Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6613
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Levi

 • Rang
  CrediShark

Contact Methods

 • MSN
  levi@credible.nl

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Amsterdam
 • Religie
  Joods

Recente profielbezoeken

607 profielweergaven
 1. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik bedoel het gewoon zoals het er staat. Normaal sta je 's ochtends op, ga je naar school of je werk, kom je thuis, ga je eten, tv kijken en dan - als het avond is - naar bed. De beschrijving van de scheppingsdagen draait die volgorde om. In plaats van te beschrijven dat het ochtend was, en aan het einde van de dag avond, staat er éérst dat het avond was geweest en vervolgens dat het ochtend was. Die rare manier lijkt erop te duiden dat de scheppingsdagen zich tijdens de nacht voltrokken.
 2. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ja, precies. Daarom gaat er in de Nederlandse vertaling vaak (voor mij) zoveel betekenis verloren. Ga maar eens na: iedere keer wanneer er over het gezicht van de Eeuwige of van een koning of ander mens gesproken wordt, staat er eigenlijk het meervoud. Figuurlijk geeft dat natuurlijk een veel diepere betekenis. 😊
 3. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het Hebreeuwse woord is majiem. En voor mij is het enige bijzondere dat dit een van de woorden is waarvan slechts het meervoud bestaat. Ook bijvoorbeeld het woord gezicht, bestaat in het Hebreeuws alleen maar in het meervoud. Voor zover ik weet zijn er niet bijzonder veel letterlijke andere betekenissen dan water of misschien plassen. Maar die betekenis kennen we in het Nederlands ook als we naar de wc gaan en zeggen dat we 'even moeten wateren'. De getalswaarde van het woord is tweemaal 40 (voor de m aan het begin en einde van het woord) en 10 (voor de j in het midden), dus samen 90. Ik hou me zelf nooit zo bezig met de getalswaarde, maar als je er al iets mee wil dan is 40 doorgaans het getal voorafgaan aan een nieuw begin. Zoals de 40 jaar in de woestijn. En 10 symboliseert volheid of het koninkrijk.
 4. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het punt is dat er wat mij betreft niet zozeer iets in twijfel getrokken wordt. 'Simpel aannemen' kan niet als er dingen staan die simpelweg niet kloppen. Bovendien komt de letterlijke lezer tot het volgende probleem: er staat steeds "het was avond geweest, en het was morgen geweest"; dus dat betekent dat de scheppingsdag plaats had tijdens de nacht, in plaats van overdag. Het lijkt er dus op dat de letterlijke lezing meer vraagtekens oproept, in plaats van de vraag of de scheppingsdagen dagen zijn zoals we ze nu kennen.
 5. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik zeg ook niet dat er geen dag was, ik stel alleen dat de scheppingsdagen niet per sé uit 24 uur hoeven te bestaan. Zeker al niet omdat de baan om de zon, waaraan wij de berekening van 24 uur maken, nog niet plaats kon hebben omdat de zon nog niet bestond.
 6. Naar aanleiding van bovenstaande post vroeg ik mij af of de wet van Mosjé nog voor christenen van kracht is.
 7. In een ander topic had @Gaitema een discussie met @WdG waarbij laatstgenoemde schreef: Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Je rakelt nogal wat op. Ik geloof dat we in de zesde dag leven en het duizendjarige vredesrijk is de 7de dag. Pakken we de Bijbel erbij. Inderdaad, 1 dag is als duizend jaar, en duizend jaar als 1 dag. Hoe lang was Jezus in het graf? 3000 jaar? Het slaat dus niet op de schepping. God staat buiten de tijd. Nu logisch denken, Gaitema: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Als God de hemel en de aarde gemaakt HEEFT in zes dagen, hoe kunnen we dan nog steeds in de zesde dag leven? En, als HIJ RUSTTE (verleden tijd) op DE zevende dag, hoe verklaar je dan dat DE zevende dag nog zou moeten komen? Waar jij de schepping mee verward is een variant van de bedelingenleer, die uitgaat van zeven periodes. Deze staan LOS van de schepping. Je kunt zeker stellen dat we in de "zesde periode" leven. Echter, het heeft niks met de schepping te maken. De schepping is verleden tijd. Immers, God zag dat alles goed was. Alles was voltooid, de hemel, de aarde met alles daarin, zowel de zichtbare als onzichtbare zaken. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. De aarde en de hemel ZIJN voltooid, en heel hun legermacht. TOEN (dus verleden tijd!) rustte (verleden tijd) HIJ. We kunnen dus NIET in de zesde dag leven. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: In een 6 daagse schepping heb ik nog nooit geloofd. in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Maar ik leerde ook iets anders, dat jij moeite hebt met anders denkenden. Ik heb net niemand moeite. Ik heb niks tegen Jehovah's getuigen. Ik ben voor de waarheid en tegen dwaling, dat is alles. (excuses voor de tekstopmaak, maar alle functionaliteiten zoals citeren e.d. vervallen wanneer een topic gesloten is.) Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn.
 8. Levi

  Nashville-verklaring

  Het probleem met het woordgebruik "onnatuurlijk" is dat de lezer of toehoorder dit altijd gelijkstelt of interpreteert als "niet normaal". Dus als de dominee op de kansel zegt dat homosexualiteit onnatuurlijk is zal iedereen de gevolgtrekking maken dat de dominee homosexualiteit niet normaal vind. Met alle gevolgen van dien. Jouw gebruik van dit woord, in combinatie met je uitleg, zorgt ervoor dat ik nu eigenlijk geen idee heb welk standpunt je inneemt. Vind je homosexualiteit normaal? Of niet? En heb je een eigen mening? Of baseer je die op basis van bijbelse teksten? Het is misschien handig als je een eigen standpunt formuleert zonder het gebruik van de woorden natuurlijk of onnatuurlijk. 😉 Christenen hebben geen beperkingen in wat ze mogen eten en doen niet aan besnijdenis. Dus hoe is jouw godsdienstvrijheid beperkt? En de vraag was retorisch, want je noemde het onderwerp genderideologie en stelde dat er toch wel ergens een grens getrokken mag worden. Wellicht is dit een eye-opener, maar stromingen binnen het (vroege) jodendom erkennen volgens mij in ieder geval 5 of 6 verschillende genderidentiteiten. Wat ik al eerder zei: ik ben blij dat jouw kerk deze niet tekende. Ik denk dat het veelzeggend is dat zelfs de orthodoxe joden geweigerd hebben om part noch deel te hebben aan dit manifest en ik vind het een goede zaak dat mijn eigen rabbijn joden expliciet oproept solidair te zijn met de lghti+ gemeenschap.
 9. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Haha! Saillant detail is dat joden de tekst vragend benaderen. Niet alleen teksten die ogenschijnlijk niet met elkaar verenigbaar zijn, maar ook de teksten waar schijnbaar niets mis mee is moeten het ontgelden. Terwijl christenen de NT teksten vaak letterlijk en feilloos beschouwen.
 10. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Kennelijk is het nieuwe testament dan toch niet zo betrouwbaar...
 11. Levi

  Nashville-verklaring

  Nee, de mens zou uitsterven zonder sex tussen man en vrouw. Tenzij je hier natuurlijk "verbintenis" als versluierde tekst gebruikt. Nee, homosexualiteit heeft met verliefdheid te maken. Als je verliefd wordt op iemand, of dat nou een man of een vrouw is, gaat dat "van nature", ofwel vanzelf. Dat je vervolgens sex hebt met de partner waar je verliefd op bent geworden gaat meestal ook vanzelf. En als dit allemaal niet binnen een vrouw-man relatie gebeurd, volgt er geen zwangerschap. En dat is eigenlijk ook wel logisch. En precies hetzelfde als in de natuur. Homosexuele relaties in de natuur zorgen ook niet voor nageslacht. Als je met een grens stellen bedoeld dat je beperkingen aan een ander mag opleggen, dan denk ik dat je ongelijk hebt. Of vind je dat er ook wel ergens een grens gesteld mag worden aan jouw godsdienstvrijheid?
 12. Levi

  Paulus' doorn in het vlees: epilepsie/Geschwind syndroom?

  Omstanders van Paulus hoorden de stem wel, maar zagen het licht niet. Zijn dat ook symptomen van een epileptische aanval?
 13. Levi

  Sluitbeleid

  Precies. Dat lijkt me een betere optie dan sluiten. 😉
 14. Levi

  Sluitbeleid

  Ook al ben je niet de ts, dan kan het nog steeds onprettig zijn. Maar je kan zelf als ts, of als gesprekspartner het weer in de juiste richting sturen, of de moderator kan dat doen. Maar een topic sluiten omdat er afgedwaald wordt... 🙄
 15. Levi

  Sluitbeleid

  Waarom worden topics "op verzoek van de topicstarter" gesloten? Het kan wel zijn dat de ts ergens klaar mee is, maar als mensen nog volop in gesprek zijn, zie ik het nut van sluiten niet.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid