Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6754
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Time to shine? Ik weet niet wat jij met tieren bedoeld, maar iedereen die jouw posts terugleest zal zien dat je uitspraken doet die je nergens kan onderbouwen. Je draait de bewijslast om waarop ik inhoudelijk netjes inga. En terwijl jij jezelf dan steeds meer in de nesten werkt doe je er nog eens een schepje bovenop door een nep citaat te plaatsen en je onchristelijk, antisemitisch en haatdragend uit te laten. En gezien de dodelijke gevolgen van antisemitisme van de afgelopen duizenden jaren, vraag ik me serieus af hoe je met droge ogen jezelf een christen durft te noemen. Gezien het leed en de destructie die dit antisemitische vergif gebracht heeft vind ik dat mijn verbale repliek niet eens in de buurt van tieren komt. En los van dat alles kaap je de joodse teksten uit de Tenach, of het oude testament, ontdoe je ze van de joodse uitlegtraditie en context en misbruik je ze voor je haatdragende gedachtengoed. En niet alleen in dit topic wordt je er door anderen op gewezen dat je andere dingen in de tekst leest dan er staan; afgelopen dagen is dat ook in andere posts gebeurd. Maar wars van alle inbreng van anderen en zonder te bedenken dat als iedereen iets soortgelijks roept dat je dan op z'n minst wel even zou kunnen nakijken of het allemaal wel strookt wat je zegt, beticht je met het grootste gemak mij en anderen ervan dat we even begrijpend moeten lezen. Noem je een opsomming van feiten tieren? Daar heb ik geen moeite mee. Ben je het inhoudelijk totaal met me oneens? Prima. Heb je een andere visie over teksten dan ik? Nice, dat is grond voor een mooie discussie. Maar haatdragend antisemitisme? Dan verspeel je echt je recht als gesprekspartner met mij. Time to shine zonder mij.
 2. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Welke valse beschuldiging? Ik vat feitelijk samen wat je doet: je geeft een nep citaat, suggereert daarmee in combinatie het gebruik van de woorden "ras" en "zuiver" en de inhoudelijke leugen dat alleen niet joden gedood mogen worden dat het volk (dat in de tijd van het ontvangen van de wet uit allerlei verschillende volkjes bestond), een missie had om te moorden. Dat wordt versterkt doordat je even hiervoor al zonder opgaaf van bronnen joodse priesters beschuldigt van abortus. Dit zijn geen valse beschuldigingen; iedereen kan letterlijk nalezen dat jij dit geschreven hebt. En wat je schrijft maakt jou tot een onchristelijke, antisemitische haatzaaier.
 3. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Wat doet dat af of toe aan jouw antisemitische en onchristelijke vuilspuiterij?
 4. Levi

  Steven Anderson

  Anderson vind het verrassend dat hij niet welkom is in Nederland Hij verwacht rechtschapen mensen te vinden. Ik hoop dat hij in het vrijdenkende Nederland te pas en te onpas zal zien hij fijn het is als mensen in vrijheid kunnen leven.
 5. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Je zegt dat de wetten die we van de Eeuwige kregen (en dat is ook de G´d van het christendom) draconisch zijn. Je zegt dat die wetten ertoe dienen om het ras zuiver te houden, terwijl het volk aan wie ze gegeven zijn een mengeling was tussen de kinderen nakomelingen van Ja´akov, andere slavenvolkjes en zelfs Egyptenaren. En vervolgens doe je alsof je een citaat geeft: "Gij zult enkel niet Joden doden". Dat laatste suggereert alsof joden een volkje zijn met een missie om te moorden. Behalve dat het nep-citaat niet bestaat, is het ook nog zo dat de wetten die het volk heeft gekregen, betrekking hebben op jezelf. Door je suggestieve manier van schrijven in combinatie met een nep-citaat en inhoudelijk leugenachtige boodschap zet je hier een knap staaltje van klassiek antisemitisme neer. Je boodschap van onverdraagzaamheid was al duidelijk, maar nu kan men ook zien dat je onchristelijk bent.
 6. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Wat is dit voor onchristelijke haatzaaierij?
 7. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Blijf je de spelregels veranderen? Ik mag geen Nederlandse vertaling gebruiken, maar nu ik laat zien wat het woord afar betekent (geen zwavel of uranium of wat jij er dan ook in je verbeelding van maakt) mag ik niet kommaneuken? Een bedoeling achter het ritueel is dat aangetoond wordt hoe belachelijk jaloezie is. En jij zei dat Mozes het beloofde land niet gevonden had. En nu ik aantoon dat hij het weldegelijk gevonden had en aan de overkant van de Jordaan het hem getoond werd door de Eeuwige, verander je de spelregels door te zeggen dat hij zich er niet vestigde. Hoe je jezelf ook lekker overal onderuit probeert te draaien en je jezelf eigen waarheden probeert aan te praten interesseert me niet zo heel veel. Wat ik kwalijk vind is dat je zegt dat mensen abortus plegen en daar geen andere bronnen voor geeft dan je eigen verdraaide interpretatie en inlegkunde van een tekst die zowel in de Nederlandse vertaling als in de Hebreeuwse tekst iets totaal anders zegt. Hoe je het ook wil verdraaien of in je eigen straatje wil twisten: je beticht mensen van moord, terwijl je daar geen enkele grond voor hebt. En je misbruikt het christendom daarvoor.
 8. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Succes met het begrijpend lezen waar je mij zojuist op aansprak... En als je wil kan ik je het Hebreeuws citeren, in plaats van een Nederlandse vertaling. Verrassend genoeg zijn de vertalingen voor het woord stof dan niet ineens zwavel of uranium zoals je eerder suggereerde, maar nog steeds stof, grond, modder, aarde of dat soort dingen. Stof van de grond dus. Jij claimt dat priesters abortussen uitvoerden, maar weigert daarvoor teksten aan te dragen. Jij claimt dat Mozes in de woestijn dwaalde, terwijl de tekst letterlijk zegt dat men alleen maar verder reisde als de kolom dat deed. Dat heeft dus niets met Mozes te maken.
 9. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ik beweerde niet dat priesters aan abortus doen. En ik beweerde niet dat Mozes het beloofde land niet kon vinden. Dat zijn jouw beweringen en beiden zijn ongefundeerd. In plaats van aan te tonen waar dat in de bijbel staat, zoals je beweert dat je je daarop beroept, leg je de omgekeerde bewijslast bij mij. En terwijl ik je dan op je wenken bedien en je wel van teksten voorzie, pas jij inlegkunde toe door te beweren dat het wel niet om gewoon stof zal gaan. En zelf ga je selectief met de tekst om door slechts te citeren wat er met een vrouw gebeurt als ze wél overspel gepleegd heeft. De tekst zegt namelijk het omgekeerde even hard: als ze geen overspel gepleegd heeft zal het water dat met stof is vermengt haar niet deren. En jij laat dat selectief weg zodat je mensen van abortus kunt beschuldigen. En wat lukt mij niet te erkennen? Lees even mee wat ik in een ander topic eerder vandaag schreef: Maargoed. Nadat jij de bewijslast hebt omgedraaid, laat ik het weer bij jou. Graag je (bijbel)tekst waaruit blijkt dat Mozes het beloofde land niet heeft gezien en de (bijbel)tekst waar staat dat priesters aan abortus deden.
 10. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Deut 34: "Toen verliet Mosjee de vlakte van Moav en beklom hij de Nevo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Eeuwige hem het hele land zien: het hele gebied van Gilad tot aan Dan, Naftali , het gebied van Efrajiem en Menasjé, heel Jehoeda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Tsoar. De Eeuwige zei tegen hem: ´Dit is het land waarvan in aan Avraham, Jitschak en Ja´akov onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet´." Tadaa Gevonden! De bron voor geen miskraam is de tekst zelf. Jij zegt je op de bijbel te beroepen, dan zal ik je daarmee van dienst zijn: Water vermengen met stof levert nooit een miskraam op.
 11. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Nee, dat is niet waar. Jij stelde dat Mozes dwaalde en het beloofde land niet kon vinden, terwijl de bijbel zegt dat het volk alleen maar op reis ging als de kolom zich verhief en hun de weg wees. Dat is geen kwestie van mijn interpretatie. Verder voeg jij eigen interpretatie toe aan het vermengen van water en stof. Want jij bent degene die zegt dat het vooral geen stof zal zijn geweest zoals de tekst zegt. Het feit dat het offer wat voorafgaand gebracht moest worden niet vermengd mag worden met olie, dat over het algemeen de heiligheid symbolisch weergeeft en dat het een jaloezie-offer wordt genoemd (negatieve connotatie) laat op zichzelf al zien dat het niet iets is waar je trots op moet zijn. De vlaag van jaloezie waarin de man zijn vrouw beticht van overspel is ook niet echt schoolvoorbeeld van hoe mensen in de samenleving met elkaar om dienen te gaan. Vervolgens moet de vrouw een mengsel van water en stof drinken, iets wat nooit zal leiden tot abortus of vruchtafdrijving of wat dan ook, dus dit ritueel heeft altijd als uitkomst dat de man zijn vrouw onterecht beschuldigt - en het zal degene die uit een vlaag van jaloezie handelde beschamen. Al met al komt het erop neer dat jaloerse mensen door deze wetgeving op hun nummer worden gezet. Maar jij misbruikt deze teksten door priesters van abortus te beschuldigen.
 12. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Je hebt helemaal gelijk. Want zwavel en uranium zijn de stoffen die voor de tempel gelegd werden. Uiteraard staat het je ook vrij om dit totaal zonder bronvermelding als waarheid de wereld in te strooien.
 13. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Mooie citaten. Stof vermengt met water is inderdaad het best beproefde middel voor abortus, wat mensen eeuwenlang gebruikt hebben om abortus mee te plegen voordat er klinieken bestonden.
 14. Levi

  Sabbath

  Behalve de laatste zin, zeggen we dus eigenlijk hetzelfde. Doordat Jesjoea zijn volgelingen niet zelf kiest, maar dat de Geest dat doet, blijkt het voor mij dat Jesjoea die Geest niet naar zijn eigen believen of inzicht gebruikt. Het eerste wat er van de Geest staat beschreven als die door de apostelen werkzaam is, is dat zij in verschillende talen spreken, zoals de Geest het hen gaf. Zoals de Geest het aan hen gaf, en niet zoals Jesjoea het door de Geest aan hen gaf. Je laatste conclusie als zou Jesjoea de macht hebben de Geest van de Eeuwige te gebruiken zie ik simpelweg nergens bevestigd in de bijbel.
 15. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ah, okey. Als je dan graag zonder bronnen wil discussiëren vind ik dat ook best. In dat geval kan ik zeggen dat straffen beschreven in de wet van Mozes nooit zijn uitgevoerd. De bijbel die ik, en volgens mij de meesten op dit forum gebruiken beschrijft dat Mozes en het volk slechts onder directe leiding van de Eeuwige reisden. Alleen wanneer de kolom van wolk en vuur zich verhief, brak het volk het tentenkamp op en volgenden zij die kolom tot waar die hen leidde. Van navigatie door Mozes is geen enkele sprake. Maargoed, jij hoeft je natuurlijk niet op deze bron te beroepen, dus het staat je vrij de zaken totaal anders te geloven. Door (joodse) priesters ongefundeerd te beschuldigen van kindermoord, vergiftig je de gedachten van menigeen en overtreed je daarmee volgens je eigen redenatie het gebod wat je zelf citeert ´gij zult niet doden´. Doe er je voordeel mee.
 16. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Wie paste welke straffen toe? En welke bronnen heb je daarvoor? En ervan uitgaand dat je hele stukje gaat over de wet van Mozes: waar is abortus als lijfstraf beschreven? En waar staat in de bijbel dat Mozes het beloofde land ´niet vond´?
 17. Levi

  Seks voor huwelijk stoppen

  Het geeft wel enige opheldering, maar ik denk dat mensen er meer moeite mee hebben dat ze alleen maar met je mee mogen denken of je proberen te helpen 'op jouw voorwaarden'. Door zelf wel te zeggen dat de bijbel het zus of zo leert, maar een ander het recht te ontzeggen om vanuit een andere visie te reageren creëer je een ongelijkheid die zoals ik het zie resulteert in boude uitspraken van medeforummers. Wat jij in de bijbel leest is het gevolg van vertaling en interpretatie van mensen uit een bepaalde tijdsgeest en met een bepaald wereldbeeld. Er zijn op Credible genoeg mensen die onderzoek hebben gedaan naar bepaalde teksten en passages en tot heel andere conclusies komen dan wat bijvoorbeeld jij in de bijbel ziet. Maar die mensen schuif je zonder pardon aan de kant, omdat je de ene tijdgebonden interpretatie verheft tot onfeilbaar woord van de Eeuwige. Wat je van een pastor, dominee of voorganger hoort is niet per definitie "de stem van G'd". Zelfs de grootste profeet die we gekend hebben, Mosjé (Mozes), heeft interpretatie fouten gemaakt bij het doorgeven aan ons van wat hij van de Eeuwige gehoord had. Maar deze punten wuif je weg en volgens mij zorgt dat voor wrictie. Ik denk dat er mensen zijn die met kromme tenen denken: wat doe je jezelf aan?! Zoals @Mullog betoogde werk je jezelf in een spagaat. Je vroeg jezelf af of een moordenaar ook maar door moet gaan met moorden, omdat er toch wel vergeving voor is. Als je iets moois en levengevends als sex zelf al zonder pardon wegzet als zonde, vergelijkbaar met iets kwaads als levensbeeindigend, dan twijfel ik zelf ook wel even of je alles wel goed onderscheid. Paulus zei iets over de genade als dat die groter of overvloediger is dan we nodig hebben. Het komt op mij over als welke fout we ook maken, dat het ons vergeven kan worden. Hij stelt daarbij ook de retorische vraag: moeten we dan maar doorgaan met zondigen? En zijn antwoord is natuurlijk nee. Hij geeft niet het advies om af te bouwen... Als je iets dus al als zonde ziet, is er ten eerste vergeving voor en ten tweede het advies van Paulus om het niet te doen. Afbouwen lijkt geen optie. En tot slot schrijf je: wij willen geen sex voor het (burgerlijk of kerkelijk) huwelijk. Dát lijkt me wat je moet aandragen. Want als je geen discussie wil of het van de Eeuwige wel of niet mag, moet je niet steeds in je posts schrijven dat het niet mag. Want daar reageren mensen op. Want het mag namelijk wel. 😉
 18. Levi

  Sabbath

  Deze site heeft vooral veel argumenten tegen de drie-eenheid. Los van hoe ik daar zelf over denk, is het enige wat men daar aan lijkt te dragen dat de Geest geen persoon op zich is, en dat Jesjoea niet g'd is. Dus nu snap ik je punt niet meer. Want mijn muggenzifterij begon ermee dat ik in verschillende teksten lees dat Jesjoea niets uit zichzelf doet en als voorbeeld geef ik daarbij dat hij zelfs niet eens zelf zijn volgelingen koos, maar dat de geest dat deed. En wat ik ook vind van de overtuiging die de door jou aangedragen website uitstraalt, het lijkt erop dat wat men daar schrijft eerder mijn standpunt onderbouwt. De geest van de Eeuwige rust op mensen of inspireert hen maar het is niet de geest van Jesjoea. En het uitgangspunt op de site dat hij niet G'd is, betekent ook dat hij diens geest niet zou kunnen aansturen. En dat strookt niet met jouw opmerking dat Jesjoea door die geest zijn apostelen leidt.
 19. Levi

  Sabbath

  De eerste christenen kwamen, zoals het in het NT staat, samen ná de sjabbat. Je kunt dat interpreteren als dat ze op de dag erna - dus op zondag - samenkwamen. En in principe klopt dat ook, want er staat op andere plaatsen dat ze samenkwamen ´op de eerste dag van de week´. Maar in het jodendom en dus in die tijd in Israel, begint de nieuwe dag met zonsondergang. Dus als op vrijdagavond de zon ondergaat, begint voor joden de sjabbat. Er bestaat in het jodendom ook een ritueel om de overgang van sjabbat (dus na zonsondergang op zaterdag/sjabbat) naar de nieuwe week te markeren. Als ik het NT lees en zie dat men `na de sjabbat` samenkomt, lijkt het mij voor de hand liggend dat de eerste christenen als joodse sekte juist dát moment aangrijpt voor hun samenkomsten. Dat verklaart ook waarom een jongeman tijdens een van die bijeenkomsten tijdens de toespraak van Paulus in slaap valt. Het zou raar zijn als dat op zondagochtend gebeurd wanneer je net uit je bed komt. Dit alles lijkt erop te duiden dat de christenen die je in het NT tegenkomt de sjabbat houden.
 20. Levi

  Sabbath

  Graag teksten als onderbouwing dat de geest de zichtbare kracht is. En waarom rust die geest slechts op Jesjoea vanaf de schepping? Waarom niet daarvoor al? En waarom daalt de geest dan pas zichtbaar op hem neer nadat hij door zijn neef de doop tot omkering of bekering heeft ondergaan? Dat was dan toch niet nodig, als die geest al op hem rustte? Heb je daar een verklaring voor? En ja, in Handelingen 16 staat "de Geest van Jezus". Nu spreek ik geen Grieks, maar ik ben erg benieuwd naar het woord geest en op welke manieren die overal in het NT voorkomt en naar de zinstructuur in het Grieks. Want in het Nederlands is deze zin onderhevig aan interpretatie.
 21. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Ik schreef volgens mij ook geen maximum aan het aantal mogelijke verklaringen. Maar je hebt een punt: de joodse uitlegtraditie staat over het algemeen met één been in de historische tekst en met het andere in het heden. Dus de toepassing van bepaalde teksten kan vandaag anders zijn dan vijfhonderd jaar geleden. Het grootste voorbeeld hiervan is natuurlijk de offers die gebracht moeten worden in de tempel. Want geen tempel, betekent geen mogelijkheid om die offers te brengen. Als we halsstarrig vast zouden houden aan de tekst, zonder historisch perspectief, dan zouden onze priesters en levieten al bijna tweeduizend jaar werkeloos thuis zitten.
 22. Levi

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Een van de problemen van het christendom is dat men het Hebreeuws niet machtig is. In het Hebreeuws hebben (delen van) woorden, woordcombinaties of zinsdelen vaak meerdere betekenissen. Rabbijnen zeggen dan ook dat iedere tekst op minimaal 77 verschillende manieren uitgelegd of geïnterpreteerd kan worden. Het vertalen van de Tenach, ofwel het oude testament, is op zichzelf al de ene interpretatie van de vertaler. En daarmee gaan er dus 76 andere visies of uitleggingen verloren. Dat is zonde. En je ziet ook dat de joodse uitlegtraditie vaak verschilt van de christelijke. Je zou jezelf dus kunnen afvragen of (sommige) christenen dezelfde visie of denkwijze hebben als hun messiach.
 23. Levi

  Sabbath

  Misschien ben ik een muggenzifter, maar Jesjoea zei toch dat hij 'niets uit zichzelf' deed? De apostelen handelen (slechts) in zijn naam, maar feitelijk door de geest. Er staat ook van Jesjoea geschreven toen hij zijn leerlingen uitkoos, dat het de geest was die hen uitkoos, en niet hijzelf. Daaruit kun je dus concluderen dat de geest Jesjoea aanstuurde, in plaats van andersom zoals jij hier schrijft. 😇
 24. Levi

  Voorstellen

  Welcome 😊
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid