Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6729
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Levi


 1. 14 minuten geleden zei sjako:

  Dan is het gewoon een uitdrukking. De hemel = de hemelen. In moderne vertalingen wordt het ook gewoon als 'hemel' vertaald. 

  ....

  Dat vind ik een gewaagde uitspraak. En vreemd voor iemand zoals jij die op andere punten de bijbel bijzonder letterlijk neemt. 

  Met deze redenatie kun je nooit de visie weerleggen van iemand die zegt dat de opstanding uit de dood slechts een uitdrukking is dat Jesjoea's gedachtengoed niet verloren is gegaan, en dat er nooit iemand letterlijk uit de dood is opgestaan of zal opstaan. (H)


 2. 14 minuten geleden zei Bastiaan73:

  @Levi wat staat er in het originele Hebreeuws in Genesis/Beresjiet 1:1? Enkelvoud of meervoud?

  Op https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-hebraica-stuttgartensia-bhs/read-the-bible-text/ staat:

  בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃

  Volgens https://biblehub.com/text/genesis/1-1.htm is הַשָּׁמַ֖יִם 'plural' en dat betekent meervoud.

  Ha-sjamajiem. 'iem' is de meervoudsvorm. Net zoals Jeroesjalajiem. Daarom leggen (veel) christenen uit dat er een Jeruzalem op aarde is, maar ook een 'hemels Jeruzalem'. Vandaar het meervoud, redeneert men. 

  Dus als je gelooft in een hemels Jeruzalem, dan kun je het meervoud van hemelen niet ontkennen, lijkt mij. 


 3. 21 minuten geleden zei sjako:

  ... 

  Het gaat volgens mij om hetzelfde Koninkrijk. Gods Koninkrijk is een Koninkrijk vanuit de hemel bestuurt. Als je bijv Daniël 2 leest, dan wordt er gesproken over 1 Koninkrijk dat nooit ten onder zou gaan en niet 2 koninkrijken. Als er sprake is van 2 Koninkrijken dan zou er sprake zijn van 2 Koningen. Maar er is maar 1 Koning, Koning Jezus, onze Heer. 1 Koning betekend dus dan ook 1 Koninkrijk.

  Dus één koning, één koninkrijk van een enkele hemel? Of van de hemelen, zoals Jesjoea het én in een gebed, én een toespraak noemt, én waarvan Paulus letterlijk melding maakt? 


 4. Op 13-5-2019 om 09:03 zei sjako:

  Nee, zeker niet. Daarom zeg ik ook als het Christendom zich gehouden had aan wat ze opgedragen hebben gekregen, de zuivere leer verspreiden, vreedzaam met je naaste omgaan etc dan had de Islam waarschijnlijk helemaal geen voedingsbodem gehad. Macht en heidense invloeden hebben het Christendom vervormt tot iets wat het niet is. 

  Ik vind trouwens dat de Islam enorm verschilt van het Christendom. De Christenen zien Jezus als hun Redder en Messias, de enige weg om in het reine te komen met God. Dit essentieel punt heeft de Islam niet. Ik vind het eerder op het Judaisme lijken dan op het Christendom. Ze zien Jezus wel als een profeet, maar moeten een heleboel wegredeneren om Jezus te degraderen tot die status. Zou zou Hij niet terechtgesteld zijn, geen opstanding hebben gehad enz. 

  Wie is de naaste dan, met wie je vreedzaam moet omgaan, in het JG geloof? 


 5. Op 8-3-2019 om 17:57 zei Modestus:

  Hallo iedereen.

  ...

  Tot slot een samenvatting van het verhaal: Ik twijfelde niet dat Jezus is reëel en dat zijn evangelie de waarheid is (in tegenstelling tot de heilige boeken uit andere religies, zoals Koran in islam of Talmoed in het jodendom). ...

  Wat is dan de tegenstelling die je in de Talmoed vindt? 


 6. 15 minuten geleden zei Bastiaan73:

  De uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ wordt alleen in het Matteüsevangelie vermeld. 32 keer. 

  De uitdrukking ‘Koninkrijk Gods’ wordt 5 keer in het Matteüsevangelie vermeld, 14 keer in het Marcusevangelie, 31 keer in het Lucasevangelie en 2 keer in het Johannesevangelie.

  Voor zover ik weet zijn er twee opvattingen:

  1. Met het Koninkrijk Gods wordt hetzelfde bedoeld als met het Koninkrijk der hemelen.
  2. Het gaat om twee verschillende zaken.

  Achterin mijn NBG51 bijbeltje staat in de verklarende woordenlijst bij Koninkrijk Gods (der hemelen) min of meer dat het om hetzelfde gaat; de cursieve omschrijving suggereert het en er staat o.a. dat ‘Matteüs in de joodse traditie staat om het uitspreken van de naam van God te vermijden.’ Dit is m.i. een beetje in strijd met het feit dat ‘Koninkrijk Gods’ 5 keer staat vermeld. Da’s veel minder dan 32 keer ‘Koninkrijk der hemelen’ maar toch. Waarom dan niet consequent 37 keer ‘Koninkrijk der hemelen’?

  Achterin mijn KJV bijbel staat dat Matteüs geschreven was voor de Joden, Marcus voor de heidenen (specifiek de Romeinen), Lucas voor de Grieken en Johannes voor de gehele mensheid.

  En ben jij het eens met opvatting 1 of 2? En waarom? 


 7. 41 minuten geleden zei Bastiaan73:

  In de SV met kanttekeningen staat bij 2 Kor. 12:2 de volgende kanttekening bij 'tot in den derden hemel':

  Dat is, in de woonplaats der engelen en heilige zielen, die hij vers 4 het paradijs noemt, bij gelijkenis genomen van het aardse paradijs. Zie Luk. 23:43. Openb. 2:7. De oorzaak waarom dit de derde hemel genaamd wordt, is omdat de lucht de eerste hemel gerekend wordt, de zichtbare hemelen waarin de sterren zijn, de tweede, en de hemel boven al die hemelen de derde. Zie 1 Kon. 8:27.

  Bron: https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=47&hf=12&ind=1#vers2

   

  59 minuten geleden zei sjako:

  Misschien om de grootsheid te benadrukken, maar er is maar 1 hemel.

  Terwijl de sv volgens @Bastiaan73 een reden geeft waarom er maar één hemel zou zijn, vraag ik me af waarom jij die vaak zegt: "maar dát staat er"; en dan letterlijk neemt wat er staat, in dit geval die letterlijke tekst naast je neer zou leggen.

  Terwijl het sv commentaar suggereert dat de derde hemel een fysieke plaats is, net zoals de eerste de zichtbare lucht, de tweede de sterrenhemel en de derde dan daarboven - zegt Jesjoea dat "het koninkrijk der hemelen" onder ons is. Nu heb ik geen idee hoe het sv commentaar daarover spreekt, want niemand zal beweren dat de sterrenhemel 'onder ons' is. Maargoed, als je dat terzijde schuift blijft nog steeds dat hij wederom meervoud gebruikt. 

  Wat ik me dus afvraag is het volgende. Paulus zegt niet dat hij boven de luchten, en sterren is weggevoerd tot in dé hemel die daarboven is, maar spreekt letterlijk van een 'derde hemel'. Soms gebruiken mensen in gebeden andere taal dan spreektaal: wolliger of meer beeldend of wat dan ook - dus dan zou je nog kunnen denken dat Jesjoea in die context zich uitliet. Maar vreemder is het dat de evangelieschrijvers continu melding maken hoe men hem telkens probeert te pakken op dingen die hij doet, of die hij zegt - terwijl hij dus kennelijk door niemand ter verantwoording wordt geroepen als hij publiekelijk in een toespraak spreekt over 'het koninkrijk der hemelen'. Blijkbaar staat het dus niet ter discussie dat er meerdere hemelen zijn. 

  Het lijkt mij dat het sv commentaar in het licht van andere teksten wat dunnetjes is, en daarnaast vind ik het wel interessant om te weten waarom jij deze teksten die iets letterlijk lijken te zeggen naast je neer ligt, terwijl je aan andere letterlijke teksten als absolute waarheid interpreteert. 


 8. 8 minuten geleden zei sjako:

  Ik weet het zo net niet of die voorbeelden wel kloppen die je aangeeft. Dat van de maagd ben ik het wel met je eens. De rest is volgens mij wel te vinden.

  De hemel waar JHWH woont, ik snap wel waar je op doelt. Niet de zevende....

  Ik bedoel dus de tijd voor de zondeval, toen Adam en Eva nog harmonieus met JHWH omgingen. De bedoeling was dat het Paradijs, de tuin van Eden, een wereldwijd Paradijs zou worden. Het Paradijs is verloren gegaan bij de vloed. Maar het was het voornemen van God dat de wereld een Paradijs zou worden en dat is het nog steeds.

  Het woord 'paradijs' komt uit het NT. In Genesis is slechts sprake van een tuin met - zo u wilt - een bovennatuurlijk tintje. 

  Ik doelde niet op verliefde mensen, en in die zin op een 'zevende hemel', maar simpelweg op de openingszin van het gebed van Jesjoea, dat in het NT vertaald wordt met "Onze vader, die in de hemelen zijt". 


 9. 5 uur geleden zei sjako:

  ... 

  God kan dat toch voorkomen? Openbaring zegt ook dat er een aardse toekomst is voor de mensheid. Het zal op de aarde net zo mooi zijn als de hemel, alleen anders.

  Wat bedoel je met een beetje exegese? Een beetje Grieks filosofisch sausje? De Bijbel leert overduidelijk een herstel van de aarde en het leven daarop. De situatie zoals die was in Genesis.

  Welke hemel heb je het eigenlijk over, er zijn er toch meerderen? 

  En in Genesis leefde men 'in de dagen van Noach', en dat was kennelijk ook niet de beste periode van de mensheid... 


 10. 20 minuten geleden zei sjako:

  De woestijnen, de polen etc zullen ook bewoonbaar zijn. Bovendien zullen veel mensen afgekeurd worden. Hoe dat precies in z'n werk gaat is me ook niet helemaal duidelijk. Openbaring heeft het over boekrollen die geopend zullen worden (Openbaring 20:12). Daarin zullen wel dingen staan die nu nog niet bekend zijn.  In ieder geval krijgen personen die Jezus niet hebben gekend of om een andere reden God en Jezus niet hebben gediend, een opstanding des oordeels. In de 1000-jarige regering zal er ook een schifting komen tussen de schapen en de bokken. Iemand krijgt geen opstanding om vervolgens weer gelijk tot de dood veroordeeld te worden lijkt me. Een opstanding tot leven krijgt iedereen die God en Jezus hebben gediend in hun leven. 

  Naar schatting hebben er 107 miljard mensen geleefd op aarde. Nu leven er ongeveer 7 miljard mensen op aarde. Hoeveel procent van de mensheid zou God willen dienen? 25% misschien? Dan heb je het over 27 miljard mensen. Als de woestijnen etc weer vruchtbaar zijn, dan moet dat kunnen.

  Het is maar goed dat jullie geloven dat niet alle mensen het eeuwige leven krijgen. 😅

  Gaat het Eko-systeem niet naar de knoppen als er geen woestijnen en Polen meer zijn? En als die polen zijn gesmolten, verliezen we dan niet onnoemelijk veel land door de hogere zeespiegel? 


 11. 4 uur geleden zei Nicky O:

  Hoe legt het Jodendom het uit?

  Sorry voor de late reactie. Ik moest de wedstrijd kijken. 😅

  Als er staat: een oog voor een oog, of een tand voor een tand, dan wordt dit 'verstaan' of 'begrepen' als een compensatie. Dus als een van jouw ogen beschadigd wordt, terwijl jij als buschauffeur beide ogen nodig hebt voor je functie in het verkeer, dan moet degene die jouw dat aangedaan heeft overeenkomstig vergoeden. Als jij dus jouw beroep de rest van je leven niet kunt uitoefenen, moet de dader jouw van inkomsten voorzien. 

  Het gaat om een rechtvaardige samenleving. Dus om compensatie voor wat je een ander aangedaan hebt, en niet om wraak. Als twee mensen hun oog kwijt zijn, levert dat de samenleving niks dan ellende op en drukt het financieel op de samenleving. Terwijl als de dader opdraait voor de kosten van de veroorzaakte schade, de samenleving gewoon kan continueren. 


 12. 1 uur geleden zei sjako:

  Laat je niet foppen door die valt-wel-mee-lobby. Zolang er nog veel geld is te verdienen met fossiele brandstoffen zullen lieden er alles aan doen om hier aan te blijven verdienen. Het grote geld gaat voor alles. Geloof me, Gods Koninkrijk is onze enige hoop. Anders is het over 100 jaar gedaan met deze planeet.

  En wat dan met de valt-absoluut-niet-mee-lobby, die de regering adviseerd huishoudens verplicht een door hen ontwikkelde warmtepomp aan te schaffen, waarvan al vaststaat dat die niet genoeg capaciteit kan leveren? 


 13. 3 uur geleden zei nikie90:

  Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

  Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

  Dat is onjuist. Jij hebt nog niets weg gekrast. Ik wel. Dat is niet erg, meningen mogen verschillen. En je mag ook gewoon inhoudelijk reageren op wat ik schrijf. Maar ik ben niet echt onder de indruk dat een kabbalist bevestigd dat er geen 'man' in de tekst staat. 

   

  Ik heb de zin aan twee Israëlische, seculiere vrienden voorgelegd, met de vraag om het voor mij te vertalen. Een zei: de zin klopt niet, waar heb je dat vandaan? Vervolgens appte hij me vrijwel direct: oh, dit is uit de Tora en is het verbod op sex tussen twee mannen. 

   

  De ander zei: deze zin is grammaticaal onjuist. De betekenis is afhankelijk van de context. Ik snap het niet, volgens mij is dit bijbels Hebreeuws.

   

  Deze reacties waren voor mij een eye opener. Degene die zijdelings bekend is met religie 'herkend' het als een verbod op sex tussen mannen. De ander zegt dat de betekenis afhankelijk is van de context. Mijn conclusie: de betekenis van deze tekst is dus niet vaststaand en aan interpretatie onderhevig. Bestudering van de woorden én omliggende teksten van de geboden biedt voldoende ruimte voor een andere interpretatie. En die heb ik uiteen gezet in mijn voorgaande post.

  Ook heb ik bij rabbijnen gecheckt of wat ik denk wel klopt. Je zal snappen dat progressieve rabbijnen het beamen, maar een Amerikaanse jewish renewel rabbijn was het oneens met me. Zijn voornaamste punt is niet dat ik geen gelijk zou hebben dat de tekst anders vertaald en geïnterpreteerd kan worden, maar dat de 'context' ook gelezen kan worden aan Adam en Chava die elkaar aanvullen en dat een (huwelijks)relatie dus alleen kan aangegaan worden tussen man en vrouw. En in die context leest hij deze tekst als verbod op sex tussen mannen.

  En ja: hoe orthodoxer je gaat, hoe meer rabbijnen díe verklaring voor het gebod zullen geven, simpelweg omdat dit zo in hun man-vrouw 'context' past. Volgens mij gaf ik dat ook al eerder aan in een reactie aan jou, dat orthodoxe rabbijnen het verbod op sex tussen mannen met name baseren op het gegeven dat de Tora en Tenach slechts de man-vrouw relatie behandelt.

   

  Anyhow, ik ben me ervan bewust dat met name de orthodoxie zich heftig zal verzetten tegen een andere uitleg van de tekst, maar ik denk dat deze dingen belangrijk genoeg zijn om te onderzoeken en te bediscussiëren. Want als je in naam van religie mensen wil ontzeggen zichzelf te zijn, dan moet je daar verdraaid goede argumenten voor hebben. Een tekst als deze uitleggen in de context van de normatieve man-vrouw relatie vind ik zelf niet afdoende. 


 14. 31 minuten geleden zei Nicky O:

  Je hebt gelijk Levi, mijn oprechte excuses aan allen. Het is mijn allergie voor smerigheid en porno die hier sprak. 

  Excuses uiteraard aanvaard. 

  Ik weet dat ik een beetje stellig over kan komen wanneer ik er zoiets uit flap, maar dat is dan weer mijn allergie tegen zaken die ik als indoctrinatie ervaar. Ik hoop een volgende keer wat vriendelijker te zijn. (F)


 15. 21 uur geleden zei sjako:

  Het CO2 gehalte in de lucht in nog nooit zo hoog geweest dan nu. Dit gaat onherroepelijk problemen veroorzaken die je nu al ziet. In Nederland zie je droogte, maar als je naar andere landen gaat kijken zie je extreme stormen, regen etc. De zeespiegel gaat onherroepelijk stijgen wat voor Nederland slecht nieuws is. Als de polen nog verder opwarmen zal het permafrost ook ontdooien, met als gevolg dat er methaan vrij komt. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het probleem wordt dus explosief erger, wat dus weer voor een sneeuwbaleffect zorgt. 

  Er staan een miljoen dier- en plantensoorten op de nominatie om uit te sterven in de komende decennia. 

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/alsof-je-de-aankondiging-van-de-naderende-apocalyps-doorbladert~b3cc3219/

  Overal is oorlog. In Europa hebben we gewoon geluk dat we in een relatief verstandig gedeelte van de wereld leven op dit gebied. Maar er hoeft ook maar 'dit' mis te gaan en er ontstaat een kernoorlog. We kunnen onszelf meerdere keren vernietigen door de vuurkracht die wij mens hebben. Nog nooit in de geschiedenis voorgekomen. 

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogen_(chronologisch)#21e_eeuw

  Het morele verval van de mens in gigantisch. Alles mag en kan maar. Cocaïne-gebruik is de normaalste zaak van de wereld geworden. Die gebruikers geven er niks om dat er een criminele toestand met liquidaties en moord achter zit. 

  In 1914 is de tijden der heiden afgelopen. De rechtmatige koning in de lijn van koning David, Jezus, zal op de troon van Jehovah gaan zitten.  

  Epidemieën zoals aids heeft voor 35,4 miljoen doden gezorgd, 36,9 miljoen mensen zijn HIV-besmet. Ebola, TBC etc en in 1918 de Spaanse Griep, die voor 100 miljoen doden heeft gezorgd, meer dan de hele Eerste Wereldoorlog bij elkaar. 

  Je kan dus niet met droge ogen beweren dat alles normaal is en dat het allemaal wel meevalt. 

  Eigenlijk zou ik mijn antwoord zoals ik dat gisteren aan @Gaitema gaf hier willen herhalen.
  Ik bestrijd niet dat er dat er geen veranderingen zijn in klimaat en millieu. Of dat er geen dieren zouden zijn die met uitsterven bedreigd zijn. Ik zeg dat dit door alle tijden heen al gebeurde. Wetenschappers stellen keer op keer vast bij vondsten van bijvoorbeeld fossielen dat er vogel- en insectensoorten zijn geweest die we nu niet meer kennen. Hetzelfde geldt voor zoogdieren en vissen. Ook in de bijbel worden beesten beschreven waarvan we nu niet vast kunnen stellen welk dier er bedoeld wordt. Wellicht omdat ze uitgestorven zijn.
  En hetzelfde geldt voor oorlogen. We zitten nu in een relatief rustige periode. Maar WO2 en WO1 worden niet zo genoemd omdat het een plaatselijk conflict betrof. En wat ik zeg is dat het niet anders is dan het ooit geweest is. Het Romeinse rijk besloeg in zijn tijd ook zo'n beetje de gehele bekende wereld, hetzelfde geldt voor het Griekse, Perzische, Assyrische, en zo verder. Door alle eeuwen heen heeft de wereld figuurlijk in brand gestaan en trok men tegen elkaar ten strijde.
  En hetzelfde geldt voor doden door epidemieën. De miljoenen aids- en Spaanse griep slachtoffers liegen er niet om. Maar wat te denken van de miljoenen die dood gingen aan tbc, tering, Pest en ga zo maar verder. En hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe slechter de medische en huishoudelijk hygiënische voorzieningen. Babysterfte was aan de orde van de dag. Dus tegenwoordig kunnen we al die doden voorkomen, maar krijgen we eens in de zoveel tijd een flinke epidemie te verwerken. En het logische gevolg dat wij wereldwijd mobieler zijn, brengt met zich mee dat epidemieën wereldwijd meer slachtoffers kunnen maken.

  Zeg ik dat het allemaal wel meevalt? Nope, dat is niet het punt wat ik probeer te maken.
  Maar wat ik eerder ook al aanhaalde, is dat ik een tekst als (in mijn eigen woorden) "er zullen mensen komen die zeggen: waar blijft die belofte van een betere toekomst nou, want alles blijft hetzelfde" als een teken aan de wand zie, en niet als statement dat weerlegd moet worden.
  Mijn gedachte is: de apostel zegt dat er mensen komen die dat zeggen. En mensen kunnen dat niet zeggen als het aantoonbaar onjuist is. Het punt wat de apostel wil maken is volgens mij namelijk juist dat het als een onweerlegbaar argument gebruikt zal worden "alles blijft hetzelfde, waar is de betere toekomst nou?!" Een dergelijk statement is bedoeld om ons moedeloos te maken en de strijd op te geven en mee te leven alsof er niets aan de hand is. Eten, drinken, huwen. Maar de apostel werpt dan tegen dat het ook zo was in de tijd van Noach, tot de vloed kwam.
  En ik denk dus dat deze hele tekst erom gaat dat we niet krampachtig het inhoudelijke argument dat alles bij het oude blijft moeten proberen te weerleggen, maar dat - als we deze woorden uit zien komen - de strijd juist niet op moeten geven en lering moeten trekken uit de geschiedenis van Noach.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid