Spring naar bijdragen

ChristiaanTSABS.nl

Members
 • Aantal bijdragen

  15
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ChristiaanTSABS.nl

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. ChristiaanTSABS.nl

  Het woord van God versus het woord van de mens

  Hij wie God gezonden heeft spreekt de woorden van God. Niets meer, en niets minder. Zoals het staat geschreven: "For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him." (De King James Bijbel, John 3:34). En het woord van God is ALLE AUTORITEIT en profijtelijk voor doctrine, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in rechtvaardigheid: Dat de man van God perfect kan zijn, door en door toegerust tot alle goede werken: "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works." (De King James Bijbel, 2 Timothy 3:16-17). Een gelovige heeft dan ook niets meer nodig dan het woord van God. Hij moet alleen zeker stellen dat zijn bijbel geen nepbijbel is. --------------------------------------------------------------------------------------- De traditionele kerken in Nederland doen dit echter niet. Dit betreft onder meer: de christelijke gereformeerde kerken (CGK) de gereformeerde gemeenten de gereformeerde kerken Nederland (GKN) de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) de hersteld hervormde kerk (HHK) de Nederlands gereformeerde kerken (NGK) de protestantse kerk in Nederland (PKN) Want hoewel zij elk in hun eigen woorden onderkennen dat het woord van God het woord van God is, volstaan zij niet met een eenvoudig en volledig vertrouwen in God en zijn woord alleen. In plaats daarvan baseren zij hun geloofsleer op diverse belijdenisgeschriften van mensen. En het zijn deze belijdenisgeschriften die hun geloofsleer bepalen. Waaronder de Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels, en de Nederlandse geloofsbelijdenis, die samen de "drie formulieren van enigheid" (of eenheid) worden genoemd. Die naam is echter onverdiend. Want deze belijdenisgeschriften zijn niet alleen in tegenspraak met het woord van God, maar ook met elkaar: Want deze formulieren zijn geen formulieren van enigheid of eenheid, maar van onenigheid en verdeeldheid tussen enerzijds de Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels, waaruit volgt dat Christus niet genoeg is voor je zaligmaking (waarbij de volgeling wordt aangespoord om in zichzelf en zijn werken te vertrouwen, zoals hier toegelicht), en anderzijds de Nederlandse geloofsbelijdenis, die dat terecht een buitensporige godslastering noemt: "Nu, dat men zou zeggen, dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast Hem iets anders nodig is, zou een buitensporige godslastering zijn. Want het is één van beide: óf in Jezus Christus is niet alles wat voor onze zaligheid nodig is, óf, als wél alles in Hem is, dan heeft degene, die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid." (Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22 (De rechtvaardiging door het geloof)). --------------------------------------------------------------------------------------- En deze onenigheid en verdeeldheid is verwarring. En God is niet de auteur van verwarring. Deze formulieren zijn dan ook geen werk van God, maar een werk van de mens. Hetzelfde geldt voor de kerken die deze verwarring hebben aangenomen. Die kerken zijn geen werk van God, maar een werk van de mens. En als het een werk is van de mens (en dat is het), dan komt het tot niets. Want nadat in de wijsheid van God de wereld door wijsheid God niet kende, behaagde het God door de dwaasheid van prediking hen te redden die geloven. Prediking van wat? Niet de tradities van de mens, maar het woord van God. En geloof komt door horen, en horen door het woord van God: "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." (De King James Bijbel, Romeinen 10:17). Niets meer, en niets minder. En de kerken die zich liever baseren op de onenigheid en verdeeldheid van het woord van de mens dan op de eenheid van het woord van God alleen, zullen niets voortbrengen dan verdeeldheid en onenigheid. En eenieder die niet geschreven werd gevonden in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur. En dat boek van leven is het boek van God. Vandaar het belang om uit dat boek te weten wat je moet doen voor de vergeving van je zonden. Zoals het staat geschreven in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 4 in de King James Bijbel.
 2. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Het "volgens jou" geeft (onder andere) de indruk dat er (wederom) sprake is van een poging om een nieuw argument te starten. In dat geval is inderdaad sprake van een drogreden. En inmiddels is de "modus operandi" van dit forum wel duidelijk. Het gaat jou en je metgezellen hier slechts om zelfbevrediging. En dat lukt niet met waarheid. Dus gebruik je drogreden. En blijkbaar zijn jij en jouw metgezellen zo gewend aan het strelen van elkaar, dat een normaal gesprek voeren niet meer mogelijk is. "Revolted and gone". En eenieder die niet gevonden werd geschreven in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur.
 3. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Drogreden. Maar wel grappig.
 4. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Je probeert een nieuwe discussie te starten. Ten aanzien van het oorspronkelijke bericht is dat een drogreden. Je kan ofwel kenbaar maken dat je het er mee eens bent, of niet. In ieder geval geeft het gebruik van drogreden alleen maar blijk van je behoefte aan zelfbevrediging. En dat niet alleen, maar ook onderling met hen die met jou op dit forum dezelfde praktijk bezigen. En dat soort profaniteit heeft niets te maken met de waarheid.
 5. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  En eenieder die niet gevonden werd geschreven in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur. Je hebt inderdaad je vingers in de oren. Maar je bent geen aap. Want in tegenstelling tot jou kent de aap zijn Schepper.
 6. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Projectie? Je hebt jezelf reeds belachelijk gemaakt. Maar dat zie je niet (moedwillig blind). Omdat je te druk bent jezelf met drogreden te bevredigen. Zie het oorspronkelijke bericht. En probeer het eerst eens te lezen. En dan reageren zonder drogreden. Drogreden. Drogreden. Haha, das een goeie!
 7. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik zie dat je graag een persoonlijke aanval gebruikt in plaats van op inhoud in te gaan. Dat is jammer en het zegt wat over jou. Ga je nu ook nog in op de inhoud ? Zie het oorspronkelijke bericht.
 8. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik zie dat je graag drogreden gebruikt om jezelf te bevredigen. Zoals een dronkaard geniet van zijn roes. En dat niet alleen, maar onderling met elkaar. Daar wens ik je veel plezier mee. Het heeft echter niets met de werkelijkheid te maken.
 9. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Je laat zien dat je graag drogreden gebruikt om jezelf gelijk te geven. Als een dronkaard aan de alcohol voor een korte roes. En dat voelt vast prettig. Maar het heeft niets met de realiteit te maken. Je laat slechts zien dat je graag drogreden gebruikt om jezelf gelijk te geven. Als een dronkaard aan de alcohol voor een korte roes. En dat voelt vast prettig. Maar het heeft niets met de realiteit te maken.
 10. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik verklaar dat je God op zijn woord moet geloven. In welke taal je dat doet is niet relevant. Als je maar zeker weet dat je geen nepbijbel hebt. Begin in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 4 om te leren waarom je de vergeving van je zonden nodig hebt en wat je daarvoor moet doen (And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire): https://www.tsabs.nl/rechtvaardiging1.html.
 11. ChristiaanTSABS.nl

  Hoe we aan de Bijbel gekomen zijn

  De persoon onder schuilnaam "jezus weende" is een heretick: https://www.tsabs.nl/woorden/heretick-onder-pseudoniem-jezus-weende
 12. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Je hebt nog niets aangetoond. Je laat slechts zien dat je graag drogreden gebruikt om jezelf gelijk te geven. Als een dronkaard aan de alcohol voor een korte roes. En dat voelt vast prettig. Maar het heeft niets met de realiteit te maken.
 13. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Amen. Prachtig vers! Probeer je hiermee te zeggen dat je graag jouw euros omruilt voor mijn echte Monopoly biljetten? Of hecht je meer waarde aan jouw euros omdat je (in afwijking van je eerdere drogreden) begrijpt dat Monopoly geld (ondanks dat het echt is) je niet zal baten? In dat geval wil je misschien ook je eerdere opmerking over de "echtheid" van jouw bijbel herzien.
 14. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Heel goed. Ik heb nog wel wat Monopoly geld voor je in ruil voor jouw euros.
 15. ChristiaanTSABS.nl

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Hoe weet je of jouw bijbel echt is? Daarvoor moet je het woord uit jouw bijbel op zichzelf toepassen: Zoals staat geschreven: het woord van God is waarheid (Johannes 17:17), geen leugen is van de waarheid (1 Johannes 2:21), en God kan niet liegen (Titus 1:2). Daaruit volgt dat een boek met een leugen NIET van God kan zijn - en dat om die reden ook niet is. Want als jouw bijbel een leugen bevat, dan ontkent jouw bijbel zichzelf. Dat is, de ontkenning dat God's woord waarheid is, dat geen leugen van de waarheid is, en dat God niet kan liegen. En God is niet de auteur van verwarring. Een enkelvoudige leugen maakt dus je hele bijbel een leugen. En daarmee nep. Een Satanische vervalsing. En God werkt alleen door zijn eigen woord. Want het staat geschreven: geloof komt door horen, en horen door het woord van God. Het geloof dat werkt komt dus NIET door het woord van iemand anders. Zoals het woord uit Satan's vertaling. Waarom is dit belangrijk? Omdat een nepbijbel een nepgeloof voortbrengt dat niet zal baten noch bevrijden. Als jouw geloof volgt uit een nepbijbel, dan kan je hierbij weten dat je NIET gered bent van de hel. Vandaar het belang om zeker te stellen dat jouw bijbel niet nep is. Voorts is het goed om te weten dat God's woord NIET gebonden is aan taal. De Maker van hemel en aarde is in staat om zijn woord in het Nederlands beschikbaar te stellen. Helaas zijn alle mij bekende Nederlandstalige bijbels nep, omdat zij leugens bevatten. Dit betreft onder meer: (Herziene) Statenvertaling NBG1951 NBV De leugen in de NBG1951 en de NBV is eenvoudig zichtbaar: Zie Markus 1:2. Als daar woorden staan van de strekking "zoals geschreven staat in Jesaja", dan weet je dat je een nepbijbel te pakken hebt. Omdat het eerste deel van het daaropvolgende citaat NIET uit Jesaja komt, maar uit Maleachi. En Maleachi is niet Jesaja. En hij die denkt, Wat maakt dat nou uit?, is christendom. En niet te helpen. Omdat zo'n persoon het wezenlijke verschil miskent tussen waarheid en leugen. En daarmee het verschil tussen God en Satan, licht en duisternis, hemel en hel en het meer van vuur, en eeuwige glorie en eeuwige verdoemenis. Maar hij die inziet dat een nepbijbel hem het slachtoffer maakt van misleiding - en dat hij daarmee zijn ziel zal verliezen, geldt hierbij als een gewaarschuwd mens. (En voor hen die enerzijds (in weerwil van God's woord) menen dat God's woord wel gebonden zou zijn aan taal - zodat in hun beleving elke vertaling onbetrouwbaar zou zijn, maar anderzijds in contradicatie daarmee toch graag grasduinen in Hebreeuws en Grieks (of andere talen die ze eigenlijk niet spreken) om datgene wat door God gebonden zou zijn alsnog zelf te bevrijden (waarbij zij dus doen (vertalen) waarvan zij ontkennen dat God dat kan): Het gaat niet om taal. Het gaat om wat waar is. Bijvoorbeeld: 5+5=10, niet 11. Evenzo is V+V=X, niet XI. En als je niet gelooft dat 5+5=10, evenzo zal je niet geloven dat V+V=X. Of je vertrouwt God op zijn woord. Of je doet dat niet. Er is geen tussenweg.) En als je een nepbijbel hebt, zorg dan dat je een echte Bijbel krijgt. In het Engels is dit de King James Bijbel (Pure Cambridge Edition). En begin met lezen in Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 4 om te weten waarom je de vergeving van je zonden nodig hebt, en wat je daarvoor moet doen. Deze tekst uit de King James Bijbel is hier vertaald in het Nederlands.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid