Spring naar bijdragen

Sjofar

Members
 • Aantal bijdragen

  382
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over Sjofar

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  België
 • Religie
  Protestant

Recente profielbezoeken

564 profielweergaven
 1. Ik ben het niet met hem eens, maar ik vind het goed dat hij ook zelf onderzoek heeft verricht en veel heeft nagedacht. Hij voelde zich gevangen in het geloof, wat er op wijst dat er iets mis was, maar hij heeft het anders geïnterpreteerd dan hoe ik het zie. Dat is heel persoonlijk (hoewel ik wel geloof dat er maar één waarheid is). Over alle conclusies die hij trekt zou je nog oneindig veel kunnen discussiëren ...
 2. Sjofar

  Offeren

  Wat in Genesis 15 staat was een verbondsluiting. Dit staat dan ook zo beschreven. Wat met de duif en de tortelduif is gebeurd staat er niet expliciet, waaruit ik concludeer dat ze dan waarschijnlijk niet direct met de verbondsluiting te maken hebben. Daarom denk ik dat de vogels zijn gebruikt als brandoffer. Het heeft een link met de plechtigheid (o.a. het bloed), maar het is toch een ander onderdeel.
 3. Sjofar

  Offeren

  Het staat er niet expliciet, maar mij lijkt het logisch dat Abraham de tortelduif en de duif heeft geofferd. Zo'n offer is misschien wel te vanzelfsprekend om te vermelden, of er wordt vooral nadruk gelegd op de verbondsluiting met de gesneden dieren (waar God als brandende fakkel doorheen ging). De vogels werden niet doormidden gesneden, maar hun hals werd met de duim(nagel) doorgedrukt/-gesneden. Het bloed dat uit de vogels kwam zal ook zijn gebruikt voor de verbondsluiting. Ze zullen waarschijnlijk als brandoffer zijn geofferd. Duiven/tortelduiven werden vaker gebruikt door armere mensen, maar bij Abraham zal het een symbolische betekenis hebben gehad.
 4. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik bedoel de gemiddelde mens, die ik toch echt eerder sceptisch zie tegenover religie dan tegenover wetenschap. En begrijp me niet verkeerd, ik ben dan wel kritisch tegenover de wetenschap, dat ben ik ook tegenover religie. Ik ben gelovig, maar ik ga voor het overgrote deel mee in wat de wetenschap beweert. En het is inderdaad waar dat gelovigen minder snel sceptisch zijn tegenover hun eigen geloof, maar de gemiddelde mens (voornamelijk ongelovig), zal eerder sceptisch zijn tegenover religie, en heeft nooit geleerd om ook kritisch te zijn tegenover wetenschap. Mensen weten niet eens dat dat kan. Ze leren op school kort door de bocht: wetenschap is bewezen en klopt dus sowieso, de religies geloven in dingen die niet zijn bewezen, dus staan we daar natuurlijk sceptisch tegenover. Mensen beseffen niet dat ze vergeten zelf na te denken. Ze GELOVEN in de wetenschap zonder kritisch te zijn omdat dat volgens hen niet nodig is. Ik zeg niet dat de wetenschap één grote complot theorie is. Nee, ik sta zelf ook voor het grootste gedeelte achter de wetenschap. Ik wil enkel aantonen dat mensen niet op de goede manier kritisch nadenken. Precies, zo'n onderwijs is nu helaas vrijwel afwezig, terwijl het eigenlijk nodig is. Nee, het gaat er mij vooral om dat mensen wel leren over wetenschap, maar niet hoe het in elkaar zit. Mensen leren kritisch zijn, maar niet tegenover wetenschap. Die verkeerde vorm van sceptisch nadenken werkt ten nadele van álle religies. Je mag wel kritisch zijn tegenover religie, maar het moet eerlijk zijn. Je moet écht weten aan welke kant je dan wel staat, die kant goed kennen, en ook kritisch durven zijn tegenover die kant. Datgene dat je in het vorige citaat zei, een belangrijk deel van onderwijs dat mist, zou al heel wat oplossen. Met bewijs bedoel ik bewijs van dat iets op een bepaalde manier is gegaan, niet bewijs van een hypothese van iets wat je nooit zeker kan weten. Dat laatste draait om waarschijnlijkheid en onwaarschijnlijkheid. Dan kan je dus wel bewijzen dat iets op een bepaalde manier kan zijn gebeurd, maar niet dat het op die manier is gebeurd.
 5. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik denk niet dat je gradaties in neutraliteit hebt. Je bent het of je bent het niet. Je kan wel twijfelen over of iemand het is of niet, maar het moet 'ja' of 'nee' zijn. Maar je gelooft dus niet in volledige neutraliteit bij een opvoeding? Precies, één van de redenen waarom ik niet geloof in een neutrale opvoeding.
 6. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Dus iemand kan een beetje neutraal zijn? Ik begrijp je, maar het interesseert me wat andere mensen denken 😉 (en ik wil me niet aanpassen aan de wereld).
 7. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Dus een opvoeding is volgens jou altijd een onderdeel van een levensbeschouwing? Ook als het zou lukken om een kind op te voeden zonder één levensbeschouwing met de paplepel in te geven? Of vind je dat je als je neutraal wilt opvoeden (dus zonder één levensbeschouwing), je gelijk in alles neutraal moet zijn om de opvoeding pas een neutrale opvoeding te kunnen noemen?
 8. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Dat is wel een interessante gedachte. Maar stel dat er een neutrale opvoeding zou bestaan - waarmee ik een opvoeding bedoel waarbij de ouders geen levensbeschouwing aan het kind overdragen - dan kunnen die ouders hun kind toch in die zin neutraal opvoeden, zonder daarbij neutraal te zijn in hun mening over hoe ouders hun kinderen dienen op te voeden?
 9. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik begrijp je standpunt. Ik vind het wel jammer dat in deze wereld mensen veel vaker sceptisch zijn over religie, dan over 'wetenschap'. Veel dingen in zaken als de evolutietheorie, het ontstaan van het heelal, het ontstaan van leven, etc. zijn zaken die een mens nooit zeker kan weten. Bewijzen van die zaken tonen alleen aan dat het zo zou zijn kúnnen gegaan. Of het ook echt zo is geweest weet niemand, omdat niemand erbij was om het te aanschouwen en vast te leggen. Wetenschap gelooft dus als het ware in zaken (aannames), die niet verkeerd zijn, maar er wordt op scholen nooit bij gezegd dat het aannames zijn. De oerknal wordt (bij mij was dat in ieder geval wel op zo op school) onderwezen als een feit, terwijl het slechts een 'mogelijk scenario' is. Hierdoor worden kinderen van het geloof afgehouden, omdat de zogenoemde 'feiten' niet stroken met wat de Bijbel zegt. En zijn dinosauriërs uitgestorven door een catastrofale meteorietinslag? Je kan bewijzen dat er een catastrofale meteorietinslag was en dat er dinosauriërs leefden die zijn uitgestorven. De hypothese dat dinosauriërs zijn uitgestorven door de meteorietinslag is niet bewezen, maar in het vakje 'mogelijkheden' gestopt. Toch leren kinderen dat dinosauriërs zijn uitgestorven door een meteorietinslag. Pas vanaf na de prehistorie kunnen we met schriftelijke bronnen gaan werken. Daarvoor moeten we het doen met interpretatie en kan je ook weinig met zekerheid zeggen. Ik wil geen inhoudelijke discussie uitlokken over zaken die in dit topic niet thuishoren - het is maar om wat voorbeelden te noemen over hoe kinderen dingen leren die eigenlijk alleen maar hypothetisch of aannemelijk zijn. In veel gevallen is het ten nadele van wat de Bijbel zegt. Dat oogt mij nogal oneerlijk. Ik zie dat kinderen sceptisch worden opgevoed op een verkeerde manier. Scholen die daar tegenin willen gaan door kinderen onder andere te leren dat God wel bestaat, kunnen verwachten dat niet-gelovigen het slecht vinden dat kinderen onbewezen dingen leren, terwijl iedere school dat doet. En dreigen, met bijvoorbeeld de hel, is inderdaad geen goede manier van opvoeden. Het kan ook neigen naar indoctrinatie. Kinderen moeten het hele verhaal meekrijgen (en nadenken, vragen mogen stellen), en niet vluchten van de hel, maar uitzien naar de hemel. Je bedoelt dat niemand kan zeggen of hij of zij zijn kind neutraal opvoedt? Ik geloof dan ook dat een neutrale opvoeding onmogelijk is. Jij ook, begrijp ik? En hoe bedoel je 'niet ideaal'?
 10. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Ik weet wel dat het niet zo zwart wit is. Bij de eerste vraag had ik vijf opties gemaakt, maar er verschenen er drie. Ik heb geprobeerd het aan te passen, maar ik weet niet waar het aan ligt. Ook weet ik niet hoe het er bij andere mensen uitziet, maar ik ging ervan uit dat het hetzelfde was. Het is mijn bedoeling dat mensen uitleggen hoe zij een neutrale opvoeding zien. Ik geloof, zoals ik al zei, niet dat een neutrale opvoeding überhaupt bestaat, dus ik kan je ook moeilijk zeggen hoe ik een neutrale opvoeding voor me zie. Ik heb gewoon gemerkt dat op religie de stempel indoctrinatie wordt geplakt, en op ongelovig opvoeden meestal niet. Ik zie dit ook als indoctrinatie omdat je een kind automatisch laat opgroeien richting het humanisme. Als jij vindt dat je een kind neutraal kan en moet opvoeden, ben ik benieuwd hoe je het voor je ziet.
 11. Sjofar

  Kinderen neutraal opvoeden

  Gelovigen worden er vaak van beschuldigd hun kinderen te indoctrineren. Ze zouden hun kinderen neutraal moeten opvoeden. Is dit mogelijk? En noodzakelijk? Ik persoonlijk geloof dat iedere ouder zijn of haar kind laat opgroeien met levensbeschouwing. Als je alle bovennatuurlijke zaken vermijdt, kom je uit bij humanistische ideeën, wat ook een levensbeschouwing is. Ik ben benieuwd wat jullie vinden.
 12. Sjofar

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik vind het wel wat vreemd om over echte of neppe Bijbels te spreken... Het gaat over de correctheid van een vertaling. Bij het vertalen van de Bijbel zijn wel eens fouten gemaakt, wat komt omdat het draait om interpretatie. En het is ook zo dat bepaalde vertalingen relatief duidelijke fouten bevatten, al blijft het aantal erg beperkt. De Bijbel mag inderdaad geen leugens bevatten als het ook echt van God is, maar het moeilijke punt is juist beoordelen; het moet op de goede manier gebeuren. Helaas kunnen mensen snel geneigd zijn om te vertalen hoe het volgens hen klopt. Zo kan je ook contradicties uit de weg ruimen, terwijl je een tekst misschien zo wel aantast. Dan gaat verloren wat bedoeld werd, omdat we dachten dat het zeker niet zo zou zijn bedoeld. Of we schuiven een vertalingsmogelijkheid aan de kant met de daadwerkelijke bedoeling erbij, terwijl we die bedoeling voor zijn uitschakeling niet eens hadden opgemerkt (hoewel we dachten van wel). De vertaling die hieruit voortkomt lijkt perfect correct en coherent door mensenogen. Dan is de neiging ook groot om deze vertaling als superieur te beschouwen ten opzichte van vertalingen met schijnbare contradicties. Een vertaling een vertaling van Satan noemen door een schijnbare fout als jij noemde (Markus 1:2), lijkt mij nogal streng en snel veroordeeld. Ten slotte hangt je redding niet af van je Bijbel (ik ken trouwens geen enkele Bijbelvertaling die mensen van hun geloof zou afhouden doordat deze zó slecht zou zijn vertaald), maar van je geloof.
 13. Sjofar

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Jezus is, zo staat er in de Bijbel, advocaat en rechter. God heeft onze zonden vergeven door de dood en opstanding van Jezus. Het is dus niet zo dat Jezus ons los van God heeft gered (zie bijvoorbeeld Johannes 3:16). God nam door Jezus onze plaats in zodat wij aan het oordeel kunnen ontkomen, en beloofde voor ons te zullen pleiten; onze advocaat te zijn. Dat er een oordeel zal komen staat vast. Vanuit menselijk oogpunt kan echter, na wat er is gebeurt, het oordeel niet meer rechtvaardig worden uitgesproken. God, de hele drie-eenheid, heeft aan onze redding bijgedragen. Welke combinatie je tussen de Personen van de drie-eenheid je ook maakt, je kan blijven zeggen dat het niet klopt. Maar als je gelooft dat God goed en rechtvaardig is, kan Hij toch zowel voor ons pleiten alsook veroordelen wanneer dat moet? Hetzelfde geldt ook voor de Persoon van Jezus. En hoe de fases van veroordeling en dergelijke gaan zijn kunnen we niet exact weten (al kan je er theorieën over ontwikkelen). Ik denk persoonlijk niet dat Jezus zozeer zal veranderen van functie doorheen fases (zoiets als @sjako zegt, als ik hem goed begrijp?). Ook lost het onderuithalen van de drie-eenheid hiermee niets op, trouwens.
 14. Sjofar

  Wat te doen?

  Ik begrijp vooral van je bericht dat jij van een heel andere cultuur komt dan zij. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar door die verschillen in cultuur, zullen jullie afspraken moeten maken. Jij hebt je mening gegeven, en als ze zegt dat ze zich eraan zal houden, moet ze dat in principe doen en moet jij haar daarin vertrouwen. Als jij echter ook een stap in haar cultuur zet, zie je dat het voor haar een hele verandering is in haar leven om zich volledig aan jouw ethiek aan te passen. Hoe groter de verandering in regels, hoe moeilijker je je eraan kan houden. Daarom zal je een soort middenweg moeten vinden. Qua uitgaan kan je bijvoorbeeld zeggen dat dit mag, zolang ze bijvoorbeeld niet dronken wordt, bepaalde clubs niet ingaat of niet flirterig met jongens omgaat. Qua blootheid kan je zeggen dat een ietwat kortere kledingstijl wel mag, zolang het bijvoorbeeld tot net boven de knieën komt. Ik noem maar wat voorbeelden wat betreft afspraken en het kan natuurlijk ook anders, zolang ze ergens in het midden liggen. Uit afspraken die voor haar 'niet te doen' zijn, komt voort dat ze bijvoorbeeld uit protest tijdens een ruzie iets gaat doen wat jij liever niet hebt. Die drempel verlaag je enorm als de afspraken dichter liggen bij wat ze al gewoon was. De middenweg gaat voor jullie beiden regelmatig verkeerd aanvoelen (in jouw geval zal je vaak ergens nee tegen willen zeggen, terwijl zij het goedkeurt), wat door jullie cultuur komt. Belangrijk is dat je probeert in de Bijbel over Gods wil te lezen, los van je cultuur (dit gaat nooit helemaal lukken, maar streef ernaar). Als je dit samen doet, leer je ook veel van elkaar en van elkaars visie op wat er geschreven staat. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
 15. Sjofar

  Is masturberen een zonde?

  Die beschrijvingen die je noemt, gaan over geslachtsgemeenschap. Ze gaan inderdaad niet over masturbatie, maar ze laten zien hoe het wél de bedoeling was. Masturbatie is een uitvinding náást de seks hoe God het heeft bedoeld. Als je lichaam een tempel van God is, wil je ook doen met je lichaam wat God eer aandoet. Als je dan ook met masturbatie God eer aan zou doen, dan is het toch wel vreemd waarom in de Bijbel dit 'middel tot lof' niet zou staan. Masturbatie is namelijk een stuk makkelijker dan vele andere zaken die wél tot Gods eer zijn. Waarom staat er dan nooit vermeld hoe iemand masturbeert, als dat iets zou zijn tot Gods eer (vermeldingen van geslachtsgemeenschap worden namelijk wél gemaakt)? Ook lijkt mij duidelijk dat mensen die masturberen niet volledig vrij meer zijn in hun daden (het is een soort verslaving geworden, regelmatig samengaand met pornoverslaving), ze kunnen ook geen reine gedachten meer houden, ze geven dus ook toe aan de lusten van het vlees, ze denken dan ook meestal aan een vrouw of man die niet van hem of haar is, enzovoort. Al die zaken zijn in strijd met de Bijbel, en aangezien het vaste elementen zijn van masturbatie, zie ik dat masturbatie niet in het Bijbels plaatje past.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid