Spring naar bijdragen

Oyarsa

Members
 • Aantal bijdragen

  17
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Oyarsa

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Een goede uitleg over het onderwerp van slavernij in de bijbel is te vinden in het filmpje waarvan ik hieronder een link zal plaatsen. https://www.youtube.com/watch?v=8UaA6NemMsg (Duurt 27 minuten) Even in het kort de boodschap van het filmpje; De bijbel keurt slavernij, zoals we het nu kennen, niet goed. Slaven waren vrij om van meester te wisselen als hun meester niet goed voor ze was en een slaaf zijn betekende in die tijd iets heel anders dan wat het nu betekend. Het is belangrijk om als je de bijbel leest een stukje Hermeneutiek te gebruiken, oftewel in welke tijd werd het geschreven, wat waren toen de gebruiken, etc. Appie B, je vroeg naar een goede rationele reden om het bestaan van een God te verifiëren. De beste methode om christendom te valideren is het historische bewijs voor de wederopstanding. https://inspiringphilosophy.org/the-resurrection-of-jesus/ Mocht dit waar zijn, en de bewijzen lijken daar op te wijzen, dan is het niet zo raar om te geloven dat er een God bestaat. Hoe zou iemand anders opstaan uit de dood? 1 Korintiërs 15:14-19 "En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt - want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn." Het christendom valt of staat met de wederopstanding van Jezus. Ik denk dan ook dat wanneer je het christendom wil rechtvaardigen of terzijde wil leggen dat dit het belangrijkste stuk is om bewijzen voor te vinden of te weerleggen. Verder is het misschien goed om te vermelden dat veel ongeloof komt vanuit het idee dat alle christenen Young-Earth Creationism aanhangen. Dit is echter niet het geval, er zijn tal van christenen die geloven in een oudere aarde met evolutie. Dit zou dan uiteraard niet uitgaan van Neo-Darwinisme, wat de meest bekende evolutie theorie is, maar één van de andere 6 evolutie theorieën. Eentje die compatibel is met een het idee van een maker. https://www.youtube.com/watch?v=pwnerL8M1pE De link hierboven verwijst naar een filmpje waarin uitgelegd word hoe christendom en evolutie samen kunnen gaan.
 2. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Volgens mij snap ik wel ongeveer wat je bedoeld. Ik kan alleen niet zo snel met een praktisch voorbeeld komen. Mijn excuses maar ik snap volgens mij niet helemaal wat je hier zegt. Bedoel je te zeggen dat als iedereen maar lukraak de bewijzen op zijn eigen wereldbeeld loslaat dat we dan nergens komen? Dan nog even on topic: Als in het christelijke geloof vastgehouden word aan de genade leer en het grote gebod zie ik het als iets positiefs. De boodschap is immers positief: Heb God en elkaar lief en de genade is gegeven en iedereen mag daar aan deelnemen. Als er gehandeld word uit liefde voor God en elkaar heeft geloof positieve effecten. Zo is de moraal welke we in de westerse wereld kennen voor een groot deel gebaseerd op Joodse/Christelijke gebruiken. (om verwarring te voorkomen, ik vind de gehele bijbel belangrijk maar vind dit punt het belangrijkste) Wanneer hiervan afgedwaald word dan kan zowel geloof als religie snel gevaarlijke vormen aannemen. Een makkelijk voorbeeld hiervan is uiteraard ISIS of welke terroristische organisatie dan ook. Ook zijn de "als je dit doet of dat doet ga je naar de hel" dogma's naar mijn idee iets uiterst gevaarlijks. Niemand heeft er baat bij om te geloven uit angst. De gelovige niet en God niet. God wil immers dat we van Hem houden, niet dat we bang voor Hem zijn. Ook vind ik het gevaarlijk wanneer mensen zich, dankzij hun geloof of religie, als superieur gaan zien aan andere mensen. De gevolgen daarvan kunnen alleen maar slecht uitpakken. Dit geld trouwens ook voor atheïsten die zichzelf als superieur zien. Zo kan ik, jammer genoeg, nog veel dingen aanslaan welke mis gaan binnen religie en geloof. Vaak komt dit neer op dogma's of mensen welke dankzij hun geloof een superioriteit illusie voor zichzelf creëren.
 3. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Dit heeft te maken met 'confirmation bias' of in het Nederlands 'voorkeur voor bevestiging' Een simpel voorbeeld hiervan is het wetenschappelijke bewijsstuk voor de Big Bang welke suggereert dat het bekende universum een begin had. De 1 concludeert hieruit dat het universum geschapen is, een ander concludeert dat het universum vanuit niets ontstaan is en weer een ander zou concluderen dat het universum zichzelf voortbeweegt in een oneindige cirkel van ontstaan en ophouden welke zich constant herhaald. Elk mens ziet de wereld anders en zal de bewijsstukken betrekken op zijn of haar wereldbeeld.
 4. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Dit is inderdaad waar ik op doelde, bewijsstukken is inderdaad een beter woord. Bedankt voor de aanvulling.
 5. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Ik heb er naar gekeken en deze zou in het lijstje wat ik noemde onder het ontologische argument vallen. Deze argumenten zijn inderdaad filosofisch van aard en zijn vaak ook gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. De wetenschap haalt de vorige premisse constant weer onderuit bij elke nieuwe ontdekking, dat is niets nieuws. Een cirkel redenering is overigens bij elk vastgesteld wereldbeeld wel ergens te stellen, daar ontkomen we niet aan (behalve misschien als je levenslang een agnost blijft). We zullen altijd te maken hebben met zo gezegde confirmation biases. Waar deze argumenten wel goed in zijn is om aan te geven dat God logischer wijs zou kunnen bestaan. Wat van daaruit de de conclusie is voor een individu ligt bij het persoon zelf.
 6. Oyarsa

  Hallo allemaal

  Tot nu toe veel goeds. Het heeft mij een stuk standvastiger gemaakt in mijn geloof en vertrouwen op God ☺️
 7. Oyarsa

  Sabbath

  Dat is zeker zo en zal ik ook nooit ontkennen. Hij zal altijd het belangrijkste zijn in ons geloof.
 8. Oyarsa

  Waarde of gevaar van het geloof

  Aah, dit is een mooie vraag. Ben je bekend met het concept van Natural Theology? Deze brengt 7 bewijzen voor het bestaan van God, uitgaande van het principe van deductie. Om precies te zijn: - Het kosmologische argument - Het theologische argument - Het argument van digitale fysica - Het kosmische bewustzijn argument - Het introspectieve argument - Het ontologische argument - Het morele argument. Als ik dat alles hier zou moeten uitleggen dan zou ik nog wel even bezig zijn. Daarom raad ik je aan om, als je interesse hebt, deze website te bezoeken: https://inspiringphilosophy.org/ God zou vanuit de wetenschap uiteraard nooit onomstotelijk aangetoond kunnen worden. We kunnen immers niet vanuit de natuur iets boven natuurlijks bewijzen. Wel kunnen we naar de natuur kijken, de bewijzen welke hierin achtergelaten zijn bestuderen, en concluderen dat het waarschijnlijk is dat het leven zoals wij dat kennen een bron heeft. Deze bron zou de christen dan God noemen. Pas als er een basis gelegd is voor het geloof in een God kan deze uitgediept worden. Gelukkig heeft het christendom ook de historici aan zijn zijde. Ook dit word op deze website toegelicht, het bewijs voor de wederopstanding is daarin het meest opmerkelijk. Als er genoeg vertrouwen is dat er een God is kan men zich gaan verdiepen in de meer 'bovennatuurlijke' kant van het geloof, het ervaren van God. Dit kan uiteraard ook zonder deze bewijzen, maar gezien jouw opmerking ga ik ervan uit dat je een scepticus bent. Daar is niks mis mee, dat ben ik zelf ook. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
 9. Oyarsa

  Hallo allemaal

  Ja, dat is 1 van mijn 2 katten. Zijn naam is Storm. Ik vind wat de schrift mij verteld erg interessant maar ben wel waakzaam dat ik het niet op onjuiste wijze interpreteer. Het lezen van de schrift met westerse ogen om het zo te noemen. Mede hierom ben ik ook erg geïnteresseerd in apologetische werken, deze versterken mijn geloof en mijn begrijpen van de Bijbel. Dat zou mooi zijn, wie weet. Een aantal jaar geleden, voordat ik verhuist was, had ik een fijne gemeente waar ik naar toe ging. Het zou fijn zijn opnieuw iets dergelijks te vinden.
 10. Oyarsa

  Sabbath

  Jezus is de belangrijkste persoon in ons geloof, zonder Hem zou ik nooit tot God zijn gekomen. Met grondleggers doel ik op de personen welke getuigden van het leven van Jezus, wat hij volbracht heeft. De zo gezegde ooggetuigen van Zijn grote werk. Zonder hun inzet hadden wij nooit van Jezus gehoord. Ik hecht dan dus ook waarde aan wat zij ons geleerd hebben en vertrouw hun goede intenties. Voor de rest sluit ik mij in deze discussie volledig aan bij wat Sjako al vermeld heeft.
 11. Oyarsa

  Hallo allemaal

  Bedankt voor het warme welkom allemaal ☺️ Daar ben ik het geheel mee eens. Ik ben nu al een hele poos bezig met zowel bijbel studie als het opbouwen van mijn geloof door middel van apologetische werken. Dit werkt erg verhelderend aangezien ik voorheen voornamelijk vanuit gevoel geloofde.
 12. Oyarsa

  Sabbath

  Ja. "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." Het voornaamste verschil hierin ligt hem in de wet vervullen vanuit het hart in plaats van vanuit het verstand. Dit is dan ook waar Christus meerdere malen voor waarschuwde, dat alleen goede werken ons niet tot God brengen. Dit is terug te zien in hoe hij de Farizeeërs en schrift geleerden aansprak. Nu zeg ik niet dat goede werken onbelangrijk zijn, echter als wij het grote gebod volgen zullen deze vanuit zichzelf in ons handelen zichtbaar worden. Uiteraard is dit mijn interpretatie maar ook de interpretatie van de meeste theologen. Mijn punt in deze is dat toen de apostelen het geloof naar de ongelovigen brachten zij de Sabbat niet als een punt zagen waar discussie over nodig was. Je houdt de Sabbat of doet dat niet, beide is prima. Ik zal in deze dus vertrouwen op de grondleggers van mijn geloof.
 13. Oyarsa

  Sabbath

  Ergens een schaduw van zijn lijkt mij wat anders dan onder de schaduw vallen. Die tweede klinkt mij niet perse positief in de oren. Dit vers gaat er voornamelijk over dat het eren van welke feestdag dan ook, zelfs de sabbat, onderdoet aan wat in Christus volbracht is. Dat wanneer iemand Christus eert maar de feestdagen of de voedselwetten niet volgt, dat daar geen oordeel over geveld dient te worden. (deze interpretatie heb ik uit de omliggende verzen) Ik voel mij geroepen om Christus te volgen. Waar ik mij niet toe geroepen voel, of in elk geval momenteel nog niet, is om de Sabbat te vieren. En dat kan en mag, zoals dit vers aangeeft. Jij voelt jezelf wel geroepen om de Sabbat te vieren en ook dat kan en mag. Ik hoop en bid dan ook dat je zaterdagen heerlijke dagen zullen zijn. Ik neem aan dat je Engels kan, zo ja dan is dit artikel misschien het lezen waard. https://www.gotquestions.org/Sabbath-keeping.html Verder wens ik je veel liefde. Het is geenszins mijn bedoeling om je overtuigingen af te keuren of aan te vallen. Ik ben gewoon een ontzettende scepticus en kan soms wat moeilijk zijn
 14. Oyarsa

  Sabbath

  Ook ik heb dit onderzocht uit liefde en dank aan God. Ik wil Hem dan ook zoveel mogelijk eren in mijn manier van leven. Daarom heb ik ook over dit onderwerp gebeden en kwam tot een andere conclusie. Om een beter punt te maken heb ik mijn onderzoek net nog even opnieuw opgepakt. Ik heb de 'Nieuwe Bijbelvertalling', de 'Staten Vertaling' en de 'King James' versie erop nagelezen. Het volgende viel mij op: Kolossenzen 2:16-17 "Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is." Johannes 20:19 "Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede." Jezus verscheen dus voor het eerst aan zijn volgers op een zondag. Dit maakt deze dag, naar mijn inziens, een speciale dag. Een dag welke ik wil vieren. Ik zal mijn rustdag dus op zondag houden, ook voor praktische redenen. Als de Sabbat je rust brengt kan ik je alleen maar aanmoedigen ermee door te blijven gaan, er bestaat weinig mooiers dan dat. Voor mij ligt het gewoon net wat anders.
 15. Oyarsa

  Sabbath

  Dag Thinkfree, Ik hoop dat elke christen dat in elk geval probeert te doen. Ikzelf leef ook naar dit idee. Een rustdag waarin ik, onder meer, God aanbid heb ik ook regelmatig. Echter, of wij als christenen 'verplicht' zijn om dit op de 7e dag te doen daar twijfel ik over. Vandaar dat ik het interessant vind dat er ook een wet voor de niet Joden is opgesteld door God.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid