Spring naar bijdragen

LodewijkNapoleon

Members
 • Aantal bijdragen

  11558
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over LodewijkNapoleon

 • Rang
  CrediOrca

Contact Methods

 • MSN
  doe_wel_en_zie_niet_om@hotmail.com

Profile Information

 • Interesse
  Geschiedenis, muziek
 • Beroep
  Student
 1. LodewijkNapoleon

  Zeker zijn van je behoud

  Quote: Op vrijdag 14 mei 2010 00:55:34 schreef Eulogía het volgende: Nog ter aanvulling op mijn eerdere opmerkingen. Rom. 10 [10] Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. [11] Want de Schrift zegt: 'Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' [12] En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, [13] want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' Rom. 9 33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Daar zou je tegenover kunnen zetten: Fillipenzen 2:12-14Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot mij richt. Slechts om te illustreren dat het naast elkaar kán en zelfs moet bestaan. Want dát Christus jou wil, is duidelijk. Maar dat kan aanvoelen als hemel of als hel. Soms zelfs allebei tegelijk.
 2. LodewijkNapoleon

  Zeker zijn van je behoud

  Quote: Op vrijdag 14 mei 2010 00:18:32 schreef Eulogía het volgende: [...]Hallo Pius, Inderdaad. Als iemand nog niet helemaal zeker is, is het overigens wel erg belangrijk om die zekerheid te zoeken en te vinden. Mwah nee... Laat het maar op je af komen. Je niet-verzetten als het zover is, is misschien nog wel belangrijker dan actief op zoek gaan.
 3. LodewijkNapoleon

  Zeker zijn van je behoud

  Quote: Op woensdag 12 mei 2010 17:14:27 schreef Olorin het volgende: Een onderwerp rond de vraag of zeker 'kunt' zijn of je na je dood niet in de hel terecht komt. Of in een verlengde, van een het behoud van iemand die overleden is. En die vraag kan betrekking hebben tot je hele leven, maar ook vanuit gaande dat als je NU zou sterven. Tot welke mate geloof je in heils(on)zekerheid voor je zelf betreft? (En met een eventuele B sub- vraag: wat je kerk er over leert.) Hoe vertaalt dat zich naar je dagelijkse leven? En in hoeverre brengt het angst voor je mee voor de dood? Hoe meer ik er over gedacht heb, hoe minder die termen me zeggen. Want wat is zekerheid? Kerkjuridisch gezien zou je iets dergelijks kunnen zeggen dat de gelovige een fundamentele heilsonzekerheid heeft. Dat beantwoord dan mooi aan de volle majesteit van God. Maar het zegt niet zoveel. In elke menselijke relatie zou je ook het fundamentele aspect van onzekerheid t.o.v. elkaar naar voren kunnen brengen, en nog heel wat duidelijker. Je ziet het aan verliefde mensen die desgevraagd helemaal zeker van elkaar zijn, en dat vast ook zo beleven. Niettemin zijn ze wellicht een jaar later elkaars grootste vijanden Als je echter van elkaar houdt; of tenminste zo werkt dat bij mij, dan speelt die hele vraag niet. Dat wil zeggen, het komt wel eens in me op, maar dan is er meteen een gevoel dat die vraag stellen al een kleine, maar bewuste keuze in ontrouw is. Nu, als het om mensen gaat, is die achterdocht nog wel te plaatsen. Maar twijfelen aan het liefdesaanzoek wat Hij mij constant doet, ookal wendt ik mij zo nu en dan af van Zijn hondstrouwe ogen, wat het alleen nog maar indringender maakt, dan ben je geborgen, steeds weer. En misschien betekent dat zekerheid... Of niet, dat weet ik ook niet hoor.
 4. LodewijkNapoleon

  HC 80

  Hoe het precies met Ursinus en Olivetianus zat, weet ik niet precies. Ik weet iets meer over het probleem dat Luther ermee had. In Hebreëen 10:1-18 wordt het offer van Christus als alomvattend beschreven, en er is ook geen ander offer mogelijk dat God zou kunnen behagen. Als anderzijds de Mis toch een sacrificieel karakter heeft, dan vind er dus een nieuw offer plaats. Een offer dat slechts mensenwerk was en dus viel onder de categorie 'goede werken'. Dat was kortweg de tegenstelling waarmee hij zat. Wat niet erg hielp, was dat Luther, en zijn opponenten Eck en Esner, allebei uitgingen van de laat-scholastieke Eucharistische theologie van Biel, waarin het Slachtoffer aan het Kruis en in de Mis identiek zijn, máár het offer niet. Het Misoffer wordt door de Kerk opgedragen als principalis offerens. Op die manier ontstaat er al gauw het beeld van twee elkaar beconcurrerende offers. Ik heb wel eens gelezen dat het aspect van het tegenwoordigstellen van het eenmalige offer maar moeilijk z'n plaats kon krijgen in de Latijnse patristiek i.t.t. de Griekse, hoewel het nergens geheel afwezig was. Als Luther en zijn opponenten meer kennis hadden gehad van Thomas v. Aquino, bij wie dit juist de boventoon voerde, dan had het wellicht een ander verloop gehad. Maar goed; Calvijn, Ursinus en Olivetanus hadden dat wel, maar wellicht waren de gemoederen toen zo verhit dat er geen werkelijk wederzijdse uitwisseling kon zijn.
 5. LodewijkNapoleon

  HC 80

  Quote: Op donderdag 13 mei 2010 15:37:29 schreef Cornelius van Wijck het volgende: Ja, IS dat zo? Waarom bidden katholieken dan dat "mijn en uw offer aanvaard moge worden"? iedere Mis opnieuw? Als het puur om presentie van het offer van Golgotha zou gaan, is dat wat redundant he. Dat gaat dan ook niet over het over van Golgotha, maar over het offer dat de Kerk brengt. Althans volgens Ecclesia dei: Met de woorden: "bidt broeders, opdat mijn en uw offer mogen aanvaard worden door God de almachtige Vader" wendt de priester zich nog éénmaal tot het volk, voordat hij definitief het innigste heiligdom betreedt, om zoals Mozes geheel alleen te zijn met God. Aan de ene kant wordt door de woorden: "mijn en uw offer" duidelijk gezegd dat de daadwerkelijke deelname van de gelovigen een werkelijk innerlijk meeofferen is en dat priester, volk en altaar in een heilige offergemeenschap met elkaar verbonden zijn. Aan de andere kant wordt uit het antwoord van de gelovigen duidelijk dat er geen onduidelijkheid mag bestaan tussen algemeen (van alle gedoopten) en bijzonder (door de priesterwijding) priesterschap, en dat de wezenlijke eucharistische offerakt alléén gebeurt door de handen van de priester: "Moge de Heer het offer uit uw handen aanvaarden, tot lof en eer van zijn Naam. Alsmede tot welzijn van ons en van geheel zijn heilige Kerk." bron Quote: Op donderdag 13 mei 2010 15:35:32 schreef Cornelius van Wijck het volgende: - waren die HC-schrijvers echt zo dom? Lijkt mij niet. Ik denk dat het een kwestie was van vooraannames al niet kunnen delen. En er wás ook een hoop verwarring. Quote: - waarom reageerde geen enkele katholiek dan door op die domheid te wijzen? Waarom denk je dat eigenlijk? I.i.g. was Trente (en dit verscheen als reactie op Trente) er helder over: waarin datgene wat éénmaal op bloedige wijze op het kruis voltrokken is, wordt tegenwoordig gesteld (representaretur)... ...zoals altijd de katholieke Kerk heeft begrepen en heeft onderwezen (Sessio 22 hoofdstuk 1)
 6. LodewijkNapoleon

  vagevuur; de eersten de laatsten?

  Quote: Op donderdag 25 februari 2010 10:58:15 schreef Cornelius van Wijck het volgende: Maar wat ik al eerder aangaf, zolang de Kerk hierover geen uitspraak doet en de door TS genoemde "contacten met zielen in het vagevuur" als betrouwbaar bestempelt, neem ik dat soort verhalen volstrekt niet serieus. Toen het H. Officie het werk van Catherina van Genua onderzocht, verklaarden ze dat ze alleen al om haar doctrinaire inzichten, heilig verklaart zou moeten worden. (vrije vertaling van: "Meantime, her writings had been examined by the Holy Office and pronounced to contain doctrine that would be enough, in itself, to prove her sanctity." uit de New Advent.) Ze wordt ook wel dé 'theologe van het Vagevuur' genoemd. De boeken van van zowel Maria Simma als Eugenie von der Leyen zijn dagboeken die nooit bedoelt zijn geweest om uitgegeven te worden. Ze zijn me persoonlijk dierbaar en daarom noemde ik ze spontaan. Maar wat clasificeer je als 'betrouwbaar'? Imprimatur? Nihil obstat?
 7. LodewijkNapoleon

  vagevuur; de eersten de laatsten?

  De reden dat ik de laatste tijd nogal veel afwezig was, naast drukte in het klooster, ook omdat ik in een soort proces van inkeer, nadering tot God, hoe je het ook noemen wilt (dat gebeurt natuurlijk altijd wel, maar nu toch op een wat andere wijze). Nuja goed, iets wat mij ook op een bijzondere manier heeft gegrepen, is het lot van mensen in het vagevuur. Op zich is dat eigenlijk geen stof voor dit forum. Wat ik echter frappant vond, en bij veel, nee eigenlijk alle getuigenissen van mensen die contact hadden met deze zielen (Maria Simma, Catherina van Genua, Eugenie von der Leyen) terug vond, was dat, als men vragen mocht stellen, en de vraag stelden of er ook 'andersdenken' in het vagevuur waren, dit bevestigd werd (dat vind ik, voor mezelf gesproken niet zo vreemd), maar dat hun reinigingsproces ook nog eens minder pijnlijk was dan dat van katholieken, al duurde het ook langer omdat bijna niemand voor hen bad. En het zwaarste louteringsproces daarentegen was weggelegd voor geestelijken. Ergens bevestigde dit wel wat vermoedens die ik had. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of meer mensen dit opmerkelijk vinden, of juist niet. (en dan misschien niet eens omdat je zelf in een louteringsproces na de dood gelooft, maar omdat wellicht een beetje een andere perceptie op het katholicisme biedt?)
 8. LodewijkNapoleon

  Weigering communie; het einde zoek?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 19:08:03 schreef Computoon het volgende: Er zijn zeer veel zonden, maar ze zijn niet allemaal 'publiek bekend'. Nee maar ik bedoel juist zonden die wél publiek bekend zijn. Ik noem maar wat theoretische mogelijkheden; verkeersovertredingen, ruzietjes, dronkenschap, enz. Zeker in een dorp raken dat soort zaken nogal gauw publiek bekend.
 9. LodewijkNapoleon

  Weigering communie; het einde zoek?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 18:34:00 schreef Computoon het volgende: Wanneer moet de communie dan geweigerd worden? (Niet mag maar moet, zie het kerkelijk wetboek c. 915). Dat is in de situatie dat iemand halsstarrig volhardt in een zware zonde die publiek bekend is. De geloofsgemeenschap is er dus van op de hoogte dat die persoon objectief in een zondige staat leeft (de persoon zelf ook), die persoon is erop gewezen en hij gaat er toch mee door. Dan plaatst zo iemand zich buiten de gemeenschap (de communio) van de Kerk. Als zo iemand toch de communie ontvangt, zouden de andere gelovigen kunnen denken: 'Och, het valt wel mee.' Maar aanhakend op mijn OP en wat Bona schetst; er zijn toch veel meer van dit soort zonden te bedenken die voldoen aan deze criteria?
 10. LodewijkNapoleon

  Geloof veranderd door wetenschap?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 18:23:59 schreef MarinusCopy het volgende: [...] Helaas moet ik je te kennen geven dat ik mijn puberteit en dus mijn solipsistische fase al achter de rug heb. Derhalve kun je bijvoorbeeld zwaartekracht gemakkelijk aantonen door een steen te laten vallen en zo. Ik geloof niet dat die steen valt, die steen valt en dat is een onfeilbare aantoonbare en bewezen waarheid (punt). Solipsisme is voor emo's en emo's moeten allemaal deaud. Derhalve is het solipsisme een doodszonde. Geloof ik.
 11. LodewijkNapoleon

  Geloof veranderd door wetenschap?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 16:58:12 schreef MarinusCopy het volgende: Ai, Lastig inderdaad, hoewel duidelijk is dat wetenschappelijk staven wat betrouwbaarder is als religieus staven. En, hoe kún je zoiets staven dan? Dit wat je nu doet is nu juist een geloofsuitspraak. Waarmee ik nog niets over het waarheidsgehalte heb gezegd overigens. Quote: Maw ieder kritiek op wetenschap komt bij religie aan als een doodsschop. Lijkt me toch wat overdreven. Ook in natuurwetenschappelijke kringen kan men even moeilijk als makkelijk met kritiek omgaan als in religieuze kringen. Kijk maar naar Galileo of Einstein m.b.t de onbepaalbaarheidsrelatie van Heisenberg.
 12. LodewijkNapoleon

  bijbelinterpretatie

  Hier wilde ik ook nog op reageren, omdat het ontzettend veel raakvlakken heeft met een ander topic (waar ik nog op zou moeten reageren. ) Eigenlijk is het antwoord op de in de OP aan de kaak gestelde problematiek heel simpel: er bestaat geen eenduidige manier om te interpreteren, zoveel hebben wetenschappen als de hermeneutiek en filosofie wel duidelijk gemaakt. Tenzij er bij het boek een boekuitlegclub is gegeven die 'bij het pakket' hoort en gemachtigd is om de juiste interpretatie aan te geven, of nauwkeuriger, de grenzen ervan vast te stellen.
 13. LodewijkNapoleon

  Geloof veranderd door wetenschap?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 16:43:36 schreef mackie het volgende: Dat is toch niet wetenschappelijk te staven? Jij gelooft dat. Eigenlijk draait Philipse het probleem heel sneaky om. Want wat is nu precies 'wetenschappelijk staven'? Laat het me maar weten als de wetenschapsfilosofie daar een definitief antwoord op heeft gevonden. Alles is geloof. Dat sluit niet uit dát er argumenten voor zijn, maar toch.
 14. LodewijkNapoleon

  Weigering communie; het einde zoek?

  Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 16:10:25 schreef mackie het volgende: Hallo allemaal, t.a.v. van het volgende artikel ( link ). De communie weigerende pastoor uit Reusel. Wat gebeurt daar toch allemaal? Het lijkt helemaal uit de hand te lopen? Begint toch wat gespannen te raken. Straks verspreidt het zich nog over het hele land...homo manifestatie in kerken en protestacties...wat denken jullie? Dat het ontopic lijkt, maar niet is. Quote: @Pius, je zei :"Maar dan moet je consequent zijn. Dus ook geen hostie voor mensen die seks hebben gehad vóór het huwelijk, alleenstaande moeders, gescheiden mensen" Als je seks hebt gehad voor het huwelijk, kun je dat toch opbiechten? En als je berouw hebt met het voornemen het niet meer te doen, ben je toch vergeven? En alleenstaande moeders kunnen toch ook in de steek zijn gelaten? Ik begrijp niet helemaal waarom die mensen die Communie zou moeten worden geweigerd... gr. mackie Ik vind het ook wat vreemd geformuleerd (ik gebruikte een citaat), maar ik neem dan maar aan dat ze mensen bedoelen die dat niet opgebiecht hebben, of mensen die gescheiden zijn, maar weer samenwonen met een ander. Mijn, voorzichtige, mening zou zijn om het hart aan te zien als je twijfel hebt. Het gesprek aan te gaan, en héél voorzichtig zijn om de Communie te weigeren. Samengevoegd: Quote: Op dinsdag 23 februari 2010 16:39:46 schreef Pius_XII het volgende: Dat het ontopic lijkt, maar niet is. correctie; volgens de modjes is het dat wel, dus ik heb niets gezegd.
 15. LodewijkNapoleon

  Weigering communie; het einde zoek?

  Je verwoordt het i.i.g. helder dan ik. Maar dat het 'scandalum' het hoofdargument is, wist ik niet (ik dacht dat de nadruk lag op bezorgdheid voor het persoonlijke heil, dat men zich 'een oordeel zou eten'). Maar als dat dan zo is, dan lijkt het wel averrechts uit te pakken...
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid