Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6767
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  Nashville-verklaring

  1. Yes, dat jij het niet met de bijbel kan verenigen hadden we al vastgesteld. Maar ook stelden we vast dat een frietboer die op zondag open is door jou niet met de bijbel te verenigen valt. Die frietboer is waarschijnlijk nooit gepest, in elkaar geslagen, is geen vriendschappen kwijtgeraakt, heeft geen psychische problemen (gehad), kent geen verwrongen of beschadigde familiebanden of wat dan ook. Én! Én hij wordt niet in een manifest in zijn bestaan ontkent door mensen die hij helemaal niet kent. Dus waarom een kwetsbare groep mensen, die al genoeg te lijden hebben gehad - zonder dat zij daar zelf voor gekozen hebben(!) - dan noemen in een manifest met de strekking dat je hen niet accepteert? De frietboer kan zelf besluiten om wel of niet op zondag zijn zaak te openen. Maar geen enkel mens kan besluiten op wie hij verliefd wordt. 2. Ze zijn welkom in jouw kerk, zolang ze het maar niet openlijk zijn, enzovoort. Ze zijn ook wanneer ze openlijk zijn - gelukkig - welkom in een breed scala aan christelijke kerken. 3. Aha, dan snap ik niet zo goed waarom je het woord "lobby" gebruikt. Doorgaans willen mensen die lobbiën voor de veganisten-clubjes dat meer mensen veganist worden. Het COC is een club die voorlichting op bijvoorbeeld scholen verzorgt, en hulp aan bijvoorbeeld homo's die sociaal of psychisch in de knoop zitten. Ik heb nou niet de indruk dat het COC als doelstelling heeft hetero's om te turnen tot gay. 4. Als homo's in welk manifest dan ook gedegradeerd worden en het gevaar op de loer ligt dat de achterban van ondertekenaars van een dergelijk manifest woorden omzetten in daden, dan kun je ze geen slachtofferrol verwijten. De opstellers van dit manifest maken een punt en zeggen: ik accepteer jou (w levenswijze) niet. In het verleden heeft deze opstelling tot discriminatie, haat en moord geleid. Dus het is niet raar dat mensen (en niet slechts homo's) hiertegen in verweer komen. Dit staat compleet los van een kerk die bepaalde dogma's of leefregels hanteert. Want uiteraard kies ik een kerk waarvan de leerstellingen in overeenstemming zijn met de conclusies die ik zelf op basis van bijbelse teksten trek. Dus als ik tot de conclusie kom dat de kinderdoop beter is dan volwassenendoop, dan zoek ik een kerk die daarbij aansluit. Hetzelfde geldt voor homosexualiteit of abortus. Al naar gelang ik op basis van de bijbel tot de ene, of andere conclusie kom, zoek ik naar een kerk die daarbij aansluit. En bij deze nogmaals: het staat iedereen vrij om een mening te hebben over homoseksualiteit of abortus. En om naar een kerk te gaan die aansluit bij je eigen mening. Maar waarom(?!) zou je een manifest op willen stellen dat bol staat van veroordelende teksten over kwetsbare minderheden in de samenleving, die al hun hele leven kampen met vooroordelen, discriminatie, haat en alle psychische gevolgen die daarbij horen? Dát vind ik moreel niet in lijn met een religie die naastenliefde zegt te prediken. 5. Nogmaals: erg naïef. Een document wat wereldwijd door prominente mensen in de samenleving - van dominees in kerken, professoren op universiteiten, leiders van politieke partijen, theologen van vooraanstaande faculteiten, voorzitters van christelijke verbonden, en ga zo maar verder - ondertekend wordt, kun je niet met droge ogen een "intern document" noemen. 6. De geschiedenis staat bol van de voorbeelden waarin een leidende figuur iets roept, en de achterban vervolgens tot daden overgaat. Een van de meest extreme voorbeelden is WO2, waarvan bij rechtzaken na afloop vooraanstaande nazi's zich er zelfs op beriepen dat zij, noch de führer, ooit bevel gegeven hadden tot de moord op joden, homosexuelen of roma's. En inderdaad lijken de documenten die gevonden zijn erop te wijzen dat dergelijke bevelen nooit door de top zijn gegeven. Dit manifest geeft inderdaad ook geen direct bevel om transgenders, homo's of pro-abortus lieden iets aan te doen. Maar het manifest "verwerpt" en "ontkent". Wat wordt er ontkent en verworpen? Onder meer het "zelfverstaan" en de "identiteit". Het manifest is behoorlijk netjes geredigeerd, maar een goed verstaander heeft een half woord nodig, zegt het spreekwoord. Er staat duidelijk in welke groepen niet geaccepteerd (dienen te) worden. 7. Hier geef je wederom je eigen visie. Jij meent te lezen in de bijbel dat homosexualiteit verboden is, of iets dergelijks. Dat is jouw mening, jouw visie, jouw conclusie. Het feit dat vele kerken en groepen christenen tot een andere visie of conclusie komen, toont de kern van het probleem aan. Want: wie van alle christenen heeft gelijk?
 2. Levi

  subforum 'geloof'

  Los van hoe ik er wel of niet over denk: er is duidelijkheid. 😊 Drieeenheid bespreken we in Levensbeschouwing. 😉
 3. Levi

  subforum 'geloof'

  Voetbal - Handbal? Volgens mij zijn voetballers sporters, en handballers ook. Toch heeft iedere discipline zijn eigen spelregels, maar is de gemene deler dat ze allemaal sporters zijn. Is het met christenen dan anders? De gemeenschappelijke deler is dan dat je Jesjoea als mosjiach erkent. Maar daarbinnen heeft iedere "discipline" zijn eigen spelregels (dogma's of leerstellingen). Of zie ik dat fout?
 4. Levi

  Nashville-verklaring

  1. Vervang het woord frietboer door homo. Als je als christen denkt dat je niet verliefd mag worden op iemand van hetzelfde geslacht, of er niet met mee mag trouwen, dan moet je (net zoals je de frietboer niet opzoekt) het niet doen. Wat je in je volgende alinea de homo lobby groep verwijt (ik gebruikte daarom in mijn vorige reply de christen lobby, omdat ik werkelijk geen idee heb wie die lobby nu eigenlijk is, die je de hele tijd de schuld in de schoenen schuift) zou je zelf als christen kunnen doen: eens wat minder aanstoot nemen. 2. Net zo min als je de frietboer hoeft te bezoeken op zondag, hoef je ook niet tijdens de gay pride naar Amsterdam te gaan. 3. Een document wat wereldwijd door prominente mensen in de samenleving - van dominees in kerken, professoren op universiteiten, leiders van politieke partijen, theologen van vooraanstaande faculteiten, voorzitters van christelijke verbonden, en ga zo maar verder - ondertekend wordt, kun je niet met droge ogen een "intern document" noemen. Dat lijkt me erg naïef. 4. Nu snap ik dan ineens de noodzaak waarom zoenende mannen en vrouwen op tv getoond worden alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Omdat zij net zo goed onderdeel zijn van deze wereld als hindoes, atheïsten, joden, christenen en frietboeren. Op het moment dat je in een beschermd milieu opgroeit en nooit geconfronteerd wordt met mensen die anders denken, leven, geloven of liefhebben dan jijzelf, dan zullen mensen elkaar ook nooit accepteren zoals de ander is. Je opmerking over de slachtofferrol van de homo lobby club vind ik raar. Deze mensen zijn slachtoffer geweest van rampzalige vervolging en discriminatie. Google aaleen al even de geschiedenis van homoseksuelen in Nederland, en je ziet dat we een paar honderd jaar geleden deze mensen nog vrolijk een kopje kleiner maakten. Nu is er een manifest waarin staat dat homoseksualiteit dient te worden afgewezen en in datzelfde manifest staat dat verwacht wordt van alle christenen dat zij dit afwijzen. Dat manifest wordt getekend door leidende figuren in de samenleving. En zoals ik al eerder betoogde, krijgt de achterban van welke leidersfiguur dan ook meer dan eens het idee dat zij het gedachtengoed van hun leiders om moeten zetten in daden. Om exact díe reden is het niet verwonderlijk dat dit manifest en de ondertekenaars daarvan een stevig tegengeluid krijgen.
 5. Levi

  Nashville-verklaring

  Alle respect voor je keuze. Maar jij komt bijvoorbeeld op basis van de bijbel tot de conclusie dat de mens die homo is geen probleem is, terwijl anderen op basis van dezelfde bijbel tot de conclusie komen dat het wel een probleem is, en weer anderen tot de conclusie komen dat homoseksualiteit niet eens aan de orde komt, en weer anderen tot de conclusie komen dat homosexuele sex alleen maar verkeerd is wanneer het buiten een liefdesrelatie is. En waarschijnlijk sla ik nu nog een behoorlijk aantal mensen met legio aan conclusies over. En daar heb ik dus moeite mee, dat als christen A dit zegt, en christen B een andere conclusie heeft, dat christen A christen B dan degradeert tot niet bijbelgetrouw.
 6. Levi

  Nashville-verklaring

  Eerder schreef ik het volgende, wat volgens mij het pijnpunt is van een dergelijk manifest én de ondertekening daarvan: Het probleem is niet dat zij geen recht hebben op een overtuiging. Dat recht hebben ze namelijk wel. En ze mogen er ook naar leven. Het probleem met het opstellen van een manifest waarin men hun eigen interpretatie van bijbelse teksten als waarheid opschrijft is dat het een officeel karakter krijgt, als een soort bindende maatstaf. En daarmee veroordeel je niet alleen de mensen of groepen die in het manifest genoemd worden, maar schoffeer je ook de andere religieuze mensen die op basis van dezelfde bijbelse teksten tot andere conclusies of visies komen. En het eigenlijke probleem is het ondertekenen van een dergelijk manifest door leidende figuren uit de (verschillende) gemeenschap(pen). Want de geschiedenis leert ons maar al te goed dat mensen uit de achterban de neiging hebben om woorden om te zetten in daden. En dát is het verwerpelijke aan het ondertekenen van een dergelijk manifest. En dat dit niet alleen vroeger gebeurde toen bijvoorbeeld homoseksuelen vermoord werden, maar ook tegenwoordig nog speelt, blijkt wel uit de vele doodsbedreigingen die bijvoorbeeld medewerkers van abortusklinieken krijgen. Zeg ik daarmee dat je niet achter de inhoud van het manifest mag staan? Nee. Want dat recht heb je uiteraard. Mag je van mening zijn dat abortus tegen de wil van welke god dan ook is? Ja, die mening mag je hebben. Mag je van mening zijn dat euthanasie verkeerd is? Ja, die mening mag je hebben. Mag je een afkeer hebben van homo's? Ja, geen probleem. Mag je de mening hebben dat het huwelijk bedoeld is voor man en vrouw? Ja, ook dat mag. Maar voor al deze gevallen geldt: pas het toe op jezelf. Trouw als man vooral zelf niet met een andere man, als je denkt dat het huwelijk daar niet voor is. Blijf als vrouw met je vingers (uit, of) van een andere vrouw, als je een afkeer hebt van homoseksualiteit. Weiger vooral zelf medicatie die het levenseinde bespoedigd, wanneer je terminaal in een ziekenhuis of thuis ligt. En breek je eigen zwangerschap niet af, wanneer je tegen abortus bent. De woorden: "volg mij", verschillen wezenlijk van "leg anderen jouw visie op". Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat er altijd mensen in een achterban zijn die menen dat zij het gedachtegoed van hun leid(st) er moeten vertalen naar daden. En dat heeft in geval van dit manifest (in het meest gunstige geval) de discriminatie van de in het manifest genoemde personen en groepen tot gevolg. En om die reden zou geen enkele leidende figuur die naastenliefde zegt te prediken een dergelijk manifest moeten ondertekenen. Het gaat er dus niet om dat de homogemeenschap per se een goedkeuring wil voor hun intieme aangelegenheden in de slaapkamer, maar het gaat erom dat een manifest als dit verstrekkende gevolgen kan hebben als de achterban er daadwerkelijk naar gaat handelen.
 7. Levi

  Nashville-verklaring

  1. Jij stelt dat gays door hun manier van leven opzettelijk "bijbelgetrouwe christenen" kwetsen door "G´d Zijn Gebod bewust te willen negeren". Daarmee zeg je ten eerste feitelijk dat christenen die geen probleem zien met homoseksualiteit niet bijbelgetrouw zijn. Ten tweede vraag ik me af waarom je juist gays hiervan beschuldigt. De frietboer die op zondag zijn zaak geopend heeft kwetst de "bijbelgetrouwe christenen" toch ook? De atheïst, moslim, jood, hindoe, buddhist, enz. kwetst door hun andere visie of manier van leven toch ook? Zoals ik ook aangaf in mijn reactie op Sjako, vind ik het een absurde situatie dat men zich gekwetst voelt omdat ´de ander´ simpelweg niet geloofd wat jij geloofd. Wat er in jouw redenatie gebeurt is de omgekeerde wereld. Jij stelde dat gays nu ophef maken over een manifest dat zij als kwetsend ervaren, terwijl ze zelf door hun levenswijze anderen zouden kwetsen. Het omgekeerde-wereld-gehalte probeerde ik al aan te geven door wat voorbeelden, maar feitelijk is het zo dat er geen manifest bestaat wat is opgesteld door homo´s en waarin christenen worden afgewezen. De ophef vanuit de homo-gemeenschap snap ik wel. Dit is een groep mensen die zich tijdens de puberteit anders ontwikkelde dan de rest van hun leeftijdsgenoten. Behalve de worsteling die ze daar zelf mee hebben, is er onbegrip in je sociale omgeving, worden ze (fysiek) gepest, worden ze geconfronteerd met situaties waarin ze alleen staan, raken ze vriendschappen kwijt, raken familierelaties beschadigd en ga zo maar door. En juist die groep, die al zoveel te verduren heeft gehad en waarvan velen nog steeds in het leven van alledag de nare consequenties ondervinden, wordt dan nu in de samenleving geconfronteerd met een manifest - opgesteld door mensen die ze niet kennen - waarin staat: ik accepteer jou (w gedrag) niet. Dat is een trap na. Wat hebben die homo´s de opstellers en ondertekenaars van dit manifest aangedaan, dat ze deze trap na verdienen? Daarnaast vind ik het ook moreel niet in lijn met een religie die zegt naastenliefde te prediken om een manifest op te stellen waarin staat dat ze de naaste niet accepteren. 2. Er schijnen restaurants te zijn waar slechts chinees eten geserveerd wordt, moeten mensen die van de Franse keuken houden zich gediscrimineerd voelen? Ik hoop dat je zelf het kromme van deze redenatie inziet. Het gaat er niet om of een homo zich gediscrimineerd voelt doordat een christen geloofd dat je niet homosexueel mag zijn. Want het staat een ieder vrij om te geloven wat je wil. Om even bij het voorbeeld te blijven: ik heb vrienden die niet van chinees eten houden. En zij maken dus simpelweg de keuze om niet in een chinees restaurant te gaan eten. Maar ze zullen mij niet verbieden om daar te gaan eten. 3. Op school kreeg ik biologieles, waarin de evolutietheorie behandeld werd. Dat is mij als joodse jongen opgedrongen. Ik kreeg maatschappijleer waarin hindoeïsme, islam en christendom behandeld werden. Dat is mij als joodse jongen opgedrongen. Als ik de tv aanzet zie ik series die over moord gaan. Dat wordt mij opgedrongen. Als ik de straat op loop, wordt ik geconfronteerd met vrouwen in burka. Dat wordt mij allemaal opgedrongen terwijl ik er niet om gevraagd heb. Als ik de tv aanzet zie ik ook mensen christelijke liedjes zingen. Dat krijgt mijn zoon ook te zien, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat zijn allemaal dingen die ons opgedrongen worden, door de christelijke lobby. 4. Dit is natuurlijk ongefundeerd gepraat. Tenzij je voorbeelden hebt van moord en brand schreeuwende homo´s en de uitgestorte ellende bij weigering van een foldertje.
 8. Levi

  Nashville-verklaring

  Het is niet bedoeld om te kwetsen. Het punt dat ik probeerde te illustreren draait er nu juist om dat je iedere dag, gevraagd of ongevraagd, geconfronteerd wordt met anderen - en dus met andermans leefwijzen, visies, gewoonten cultuur en religie. In dat opzicht zou dus iedereen zich elk moment van de dag gekwetst kunnen voelen, niet in de laatste plaats omdat bijvoorbeeld een moslim ook bewust de geboden van een christelijke god negeert. Omdat ik dit zo'n absurd standpunt vind, heb ik de voorbeelden die ik gaf wat aangedikt en kleuriger ingezet. Zoals ik zojuist ook zei was het mijn bedoeling de absurditeit aan te geven, en niet de bedoeling om bewust te kwetsen. Mijn excuses daarvoor.
 9. Levi

  Nashville-verklaring

  Wat doen homo's jou aan dan? Hebben ze een verklaring opgesteld waarin staat dat ze erkennen dat er ook mensen verliefd kunnen worden op het andere geslacht, maar dat ze ontkennen dat dit de bedoeling van welke god dan ook is? Staan ze bij het station naar je te staren met een folderrekje met boekjes als : "Wat leert het COC werkelijk?" Komen ze bij je aanbellen op een willekeurige dag om met je te praten en je de laatste editie van het tijdschrift "De wachtnicht" te overhandigen? Hebben ze een publieke omroep ter beschikking die tv programma's als "Nederland gilt", "Jacob/Ina op zondag" of "De familiegay" van ons belastinggeld uitzenden? Heeft een homo ooit jou geweigerd in zijn taxi omdat je christen bent? Heeft een lesbische trouwambtenaar ooit geweigerd jouwzelf, je vrienden of familie te trouwen omdat je christen of hetro bent? modbreak Trajecto: Met je vergelijking kwets je toch wel de Jehovah's getuigen. Niet doen.
 10. Levi

  subforum 'geloof'

  Ik meen (maar hou me ten goede) dat indertijd is afgesproken dat op het subforum de bijbel niet ter discussie gesteld mocht worden. De reden was dat er veel niet-christenen dit forum bezochten en dingen zeiden als: ja, dat staat in de bijbel, maar... En dan aangevuld met wat je maar wil: - de evolutietheorie zegt iets anders; - wetenschap bewijst dat de aarde minimaal 6 miljoen jaar oud is; - de Griekse mythologie verteld hetzelfde maar vanuit een ander gezichtspunt; - er is historisch niet bewezen dat Jezus echt bestaan heeft; en ga zo maar door. En toen is besloten dat het raar is dat christenen zich op een christelijk forum zouden moeten verdedigen tegen argumenten die de bijbel in twijfel trekken of ontkrachten. En in mijn beleving is er toen voor gekozen om de subfora geloof en bijbeldiscussie in te richten als een plaats waar de bijbel op zichzelf niet ter discussie gesteld mag worden. Dus daar geldt de regel dat alles wat in de bijbel staat voor waar wordt aangenomen en als geldig argument in de gesprekken gebruikt mogen worden. Het staat mij niet meer bij of er toen ook besloten is om een geloofsbelijdenis te onderschrijven, in die zin, dat aan de artikelen, uitspraken of dogma's die in die belijdenis zij opgenomen eveneens niet getornd mag worden. Ik kan me zo iets niet herinneren en omdat ik mij wel herinner dat de drieënheid eerder ter discussie is gesteld, lijkt het mij dat deze regels slechts van toepassing zijn op de bijbel. En dat lijkt me ook erg logisch, voor een forum wat deelnemers heeft uit de meest uiteenlopende (christelijke) gezindten.
 11. En wat is daar afwijkend aan? Er zijn ook voorbeelden te over van mensen of dieren die geen kinderen kunnen krijgen, ongeacht sexuele voorkeur.
 12. Waar staat dat heteroseksuele seks vanuit (ware) liefde is toegestaan? De opdracht van de Eeuwige is: wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Daar staat niet de uitzondering bij dat er sprake moet zijn van (ware) liefde... Voorbeelden te over in de natuur van homosexuele relaties. Dus homosexualiteit als onnatuurlijk of een afwijking van de natuur beschouwen is raar. Het menselijk gedrag is eerder een afwijking, of onnatuurlijk. 😅😊
 13. Volgens mij zeggen we dus hetzelfde. 😊
 14. Levi

  Nashville-verklaring

  Fijn dat je het hebt willen analyseren (en)/van commentaar hebt voorzien. De enige input/feedback die ik hierbij heb is met betrekking tot punt/artikel 3. In het eerste boek komt achtereenvolgens het "heersen" van zon en maan over dag en nacht voor; het "heersen" van 'de mens' over alles wat geschapen is en dan zoals hier aangehaald het "heersen" van de man over de vrouw. Het Hebreeuws gebruikt in deze gevallen verschillende woorden, waarbij opvalt dat het woord voor het heersen van zon en maan hetzelfde is als het woord voor het heersen van de man over de vrouw. Van een letterlijke heerschappij is geen sprake. 😉
 15. Je geeft nu een zin over kleding, niet over gender...
 16. Misschien kun je een nieuw topic openen waarin je de teksten citeert waarin transgenders niet goedgekeurd worden, zodat we dat eens met z'n allen kunnen bestuderen. 😊
 17. Het probleem is niet dat zij geen recht hebben op een overtuiging. Dat recht hebben ze namelijk wel. En ze mogen er ook naar leven. Het probleem met het opstellen van een manifest waarin men hun eigen interpretatie van bijbelse teksten als waarheid opschrijft is dat het een officeel karakter krijgt, als een soort bindende maatstaf. En daarmee veroordeel je niet alleen de mensen of groepen die in het manifest genoemd worden, maar schoffeer je ook de andere religieuze mensen die op basis van dezelfde bijbelse teksten tot andere conclusies of visies komen. En het eigenlijke probleem is het ondertekenen van een dergelijk manifest door leidende figuren uit de (verschillende) gemeenschap(pen). Want de geschiedenis leert ons maar al te goed dat mensen uit de achterban de neiging hebben om woorden om te zetten in daden. En dát is het verwerpelijke aan het ondertekenen van een dergelijk manifest. En dat dit niet alleen vroeger gebeurde toen bijvoorbeeld homoseksuelen vermoord werden, maar ook tegenwoordig nog speelt, blijkt wel uit de vele doodsbedreigingen die bijvoorbeeld medewerkers van abortusklinieken krijgen. Zeg ik daarmee dat je niet achter de inhoud van het manifest mag staan? Nee. Want dat recht heb je uiteraard. Mag je van mening zijn dat abortus tegen de wil van welke god dan ook is? Ja, die mening mag je hebben. Mag je van mening zijn dat euthanasie verkeerd is? Ja, die mening mag je hebben. Mag je een afkeer hebben van homo's? Ja, geen probleem. Mag je de mening hebben dat het huwelijk bedoeld is voor man en vrouw? Ja, ook dat mag. Maar voor al deze gevallen geldt: pas het toe op jezelf. Trouw als man vooral zelf niet met een andere man, als je denkt dat het huwelijk daar niet voor is. Blijf als vrouw met je vingers (uit, of) van een andere vrouw, als je een afkeer hebt van homoseksualiteit. Weiger vooral zelf medicatie die het levenseinde bespoedigd, wanneer je terminaal in een ziekenhuis of thuis ligt. En breek je eigen zwangerschap niet af, wanneer je tegen abortus bent. De woorden: "volg mij", verschillen wezenlijk van "leg anderen jouw visie op". Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat er altijd mensen in een achterban zijn die menen dat zij het gedachtegoed van hun leid(st) er moeten vertalen naar daden. En dat heeft in geval van dit manifest (in het meest gunstige geval) de discriminatie van de in het manifest genoemde personen en groepen tot gevolg. En om die reden zou geen enkele leidende figuur die naastenliefde zegt te prediken een dergelijk manifest moeten ondertekenen.
 18. Levi

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Maar dit wordt door een apostel gezegd. Voor joden geldt de wet van Mosjé, en die staat in de eerste vijf boeken. Mijn punt is dat ik 'de wet van Christus' in geen enkel boek kan terugvinden. Nergens staat specifiek wat Jesjoea dan voor wet geeft. In onder meer wajikra (exodus) 20 staat dat iedereen de sjabbat moet houden: ook slaven en slavinnen én de vreemdelingen. De reden daarvoor wordt ook gegeven: ook zij moeten rusten. Blijkbaar is het dus niet specifiek voor de Israëlieten van belang om de rustdag te houden.
 19. Levi

  Chanoeka

  Omdat Gaitema graag een wat meer diepgaande visie van mij wilde zien, en omdat er in het "eindtijd-topic" nogal wat te doen is over het beest en zijn nummer, heb ik wat gespit en een stukje geschreven over Chanoeka en de relatie daarvan tot Openbaring, het beest, en de eindtijd. Chanoeka betekent (her) inwijding en van dit feest vinden we in de joodse bijbel geen boek. Dit jaar valt het van zondag 2, tot zondag 10 december. We steken op een kandelaar met acht armen (en één helper) iedere dag een kaarsje meer aan, totdat het volle licht op de kandelaar brand. Kerst wordt niet gevierd in de bijbel, maar Chanoeka wel. En alhoewel dit feest niet in de wet gegeven is, wordt het door de profeet Daniel voorzet. En Jesjoea vierde dit feest (Johannes 10). In Daniel 9 wordt uiteengezet welke koninkrijken in de wereld zullen komen, met daarbij de voorspelling dat de tempel verreden zal worden en dat is gebeurd in de tijd van de Griekse overheersing. Jesjoea legt in Mattheus uit dat die voorzegging niet alleen betrekking heeft op toen, maar dat dit ook over de toekomst gaat die nog moet komen. En dat wordt bevestigd in Openbaring, waar we bijvoorbeeld dezelfde getallen(symboliek) tegenkomen, die ook in het boek Daniël wordt gebruikt. Zo gaat het over “een tijd, tijden en een halve tijd”. Dus een jaar, twee jaar en een half jaar. Dat is 3,5 jaar. En: “de prins die komt, zal een verdrag sluiten van een week”. Dan vervolgt de tekst over het midden van de week, dat is dus 3,5 dag. Dat is het getal wat we eerder al tegenkwamen. In Openbaring 11 staat: “er werd mij een maatstok gegeven en er werd gezegd meet de tempel op, maar niet het voorhof, want dat zal vertreden worden voor 42 maanden”. Dat is 3,5 jaar. Dat is weer hetzelfde nummer. En in Openbaring 12 komen we hetzelfde getal tegen. De vrouw die naar de woestijn vlucht wordt verzorgt voor 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. Er is hiermee een verband tussen de visioenen van Daniel en het boek Openbaring. Als de geschiedenis zich dus herhaalt, want het gebeurde in Israël en het zal weer gebeuren, zoals Jesjoea zegt, dan is het Chanoeka feest een verwijzing naar het einde en kan het aanwijzingen daarover bevatten. Terug in de geschiedenis. Israel wordt overheerst door de Grieken, en Alexander de grote was eigenlijk zo slecht nog niet. Het volk mocht zijn eigen gebruiken, cultuur en religie houden. Al was het wel zo dat men zo tegen de Grieken opkeek, dat grote delen van de bevolking “assimileerden”. Na Alexander valt het rijk uiteen in 4 delen. Het deel waar Israël in ligt, wordt geregeerd door Antiochius die de achter- of bijnaam Ephiphanes aannam. En dat betekent: manifestatie of openbaring van g'd. Je ziet al waar dit naartoe gaat. De goede man zag zichzelf als g'd op aarde. Antiochius wilde één rijk en iedereen in dat rijk moest dezelfde denkbeelden hebben, hij streefde naar één gelijke cultuur. De Hellenistische cultuur moest maatstaf zijn voor alle volken. En Antiochius verklaart dat alle volken hun tradities, gewoonten en goden moeten opgeven, en dat iedereen zich moet aanpassen aan het Hellenistische systeem en de Griekse goden moet aanbidden (Klinkt dit al bekend in de oren? `niemand mag kopen of verkopen tenzij ze het merkteken van het beest hebben…`). Er is in die tijd één volk dat een probleem vormt en niet in het systeem past. En Antiochius besluit om het geloof van Israel uit te roeien. En dat is het satanische aan het geheel: deze geschiedenis staat niet in de bijbel en speelt zich af vlak voor de komst van Jesjoea. Als de joden vernietigd konden worden, zou er ook geen vervulling van de profetieën kunnen komen - en dus ook geen messiach. Hetzelfde zien we gebeuren vóór de joden weer terugkeren naar het land van Israel: de vijand probeert de uitkomst van de profetieën te voorkomen, zodat de uiteindelijke profetie dat Jesjoea zal terugkomen niet uit kan komen. Vergis je niet. Jesjoea is vrij duidelijk in zijn voorzegging dat hij Jeruzalem niet meer zal binnengaan voordat ´dit volk´ (dus de joden) hem zal toeroepen `gezegend is hij die in de naam van de Allerhoogste komt`. Om die woorden van Jesjoea uit te laten komen is er allereerst nodig dat er joden in dat land wonen, maar ook dat die joden in Jeruzalem wonen. Dat is dé reden waarom de status van Jeruzalem zo ontzettend bestreden wordt. Want terwijl elk land op de wereld steden veroverd, weer kwijtraakt, herovert en ga zo maar door, is er geen enkel land waarbij eenmaal veroverde steden zo ontzettend omstreden zijn als deze. De vijand probeert hier koste wat kost te voorkomen dat de voorzegging van Jesjoea en de woorden van de profeten uitkomen. Terug naar het verhaal van Antiochius. Hij wil korte metten maken met de joden en gaat naar de tempel en zet daar een afgodsbeeld neer. Ik mag aannemen dat ook dit bekend voorkomt uit het boek Openbaring. En ook slacht hij een varken in de tempel, om de tempel te ontwijden. Hij verbiedt de normale offers en maakt de tempel op deze manier tot een afgodstempel. Er wordt gehoereerd, er worden heidense feesten gevierd en de tempel is `verboden voor joden`. Dit is allemaal exact volgens de geest van het beest uit Openbaring. En vervolgens gaat Antochius over tot de vervolging van gelovige joden. Het begint met het verbranden van tora-rollen. Maar het gaat steeds verder. Mensen die hun godsdienst in het openbaar belijden worden vervolgd en gedood, mensen die de sjabbat houden worden gedood, mensen die hun kinderen over het joodse geloof leren worden gedood, en zo verder. (Deze aspecten kennen we ook uit een meer recente geschiedenis.) Er worden overal in Israel altaren neergezet en mensen worden gedwongen te offeren aan Griekse afgoden. En het lijkt er heel erg op dat de hele opzet gaat lukken, dat de vijand slaagt in zijn plan. Mensen, en zelfs erg gelovige joden, beginnen zich erbij neer te leggen. En ze doen wat de Grieken van ze willen. En dan komt uit het Judese berglandschap uiteindelijk verzet, wat volgens bronnen bij één familie begon. En omdat zij vervolgd worden en in het vizier van de Grieken lopen, vluchten zij in de bergen (Jesjoea gebruikt deze bewoordingen eveneens als hij spreekt over de tijd van het einde). En zij krijgen de bijnaam: Makkabeeen. Deze mensen zijn boeren en hebben geen idee hoe ze moeten vechten. De Grieken sturen er een leger naartoe, maar op miraculeuze wijze wordt dat leger verslagen en zo gaat het door en de Makkabeeen zeggen: wie voor de Eeuwige is, sluit zich bij ons aan. Nog een leger komt en ze verslaan hen weer. En terwijl ze beseffen dat ze in de minderheid zijn, geven ze zich over aan bidden en vasten en terwijl Antiochus zijn halve leger, inclusief olifanten en alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft stuurt, wordt hij wederom verslagen. De Makkabeeen komen als winnaars uit de strijd en komen bij de tempel. Ze gooien de afgod kapot, herstellen de menora (de zevenarmige lamp), maken de boel schoon en wijden de tempel opnieuw aan de Eeuwige. En dat is Chanoeka: de (her)inwijding van de tempel. Er is nog een legende verbonden aan deze geschiedenis, maar daarvan weet niemand zeker of het op waarheid berust. Die legende is dat bij het aansteken van de menora er nog maar één kruikje koosjere olie te vinden was, wat net genoeg zou zijn voor één dag. Nieuwe koosjere olie maken zou inclusief sjabbat acht dagen duren. En wat was het wonder? De menora bleef acht dagen branden met de olie van dat ene kruikje. Een andere reden die gegeven wordt waarom er acht dagen feest gevierd wordt, is omdat gezegd wordt dat men soekkot (het loofhuttenfeest) Dat acht dagen duurt niet had kunnen vieren en dat dit feest nu als een soort inhaalfeest gevierd werd. Hoe je het ook wendt of keert, feit is dat een feest van acht dagen altijd betrekking heeft op de toekomst, want in onze huidige tijdsindeling kennen we maar zeven dagen. Dus ook hiermee verwijst Chanoeka naar de tijd van het einde. Wat leert de geschiedenis van Chanoeka over het eind van de tijd? Allereerst zien we dat de vijand van buitenaf komt met weliswaar een heel andere cultuur, geloofsysteem en wereldbeeld, maar dat mensen er toch in meegaan. Eigen cultuur en geloof laten ze varen, en dat stemt overeen met wat bijvoorbeeld Paulus zegt, dat het einde niet aanbreekt voordat ´de grote afval´ zal komen. En wat we zien is dat Israel wat zich afwend van de Eeuwige een gruwelijker lot treft dan de omringende volken die hem nooit gekend hebben. En als we de geschiedenis erop naslaan zien we dat na de grote afval, de historie meer rare figuren voortbrengt die massamoorden op hun naam hebben staan dan ooit tevoren. Waar er vroeger oorlog gevoerd werd om gebiedsuitbreiding, macht, rijkdom of strategie - wordt er de laatste eeuwen sinds men christendom en jodendom verlaat - vooral gemoord omdat mensen ´anders denken´ of ‘anders zijn’ dan in het systeem past. Dát is een teken van de geest van het beest uit Openbaring. Daniel beschrijft het 4e beest uit zijn visioen als vreselijk en gebruikt daarvoor het woord “sjena”. Sjena is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat alles verandert. En we zien in Openbaring dat het beest alles verandert en verdraait. Het beest doet zich voor als vredebrenger, maar leidt het uiteindelijk zo dat mensen gedwongen worden het beeld van het beest te aanbidden, net zoals de joden gedwongen werden aan afgoden te offeren. Het laat daarmee een ommekeer zien. Antiochus zorgt ervoor dat religieuze mensen die eens als modelburgers gezien werden, nu de verschoppelingen van de maatschappij zijn. En “de tokkies” van de maatschappij worden ineens verheven als rolmodel. En dit sluit aan bij de woorden van Paulus die zegt dat mensen het goed, slecht zullen noemen, en het slechte goed. En als je nu in de maatschappij kijkt zie je dat veel mensen zich religieus of spiritueel noemen, terwijl er van een geloofsovertuiging geen enkele sprake is. Mensen geloven wel dat er “iets” is of “een g'd”, maar Bhudda, Hare Krishna, of Allah worden allemaal op een hoop geschoven als de meest geloofwaardige, want “de g'd van de joden en christenen” heeft alleen maar oorlog en narigheid gebracht en de bijbel “staat vol met geweld”. Antiochius wilde dat iedereen hetzelfde zou zijn, dezelfde cultuur, etc. En nu zien we dat alle naties met elkaar om de tafel zitten om zaken af te stemmen. De G20 over de economie, klimaatakkoorden die wereldwijd van kracht zijn, Unesco voor het werelderfgoed en de natuurlijk de VN. En wie past er steeds niet in het plaatje? Israel. De natie is Israel, maar geestelijk horen de christenen erbij, want zij delen tenslotte in dezelfde stam. En daarom past het christendom ook niet in het ideale plaatje. Want tenslotte horen voetbalwedstrijden op zondag gespeeld te worden - en als je aan die gekte niet meedoet, hoor je er niet bij. En alhoewel de meerderheid van de bevolking zegt religieuze of bovennatuurlijke ervaringen te hebben en/of te geloven in een hogere macht, zodra je als christen uit de kast komt, krijg je toch een meewarige blik en draait het het gesprek al snel om kindermisbruik, het scheppingsverhaal dat het wetenschappelijke bewijs zou tegenspreken of - en deze is bij velen met stip favoriet - waarom, als god al bestaat, hij zoveel ellende en gemoord toelaat. Kortom, ook hier een herhaling van Chanoeka, waarbij iedereen slaafs aan het systeem meewerkt en Israel en zijn geestelijke broer (het christendom) als rotte appels versleten worden en zich maar niet willen aanpassen aan het systeem. Voor mij is het dus niet zo vreemd dat juist in deze dagen, nu de eindtijd zijn volheid bereikt, joden en christenen elkaar hervinden. Dit is tweeduizend jaar totaal anders geweest, maar juist nu komen zij - zonder logisch aanwijsbare reden (immers oecumene is niet het doel) - tot elkaar. Toen de afgod in de tempel werd geplaatst was voor de Maccabeeen de maat vol. En zij gingen rigoureus in de tegenaanval. Geen compromis meer. Niet meer aan deze gekkigheid meedoen. Ze wisten dat ze in de minderheid waren, maar lieten zich daardoor niet verslaan. Ze gingen juist in gebed en vasten. En dat is wat Jesjoea ook aanraadt: hij zegt dat als je de gruwel waarvan Daniël spreekt ziet gebeuren, vlucht dan naar de bergen. Bergen zijn hoog, en dichter bij de hemel. Ze zijn in de bijbel vaak de plaats waar de Eeuwige verschijnt. Wanneer wij bidden, verheffen we ons hart en zijn we - net als op een berg - dichter bij de hemel en dichter bij de Eeuwige. De Maccabeeen zeggen: wie de Eeuwige volgt, sluit zich bij ons aan. Dat is de kracht van vereniging. Paulus roept ook op om, zeker als je dé dag dichterbij ziet komen, vooral samen te komen. Maar ook in brede zin is dit waar: door kerkmuren heen kunnen mensen voor elkaar bidden, én joden kunnen voor christenen bidden en andersom. Juda (een van de zonen van de opstandleider Mattathias) vocht met het zwaard van Antiochius, zijn vijand. Dus neem het wapen van de vijand af, en strijd daarmee. Gebruik slechte dingen ten goede, zoals ook de profeten ons leren dat de Eeuwige alles, dus ook het kwade, ten goede kan keren. En er staat geschreven dat ze, ondanks dat ze in de minderheid waren, goedmoedig doorgingen met de strijd. Blijdschap geeft kracht. Paulus zegt niet voor niets dat we altijd en onder elke omstandigheden blij moeten zijn. And last but not least, laten de Maccabeeen een behoorlijke dosis standvastigheid zien. Ze blijven doorgaan, en menselijk gezien tegen beter weten in. Maar toch leidt dat uiteindelijk tot de overwinning. Daarom wordt in de tuin in Eden de vijand afgebeeld als een slang. Een slang is warmbloedig, dus hij is pijlsnel, maar heeft nauwelijks uithoudingsvermogen. Dus de slang kan ons een verraderlijke beet toebrengen, maar de achtervolging moet hij opgeven. Dus als wij standvastig blijven en doorgaan, en ogen op de finish houden, dan is de overwinning aan ons. Want de tegenstander laten we achter ons. En als de strijd voorbij is, is de tempel (en dat zijn wij, zeggen de apostelen) weer opnieuw aan de Eeuwige gewijd en is er geen aardse olie meer nodig, maar geeft de Eeuwige voor altijd (gesymboliseerd door de achtste dag) zijn licht. Ik wens iedereen een fijn Chanoeka feest! Chak Chanoeka sameach!
 20. Levi

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Wat is dan de wet van Christus? En waar is de sjabbat specifiek aan de joden gegeven? En wat zijn de ceremoniële wetten?
 21. Levi

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Er stonden maar tien woorden (wetten is een slechte vertaling) op stenen tafels. Kun je mij uitleggen waarom juist christenen die elkaar allemaal napraten dat 'de wet' afgeschaft is, zich zo vasthouden aan de enige wet die op stenen tafels staat? Terwijl dat nu juist in deze tekst die door christenen aangehaald wordt de enige wet is die vervangen zal worden...
 22. Levi

  Chanoeka

  Helder standpunt. Ik had nog nooit naar een waxinelichtje gekeken met het idee dat het wel eens een verminkte menorah kon zijn. Begrijp je ook dat anderen jouw mening niet delen? Dus dat Jesjoea dat feest vierde neemt jouw twijfels niet weg? Dit vind ik raar. Als mensen een feest vieren omdat een kandelaar acht dagen blijft branden en voor dat feest een kandelaar maken met acht armen, dan heb je daar je twijfels over omdat je vind dat iedere kandelaar een verminking is van de menorah. Maar als er staat dat je op de sjabbat moet rusten van al je werk dan vind je blijkbaar dat je wel zelf mag bepalen wat wel of geen werk is. Is dat geen verminking van de tekst? De Tora is nogal duidelijk over wat een menorah is. De afmeting, het materiaal, en zelfs de versiering wordt gedetailleerd beschreven én is aan Mosjé getoond. Dus als je de afmetingen verandert, of het materiaal soort of de versiering heb je een verminkte menorah. In elk ander geval heb je simpelweg een doodgewone huis- tuin- en keukenkandelaar. En als je daar al je twijfels bij hebt, dan vind ik het erg raar dat je blijkbaar met het grootste gemak kan zeggen dat omdat jij vind dat studie en uitleg geen werk is, je het werk verbod van de sjabbat mag overtreden. Als jij die vrijheid hebt, waarom geef je zouden anderen dan niet de vrijheid hebben om een chanoekia, die zij niet als menorah zien, te branden?
 23. Levi

  Chanoeka

  Welkom op dit forum. De menorah is een 7-armige kandelaar. De chanoekia heeft 9 armen. Dat is dus een andere kandelaar. Of is een 3-armige kandelaar ook een verminkte menorah? Met andere woorden: ik snap het punt van de toevoeging of het 'afhalen' van de woorden van de Eeuwige niet zo. Daarnaast... Als je in een onveranderlijk woord van de Allerhoogste geloofd, mag ik dan de vraag stellen waarom je deze reactie schrijft/post op de rustdag, de sjabbat - de dag waarop je geen arbeid mag verrichten?
 24. Levi

  Israël 2018

  Ach, het gebeurt wel vaker dat mensen ergens aan voorbijgaan... 😁
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid