Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6767
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Nu schrijf je een prachtig stukje waarin je leuk probeert te weerleggen wat ik antwoordde, maar mijn terugkerende vraag bij alle 3 de antwoorden blijft onbeantwoord. Je laat in midden of de dieren wezens zijn, echte dieren, of de eigenschappen van de Eeuwige symboliseren. Maar jouw redenatie is: 144.000 is een bepaald getal, dús moet dat letterlijk genomen worden. Uit die redenatie zou moeten volgen dat ook de 4 dieren en de 24 oudsten letterlijk genomen moeten worden, maar over de dieren heb je kennelijk geen mening, want dat zou van alles kunnen zijn en de 24 oudsten symboliseren de 144.000. Maar dat kan dus niet. Want dan spreek je jezelf tegen: als het een bepaald getal is, moet het letterlijk zijn. Natuurlijk geloven christenen dat zij geestelijk het volk van Israel zijn. Maar voor die eigendunk en hoogmoed waarschuwt Paulus, "om je niet als ingeënte tak, boven de natuurlijke takken te verheffen"... En het is strijdig met je eigen redenatie: de 12.000 uit de genoemde stammen zijn bepaalde getallen, en daarom moet het dus letterlijk genomen worden. En voor wat betreft Kronieken: er wordt een rooster gemaakt om de priesterdiensten te verdelen. Lees alsjeblieft de tekst grondig. Als je schrijft dat het 24 groepen zijn, of zoals je eerder schreef "24 afdelingen", dan lijkt het alsof er 24 verschillende soorten priesters zijn, of 24 verschillende taken. Dat is onjuist.
 2. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  1. Ja, dus de vraag blijft waarom ik wel het getal van de 144.00o letterlijk moet nemen, maar niet de 4 dieren. 2. De tekst die je mij op laat zoeken in Thess. gaat over de dag waarop de doden opgewekt worden. Daar staat niets in wat "bewijst" dat het getal 144.000 letterlijk genomen moet worden en de 4 dieren, of de 24 oudsten niet. De tekst uit Kronieken die je mij op laat zoeken steunt ook je bewering niet, dat de 144.000 letterlijk genomen moeten worden en de 4 dieren en 24 oudsten niet. En het gaat al helemaal niet over 24 afdelingen van het priesterschap. De bediening in de tempel en daarvoor het draagbare heiligdom bestaat uit 3 delen. De hogepriester en priesters, en de Levieten. Ooit was dat niet meer dan de stam van Levi en Aharon en zijn zonen, maar in dit boek lezen we dat ze geteld worden en dat het er zoveel duizenden zijn, dat David besluit om hen in een rooster te plaatsen. Ze hoeven dus niet allemaal tegelijk in de tempel te zijn, maar krijgen een worden ingeroosterd volgens een 24-delig rooster. Het is een mooi verhaal over een wijze beslissing, maar inhoudelijk bewijst het niet waarom je 144.000 letterlijk moet nemen en 4 dieren en 24 oudsten niet. De 24 oudsten en 4 wezens in Openbaring 4 zingen de Eeuwige toe. Kennelijk is er dan nog geen sprake van 144.000. En ook uit deze tekstverwijzing blijkt niet waarom we de 144.000 letterlijk moeten nemen, en de 24 oudsten en 4 wezens niet. 3. Met het aanhalen van Openbaring 7 snijdt je jezelf in de vingers. Want als we per sé het getal van 144.000 letterlijk moeten nemen, dan moet je ook voor waarheid aannemen dat er letterlijk 12.000 uit de daar genoemde stammen van Israel genomen worden. Al die 12 keer dat het bepaalde getal (en dit was volgens jou eerder dé reden waarom je het getal letterlijk moet nemen, omdat het "bepaald" is), wordt bij het opnoemen van de stammen waaruit de 12.000 komen die samen de 144.000 vormen, deze getallen bepaald genoemd. Het zijn er niet "veel uit de stam van...", maar "12.000 uit de stam van...". En volgens jouw eerdere verklaring betreft het hier dus letterlijk 12.000 Israelieten. Dus de 144.000 Jehova´s Getuigen die niet uit een van de stammen van Israel komen, zouden zich volgens jouw redenatie ernstig zorgen moeten gaan maken...
 3. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Waarom moet ik dat zo figuurlijk zien, terwijl ik het getal 144.000 wél letterlijk zou moeten nemen? Waarom worden die 144.000 nu ineens figuurlijk afgebeeld als 24 leiders? Terwijl 24 toch echt een bepaald getal is, en volgens jouw voorgaande redenatie moet een bepaald getal letterlijk worden genomen...
 4. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Jawel, in Openbaring 14 staat dat er een nieuw lied zal worden gezongen voor de Eeuwige, voor de 4 dieren en voor de 24 leiders. En omdat jij zegt dat de 144.000 letterlijk genomen moet worden omdat het een bepaald getal is, lijkt het mij niet meer dan logisch dat je ook de 4 dieren letterlijk neemt.
 5. Levi

  De opstanding

  Waar ik dan graag de kanttekening bij plaats dat hij ze kennelijk niet op eigen houtje uitkoos, maar dat de heilige geest dat deed... (Handelingen 1:2).
 6. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Er staat ook een bepaald aantal dieren beschreven die toegezongen zullen worden, namelijk 4. Dus omdat dit aantal bepaald is mag ik mag ik verwachten dat men aan het eind der tijden letterlijk een lied gaat zingen voor vier herkauwers?
 7. Levi

  Advies gevraagd

  Dit is gewoon sluikreclame... 🤣🤣🤣
 8. Levi

  De opstanding

  Ik begon me al bijna op voorhand moedeloos door de geciteerde statenvertaling heen te worstelen, maar gelukkig zag ik enigszins op tijd je conclusie. Het verbaast me altijd wel hoe sommigen "de twaalf apostelen" als een vaststaand gegeven lijken te zien. Eenzelfde idee als de overtuiging dat er geen vrouwelijke profeten zouden zijn geweest. Overigens worden die 70 nergens apostelen genoemd... 😉
 9. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  De uitleg over maagdelijkheid snap ik. Maar mijn vraag is waaróm je dat woord figuurlijk opvat en het getal in de tekst letterlijk. Neem je alle getallen in het boek Openbaring letterlijk? En zo niet, wat is dan de reden dat je het ene getal wel, en het andere niet letterlijk neemt?
 10. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Dit snap ik dus weer niet. Waarom neem je het getal 144.000 wél letterlijk, maar de het feit dat ze maagd zijn niet?
 11. Levi

  De opstanding

  Ik zei dat je in het NT meer dan 12 apostelen tegenkomt. Het NT bestaat niet uit slechts het boek van Matteüs. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de apostel die behoorlijk aan het NT heeft bijgedragen, Paulus.
 12. Levi

  De opstanding

  Wanneer je de apostelen gaat tellen, kom je er wel tot een stuk of 17 in het NT, dacht ik.
 13. Levi

  Israël

  Er staat in de vertaling die jij aanhaalt "pas op voor mensen", en niet: pas op voor Israël...
 14. Levi

  Erfzonde

  Wie kan mij uitleggen wat erfzonde is en waar ik het in de bijbel kan terugvinden?
 15. Levi

  Erfzonde

  Je citeert uit een bron die de joden en het merendeel van de christenen niet in hun canon hebben opgenomen...
 16. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Dat vind ik een gewaagde uitspraak. En vreemd voor iemand zoals jij die op andere punten de bijbel bijzonder letterlijk neemt. Met deze redenatie kun je nooit de visie weerleggen van iemand die zegt dat de opstanding uit de dood slechts een uitdrukking is dat Jesjoea's gedachtengoed niet verloren is gegaan, en dat er nooit iemand letterlijk uit de dood is opgestaan of zal opstaan.
 17. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Ha-sjamajiem. 'iem' is de meervoudsvorm. Net zoals Jeroesjalajiem. Daarom leggen (veel) christenen uit dat er een Jeruzalem op aarde is, maar ook een 'hemels Jeruzalem'. Vandaar het meervoud, redeneert men. Dus als je gelooft in een hemels Jeruzalem, dan kun je het meervoud van hemelen niet ontkennen, lijkt mij.
 18. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Dat is het grappige. In Genesis staat het ook in het meervoud. 😊
 19. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Dan blijft de vraag waarom Jesjoea het hardnekkig in meervoud blijft zeggen. Heeft hij ongelijk?
 20. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Dus één koning, één koninkrijk van een enkele hemel? Of van de hemelen, zoals Jesjoea het én in een gebed, én een toespraak noemt, én waarvan Paulus letterlijk melding maakt?
 21. Levi

  Op basis waarvan geloven moslims?

  Wie is de naaste dan, met wie je vreedzaam moet omgaan, in het JG geloof?
 22. Levi

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Wat is dan de tegenstelling die je in de Talmoed vindt?
 23. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  En ben jij het eens met opvatting 1 of 2? En waarom?
 24. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Terwijl de sv volgens @Bastiaan73 een reden geeft waarom er maar één hemel zou zijn, vraag ik me af waarom jij die vaak zegt: "maar dát staat er"; en dan letterlijk neemt wat er staat, in dit geval die letterlijke tekst naast je neer zou leggen. Terwijl het sv commentaar suggereert dat de derde hemel een fysieke plaats is, net zoals de eerste de zichtbare lucht, de tweede de sterrenhemel en de derde dan daarboven - zegt Jesjoea dat "het koninkrijk der hemelen" onder ons is. Nu heb ik geen idee hoe het sv commentaar daarover spreekt, want niemand zal beweren dat de sterrenhemel 'onder ons' is. Maargoed, als je dat terzijde schuift blijft nog steeds dat hij wederom meervoud gebruikt. Wat ik me dus afvraag is het volgende. Paulus zegt niet dat hij boven de luchten, en sterren is weggevoerd tot in dé hemel die daarboven is, maar spreekt letterlijk van een 'derde hemel'. Soms gebruiken mensen in gebeden andere taal dan spreektaal: wolliger of meer beeldend of wat dan ook - dus dan zou je nog kunnen denken dat Jesjoea in die context zich uitliet. Maar vreemder is het dat de evangelieschrijvers continu melding maken hoe men hem telkens probeert te pakken op dingen die hij doet, of die hij zegt - terwijl hij dus kennelijk door niemand ter verantwoording wordt geroepen als hij publiekelijk in een toespraak spreekt over 'het koninkrijk der hemelen'. Blijkbaar staat het dus niet ter discussie dat er meerdere hemelen zijn. Het lijkt mij dat het sv commentaar in het licht van andere teksten wat dunnetjes is, en daarnaast vind ik het wel interessant om te weten waarom jij deze teksten die iets letterlijk lijken te zeggen naast je neer ligt, terwijl je aan andere letterlijke teksten als absolute waarheid interpreteert.
 25. Levi

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Dus Jesjoea vergiste zich en zei het per ongeluk in het meervoud? 🤔
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid