Spring naar bijdragen

Plume

Members
 • Aantal bijdragen

  1602
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Plume

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Religie
  vrijzinnig humanist

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Plume

  Victor Christus

  En wat doet de onbarmhartige dienstknecht? (Matteüs 18,23-35) Die zegt tegen zijn kinderen: omdat jij de vele regels, geboden en verboden van het Wachttorengenootschap niet houdt en niet gelooft in hun leer, onthoud ik jou mijn liefde, zet ik jou uit mijn huis en zwijg ik je dood. En waarom? Omdat de ouderlingen dat zeggen en omdat ik banger ben door mensen te worden uitgesloten dan dat ik van de Heer houd. En als klap op de vuurpijl noemen wij ánderen dan “een goddeloze bende”......
 2. Plume

  Victor Christus

  Dit soort gedachtengoed komt niet uit de bijbel maar uiit de Heidelbergse Catechismus en uit de Institutie van Calvijn. Kijk maar: Heidelberger Catechismus, zondag 16 vraag 40: Waarom heeft Christus zich tot in den dood moeten vernederen? Antwoord: Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door den dood des Zoons Gods. Calvijn, Institutie II, hoofdstuk 16: God is de mens een vijand geweest (....) God de Vader is door Christus’ offerande voldaan en verzoend. Zijn gramschap is door deze Voorbidder gestild. Dit is een van de ergste teksten!! ongelooflijk ver van het bijbelse getuigenis. Het idee is dan “God toornt over de zonde. Hij kan niet anders want hij is rechtvaardig. En die toorn is - zo wordt het ook uitgelegd - dan het bewijs van die liefde, zodat het niet ons of de wereld zou treffen, maar Christus heeft getroffen. Die als een soort bliksemafleider zeg maar de toorn afwendt van ons. Dat is het idee. En dat staat haaks op de bijbel. Nergens wordt Gods toorn in verband met het sterven van de Heer Jezus genoemd. Maar o de hele orthodoxe (westerse) breedte wordt het zo geleerd. Wanstaltig, de orthodoxe leer! En omdat die wanstaltige leer zulk gemeengoed is geworden moet het ook aan de kaak gesteld worden. Romeinen 5:7-8 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. Er staat niet dat hij bewijst dat zijn gramschap jegens ons betaald moest worden en dat hij gerechtigheid eist. Neehee: hij bewees zijn liefde. Dat is precies het tegenovergestelde. God bewijst zijn liefde. Als je wilt weten hóe veel God van deze wereld houdt, van al die miljarden mensen; hoe weet ik dat God van mij houdt, van deze wereld houdt, hoe heeft hij dat bewijs geleverd: Hij heeft dat bewezen doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren (doelmissers) waren. Toen we er helemaal geen aanspraak op konden maken, sterker nog, toen de wereld haar vijandschap bewees door Gods Zoon aan het kruis te nagelen, bewees God zijn liefde!!! Toen je goed was? Nee, toen je er geen enkele aanspraak op kon maken! —> Gods gramschap werd niet aan het kruis gestild. God bewees zijn liefde! —> Waarom stierf Hij : om zijn liefde te bewijzen!
 3. Plume

  ongelovigen en kwade geesten

  Handelingen 4 7 En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? 8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israël! 9 Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is; 10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. 11 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. 12 En de zaligheid is in geen Anderen;want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.
 4. Plume

  Muziek topic

 5. Plume

  ongelovigen en kwade geesten

  Aangezien jij beweert dat ik zou denken boven jouw God te staan, moet jouw God wel de duivel zijn. Eenvoudige logica. Afgezien daarvan houdt mijn God zoveel van de mensen dat Hij zelfs zijn Zoon voor ons gaf. En deze Zoon heeft precies verteld en voorgeleefd wat Onze Vader van ons verlangt. Weduwen en wezen bij te staan in hun nood. En niet je kinderen uit te sluiten omdat ze de vele leer van het Wachttorengenootschap afwijzen. Niet je kinderen in nood te brengen door ze uit te sluiten maar ze lief te hebben. Het is een kwade geest die dát doet en dát kan! Je kinderen uitsluiten. Het is een kwade geest die mensen uit angst voor straf zo ver krijgt dat ze dát doen. Er zijn ook mensen die ondanks alle propaganda en strafmaatregelen van het genootschap kozen voor de liefde. Zoals deze mevrouw. Zij vertelt hoe ze opgroeide in een gezin van Getuigen. En dat ze pas toen ze met haar man die ook Getuige was zelf kinderen kregen, de organisatie ging bekijken door de ogen van hun kinderen. En toen gingen ze vragen stellen. En toen bleek hoe de organisatie in elkaar zit en hoe ze belogen zijn. Een heel enge sekte als je het mij vraagt. Ze mogen niet studeren, ze mogen niet stemmen, ze mogen geen NGO hebben, terwijl het genootschap zelf NGO’s heeft. Ze worden dom en blind gehouden en als ze vragen gaan stellen worden ze door de “ouderlingen” meteen verdacht gemaakt en monddood gemaakt. modbreak Trajecto: Opnieuw een maand geen berichten plaatsen mogelijk. Gaarne serieus antwoord op mijn email bij vorige ban.
 6. Plume

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Wat niet kan is dat het onchristelijke godsbeeld van de Jehova’s Getuigen op een christelijke forum wordt opgelegd. En wie weigert de verschillende godsbeelden die in de bijbel door elkaar heen lopen, inclusief de ontwikkeling door de eeuwen heen van het godsbeeld dat Jahweh genoemd wordt, kritisch te bestuderen, die doet niet aan bijbelstudie, die brengt kerkleer van de Jehova’s Getuigen. Wij Mij heeft gezien heeft de Vader gezien, sprak Jezus. En wat Hij onderwees staat finaal haaks op wat het Wachttorengenootschap leert. Als je de eenvoudige Boodschap van God de Zoon, Jezus, die JHWH, de Zijnde, is, - immers God is zowel schepper als verlosser van de in zonde gevallen wereld,- legt naast die hele toren van Babel die leer van het Wachttorengenootschap heet, kun je gaan beginnen met schrappen. Dan dondert het hele kaartenhuis in elkaar. En als je dan eindelijk de liefdeloosheid beseft van die lege leer die je hebt aangehangen, dan hoop ik dat je voorraad zakdoekjes op peil is. (spelling gecorrigeerd)
 7. Plume

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Ja. Het geweten van die mensen is gedood door het Überich.
 8. Plume

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ja. In Christus geloven, dat doet de duivel. Christus geloven, das andere koek.
 9. Plume

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  En langs vele andere kanalen midden in de wereld. 😁
 10. Plume

  ongelovigen en kwade geesten

  Ik zit zeer zeker ver boven de duivel die jij God noemt, Sjako. Op de schoot van Christus. Nou jij weer.
 11. Plume

  ongelovigen en kwade geesten

  Ik ben niet bang voor de duivel die jij God noemt, Sjako.
 12. Plume

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Ja. Je mag vooral niets doen om leed te verzachten cq tegen te gaan. God moet het maar oplossen. Alsof God je geen individualiteit en geen stemrecht gaf. Alsof God je geen handen gaf, geen hart, geen verstand om te studeren en geen gevoel. En als je kind die leer afwijst moet je die individu verstoten. Als dat niet des duivels is....
 13. Plume

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  “Satan” (de dwaling) heeft hem opgericht zelfs. Jezus was nog maar net vertrokken en de geest van religie kreeg alweer de overhand.
 14. Plume

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Ik vergat er nog eentje. https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5055121/paula-was-18-toen-ze-de-jehovahs-getuigen-verliet-ik-wist-dat-ik-alles Dat meisje heeft gelukkig haar individualiteit, dat wat van Christus is, niet laten vernietigen. Die ouders hebben heel wat te verantwoorden, maar zij zijn misleid door dat instituut genaamd wachttorengenootschap en onze Lieve Heer is lankmoedig. Jezus mocht van de Farizeeën ook niet omgaan met tollenaars.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid