Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6607
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Levi

 • Rang
  CrediShark

Contact Methods

 • MSN
  levi@credible.nl

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Amsterdam
 • Religie
  Joods

Recente profielbezoeken

557 profielweergaven
 1. In een ander topic had @Gaitema een discussie met @WdG waarbij laatstgenoemde schreef: Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Je rakelt nogal wat op. Ik geloof dat we in de zesde dag leven en het duizendjarige vredesrijk is de 7de dag. Pakken we de Bijbel erbij. Inderdaad, 1 dag is als duizend jaar, en duizend jaar als 1 dag. Hoe lang was Jezus in het graf? 3000 jaar? Het slaat dus niet op de schepping. God staat buiten de tijd. Nu logisch denken, Gaitema: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Als God de hemel en de aarde gemaakt HEEFT in zes dagen, hoe kunnen we dan nog steeds in de zesde dag leven? En, als HIJ RUSTTE (verleden tijd) op DE zevende dag, hoe verklaar je dan dat DE zevende dag nog zou moeten komen? Waar jij de schepping mee verward is een variant van de bedelingenleer, die uitgaat van zeven periodes. Deze staan LOS van de schepping. Je kunt zeker stellen dat we in de "zesde periode" leven. Echter, het heeft niks met de schepping te maken. De schepping is verleden tijd. Immers, God zag dat alles goed was. Alles was voltooid, de hemel, de aarde met alles daarin, zowel de zichtbare als onzichtbare zaken. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. De aarde en de hemel ZIJN voltooid, en heel hun legermacht. TOEN (dus verleden tijd!) rustte (verleden tijd) HIJ. We kunnen dus NIET in de zesde dag leven. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: In een 6 daagse schepping heb ik nog nooit geloofd. in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Maar ik leerde ook iets anders, dat jij moeite hebt met anders denkenden. Ik heb net niemand moeite. Ik heb niks tegen Jehovah's getuigen. Ik ben voor de waarheid en tegen dwaling, dat is alles. (excuses voor de tekstopmaak, maar alle functionaliteiten zoals citeren e.d. vervallen wanneer een topic gesloten is.) Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn.
 2. Levi

  Nashville-verklaring

  Het probleem met het woordgebruik "onnatuurlijk" is dat de lezer of toehoorder dit altijd gelijkstelt of interpreteert als "niet normaal". Dus als de dominee op de kansel zegt dat homosexualiteit onnatuurlijk is zal iedereen de gevolgtrekking maken dat de dominee homosexualiteit niet normaal vind. Met alle gevolgen van dien. Jouw gebruik van dit woord, in combinatie met je uitleg, zorgt ervoor dat ik nu eigenlijk geen idee heb welk standpunt je inneemt. Vind je homosexualiteit normaal? Of niet? En heb je een eigen mening? Of baseer je die op basis van bijbelse teksten? Het is misschien handig als je een eigen standpunt formuleert zonder het gebruik van de woorden natuurlijk of onnatuurlijk. 😉 Christenen hebben geen beperkingen in wat ze mogen eten en doen niet aan besnijdenis. Dus hoe is jouw godsdienstvrijheid beperkt? En de vraag was retorisch, want je noemde het onderwerp genderideologie en stelde dat er toch wel ergens een grens getrokken mag worden. Wellicht is dit een eye-opener, maar stromingen binnen het (vroege) jodendom erkennen volgens mij in ieder geval 5 of 6 verschillende genderidentiteiten. Wat ik al eerder zei: ik ben blij dat jouw kerk deze niet tekende. Ik denk dat het veelzeggend is dat zelfs de orthodoxe joden geweigerd hebben om part noch deel te hebben aan dit manifest en ik vind het een goede zaak dat mijn eigen rabbijn joden expliciet oproept solidair te zijn met de lghti+ gemeenschap.
 3. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Haha! Saillant detail is dat joden de tekst vragend benaderen. Niet alleen teksten die ogenschijnlijk niet met elkaar verenigbaar zijn, maar ook de teksten waar schijnbaar niets mis mee is moeten het ontgelden. Terwijl christenen de NT teksten vaak letterlijk en feilloos beschouwen.
 4. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Kennelijk is het nieuwe testament dan toch niet zo betrouwbaar...
 5. Levi

  Nashville-verklaring

  Nee, de mens zou uitsterven zonder sex tussen man en vrouw. Tenzij je hier natuurlijk "verbintenis" als versluierde tekst gebruikt. Nee, homosexualiteit heeft met verliefdheid te maken. Als je verliefd wordt op iemand, of dat nou een man of een vrouw is, gaat dat "van nature", ofwel vanzelf. Dat je vervolgens sex hebt met de partner waar je verliefd op bent geworden gaat meestal ook vanzelf. En als dit allemaal niet binnen een vrouw-man relatie gebeurd, volgt er geen zwangerschap. En dat is eigenlijk ook wel logisch. En precies hetzelfde als in de natuur. Homosexuele relaties in de natuur zorgen ook niet voor nageslacht. Als je met een grens stellen bedoeld dat je beperkingen aan een ander mag opleggen, dan denk ik dat je ongelijk hebt. Of vind je dat er ook wel ergens een grens gesteld mag worden aan jouw godsdienstvrijheid?
 6. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Omstanders van Paulus hoorden de stem wel, maar zagen het licht niet. Zijn dat ook symptomen van een epileptische aanval?
 7. Levi

  Sluitbeleid

  Precies. Dat lijkt me een betere optie dan sluiten. 😉
 8. Levi

  Sluitbeleid

  Ook al ben je niet de ts, dan kan het nog steeds onprettig zijn. Maar je kan zelf als ts, of als gesprekspartner het weer in de juiste richting sturen, of de moderator kan dat doen. Maar een topic sluiten omdat er afgedwaald wordt... 🙄
 9. Levi

  Sluitbeleid

  Waarom worden topics "op verzoek van de topicstarter" gesloten? Het kan wel zijn dat de ts ergens klaar mee is, maar als mensen nog volop in gesprek zijn, zie ik het nut van sluiten niet.
 10. Levi

  Barmhartigheid wil Ik en geen offers

  Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn.
 11. Levi

  Nashville-verklaring

  Daar zitten natuurlijk wat hajen en ogen aan. In de natuur komen homosexuele relaties ook voor. Dus in feite is homosexualiteit onder mensen in die zin heel natuurlijk. Wat bijvoorbeeld niet natuurlijk is, is hoe wij omgaan met sex. Waar wij dat beschouwen als een intieme daad van liefde tussen twee personen, gaat het in de natuur op vastgestelde tijden om voortplantingsdrang (behalve bij bijvoorbeeld sommige aapsoorten), waarbij er bij de meerderheid van de diersoorten legio sexuele partners in het spel zijn. In dat licht is het menselijke gedrag, of de christelijke visie daarop, allerminst natuurlijk te noemen. Volgens mij bestaat er in de wet van Mosjé geen tekst die het huwelijk als zodanig definieert. Er wordt gesproken over het huwelijk, maar zonder een inhoudelijke defenitie. Dat de christelijke definitie afwijkt van wat vroeger gangbaar was, blijkt uit het schrijven van Paulus, waarbij hij zegt dat hij wil dat opzieners (of oudsten?) slechts één vrouw hadden, of helemaal niet huwen. Daaruit blijkt dus dat het huwelijk tussen meerdere personen mogelijk was (én het wordt hier ook niet expliciet door Paulus verboden) en blijkt dat de definitie van het huwelijk pas in later christelijke tijden veranderd is. Over het "veranderen van tijden en wetten" gesproken... 😅
 12. Levi

  Nashville-verklaring

  Fijn om te horen waarom jullie kerk er niet aan meedoet. Gelukkig is het niet slechts een groep transgenders of homosexuelen die hiertegen in verweer komen. Van orthodox-joodse vrienden begreep ik dat christenen die deze verklaring naar Nederland gehaald hebben, ook steun zochten bij de orthodox-joodse gemeenschap. En zelfs die gemeenschap heeft geweigerd om ermee akkoord te gaan. Vanuit meer liberaal joodse hoek is er ook geen enkele steun en spreekt men zich er zelfs op tegen uit. En mijn eigen rabbijn schreef het zo in een column: "Waarom is zo’n verklaring een vorm van vervolging? De steile dominees zullen het voorbeeld van de Iraanse ayatollahs en van IS niet volgen en de homoseksuelen die zo moedig zijn uit de kast te komen van de daken laten gooien of ophangen. Maar zonen en dochters zullen wel uit hun families worden verstoten. En er zullen nog meer homo’s, lesbo’s en transgenders zelfmoord plegen dan nu al het geval is (het zelfmoordpercentage onder homoseksuele jongens en jonge mannen is zeer hoog). De verklaring leidt dus tot de dood van tenminste één mens, maar waarschijnlijk meer. Zelfmoord is een misdaad in de steile christelijke leer. Aanzetten tot zelfmoord kennelijk niet. Waarom eigenlijk niet? Gaat ons dat alles aan? Natuurlijk. De Tenachtekst wordt gekaapt, alle mogelijke interpretaties die homoseksualiteit niet demoniseren worden genegeerd, en alle Tenachverboden die voor hetero’s gelden worden intussen probleemloos terzijde geschoven. Alleen maar om de eigen seksuele fobieën van de strenge christenen te stutten. De Joodse gemeenschap moet solidair zijn met alle lhbt’ers, Joods en niet-Joods, opdat niet nog meer uit wanhoop ‘de kast’ of zelfs de eigen dood kiezen. Ook dat is tikoen olam, het herstellen van de wereld."
 13. Levi

  Satire dmv cartoons/memes/plaatjes

  Twee Belgen zitten in de auto en staan voor het stoplicht. Op een gegeven moment zegt de bijrijder: het is groen. Waarop de bestuurder zegt: een kikker.
 14. Levi

  Nashville-verklaring

  Rare visie. Ik heb tegen alle redelijkheid in al een paar keer voor mijn kiezen gekregen dat het een "intern document" is wat gelekt zou zijn...
 15. Levi

  Nashville-verklaring

  1. Yes, dat jij het niet met de bijbel kan verenigen hadden we al vastgesteld. Maar ook stelden we vast dat een frietboer die op zondag open is door jou niet met de bijbel te verenigen valt. Die frietboer is waarschijnlijk nooit gepest, in elkaar geslagen, is geen vriendschappen kwijtgeraakt, heeft geen psychische problemen (gehad), kent geen verwrongen of beschadigde familiebanden of wat dan ook. Én! Én hij wordt niet in een manifest in zijn bestaan ontkent door mensen die hij helemaal niet kent. Dus waarom een kwetsbare groep mensen, die al genoeg te lijden hebben gehad - zonder dat zij daar zelf voor gekozen hebben(!) - dan noemen in een manifest met de strekking dat je hen niet accepteert? De frietboer kan zelf besluiten om wel of niet op zondag zijn zaak te openen. Maar geen enkel mens kan besluiten op wie hij verliefd wordt. 2. Ze zijn welkom in jouw kerk, zolang ze het maar niet openlijk zijn, enzovoort. Ze zijn ook wanneer ze openlijk zijn - gelukkig - welkom in een breed scala aan christelijke kerken. 3. Aha, dan snap ik niet zo goed waarom je het woord "lobby" gebruikt. Doorgaans willen mensen die lobbiën voor de veganisten-clubjes dat meer mensen veganist worden. Het COC is een club die voorlichting op bijvoorbeeld scholen verzorgt, en hulp aan bijvoorbeeld homo's die sociaal of psychisch in de knoop zitten. Ik heb nou niet de indruk dat het COC als doelstelling heeft hetero's om te turnen tot gay. 4. Als homo's in welk manifest dan ook gedegradeerd worden en het gevaar op de loer ligt dat de achterban van ondertekenaars van een dergelijk manifest woorden omzetten in daden, dan kun je ze geen slachtofferrol verwijten. De opstellers van dit manifest maken een punt en zeggen: ik accepteer jou (w levenswijze) niet. In het verleden heeft deze opstelling tot discriminatie, haat en moord geleid. Dus het is niet raar dat mensen (en niet slechts homo's) hiertegen in verweer komen. Dit staat compleet los van een kerk die bepaalde dogma's of leefregels hanteert. Want uiteraard kies ik een kerk waarvan de leerstellingen in overeenstemming zijn met de conclusies die ik zelf op basis van bijbelse teksten trek. Dus als ik tot de conclusie kom dat de kinderdoop beter is dan volwassenendoop, dan zoek ik een kerk die daarbij aansluit. Hetzelfde geldt voor homosexualiteit of abortus. Al naar gelang ik op basis van de bijbel tot de ene, of andere conclusie kom, zoek ik naar een kerk die daarbij aansluit. En bij deze nogmaals: het staat iedereen vrij om een mening te hebben over homoseksualiteit of abortus. En om naar een kerk te gaan die aansluit bij je eigen mening. Maar waarom(?!) zou je een manifest op willen stellen dat bol staat van veroordelende teksten over kwetsbare minderheden in de samenleving, die al hun hele leven kampen met vooroordelen, discriminatie, haat en alle psychische gevolgen die daarbij horen? Dát vind ik moreel niet in lijn met een religie die naastenliefde zegt te prediken. 5. Nogmaals: erg naïef. Een document wat wereldwijd door prominente mensen in de samenleving - van dominees in kerken, professoren op universiteiten, leiders van politieke partijen, theologen van vooraanstaande faculteiten, voorzitters van christelijke verbonden, en ga zo maar verder - ondertekend wordt, kun je niet met droge ogen een "intern document" noemen. 6. De geschiedenis staat bol van de voorbeelden waarin een leidende figuur iets roept, en de achterban vervolgens tot daden overgaat. Een van de meest extreme voorbeelden is WO2, waarvan bij rechtzaken na afloop vooraanstaande nazi's zich er zelfs op beriepen dat zij, noch de führer, ooit bevel gegeven hadden tot de moord op joden, homosexuelen of roma's. En inderdaad lijken de documenten die gevonden zijn erop te wijzen dat dergelijke bevelen nooit door de top zijn gegeven. Dit manifest geeft inderdaad ook geen direct bevel om transgenders, homo's of pro-abortus lieden iets aan te doen. Maar het manifest "verwerpt" en "ontkent". Wat wordt er ontkent en verworpen? Onder meer het "zelfverstaan" en de "identiteit". Het manifest is behoorlijk netjes geredigeerd, maar een goed verstaander heeft een half woord nodig, zegt het spreekwoord. Er staat duidelijk in welke groepen niet geaccepteerd (dienen te) worden. 7. Hier geef je wederom je eigen visie. Jij meent te lezen in de bijbel dat homosexualiteit verboden is, of iets dergelijks. Dat is jouw mening, jouw visie, jouw conclusie. Het feit dat vele kerken en groepen christenen tot een andere visie of conclusie komen, toont de kern van het probleem aan. Want: wie van alle christenen heeft gelijk?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid