Spring naar bijdragen

Wouter Philippaerts

Members
 • Aantal bijdragen

  327
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Mullog in Klimaatverandering   
  Minder vlees is goed voor het milieu en goed voor het klimaat. Wat niet wil zeggen dat je veganist of vegetariër zou moeten worden want zo zitten wij biologisch niet in elkaar. Maar een of twee dagen per week zonder vlees en wat minderen doet niemand kwaad.
 2. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Ricky Tjin in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  @Bastiaan73 Interessant en ook is het zo dat alle namen van het nieuwe testament geen gelijke hebben in het oude.
 3. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Ricky Tjin in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  @Dat beloof ikDe Messias in het oude testament is de gezalfde. Alleen in het nieuwe testament wordt Jezus beschreven als de vervulling van de titel. 
 4. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Ricky Tjin in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  Hij is het wel. Mat. 28:20
 5. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Bergen verzetten   
  De Nederlandse Concordante Vertaling vertaalt letterlijk epileptisch. De woordopbouw: 'Hij-is-maan-doende'.
  Het woord was eerder gebruikt in Mat. 4:24. 
  Bezetenheid is dit ook wel omdat later gezegd wordt dat de demon uit de jongen kwam na de berisping. 
  Ik denk inderdaad dat de evangelist met de maanziekte bedoelde dat een kwade geest de oorzaak was.
  De dwarsheid en ongelovigheid van de leerlingen maakt dat de ziekte niet te genezen was.
  Zou dwarsheid ook halsstarrig (zoals de farao destijds) kunnen zijn?
 6. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Chaim in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  De naam Ἰησοῦς in de koine Griekse LXX wordt gegeven aan יְהוֹשׁוּעַ (Jehosjoe'a), הושע (Hosje'a) en יֵשׁוּעַ (Jesjoe'a) en komen allen van de woordstam יָשַׁע, wat onder andere redden (letterlijk: ''hij redde'') betekent. De claims van Ricky terzijde, vraag ik me af waarom er in de LXX voor Ἰησοῦς is gekozen i.p.v. Ἰoσοῦας.
  Normaal gesproken worden Hebreeuwse namen die beginnen met "Jeho..." (... יְהוֹ) naar het Grieks getranslitereerd als "Io..." (Ιω ...). Dat gebeurt volgens mij consequent: Jehosjafat (יְהוֹשָׁפָט) wordt Iosafat (Ιωσαφατ); Jeho'asj (יְהוֹאָשׁ) wordt Ioas (Ιωας); Jehojachien (יְהוֹיָכִין) en Jehojachiem (יְהוֹיָקִים) worden Ioakim (Ιωακιμ); Jehonadav (יְהוֹנָדָב) wordt Ionadab (Ιωναδαβ); Jehozavad (יְהוֹזָבָד) wordt Iozabed (Ιωζαβεδ); Jehonatan (יְהוֹנָתָן) wordt Ionathan (Ιωναθαν); Jehotsadak (יְהוֹצָדָק) wordt Iosadak (Ιωσαδακ); Jehoram (יְהוֹרָם) wordt Ioram (Ιωραμ); Jehosjeva (יְהוֹשֶֽׁבַע) wordt Iosabee (Ιωσαβεε); Jeho'addien (יְהוֹעַדִּין) wordt Ioadin (Ιωαδιν); Jehosjav'at (יְהוֹשַׁבְעַת) wordt Iosabeth (Ιωσαβεθ) en Jeho'achaz (יְהוֹאָחָז) wordt Ioachas (Ιωαχας)... Maar met Jehosjoe’a (יְהוֹשֻֽׁעַ) lijkt me dat deze norm wordt veranderd en dat de Griekse ''Ιω" wordt vervangen door "Ἰη". Hier wordt i.p.v. Iosoeas (Ἰoσοῦας) de naam van Jezus uit het Griekse Nieuwe Testament gebruikt: Ἰησοῦς. Is dat niet ietwat een anomalie?
 7. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Ricky Tjin in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  Hallo @Wouter,
  Je concludeert dat de Septuaginta van groot belang is. Het lichaam van Christus heeft vele leden en kent verscheidenheid aan genadegaven (1 Korinthe 12).
  Als jij geroepen bent voor de Septuaginta en je er voldoening bij ervaart, dan is het fijn voor je en gun ik je het van harte.

  Je stelt mij de vraag of Hebreeuws de taal van God is.
  Persoonlijk ervaar ik Klassiek Hebreeuws als een levendige taal, met een toegevoegde waarde voor mijn persoonlijke relatie met YHWH Elohim.
  Juist door bezig te zijn met Klassiek Hebreeuws ervaar ik YHWH Elohim Zijn shalom (H7965).
  Betekenis van shalom (H7965) volgens de Hebreeuws Nederlandse Lexicon:
  1)    volledigheid, welzijn, welstand, vrede
  1a)   volledigheid (van getal)
  1b)   gezondheid, veiligheid (van lichaam)
  1c)   welzijn, voorspoed
  1d)   vrede, rust, tevredenheid
  1e)   welbevinden, vriendschap
  1e1)  in menselijke betrekkingen
  1e2)  t.o.v. God, vooral in verbonds-verhouding
  1f)    vrede (tegenover oorlog)
  1g)   vredig (bn)
  Voor mij is er niets anders en geen enkele ander taal, die opweegt tegen de geestelijk waarde van Klassiek Hebreeuws.
  Persoonlijk beschouw ik Klassiek Hebreeuws als de priesterlijke taal die door YHWH is ingesteld, gedurende de tijd van Mozes.

  De Israëlieten waren door YHWH geroepen om een heilig volk te zijn
  YHWH Elohim sprak tot de Israëlieten, dat Hij hun God was/is, en Hij gebood de Israëlieten om zich toe te wijden en te heiligen (H6942), omdat Hij Zelf heilig is. YHWH Elohim sprak ook dat Hij de Israëlieten uit land Egypte heeft doen trekken, om hun God te zijn; Hij gebood ze om heilig te zijn, want Hij is heilig. (Leviticus 11:44-45 HSV / Leviticus 11:44-45 NKJV).
  Er zijn velen die overtuigt zijn dat er kracht verbonden is met lofprijs en aanbidding. Sommige predikers dagen de gelovigen uit om te beginnen met het lofprijzen van God Almachtig en ze stellen daarbij dat Zijn kracht zal worden vrijgegeven en zal worden ervaren.

  Klassiek Semitisch Hebreeuws was een pictografische taal met een symbolieke waarde. Als ik YHWH Elohim in Klassiek Hebreeuws lofprijs, waarbij ik de Hebreeuwse woorden volgens het Klassiek Hebreeuwse alfabet uitspreek, dan ervaar ik dat als vele malen krachtiger, dan als ik het in een andere taal doe. Zoals ik het persoonlijk ervaar, is Klassiek Hebreeuws de hemelse taal die YHWH Elohim aan ons mensen gegeven, om optimaal met Hem te kunnen communiceren, in een persoonlijke relatie met Hem. Voor mij is het juist het Klassieke Hebreeuws, wat voor mij het verschil maakt ten opzichte van andere talen.


   
  Later werd er aan het Klassiek Hebreeuws een klinkersysteem (Niqqud) toegevoegd, wat men het Modern Hebreeuws is gaan noemen.
  Zelf ervaar ik, in mijn persoonlijke relatie met YHWH Elohim, Modern Hebreeuws als minder krachtig dan Klassiek Hebreeuws. Het verbaast mij ook niet, omdat in de uitspraak bij Modern Hebreeuws, door de Niqqud als klinkersysteem, de letters vaak anders worden uitgesproken dan die volgens het alfabet in Klassiek Hebreeuws zouden worden uitgesproken. Er zijn ook Hebreeuwse woorden, waarvan de letters in Modern Hebreeuws niet worden uitgesproken.
  Manipulatie d.m.v. Modern Hebreeuws
  De Verbondsnaam van de Heere (יהוה), als voorbeeld, voor manipulatie met Modern Hebreeuws:
  Tetragram                        Klank                               Uitspraak
  יהוה  Klassiek Hebreeuws:                                         Yahawah
  יָהוָה  Modern Hebreeuws:   ha           klank; ‘a’           ‘Yahawah’
  יָהוֹה  Modern Hebreeuws:   ho           klank; ‘o’           ‘Yahowah’
  יָהוּה  Modern Hebreeuws    hu / hoe  klank; ‘u’ / ‘oe’    ‘Yahuwah’ / ‘Yahoewah
  יָהוִה  Modern Hebreeuws    hi / hie    klank; ‘i’ / 'ie'      ‘Yahiwah’ / 'Yahiewah'
  Hierboven kun je dus zien dat de uitspraak van de Verbondsnaam van de Heere (יהוה) bij Modern Hebreeuws te manipuleren is.
  Bij het Hebreeuws gaat het primair om de geschreven medeklinkers volgens het alfabet. De uitspraak, is net zoals bij cijfers en getallen, die een schriftelijke registratiebron hebben, een bijzaak. Door de komst van Modern Hebreeuws, waarbij de Niqqud aan het Klassieke Hebreeuws werd toegevoegd, is er verdeeldheid en verwarring ontstaan over de uitspraak van de Heere Zijn Verbondsnaam (יהוה), wat de Tetragram wordt genoemd.
 8. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Desid in Jezus, een plaatsvervangende naam voor de Dé Messias   
  De Griekse versie van 'Jezus' is Ἰησοῦς.
  יְהוֹשׁוּעַ is niet Yahoshua maar daar staat yhwsjw'  ofwel in Nederlandse klanken plus klinkers Jehosjoea' (de eerste 'e' spreek je uit als in 'gekocht', de slotklank als een glottisslag diep in de keel).
  Dit laatste klopt niet. Het Griekse Ἰησοῦς is een transliteratie van Jeesjoea' met een accent op de 'oe'.
  Nee dat klopt niet. De eerste klinker is een stomme 'e'. De slotklank is een diepe glottisslag. Dus Jehosjoea' met het accent op de 'oe'.
  Nee dus. Volgens de Masoretische klinkertekens is het Jehosjoea' . Maar goed, waarschijnlijk werd Jezus oorspronkelijk met de verkorte vorm aangesproken, Jeesjoea'.
 9. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Bergen verzetten   
  @Bastiaan73 Alle krachten hebben invloed op de mens. 
  Ook Joden, die Jezus niet kenden konden ongelovig zijn.
 10. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Leef heilig in dienst van de gerechtigheid   
  Dit stuk gaat over reiniging van zonden zodat we niet meer slaaf zijn van de zonde maar leven in dienstbaarheid aan God. 
 11. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Gaitema in Hypocriet   
  Iedereen weet wat hij daarmee bedoeld. Het gaat vervolgens om de vraag die hij aan ons stelt. Je punt is eigenlijk zoals in de Gouden Eeuw hier pastoors en dominees waren, maar dat ze niet leiders waren van iedereen, omdat je immers ook humanisten, lutheranen en doopsgezinden had.
 12. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Hypocriet   
  Beheerst worden door twijfel is menselijk. Standvastigheid in het geloof in Christus helpt om deze gevoelens te overwinnen. Bidden en vragen voor ontferming en genade kan een mens doen als andere methoden falen. Niets kan een mens scheiden van de liefde van God. Rom 8:39.
  De hogepriesters en farizeeën waren de leiders van het volk. Mat. 16:21, Mat. 23:16. Naast Romeinse overheersers die land bestuurden. Lc. 3:1.
 13. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Oorlog in de geest   
  @Dat beloof ik In vers 18 van Deut. 20. wordt gesteld dat God wil vermijden dat hun goden aanbeden werden.
  Het geven van land aan gelovigen is een overwinning op het kwaad. Mat. 5:5.
   
 14. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Horen, doen en gaan   
  Naar mijn mening zijn christenen allen geroepen tot priesterschap. Op. 1:6. Het beeld van de presbuteros doet me denken aan kennis getest door ervaring. 
 15. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Geestelijke offers (1 Petrus 2:5)   
  in Psalm 51 nog: v. 19. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.
 16. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Geestelijke offers (1 Petrus 2:5)   
  Zoals het al in oude testament werd verkondigd: Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Amos 5:24.
  Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hos. 6:6.
  Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. 1 Sam 15:22.
  Nieuwe testament:
  Barmhartigheid wil ik, geen offers. Mat. 9:13.
  God liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf bekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Marc 12:33.
  Bron: StudieBijbel NBV.
 17. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Desid in Geestelijke offers (1 Petrus 2:5)   
  Zoals het al in oude testament werd verkondigd: Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Amos 5:24.
  Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hos. 6:6.
  Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. 1 Sam 15:22.
  Nieuwe testament:
  Barmhartigheid wil ik, geen offers. Mat. 9:13.
  God liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf bekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Marc 12:33.
  Bron: StudieBijbel NBV.
 18. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Piebe in Piebe is back   
  @Piebe leuk dat je dit even meldt.
 19. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Mcmadtasty in Samenleving voelt geen verantwoordelijkheid   
  Zoals ik denk:
  Systemen dienden eerder misschien nog de mens, het wordt steeds meer de mens die de systemen gaat dienen.
  De economie hield de mensheid draaiende, nu moet de mens de economie draaiende houden door meer en meer te presteren.
  De tunnelvisie is het zien van de beloning voor de prestige. het salaris en al die zogenaamde mooie dingen die je er mee kunt doen.
  De rekening is het uitputten van onszelf en van de aarde. Stress, geen ruimte voor een uitlaatklep, een continue stroom van informatie over alles wat zich in de wereld afspeelt, waardoor de geest bijna onophoudelijk belast wordt met het verwerken va de informatie en geen ruimte overlaat voor het echte verwerkingsproces.
  De mens is een emotioneel wezen, geen machine.
 20. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Koningslied   
  Als je Nederlands kan studeren, kan je ook een andere taal studeren. Voor studie van de grondteksten gebruik ik online graag biblehub.com. Soms ook de app van de Nederlandse Concerdante Vertaling. De scripture4all vind ik niet zo duidelijk weergegeven.
 21. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Bastiaan73 in Valse profeet   
  Ik ga hier mijn persoonlijke mening geven. Grieks is de grondtaal van het Nieuwe Testament, net zoals Hebreeuws de grondtaal van het Oude Testament is. Dus Grieks is geweldig, fantastisch en fenomenaal om te begrijpen wat Jezus Christus ons te leren heeft. Hebreeuws is super, mooi en uitermate nuttig om te weten wat de weg van de eerste gelovigen naar God was en uiteindelijk heeft geleid naar de voltooiing van het Oude Testament in het Nieuwe. 
 22. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Ricky Tjin in Precisiewerk   
  Dankjewel voor je bijdragen Ricky Tjin, Gaitema, Bastiaan73.
 23. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Ricky Tjin in Valse profeet   
  Meer genade nodig hebben lijkt me juist een teken van nederigheid. 
 24. Like
  Wouter Philippaerts ontving een reactie van Gaitema in Precisiewerk   
  Dankjewel voor je bijdragen Ricky Tjin, Gaitema, Bastiaan73.
 25. Like
  Wouter Philippaerts reageerde op Gaitema in Precisiewerk   
  Dat van de helpende hand, liefdevolle metgezel (zoals Jezus bij de Emmaüsgangers) en de brenger van het goede nieuws dat in Jezus onze redder is gekomen!
  Door God te betrekken in je leven en zo te kijken naar wat Hij op onze pad brengt. Daarbij is het goed te luisteren naar Gods stem. Hij wijst ons de weg.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid