Spring naar bijdragen

Renaldo

Members
 • Aantal bijdragen

  1386
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over Renaldo

 • Rang
  CrediBakvis

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.moadim.nl
 1. Renaldo

  10 geboden, gebod 4

  Ik vroeg eerst wat
 2. Renaldo

  10 geboden, gebod 4

  Bedoel je hiermee te zeggen dat (bijvoorbeeld) messiaanse Joden die koosjer eten, de sabbat houden, de Feesten vieren, talliet en kippa dragen etc. Jezus' offer niet accepteren, daar geen kennis van hebben en er geen waardering voor hebben?
 3. Renaldo

  De wet

  Daarmee toon je niet aan dat de Thora en de Profeten niet een tweedeling is. Jawel. Mozes en de profeten spreken allen over dezelfde God (Luk 24,44) en aangezien God één is zijn de wet en de profeten dat dus ook. Hiermee ga je niet inhoudelijk in op mijn vraag. Je blijft een welles nietus spelletje spelen. Als je dat wil, prima, maar daar heb ik geen zin in.
 4. Renaldo

  De wet

  Toch is er voldoende bewijs dat het hier juist gaat om de lezing van de gehele Thora (en de Haftara). Je kan dit bijvoorbeeld zien aan de boekrol van Jesaja die Jezus gegeven werd om te lezen. Een nog duidelijker voorbeeld is Handelingen zelf die laat zien dat hier om de voorlezing van de Wet en de Profeten gaat: Handelingen 13,15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ Het lijkt mij er meer op dat ze toelichten van: 'dit dien je in ieder geval te doen, en de rest hoor je wel op sabbat in de synagoge'. Wat dan ook weer meer in overstemming is met Mat. 5:19 waarbij Jezus zegt dat niemand mag leren dat er ook meer één klein stukje verloren is gegaan of niet meer nodig is.
 5. Renaldo

  De wet

  Even een kleine aanvulling, wellicht interessant. "In haast elke stad werdt de Wet van Mozes immers als inds mensenheigenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen". Dit (hoeft) niet de gehele Wet te zijn die daar op die dag werd voorgelezen. Het kan ook de Thoralezing zijn (dat gebruikelijk was en is). Op deze wijze werd de Thora (jaarlijks of 3 jaarlijks) in zijn geheel voorgelezen.
 6. Renaldo

  De wet

  Kun je dat aantonen. Dat heb ik al gedaan door je er op te wijzen dat het grote gebod het hart van de wet en de profeten is. Daarmee toon je niet aan dat de Thora en de Profeten niet een tweedeling is. Kun je mij aantonen dat in de eerste eeuw van het christendom men de Thora en Profeten als één geheel zagen en daar tussen geen onderscheid maakte. Dat wil ik graag van je zien. Kun je dat?
 7. Renaldo

  De wet

  Die onderverdeling was er toen nog niet en al helemaal niet bij christenen. Dus dat weet je niet. Kun je dat aantonen. Ik heb je namelijk aangetoond dat vanuit een aantal bronnen, zowel Bijbels als buitenbijbels (o.a. Jezus Sirach) deze onderverdeling er al wel was. Kun jij mij, met een aantal bronnen, aantonen dat dit niet zo is? Want een opmerking plaatsen van welles, niettus doet een inhoudelijk discusie geen recht.
 8. Renaldo

  De wet

  Voorbeeld: dat mijn kinderen opgroeien in geloof is het hart van mij en vrouw. Het zou raar zijn wanneer ik zou schrijven ...dat zijn de harten van mijn en mijn vrouw. Jezus zei dat de wet en de profeten terug te herleiden zijn tot het grote gebod, dus één hart één gebod. Maar als jij daar anders over wilt denken moet je helemaal zelf weten, dus let's agree to disagree, dank je. Ik heb nergens gezegd dat ik twijfel over Judas' oordeel over Henoch. Dus hoe je daar bij komt, is mij een raadsel. Wat ik zeg is dat Judas' het geschrift van Henoch niet op gelijke voet stelde met de Thora, profeten en geschriften. Wat hij schreef was niet onbekend en kwam uit een Midrasj. Een midrasj is gebaseerd op het OT. Het geeft aan dat er wel vaker uit een buiten-bijbelse bron geciteerd werd, zonder daarmee die bron enige mate van canoniciteit toe te willen dichten. Het geschrift Henoch is niet voor niets niet opgenomen in de canon. Daar zijn betere argumenten voor dan 'dat het verloren' is geraakt.
 9. Renaldo

  De wet

  Voorbeeld: dat mijn kinderen opgroeien in geloof is het hart van mij en vrouw. Het zou raar zijn wanneer ik zou schrijven ...dat zijn de harten van mijn en mijn vrouw. In vers 14 haalt Judas het eerste boek van Henoch aan. De reden is vermoedelijk omdat dit werk bij zijn doelgroep bekend is en aldaar gerespecteerd wordt. De manier waarop dit gedeelte geïntroduceerd wordt, namelijk met het woord "profeteuoo", maakt het minder waarschijnlijk dat Judas dit boek als Schrift beschouwde. Het woord wordt namelijk in het NT niet gebruikt om iets uit het OT te citeren (op 1 uitzondering na). Omdat Henoch in vers 14 wordt beschreven als ‘zevende van Adam’ zou hieruit afgeleid kunnen worden dat Judas er vanuit is gegaan dat Henoch dit werk inderdaad zelf heeft geschreven. Echter, dit hoeft niet zo te zijn, aangezien deze woorden ook in Henoch 2 x voorkomen en heeft Judas om die reden deze woorden opgetekend. Uit het gedeelte blijkt dat Judas het gedeelte heeft aangehaald om naar gezaghebbende woorden uit het verleden te refereren ter ondersteuning van zijn hoofdgedachte. Dit op zich is niet vreemd, aangezien we bij Paulus hetzelfde terugvinden; deze refereert naar een midrasj in 1 Cor.10:4, heidense dichter in Hand. 17:28 en noemt in 2Tim. 3:8 de tovenaars bij de Egyptische farao bij hun naam, hierbij puttend uit niet-canonieke informatie.
 10. Renaldo

  De wet

  Ik ben bang dat je je vergist, want het woord Thora kan onterechte associaties oproepen bij de nietsvermoedende lezer. Ook kon ik geen enkele vertaling vinden zelfs niet één waarin nomos is overgezet naar wet. Waar citeerde jij uit als ik vragen mag? Uit de CJB. Vergelijk daarnaast Exodus 16:4 de Hebreeuwse tekst met de LXX. Daar zie je dat Thora is overgezet naar Nomos. In veel gevallen in Thora een verbetere vertaling dan Wet, aangezien Thora meer betekent dat alleen wet. De Thora bevat wetgeving, maar is zelf meer dan wet. Omdat de uiteindelijke lijst van geschriften die door joden als heilig en gezagvol worden erkend pas in de tweede eeuw na Christus is afgesloten. De apostel Judas citeert bijvoorbeeld uit het boek Henoch (Jud 1,14) terwijl wat we helaas niet terugvinden in de joodse canon. Als dat oude boek niet verloren was gegaan, dan had het zeker in de uiteindelijke lijst van heilige geschriften thuisgehoord en was het waarschijnlijk zelfs in de Thora belandt. Dat is niet waar wat je zegt. De canon was al gesloten zoals we deze kennen. Dit zien wij bijvoorbeeld al terug in het boek Jezus Sirach. De kleinzoon heeft dit uit het Hebreeuws vertaald in het Grieks en hij schrijft daar over de Wet (Thora) en de profeten(Nehibim) (200 v.Chr.). Ook tijdens de Synode van Jabne was de canon al gesloten (90 n. Chr.). En Josefus schrijft hier ook over in zijn "Boek tegen de Grieken" Boek 1, paragraaf 38-40. Niet allleen de orthodoxe Joden maken onderscheid tussen de Wet en de Profeten, dat doet (bijna) iedereen. Het is een geheel andere strekking. Het zijn juist de profeten die telkens terug grijpen op de Wet (Thora). Juist doordát Jezus ze samen benoemd geeft het al aan dat het niet hetzelfde is. Hij maakt juist onderscheid door ze beide te benoemen. Johannes 1,45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ Bovenstaand geeft ook dezelfde tweedeling aan. Wet en profeten. Handelingen 13,15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ Hierboven zien we Lucas die een onderscheid maakt. De voorlezing in de synagoge. De Thora en de haftara lezing. Wederom een onderscheid. De Bijbel zelf maakt het onderscheid. En zoals aangetoond door middel van Jezus Sirach (voor de tijd van Jezus) was dit al algemeen bekend.
 11. Renaldo

  Datum kruisiging Jezus bekend

  We weten toch al lang dat het op 14 nissan was . Als het deze datum was, dan betekent het dat het op een woensdag is gebeurd...
 12. Renaldo

  De wet

  Dat had ik al toegelicht in mijn reactie, maar vooruit. We doen het gewoon nog een keer. "Het Hebreeuwse woord Thora, letterlijk “onderwijzingâ€, wordt zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament vertaald met het Griekse woord Nomos, dat wet betekend." Het is niet bewezen of de Septuaginta van de Masoretische tekst is overgezet, dus we moeten enige scepsis betrachten. Bovendien zie ik geen noemenswaardige reden om een Hebreeuws woord te gebruiken in een Nederlandse tekst, wat nota bene een hele andere betekenis heeft als toen en de lezer zomaar op het verkeerde been zou kunnen zetten. Nee, dan denk ik meteen aan wat Paulus heeft geschreven in keurig Koine Grieks: Î¿á½ Î³Î¬Ï á¼ÏƒÏ„ιν ἀκαταστασίας ὠθεὸς ἀλλ᾽ εἰÏήνης Ὡς á¼Î½ πάσαις ταῖς á¼ÎºÎºÎ»Î·ÏƒÎ¯Î±Î¹Ï‚ τῶν á¼Î³Î¯Ï‰Î½ Sterker nog, het is veelal aannemelijker dat de Septuaginta (LXX) een andere Grondtekst heeft dan de Masoretische tekst (MT). Bij de vondst van de Dode Zeerollen zijn naast Griekse fragmenten van de LXX ook aan de LXX verwante Hebreeuwse fragmenten van het OT gevonden. Echter, dit doet niets af dat Thora in de LXX vertaald wordt met Nomos, dat wij weer vertalen met Wet. Punt is in deze tekst dat Jezus de Wet en de Profeten aanhaalt. Een logische redenering is dat hij met Wet de Thora bedoelt. Hij bedoelt namelijk niet alleen de wetten die in de eerste 5 boeken van Mozes stonden, maar de gehele 5 boeken van Mozes. De Thora. Het is derhalve ook beter om het in deze tekst te vertalen met Thora, aangezien dit meer inhoudt dan alleen de wetten. Daarnaast geeft je aan dat Thora vandaag de dag een andere betekenis heeft dan toen. Ik vraag me af wat je daarmee bedoeld? Wat betekent het volgens jou vandaag en wat betekende het toen? Daarnaast zijn er meerdere Hebreeuwse woorden onvertaalt gelaten, zoals bijvoorbeeld Haleluja en Hosanna. Zo vreemd is het dus niet.
 13. Renaldo

  De wet

  In de grondtekst staat daar nomos hoe kom jij bij Thora? Dat had ik al toegelicht in mijn reactie, maar vooruit. We doen het gewoon nog een keer. "Het Hebreeuwse woord Thora, letterlijk “onderwijzingâ€, wordt zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament vertaald met het Griekse woord Nomos, dat wet betekend."
 14. Renaldo

  De wet

  -
 15. Renaldo

  De wet

  Voor een opdracht van mijn opleiding heb ik hier al eens een stuk over geschreven gebruik makend van het commentaar van David Stern. Mattheus 5:17 “Denk niet dat ik gekomen ben om de Thora en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om ze compleet te maken…†…om ze haar ware betekenis te geven. Het Hebreeuwse woord Thora, letterlijk “onderwijzingâ€, wordt zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament vertaald met het Griekse woord Nomos, dat wet betekend. Het Grieks heeft een directere en grotere invloed gehad op de meeste moderne talen dan het Hebreeuws en daarom wordt er in de meeste talen gesproken over de Wet van Mozes in plaats van de onderwijzing van Mozes. Dit is ook deels de reden dat de Thora door de christenen gezien wordt als een wetboek. In het Judaisme kan Thora het volgende betekenen: 1. Chumash (de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes); 2. Bovenstaand plus de Profeten en de Geschriften (de Tanach); 3. Bovenstaand plus de mondelinge Thora (Talmoed en andere geschriften); 4. Bovenstaand plus alle religieuze instructies van de rabbijnen. Hier betekend wet/Thora de eerste optie, aangezien de 'profeten' apart worden vermeld. Het Griekse woord voor compleet maken is “plerosaiâ€, letterlijk vullen. De meeste vertalingen geven het weer als “vervullenâ€. Het is waar dat Jezus de Thora perfect onderhield en de voorspellingen van de profeten heeft vervuld, maar dat is niet het punt hier. Jezus kwam niet om af te schaffen maar om ‘compleet te maken’; Om de juiste uitleg te geven aan de bedoeling van de Thora en de Profeten. Hij kwam om ons begrip van de Thora en de Profeten te vervullen, zodat we effectiever worden in het worden en zijn van wat zij zeggen om te worden en zijn. De verzen 18-20 verwoorden drie manieren waarop de Thora en de Profeten noodzakelijk blijven, van toepassing en van kracht zijn. De rest van hoofdstuk 5 geeft zes specifieke situaties waarin Jezus de vollere betekenis van de Thora uitlegt. In feite geeft vers 17 de agenda en het thema weer van de gehele bergrede, waarin Jezus zijn leerlingen het volledige begrip bijbrengt met betrekking tot de strekking van Thora en de profeten, zodat ze ten diepste kunnen beleven waar het om draait om Gods volk te zijn.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid