Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6767
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  Wedergeboorte!

  Als ik niet begrijp wat je zegt zijn we uitgesproken? Dat is een makkelijke manier van discussiëren. Misschien moet ik dat de volgende keer ook als antwoord geven: mijn visie geven - en als mensen daarop reageren simpelweg zeggen dat als je mijn eenvoudige vergelijkingen niet begrijpt, we uitgesproken zijn. 🤣
 2. Levi

  Wedergeboorte!

  Dat is voor mij niet duidelijk uit je reactie. Voor christenen lijkt Jesjoea niet op de levensboom, hij is de levensboom. En jij reageert op mijn conclusie. Ik citeer Petrus die zegt "Laat je dopen tot vergeving van de zonden". En jij zegt dat je het vergelijkt met een zaadje. En dat zaadje groeit dan uit tot iets wat lijkt op de levensboom. Die vergelijking gaat mank, want welke zonden heeft Jesjoea begaan dat hij zich moet laten dopen?
 3. Levi

  De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Omdat zowel in de tekst als ook in het filmpje gezegd wordt dat de klinkers van 'Adonai' ingevoegd worden in de medeklinkers van het werkwoord JHVH. EN! Zowel in de tekst als in het filmpje wordt benadrukt dat deze klinkers zo zijn ingevoegd, zodat je niet(!) per ongeluk de naam van de Eeuwige uitspreekt. Dus het filmpje en de tekst zeggen eigenlijk: de naam is Jan, maar die mogen we niet uitspreken dus hebben we de "a" die eigenlijk niet in die naam geschreven wordt, vervangen door de "e" zodat - als je het al per ongeluk uitspreekt - je niet de juiste naam uitspreekt. Daarom denk ik dat het jouw uitspraak weerspreekt: het filmpje en de tekst zeggen beiden dat de klinkers die het woord Jehova vormen opzettelijk zijn ingevoegd zodat je niet per ongeluk de juiste naam uitspreekt. Dus ik mag jou Sjuki noemen, maar geen sjeik?
 4. Levi

  Wedergeboorte!

  Dat is een pijnlijke vergelijking, wat mij betreft. Er is tenslotte maar één levensboom die genoemd wordt in de bijbel. En jezelf daarmee vergelijken is voor mij raar. Ook dit vind ik pijnlijk. Jezelf vergelijken met een stroom, beek of rivier, en dan bedenken wie "het meeste kan opnemen" is bijzonder raar. De capaciteit van jouw vermogen zegt namelijk totaal niets over de manier waarop jij g'd ervaart. En daarnaast: christenen hebben het idee dat wie 'vroom' is, meer aanspraak of recht heeft op een plekje in de hemel. Jesjoea verwerpt dat idee rigoureus. Om in jouw tekst te blijven: Paulus vervolgde de leerlingen van Jesjoea. En terwijl jij mensen aanprijst omdat ze en rivier of een oceaan, of zee zijn; wat was de grootste profeet die we ooit gekend hebben? Moshe vermoorde een Egyptenaar. Gewoon overdag, iedereen kon het zien. Paulus vervolgde de leerlingen van Jesjoea, David had zoveel bloed aan zijn handen dag hij de tempel niet mocht bouwen, en er zijn talloze profeten geweest die namens de Eeuwige opdracht gaven om ten strijde te trekken. Hoe 'vroom' waren die mensen? En in hoeverre waren zij dan een rivier of zee? ? Hij deelt zich niet op in drie stukken? Wat bedoel je hierrmee te zeggen? Dat er geen drieeenheid is? Wat ik bijzonder jammer vind, is dat het lijkt alsof je een antwoord geeft "om maar een antwoord te geven", alsof je gewoon vanuit basale emotie reageert. Lees alsjeblieft wat ik geschreven heb nog eens zin voor zin door, zonder het idee in je achterhoofd dat je het móet weerleggen. Gewoon, simpel jezelf na iedere zin de vraag stellen: klopt dit, staat dit zo in de bijbel? Staat er in de bijbel dat Petrus vol van de heilige geest was tijdens de pinksterdag? Staat er in de bijbel dat hij zei: Laat je dopen tot vergeving van de zonden? Staat er in de bijbel dat Paulus spreekt over een oude en nieuwe mens? Als dat er allemaal staat, is er geen noodzaak om totaal haaks op wat ik schrijf te zeggen "ja, maar ik zie het zo...". Mijn enige vraag is: als christenen in een drieeenheid geloven als g'd, waarom dan de logische conclusie van Paulus van "twee mensen in één persoon" verworpen wordt. Voor mij is dit een fundamenteel gegeven. Joden bidden iedere dag of de goede neiging mag overheersen. Want wij erkennen (en geven daar blijk van) dat er een kwade neiging bestaat. En beiden: de neiging tot het goede en de neiging tot het kwade, komen in elk mens samen. En wij bidden daar iedere dag voor, net zoals Jesjoea het zei in zijn gebed dat hij aan zijn volgelingen leerde: "verlos ons van het kwade". Hij zegt niet: verlos ons van invloeden van buitenaf. Lees alsjeblieft het gebed een paar keer door. Nergens vind je een aanwijzing dat 'het kwaad' van buitenaf komt. En dat stemt overeen met de woorden van Jesaja, die uit naam van de Eeuwige zegt: ik maak het licht én het duister (hoofdstuk 45), vrede én onheil. En dát is nu juist wat de strijd in onszelf veroorzaakt. Het kwade komt namelijk samen met het goede van binnenuit. Het valt mij op dat christenen altijd het idee hebben dat ze 'het kwaad' van buitenaf moeten bestrijden: winkels mogen niet open op zondag, mensen mogen niet scheiden, abortus is een issue, schelden doe je niet... En dat zijn allemaal uiterlijke kenmerken. "Dit volk prijst mij met de lippen" is evengoed gericht aan christenen als aan joden. Mensen die op papier nog getrouwd zijn, maar in werkelijkheid in verschillende kamers slapen, leven gescheiden. En zo zijn er legio voorbeelden van geboden die christenen letterlijk nemen, maar vervolgens met hart en ziel vertreden worden. En ondanks alles maar met het vingertje wijzen: "je mag niet..., je mag niet..., je mag niet..." Maar niemand komt tot de conclusie die Paulus trok: "Uiteraard, u veroordeelt dit allemaal, maar u doet dit zelf ook!" (eerste regel, volgende hoofdstuk). En natuurlijk lezen we deze zin, en denken bij onszelf 'ja, inderdaad, wij zijn ook niet perfect', om direct daarna verder te lezen en te zien dat vooral anderen de fout ingaan. Anderen zijn altijd 'slechter'. Staat dan niemand stil bij de constatering van Paulus "u doet dit zelf ook"? Voor joden is dit een feit: goed en kwaad komen samen in ieder mens. Dopen doe je zelf. Nergens in de bijbel vind je dat Pietje zijn buurvrouw zó slecht vind, dat hij haar laat dopen. Nee! Pietje zelf laat zichzelf dopen. Pietje is slecht, beseft dat en laat zich dopen. Het maakt geen snars uit of de winkels open zijn op zondag, het maakt geen biet uit of je broer en zijn vrouw gaan scheiden. Het draait allemaal om jou! Jij laat je dopen. Jij wil je leven beteren, jij wil het koninkrijk van de hemel zichtbaarheid geven op aarde. Dat doe je niet door anderen jouw wetten op te leggen. Dat doe je door een voorbeeld te zijn. Dat doe je niet door anderen dingen te verbieden: jij mag niet schelden, jij mag niet winkelen op zondag, jij mag niet scheiden, jij mag niet.... blablabla. Nee! Dat doe je door te doen wat Jesjoea zei: volg mij. En als je hem volgt, kijk je naar jezelf. En dan ben je een voorbeeld doordat je zelf niet scheld. Je veroordeeld jezelf dan. De dingen die je zelf doet, zijn even erg of soms erger dan de dingen die je anderen ziet doen. De hele Tora gaat over jezelf. De leefregels die opgelegd worden, zijn individueel. Ze leren je om de neiging tot het kwade uit te sluiten, en het goede te doen. Deze leefregels leren ons dat het kwaad niet van buitenaf komt. De Tora leert ons dat 'de ander' niet de vijand is. De strijd tussen goed en kwaad is de strijd in onszelf.
 5. Levi

  Wedergeboorte!

  Petrus zegt op pinksteren, vol van de heilige geest: "Laat u dopen tot vergeving van de zonden". Hij zegt niet dat er maar een paar zonden vergeven worden, of dat het een begin van vergeving betreft, of wat dan ook. Hij is nogal stellig. Bij de doop zijn de zonden vergeven. Punt. Paulus legt uit dat je vervolgens niet meer slechts uit de oude mens bestaat, maar ook uit de nieuwe mens. Ik vind het altijd verwonderlijk dat christenen met het grootste gemak de drieeenheid begrijpen, maar moeite hebben met het idee dat sinds de doop een oude en een nieuwe mens in één persoon verenigd zijn. Die oude mens staat nog in dit natuurlijke leven en maakt fouten en blijft tot zijn lichamelijke dood doorworstelen, terwijl de nieuwe mens (zoals eerder aangehaald) niet kán zondigen.
 6. Levi

  Wedergeboorte!

  Dus bij de doop is iemand maar 'een beetje' wedergeboren?
 7. Levi

  De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Ik heb het gelezen en de video bekeken. Misschien raar, maar het lijkt erop dat wat je hier aandraagt juist weerspreekt dat de naam van de Eeuwige uitgesproken wordt als Jehova.
 8. Levi

  Wedergeboorte!

  Tja, mooie theorie. Maar geen enkele bijbeltekst.
 9. Levi

  Wedergeboorte!

  Wat bedoel je daarmee te zeggen?
 10. Levi

  Wedergeboorte!

  In dat topic heb ik ook nog nooit een bijbels onderbouwd antwoord gekregen. Wel een hoop theorieën, maar vrijwel geen enkele bijbeltekst waarin staat dat kinderen de zonden van hun ouders erven. En alhoewel ik de traditio niet zomaar af wil doen, lijkt het mij dat ze wel in overeenstemming moet zijn met de bijbel. Er werd gevraagd waar dat in de bijbel te vinden was. Daar heb ik antwoord op gegeven. Dat jij en ik een andere visie hebben op deze teksten is wel duidelijk. En zoals jij mij verwees naar een ander topic, doe ik dat bij deze bij jou. 😉
 11. Levi

  Wedergeboorte!

  Ja, die tekst gaat over de vraag om een rein geweten, maar @Hermanos stelde dat "de doop door onderdompeling het verzoek is tot een rein geweten". En ik wil graag weten waar dát staat. In deze tekst zegt Petrus, zoals ik het lees, dat de doop niet hetzelfde materiële doel dient zoals douchen of een bad nemen, maar dat de doop een geestelijk doel dient.
 12. Levi

  Wedergeboorte!

  Waar vind ik in de bijbel de passage dat de doop door onderdompeling een verzoek is tot een rein geweten? Waar staat dat zonden je niet meer aangerekend worden mits je OPRECHT berouw toont in gebed?
 13. Levi

  Wedergeboorte!

  Kun je toelichten wat er dan gebeurde met pinksteren? Alle "scheppingsdagen" beginnen en eindigen in de tekst. De shabbat, of zevende dag, begint wel, maar eindigt volgens de tekst niet... De achtste dag verwijst in het Jodendom naar de messiaanse tijd. Kun je uitleggen waarom voor jou de 7e dag daarnaar verwijst? 1 Johannes 3:9 Ieder die uit g'd geboren is, zondigt niet, want g'ds zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit g'd geboren.
 14. Levi

  Wedergeboorte!

  Wat willen "ze" dan allemaal weten? En hoeveel tijd is ervoor nodig om 'die dingen' te weten te komen? In Handelingen lees ik dat op de eerste dag van het pinksterfeest ongeveer drieduizend mensen gehoor gaven aan de oproep van Petrus om zich te laten dopen. Stel je voor dat alleen de apostelen zich bezig hielden met dat dopen, dan is dat dus 3000 gedeeld door 12, 250 personen per apostel. Perus begint zijn toespraak omstreeks het derde uur na zonsopgang (dat is rond 09.00 uur) en joodse dagen eindigen vóór zonsondergang. Laten we zeggen dat ze in het beste geval 8 uur de tijd hadden. Dat is dan net een seconde meer dan een halve minuut per persoon, om te dopen én 'dingen te weten te komen'... Volgens mij is het duidelijk. Nergens geeft Jesjoea opdracht aan zijn volgelingen om mensen die zich willen laten dopen aan een kruisverhoor te onderwerpen. Hij geeft slechts de opdracht om de boodschap te verkondigen en de volken te dopen. Niets meer, niets minder. Als jij al bijbelvast, of tekstgetrouw wil zijn, of wil handelen naar 'de letter' van wat Jesjoea heeft gezegd, dan moet je jezelf dus bedenken waar Jesjoea zegt dat de voorwaarde voor de doop is dat je ondergedompeld wordt. Jesjoea zelf zei tenslotte iets als dat wanneer je voeten rein zijn, er verder niets meer hoeft te worden gewassen. Misschien kun je een nieuw topic openen waarin je met citaten het bestaan van het on-bijbelse begrip 'erfzonde' aan kan tonen?
 15. Levi

  Wedergeboorte!

  Als je de oproep van Jesjoea serieus neemt, zou het in je voordeel pleiten wanneer je kan aantonen waar hij zegt "laat je onderdompelen"... Wat me meer raakt is trouwens het feit dat jij religieus geen beslissing neemt voor je kind. Het lijkt me dat je in het alledaagse leven hem te eten en te drinken geeft, misschien zelfs tegen zijn zin in. Als hij ziek wordt ga je met hem naar de dokter, en beslis jij of er uiteindelijk een behandeling moet volgen - en welke. Dat doe je allemaal omdat hij zelf de verstandelijke vermogens niet heeft om die beslissingen zelf te nemen. Waarom neem je dan op geestelijk niveau niet diezelfde verantwoordelijkheid? Waarom laat je hem niet dopen?
 16. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Klopt. Als je de letters van de naam uit zou willen spreken, is de meest voor de hand liggende uitspraak het werkwoord "zijn" in de (toekomende tijd) 3e persoon enkelvoud. Vandaar dus mijn vraag aan Sjako. Door de "a" op het einde uit te spreken, vervoeg je het werkwoord naar de verleden tijd.
 17. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Wat uiteraard geheel waar is; en ik nodig dan ook met name @Robert Frans van harte uit om pausen en vereringen overboord te zetten en terug te keren tot de Moederreligie.
 18. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Oké, dan zie ik wel wat je in dat topic schrijft. Hopelijk wordt je dan niet gehinderd door tijdgebrek, zoals hier Het wedstrijdelement is een vergelijking. Net zoals dat bijvoorbeeld Paulus dat doet als hij het geloof vergelijkt met een wedloop.
 19. Levi

  Duizend jarige vredesrijk

  Dat komt waarschijnlijk omdat vertalers hun eigen visie als een soort sluikreclame aan de lezer opdringen, door middel van het voorzien van een "titel" aan elk stukje tekst. Zo staat er in Genesis vaak "Adam en Eva in het paradijs", terwijl dat nergens in de tekst staat. Als je het paradijs wil zien als een letterlijke plek op aarde, kom je in de knoop. In openbaring 2 staat dat het paradijs dé plek is waar de levensboom staat. En inderdaad staat die levensboom in Genisis in de tuin in Eden, maar in Openbaring (22) staat die in de nieuwe stad aan weerskanten(!) van de rivier. Dus als je het paradijs als letterlijke plaats neemt, moet je je afvragen waar die levensboom nou staat: aan de ene, of de andere kant van de rivier - in een tuin, of in een stad?
 20. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat als Adam maar gewoon mens is en Jesjoea (ook) g'd is, dat er dan sprake is van ongelijkheid, waardoor de wedstrijd oneerlijk is. Dat zou hetzelfde zijn als de Paralympics combineren met de Olympische Spelen. Dan is het ook onmogelijk voor paralympische sporters om als winnaar uit de bus te komen.
 21. Levi

  Duizend jarige vredesrijk

  Geen probleem. Ik ben blij dat we elkaar dan nu begrijpen. Waar ik dan wel benieuwd naar ben is dat het lijkt dat je de tuin in Eden gelijk stelt aan het paradijs. Waaruit leidt je dat af?
 22. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Moet ik nu werkelijk geloven in een g'd die met twee maten meet? Hij schept mensen en geeft een opdracht "daar mag je niet van eten, anders..." en dan faalt de mens. En vervolgens komt de Almachtige zelf even het goede voorbeeld geven? Dat is zoooo oneerlijk! Uiteraard slaagt iemand die almachtig is voor iedere test. Het zou op deze manier slechts rechtvaardig zijn als hij Adam ook almachtig gemaakt had...
 23. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Dat is jammer. Want in dat topic scherm je ook met de opmerking dat "zijn naam hoogstwaarschijnlijk Jehovah is", maar ook daar zeg je niet op grond waarvan je tot de conclusie komt dat dit de naam van de Eeuwige is. Als je liever hebt dat ik de vraag in dat topic stel, doe ik dag uiteraard graag. Maar in dat topic heb ik uiteengezet waarom ik denk dat het niet uitspreekbaar is, en daar heb je niet op gereageerd. Dus je had al in dat topic de gelegenheid om uit te leggen waarom de naam wel uit te spreken valt en waarom ik ongelijk heb, maar dat deed je niet en nu presenteer je in dit topic opnieuw de stelling dat de naam "hoogstwaarschijnlijk" zo uitgesproken dient te worden. En ik vraag me nog steeds af hoe je tot die conclusie komt. Maar als je vind dat je er in het andere topic al genoeg over gezegd hebt, lijkt het me dat wij de conclusie mogen trekken dat je geen argumenten voor je stelling kan aandragen.
 24. Levi

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Kun je vertellen hoe je aan de uitspraak van deze letters van het werkwoord "zijn" komt?
 25. Levi

  Duizend jarige vredesrijk

  Waar heb ik gezegd dat het paradijs niet op aarde ligt? En wat vind je van datgene wat je zelf weg laat? Voor de tuin in Eden, die in het eerste boek van de bijbel genoemd wordt heb je een plek nodig waar één rivier zich buiten die plek splitst in vier hoofdstromen. Jij noemt twee rivieren. Dat is niet één en het zijn er geen vier. Dus kun je me vertellen wat je bedoeld?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid