Terwijl Onze Lieve Heer toch heel duidelijk is dat Zijn juk licht is en dat Hij bezig is met een fantastisch groot plan met de mensheid. Onze Lieve Heer heeft álles in de hand, niets en niemand kan Hem worden geroofd en uw Satan is geen stuiver meer waard. Dat plaatst vrije wil in het innerlijk. "Jezus werd in een oceaan van kwaad, haat, geweld en leugens gedompeld. Zijn hart is gebroken en doorboord, Hij heeft meer geleden dan wie ook, maar het kwaad heeft Hem niet beschadigd, het is niet in Hem doorgedrongen, want Zijn hart was vervuld van liefde voor de Vader, vol overgave en liefdevol geven. Wij moeten in Zijn voetstappen treden. Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Dat geldt ook voor de heilige Maagd aan de voet van het kruis. Zij dronk een kelk met droefheid maar haar hart is zuiver gebleven: zonder vrees, opstandigheid, haat of wanhoop, maar vol aanvaarding, vergeving en hoop. " Bron:Jacques Philippe, De Innerlijke Vrijheid - de kracht van het geloof, de hoop en de liefde, p.66-67
 7. Catootje Tromp

  Vrees

  U leeft in de genadetijd in een gevallen schepping, en God heeft álles in Zijn Hand. Hebben de JG u dat dan niet geleerd??? Het lijden hoort daar bij. Door de concrete beoefening van de drie goddelijke deugden geloof, hoop en liefde, verwerven we de innerlijke vrijheid.
 8. Catootje Tromp

  Vrees

  Nee, laat ons God dankbaar zijn dat Hij uit elk kwaad iets goeds kan halen. Muren lossen niets op, zijn allemaal vleselijke schijnoplossingen.
 9. Catootje Tromp

  Vrees

  Er zijn maar liefst meer dan veertig aanslagen geweest op het leven van Hitler. Geen enkele is gelukt. Kennelijk was er een nog groter kwaad, dat door Hitler werd tegengehouden. Persoonlijk denk ik bij dat grotere kwaad aan communistisch Rusland. De ziener Edgar Cayce zei dat Rusland Europa had willen binnenvallen. Na de oorlog zijn er inderdaad kaarten gevonden waarop een gedetailleerd plan stond van de Russen om Europa binnen te vallen. Hitler strooide roet in het Russische eten.
 10. Catootje Tromp

  De woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal

  Dat is helaas inderdaad de machtspositie die de kerk meent in te nemen. Het instituut valt helaas gewoon weer onder het oude machtsdenken. In werkelijkheid staat er in de bijbeltekst : doe dit (de eucharistie/avondmaal) te mijner nagedachtenis. Dus als een herdenking. Meer niet. Het is een ritueel ter herdenking van Christus.
 11. Catootje Tromp

  Vrees

  Met JG in de familie en constant aan de deur (ik heb tegenwoordig een sticker op de deur om hen te weren) weet ik maar al te goed hoe bang ze werkelijk zijn. Zodra je hen in de kracht van Christus antwoordt dat je reeds behouden bent, klampen ze je nog net niet helemaal vast uit angst, omdat ze onbekend zijn met de Rust van Christus en ze zich die zekerheid niet kunnen voorstellen. Sommigen willen dan dolgraag ook die zekerheid en die rust en dan tappen ze uit een ander vaatje, dat je er toch over kunt praten en dat je hen dan toch ook kunt helpen (als zijnde "elkaar" te helpen), maar de zekerheid en de rust komen uit de persoonlijke vertrouwensrelatie met de Vader en is niet in slechts woorden overdraagbaar. Vooral niet als er toch aan de andere kant nog geindoctrineerd wordt.
 12. Catootje Tromp

  Vrees

  Die van de Vader moest worden geheiligd, ontdaan worden van het onheilige godsbeeld dat van de voorchristelijke Babylonische oorlogsgod Jahweh is. Men dient dan ook niet te getuigen van Jahweh/Jehovah maar van Christus. Daarom blijven Jehova's Getuigen (en mensen uit een aantal andere denominaties) altijd bang voor God. Er is geen behoud in Jehovah, enkel in Christus. En dat is geen slecht maar Goed Nieuws.
 13. Catootje Tromp

  Vrees

  1 Johannes 1,5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 😉
 14. Catootje Tromp

  Vrees

  Inderdaad. De enige echte God gaf Zichzelf nog liever aan het Kruis dan dat Hij de mensen kwaad zou doen.... en daarom luidt het in het Onze Vader: Uw Naam worde geheiligd! In Hem is geen duisternis.
 15. Catootje Tromp

  Vrees

  Het godsbeeld JHWH in het Oude Testament valt dan ook beslist niet samen met dat van De Vader die Jezus bracht. Jahweh was het godsbeeld van een rancuneuze, wraakzuchtge, bloeddorstige, oorlogszuchtige godheid. Een voorchristelijke afgod uit Babyloniè, die gekerstend is door Jezus. Niet voor niets is er onder de hemel geen enkele andere naam gegeven dan die van Jezus Christus waardoor wij zalig worden. Geen Jahweh, ook geen Jehova. Alleen wie Christus kent, kent de Vader.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid