Spring naar bijdragen

Plume

Members
 • Aantal bijdragen

  996
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Plume

Profile Information

 • Religie
  vrijzinnig humanist

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Dus volgens jouw geloof is liefde onchristelijk en niet toegestaan. De wetenschap is hierin dan meer met Christus dan de leer van het wachttorengenootschap. Kijk maar. Liefde, endorfines en kracht Liefde maakt gezond, liefde heelt en liefde laat leven. Er zit een genezende kracht in liefde, en er worden door liefde véél endorfines aangemaakt! Endorfines zijn héél welkom en zorgen voor het geluksgevoel. Mensen die liefde en verbondenheid ervaren, letterlijk gezonder blijven en genezen eerder. Het voelen van oprechte betrokkenheid, en het meevoelen met je partner werkt al enorm helend. Liefde werkt niet alleen genezend op emotioneel gebied, maar ook lichamelijk. Liefde maakt endorfines aan Betrokkenheid, meevoelen, empathie en liefde betekenen dat je je op een positieve manier met de ander verbind. Je laat binnenkomen wat de ander doormaakt en met je deelt. Hierdoor voel je je begrepen en erkend, en dat is één van de belangrijkste menselijke behoeftes: acceptatie en erkenning. Jarenlang het gevoel hebben dat je niet geaccepteerd wordt (afwijzing) en niet erkend wordt levert frustraties op en maakt dat je lichamelijk minder goed functioneert. De positieve eigenschappen van liefde, zorgt voor de aanmaak van endorfines. Dit zijn belangrijke boodschapper stoffen (elke emotie die je voelt, maakt 'boodschapper' stoffen aan). Endorfines worden aangemaakt wanneer je je gelukkig, tevreden, liefdevol en geliefd voelt. Endorfines bevestigen of versterken het geluksgevoel en dragen het rond in het hele organisme. De endorfines, waarvoor liefde verantwoordelijk is, zijn goed voor je weerstand en genezingsproces. Maar ook maakt liefde fenylethylamine aan. Deze stof zit ook in chocola. Mensen worden depressief bij een gebrek aan fenylethylamine. Het is een natuurlijke drug die dezelfde werking teweegbrengt als amfetamine. De natuurlijke drug zweept je op, maakt je koortsachtig en euforisch. Hechting De mate waarin je in staat bent om een relatie met een partner aan te gaan en te onderhouden, de mate waarin je kan meevoelen en begrip op kan brengen voor je partner is afhankelijk van de manier waarop je in je jonge kindjaren gehecht bent aan je ouders (hechtingsstijl). Als je partner ergens mee zit, help het je relatie enorm als je er echt aandacht voor hebt. Want tussen de woorden door kun je veel meer horen (aanvoelen). Van vrouwen is bekend dat ze geen oplossingen willen, maar dat ze gewoon gehoord willen worden in hun probleem. Wanneer dat gebeurt voelen vrouwen zich al een stuk beter, en kunnen ze vaak zelf met de oplossing komen. Baby's die niet liefdevol worden geknuffeld groeien minder goed Mannen die hun partner een kus geven als ze naar werk gaan, leven gemiddeld vijf jaar langer Bejaarde mannen leven korter, als hun partner is overleden dan leeftijdsgenoten die nog met hun partner samen zijn. Liefde doet leven. Liefde is gezond, tonen ook onderzoeken aan Liefde geneest Dat liefde geneest en gezond maakt bleek uit een onderzoek onder vrouwen met borstkanker. Alle vrouwen kregen medische behandeling en begeleiding, maar de helft van de groep zat wekelijks in een supportgroep waar ze over hun ziekte konden praten. De vrouwen uit deze groep bleken minder angst te hebben, waren minder depressief, hadden minder pijn en last van bijwerkingen. Liefde heelt en heeft veel positieve effecten. Betere gezondheid Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat mannen met hart- en vaatziekten 50% minder ziektesymptomen hadden, wanneer ze wederzijdse liefde met hun partner ervaarden. Hoe meer risicofactoren er voor die mannen waren (zoals stress, cholesterol of een hoge bloeddruk, hoe groter de beschermende en positieve werking van de liefde. Het onderzoek werd gehouden bij verschillende dorpsgemeenten in Amerika. Eén dorp sprong er in positieve zin uit. Daar kwamen veel minder hart- en vaatziekten voor, terwijl de bewoners er ongezondere eetgewoonten op nahielden, rookten en dronken. Het bleek om een Italiaanse kolonie te gaan waar het sociale leven en de familie een belangrijke plaats innamen en men lief en leed deelde. Emotionele steun en verbondenheid is cruciaal voor de gezondheid. Liefde maakt krachtig In een ander onderzoek werd aan vrijwilligers gevraagd terug te denken aan een moment waarop ze behoorlijk boos waren. Het terugdenken daaraan veroorzaakte instabiliteit in hun hartritme, en het deed een aanslag op het immuunsysteem. Dit negatieve effect bleef zes uur aanhouden. Maar het terugdenken aan liefde bracht binnen een paar minuten het lichaam weer op de regel. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/36318-liefde-endorfines-en-kracht.html Lucas 6:35 “Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.” 1 Korintiërs 13:13 “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 1 Johannes 4:7 “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.” Galaten 5:6 “In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.” 1 Petrus 4:8 “Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.” 1 Johannes 4:19 “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” Romeinen 13:10 “De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” Psalm 31:23 “In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen ik u om hulp riep.” Romeinen 5:5 “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.” Kolossenzen 3:1 “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.” Spreuken 20:28 “Liefde en trouw beschermen de koning, liefde schraagt zijn troon.” 1 Johannes 4:18 “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.” Johannes 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
 2. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Er is niets magisch aan, gewoon wetenschap. Als een middeleeuwer ineens in onze tijd zou zijn en een computer zou zien zou hij het magie noemen. Jouw reactie is onchristelijk sjako. Zeer onchristelijk. Je maakt zo een farce van het christendom. De liefde zet je weg als onchristelijk, de wetenschap zet je weg als onchristelijk. En dat alleen maar omdat jouw persoonlijke interpretatie die je ontleent aan het wachttorengenootschap niet strookt met die van een ander. Jouw eigen reacties zijn onchristelijk. Liefde is genezend voor de ziel en ook voor het lichaam. Liefdevolle aanraking doet bijvoorbeeld de bloeddruk dalen. Allemaal bewezen. En laat nou het onderwijs van Jezus over liefde gaan.
 3. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Ter illustratie
 4. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Dat men zou gaan zingen is natuurlijk flauwekul. Openbaringsliteratuur in de Bijbel is een en al symboliek. Waar het in mijn optiek over gaat is om geluidsfrequenties die worden verhoogd in een mens die met liefde gevuld, vervuld, wordt. Trillingen zijn de grondslag van alle materie. Het “zingen” en het geluid van de 7 trompetten in Openbaring is symbolisch voor verhoging van de trillingsfrequentie. Daar had de toenmalige mens nog geen kaas van gegeten en door kennis te verpakken in scheppingsmythen bijvoorbeeld maar ook in mystieke teksten zoals de Openbaringsliteratuur in de Bijbel, kunnen mensen van alle tijden er “iets” van begrijpen. Leg maar eens aan een middeleeuwer uit wat een internetmodem is bijvoorbeeld. Of een WiFi verbinding. Dat kan hij niet begrijpen. Om nog iets van de betekenis over te brengen zul je dat in taal moeten verpakken die past bij wat de leefomgeving van die middeleeuwer. Alles, wat bestaat, is trilling In de antieke wereld formuleerde Hermes Trismegistos het al zo. Een bijzondere trilling ontspringt aan het hart. Zij kan helen en ons leven op een werkelijk wondervolle manier veranderen. Het hart heeft een hogere invloed op de toestand van alle overige organen en lichaamsfuncties. De trillingen die het hart uitzendt, beïnvloeden onze lichamelijke gezondheid, ons emotioneel welbevinden, onze belevenissen in het algemeen menselijke, en ook onze spirituele ervaringen. De verborgen substantie die dit alles stuurt, zijn onzichtbare trillingen die wij zelf permanent produceren en in de ruimte uitzenden. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie. Alles wat bestaat, levende wezens zoals ook schijnbaar levenloze dingen zoals de tafel waaraan je zit, zenden trillingen de ruimte in. Want alle materie bestaat in zijn kleinste eenheden uiteindelijk uit trillingen die zich op natuurlijke wijze in de ruimte uitbreiden, net zoals golven zich naar buiten voortplanten wanneer men een steen in een kalme vijver werpt. Trillingen zijn de basisgrondslag der materie, evenals die van ons lichaam. Zoals de nieuwste onderzoekingen laten zien, produceert ons brein bij zijn arbeid – bijvoorbeeld bij het denken – elektromagnetische trillingen die aan de oppervlakte van het hoofd meetbaar zijn en zich van daaruit in de omgeving uitbreiden. Nog voor onze trillingen andere levende wezens bereiken, werken ze in op ons eigen lichaam. Elke gedachte die we denken, elk gevoel verandert ogenblikkelijk de frequentie van onze lichaamcellen – hetzij positief of negatief. Zijn onze gedachten en de daartoe behorende emoties van constructieve aard, dan staat ons daarmee een ongelofelijk werkzaam instrument ter beschikking, om onze gezondheid duurzaam te verbeteren. Doch sterker nog dan de gedachten is de kracht van het hart. De wetenschappers van het californische “Heart Math Institute” hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, gedurende vele jaren zeer precies onderzocht. Daarbij deden ze de ongelofelijke ontdekking dat het elektromagnetische veld van het hart vijfduizend maal meer energie uitzendt als die bij het denken ontstaat. Het energieveld van het hart is met speciale toestellen te meten en kan een doorsnede van verscheidene meters omvatten. Het bestaan van het hart-energieveld is misschien ook wel de reden waarom we ons in de onmiddellijke nabijheid van mensen die werkelijk in hart en nieren ergens voor staan, zo prettig voelen; we baden als het ware in hun harten-energie en veroorzaken daardoor zelf trillingen met een hogere frequentie, wat ons welbevingen merkbaar verbetert. De Amerikaanse auteur en wetenschapper, Drunvalo Melchizedek stelt dat liefde, door een open hart uitgestraald, exact dìe trilling teweegbrengt waarop materie reageert. Ontbrekende liefde zou de oorzaak zijn van alle ziekten, want liefde zou materie en daarmee onze lichaamscellen ordenend beïnvloeden en zo de weg naar gezondheid en heling effenen. Geest en Hart voor Liefde openen Drunvalo Melchizedek onderzocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met zijn team het frequentiespectrum van door verscheidene helers tijdens hun werkzaamheid uitgestraalde energieën. Zij ontdekten dat alle helers op het moment dat zij heling verstrekten, hun volledige concentratie gericht was op een zeker energiecentrum in hun lichaam; het boven het borstbeen gelegen (universele) hartchakra. Dit energiecentrum is in geactiveerde toestand blijkbaar met het talent verbonden om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen. Deze liefde zou het zijn die de door ziekte gewijzigde materie bij de patiënt weer in balans brengt en zo de heling in werking zet. Liefde, compassie en medeleven gelden tot de hoogste ‘frequenties’ waarin een menselijk wezen kan vibreren. Deze hebben het vermogen om lichaam, geest en ziel te helen. Wanneer men geest en hart voor de liefde opent, begint de universele goddelijke energie ongehinderd door de mens te vloeien. Ieder mens is van nature met deze kracht verbonden. Toch kunnen negatieve gedachten en gevoelen zoals angst, twijfel, schuldgevoel, haat en egoïsme deze energiestroom blokkeren en zo alle mogelijke gezondheids-, emotionele- of spirituele problemen tevoorschijn roepen. Gelukt het echter om ons met deze innerlijke energiebron te verbinden, dan staan ons praktisch oneindige kracht reserves ter beschikking. Ook daarom benadrukken vele wijze leraren, dat het belangrijk is om opnieuw in harmonisch akkoord te komen met de kosmische goddelijke energie. Dat is mogelijk door meditatie of gebed, maar ook wanneer we ons hart verder openen en onze medeschepsels op deze planeet met medegevoel en opmerkzaamheid tegemoet treden. De frequentie der liefde is de hoogste ons ter beschikking staande energievorm en tegelijkertijd de grootste katalysator voor de ontvouwing van ons onbegrensde scheppingspotentiaal. Wij zijn hier om onze hoogste Zijnstoestand te (be)leven. De angst heeft ervoor gezorgd dat de wereld in de toestand is, zoals ze is. Liefde heeft de kracht ons zelf en de wereld te veranderen. Dat is onze keuze. Bron
 5. Plume

  ASMR

  Toch bijzonder, niet? Dat Jezus niemand uitschold, noch veroordeelde, behalve schriftgeleerden.
 6. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Het lijkt me dat je een probleem hebt met je verbeeldend vermogen. Metaforen kun je dan niet begrijpen.
 7. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Als jij zoals Christus deed, bidt “Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiede”, wiens wil is het dan dat Gods Wil geschiede? Heb jij niets te willen in Gods Koninkrijk? En wie is die jij dan die wil/niet wil?
 8. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Matteüs 13: 1-9 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’
 9. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Als jouw portemonnee gevuld is met stenen en je die niet wilt loslaten, past het gratis geld er niet in. Dat valt naast je portemonnee en een ander pakt het wel op. Het blijft gratis en zonder voorwaarden gegeven. Je kon het alleen niet ontvangen omdat je van stenen houdt en wel zoveel dat je die niet wilt loslaten. Dat ligt aan jou, niet aan het geschenk. Zo is dat ook met het ontvangen van Christus in je binnenste. Dat gebeurt in je subtiel energetisch lichaam. Dat zit van binnen. En wie wil kunnen ontvangen zal het oude moeten “geven”, opgeven, loslaten. Zo is dat ook met de liefde. Haat, rancune, moet wijken als je vervuld wilt worden van Gods liefde. Je kunt het energetisch lichaam ook vergelijken met een graal (ons subtiel energetisch lichaam) waarin slootwater (alle negatieve emoties en gedachten) zit en waar zuiver water in uitgeschonken wordt. Als je dat water wilt ontvangen zul je het slootwater op moeten willen geven en dus los moeten willen laten, overgave. Want dat water is een bron zonder einde en blijft dus stromen, zodat het slootwater er op den duur helemaal uitgewassen is. Als je dat niet wilt, dus als je haat, rancune, bitterheid, etcetera wil blijven koesteren, dan kan dat dus niet, want in Hem is geen duisternis. Het is om niet gegeven, maar om het te kúnnen ontvangen is het wel nodig dat de bereidheid daartoe er is. Is die wens, dat verlangen, er niet, dan kan het niet worden ontvangen, omdat de ontvanger het afwijst. En God dwingt niet. Liefde kan per definitie niet worden afgedwongen. Dit verandert niets aan het feit dat het geschenk is gegeven en blijft gegeven. Ook al wijst de ontvanger het op dit moment af. Ooit gaan al die stenen zo zwaar wegen dat je ze niet meer koesteren wilt of kunt. Dan is het geschenk er nog steeds, geduldig wachtend tot de ontvanger Hem wil ontvangen. Dan legt men die stenen neer, laat ze los, dan is de grond rijp.
 10. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Het is duidelijk dat jij wacht tot Jezus terugkomt om je te vertellen dat je in Hem mag wandelen. Niemand anders gaat die stappen voor jou zetten hoor. Overgave is samenwerking. Dansen. Christus leidt, jij volgt. Inderdaad. Een andere valkuil is juist dat men denkt zijn ego helemaal op te moeten geven. “Je” (=men) moet je “ego” worden. Dat wat uit Hem is moet je ego worden. De graal moet met Hem gevuld worden. De graal is je ikkigheid. De realisatie in Christus kan niet zonder individuatie.
 11. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Genesis 4: 10-16 toont enkel maar de werking van de Wet, die van Karma is. Het is niet de Wet die zalig maakt. En ondanks de zonde is God toch met die mens die onder de Wet is. God toont reeds iets van de genade aan de broedermoordenaar Kaïn. Gen. 4: 10-16 Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Als God niet iedere zondaar in zekere mate de hand boven het hoofd hield, zoals hier ook bij Kaïn, dan zou geen mens voldoende tijd van leven hebben gehad om iets te leren en tot voortschrijdend inzicht te komen.
 12. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander. Maar waarom is dat? Dat legde ik uit. Matteüs zegt hetzelfde zo: Matteüs 6: 22 (SV77) De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; 23Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn!
 13. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Om niet wil zeggen, niet door jou verdiend, het wordt je geschonken. Als jouw portemonnee helemaal vol zit met plastic Albert Heijn muntjes waar jij aan vasthoudt, dus die je weigert los te laten, op te geven, dan kunnen er geen geschonken euro’s in. Zo is dat ook met je subtiel energetisch lichaam. Het is geen kwestie van verdienen maar van graag willen ontvangen. En wie wil kunnen ontvangen zal het oude moeten “geven”, opgeven, loslaten. Zo is dat ook met de liefde. Haat, rancune, moet wijken als je vervuld wilt worden van Gods liefde. Je kunt het energetisch lichaam ook vergelijken met een graal (ons subtiel energetisch lichaam) waarin slootwater (alle negatieve emoties en gedachten) zit en waar zuiver water in uitgeschonken wordt. Als je dat water wilt ontvangen zul je het slootwater op moeten willen geven en dus los moeten willen laten, overgave. Want dat water is een bron zonder einde en blijft dus stromen, zodat het slootwater er op den duur helemaal uitgewassen is. Wie haat, rancune, bitterheid, etcetera wil blijven koesteren, houdt dat slootwater vast, laat zich niet wassen. Het kan om niet ontvangen worden, maar om het te kúnnen ontvangen is het wel nodig dat de bereidheid daartoe er is. Is die wens, dat verlangen, er niet, dan kan het niet worden ontvangen.
 14. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Ja zo zag (zie) ik dat ook. Maar juist daarom zat ik met de wraak-vraag. Die heb jij nu verhelderd. Je begrijpt er niks van. Rechtvaardigheid vindt plaats ja. Als een gegevenheid, dat onzichtbaar de wereld bestuurt. Het is echter niet op basis van rechtvaardigheid dat de zondaar tot God terug kan keren. Enkel liefde en dit door geloof. Om niet. Zolang een mens rancune blijft koesteren kan hij de gratie niet ontvangen. Hij blijft dan eten van de boom van kennis van goed en kwaad. (Karma, altijd voortdurende actie-reactie). Daarom leerde Christus je bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn niet zomaar woorden en zinnen, daar schuilt diepe spirituele waarheid in. Matteus 18 21-35 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
 15. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Dankjewel voor je verhelderende visie.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid