Spring naar bijdragen

Marduk

Members
 • Aantal bijdragen

  102
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Alles door Marduk geplaatst

 1. Marduk

  (Black)-Metal, kan dat? [3]

  Natuurlijk "kan" Black Metal. Het wordt immers gemaakt en verkocht...? Ik lees her en der dat mensen bij het beoordelen van muziek vooral afgaan op de teksten. Als doorgewinterd metalhead vraag ik me af waarom. Grunts en screams zie ik over het algemeen als een extra instrument, en eigenlijk geldt hetzelfde voor de klassieke opera-achtige zang van figuren als Bruce Dickinson. In het geval van de meeste Black- en Deathmetal versta je de tekst uberhaupt niet op een paar woorden in het refrein na. Wat maakt tekst dan nog uit? Ik beoordeel muziek eigenlijk altijd op het totale geluid en de melodieen van de verschillende instrumenten an sich. Nu houd ik zelf erg van muziek met een boel agressie. Ik merk dat bij de meeste christelijke bands dit aspect verloren gaat. Ze hebben de neiging om een boodschap in de tekst te stoppen (die je niet verstaat) en minder in de muziek zelf. (Let wel: Ik zeg niet dat alle christelijke bands niet goed zijn in mijn optiek). In de praktijk zijn er maar weinig christelijke black metal (ofwel white metal, ik lees hier ook unblack metal) bands die het gevoel van de betere gewone (anti-christelijke, satanische of atheistische) bands weten te evenaren met hun muziek. Of de overtuiging hieraan ten grondslag ligt is natuurlijk een tweede discussie. Of traditionele (en dus veelal satanische) black metal kan binnen je eigen geloofsovertuiging moet eenieder zelf maar uitmaken. Ik denk dat het raar zou zijn als je je eigen overtuigingen en denkbeelden laat beinvloeden door wat een bepaalde band zingt. Je hoeft het toch niet ergens mee eens te zijn om iets mooi te vinden?
 2. Marduk

  Op kamers en geloof(sbeleving)

  Deed ik dat dan? Nieuw voor me, zeker gezien de lijn der discussie. En Andere Jas: Oud Grieks, dat is lang geleden. Ik moet zeggen dat ik niet wist wat er in de oude vertaling stond, maar "kalos" als "heil" vertalen gaat inderdaad wel heel erg ver.
 3. Marduk

  bekeringsdrang van Christenen

  hoe kan je God dan ontmoeten? toen mijn vader depressief was, was Hij er ook niet,, Het antwoord op de "Waarom was god er niet toen ..."-vraag, luidt vanuit de christelijke hoek veelal: "Omdat men zich er voor open moet stellen." Dit is wederom dezelfde waarheidsvalidatie, als waar eerder over gediscussieerd is. Een ontmoeting met god is een nogal abstract iets. Allereerst is het aannemelijker dat je iets anders ervaart dan een god. Laten we een gevoel niet al te snel bestempelen tot iets bovennatuurlijks. Dan, for the sake of the argument: Stel dat god bestaat (andere discussie), wie zegt dan dat hij goed is (andere discussie), dat hij aanbeden moet worden en of het bidden of anderzijds vereren van deze god uberhaupt nodig is,(andere discussie) of (als klap op de vuurpijl, deze discussie, nl. bekeringsdrang) dat hij de god van dat bepaalde groepje is dat jou wil bekeren? Elke godsdienst (en zelfs zo'n beetje elke denominatie) sluit andere godsdiensten uit, maar door middel van een ontmoeting weet je niet wie nou gelijk heeft. De gemiddelde atheist zou bij een (openbarings-)ervaring eerst op zoek gaan naar een meer aannemelijke uitleg, middels de hedendaagse empirische wetenschap. Mocht hij die verklaring niet hebben, dan bestaat er een kans dat hij concludeert dat er iets is, maar wat precies, is onbekend. Hij zou agnost worden. Mocht hij echt helemaal om zijn, dan zou hij zich misschien bekeren, ik realiseer me dat deze kans, hoe gering ook, bestaat. Ik heb dit alleen nog nooit in de praktijk zien gebeuren, het zijn over het algemeen de agnostici die nog wel eens bekeerd willen worden.
 4. Marduk

  Willow Creek. De kerk gericht op ongelovigen.

  Denk je, gezien de eerste post van de topicstarter, dat het daar dan aan ontbreekt in de WC-kerken? Er bekruipt mij bij het lezen van Inck zijn/haar verhaal het gevoel dat deze gelovige zich niet helemaal meer thuis voelt in de eigen kerk. De bedrijfsmatige instelling lijkt hier aan ten grondslag te liggen. Ach, het zou fijn zijn als Inck zelf enige verheldering in deze zaak kan verschaffen. Verder verwijs ik graag nog eens naar mijn opmerkingen over zending / evangelisatie in het algemeen. Ik begrijp dat het vanuit het geloof als een belangrijke zaak wordt gezien, ik betwijfel alleen het praktisch nut. Daarnaast heb ik bij een kerk ingericht als een bedrijf met als preek een "motivational speech" een beetje het gevoel dat ze op de reli-markt in probeert te spelen: Het moderne verschijnsel waarbij mensen van elk geloof een beetje meepikken en daar hun eigen draai aan geven. Denk aan de vele kleine evangelische splintergroepen, alle new-age beweginkjes en de westerse versie van boeddhisme met een scheutje yoga en wat we al niet meer in de afgelopen decennia op zien komen. Me dunkt dat jij (@Eulogia) een iets meer traditionele inslag hebt. Ik vraag me af in hoeverre je dan nog positief tegenover dit bedrijfsmatige karakter van evangelisatie staat.
 5. Marduk

  Willow Creek. De kerk gericht op ongelovigen.

  Dat neem ik van je aan. Ik ken je denominatie namelijk niet. Bovendien denk ik dat elke vorm van zingeving, religieus leven, of geloofsovertuiging niet oppervlakkig is. "The truth is in the eye of the beholder" zoals men dat zo mooi in het Engels zeggen kan.
 6. Marduk

  Op kamers en geloof(sbeleving)

  Is dit bedoelt als argument tegen hetgeen ik beweerde? Dan kunnen we er meteen een nieuw topic bij openen: Wat betekent "heil" in dezen? "Heil" binnen de semantiek komt neer op "het goede". "Gezegend" kunnen we een vergelijkbare discussie over voeren. Dit soort woorden interpreteren is sowieso iets wat op individueel niveau gebeurt, derhalve blijft het devies intact met de simpele woordkeus.
 7. Marduk

  Willow Creek. De kerk gericht op ongelovigen.

  Volgens mij geeft de topic-opener in zijn eerste post juist al aan dat deze manier van zieltjes winnen en prediken bij hem/haar een gevoel van oppervlakkigheid veroorzaakt... Jij (Eulogia) geeft aan dat dat een aspect is dat niet is overgenomen. In mijn optiek spreek je nu de topicstarter (en ervaringsdeskundige, zie eerste post) tegen. Wat Inck indirect zegt, is dat het overnemen van de bedrijfsstrategie juist leidt tot oppervlakkigheid en dat hij/zij graag wat meer diepgang in de diensten zou zien. Vraag is nu wat je in dit licht van deze techniek van evangeliseren vindt. Mijn standpunt, indien ik mij probeer te verplaatsen in het evangelisch gedachtegoed, moge duidelijk zijn uit mijn vorige post. Persoonlijk denk ik dat evangelisatie in welke vorm dan ook vrij zinloos is, zie mijn posts in http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=17&t=23774
 8. Marduk

  Op kamers en geloof(sbeleving)

  Ik mag dan atheist zijn, ik wil er toch even een bijbelcitaatje tegen aan gooien: "Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede". Dit is een van de weinige deviezen van het christelijk geloof waar ik wel wat mee kan, en ik raad eenieder aan hetzelfde te doen. Uit huis gaan en op eigen benen staan betekent in de praktijk dat je ineens volledige vrijheid hebt over alles wat je doet en laat. Het is aan ieder individu om daar een weg in te vinden. Wat ik wel kan zeggen: Iedereen die ik ken die uit huis is (en inmiddels is dat eigenlijk iedereen in mijn vriendenkring) heeft er geen moment spijt van gehad, ongeacht geloof, sexe, leeftijd, of wat dan ook. Kortom: Ga ervoor en geniet met volle teugen! Alle goeds en succes toegewenst!
 9. Marduk

  Willow Creek. De kerk gericht op ongelovigen.

  Sterker nog, Paulus is voor de verspreiding van het christendom minstens net zo belangrijk geweest als Jezus zelf in de beginjaren... Hij is degene die veel beeldspraak gebruikte, wat men gewend was in die tijd. Hij is degene geweest die het christendom tot op zekere hoogte bijschaafde opdat het grondslag zou kunnen hebben in een hellenistisch ingestelde wereld. Kortom: Deze moderne adaptatietechniek is exact in het verlengde van wat Paulus deed. De metafoor van de melk die vast voedsel moet worden: Dat is dan toch aan de gelovige zelf? Vanuit mijn externe referentiekader zou ik zeggen dat voor een evangelisch ingestelde christen elke ziel die blijft er eentje is en dat je het stuk uitstroom dankzij de oppervlakkigheid dan maar voor lief moet nemen... Verbeter me als ik het mis heb.
 10. Marduk

  (Black)-Metal, kan dat? [3]

  Ja, en ja. Niet fysiek, maar wel dat ik er bijna misselijk van werd en niet verder kon kijken. Het zal ongetwijfeld slim en goed gefundeerd in elkaar gezeten hebben, maar de manier waarmee hij met die crucifix omging is gewoon keiharde disrespect - en al helemaal voor katholieken. Zulke spot trek ik slecht. Kritiek moet ook mogelijk zijn hoor. Er zijn genoeg christenen die ook zelf-kritisch zijn, denk maar eens aan http://goedgelovig.wordpress.com/ (kritisch christelijk weblog dat allerlei fenomenen in het kerkelijk wereldje op de hak neemt). Ikzelf kan er ook wat van (al dan niet hier op het forum). Christenen zijn een stel rare kwibussen bij elkaar. Teeuwen kan ik dan nog wel weer om lachen. Woon in staad, moar kom oet 't hoogelaand En tjsa, als iets in je ogen te ver gaat, dan is er in mijn ogen ook maar een advies: "Just don't look at it than." Ik vind echter wel dat dit soort (vergaande, mee eens) spot gewoon moet kunnen. We leven per slot van rekening in een vrij land. Ik heb ook keihard gelachen om de aflevering van South Park waarin atheisten in de toekomst oorlog voeren over wie op de juiste manier atheist is...
 11. Marduk

  bekeringsdrang van Christenen

  Tot op zekere hoogte. Echter, als men buiten de cirkelredenering stapt en de werkelijkheid an sich gaat beschouwen, dan kan men zaken toetsen middels empirische wetenschap. Hierin zitten ook altijd zekere axioma's, maar men hanteert altijd de theorie die op dat moment op elegante wijze het beste verklaart wat er aan de hand is en op dat moment het beste voorspellend vermogen heeft. Op het moment dat er nieuwe ontdekkingen zijn die de betreffende theorie tegenspreken, dan wordt de theorie bijgesteld. Een wetenschappelijke theorie evolueert op deze manier, ook al ligt er in het begin inderdaad een zwakke grondslag. In tegenstelling tot de wetenschap staat een geloofsdoctrine echter vast. Een christen of moslim gaat niet de bijbel of koran aanpassen zodat het beter overeenstemt met de wereld zoals wij die kennen. Integendeel, een groot deel van de (waarneembare, verifieerbare) wetenschap wordt gewoon ontkent, opdat het geloof kan prevaleren. De keuze wordt niet gemaakt op aantrekkelijkheid, maar op aannemelijkheid, voorspellend vermogen en elegantie. Daarbij prevaleren altijd de theorieen die op dat moment het best toepasbaar zijn. Deze liggen echter (zoals gezegd) niet vast, zoals bij geloofsdoctrines. Dit is inderdaad een beetje off-topic aan het raken ondertussen.
 12. Marduk

  (Black)-Metal, kan dat? [3]

  @Andere Jas: Ik kom uit het hoge noorden (Groningen). Het is niet zozeer dat ik in het christendom teleurgesteld ben. Voor alle openheid: Mijn ouders hebben een moedige poging gedaan mij binnen een vrije PKN (vroeger gereformeerde) kerk op te voeden. Het ging er bij mij echter niet in: Ik heb nooit geloofd wat mij verteld werd. Sowieso was ik een vrij vervelend kind dat OVERAL vragen bij stelde. Naast het christendom is ook de sinterklaasmythe in stand houden jammerlijk mislukt, gezien het feit dat het nooit behoorlijk uitgelegd kon worden. Of een band het wel of niet meent: Zoals mensen hier zelf al aangeven: Kijk naar de daden. Dat die jochies in Noorwegen destijds behoorlijk serieus waren moge als een paal boven water staan. Heden ten dage valt dat gelukkig wel mee. Je hebt inderdaad niet altijd de kans om het te verifieren, maar in dat geval kan men kiezen om een band het voordeel van de twijfel te gunnen of om ze compleet af te schrijven. De keuze laat ik natuurlijk aan iedereen zelf. @Ursa: Ben jij christen? En heb je het ervaren als een klap in het gezicht? Ik moet zeggen: Ik heb er smakelijk om gelachen. Theo had bovendien genoeg verwijzingen naar de christelijke doctrine en de bijbel om het stukje geniaal te maken. Hetzelfde geldt voor Hans Teeuwen zijn versie van de bijbel. Ze geven blijk van belezenheid en intelligentie, maar drijven inderdaad de spot met de gevestigde orde. Ik denk dat het belangrijk is om kritiek over je eigen visie te kunnen verdragen. Los hiervan denk ik dat de vergelijking mank loopt: Wat die bands zingen is niet meer de spot drijven, maar een rechtstreekse uiting van een wens om het christendom als geheel uit te roeien (al dan niet gemeend) Wederom @Andere jas: NSBM: Vaak slechte musici is me opgevallen. Verder geldt voor mij hetzelfde als bij andere bands: De tekst boeit me niet als de muziek maar goed is. Het belangrijkste aspect aan tekst (als ik het dan toch ga lezen) is op een meer taalkundig niveau: Is het mooi geformuleerd? Is het een kunstvorm? Of is het alleen maar semi-politiek stom nazistisch geneuzel? In het laatste geval zou ik de cd's gebruiken als kerstboomversiering of onderzetters. In het eerste geval zou ik het best kunnen bewonderen, los van of ik al dan niet achter de ideeen die de tekst verwoordt sta.
 13. Marduk

  bekeringsdrang van Christenen

  Niet per se.. Mijn reactie was meer een reflectie over het zinloze van bekeren. Waar de specifieke drang vandaan komt wordt heel treffend verwoord in het citaat in mijn post. Je zegt hierboven "Je hoeft niet helemaal aanhanger zijn van een geloof om aanhanger te zijn van het geloof, denk ik." In de praktijk is het echter wel zo dat men iets reeds moet geloven om het aan te nemen als waar. Ik als atheist zal bijvoorbeeld nooit bekeerd worden tot het christendom omdat ik in de eerste instantie al niet geloof in de validatie die het christendom zichzelf geeft. Hetzelfde geldt voor een moslim en vice versa: Een christen zal niet snel een moslim worden omdat een christen de bijbel, en niet de koran, als validatie ziet. Om te geloven dat de christelijke god de ware god is, moet je dit geloof eigenlijk al hebben. Als je het niet hebt, hoe kom je dan tot dat geloof? Een christen zegt: Lees de bijbel want zo kan je tot god komen, Maar waarom zou je geloven wat in de bijbel staat? Een christen zou zeggen dat het het woord van god is (of geschreven door mensen met goddelijke inspiratie, of iets vergelijkbaars). Echter, om aan te nemen dat de bijbel het woord van god is zou ik al moeten geloven in de christelijke god. Je komt zo terecht in een cirkelredenatie die voor christenen misschien houvast biedt, maar voor een buitenstaander tot geen enkel resultaat leidt.
 14. Marduk

  Niet de waarheid vertellen aan de klanten

  Ik ben al jaren actief in de callcenterwereld. Begonnen als agent, later trainer, teammanager en inmiddels houd ik me alleen nog bezig met andere zaken die nog wel gerelateerd zijn aan het verkoop- en servicecallcenterwezen. Indien je baas je vertelt te liegen, dan zou ik mijn middelvinger opsteken en op zoek gaan naar een andere baan. Niet alleen is het een onprettige werksfeer, het is ook gewoon illegaal. Indien je een verkooptarget te realiseren hebt heb ik wel een paar tips voor je om te zorgen voor goede, kwalitatieve verkoop: - Vertel de klant alles: De addertjes onder het gras, looptijden van contracten, exacte kosten etc. Klanten stellen dit op prijs. - Indien je meerdere producten hebt (bijvoorbeeld meerdere abonnementsvormen), analyseer dan de behoefte van de klant. Stel vragen en kom erachter waar de klant naar op zoek is. Stem je aanbod daar altijd op af. - Als een klant vragen heeft, beantwoordt die dan open en eerlijk. Indien je een bestelling hebt, dan weet een klant precies waar hij/zij aan toe is en wat hij/zij kan verwachten. Jij maakt (omdat je eerlijk geweest bent) die verwachtingen waar. Een klant zal tevredener zijn en langer klant blijven, dan wanneer je marginale informatie geeft of zelfs leugens vertelt. In mijn ervaring (ik heb VEEL verkoop gedaan) haal je met open, eerlijke gesprekken veel betere scores dan wanneer je om de spreekwoordelijke hete brij heen draait. Wat afhandeltijden e.d. betreft: In de praktijk blijkt in vrijwel elk callcenter dat als jij je targets haalt en qua verkoop beter presteert dan de rest, dat die 10 seconden er ineens niet meer toe doen. Ik hoop dat je hier wat mee kunt, als je meer tips o.i.d. wilt, kan je altijd een PM sturen. Succes!
 15. Marduk

  bekeringsdrang van Christenen

  Hier boven wordt heel typisch gezegd waar het op neer komt: Het is een kwestie van geloof. Op het moment dat iemand anders niet hetzelfde gelooft, waarom is het dan nodig om datgene wat jij gelooft vanuit dat wat jij gelooft bij iemand neer te leggen die het niet gelooft? (Jaja, nare bewoording, ik ben mij er ter dege van bewust) Het punt is: Degene die men probeert te bekeren deelt niet hetzelfde referentiekader, niet hetzelfde waarheidscriterium. Deze persoon zal dus ook niet voor waar aannemen wat de missionaris / zendeling zegt, immers, het waarheidscriterium voor een geloof komt vanuit datzelfde geloof. Leuk is ook dat vermeld wordt dat veel "andere religies" (impliciet: "maar niet het christendom") onrechtvaardige structuren in stand houden en dat zij gebaseerd zijn op bijgeloof. Waarom hun geloof bijgeloof is (ik heb het niet over animisme, maar bijvoorbeeld de islam of het jodendom) en het uwe niet is mij als buitenstaander een raadsel. Elk (monotheistisch) geloof valideert zichzelf op dezelfde manier: Namelijk op grond van eigen premissen die een gelovige aan moet nemen om te kunnen geloven. M.a.w. je moet reeds de denominatie aanhangen om de betreffende doctrine als "waar" te zien. Dat houdt uiteindelijk in dat verschillende religies elkaar uitsluiten en dat voor elke buitenstaander met een rationele insteek elke religie evenveel gelijk (en dus ongelijk, gezien de onderlinge tegenspraak) heeft. Een moslim zal zeggen dat de koran het woord van god bevat, omdat het in de koran staat. Een christen zal zeggen dat de bijbel het woord van god bevat, omdat het in de bijbel staat. Men moet eerst het geloof aanhangen om vervolgens het geloof aan te kunnen hangen. Zo werkt het in de realiteit niet als je iemand probeert te overtuigen (of bekeren). Tweede punt: Het christendom heeft dezelfde traditie van onrechtvaardige structuren in stand houden. De verlichting heeft plaatsgevonden binnen het christendom omdat het christendom als een van de weinige religies zelfreflectie en onderzoek toe staat, maar dit is in de geschiedenis niet van ganser harte gegaan. Het heeft ruim 1700 jaar moeten duren voordat er een ontwikkeling op gang kwam waardoor we terecht zijn gekomen waar we nu zijn. Deze ontwikkelingen zijn stuk voor stuk het resultaat van meningen van mensen die de bestaande (christelijke) doctrines ontkenden, denk aan een Galileo Galilei.
 16. Marduk

  (Black)-Metal, kan dat? [3]

  Ik beweer niet dat de tekst geen waarde heeft, ik beweer dat een onverstaanbare tekst geen impact heeft op de betekenis van de muziek. Het feitelijk gezongene kan men op zo'n moment los zien van datgene wat men hoort. Zo ook in het geval van Dark Funeral. Overigens denk ik ook dat het belangrijk is om, zeker binnen de metal, teksten met een flinke korrel zout te nemen. Ik denk dat ook daar een belangrijk verschil tussen de christelijke bands en de "oh-wij-zijn-zo-duister-en-satanisch" bands ligt: De christelijke bands menen wat ze zingen. De meeste metalbands absoluut niet. Klopt, van die sneue figuren die het nodig vinden om een cd vol ruis op te nemen, omdat dat dan "Trve necro kvlt" is enzo. Met je eens dat deze amuzikale mafketels (want dat zijn het ) het niet helemaal begrepen hebben.
 17. Marduk

  (Black)-Metal, kan dat? [3]

  Sommige van genoemde blackmetal bands (ik noem een Mayhem in de oude jaren, Burzum, vooral Marduk heeft er een handje van) zijn inderdaad alleen maar uit op kwetsen. Veel black bands (voorbeelden: Kampfar of Emperor, vroeger ook niet de vriendelijkste) hebben er wel een iets helderder beeld over, waarbij het antichristelijke ook wel degelijk goed uit te leggen valt. Deze teksten zijn overigens vaak minder obsceen, maar niet minder agressief. Deze bands grijpen over het algemeen terug naar oude Noorse of Germaanse cultuur en verwijten het christendom een zeer aggressieve expansiedrift, een geloof dat zich op wil dringen aan mensen die daar heden ten dage en/of eeuwen terug nooit om gevraagd hebben. Het grappige is dat het in de teksten beschreven geweld voortkomt uit de oudtestamentische regel oog om oog... En ik moet zeggen dat de analogie "in het kruis schoppen" mijns inziens niet helemaal op gaat. Als men een tekst niet eens kan verstaan, derhalve niet begrijpt, hoe kan men zich er dan door gekwetst voelen? Het wordt pas kwetsend op het moment dat men de tekst daadwerkelijk gaat lezen. Dit heeft geen invloed op het geluid dat men hoort. Zelfs dan kan het nog gezien worden als een uiting van hatelijke gevoelens tegen specifieke aspecten van het eigen geloof waar men het al dan niet mee eens hoeft te zijn. In het kruis geschopt worden is hoe dan ook pijnlijk, ik kan me niet voorstellen dat een geschreven tekst dezelfde uitwerking heeft. Bovendien zou men dan de bijbel eens op kwetsende uitingen moeten beoordelen, want wat daar geschreven staat is ook niet altijd even vriendelijk. Een esthetische beschouwing hoeft overigens ook niet per se raakvlakken te hebben met moraal, ethiek of ideeen over goed en kwaad. Dat ik de strijdlustige muziek van Amon Amarth prachtig vind, wil niet zeggen dat ik ten strijde trekken en bloedvergieten nou een bepaald aanlokkelijk vooruitzicht vind. Genoemd inzicht zou dan ook inhouden dat muziek zonder tekst dus niet esthetisch te beoordelen valt, ik neem aan dat je het er mee eens bent dat dit in de praktijk niet het geval is...
 18. Marduk

  Tattoo's

  @Sarjenka: Die laatste
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid