Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6508
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Levi

 • Rang
  CrediShark

Contact Methods

 • MSN
  levi@credible.nl

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Amsterdam
 • Religie
  Joods

Recente profielbezoeken

491 profielweergaven
 1. Levi

  De EO glijdt af

  Vroeger was alles beter.
 2. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  You're welcome. Als je met de gedachte dat de stam Jozef het dodenrijk of de overledenen symboliseert in je achterhoofd de zegen van Ja'acov aan Jozef doorleest, krijgt het een extra dimensie. 😀
 3. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  De tekst uit Jechezkel (Ezechiël) waaraan je refereert, gaat niet over Israël en Juda. De tekst zegt: neem een hout en schrijf daarop "Juda" en de Israëlieten die daaraan verbonden zijn. Op het andere hout moet hij schrijven "Jozef" en de Israëlieten die daaraan verbonden zijn. Tekstueel heeft dit dus niks met Juda en de stammen die in de verstrooiing zijn te maken. En geestelijk heeft het ook niets met het christendom en Israël te maken. De stam van Juda staat symbool voor het leven, de stam van Jozef staat symbool voor de overledenen. Hij krijgt geen land toebedeeld in Israël en zijn naam komt niet als stamvader voor. Hij heeft geen deel aan wat zich op aarde afspeelt. In deze tekst geeft de Eeuwige aan wat zich aan het einde zal voltrekken: Juda en Jozef zullen worden samengevoegd - de doden zullen samen met de levenden één koning hebben en "niet meer in twee koninkrijken" verdeeld zijn". Dat dit slaat op het einde blijkt uit dit citaat, maar ook uit de woorden dat ze geen afgoden meer zullen dienen en dat "David" tot in eeuwigheid onze koning zal zijn. Treffend is het te lezen dat de profeet zegt dat het één kudde met één herder zal zijn. Temeer omdat Jesjoea daarnaar verwijst in Johannes 10, waar hij zegt: "Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder". Waarna hij direct(!) spreekt over zijn dood. Hij legt hier dus de link tussen zijn dood, en de "andere schapen", die ook zijn stem zullen horen. En Petrus bevestigd dit in zijn brief (1e, 3e hoofdstuk), als hij over Jesjoea zegt "hij is naar de geesten gegaan, die gevangen zaten, om dit alles aan hen te verkondigen".
 4. Levi

  Wie kan de wonderen uit de Bijbel geloven?

  Dus jij houdt je aan de hele wet van Mosjé?
 5. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  Dat is een citaat uit het boek van prediker, niet uit het boek van Levi. 🙈
 6. Levi

  Wie kan de wonderen uit de Bijbel geloven?

  Is het niet zo dat de "basiskennis" van persoon tot persoon verschilt? Voor mij zijn een aantal zaken ook logisch, maar als ik ze hier opschrijf of in een persoonlijk gesprek noem en dan vragen daarover krijg, dan is het toch niet erg om ze te beantwoorden? Voor de ander is het kennelijk geen gesneden koek. De enige reden die ik me kan indenken waarom het vervelend is om "je basiskennis" toe te lichten, is omdat er misschien dingen in zitten die twijfelachtig zijn of gewoonweg niet kloppen.
 7. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  Waar zeg ik dat dan?
 8. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  Misschien voeren ze exact zijn wil uit, maar is het niet in overeenstemming met jouw visie?
 9. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  Wanneer de messiach "heerst", of de messiaanse tijd op aarde aan is gebroken, zijn wetten niet meer nodig, lijkt mij. En de redenatie uit je laatste alinea kun je ook toepassen op christenen. 🙈
 10. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  1. Een kind (op)offeren voor betere weersomstandigheden is inderdaad weerzinwekkend. 2. Weerzinwekkend is elke moord. Maar is moord ook zonde? Ik kan je behoorlijk wat teksten uit de bijbel citeren waarin de Eeuwige zelf opdracht geeft om complete volken, inclusief vrouwen en kinderen te vermoorden. 3. Lijkt me een uiterst juiste houding. 4. Waar zeg ik dat? Ik stel slechts dat een geweldspiraal volgens mij moeilijk doorbroken kan worden. Dus geweld niet met geweld beantwoorden, zelfs niet verbaal, lijkt mij een juiste keuze. Maar dat staat los van het feit of ik wel of niet vind dat misdadigers gestraft moeten worden. En je laatste vraag is weer de spijker op z´n kop: het oordeel en de wraak komt niet aan ons toe, maar aan de Eeuwige. 5. Afgehandeld. 6. Als ik wat lees hoe Jesjoea te werk ging, dan hield hij zo nu en dan een intense tirade en zette hij mensen op hun nummer, maar vaak was dat pas nadat ze naar hem toekwamen om hem (strik)vragen te stellen of hem op de proef te stellen. Maar anders dan dat riep hij nooit op om de wapens op te nemen om "het kwaad" uit te roeien, zinde hij nooit op wraak, en hij suggereerde zelfs niet dat je mensen tegen wie zijn tirades gericht waren vijandig moest behandelen of erger. Ook heeft hij nooit gezegd: we moeten de wet aanpassen of veranderen of wat dan ook. Zijn strategie leek te zijn: ik leef op deze manier, en als iedereen zo leeft, zijn alle problemen binnen mum van tijd de wereld uit. Bidden voor je vijanden, liefhebben die je haten, anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, niet anderen op hun foutjes wijzen terwijl je zelf de grootste fouten maakt (splinter-balk), en niet oordelen zijn zomaar een greep uit zijn richtlijnen. Als je deze richtlijnen onder de loep neemt, betreft het allerlei zaken die op jezelf betrekking hebben. Het zijn dingen die je zelf aan jezelf moet veranderen. Nergens gaan deze richtlijnen over een ander. Nergens zegt hij dat je ervoor moet zorgen dat je vijanden bidden voor jou, of dat je ervoor moet zorgen dat anderen niet over jou oordelen. Het zijn stuk voor stuk allemaal dingen waaraan we zelf moeten werken.
 11. Levi

  Openbare schuldbelijdenis voor openbare zonde.

  Jesjoea zegt dat David die in zijn hart een getrouwde vrouw begeerde, om die reden al schuldig was aan overspel. Het gaat dus niet alleen om de fysieke daad, maar alleen al de intentie of het verlangen of meer oud Nederlands "het in het hart begeren". Dat houdt dus in dat het omgekeerde ook waar is: mensen die van elkaar willen scheiden, of in de praktijk niet meer samenleven en alleen nog op papier gehuwd zijn... tja, het lijkt mij een kwestie van `gelijke monniken, gelijke kappen´. Die mensen zijn dus al gescheiden en overtreden daarmee het in sommige christelijke stromingen geldende verbod om te scheiden. Ik vraag me af waarmee die "gij zult niet scheiden" christenen het probleem van de echtgenoot of echtgenote met losse handjes oplossen.
 12. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  1. Ik snap niet wat je met je vraag bedoeld. 2. Prediker zegt dat wie niet geboren wordt gelukkig te prijzen is. Dus ik weet niet of je kan zeggen dat deze kinderen leed wordt aangedaan. En de stelling "het kan toch niet zo zijn dat...", hoeft toch niet ingevuld te worden met het (al dan niet verbaal) opleggen aan anderen van jouw mening? Jij vind abortus kennelijk een zonde. Je weet niet of anderen daar (al dan niet op grond van de bijbel) hetzelfde over denken. Waar staat in de bijbel dat jij jouw mening voor waarheid mag laten gelden en vervolgens anderen daarop mag afrekenen? 3. Daar sla je misschien wel de spijker op z´n kop: het oordeel is aan de Eeuwige. Niet aan ons. Dus waarom zou je anderen jouw mening, die je zelf tot waarheid verklaard, kan opleggen? 4. Tja, ik vind terrorisme ook niet kunnen, dus daarom doe ik het zelf niet. En als iedereen zo leeft, komt uiteindelijk terrorisme niet meer voor. Maar kwaad met kwaad vergelden leidt tot een geweldsspiraal waar je volgens mij niet meer uitkomt. 5. Ik geef een voorbeeld van wat er soms echt gebeurd, met name in Amerika. Mijn post is geen aanval op jou persoonlijk. 6. Jesjoea geeft de opdracht om de blijde boodschap aan iedereen bekend te maken. Nergens geeft hij de opdracht om de wereld in te trekken en iedereen goedschiks of kwaadschiks je eigen mening op te leggen. Hij roept op om te leven zoals hij, en om een voorbeeld te zijn voor andere mensen. Een voorbeeld ben je niet als je alleen maar boodschappen van haat verspreid, van een hel die je te wachten staat als je je niet bekeerd of wat dan ook. Want dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap is juist dat het kwaad overwonnen is en dat dood en hel zullen ophouden te bestaan. En Jesjoea zegt ook wat je moet doen als mensen niet naar je boodschap willen luisteren: het stof van je voeten schudden en verder gaan. Dus de mensen met rust laten, in plaats van jouw visie van de blijde boodschap door hun strot duwen. Het voorbeeld van de apostelen hierin is: het verkondigen van de liefde van g´d, gevolgd door de doop van mensen tot vergeving van de zonden. Klaar. En mensen die geen interesse hebben in die boodschap laten ze met rust. En daarmee hebben ze kennelijk voldaan aan de verplichting om de ander op de zonde te wijzen. Ze verkondigen de boodschap hoe je voor eens en voor altijd met de zonde af kan rekenen: door de doop.
 13. Levi

  Hoe spreekt God vandaag?

  De schrijver zegt dat niemand van zichzelf die eer aanneemt, en geeft dan niet Aharon en de manier waarop de opvolging toen plaatshad als voorbeeld, maar de schrijver beperkt zich tot de roeping van Aharon. De schrijver is dus vrij duidelijk en zegt niets over hoe anderen óók geroepen zijn omdat de apostelen nou eenmaal geroepen zijn. Hij zegt niet omdat de apostelen geroepen zijn, zijn wij in hen ook geroepen. Hij zegt dat iemand een roeping kan voelen, of iets dergelijks en ook geeft hij niet aan dat de geestelijke zonen van de apostelen in hun roeping eveneens geroepen zijn. Niets van dat. Hij bakent het heel duidelijk af en zegt dat niemand van zichzelf die eer kan aannemen, maar dat men geroepen moet zijn op de manier zoals Aharon geroepen is. En je vergelijking ten spijt dat de zonen van Aharon in hem een roeping zouden hebben, maakt ook niet dat zij op dezelfde manier als hun vader Aharon geroepen zijn. Zij werden priester door opvolging, terwijl de schrijver dat uitdrukkelijk niet benoemd. Hij beperkt zich tot de manier waarop Aharon geroepen is, en dat is door de heilige geest, door de mond van de profeet. Niets meer, niets minder.
 14. Levi

  Hoe spreekt God vandaag?

  Dit is op een rare manier in tegenspraak met je eerdere stelling, waar je zegt dat de kerk - waarmee je trouwens de rkk bedoelt en niet de christenheid als geheel - zich door de tijden heen ontwikkeld heeft en dat men dus niet mag verwachten dat alles altijd hetzelfde blijft. Je voegt daar zelfs aan toe dat dat ook niet voorgeschreven is. Dus als je zegt dat niet alles hetzelfde moet blijven dan kunnen mensen dus juist wél buiten de apostolische successie van het rkk tot het ambt geroepen worden. Maar als je stelt dat dit niet kan, en alles wél hetzelfde moe(s)t blijven, dan spreek je de apostolische successie van de rkk tegen, want immers koos Jesjoea zijn leerlingen niet zelf uit, maar riep hij ze door de heilige geest, zoals ook de schrijver van de brief aan Hebreeen zegt dat de priester Aharon niet gekozen werd, maar tot zijn ambt geroepen werd door de profeet Mosjé. En de apostolische successie van de rkk kent slechts mensen die een roeping voelen en bevestigen die daarna. Dat is een andere manier dan Jesjoea zelf doet en wat de hiervoor aangehaalde briefschrijver zegt.
 15. Levi

  PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

  Uiteraard mag je kritiek hebben, maar je kritiek zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn en dus los moeten staan van de persoon. Met andere woorden: als jij een mening hebt over abortus, dan moet je die mening hetzelfde op je Nederlandse buurvrouw, als op de inwoners van Indonesië, als op joden moeten toepassen. En los daarvan is het nog de vraag in welke mate je kritiek zou moeten uiten, of in welke mate je jouw eigen mening aan anderen zou moeten opleggen. Abortus, homoseksualiteit, scheiden, een leugentje om bestwil, sex voor het huwelijk - dit zijn allemaal onderwerpen waar de ene christen de ene mening over heeft, en de ander een andere mening. En hoe weet je wie er gelijk heeft? Dus op grond waarvan ga je iemand bekritiseren of je mening opleggen? Jesjoea zegt: volg mij. Dat is voor iedereen een persoonlijke opdracht. En daarmee een opdracht die aan jou en mij persoonlijk gericht is: ik moet hem volgen. Hij zegt dus niet dat ik anderen de les die ik uit zijn leringen trek moet opleggen. Het gaat om mij: ik moet de les die ik uit zijn leringen trek op mijzelf toepassen. Dus als ik uit zijn lessen de conclusie trek dat je geen sex mag hebben voor het huwelijk, dan moet ik dat niet doen. In die zin kan ik @Willempie begrijpen als hij zegt dat mensen wellicht eerst hun eigen straatje schoon moeten vegen. En ik durf het zelfs stelliger te zeggen: volgens mij moet je alléén maar je eigen straatje schoonvegen en met je handen van andermans straatjes afblijven. Religie is altijd een persoonlijke kwestie geweest. Je gelooft iets, of je gelooft iets niet. Lippendienst heeft geen zin. Dus het is volstrekt zinloos om anderen een verbod op sex voor het huwelijk op te leggen, of een openingsverbod voor winkels op zondag, of de levenswijze van een ander te bekritiseren. Vooral niet als de ander niet christelijk is. Het "berispen van de broeder" of "vermanen in liefde" schiet vaak volkomen liefdeloos totaal zijn doel voorbij. Bovendien staat er niet dat je de heiden of ongelovige moet berispen of vermanen, maar het staat er geschreven voor "de broeder", en het heeft dus betrekking op de eigen kring. Eeuwenlange dominantie van het christendom, waarop veel (en misschien zelfs vroeger wel alle) wetten waren gebaseerd heeft hier in Europa nog nooit voor een vreedzame of zondeloze samenleving gezorgd. Om mijn vingers dan toch maar even te branden aan het aangehaalde voorbeeld van abortus... Ook hier denk ik dat we hier de lessen van Jesjoea op onszelf moeten betrekken. Als ik uit zijn woorden afleidt dat abortus verboden is, dan moet ik het vooral zelf niet doen. Maar de situatie is voor iedereen en van geval tot geval verschillend. En dat maakt dat een algemene stelling "het mag niet", niet alleen bijzonder pijnlijk, maar ook als bijzonder onchristelijk ervaren kan worden. Want zeggen dat iets niet mag, is niet hetzelfde als hulp verlenen. Want wat is christelijker: met de bijbel in je hand schreeuwen wat allemaal wel of niet mag, óf je medemens in tijden van moeite en verdriet bijstaan? Laat ik maar even een van de meest erge voorbeelden nemen: verkrachting. Als je verkracht bent en dan zwanger blijkt te zijn, sta je volgens mij voor een dilemma wat niet te beschrijven is. Daar valt niet nuchter over te praten alsof je geskimd bent of iets dergelijks, want dit is blijvend. Je blijft voor altijd emotioneel of geestelijk beschadigd. En in die situatie heb je dan het volgende probleem: de bevruchting. Als de zwangerschap niet afgebroken wordt zit je met een kind van wie de vader een van de meest erge misdadigers ter wereld is. En dat los van de bijkomende schade. Je zal het kind de omgang met de natuurlijke vader ontzeggen, of onbewust het kind straffen voor de daad van de vader, of afstaan ter adoptie omdat je het geen liefde kan geven, of wat dan ook. Maar als je de zwangerschap wel afbreekt, "mis" je dus een kind wat ook je eigen vlees en bloed is, of als je gelovig bent zou het ook tot een crisis in je geloofsleven kunnen zorgen. Volgens mij kan helemaal niemand die dit zelf nooit persoonlijk heeft meegemaakt zich voorstellen wat een afgrijselijke situatie dit is en hoe je op bijna satanische wijze een keuze moet maken uit twee kwaden. Welke keuze je ook maakt, je zal de gevolgen de rest van je leven bij je dragen. Dat lijkt me zo onwaarschijnlijk pijnlijk, dat ik me daar maar moeilijk een voorstelling van kan maken. En als zo'n meisje voor bijvoorbeeld een voorlichtingsgesprek naar een abortuskliniek gaat, wordt ze daar in het ergste geval geconfronteerd met "christenen" die met borden of spandoeken haar een enkeltje hel toewensen. Ik zie daarin geen liefde van, of liefde voor g'd, maar ik zie slechts blinde haat in de strijd om "het eigen gelijk". Is dat het voorbeeld van Jesjoea? Heeft zo'n meisje dat nodig? Nee, zo'n meisje heeft mensen nodig die een arm om haar heen slaan en met haar bidden, en die haar - ongeacht haar keuze (dat is volgens mij iets tussen haar en Jesjoea) bijstaan en kracht geven. Satan wordt niet ontmaskerd door anderen als schuldig aan de ene of de andere zonde aan te wijzen. Satan wordt ontmaskerd door het gebrek aan liefde in jezelf te ontdekken.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid